ABRAHÁM

iné názvy: Scent Abraam
maď.: Szent Abraham

Takáto farnosť sa objavuje v štatúte Ostrihomskej kapituly z r.1397, súčasný kostol má zákl.kameň z 1.5.1782. Uvádzajú sa tu opáti Preblahosl.Panny Márie. (Napr. kanonik Ján Filo, +1786 v Trnave.)
Farnosť zriadená v r.1907  odčlene
ním z farnosti Majcichov.

FARÁRI a administrátori:

Juraj ČERMÁK - + 14.8.2003
Anton ZOŇ, OFMConv 1.7.2003

Kostol:
Patriarchu Abraháma (1782)

Filiálka:
Hoste
(maď.: Gestz, Kisgeszt): k.: Narodenia Panny Márie (1760) do 1.1.2001 filiálka farnosti Majcichov

Osada: Dolný Čepeň (maď.: Alsócsöpöny)

ARCIBISKUPSKÝ LÉL
časť obce Veľké Kosihy

iné názvy: Lelu, Villa archiepiscopalis de Leel, Erseklely
maď.: Érseklél

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich ERHARDT 1868 -

Zrušená 15.1.1999 a pričlenená ako filiálka farnosti Okoličná na Ostrove.
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého
ARDANOVCE

iné názvy: Jardan
maď.: Ardanóc, Árdánfalva

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SILHÁNYI 1877 -

exc. z Topoľčian
       z Bojnej 5.10.1996
Lukáš ŠLOSÁR 1.7.199
8 - 30.6.2007
Jozef LEDNICKÝ 1.7.2007
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1392)

Filiálky:
Svrbice
(Sorbicze, Zerbuch, Surbich, maď.: Szvrbic, Szerbőc): k.: Panny Márie Kráľovnej (1956)
Šalgovce (Seka, maď.: Totsók): kap.: Božského Srdca Ježišovho (1700)

BÁB

iné názvy: Malý Báb (Wybaab); Veľký báb
lat.: Baab
maď.: Kisbáb; Nagybáb
nem.: Klein Bab

FARÁRI a administrátori:
(...)
Augustín BACSKÁDY 5.5.1886 -

Augustín MINAROVIČ 24.7.1996
Jozef HOLKO 25.7.1996 -14.11.2001
Branislav TRUBAČ 15.11.2001
Kostol:
sv. Imricha (1770)

Filiálky:
Rumanová
(Romanowa, maď.: Románfalu): k.: Ružencovej Panny Márie (1900)
Pustá Kerť (maď.: Pusztakürt): kap.: Obetovania P. Márie (1850)
- odčlenená po r.1948 do farnosti Pata

BÁČ

iné názvy: Kláštor sv.Antona, Boch, Báčfa, Bačta
maď
.: Szent-Antal, Bácsfa

FARÁRI a administrátori:
(...)
od r.1809 administrované rehoľou OFM prov.Marianae


(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons.ThDr. Štefan MOROVICS
Kostol:
sv. Antona Paduánskeho (1677)

Filiálky:
Kyselica
(maď.: Keszölcés): kap.: sv. Rozálie Palermskej (1898) - 1.1.2000 pričlenená z farnosti Vojka
Rohovce
(Veľká Sarva, Zarva, Zenthandras, lat: Magna villa Zorus, Sanctus Andreas, maď.: Nagyszarva): k.: sv. Ondreja (12.-15. st.)
Trnávka (Tarnok, Tarnuk, maď.: Tárnok, Csallóköztárnok): k.: Ružencovej Panny Márie (1848)

BÁHOŇ

iné názvy: Bahun, Bachan, Bohon
maď.: Báhony

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján ROSZBORY 1879 -

Ján JAKÚBEK
Kostol:
sv. Františka Assiského (1921)
Kaplnka:
sv. Apolónie (1909)

Filiálky:
Jarná
(Kapusd, Dayta, Kocznod, ma
ď.: Dajta, Gocnód, nem.: Gottesgnad, Gottesnoth; časť obce Cífer): k.: sv. Prokopa (18. st.)

BAJČ

iné názvy: Boych, Baychy
maď.: Bajcs

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol SEYLER 1886 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Duloviec
        z N.Zámkov 1.7.2006
        z Hurbanova 15.10.2006
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1831)

Osady:
Bažantnica, Goré, Chrasť, Kotelnica, Malá Chrasť, Michalovo, Nový Diel, Ragoňa, Timonovo, Vietorník, Vlkanovo

BAJTAVA

iné názvy: Boyta, Bajtha
maď.: Bajta

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ladislav ŠIMOR 1887 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. zo Salky
Kostol:
Narodenia Panny Márie (17. st.)

Filiálka:
Leľa
: k.: sv. Jána Krstiteľa (18. st.)

BAKA FARÁRI a administrátori:
(...)
Jakub FLOCK 1880 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Gabčíkova
ThDr. János KARAFFA, PhD. 1.7.1999 - 9.11.2007
Ivan BORKA 10.11.2007
Kostol:
Všetkých svätých (1728)

Filiálka:
Trstená na Ostrove
(Nadasd, maď.: Nádasd, Csallköznádasd): kap.: Sedembolestnej Panny Márie

BALOG NAD IPĽOM

iné názvy: Bolug, Blh nad Ipľom
maď.: Ipolybalog

Kurácia zriadená v r.1936, farnosť v r.1945, odčlenením z farnosti Nekyje (Vinica).

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons.Tibor MONTSKÓ - +19.3.1997
exc. z Ipeľského Predmostia 19.3.1997
Tomáš ÜRGE 1.8.2000 - 10.9.2000
exc. z Ipeľského Predmostia 1.9.2000
František GYÖRGY 1.7.2001

Kostol:
sv. Mikuláša (1100)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1842)
BALOŇ

iné názvy: Bolon, Bolun
maď.: Balony, Ballony

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef EKKER 1881 -

Fabián BOLEČEK (1948)

Gabriel BENKOCS - 14.5.2007
Kristián BOZAY 1.7.2007
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1788)

Filiálky:
Čiližská Radvaň
(Raduan, Rodoan, maď.: Csilizradvány; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Kľúčovec
Medveďov (maď.: Medve): k.: sv. Anny (1737)
Ňárad (maď.: Csiliznyárad; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Narodenia Panny Márie (1932)
Pataš
(Pastúchy, maď.: Pataš, Csilizpatas; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Sap
(Palkovičovo, maď.: Szap): kap.: sv. Terézie z Avily

BANKY
(časť obce Vyhne)

maď.: Banka, Kisbánya
nem.: Schüttersberg, Schitersberg

FARÁRI a administrátori:
(...)
exc. z Banskej Štiavnice


Pričlenená 1.9.1941 ako filiálka Ban.Štiavnice.
Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1710)
BÁNOV

iné názvy: Kesa, Kescu, Bankezu
maď.: Bánkeszi

FARÁRI a administrátori:
Farnosť zriadená v r.1787 alebo 1789
Anton Simoncsics 1787 (far. 20.8.1789) - 30. 7.1792 +
Michal Lányi 28.9. 1792 - 31.2.1794
Pavol Sztachó 8.4.1794 - 1808
Ján Goczmann 15.9.1808 adm., 9.1.1810 far. - 20.9.1852 +
Michal Keller 20.10.1852 - 19.7.1865 +
P. Patrik Ravasz OFM 1865 adm.
Martin Hrmo 27.10.1865 - 1874
Ján Sztachovics 11.7.1874 - 22.2.1885
Bartolomej BESZEDITS, OFM 1885 - 1891 adm.
Ján Flügler 1891 - 22.10.1897 +
Anastáz Škvarenina 1897 adm.
Ján Kubina 1898 adm.
Ján Biringer 1900 - 1909
Ivan Molnár 1909 - 18.5.1938 +
Rudolf Grman 1938 adm.
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Imrich Kosec 1938 adm., far.
Anton Kelemen 1939 - 1940 adm.
Arpád Mészáros  1940 adm.
Ľudovít Szabo 1941 adm.
Jozef Garai  1941
Ľudovít Szabo 1942 - 1951
Ladislav Antalík 1951 - 1991
Ľubomír HAVRAN 1991 - 30.6.2001
Patrik ADAM 1.7.2001
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1842)
BANSKÁ BELÁ

iné názvy: Dilnica, Bela
maď.: Bélabá
nya, Fejérbánya
nem.: Dilln, Dila

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton OLDINGER 1861 -

Ján ŠNAJDER - (31.8.1995)
Peter SEKÁČ 1.9.1995 -30.6.2005
Imrich KOVÁČ 1.7.2005
Kostol:
sv. evanjelistu Jána (1243) - farský
Panny Márie Karmelskej (1708)
Kaplnky:
sv. Já
na Nepomuckého (1750)
sv. Alžbety (1892)

Filiálky:
Jurajova Štôlňa
(Jergyštolňa) (časť mesta Ban.Štiavnica): k.: sv. Juraja (1947, vysvätený 1992)
Kozelník (maď.: Kecskés, Zólyimkecskés, nem.: Koselnik)

BANSKÁ HODRUŠA
(časť obce Hodruša-Hámre)

iné názvy: HODRUŠA-HÁMRE, Horusche
maď.: Hodrusbánya
nem.: Hodritsch

FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat. al. exc. zo Štiavnických Baní 1890 -

Milan ŠAMAJ 1.7.1997 - 1.10.2000
exc.z Ban.Štiavnice 15.10.2000
Peter JANÍK 1.7.2001 - 31.3.2003
Miloš KRCHŇAVÝ 1.4.2003
Kostoly:
sv. Mikuláša (1387) - farský
sv. Petra a Pavla (1577) - na cintoríne
Kaplnky:
Panny Márie (1946)
sv. Jána Nepomuckého (1865)

Filiálky:
Jalšová
(miestna časť Banskej Hodruše): kap.: Panny Márie Pomocnice kresťanov (1832)
Kopanice (Copanich, Kopanica, maď.: Irtványos, nem.: Kopanicza, Gerode, Kaponitz; časť obce Hodruša-Hámre): k.: Povýšenia sv. kríža - do 1.1.2000 samostatná farnosť

BANSKÁ ŠTIAVNICA

iné názvy: Bana, Stiavnicza
lat.: Schemnicium, Banensium
maď.: Selmeczbánya
nem.: Schemnitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric KVASSAY 2.3.1884 -

Mons.Imrich ŠIŠULÁK
Kostoly:
Panny Márie Nanebovzatej (13. st.) - farský
sv. Kataríny (1491)
Panny Márie Snežnej (1480)
sv. Alžbety (13. st.)
Kaplnky:
Panny Márie Snežnej
sv. Jána Nepomuckého (1714)
22 kaplniek kalvárie (1751)

Filiálky:
Banky
(časť obce Vyhne): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1710) - do 1.9.1941 samostatnou farnosťou

BANSKÝ STUDENEC

iné názvy: Kolpach, Kulpah
maď.: Tópatak
nem.: Kohlbach, Goldbach

FARÁRI a administrátori:
(...)
František FÁBIÁN 29.7.1867 -

exc. z Banskej Belej 1.9.1995
       z Ban.Štiavnice-Štefultova 1.7.1996
Kostol:
Premenenia Pána (1745)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1943)
BÁTOROVE KOSIHY

iné názvy: Vojnice, Bátorove Kesy, Bátorkes
maď.: Bátorkesz, Bátorkeszi

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác MEISERMANN 1869 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ján WEISS - 21.7.1997
Ondrej SZALAY 1.8.1997 - 31.7.1998
Karol MEDE 1.8.1998 - 30.6.2000
Václav ĎURČO 1.7.2000
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1562)

Filiálky:
Modrany
(Modor, maď.: Madar): kap.: Panny Márie (1939) - od 1.2.1999 pričlenené k farnosti Šrobárová
Mudroňovo (vznik r.1921) - od 1.2.1999 pričlenené k farnosti Šrobárová

BÁTOVCE

maď.: Báth, Bát
nem.: Frauenmarkt

FARÁRI a administrátori:
(...)
Augustín SÁNTHA 1849 -

Jozef MARKO -14.7.2004
exc. z Pečeníc
Kostol:
sv. Martina (zo zač. 14. st.)

Filiálky:
Drženice
(Dyrsine, Dersenie, maď.: Derzsenye)
Jalakšová
(maď.: Elesfalu; časť obce Bátovce)

BERNOLÁKOVO

iné názvy: Čeklís
maď.: Cseklész
nem.: Landschütz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz M
ARKOVIČ 27.11.1871 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

ThDr. Jozef KRUPA -30.9.2001
Jozef MIŠÍK 1.10.2001
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (14. st.)
Kaplnka:
sv. Anny (1835)
BEŠA

maď.: Bessa, Besse, Bese, Barsbese

FARÁRI a administrátori:
(...)
Izidor LULICSEK 1868 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Imrich EŠŠE - 31.10.1998
Jozef MARKOVIČ 1.7.2000
Kostol:
sv. Anny (1753)

Filiálky:
Bardoňovo
(Brakcha, Baracha, Baračka, maď.: Barsbaracska): k.: sv. Bartolomeja (1782)
Iňa (Eng, Hem, Eňa, maď.: Ény): k.: Ružencovej Panny Márie (1866)
Jesenské (maď.: Feled): k.: sv. Václava (1939)
Pozba (Pazuba, Bozba): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1915); Sedembolestnej Panny Márie (1927)

BEŠEŇOV

iné názvy: Bescene, Beseneu
lat.: Villa Hudwordiensium Bissenorum
maď.: Bessenyő, Zsitvabessenyő

FARÁRI a administrátori:
(...)
Róbert BREYER 1889 -

Zoltán PINTÉR 15.7.1999
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1745)
BÍŇA

iné názvy: Byn, Been
maď.: Bény

Kurácia zriadená v r.1921, farnosť v r.1940.

FARÁRI a administrátori:
Pavol KUTI 1921-1938
Štefan KUBÍS 1938-1974
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Jozef CSÉFALVAI 1974-1976
Ladislav BURIÁN 1976-1978
Alexander POLÁK 1978-1979
Juraj NAGY 1979-1982
Alexander LENGYEL 1982-1989
Jozef ANTAL 1989-1990
Jozef CZUCZOR 19901-1994
Ondrej NAGY 1994

Kostol:
Panny Márie (1217)
Kaplnky:
rotunda Dvanástich apoštolov (zač. 12. st.)
Panny Márie (1922)

Filiálka:
Keť (Kvetná, Ketthy, Gyegy, maď.: Kéty, Érsekkéty): k.: Božského Srdca Ježišovho (1885) - pričlenené 1.5.2006 z farnosti Bruty

BLAHOVÁ

iné názvy: Blahova dedina

Zriadená v r.1938 vyčlenením z farnosti Lehnice.

FARÁRI a administrátori:

exc. z Lehníc 1.9.1996

Kostol:
sv. Cyrila a Metoda (1935)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1934)

Filiálka:
Bellova Ves

BLATNÉ

iné názvy: Šarfia, Sarfeo
maď.: Sárfő
nem.: Scharfing

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander MARSCHALL 9.2.1884 -

exc. z Kaplnej 1.7.1997
ThLic.Roman STACHOVIČ 15.7.2004
Kostol:
sv. Vojtecha (1745)
BLESOVCE

maď.: Belesz

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Bojná.

FARÁRI a administrátori:

Pavol ČERŇANSKÝ - 14.7.1998
Július KUPČA 15.7.1998 - 30.6.2000
Miroslav KOVÁČ 1.7.2000 - 31.3.2003
Tibor TASÁRY 1.4.2003 - 30.6.2006
Július TASSÁRI 1.7.2006

Kostol:
Umučenia sv. Jána Krstiteľa (18. st.)

Filiálka:
Veľké Dvorany (maď.: Nagydovorán, Nagyudvar): k.: Narodenia Panny Márie (1700) - pričlenené po r.1948 z farnosti Urmince

BOHDANOVCE NAD TRNAVOU

iné názvy: Budanz, Podvas, Podans, Bagdanch
maď.: Bogdány, Bogdanócz
nem.: Bogdancz, Bogdanowitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš KOVÁČ 1881 - 1921
Jozef SUČAN 1921 - 1939
Vojtech ŠULKO 1939 - 1946
František NEHNEVAJ 1946 - 1968
Rudolf GRMAN 1968 - 1980
Cyril RAKOVICKÝ 1980 - 1985
Jozef LABUDA 1985 - 1989

Viliam ARBET 1989 - 19.10.2000
Vendelín PLEVA 20.10
.2000 - 31.8.2003
ThDr.Michal STRÍŽENEC, PhD. 1.9.2003 - 30.6.2006
František MRKVA 1.7.2006
Kostol:
sv. Petra a Pavla (14. st.)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1770)

Filiálka:
Šelpice
(Selpe, Selpieze, maď.: Selpőc): k.: Krista Kráľa (1946)

BOJNÁ

iné názvy: Bayna
maď.: Bajna

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác SZITTNYAY 1879 -

Jozef ŠINTÁL - 31.7.2003
P.Witold BRAŃKA, SAC 1.8.2003
Kostol:
Všetkých svätých (1786)

Filiálky:
Blesovce: k.: Umučenia sv. Jána Krstiteľa (18. st.) - po r.1948 samostatnou farnosťou
Lipovník (Lypolnuk, maď.: Lipovnok): k.: sv. Imricha (1771) - pričlenené po 15.2.2004 z farnosti Nitrianska Blatnica

BOLDOG

iné názvy: Matka Božia, Boldogfa, Tulwej
maď.: Boldogfalva
nem.: Frauendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Adolf POKORNÝ 1868 -

Mons. Július KOLLER - 31.12.2000
Ladislav TÓTH, SDB 1.1.2001-14.8.2002
Július MÓZES 15.8.2002 -30.6.2005
exc. zo Senca 1.7.2005
Peter FARKAŠ 15.12.2007
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1222)

Filiálka:
Reca
(Rethe, maď.: Réte): k.: sv. Štefana Kráľa (1815)

BOLERÁZ

iné názvy: Balarad, Baralach, Bolgaráz
maď.: Bélaház, Bagyarad

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric ŠKRIVÁNEK 1878 -

Dušan JURÁK
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1787)

Filiálka:
Klčovany
(maď.: Istvánlak; časť obce Boleráz): k.: Narodenia Panny Márie (1856)

BORINKA

pôvodný názov: PAJŠTÚN
iné názvy: Perustian, Burustian, Stupavský Podzámek,
maď.: Borostyánkő
nem.: Ballestein, Paulestein

Zriadená 1.9.1941 odčlenením z farnosti Stupava.

FARÁRI a administrátori:

exc. zo Stupavy

Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (1899)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1750)
BOROVCE

iné názvy: Bori, Borey, Bary
maď.: Vágbori
nem.: Borowitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Augustín ČINTULA 1881 -

exc. z Veselého
Kostol:
sv. Vavrinca (1781)
Kaplnka:
Panny Márie Nanebovzatej (1846)

Filiálka:
Kocurice
(Cozuran, Kozirich, maď.: Kocuric, Koszorány; časť mesta Piešťany) - od 1.8.2004 odčlenené do farnosti Piešťany sv.Cyrila a Metoda:
k.: Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa (23.11.1997),
kap.: Najsvätej
šej Trojice (1958)

BORSKÝ MIKULÁŠ

maď.: Búr-Szent-Miklós

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol PRIHODA 1888 -

Daniel Vladimír PAVLÍK, OFMCap - 30.6.1997
Anton GUBALA 1.7.1997 - 30.6.2006
ThDr. Teodor KAMODY 1.7.2006
Kostol:
sv. Mikuláša (1753)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie
sv. Márie Magdalény
sv. Jána Nepomuckého

Filiálka:
Borský Peter
(časť obce Borský Mikuláš, maď: Búrszentpéter): k.: sv. Petra a Pavla (1540), kap.: Trnavskej Panny Márie

BORSKÝ SVÄTÝ JUR

maď.: Búr-Szent-György
nem.: St.Georgen

FARÁRI a administrátori:
Prvá zmienka o farnosti 1397
zmienka o neobsadenej farnosti 1561
Ján František MATUŠKA (Matuškovič) (zmienka 1630) - 1651
PhMg.Juraj STRAKOVIČ 1651 máj - 1653+
Martin HAVLOVIČ (Hudovič) 1653 - 1660
Ján NOVÁKI 1660 15.6. - 1663
pater Jakub MATULNÍK 1663 - 1668 20.10.
Jakub JAKUS 1668 20.10. - 1670
Martin ŠIMONIC 1670 - 1671 apr.
Juraj FUGATIUS 1671 13.4. - 1679 mar.
Ján SILESITA 1679 4.4. - 1680 máj
Martin LABENSKÝ 1680 3.6. - 1681
Ján HUBATIUS
(Hubáč) 1681 23.3. - 1682
Izrael Ján SKAČÁNYI 1682 13.3. - 1694
Juraj JANOVIČ 1694 27.1. - 1695 jún
Ján Ladislav IVANOVIC 1695 20.6. - 1705 apr.
Ján Valentín KRAJČIROVIČ 1705 11.4. - 1737 10.4.+
Juraj Ján Atanáz DUBAY (Duby) 1737 24.4. - 1755 22.2.+
Valerius SCHLEIPPEN, OFM 1755 26.2. - 20.3. adm.
Ján RABČÁNSKY 1755 20.3. - 1762 22.4.+
Ján BLAŠKOVIČ 1762 28.4. - 1782 17.8.+
Ján Nep. SCHNEIDER 1782 aug.-sept. adm.
Štefan HAJDIN 1782 sept. - 1797 30.8.+
Štefan POLÁK 1793 nov.- 1796 jan. ; 1796 sept.- 1797 sept. adm.
Ján SEKÁČ 1796 jan. - aug. adm.
František KRAJČIROVIČ 1797okt.  - 1825 25.1.+
Ignác KUBINA 1825 feb.- 1864 25.1.+ dekan
Július MATULAY (Mattulay, Matolay) 1864 feb..-23./25. apr. adm.
Ján Nep. VLAŠŠEK 1864 23.3. - 11.4.
Ján Bapt. JURIGA 1864 11.4. - 1869 okt.
Vojtech LUKÁČI 1869 23.11. - 1881 1.11.+ dekan
Michal DOBŠA 1881 7.11. - 1887
sept. (adm. do apríla 1882)
Štefan RANKÓ 1887 sept. - 1888 febr. adm.
Karol VÁMOSY 1888 febr. - 1896 4.7.+
Ján OZORAI 1896 júl - 1897 feb. adm.
Alexander SZEDER 1897 1.3. - 1938 4.1.+ dekan
Anton JANČOVIČ, SDB 1937 dec. - 1938 jún adm.
Jozef RAKOVSKÝ 1938 júl - aug. adm.
Martin GÚTA 1938 sept. adm.
Rudolf GRMAN 1938 31.8. - 1951 apr. (adm., farár od dec. 1949)
Andrej GÁLIK, SDB 1951 máj - 1959 mar. adm.
Jozef BLAHO 1959 apr. - 1970 jan. adm.
ThDr. Ján CHROMJAK 1970 jan. - 1978 sept. adm.
exc. zo Studienky 1978 okt.-dec.
Augustín ŠKODA 1978 dec. - 1979 jan. adm.
Anton PRIEBERA 1979 feb. - 1983 okt. adm.
Jozef GÁBRIŠ 1983 nov. - 1990 okt. adm.
Elemír TASSÁRI 1990 nov. - 31.7.1999 adm.
Alojz GUBALA 1.8.1999
Kostol:
sv. Juraja (1677)
Kaplnky:
sv. Urbana
Panny Márie Lurdskej
sv. Jána Nepomuckého
sv. Vendelína

Filiálky:
Húšky
(miestna časť obce Borský Svätý Jur): kap.: Božského Srdca Ježišovho (1936) - od 1.2.2004 odčlenené do farnosti Závod
Tomky
(miestna časť obce Borský Svätý Jur): kap.: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1896)

BRATISLAVA

iné názvy: Braslavespurch, Brezalauspurc, Poson, Preslawaspurch, Prespurch, Bosonium, Pressporek, Prešporok
lat.: Posonium, Istropolis
maď.: Pozsony
nem.: Pressburg

hlavná farnosť
BRATISLAVA-SVÄTÉHO MARTINA

iné názvy: DÓM sv.Martina
lat.: parochia principalis S.Martini

 

FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Karol RIMELY 1889 -

ThDr. Jozef MINAROVIČ
Ján HUDEC 1.7.2005
Kostoly:
»dóm sv.Martina (1452) - farský, konkatedrála (14.6.1995)
»Zvestovania Pána (1290) - františkáni

»Najsv. Spasiteľa (1636) -
jezuiti
»Loretánskej Panny Márie (1640) - uršulínky
»Návštevy Panny Márie (1692) - milosrdní bratia

»sv. Alžbety (1634) - alžbetínky

»sv. Ladislava (1830) - katolícky lazaret
»Nanebovatia P.Márie (1754) - Notre Dame
»
Povýšenia sv.Kríža (13.st.) - klarisky - vo vlastníctve štátu
»Povýšenia sv.Kríža (1861) - Onrejský cintorín - od r.1968(?) v užívaní/vlastníctve gr.kat.cirkvi; katedrálny chrám Bratislavskej eparchie
»sv.Mikuláša (1661) - pod hradom - od r.1936 v užívaní gr.kat.cirkvi; od r.1950 vo vlastníctve pravoslávnej cirkvi
»P.Márie Matky ľudského pokolenia (12.6.1932) - Svoradovský kostol, Palisády 20 - medzi r.1938-44 pričlenené z farnosti Najsv.Trojice zanikol po r.1950
»
Nanebovatia P.Márie (17.stor.) - Dunajská 42, občiansky lazaret zanikol po r.1950
Kaplnky:
»sv. Kataríny (1311) - Michalská ul.
»Kristovho Tela - Nálepkova ul. - jezuitská

Filiálky:
»Bratislava-Karlova Ves: K.:sv. Michala Archanjela
- od 1990 samostatnou farnosťou
»kurácia Bratislava-Podhradie (Vydrica, nem.: Zuckermandel): k.: Najsvätejšej Trojice (18. st.)

BRATISLAVA-Blumentál    
BRATISLAVA-ČUNOVO

iné názvy: Čuňovo, Chun(n), Swndorf
maď.: Csúny, Dunacsún
nem
.: Sarndorf, Sandorf

Obec do r.1947 patrila k Maďarsku, na zákl.mierových zmlúv na Parížskej mierovej konferencii 15.10.1947 pripojená k ČSR.
Farnosť zriadená r.1704 odčlenením z farnosti Rusovce; medzi rokmi 1948-52 pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej z maďarskej diecézy Győr.

FARÁRI a administrátori:

Ing. Imrich VÉGH -30.9.2001
SSLic.Ing.Jozef JANČOVIČ 1.10.2001

Kostol:
sv. Michala Archanjela
BRATISLAVA-DEVÍN

iné názvy: Dowina, Tewen, Teben, Deuen,
lat.: Divinium
maď.: Dévény
nem.: Theben, Mayberg

FARÁRI a administrátori:
(...)

Štefan SPRINGER 1870 -

(1939-44 pričlenené k Nemecku)

ThDr.Miloš ONDREJKOVIČ - 14.4.1998
António V.Pérez CARAMÉS 15.4.1998 - 30.6.2000
ThLic. Rastislav ZELENAY 1.7.2000 - 30.9.2001
Branislav BUKOVSKÝ 1.10.2001-30.6.2006
exc. z Ba-Kráľovnej rodiny 1.7.2006
ThDr. Stanislav STOHL, PhD. 1.10.2007
Kostol:
Svätého kríža (1200)
BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

iné názvy: Tebenska-Mes, Nowa Wass, Wyfalw
maď.:
Dévényujfalu, Horváth-Ujfalu
nem.: Theben Neudorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš CHMELÍK 12.11.1861 -

(1939-44 pričlenené k Nemecku)

Karol MORAVČÍK
Kostol:
Svätého Ducha (1580)
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej
sv. Marka; sv. Floriána
sv. Vendelína
sv. Jána Nepomuckého
BRATISLAVA-DLHÉ DIELY Zriadená 1.1.1996 odčlenením z farnosti Karlova Ves.

FARÁRI a administrátori:
Libor ŠKRIPUTA (predtým farár v Karlovej Vsi) 14.1.1996 - 19.10.1999
exc. z Karlovej Vsi 20.10.1999
Augustín DRŠKA 1.7.2001 - 9.11.2007
Štefan HERÉNYI 10.11.2007

Kostol:
Narodenia Panny Márie (1995)
BRATISLAVA-DÚBRAVKA
(od r.1946 pripojená k Bratislave)

maď.: Hidegkút
nem.: Kaltenbrunn

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján TALDA 21.11.1870 -

Štefan BENČAT - 25.7.1950 (uväznený)

ThDr. Jozefa BEITL 1967 - 1985

Ľubomír SEDLÁK 1990 - 1993
ThDr. Stanislav VOJTKO 1993
Kostoly:
sv. Kozmu a Damiána (1723)
Ducha Svätého (26.10.2002)
Kaplnka:
Ružencovej Panny Márie (1780)
BRATISLAVA-JAROVCE

iné názvy: Villa Ban, Jerendorf, Jarondorff
maď.: Horváthjárfalu
nem.: Jahrndorf, Kralisch Jahrendorf

Obec do r.1947 patrila k Maďarsku, na zákl.mierových zmlúv na Parížskej mierovej konferencii 15.10.1947 pripojená k ČSR.
Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.

FARÁRI a administrátori:

ThDr. František ŽÁK -30.9.2001
ThDr.Jozef KRUPA 1.10.2001

Kostol:
sv. Mikuláša (1765)
BRATISLAVA-JEŽIŠOVHO SRDCA

Klenová ul.

iné názvy: Kramáre

Zriadená 10.12.2005 odčlenením z farností Ba-Kalvária a Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:
exc. z Ba-sv.Martina 10.12.2005
ThLic.Marcel KOVAĽ
, CSsR. 1.7.2006

Kostol:
Ježišovho Srdca (10.12.2005)
BRATISLAVA-KALVÁRIA

iné názvy: Bratislava-WESTEND

Zriadená 10.11.1933 ako farnosť rehole františkánov odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:

Antonín Jan HUSOVSKÝ, OP - 4.6.1996
Slavomír HOVANEC, OP 5.6.1996 -
Pius Jaroslav MAJEROVIČ, OP 1.1.1999 - 30.6.2004
Chryzostom František KRYŠTOF, OP 1.7.2004

Kostol:
Panny Márie Snežnej (kaplnka 1824 -zbúraná r.1943; kostol 1948)
BRATISLAVA-KARLOVA VES

maď.: Károlyfalva, Károlyfalu
nem.: Karlsdorf

Zriadená 1990 odčlenením z farnosti Ba-sv.Martina (Dóm).

FARÁRI a administrátori:

Libor ŠKRIPUTA - 13.1.1996
Marek TOKARCZYK, OFMConv 15.1.1996 -14.9.2001
Peter SARNICKI, OFMConv 15.9.2001 - 30.6.2003
Witold ADAMCZYK, OFMConv 1.7.2003

Kostoly:
sv. Michala Archanjela
sv.Františka z Assisi (9.3.2002)

Filiálka:
Dlhé diely
- od 1.1.1996 samostatnou farnosťou

BRATISLAVA-KRÁĽOVNEJ RODINY

Teplická ul.

Zriadená 1.9.1999 odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:
ThLic. Juraj AUGUSTÍN 15.9.1999 - 24.9.2000
Ján HUDEC 1.1.2001 -30.6.2005
Ing.Peter ŠANTAVÝ  (kap.-adm. 1.7.2005) 1.4.2006 - 30.6.2006
Branislav BUKOVSKÝ 1.7.2006

Kostol:
Kráľovnej rodiny (25.9.1999)
BRATISLAVA-KRAMÁRE    
BRATISLAVA-LAMAČ

iné názvy: Lamocz
maď.: Lamacs
nem.: Blumenau, Plamenau

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan RANKÓ 188
9 -

Ernest PASTÝRIK 1931

Julián BENEDIKOVIČ 1944

Rudolf DAŇO - 14.8.2003
Branislav ČANIGA 15.8.2003
Kostol:
sv. Margity (1.7.1951)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1682)
BRATISLAVA-Modrý kostol    
BRATISLAVA-NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

lat.: SS.Trinitatem

FARÁRI a administrátori:
(...)
František VESELÝ 1878 -

Mons.Anton KEBIS - 14.11.1997
Ján ADAMUS 15.11.1997
Kostoly:
»sv. Jána z Mathy (1752) - farský, katedrálny chrám vojenského ordinariátu
»sv.Štefana (1718) - kapucíni
»sv.Cyrila a Metoda (1936) - redemptoristi
»
P.Márie Matky ľudského pokolenia (12.6.1932) - Svoradovský kostol, Palisády 20 - medzi r.1938-44 odčlenené do farnosti Sv.Martina
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

iné názvy: BLUMENTÁL
maď.: Virágvölgy
nem.: Blumenthal

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vincent HAVLÍČEK 1888 -

Ján ZABÁK - 1990

Štefan HERÉNYI 1990 - 9.11.2007
PaedDr. ThDr. Alfonz Vladimír SABO, OP, PhD. 10.11.2007
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1888)
BRATISLAVA-PETRŽALKA

iné názvy: Wlocendorf, Mogorscigel, Flycendorf, Ungerau, Engerau, Ebgerau Zeigeiner-Doerfl, Ligetfalva
maď.: Ligetfalu
nem.: Engerau, Au
dorf, Au

 

Názov Petržalka - od r.1920.
Zriadená odčlenením od farnosti Ba-sv.Martina a tiež Ba-Nové Mesto (Kvetná Dolina) r.1934
.
V r. 1939-44 pričlenené k Nemecku.
Od r.1946 mestská časť Bratislavy.

FARÁRI a administrátori:

Marián BIELIK, SDB 15.8.1995 -
František KOHÚT, SDB 1.8.1999-31.7.2004
Marián BIELIK, SDB 1.8.2004

Kostoly:
»Povýšenia sv. kríža (1932)
»sv.Arnolda Janssena (15.9.2001, pôvodný titul kostola: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska) - verbisti, Misijný dom, Krupinská ul. č.2
BRATISLAVA-PETRŽALKA II    
BRATISLAVA-PETRŽALKA III    
BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

iné názvy: Biskupice pri Dunaji, Pyspeky, Puspuk
lat.: Villa Episcopi
maď.: Püspöki, Pozsonypüspöki
nem.: Bischdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján KUDLÍK 1881 -

ICLic. Ladislav ŠÁLKA - 15.11.2004
exc. z Vrakune 25.11.2004
PhLic.Juraj VITTEK 1.8.2005

 

 

Kostoly:
sv. Mikuláša (1221) - farský
Sv. Kríža (1681) - v nemocnici, milosrdné sestry Sv.Kríža
Kaplnky:
Panny Márie
sv. Jána Nepomuckého
sv. Rozálie

Filiálky:
Ba-Komárov
(Zunyugd, maď.: Szunyogdi, nem.: Muckendorff): k.: sv. Jozefa (1640)
Ba-Vrakuňa (Verekne, maď.: Vereknye, nem.: Fragendorf): k.: Mena Panny Márie (1879); kap.: sv. Petra a Pavla (1880) - od ..199 samostatnou farnosťou

BRATISLAVA-PODHRADIE
(kurácia, fuliálka Dómu sv.Martina)

iné názvy: Vydrica
nem.: Zuckermandel

Rektori kostola:
PhDr.Stanislav JUROVSKÝ 1948 - 1958
prof. ThDr. Alojz MARTINEC  1958 - 1971 (?)
1975 - 30.6.1995 (+2.3.1996)
ThDr. Miloš ONDREJKOVIČ 15.4.1998
doc.ThDr. Andrej FILIPEK, SJ 1.10.1999 - ?
Ing. Peter ŠANTAVÝ 1.7.2006
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (18. st.)
BRATISLAVA-POMOCNICE KRESŤANOV

pôvodný názov: TEHELNÉ POLE

Miletičova ul.

Farnosť Tehelné Pole obnovená 19.10.1997 s názvom "P.Márie Pomocnice kresťanov".

FARÁRI a administrátori:

Štefan URBAN, SDB - 31.7.1999
Marián VALÁBEK, SDB 1.8.1999 - 30.6.2007
ThLic. Vladimír BAXA, SDB 1.7.2007

Kostol:
Panny Márie Pomocnice kresťanov (19.10.1997)
BRATISLAVA-PRIEVOZ

nový názov: Ba-RUŽINOV
iné názvy: Feriby
lat.: portus Chollo
maď.: Főrév
nem.: Oberufer

Farnosť Ducha Svätého existuje od 1.1.1944 odčlenením od farnosti Ba-Tehelné Pole.

FARÁRI a administrátori:
Štefan MAKKAY adm. 1.1.1944 -

Ing.Jozef GARAJ, CM, -31.7.2005
Augustín SLANINKA, CM 1.8.2005

Kostol:
sv.Vincenta de Paul (16.9.2000)
Kaplnka:
Božského Srdca Ježišovho - v kaštieli (8.12.1933)
BRATISLAVA-RAČA

iné názvy: Racha, Reche, Rajča, Rastislavice
maď.: Récse, Rejcsa
nem.:
Razisdorf, Ratzersdorf, Ratsdorf, Ratzendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric ALSTER 10.9.1861 - +7.10.1894
Gejza SŰCZY adm.počas choroby M. Alstera od 15. 8. 1894 (2 mesiace)
Karol LENKEI 3.3.1895 (asi 5 mesiacov)
Štefan BEZÁK 1.12.1895 - 1908
Vojtech RUDROFF 3.12.1908 - +23.1.1942
Štefan DEKAN adm. 1940 - 7. 8.1942
Ľudovít HORVÁT 7.8.1942 - 27.12.1949
ThDr. Ladislav DORUŠÁK
 kaplán, po uväznení Ľ.Horváta: adm. 1.1. 1950 - 31.12.1950
František KOLAVÍK 1.1.1951 - 1960
Ľudovít Cecilián SZIGETI, OFM 1960 - dec.1966
Emil VIDOVIČ 1966 - 1969
Ján ZABÁK 1969 -1973
Jozef NOVÁK 1.11.1973 - 31.7.1989
František OČENÁŠ 1.8.1989 - 31.8.1998
ThLic. Miroslav VANČO 1.9.1998 - 21.3.2002
Miloš KOHÚTEK 22.3.2002
Kostoly:
sv. Filipa a Jakuba (1390) - farský
Panny Márie Pomocnice k
resťanov (1937) - na cintoríne
Kaplnky:
P.Márie-na námestí (1756) -
zrušená v r.1935
Najsv.Trojice -
zbúraná v 60-tych r. 20.stor.
sv. Anny (1780)
BRATISLAVA-RUSOVCE

iné názvy: Wuiswar, Vruzwar, Orozwar, Kerchenburg, Karolburg, Kadlburg
maď.: Oroszvár
nem.: Karlburg, Carlburg

Obec do r.1947 patrila k Maďarsku, na zákl.mierových zmlúv na Parížskej mierovej konferencii 15.10.1947 pripojená k ČSR.
Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.

FARÁRI a administrátori:

exc. z Bratislavy-Čuňova
Milan SOVA 1.7.2004

Kostol:
sv. Márie Magdalény (1662)
Kaplnky:
sv. Víta
sv. Modesta a Krescencia (1612)
BRATISLAVA-SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

iné názvy: PETRŽALKA III.

Zriadená 15.9.2001 odčlenením z farnosti Svätej rodiny (Petržalka II).

FARÁRI a administrátori:
Andrej FORDINÁL 15.9.2001

Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (22.12.2001)
BRATISLAVA-SVÄTEJ ALŽBETY

iné názvy: MODRÝ KOSTOL

Zriadená z gymnaziálneho kostola, odčlenením od farnosti Ba-sv.Martina a tiež Ba-Nové Mesto 15.2.1934.

FARÁRI a administrátori:

ThDr.Jozef KRAJČÍ
Mons. Ján FORMÁNEK 1990

Kostol:
sv. Alžbety (1913)
BRATISLAVA-SVÄTEJ RODINY

iné názvy: PETRŽALKA II.

Zriadená 1.7.1995 odčlenením z farnosti Petržalka

FARÁRI a administrátori:
Jozef KARÁČ 1.7.1995 - 30.6.2007
Jozef DÚC 1.7.2007

Kostol:
sv. Rodiny (2.7.2005)
Kaplnka:
sv.Domonika Sávia
(?) - saleziáni, Pastoračné stredisko, Mamateyova ul. č.4
BRATISLAVA-TEHELNÉ POLE Zriadená 10.11.1933 odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto ako farnosť rehole saleziánov.

FARÁRI a administrátori:

exc. z Ba-Nové Mesto 1950
Farnosť obnovená 19.10.1997 s názvom "P.Márie Pomocnice kresťanov".

Kostol:
Panny Márie Pomocnice kresťanov (1933) zanikol po r.1950
BRATISLAVA-Teplická ul.    
BRATISLAVA-TRNÁVKA

nem.: Dornkappeln

Zriadená 1.7.1945 odčlenením z farnosti Ba-Tehelné Pole ako farnosť rehole saleziánov.

FARÁRI a administrátori:
Ľudovít CÍFERSKÝ, SDB 1.7.1945 - 14.9.1947
Štefan TIMKO, SDB 15.9.1947 -13.4.1950
likvidácia reholí v r.1950

Vincent MALÝ 1.1.1955 - 30.9.1959
Felix PETROVIČ 1.10.1959 - 30.9.1972
Jaroslav RUSNÁK 1.10.1972 - + 1977
Július KUPČA 17.4.1977 - 4.7.1985
Štefan OPÁLKA 1.5.1986 - 1.2.1990
v r.1990 farnosť opäť zverená reholi saleziánov
Andrej BRUNCLÍK, SDB 2.2.1990 - 1992
Jozef KAISER, SDB 1993 - 31.8.1997
Peter BICÁK, SDB 1.9.1997 -31.7.2000
Štefan KNATEK, SDB 1.8.2000-31.7.2005
Dominik VINŠ, SDB 1.8.2005

Kostol:
sv. Jána Bosca (1939)
BRATISLAVA
Univerzitné pastoračné centrum

bl. Jozefa Freinadenetza
Zriadené 7.10.1998.

Duchovní správcovia:
Milan BUBÁK, SVD
Ján ŠTEFANEC, SVD 1.6.2007

Kaplnka:
bl. Jozefa Freinademetza (24.3.1998)
BRATISLAVA-VAJNORY

iné názvy: Wajnor, Parachan
maď.: Szöllős, Szőlős, Prácsa, Prasca
nem.: Weinern, Pratschau

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác JÜTTNER 25.4.1853 -

ThDr. Stanislav STOHL PhD. - 30.9.2007
ThLic. Peter SLEPČAN 1.10.2007
Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1279)
Kaplnky:
sv. Jána Nepomuckého
sv. Urbana
sv. Vendelína
BRATISLAVA-VRAKUŇA

iné názvy: Verekne, Verekene, Berekenye, Frecendorf, Oluerekenye
maď.: Vereknye
nem.: Fragendorf, Frattendorf

FARÁRI a administrátori:
Zriadená odčlenením z farnosti Ba-Podunajské Biskupice.
Augustín DRŠKA 15.11.1991 - 30.6.1999
Ondrej VALACH 1.7.1999 - 30.6.2000
Roman FRYDRICH 1.7.2000
Kostol:
Mena Panny Márie (1879)
Kaplnka:
sv. Petra a Pavla (1880)

 

BRATISLAVA-WESTEND    
BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA

iné názvy: Bistricze, Byztrich, Pistrich
maď.: Beszterce, Pozsonybeszterce
nem.: Bissternit
z, Bisternic, Wisternitz

FARÁRI a administrátori:
Mathias NOJEM 1561 - 1562
Ján BESEDIČ 1592
Mikuláš URBANIČ 1630
Peter TISLARIČ 1634
Lukáš LUBETIČ 1647 - 1663
Štefan IVANČAN 1663 - 1665
Filip GOBULIČ 1663
Juraj LIPČÁK 1665 - 1673
Marek KOVAČIČ 1673 - 1679
Ján GALLIKOVIČ 1679 - 1680
Juraj BESEDIČ 1680 - 1706
Ján KANCZ 1706 - 1710
Anton MEGLIŤ 1710 - 1712
Mikuláš KUCHINSKÝ 1712 - 1719
Matúš VITOLOVIČ 1719 - 1720
Ján Peter SEDLAKOVIČ 1720 - 1728
Ján Ignác BOBKOVIČ 1728 - 1759
Jozef RADOVSKÝ 1759 - 1781
Ján DROSDEAK 1781 - 1801
Jozef DERGOVIČ 1801 - 1824
František BALOG 1824 - 1826
Jozef TAINCZNER 1826 - 1873
ThDr. Štefan ROSÍVAL 1873 - 1886
Alojz KOFRÁNYI 1886 - 1914
Rudolf HAJÓS 1914 - 1915
Anton FLOREK 1915 - 1952
ThDr. Oto HOLÚSEK 1952 - 1959
Vojtech BALKO 1959 - 1960
Koloman ONDREJKA 1960 - 1982
Pavol KANDERA 1982 - 1984
ThDr. Ladislav OSTRÁK 1984 - 1991
excurrendo z Marianky 1991 - 1992
ThDr.
Jozef MEŠKO, OSchP, PhD. 1992 -14.(30.)9.2002
ThLic.Ing.Anton SOLČIANSKY 15.9.2002
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1834)
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej (1913)
sv. Vendelína (1839)
sv. Kozmu a Damiána (1839)
sv. Jána Nepomuckého (1896)
BRESTOVANY

iné názvy: Veľké Brestovany, Bristein, Sely, Rusten
maď.: Nagyberesztovány, Felsőszil
nem.: Gross Brestovan

Zlúčené obce (r.1951):
Malé Brestovany
iné názvy: Kyszyl
maď.: Alsószil, Kisberesztovány
nem.: Klein Brestovan

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton PECZKÓ 1888 -

Marián ČERVENÝ
Jozef ŠINTÁL 1.8.2003
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1776)
Kaplnka:
sv. Martina (1767)

Filiálky:
Horné Lovčice
(maď.: Felsőlóc, časť obce Brestovany)

BREZOVÁ POD BRADLOM

iné názvy: Brizoua
maď.: Brezovecz, Berezó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan
GORELOVIČ 1888 -

Jozef LEDNICKÝ - 30.6.2007
Lukáš ŠLOSÁR 1.7.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1590)

Filiálky:
Bukovec
(maď: Berencsbukóc; pričlenená od farnosti Turá Lúka): kap.: sv. Jána Nepomuckého (17. st.)
Košariská
Priepasné

BRODSKÉ

iné názvy: Barachka, Baraska
maď.: Brockó, Broczka, Gázlós
nem.: Protzka

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BARTOSSIK 1882 -

Peter KUČERA -30.61998
exc. z Kútov 1.7.1998
ThDr.Michal STRÍŽENEC, PhD. 1.10.1998 - 30.8.2003
Egid MATUŠEVSKÝ 1.9.2003 - 30.6.2006
Peter KRAJČÍ
K 1.7.2006
Kostol:
sv. opáta Antona, (1633)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1866)
BRUTY

iné názvy: Buruth, Boorth, Barth
maď.: Bart

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich ZSIGMOND 1877 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. zo Svodína
Gabriel NAGY 15.8.2002
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1730)
Filiálka:
Keť
(Kvetná, Ketthy, Gyegy, maď.: Kéty, Érsekkéty): k.: Božského Srdca Ježišovho (1885) - od 1.5.2006 pričlenené k farnosti Bíňa
BUČANY

iné názvy: Bund, Buda, Kysbuchan
maď.: Bucsán, Bucs
ány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol PAŽITNÝ 1887 -

ICLic.Stanislav VRBA - 30.6.2006
Jozef MRKVICA 1.7.2006
Kostol:
sv. Margity (1307)
Kaplnka:
sv. Jozefa (1727)

Filiálka:
Trakovice
(Karkoch, maď.: Karkóc): k.: sv. Štefana Kráľa (1700)

BUDMERICE

iné názvy: Pudmericz, Podmorch, Putmurich, Kerethwr
maď.: Gidrafa, Pudmera
nem.: Pudmeritz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MRÁZ 19.11.1866 -

Marián GÁBORÍK - 14.7.2002
Eugen DANIŠ 15.7.2002
Kostol:
Povýšenia sv. Kríža (1780)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1768)

Filiálka:
Jablonec
(Zamol, Halmess, maď.: Halmos, nem.: Halmesch): k.: sv. Magdalény (1860)

BUKOVÁ

iné názvy: Biksard, Byk, Eleskw, Buzgaad, Ozthris, Bixard
maď.: Bikszárd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Martin KOLLÁR 1888 -

Jozef Kolumbán BABOR, OFM (1948)

Ján MIKOVIČ - 29.2.1996
Jozef FALAT 1.7.1996 - 9.12.1997
Pavol SOLČÁNY, SJ 10.12.1997
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1790)
BUŠINCE

maď.: Bussa

FARÁRI a administrátori:
(...)
Augustín LEHMANN 1889 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Peter PROCHÁC - 14.10.1996
Jozef PARÁK 15.10.1996 - 30.6.2007
Ladislav DIÓS 1.7.2007
Kostol:
sv. Demetera (1797)

Filiálky:
Čeláre
(maď.: Csalár; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Michala Archanjela (1801)
Muľa (Rárošská Mulaď, maď.: Rárosmulyád): k.: sv. Alžbety (1910), kap.: Božského Srdca Ježišovho

BZINCE POD JAVORINOU

iné názvy: Dolné Bzince, Bot, Wezdenech, Byzench, Bath
maď.: Alsóbotfalu, Alsóbotfalva

Zlúčené obce (r.1952):
Horné Bzince
iné názvy: Bood
maď.: Felsőbotfalu

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan RÚČKA 1874 -

Ľubomír RÚČKA - +1999
exc.zo Starej Turej 26.6.1999
Ing.Blažej ČAPUTA 1.9.2000
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1215)

Filiálka:
Lubina
(Ľubina, maď.: Lobonya)

Osady: Hrabové, Hrnčiarové, Miškech Dedinka, Miškech Salaš, Podkozince, U Dunajčíkov, U Gaľkov, U Kováčov, U Rubaniských, U Valenčíkov, Zahradská u Škulcov

 

BZOVÍK

iné názvy: Bozouk
maď.: Bozók

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján POLIAKOVIČ 1869 -

Miloslav MADOLA 1.7.1995-30.6.2004
Pavol LUKÁČ 1.7.200
4
Kostol:
sv. Štefana (1606)

Filiálky:
Čekovce (maď.: Csákóc): k.: Ružencovej Panny Márie (1925) - od 1.5.1948 samostatnou farnosťou
Dolné Mladonice
(Legyend, Dol.Mladunicemaď.: Alsólegénd, Alsómladonya): k.: Svätých anjelov strážcov (1925)
Jalšovík (maď.: Bozókalsók)
Kozí Vrbovok
(Varborok, Kozý Wrbowek, maď.: Kecskevarbók)
Uňatín
: k.: Krista Kráľa (1957)

Osada: Viničky

CEROVÁ

iné názvy: Cerová-Lieskové, Korlathkeu, Liezko Podhrad
maď.: Czerova, Korlátkő
, Leszkó
nem.: Konradstein, Korenstein

FARÁRI a administrátori:
(...)
František BERNÁSZ 23.10.1865 -

Peter KUBÍK, SVD - 30.9.2000
Ľudovít JANKEJE, SVD 1.10.2000 -31.7.2002
Ján PALUCH, SVD 1.8.2002
Kostol:
Svätých anjelov strážcov (1878)

Filiálky:
Bojková
(miestna časť Rozbehov): kap.: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Rozbehy
(maď.: Rozbehi, Korlátfalva; časť obce Cerová): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1794)

CÍFER

iné názvy:
lat.:
maď.: Ciffer, Czífer
nem.: Ziffer

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alfonz BERNKOPF 1888 -

Vladimír DRŠKA - 30.6.1997
Peter ŠIMKO 1.7.1997
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1935)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (18. st.)

Filiálka:
Pác
(Pacy, Puszta Pač, Kuspag, Paich, maď.: Pát, Pusztapát, časť obce Cífer): k.: sv. Petra a Pavla (17. st.)

ČABRAD

iné názvy: ČABRÁDSKY VRBOVOK, Werbouch, Warabuk, Hradecký Wrbowek
maď.: Csábrág, Csábrágvarbók

FARÁRI a administrátori:
(...)
Atanáz LAZÓ, OFM 1888 -

Zrušená v r.1934 a pričlenená ako filiálka Čabrádsky Vrbovok k farnosti Dolný Badín.
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (18. st.)
ČACHTICE

iné názvy: Csachticz, Csachte, Cheite, Chete, Chechte
maď.: Csejte, Csejtha
nem.: Schächtitz, Schaechtitz, Schachtitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Bartolomej REVICZKY 1885 -

ThLic.Ján Mária KOŠČ 1.8.1996 -   31.7.1999
Peter KRAJČÍK 1.8.1999-14.7.2004
Roma
n ŠURDA 15.7.2004
Kostol:
sv. Ladislava (1390)
Kaplnka:
sv. Antona Paduánskeho (1330)
ČAJKOV

iné názvy: Chewku, Chenke
maď.: Csejkő, Csejke

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július SPULLER 16.3.1881 -

Jozef ŠČEPKO - 14.6.1995
Branislav RYCHLÍK 1.7.1995 -30
.6.2005
exc. z Hronských Kosíh 1.7.2005
Emil VÁCLAV 1.7.2007
Kostol:
sv. Mikuláša (1771)
ČAKA

iné názvy: Cheke, Čeka
maď.: Cseke

FARÁRI a administrátori:
(...)
Martin ČULEN 9.12.1875 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ľudovít LINTNER
Kostol:
sv.Jána Nepomuckého (1769)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1893)

Filiálka:
Plavé Vozokany
(Wezeken, maď.: Fakóvezekény; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)

ČÁRY

iné názvy: Chiari
maď.: Csári

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef AGNELLI 9.5.1884 -

ThLic.Mi
chal STRÍŽENEC - 30.9.1998
exc. zo Smolinského 1.10.1998
Augustín DRŠKA 10.11.2007
Kostol:
sv. Martina (1654)
ČASTÁ

iné názvy: Chastew, Czesthe, Rotenstein, Pibersburch, Sathmania
maď.: Cseszte, Csaszta, Vöröskőfalva
nem
.: Schadmania, Schaltmansdorf, Schadmesdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác MALOBICZKY 20.1.1864 -

Pavol BÖHM - 30.6.1999
Jozef LOZIŇÁK 1.7.1999
Kostol:
sv. Imricha (1332)
Kaplnky:
Najsvätejšieho Spasiteľa (1810)
Sedembolestnej Panny Márie (1. polovi
ca 19. st.)

Filiálka:
Píla
(Fyryz, Fyreez, maď.: Fürész): k.: Návštevy Panny Márie

ČATA

iné názvy: Chatha
maď.: Csata

Zriadená v r.1942 odčlenením od farnosti Lekýr (Hronovce).

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Hronoviec 1.2.1996

Kostol:
sv.Jána Krstiteľa (1958)
ČATAJ

iné názvy: Chatey, Schateyn
maď.: Csataj

FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš MADURKAY 15.10.1885 -

Ján ZABÁK - 30.6.2000
exc. z Pustých Úľan 1.7.2000
Ján SUCHÁŇ 1.8.2003
Kostol:
sv. Margity (1845)

Filiálka:
Veľký Grob
(Nemecký Grob, Aysgrub, maď.: Magyargurab, Németgurab, nem.: Eisggrub, Waisgrub, Deutsch Weissgraben): k.: sv. Anny (1780)

ČEBOVCE

iné názvy: Chaab, Chab
maď.: Csáb

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján Pavol GONDA 24.10.1861 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Kamenných Kosíh
Karol MEDE 1.10.2002 - 30.6.2006
Jozef NOVÁK 1.7.2006
Kostol:
Mena Panny Márie (1768)

Filiálky:
Kosihovce
(Kezyholc, Kukezu, Kezeo, maď.: Keszihóc, Dacsókeszi): k.: Narodenia Panny Márie (1535)
Opava (Apowa, Opoa, maď.: Apova, Apafalva)

ČEKOVCE

iné názvy: Cheke, Chekey
maď.: Csákóc

Zriadená odčlenením z farnosti Bzovík 1.5.1948.

FARÁRI a administrátori:

exc. zo Bzovíka 1.7.1995
       zo Senohradu 15.1.1996

Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1925)
ČEĽADICE

iné názvy: Čalád, Chalad, Scala
maď.: Család

Kurácia zriadená 20.8.1939 očlenením z farnosti Veľké Hyndice (V.Chyndice).

FARÁRI a administrátori:

Pavol BACHAN 1.6.1999 -30.6.2005
Ján PRISTAČ, Mons. 1.7.2005

Kostol:
sv. Kataríny Alexandrijskej (zač.13. st.)
ČERMANY

iné názvy: Chermen
maď.: Csermend

FARÁRI a administrátori:
(...)
Martin KURALSZKY 10.7.1873 -

Stanislav PODLIPA - 30.6.1995
Peter KOVÁČ 1.7.1995 - 9.12.1997
Jozef FALAT 10.12.1997 - + 18.2.2003
exc. z Horných Obdokoviec 19.2.2003
Ladislav
GÁLIK 1.5.2003 - + 23.5.2008
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1796)
Kaplnka:
Zmŕtvychvstalého Spasiteľa

Filiálky:
Výčapky
(časť obce Hruboňovo):
kap.: sv. Michala Archanjela (1982)
Horné Obdokovce (v roku 1978 samostatná farnosť; od 1.9.1995 znovu samostatnou farnosťou)

ČÍČOV

iné názvy: Sysou, Chichou
maď.: Csicsó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton CSÁKTORNYAY 1.9.1853 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Trávnika 1.9.1995
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1660)

Filiálka:
Kližská Nemá
(Nema, Vrnepenema, maď.: Kolosnéma): k.: Svätých anjelov strážcov (1724)

ČIERNE KĽAČANY

maď.: Feketekelecsény

Zriadená niekedy v r.2000-2001, odčlenením z farnosti   Zlaté Moravce

FARÁRI a administrátori:
exc. zo Zlatých Moraviec
Jozef ŠVERCEL 1.7.2002 - 14.7.2003
Imrich DOČOL
OMANSKÝ 15.7.2003

Kostol:
Krista Kráľa (1948)

Filiálky:
Prílepy
(miestna časť Zlatých Moraviec): k.: Povýšenia sv.kríža (?1831?) - pričlenené v r.2000-2001 z farnosti ?Zlaté Moravce?
Volkovce
(maď.: Valkóc): k.: sv. Jakuba st. (1500) - pričlenené v r.2000-2001 z farnosti Nemčiňany

ČIFÁRE

iné názvy: Chefar, Chyphar, Čifáry
maď.: Csiffár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vojtech TURCSÁNYI 1887 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Silvester RABLÁNSKY - 30.6.2003
Róbert ONDRÍK 1.9.2003
Kostol:
sv. Jána pred Lateránskou bránou (1774)

Filiálky:
Mochovce
(Muhy, Arkusmahy, maď.: Mohi, časť obce Kalná nad Hronom)
Telince (Teld, Tyld, maď.: Tild): k.: Narodenia Panny Márie (1938)

ČUNOVO    
DEDINKA

iné názvy: Fajkurt, Kyurth
maď.: Nagyfajkürth, Fajkürt

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ľudovít TOLNAY 11.8.1886 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons.František ŠIMEK - +24.6.1998
exc. zo Semerova 25.6.1998
       z Dolného Pialu 15.10.2000
(Roman ŠURDA, adm.z Dolného Pialu, počas opravy farskej budovy 2.6.2003)
Miloslav MADOLA 1.7.2004
Kostol:
Mena Panny Márie (1753)
DECHTICE

iné názvy: Deijtha, Dechtur, Dechta, Dekte, Degce
maď.: Dejte
nem.: Dechtitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Leonard KRCHŇÁK 9.9.1853 -

Michal MIKUŠKA - 30.6.2006
Mário BOSÝ 1.7.2006
Kostoly:
sv. Kataríny Alexandrijskej (1652) - farský
Všetkých svätých (1172)
Kaplnka:
Panny Márie Karmelskej (1743)
DEMANDICE

iné názvy: Damian
maď.: Deménd

FARÁRI a administrátori:
Ján Szentgyörgy 1647
Ján Némethy 1697
Ján Berneczy 1701 - 1711
Andrej Baranyai 1718 - 1745
Matej Gergelyffy 1745 - 1757
Štefan Nagy 1747 - 1764
Ján Jozef Kálmány 1764 - 1766
Pavol Lipthay 1766 - 1776
Imrich Ladány 1776 - 1779
Ján Rozmann 1779 - 1799
Juraj Johanides 1800 - 1831
Jozef Zaffiry 1831 - 1842
Ján Csizmázia 1842 - 1842
Pavol Glatz 1843 - 1854
Karol Rés 1854 - 1865
Adalbertus Rudolf 1865 - 1873
Albín SZILÁRDY 1873 - 1890
Pavol Csepy 1890 - 1896
Štefan Pokorny 1896 - 1938

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Ján Kissík 1938 - 1951
dr. František Štefanec 1951 - 1955
Alexander CSUDAY 1955 - 2.11.1999
Ľubomír SEDLÁK 15.11.1999 - 31.1.2001
exc.z
o Šiah 1.2.2001
Dušan DUBRAVICKÝ 1.7.2001
Kostol:
sv. Michala (1750)

Filiálky:
Hybecký Majer
(miestna časť obce Demandice): kap.: sv. Heleny (1800)
Sazdice (Zazd, maď.: Százd): k.: sv. Mikuláša (1500)

DEVÍN    
DEVÍNSKA NOVÁ VES    
DIAKOVCE

iné názvy: Wag, Uaga, Dyaqui
maď.: Deáki, Deák

Po r.1948 pričlenené k Ap.adm.Trn.; predtým exemptná farnosť benediktínov panonhalmského opátstva (od 18.stor., prv nitrianska diecéza).

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Štefan ČUTORA

Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1228)
DLHÁ

iné názvy: Dluha
lat.: Longovilla, Longa Villa
maď.: Hosszufalu
nem.: Langdorf, Langendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
František PETRÍK 22.11.1881 -

Jozef TÓTH, SDB -14.7
.2004
Jozef MARKO 15.7.2004 - 14.11.2004
Jozef TÓTH, SDB 15.11.2004 - 30.6.2006
ThDr.PaedDr.Peter RÚČKA  1.7.2006
Kostol:
sv. Margity (1390)
Kaplnka:
sv. Antona Paduánskeho (1909)

Filiálka:
Borová
(Joachimsthall, maď.: Fenyves): k.: sv. Štefana Kráľa (1670)

DLHÁ NAD VÁHOM

iné názvy: Zumboe, Chumboy
lat.: Longovilla
maď.: Hosszufalu, Vághosszufalu
nem.: Langendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alex MINCZÉR 1.5.1885 -

Andrej ANDÓDI - ???
exc.zo Šale
      (...)
      zo Šale 1.7.2005
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1800)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1930)

Filiálka:
Veča (maď.: Vecse): k.: Svätej Rodiny (18.st.) - pričlenené po r.1948 od farnosti Trnovec nad Váhom, od 1.5.1992 samostatnou farnosťou

DOBRÁ VODA

iné názvy: Jokw
maď.: Jókő
nem.: Guttstein,
Guttenstein, Gutwasser Castle

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf NOVÁK 1.11.1884 -

exc. z Dechtíc
Ľubomír SEDLÁK 15.10.2001 - 1.11.2004
Jozef MARKO 15.11.2004
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1820)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1730)
DOJČ

iné názvy: Nogdaych, Kisdaych
maď.: Dojcs, Dócs
nem.: Toytsch

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol BLAHÓ 1882 nov. -

Anton HREBÍK -30.6.2005
Peter HARAMIA 1.7.2005
Kostol:
Všetkých svätých (1392)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1880)

Filiálka:
Šajdíkove Humence
(ma
ď.: Sajdikhumenec): k.: sv. Augustína (1951)

DOĽANY

iné názvy: Ompitál
maď.: Ottóvölgy
nem.: Ottenthal

FARÁRI a administrátori:
(...)

Jozef KOVAČOVSKÝ 1870 -

exc. 1.1.1995
JUDr., ICLic. Bartolomej BALUN 15.2.2000
Kostol:
sv. Kataríny (14. st.)
Kaplnky:
sv. Leonarda (13. st.)
sv. Floriána
sv. Šebastiána (1708)
sv. Anny
DOLNÁ KRUPÁ

iné názvy: Crumba, Kurumpa, Corompa, Dolná Krupina
maď.: Alsókorompa
nem.: Unter Krupa

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej KUBINA 1881 -

Viliam JABLONICKÝ, SDB 1.1.1995 - +
9.3.2001
Ľudovít BUČEK, SJ 15.3.2001- 2001
František OČENÁŠ 1.7.2001
Kostol:
sv. Ondreja (1811)

Filiálka:
Horná
Krupá
(maď.: Felsőkorompa): k.: sv. Mikuláša (1746)

 DOLNÁ STREDA

maď.: Vágszerdahely, Alsószerdahely

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef VOJTEK 1886 - +1923
Jozef ŠOKA 1923 - 1924
Dr. Ferdiš JURIGA 1924 -1929
Rudolf RUMMEL 1929 - 1930
Andrej SZENTGYÖRGY (Ďurček) 1930 -1949
Michal KLIMO 1949 -1952
Jozef VARGA 1952 - 1957
Timotej POZDECH 1957 - + 1982
exc. zo Serede 1982
Kostol:
sv. Jakuba (1781)

Filiálka:
Gáň (maď.: Gány; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv.Rodiny (12.st.) - samostatnou farnosťou po r.1948
Váhovce
(maď.: Vága): k.: sv. Mikuláša (1778) - samostatnou farnosťou od r.1943

DOLNÉ DUBOVÉ

iné názvy: Dombou, Dolne Dombowa
maď.: Alsódombó
nem.: Unter Dubován

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július MARCIŠ 1882 -

Alojz Jozef HORVÁTIK, OSchP
Pavel FÁBRY 1.7.2005 - 30.6.2006
Ing.Pavol STANKO 1.7.2006
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (13. st.)
Kaplnka:
sv. Jozefa Kalazanského (1970)

Filiálka:
Radošovce
(Radichov, Wradichov, maď.: Alsórados, Radosóc): k.: sv. Anny (1755)

DOLNÉ OREŠANY

iné názvy: Gyos, Oresya, Diosffalu
lat.: Villa Nucum Slavonicalis
maď.: Alsódiós, Tótdió
s
nem.: Windisch Nussdorf, Unter-Nussdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Dionýz KAMERATH 1879 -

Viliam JABLONICKÝ -1.1.1995
exc. 1.1.1995
Eduard SOLÁR 15.6.1995-+7.8.2004
exc. z Horných Orešian 7.8.2004
Pavel GLEJDURA 20.10.2005 - 30.6.2007
JCLic. Daniel
LUKAČOVIČ 1.7.2007
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1390)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1713)
DOLNÉ PLACHTINCE

iné názvy: Palahta
maď.: Alsópalojta

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal LANČIK 1860 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Miloš KRCHŇAVÝ
-1.1.1995 (ďalej exc.z V.Krtíša)
Tibor TASÁRI 15.6.1999 - 31.3.2003
Peter JANÍK 1.4.2003-24.4.2006
Rudolf PAVLÍK 25.4.2006
Kostol:
sv. Martina (1930)
Kaplnky:
sv. Urbana (1933); sv. Jána Nepomuckého (1930)

Filiálky:
Horné
Plachtince
(maď.: Felsőpalojta): kap.: Povýšenia sv. kríža (1976)
Plachtinské Lazy (časť obce Horné Plachtince) - od 4.3.2004 filiálkou farnosti Litava
Príbelce
(Prebul, Pribel, Dolné-Horné Príbelce, maď.: Alsó-Felső-fehérkút, Alsó-Felső-pribély)
Stredné Plachtince
(Kezeppalotha, Palahta
, maď.: Középpalojta)
Veľký Krtíš
(lat.: Curtus, maď.: Nagykürtös): k.: Narodenia Panny Márie (1940-27.9.1998), kap.: Panny Márie Lurdskej (1899)
- od 1.1.1995 samostatnou farnosťou

DOLNÉ SEMEROVCE

iné názvy: Zemered
maď.: Alsószemeréd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol VISOLAJSKÝ 1874 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Juraj HERDICS - 14.10.1996
Peter PROCHÁC 15.10.1996
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1884)

Filiálka:
Horné Semerovce
(maď.: Felsőszemeréd): k.: Všetkých svätých (1482)

DOLNÉ VODERADY

maď.: Puszta-Vogyerád

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján VALENTA 1887 -

Zrušená 15.1.1999, pričlenená ako filiálka k farnosti Drahovce.
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1821)
DOLNÝ BADÍN

iné názvy: Badun
maď.: Alsó-Badin, Alsóbagyon

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján DEDINSKÝ 1863 -

exc. zo Bzovíka 1.7.1995
Jozef ŠČEPKO 1.7.2001 - 30.6.2006
Egid MATUŠEVSKÝ 1.7.2006
Kostol:
sv. Michala Archanjela (13. st.)

Filiálky:
Čabradský Vrbovok
: k.: sv. Štefana Kráľa (18. st.) - r.1934 pričlenená, predtým samostatná farnosť "Čabrad"
Drienovo
(Drino, maď.: Drenó, Csábrágsomos, Hontsomos)
Horný Badín
(maď.: Felsőbágyon)
Selce
(Zelche, maď.: Szelc, Erdőszele)

DOLNÝ BAR

maď.: Albár, Albaár, Alsóbár, Kisbár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef VÁZSONYI 1882 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Dolného Štálu 1.7.1995
Kostol:
Kostol: sv. Anny a bl. Gizely (7.5.1822)

Filiálka:
Mad
: k.: sv. Jána Nepomuckého (1869)

DOLNÝ LOPAŠOV

iné názvy: Lapaso, Lopassow
maď.: Lopassó, Alsólopassó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SPÁDA 3.5.1853 -

exc. z Dechtíc 1.7.1996
       z Chtelnice 1.7.1999
Marián GÁBORÍK 15.7.2002
Kostol:
sv. biskupa Martina (1667)

Filiálka:
Nižná
(maď.: Nizsna, Nézsnafalva): k.: sv. Štefana Kráľa (1682)

DOLNÝ OHAJ

iné názvy: Vhay, Ochay
maď.: Óhaj

FARÁRI a administrátori:
(...)

Michal ŽIŠKA 11.11.1881 - 1895
Jozef KRAVSKÝ 1895 - 1909
Ján BILINGER 1909 - 1929
Jozef DANIŠ 1929 (adm.)
Ladislav HARANGOZÓ 1929 - 1933
Jozef STEPKO 1933 -1934
Štefan CSAPLAY 1934 - 1944
Vojtech CSEFALVAI 1944-1947
Florián ŠIČ 1944 - 1947
Jozef GABA 1947 - 1948 (adm.)
Štefan KOLLÁR 1948 - 1958
Ľudovít KOZMON 1959 - 1969
Jaroslav RUSŇÁK 1969 - 1972
Štefan František MUŠKA, OFM 1972 - 30.6.2002
Pavol FLAJŽÍK 1.8.2002 - 14.7.2004
Roman GALLAS 15.7.2004
Kostol:
Svätej rodiny a sv. Imricha (1873)

Filiálka:
Hul
(Kul, Huly, maď.: Hull; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Ružencovej Panny Márie (1863)

DOLNÝ PIAL

iné názvy: Peel, Pel
maď.: Alsópél

FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat.? 1889  -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Štefan SOJKA - 31.10.1997
Peter KOVÁČ 10.12.1997 - 30.11.1999
Roman ŠURDA 1.12.1999-30.6.2004
     (od 2.6.2003 v Dedinke, počas opravy farskej budovy )
exc. z Dedinky 1.7.2004
Martin NÍZL 15.11.2004
Kostol:
Nanebovstúpenia Pána (1720)

Filiálka:
Horný Pial
(maď.: Felsőpél): kap.: Narodenia Panny Márie (starobylá)

DOLNÝ ŠTÁL

iné názvy: Hroboňovo, Staul
maď.: Alistál
nem.: Ischtal

Zlúčené obce:
Horný Štál
maď.: Felistál

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich KOVÁCS 1872 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mikuláš SABO 1.7.1995 - 31.1.1996
Róbert HORVÁTH 1.2.1996
Kostol:
Kostol: sv. Martina (1460)

Filiálky:
Boheľov
(Beg, maď.: Bögellő)
Padáň
(Padan, Podan, maď.: Padány)

DRAHOVCE

iné názvy: Daraag
maď.: Drahóc, Vágdebrőd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal PRAZNOVSKÝ 1871 -

Františ
ek RAJTAR - 30.6.1998
Peter KUČERA 1.7.1998
Kostol:
sv. Martina (1777)
Kaplnka:
sv. Cyrila a Metoda (1820)

Filiálka:
Voderady
(Dolné Voderady, časť obce Drahovce): k.: Návštevy Panny Márie (1821) - pričlenená 15.1.1999, dovtedy farnosťou

DUBNÍK

iné názvy: Čúz, Chus
maď.: Csúz

FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat.? 1890 máj -(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. zo Strekova

Kostol:
sv. Alžbety (1750)

Filiálka:
Rúbaň
(Fyr, maď.: Für): k.: sv. Imricha (1908)

DUBOVÁ

maď.: Dombó, Dobó, Cserfalu
nem.: Wern
ersdorf, Wernhartsdorf, Werisdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BAKIČ 1884 -

Štefan ŽÁK - 30.6.1999
ThLic. Mário ORBAN 1.7.1999 - 14.7.2003
Vladimír KOTES 15.7.2003 - 30.9.2004
exc. z Vištuku 1.10.2004
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1907)
Kaplnka:
sv. Vendelína
DÚBRAVKA    
DUDINCE

iné názvy: Dyud, Gywg
maď.: Gyűgy

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ján BAŠO - 14.11.2003
Jozef GÁBRIŠ 15.11.2003-30.6.2005
Emil GALLO, MIC 1.7.2005
Kostol:
Panny Márie Kráľovnej pokoja (20.8.1994)

Filiálka:
Terany
(Dolné-Horné Terany - maď.: Alsó-Felső-terény): kap.: sv. Lukáša (1989)

DULOVCE

iné názvy: Nová Ďala
maď.: Újgyalla, Gyalla

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Sv.Peter.

FARÁRI a administrátori:

František MRKVA - 30.6.2006
Ľubomír POLÁK 1.7.2006

Kostol:
sv. Lukáša (1872)
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

pôvodný názov: Dénešd
iné názvy:
Jánošíková, Šildern
nem: Schildern
maď: Dénesd

Zlúčené obce (1.1.1974):
Nové Košariská
iné názvy: Mišérd
nem: Mischdorf
maď: Misérd
Nová Lipnica
nem: Tatschendorf
maď: Torcs

Vznikla z farnosti Nové Košariská po r.1948.

FARÁRI a administrátori:
Vincent MIHALOVIČ 1950 - 1952
Štefan SMOLÍK 1952 - 1953
František TIHANYI 1954 - 1958
Ladislav GILÁNYI 1959 - 1959
Alexander BARCSEK 1960 - 1965
Ľubomír SEDLÁK 1965 - 1970
Dominik TÓTH 1970 - 1973
Štefan DRAGÚŇ 1973 - 1996

Hilár Jozef ŠTEFURIK, OP 1.7.
1996 - 31.8.2003
PaedDr. ThDr. Alfonz Vladimír SABO, OP, PhD. 1.9.2003 - 9.11.2007
Bartolomej Vladimír HURŇANSKÝ, OP 10.11.2007

Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1797)
Kaplnka:
Nové Košariská-sv. Martina (1730)

Filiálky:
Alžbetin Dvor
(časť obce Miloslavov): k.: sv. Alžbety (1300); Božieho Milosrdenstva (19.4.1998) - pričlenená po r.1948 z farnosti Štvrtok na Ostrove
Kalinkovo
(Scemet, Zemeth, Semét, maď.: Szemes, Szemet): k.: sv. Františka Assiského (1930)  - pričlenená 1.3.2007 z farnosti Šamorín
Miloslavov (vznik r.1936)
Rovinka
(Čela, Chellye, maď.: Csölle, nem.: Waltersdorf): k.: Najsvätejšej Trojice (1798)

DUNAJSKÁ STREDA

iné názvy: Svridahel, Zeredahel
maď.: Dunaszerdahely

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HASKÓ 7.4.1868 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ján ZSIDÓ - 14.7.2000
Ladislav TÓTH, SDB 15.7.2000 - 31.12.2000
Róbert KISS 15.3.2001
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej a sv. Juraja (13. st.)

Filiálky:
Kútniky
(Hegyéthe, Kowachethy, Nagethi, maď.: Hegybeneéte)
Malé Dvorníky
(Feloduarnuk, maď.: Kisudvarnok): k.: Najsvätejšej Trojice (1953)
Povoda
Veľké Dvorníky
(Vduarnuk, maď.: Nagyudvarnok): k.: Mena Panny Márie (1954)

Osady:
Blažov (maď.: Balázsfa)

DVORNÍKY

iné názvy: Odvornice, Vduornuc
maď.: Udvarnok

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol KINGYERA 16.5.1861 -

Marián HORVÁTH - 30.6.1997
Ján RAGULA 1.9.1997 - 30.6.2006
Richard JANKOVIČ 1.7.2006
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1788)
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej (1950)
sv. Urbana

Filiálky:
Bojničky
(Boencza, Boymuch, Bajanch, maď.: Bajmócska): k.: sv. Alžbety (1830), kap.: sv. Rocha (1800)
Posádka (Posatka, maď.: Poszádka, Szolgagyör; časť obce Dvorníky): kap.: sv. Martina (1964)
Šalgočka (Salgo, maď.: Salgócska): k.: sv. Terézie Veľkej (1720), kap.: Panny Márie Lurdskej (1969)
Zemianske Sady (Zemianska Kerť, Nemeš Kerť, Kurt, maď.: Nemeskürt): k.: Panny Márie Ružencovej (1.7.2000)

DVORY NAD ŽITAVOU

iné názvy: Odwarth, Udward
lat.: Villa Hudwordiensium
maď.: Udvard

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton BRÜHL 1888 -

Ladislav ELEK - 31.7.2000
exc.z Nových Zámkov
Ladislav TÓTH, SDB 15.8.2002-14.7.2004
Tibor NAGY 15.7.2004
Kostol:
sv. Vojtecha (1776)
Kaplnka:
sv. Martina (1860); sv. Urbana
Filiálka:
Branovo
(Barumlak, maď.: Kisbaromlak): k.: sv. Anny (1739)
ELIÁŠOVCE
(časť obce Nový život)

iné názvy: Iléšháza, Elyasvata
maď.: Szent-Péter, Illésháza

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SKADRA 1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Lehníc 1.11.1999
Zoltán FÓTHY 1.7.2006
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1780)

Filiálky:
Tonkovce
(Tonkvatha, maď.: Tonkháza, časť obce Nový život)
Vojtechovce (Beel Vatta, Beluatha, maď.: Bélvata; časť obce Nový život)

FARNÁ

iné názvy: Furnod, Fornad
maď.: Farnád

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SZILAVECZKY 1877 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Veľkých Ludiniec
Kostol:
sv.Petra a Pavla (1730)
GABČÍKOVO

iné názvy: Beš, Beus
maď.: Bős, Böös

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan HUSÁR 1885 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Jozef MACHO -14.8.2002
ThLic.Atilla JÓZSA 15.8.2002
Kostol:
sv. Margity Antiochijskej (1397)
GAJARY

iné názvy: Gajare, Geiur, Gayuar, Ewreghaz
lat.: Gajerium
maď.: Gajar, Gajár
nem.: Gairing

FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš OLAH 1884 -

Ladislav Štefan RAJNER, OFMCap - +2.5.2000
exc. z Malaciek 3.5.2000
Ján BUJNA 1.7.2000

 

1397  –  1630  Ignoti
 1630  –  1631  Maler Benedictus
1634  –  ?  Mladošik Martinus
 1647  –  1648  Salix Joannes O. Cist.
 1661  –  1665  Novosedlík Georgius
 1665  –  1667  Aurifaber Joannes
 1668  –  1672  Zmidz Joannes
 1673  –  1680  Labensky Martinus
 1680  –  1685  Pogyarovsky Matias
 1685  –  1690  Belladsicus Ign. Jacobus
 1690  –  1690  Quirini Emericus
 1690  –  1699  Surovics Stephanus
 1699  –  1709  Hasprunkay Ign. Andreas
 1709  –  1710  Magassi Josephus
 1710  –  1714  Nyakashazy Joannes
 1715  –  1726  Valovics Franciscus
 1726  –  1757  Lisinovics Joannes
 1757  –  1773  Machan Joannes
 1773  –  1779  Balijovics Nicolaus
 1779  –  1795  Janyikovics Franciscus
 1795  –  1797  Vajzer Ignatius
 1797  –  1825  Javorek Paulus
 1827  –  1829  Malinsky Franciscus
 1830  –  1857  Wolf Paulus
 1857  –  1868  Peller Joannes
 1868  –  1884  Boltizar Augustinus
 1884  –  1910  Olah Nikolaus
 1910  –  1918  Trubinyi Joannes
 1919  –  1920  Dr. Korper Carolus
 1921  –  1927  Tarek Michael adm.
 1927  –  1929  Karangoza Ladislaus
 1929  –  1950  Sullo Ernest
 1950  –  1965  Niznansky Eduardus
   1965   –    1974  Dr. Radošinsky Gasparus
   1974   –    2000  Rajner Stephanus P. Ladislav

 

 

Kostol:
Zvestovania Pána (1680)
Kaplnky:
Božského Srdca Ježišovho
Svätej Rodiny
Panny Márie Lurdskej
sv. Anny (všetky 1690)
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1856)
GALANTA

maď.: Galánta

FARÁRI a administrátori:
(...)
Leopold MORVAY ml. 1882 -
1896
Eduard ENTRESZ 1897 - +1921 pochovaný v Galante
Jozef LENGYELFALUSSY 1921 - 1945

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Ján GÁLIK 1946 - 1951
Dr. Ján KISSÍK 1951 - 1955
Rudolf ANDRISZ 1955 - +1967
ThDr. Štefan MOROVICS 1968 - 1970
ThDr. Imrich PETRÓ 1970 - +1979
Augustín ŠKODA 1979
Marian RUC 1979 - 1985
Ladislav HERIBAN 1985 - 1988
Rudolf HUDEK 1988 - 1993
Ľubomír SEDLÁK 1993 - 1994
Vojtech KASÁŠ 1994 -
30.6.2000
Július CSOMOR 1.7.2000 - 14.11.2004
Ladislav Ján SZAKÁL 15.11.2004
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1804)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého

Filiálky:
Hody
(miestna časť mesta Galanta; Hudy, Hodj, maď.: Hódi): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1781)
Javorinka (časť mesta Galanta; Štefánikovo): k.: Nanebovzatia Panny Márie (24.10.2000)
Nebojsa
(časť mesta Galanta; Neboyza): kap.: Panny Márie - po r.1948 odčlenená do farnosti Gáň

GÁŇ

iné názvy: Brakoňská Gáň, Gaan
maď.: Gány

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Dolná Streda.

FARÁRI a administrátori:

Vojtech BABULÍK, SDB - 14.9.1995
exc. z Galanty 15.7.1999
        z Váhoviec 15.11.2004
Jozef HOLKO 1.3.2005

Kostol:
Svätej Rodiny (12. st.)
Kaplnka:
sv. Anny

Filiálka:
Nebojsa
(časť mesta Galanta; Neboyza): kap.: Panny Márie - pričlenená z farnosti Galanta

Osada:
Brakoň (Barakun, maď.: Barakony)

GBELCE

iné názvy: Kebelkut, Cubulcut
maď.: Köbölkút

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich SZÉKESVÁRY 1888 -

Július CSOMOR - 30.6.2000
Karol MEDE 1.7.2000-30.9.2002
Mikuláš SABO 1.10.2002
Kostol:
sv. Karola Boromejského (1774)
Kaplnky:
Najsvätejšej Trojice (1780)
Božského Srdca Ježišovho (1898)
Panny Márie (1855)

Filiálky:
Šarkan
(Diva, maď.: Gyiva; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Mena Panny Márie (1720)
Nová Vieska
(Vyfalu, Wyfalw, maď.: Kisújfalu)

GBELY

iné názvy: Kebel
maď.: Egbell

FARÁRI a administrátori:
(...)
Matúš REHÁK 21.1.1882 -

František KURKIN - 14.7.2000
Karol CHVÁLA 15.7.2000 - 30.6.2006
Ján RAGULA 1.7.2006
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1852)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1871)
GRINAVA

iné názvy: Myslenice, Grynaw, Gremaw
lat.: Grinavia
maď.: Grinád
nem.: Grünau

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol BEDNÁR 1889 -

Ing.ThLic.Anton SOLČIANSKY 10.3.1997 - (od 1.11.1998 prefektom kňazského seminára)
ThLic.Ján Mária KOŠČ 1.8.1999 - 30.6.2000
ThLic. Peter SLEPČAN 1.7.2000 - 14.9.2004
(Vladimír KOTES 10.1. - 14.7.2003)
František MOŠKO 15.9.2004
Kostol:
sv. Žigmunda (14. st.)

Filiálka:
Limbach
(Lmpah, Hliník, maď.: Limpak, nem.: Lehmbach): k.: sv. Teobalda (15. st.)

HÁJSKE

iné názvy: Dverníky, Kepežd, Kupusd
lat.: Copusde
maď.: Köpösd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Dionýz PROBST 1866 -

Anton KALÚZ - 14.7.1997
Jozef FRANTA 15.7.1997 - 14.9.1999
exc. zo Šoporne 15.9.1999
Anton HREBÍK 1.7.2005
Kostol:
sv. Barbory (1841)
Kaplnky:
Ru
žencovej Panny Márie (1754)
sv. Anny (1950)
HLOHOVEC

iné názvy: Golguz, Golgoc, Ogalgoch, Frassták
lat.: Eleutheropolis
maď.: Galgócz
nem.: Freistadtl

FARÁRI a administrátori:
(...)
Augustín BRUKER 29.10.1872 -

Mons.Ján REPISKÝ
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1332) - farský
Svätého Ducha (1365) - špitálik
Všetkých svätých (1465) - františkáni
Kaplnka:
sv. Anny (15. st.); Povýšenia sv. kríža (1750)

Filiálky:
Koplotovce
(Koploth, Locuplot, maď.: Kaplát): k.: Návštevy Panny Márie (1743)

Pastoračné centrum, Kamenná

HOKOVCE

maď.: Egeg(h)

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan SÜTTEŐ 1877 jún -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Dolných Semeroviec 15.10.1996
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1670)

Filiálka:
Slatina
(Zlathna, Zalatnan, maď.: Szalatnya): k.: sv. Jána Nepomuckého (1650)

HOLICE

iné názvy: Gelle, Gelya, Kostolná Gala
maď.: Egyházgelle

FARÁRI a administrátori:
(...)
JUDr.Ladislav BARTAL 10.6.1873 -

Karol František PATI, OPraem - 30.6.1995
Ján LORMUSZ 1.7.1995-14.7.2004
Pavol MYJAVEC 15.7.2004
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1253)

Filiálky:
Blatná na Ostrove
(Saralia, maď.: Sárosfa): kap.: Najsvätejšej Trojice (1771)
Lúč na Ostrove (Luche, maď.: Nagylúcs): kap.: sv. Anny (1884)
Vieska

Osady: Csentőfa(?), Čechová (maď.: Cséfalva; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)

HOLÍČ

iné názvy: Wywar, Holych, Gollicž
maď.: Holics
nem.: Holitsch

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác SCHNIERER 1861 -

Bohuslav Jozef ŠPRLÁK,OPraem. 20.8.1996 - 30.6.2003
Marián František VIKARTOVSKÝ, OPraem 1.7.2003
Kostoly:
sv. Martina (1752) - farský
Božského Srdca Ježiš
ovho (1397)
Kaplnky:
Loretánskej Panny Márie (1397)
sv. Floriána (1731)

Filiálky:
Kátov
(Kaatho, maď.: Kátó): k.: sv. Imricha (1910)
Močidlany (Mochydleny, Mochilan, Macholan, maď.: Mocsidlán, Czoborfalva; časť obce Popudinské Močidlany): k.: sv. Šimona a
Júdu (1801)
Popudiny
(Popudyn, Pabagian, nem.: Popodin, maď.: Szentistvánfalva; časť obce Popudinské Močidlany): k.: sv. Štefana (1789)
Trnovec (Thernowawes, maď.: Ternovác, Tövisfalu): k.: Ružencovej Panny Márie (1872)

HONTIANSKA VRBICA

iné názvy: Hontianske Ďarmoty, Gormoth
maď.: Füzesgyarmat, Hontfüzesgyarmat

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan GYÜRKY 4.5.1884 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Kukučínova
       zo Želiezoviec 5.9.2001
       z Kukučínova 10.1.2003

Kostol:
sv.Martina (1423)
Kaplnky:
Panny Márie Kráľovnej (1900)
Panny Márie Kráľovnej Pokoja (1943)

Filiálky:
Malý Pesek
Zbrojníky
(Dolný-Horný Fed'vernek, maď.: Alsó-Felső-fegyvernek; 1938-44 pričlenené k Maďarsku; vznik zlúčením r.1946)

HONTIANSKE NEMCE

iné názvy: Nempti
maď.: Némethi, Hontnémeti

FARÁRI a administrátori:
(...)

Žigmund VEISZ 1881 - 1908
Jozef HAVERLA 1908 - 1910
Štefan MARGORÍN 1911 - 1918
Štefan RAVASZ 1919 - 1928
Ján ŠEMINICZER 1928 - 1930
Ján BOB 1930 - 1947
Ján HLINKA 1947 - 1952
Aurélius MIHALIAK 1952 - 1955
Štefan MORAVČÍK 1955 - 1958
Dr. Stanislav JUROVSKÝ 1958 - 1962
Štefan Florenc HUTÁR, OFM 1962 - 1976
Jozef LOZIŇÁK 1976 - 1990
Ferdinand KAŇKA 1990 - 14.8.1995
Emil VÁCLAV 1.7.1995 - 30.6.2007
Pavel GLEJDURA 1.7.2007
Kostol:
sv. Martina (13. st.)
Kaplnka:
sv. Urbana a Donáta (16. st.)

Filiálky:
Devičie
(Dyuche, maď.: Devicse)
Domaníky
(Dominyk, Domungy, maď.: Dömeháza, Domanik): k.: sv. Margity (1929)

HONTIANSKE TRSŤANY

iné názvy: Nadošany, Tekovské Trsťany, Nadasd
maď.: Nádas, Hontnádas

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf NÉMETHY 1867 jún -

Ľubomír SLOBODA 15.6.1995 - 30.6.2006
Vladimír DRŠKA 1.7.2006
Kostol:
sv. Bartolomeja (1759)

Filiálky:
Bory
(maď.: Bori; 1938-44 pričlenené k Maďarsku) - odčlenené 1.3.1949 do farnosti Santovka
Domadice
(Dolmod, lat.: Villa Dalmadi, maď.: Dalmad): k.: Obrátenia sv. Pavla (1775) - odčlenené 1.3.1949 do farnosti Santovka
Hontianske Moravce
(Morout, maď.: Egyházmarót, Apátmarót; vznikli r.1960 zlúčením Kostolných a Opátových Moraviec)
Santov
ka (Santov, maď.: Szántó) - vysunutá kaplánka (sídlo kaplána): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1755), kap.: Mena Panny Márie (1745) - od 1.3.1949 samostatnou farnosťou
Súdovce
(Zyud, Zuud, maď.: Szúd): k.: Povýšenia sv. kríža (11.9.1999)

HORNÁ STREDA

iné názvy: Zeredahel, Sceredahel
maď.: Felsőszerdahely, Vágszerdahely

Zriadená odčlenením od farnosti Pobedim 1.10.1948.

FARÁRI a administrátori:

Štefan KOMÁROMY -+11.8.2002
exc. z N.Mesta nad Váho
m 1.10.2002
ThDr. Alojz LACKOVIČ, PhD. 15.2.2003

Kostol:
Všetkých svätých (1924)

Filiálka:
Brunovce
(Barnoch, maď.: Brunóc): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1985) - pričlenená z farnosti Sv.Kríž n.Váh. (Považany)

HORNÉ OBDOKOVCE

iné názvy: Budak, Bodok
maď.: Felsőbodok, Nagybodok

V roku 1948 filiálka farnosti Čermany, medzi rokmi 1971-78 samostatná farnosť.

FARÁRI a administrátori:

Po r.1978 znovu filálka farnosti Čermany; znovu zriadená 1.9.1995.

Peter RÁCEK 1.7.1997

Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1804)
Kaplnka:
Panny Márie Karmelskej (1732);
Panny Márie Pomocnice (zač. 20. st.)

Filiálka:
Obsolovce
(Pazalay, Poscolou, maď.: Pacolaj, Paczola; časť obce Horné Obdokovce): k.: sv. Jána Krstiteľa (1803) - pričlenené 1.9.1995, predtým filiálka farnosti Veľké Ripňany

HORNÉ OREŠANY

iné názvy: Gyows
lat.: Villa Nucum Teutonicalis
maď.: Felsődiós, Németdiós
nem.: Ober Nussdorf, Deutsch Nussdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol JEDLIČKA 30.7.1874 -

exc. z Boleráza 1.2.2000
Miroslav MRVA 1.7.2000
Kostol:
Mena Panny Márie (1770)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie
sv. Vendelína
sv. Rocha
HORNÉ OTROKOVCE

iné názvy: Otrokovitz, Horné Otrokovice, Otroc, Adradic
maď.: Felső-Attrak, Felsőatrak, Nagy-Attrak

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef SLÁVIK 1860 nov. -

Ján FORDINÁL - 30.6.2007
Miroslav KOVÁČ 1.7.2007
Kostol:
sv. Imricha (1882)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie — hrobka

Filiálky:
Orešany
(Gyos, Dios, maď.: Tótdiós, Dijos, lat.: Cuzan): k.: Povýšenia sv. kríža (1936)
Tekolďany (Tekulchen, maď.: Tököld): k.: Ružencovej Panny Márie (1934)

HORNÉ SALIBY

iné názvy: Zele, Zeli
maď.: Felsőszeli

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít SPECZIÁR 1845 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Sándor LENGYEL -14.7.2004
Pavol NAGY 15.7.2004 - 30.6.2007
Imrich HALÁSZ 1.7.2007
Kostol:
sv. diakona a mučeníka Vavrinca (1775)

Filiálka:
Dolné Saliby
(Zelu, Sele, Scely, maď.: Alsószeli): k.: Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa (1875)

HORNÉ TRHOVIŠTE

iné názvy: Horné Vašardice, Vasaret, Wasard
maď.: Felsővásárd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Teodor JEDINÁK 1890 -

Jozef FRANTA - 14.7.1997
Daniel Vladimír PAVLÍK, OFMCap 15.7.1997 - 14.7.2002
Pavol ČURKA 15.7.2002 - 19.11.2007
Peter JELÍNEK 20.11.2007
Kostol:
sv. Bartolomeja (1230)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1760)

Filiálky:
Dolné Otrokovce
(maď.: Alsóatrak): k.: sv. Michala Archanjela (1934)
Tepličky (Fornosek, Fornósek, maď.: Fornószeg): k.: Sedembolestnej Panny Márie (14.9.1996), kap.: Najsvätejšej Trojice (1834)

HORNÉ TUROVCE

iné názvy: Horný Turovec
maď.: Felső-Thúr, Nagy-Túr
nem.: Ober-Thur

FARÁRI a administrátori:
(...)
František SZECSEY 1888 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Jozef MALAGYI 15.12.1994 - 7.5.2007
Gabriel BENKOCS 15.5.2007 - +3.10.2007
ThDr. János KARAFFA, PhD. 10.11.2007
Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (1858)

Filiálky:
Dolné Turovce
(maď.: Kistúr, Alsótúr; časť obce Veľké Turovce): modlitebňa Panny Márie (1930)
Stredné Turovce (maď.: Középtúr; časť obce Veľké Turovce): k.: sv. Martina z Tours (1213), modlitebňa (1968)

HORNÉ ZELENICE

iné názvy: Zela
maď.: Felsőzelle, Felsőzéle, Szelnicza
nem.: Ober Zelenicz, Zilla, Zille

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol STEGLIK 1.9.1865 -

exc. z Brestovian 15.4.1997
(Štefan BENEDIKOVIČ 1.7.1999 nenastúpil)
exc.z Brestovian 1.8.1999
Jaroslav IVANCO 1.8.2003 - 31.10.2005
exc.zo Šulekova 1.11.2005
Dušan KOLENČÍK 1.7.2006
Kostoly:
sv. Martina (1332)

Filiálky:
Dolné Zelenice
(Zels, Scele, Zeuldwar, Pentechfalva, maď.: Alsózélle)
Siladice
(Zylad, Zily, Saladicz, maď.: Szilád): k.: Všetkých svätých (1740)

HORNÝ BAR

iné názvy: Baar, Bodobar, Obar
maď.: Fel-Bár, Felbaár, Felsőbar, Egyházasbaár

FARÁRI a administrátori:
(...)
František TOMANOVICH 20.8.1881 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Július MESZÁROS - 30.6.1999
exc.z Baky  1.7.1999
Kostol:
sv. Štefana Krá
ľa (1778)
Filiálka:
Šulany
(časť obce Horný Bar): k.: sv. Anny (13. st.)
HOSŤOVCE

iné názvy: Gesteuge, Kestog
maď.: Gesztöc

Zriadená 1.4.1949 odčlenením z farnosti Sľažany.

FARÁRI a administrátori:

Jozef KAMAN - 31.8.1997
Jozef KUNA 1.10.1997

Kostol:
Po
výšenia sv. kríža (1931)

Filiálky:
Lovce
(Vlog, Looch, maď.: Lóc, Kislóc): k.: Krista Kráľa (1730), kap.: Panny Márie (1923), sv. Anny (1936); sv. Anny (1939); sv. Jozefa (1934); sv. Anjelov Strážcov (18. st.) - pričlenená z farnosti Topoľčianky
Žikava (Sikua, Sitva, maď.: Zsikva): k.: sv. Karola Boromejského (1730), kap.: Svätej rodiny (1936); Ružencovej Panny Márie (1905); Sedembolestnej Panny Márie (1968); Panny Márie ustavičnej pomoci (1917) - pričlenená z farnosti Topoľčianky

HRADIŠTE POD VRÁTNOM

iné názvy: Haradicha
maď.: Hradist, Harádics, Hradistye

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jakub MÜLLER 7.5.1867 -

exc. z Brezovej pod Bradlom
Jozef ŠČEPKO 1.7.2006
Kostol:
sv. Martina (1631)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1845)
HRÁDOK

iné názvy: Harranuk, Hradnuk, Haradnak
maď.: Hrádek, Temetvény

FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Jozef KOVÁCS 1888 -

Pavel GLEJDURA -19.10.2005
PhDr., PaedDr.Štefan KOVÁČ 20.10.2005 - 30.6.2006
Milan ČERVEŇANSKÝ 1.7.2006
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1726)

Filiálky:
Hôrka nad Váhom
(Hurka, Harka, maď.: Huorka, Vághorka): k.: sv. Petra a Pavla (29.8.1998)
Lúka (Rety, maď.: Vágluka): k. Bolestnej Panny Márie (16.9.2006); kap.: sv. Márie Magdalény

HRACHOVIŠTE

iné názvy: Hrachowich, Rachowch
maď.: Borsós, Hrachovistye

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HEGYI 1864 máj -

exc. z Čachtíc 1.9.1996
       zo Starej Turej 1.5.1999
       zo Bziniec pod Javorinou 1.9.2000
Irenej CIUTTI 1.8.2002
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1757)

Filiálky:
Krajné
(Krayna, maď.: Karaj, Krajna): k.: sv. Michala (1650)
Podkylava
(Potkilava, maď.: Podkilava, Szakadék)
Višňové
(Bysnew, maď.: Visnyó, Alsóvisnyó, nem.: Wischenau)

HRKOVCE

iné názvy: Gyrki, Gurky, Gerkey
maď.: Gyerk, Gyerek

FARÁRI a administrátori:
(...)
Tomáš POLLÁK 13.11.1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Jozef URBAN 15.9.1997 - 4.5.2003
exc. zo Šiah 5.5.2003
Kostol:
sv. Kataríny Alexandrijskej (1770)
Kaplnka:
Najsvätejšieho Spasiteľa (1900)

Filiálky:
Chorvatice
(Chorváty, maď.: Horváti; časť obce Tupá): k.: Všetkých svätých (1795),
kap.: sv. Františka Assiského (1968)
Tupá
(Tompa, maď.: Kistompa)

HRNČIAROVCE NAD PARNOU

iné názvy: Hrncsarovec, Gerencher, Girinch
maď.: Gerencsér

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal IKRÉNYI 23.10.1878 -

Alojz JAKUBEC - 31.7.2003
Pavol ŠINTÁL 1.8.2003
Kostol:
biskupa sv. Martina (1215)
HRONOVCE

iné názvy: Lekýr, Čajakovo, Serephyn, Sereful
maď.: Lekér

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít BROGYÁNYI 25.8.1850 -

Pavol NAGY - 31.1.1996
Mikuláš SABO 1.2.1996 - 30.6.1998
Rudolf NÉ
METH 1.7.1998-30.6.2004
Ján HRABLAY 1.7.2004-30.7.2004
Karol WENY 1.8.2004
Kostol:
Najsvätejšieho Spasiteľa (1220)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (9.st.)
sv.Anny (1966)

Filiálky:
Pohronský Ruskov
(Malá Oroska, Wrucz, maď.: Oroszka): k.: Ružencovej Panny Márie (1956)
Čata (1938-44 pričlenené k Maďarsku) - od r.1942 samostatná farnosť

Osady: Domaša (Damas, maď.: Garandamásd; 1938-44 pričlenené k Maďarsku); Vozokany nad Hronom (Vezekyn, maď.: Garamvezekény); Sakachy

HRONSKÉ KOSIHY

maď.: Garamkeszi

Kurácia zriadená 1.10.1947 odčlenením od farnosti Tekovská Nová Ves (Nová Dedina).

FARÁRI a administrátori:

exc. z Čajkova 1.7.1995
Vladimír ŠIMUNEK 1.7.2005

Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (1790)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1880)

Filiálka:
Podlužany
(Podlusan, Plosan, maď.: Dobóberekalja, Berekalja): k.: sv. Alžbety Uhorskej (1790), kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1897) - predtým filiálka farnosti Tekovská Nová Ves (Nová Dedina)

HRONSKÝ BEŇADIK

iné názvy: Svätý Beňadik, Swaty Benedik, Zent Beneduk
lat.: Ecclesia Sancti Benedicti
maď.: Szent-Benedek, Garamszentbenedek
nem.: Sankt Benedikt

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján ONDREJKOVIČ 1880 -

od r.1927 saleziáni

Alojz MASNÝ, SDB - 30.6.1999
Piotr LASOTA, SAC 1.7.1999 - 30.6.2000
Adam LUBA, SAC 1.7.2000 - 30.6.2006
Adam WALCZUK, SAC 1.7.2006
Kostoly:
sv. opáta Benedikta (1075)
sv. Egýdia (1209)
Kaplnky:
Božej krvi (1713)
sv. Heleny (1713)

Filiálky:
Orovnica
: k.: sv. Don Boska (1934)
Kozárovce
(maď.: Garamkovácsi): k.: sv. Filipa a Jakuba ml. (1718) - po r.1948 samostatnou farnosťou
Psiare
(časť obce Hronský Beňadik): k.: Panny Márie Pomocnice kresťanov (25.5.1996), kap.: Sedembolestnej Panny Márie

HRUŠOV

iné názvy: Huruso, Hurson, Hrussowo
maď.: Hrusó, Hrussó, Magasmajtény

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján Bapt. POHL 1884 -

Jozef MASAROVIČ - (14.9.1995)
Ján SALÍK 15.9.1995 - 2004
Alojz HALGAŠÍK 15.2.2004 - 30.6.2007
Martin PAŠKA 1.7.2007
Kostol:
Všetkých svätých (1762)
Kaplnka:
Svätého kríža

Filiálka:
Čelovce
(Chal, maď.: Csall): kap.: Panny Márie Nanebovzatej (13. st.)

HURBANOVO

iné názvy: Stará Ďala
maď.: Ó-Gyalla

FARÁRI a administrátori:
(...)

Augustín OCSVAY 30.8.1876 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Vladimír ORAVSKÝ 1.7.1996

Kostol:
sv. Ladislava (1913)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1890)
sv. Rozálie (1890)

Filiálka:
Bohatá
(Bagatha, maď.: Bagota, časť mesta Hurbanovo): k.: sv. Anny (1735)

CHĽABA

iné názvy: Helenba, Chelemba, Helymbafaklua, Helumba
maď.: Helemba

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef SZÜTS 1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. zo Štúrova
       z Kamenice nad Hronom 1.7.2003
       zo Štúrova 1.12.2004
       z Kamenice nad Hronom 1.7.2007
Kostol:
sv. Imricha (1795)
Kaplnka:
sv. Urbana
CHORVÁTSKY GROB

iné názvy: Horvatski-Grub
maď.: Horvátgurab
nem.: Kroatisch-Grub, K.-Eis
grub, K.-Weissgraben

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HORVÁTH 1886 -

exc. zo Slovenského Grobu 1.9.1996
ThDr.Juraj AUGUSTÍN PhD. 25.9.2000 - 14.1.2007
ICDr.Jozef KEMP 15.1.2007
Kostol:
Krista Kráľa (1589)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1880)

Osada: Čierna Voda (miestna časť obce Chorvátsky Grob)

CHRAŠŤANY
(časť obce Beladice)

iné názvy: Veľké Chrášťany
maď.: Nagyherestyén

FARÁRI a administrátori:
(...)

Alojz ČERNÍK 1889 -

ThDr.Ladislav OSTRÁK - 14.7.1999
Július Marián PRACHÁR 15.7.1999
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1979)
Kaplnka:
Svätého kríža (1863)

Filiálky:
Beladice
(maď.: Bélád)
Choča (Hecze, Hetchen, maď.: Hecse): k.: Ružencovej Panny Márie (1960)
Pustý Chotár (časť obce Beladice): k.: P.Márie Fatimskej (22.10.2000)

CHROPOV

iné názvy: Rupow, Kropow
maď.: Chropó, Sziklabánya

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf LISZEK 16.8.1862 -

exc. z Rohova
Karol CHVÁLA 1.7.2006
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1768)

Filiálka:
Koválovec
(Kovalovcze, Kiskowalow, maď.: Kiskovaló): k.: sv. Martina (1821)

CHTELNICA

iné názvy: Chtelnicze, Vittencz, Telnicz, Witenche, Uitinche
maď.: Vittenc
nem.: Echtlnitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz TAGÁNYI 1.3.1880 -

Peter MLYNKA - 31.7.1999
Elemír TASSÁRI 1.8.1999-14.7.2004
Rastislav NITRAN 15.7.2004
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1801)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1737)
sv. Rocha
Sťatia sv. Jána Krstiteľa (1420)
IMEĽ

iné názvy: Emo, Imee
maď.: Imely, Imöl

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric SIMOR 16.10.1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Hurbanova 1.7.1997
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1800)

Filiálka:
Martovce
(Martoš, Martosch, Marthos, maď.: Martos)

IPEĽSKÉ PREDMOSTIE

iné názvy: Hydweg, Hidvig
maď.: Hidvég, Ipolyhídvég

Kurácia zriadená r.1922.

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Peter DOBOS -30.6.2001
exc.z Vinice 1.7.2001
Jozef URBAN 5.5.2003

Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1924)
IPEĽSKÉ ÚĽANY

iné názvy: Fedýmeš, Fedemus
maď.: Födémes, Ipolyfödémes

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SZAIFF 1888 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Plášťoviec 1.7.1996
František URBAN 3.7.2000 - 25.5.2001
exc.z Plášťoviec 25.5.2001
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1757)
Kaplnka:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1946)

Filiálka:
Kleňany
(Kelenen, Kelena, Klenanky, maď.: Kelenye, nem.: Kleinen): k.: Všetkých svätých (1787)

IPEĽSKÝ SOKOLEC

iné názvy: Sakáloš, Zakalos
maď.: Szakállos, Ipolyszakállos

FARÁRI a administrátori:
(...)
František BRAUNN 1884 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ladislav FARKAS - 31.7.1998
Ondrej SZALAY 1.8.1998
Kostol:
Krista Kráľa (1714)

Filiálky:
Bielovce
(Bela Patak, Byl, maď.: Ipolybél): k.: sv.Martina (1750)
Lontov
(Lumptov, maď.: Lontó): k.: sv.Anny (1742)
Pastovce
(Paztuh, maď.: Pásztó, Ipolypásztó; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)

IVANKA PRI DUNAJI

iné názvy: Bratislavská Ivánka, Joan, Villa Iuany
maď.: Ivánka, Iványi

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef FERENCZY 1868 -

Július TASSÁRI - 14.7.2000
Ján BUČEK 15.7.2000
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1770)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1860)

Filiálka:
Zálesie
(maď.: Gibely): kap.: Najsvätejšej Trojice (1939)

IŽA

iné názvy: Isa, Ysa, Isoha
maď.: Izsa

FARÁRI a administrátori:
(...)
František PONGRÁCZ 24.1.1871 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Komárna 1.9.1997
Gašpar BALLA 1.7.2001
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1721)

Filiálka:
Patince
(Poch, Poth, maď.: Path, Patpuszta): kap.: sv. Vendelína

JABLONICA

iné názvy: Jobluncha
maď.: Jablonic, Jablonca, Jablánc

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SZAHOTA 1884 -

Michal GONDA - 30.6.1998
exc.z Cerovej 1.8.1998
Jozef ŠEBO, SDB 15.2.1999 - 30.6.2002
Stanislav LIESKOVSKÝ 1.7.2002-14.7.2004
Pavol FLAJŽÍK 15.7.2004
Kostoly:
sv. Štefana (1729)

Filiálka:
Hlboké
(Holbouka, Hluboke, maď.: Hluboka, Luboka)

JABLONOVÉ

iné názvy: Jablam, Jablonovce
maď.: Almás, Pozsonyalmás
nem.: Apfelbach

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DUDAY 1884 -

exc. z Lozorna 1.9.1997
       z Perneku 15.11.2006
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1679)
JACOVCE

iné názvy: Ieche, Nag Jech
maď.: Nagyjá
cz, Jác

FARÁRI a administrátori:
(...)

Jozef BEZÁK 16.8.1877 -

Jozef LUKAČOVIČ - 31.7.1995
PhDr.Ladislav KUNA 15.9.1995 - 14.7.2007
Ľuboš MARTÍNY 1.7.2007
Kostoly:
Návštevy Panny Márie (1618)
Božieho milosrdenstva (6.7.2003)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny
Márie (zač. 19. st.)

Filiálky:
Kuzmice
(Kuzmych, maď.: Kuzmic, Nyitrakozma): k.: sv. Pia X., kap.: sv. Štefana
Tesáre (Tezar, Tesáry, maď.: Teszér, Nyitrateszér): k.: sv. Martina (1772), kap.: sv. Jána Nepomuckého
Veľké
Bedzany (Horní Bezany, Horne Brezany, Bulgen, maď.: Nagybölgyén; časť mesta Topoľčany): k.: Panny Márie Pomocnice kresťanov (1965)

JAHODNÁ

iné názvy: Bratislavský Eperješ, Eperyes
maď.: Eperjes

FARÁRI a administrátori:
(...)
PhDr.Jozef NAGY 25.6.1856 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Karol BUDAY -31.8.2001
exc.z Dun.Stredy 1.10.2001
       z Tomášikova 15.2.2002
Sándor LENGYEL 15.7.2004
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1747)

Filiálka:
Dunajský Klátov
(maď.: Dunatőkés): kap.: Narodenia Panny Márie (1923)

JAKUBOV

iné názvy: Jakuben, Jakubové
maď.: Jakabfalu, Nagyjakabfalva
nem.: Jakobsdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef BRANDEISZKY 5.9.1863 -

Ladislav LABO - 24.7.1996
Milan ŠAMAJ 25.7.1996 - 30.6.1997
Stanislav SABOL 1.7.1997 - 30.6.2006
Miroslav BEDERKA 1.7.2006
Kostol:
sv. Filipa a Jakuba ml. (17. st.)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie
JANÍKOVCE
(časť mesta Nitra)

iné názvy: Veľké Janíkovce, Nitra-Janíkovce, Emna, Nogemeike
maď.: Nagyemőke

FARÁRI a administrátori:
(...)

Juraj HEGEDÜS 1872 mar. -

Andrej ŠOTTNÍK 1.7.1997 - 14.7.2000
Pavol KOBIDA 15.7.2000
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1397)

Filiálka:
Čechynce
: k.: sv. Jána Krstiteľa

JAROVCE    
JASLOVSKÉ BOHUNICE

pôvodný názov: BOHUNICE (do r.1960)
iné názvy: Bagan, Boguna, Bohonycz
maď.: Bohunic(z), Apátszentmihály

Zlúčené obce (r.1960):
Jaslovce
iné názvy: Jazloucz, Jaslowecz
maď.: Jaszló, Jászlóc

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ferdinand CSIZMAZIA 1888 -

Daniel Silvester ŠPANKOVIČ, OPraem.
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1836)

Filiálka:
Paderovce
(Padar, Pagerowcze, maď.: Pagyeróc, Pagyár; časť obce Jaslovské Bohunice): k.: sv. Martina (1845)

JÁSOVÁ

Jasová
maď.: Jászfalu

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej NOVÁK 1877 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Slavomír HUDEC - 19.8.1996
Viliam TUMA 1.9.1996 -30.6.2005
exc.z Kolty 1.7.2005
Kostol:
sv. Vavrinca (1938)
Kaplnka:
sv. Michala Archanjela (15. st.)
JATOV

maď.: Alsó-Jattó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol SCHRÁMEK 1886 -

exc. z Rastislavíc
Kostol:
sv. Vendelína (1760)
JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

iné názvy: Fenyeukoztholvan
maď.: Fenyőkosztolány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Justín HAINISS 1865 -

Ondrej VÁLEK - 30.6.1995
Stanislav PODLIPA 1.7.1995 - 30.11.1997
exc.z Obýc 10.12.1997
Ignác ŠURÍN 15.7.1999
Kostol:
Všetkých svätých (1796)

Osady: Borisko, Bošiakov štál, Brezov štál: kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1924), Dolné Lúčno, Drienovský štál, Horné Lúčno, Hujavovce, Levasovský štál, Lukáčov štál, Mašírovce, Modoš, Nemečky

JELENEC

iné názvy: Gýmeš, Gumes, Noggymus
maď.: Gimes

Kurácia zriadená 4.2.1944 odčlenením z farnosti Ladice.

FARÁRI a administrátori:

Štefan LAŠÁK -30.6.2005
Dušan MOLEK 1.7.2005

Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1759)
Kaplnky:
Panny Márie (1750)
sv. Jána Nepomuckého (1750)

Filiálka:
Neverice
(Newery, Neuer, Neuir, maď.: Néver): k.: sv. Štefana Kráľa (1900) - pričlenená z farnosti Ladice

JELKA

iné názvy: Jolka, Ilka
maď.: Jóka

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vojtech OLGYAY 20.1.1870 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons.Silvester ORAVEC
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (12. st.)
Kaplnka:
Svätých anjelov strážcov (1728)
JELŠOVCE

iné názvy: Jagersek, Egurzegh
maď.: Egerszegh, Nyitra-Egerszeg

FARÁRI a administrátori:
(...)
František ÁCS 3.3.1880 -

Jozef HOLKO 1.7.1995 -
exc. z Výčap-Opatoviec 25.7.1996
Kostol:
sv. Márie Magdalény (1721)

Filiálka:
Ľudovítová
: kap.: sv. Antona Paduánskeho

JUROVÁ

iné názvy: Gurgsuka
maď.: Dercsika, Gyersoka
nem.: Gerchika

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác GLÖCKEL 1881 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Imrich KORCSOGH - 30.6.2007
exc. z Kostolných Kračian 1.7.2007
Kostol:
Kostol: Panny Márie Nanebovzatej (1822)
KAJAL

iné názvy: Quayol, Kayaly
maď.: Kajál, Nemeskajal

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef PSENKÓ 1888 -

Imrich EŠŠE 1.11.1998 - 2006
exc. z Váhoviec 2006
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1780)

Filiálka:
Topoľnica
(Jazerný Ňáražd, Narosi, maď.: Tótnyárasd): k.: sv. Štefana Kráľa (1781)

KÁLNA NAD HRONOM

KALNÁ
iné názvy: Kálnica, Kalnany, Kalon
maď.: Nagykálna

FARÁRI a administrátori:
(...)

František EPÖLYI 1887 -

Karol WENY 25.1.1996 -30.6.2001
Marek SUCHÝ 1.7.2001 -30.6.2005
Milan ŠULIAK 1.7.2005
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1720)
Kaplnka:
v cintoríne (19. st.)

Filiálky:
Horná Seč
(maď.: Felsőszecse; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Lok
(Luk, maď.: Garamlök, Lök; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Všetkých svätých (z konca 18. st.)

KAMENICA NAD HRONOM

iné názvy: Hronská Kamenica, Kevežd nad Hronom, Keuesd
maď.: Kövesd, Garamkövesd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander GAIBL 1886 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Karol CSONKA - 29.2.1996
exc. zo Štúrova
Ladislav DIÓS 1.7.2003 - 30.6.2007
Zsolt FARKAŠ 1.7.2007
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1734)

Filiálka:
Malá nad Hronom
(Kičind, Kychyn, lat.: Quesens, maď.: Kicsind): k.: Svätých anjelov strážcov (1781)

KAMENIČNÁ

iné názvy: Kezegfolwa
maď.: Keszegfalva

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján PÁSZTOR 29.7.1881 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Rudolf GALGÓCZI - 14.7.2000
Róbert VARGA 15.7.2000
Kostol:
sv. Vendelína (1863)

Filiálka:
Čalovec
(Megerch, Mederč, maď.: Megyercs)

KAMENÍN

iné názvy: Kamendín, Kemend, Camend
maď.: Kéménd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton MÓRÁSZ 1871 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Bíne
László SZTYAHULA 1.7.2005
Kostol:
Nanebovstúpenia Pána (1755);
Kaplnka:
sv. Antona (1900)
KAMENNÉ KOSIHY

iné názvy: Kamene-Keszike, Kameno, Kezeo, Kükezü
maď.: Kőkeszi

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július ZIBRINYI 1.8.1887 -

Ladislav PARÁK -30.9.2002
exc. z Čeboviec 1.10.2002
        z Vinice 15.5.2003
Kostol:
sv. Martina (1824)

Filiálky:
Ďurkovce
(Gurky, Gyurk, maď.: Gyürki; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Seľany
(Zelen, Selany, maď.: Szelény): kap.: sv. Anny (1850)
Širakov (Širákov, Syrak, maď.: Sirák, Szirák)
Trebušovce
(maď.: Terbegec): k.: svätého Ladislava (1794)

KAMENNÝ MOST

iné názvy: Kamenné Ďarmoty, Gormoth
maď.: Kőhidgyarmat

FARÁRI a administrátori:
(...)
Joachim MARCZELL 1.12.1859 -

exc. z Bíne
        z Brutov 15.8.2002
Kostol:
sv. Maurícia (1720)

Filiálka:
Ľubá (Leuka, Lobad, maď.: Libád): k.: Narodenia sv. Jána Krstiteľa - od 5.10.1996 administrovaná z Mužle - od 1.5.2006 pričlenená naspäť

KAPLNÁ

iné názvy: Capulna, Capolna
lat.: Capella
maď.: Kápolna, Erzsébetkápolna
nem.: Kapeln, Kappeln, Kapellen

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol PAVLOVSKÝ 1845 -

Ladislav GÁLIK - 30.6.1997
Marián HORVÁTH 1.7.1
997 - 30.6.2006
Ľubomír SLOBODA 1.7.2006
Kostol:
sv. Alžbety (1244)

Filiálka:
Igram
(Igrech, Ikran): k.: sv. Imricha (1772)

KÁTLOVCE

iné názvy: Kathloch, Kathlowecz
maď.: Kátló, Kátlóc

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef TÓTH 28.12.1862 -

exc. z Naháča 15.8.1995 - 19.10.2000
Ferdinand KAŇKA 20.10.2000
Kostol:
Svätého Ducha (1720)
KOLÁROVO

iné názvy: Guta, Gutta
maď.: Gúta

FARÁRI a administrátori:
(...)
Viktor PALKOVICS 1886 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Tomáš ÜRGE - 31.7.2000
Ladislav ELEK 1.8.2000
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1724)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1850)

Filiálky:
Dedina Mládeže
(zriadená r.1954)
Veľký Ostrov (Zyget; časť mesta Kolárovo)

Osady: Částa, Čierny Chrbát, Kráľka, Malý Ostrov, Pačérok, Veľká Gúta

KOLTA

maď.: Koltha

FARÁRI a administrátori:
(...)
Marek TÓTH 1887 -

exc. z Jásovej 1.9.1996
Peter PATÚC 1.7.2005
Kostol:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1791)
Kaplnka:
sv. Urbana (1846)
KOMÁRNO

iné názvy: Kamarun, Kamar, Kamaron
lat.: Camarun, Comaromium
maď.: Komárom
nem.: Komorn

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján MOLNÁR 25.1.1882 -

Karol MAGYAR - 14.11.2004
Rudolf HUDEK 15.11.2004
Kostoly:
sv. Ondreja (1771)
sv. Rozálie (1843)
Božského Srdca Ježišovho (1617) - františkánsky, vojenský
Kaplnky:
sv. Jozefa (1741)
sv. Anny (1750)

Filiálky:
Hliník
(časť obce Vrbová nad Váhom):
kap.: sv. Imricha
Kava (časť mesta Komárno)
Nová Stráž (maď.: Dunaújfalu, Örs, nem.: Neudorf): k.: Povýšenia sv. kríža (1911)
- od 1.10.1943 samostatnou kuráciou
Vrbová nad Váhom (vznik r.1968): k.: sv. Gerarda (30.11.1996)

KOMJATICE

iné názvy: Kamnati
maď.: Komjáth, Komeáth

FARÁRI a administrátori:
(...)
Matej TURCSÁNYI 1860 -

Daniel IŽOLD - 14.7.2005
ThDr.Ján ŠVEC, SchP, PhD. 15.7.2005 - 30.6.2006
Štefan VÍCEN 1.7.2006
Kostoly:
sv. Alžbety (1751) - farský
sv. Petra a Pavla (1615)

Filiálky:
Černík
(Cernic, Chornok, Čornok, maď.: Csornok, Czornok; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Svätého Ducha (1864)
Degeš (Starý-Nový Degeš, Rastislavice)
- od 5.11.1938 filiálka farnosti Urmín (Mojmírovce), potom od 1.2.1941 samostatnou kuráciou
Ondrochov
(Ondru, maď.: Ondrohó, nem.: Onderhof, časť obce Lipová): kap.: Ružencovej Panny Márie (1936) - odčlenená 10.12.1997 do farnosti Lipová

KOPANICE
(časť obce Hodruša-Hámre)

maď.: Modertárna
nem.: Moder
stolna

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján FLÜGLER 1887 -

exc. z Banske Štiavnice 2.12.1996
       z Hodruše-Hámrov 1.7.1997
1.1.2000 pričlenená ako filiálka k farnosti Banská Hodruša.
Kostol:
Povýšenia sv. kríža
KOPČANY

iné názvy: Kopchan
maď.:
Kopcsány
nem.: Gopschan

farnosť zriadená 22.12.1863

FARÁRI a administrátori:
František TRAGOR 1861 -

Viktor Štefan LOCNER, OPraem 20.10.1996

Kostoly:
sv. Štefana Kráľa (1863) - farský
sv. Margity (14. st.)
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

iné názvy: HASVÁR, Hasswár, Zenthandraswr
lat.: Villa Sancti Andree, Sanctus Andreas
maď.: Egyházfalva, Egyházfa, Gasvár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MARKOVIČ 28.2.1871 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons. Ladislav PAXY - +10.11.2002
exc. zo Senca 12.11.2002
PhLic.Juraj VITTEK 1.7.2003 -31.7.2005
Róbert KUČERÁK 1.8.2005
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (13. st.)

Filiálky:
Hrubá Borša
(maď.: Borsa, Nagyborsa): kap.: sv. Rozálie (1930)
Hrubý Šúr (Hegsur, maď.: Hegysúr): kap.: Najsvätejšej Trojice (1970)
Kráľová pri Senci (maď.: Királyfa, nem.: Königsaden): k.: sv. Jána Krstiteľa (1712), kap.: Božského Srdca Ježišovho (1898) - od 1.2.1948 samostatnou kuráciou

KOSTOLNÉ KRAČANY

iné názvy: K.Korčany, Karchan, Korosa, Corcha
lat.: tres ville Caracha
maď.: Egyházkarcsa

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol FEKETEHÁZY 1888 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

František TIHANYI - 31.7.1995
exc. z Vrakúňa 1.7.1996
Július SZALAY 1.7.2007
Kostoly:
Kostol: sv. Bartolomeja (1819)

Filiálky:
Kráľovičove Kračany
(Kráľ.Korčany, Karcha, Korosa, maď.: Királyfiakarcsa)

Osady:
Amadeho (Amadekarcha, maď.: Siposamadekarcsa, Amadekorosa), Etreho (Etreove, Ethrekarcha , maď.: Etrekarcsa), Jastrabie (Solumus, maď.: Solym
oskarcsa), Kľúčiarove (Gutakarchsa, Olkulchar, maď.: Kulcsárkarcsa): kap.: sv. Jozefa, Kynceľove (Kunchulkarcha, maď.: Gönczelkarcsa, Göncölkarcsa), Lesné (Eredewhathkarcha, maď.: Erdőhátkarcsa), Moravské (Morouch Janoskarcha, Morachocarshaa, maď.: Mórockarcsa), Pinkove (Pinkekarcha, maď.: Pinkekarcsa), Šípošovské (maď.: Siposkarcsa) Kračany

KOŠÚTY

iné názvy: Zemanské Košúty, Kosodi, Kosoud, Wyzkeleth Kosod
maď.: Kossuth, Nemeskosút

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol OREL 28.7.1885 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

ThDr.Melchior CZUCZOR, OSB (1948) zastup.vikár


exc. zo Sládkovičova 15.10.1996
Kostol:
sv. Floriána (1849)

Filiálka:
Heď
(miestna časť obce Čierny Brod, maď.: Hegy): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1733)

KOVÁLOV

iné názvy: Kawalow, Kowalotz
maď.: Nagykovaló
nem.: Kowalowa

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MATTEOVIČ 1819 - 1828
Matej KLENA 1828 - 1844
Ján PAVELKA 1845 jún
Rudolf KRIGOVSKÝ 1845 - 1848
František BARTON 1848 - 1856
Leopold HRACHOVSKÝ 1856 - 1871
Pavol HORŇÁČEK 1871 - 1886

Štefan PUKANČÍK 1886 - 1892
Michal TOMEČEK 1892 - 1900
Ján DONOVAL 1900 august
Koloman HARNOŠ 1900 - 1907
Štefan BURANDÍK 1907 - 1914
Jozef MAKASZ 1914 - 1915
Michal ŽÁK 1915 - 1928
Štefan CHRENKO 1928 - 1929
František MALÍK 1929 - 1932
Július ŠESTÁK 1932 - 1941
Ľudovít OLŠOVSKÝ 1942 - 1955
Štefan MIKUŠKA 1955 - 1960
Július LUČIVJANSKÝ 1960 - 1965
Rudolf SLEZÁK 1965 - 1969
František MINAROVÝCH 1969 - 1973
Štefan DRINKA 1973 - 1993

Štefan BENEDIKOVIČ 1993 - 30.6.1999
Augustín DRŠKA 1.7.1999 -30.6.2001
Ivan JAROŠ 1.7.2001-14.7.2004
Ján ZÁHRADNÍK 15.7.2004
Kostol:
sv. Ondreja (1561)
Kaplnka:
sv. Anny (1846)

Filiálka:
Smrdáky
(Zmerdecze, maď.: Szmrdák, Büdöskő): k.: sv. Martina z Tours (1680),
kap.: sv. Jána Nepomuckého (1831)

KOZÁROVCE

iné názvy: Košiarovce, Koachy, Coach
maď.: Garamkovácsi

Farnosť zriadená po r.1948 odčlenením od farnosti Hronský Beňadik.

FARÁRI a administrátori:

František OČENÁŠ 1.9.1998 - 14.11.2000
exc. z Hronského Beňadiku 15.11.2000
Štefan RUSŇÁK 1.7.2001 - 30.6.2007
Dušan BERTA 1.7.2007

Kostol:
sv. Filipa a Jakuba ml. (1718)
KRAKOVANY

iné názvy: Craco, Korkov, Crakow, Cracowan
maď.: Krakován

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HOLEKSY 1888 -

Ján SUCHÁŇ - 31.7.2003
Ľudovít MALÝ 1.8.2003
Kostoly:
sv. Mikuláša (1702) - farský
sv. Gála (1270) - v Strážoch
Kaplnka:
Krvi Pána Ježiša (1820)

Filiálky:
Ostrov
(Stro, Ozt
ro, maď.: Osztró): k.: sv. Imricha (1804),
kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1810)
Trebatice (Trebeta, Derbeta, maď.: Trebete, Vagterbete): k.: sv. Štefana (1851),
kap.: Najsvätejšej Trojice (1920);
Panny Márie Nanebovzatej (1800)

Osady:
Malé Orviš
te (Dolné Orwissče, Kysewr, Riuche, maď.: Kisörvistye, časť obce Ostrov)

KRÁĽOV BROD

iné názvy: Kráľová
maď.: Királyrév

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján MAKAY 1885 -

exc. zo Žihárca
Kostol:
sv. Imricha (1843)

Filiálka:
Dolný Chotár

KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

iné názvy: Crali, Kyral
lat.: Villa Regis
maď.: Vágkirályfa, Királyfalva
nem.: Waag-königsdorf

Farnosť zriadená r.1884.

FARÁRI a administrátori:
Štefan PÚCHOVSKÝ 1884 -

František SOKOL - +15.1.2004
exc. zo Šale 17.1.2004
Lörinc SZILVÁSI 1.7.2007

Kostol:
sv. Alžbety (1780)
KRÁĽOVÁ PRI SENCI

iné názvy: Keralkurmusdy, Kyralfalua, Königs-Ahrn
maď.: Királyfa
nem.: Königsaden

Kurácia zriadená 1.2.1948 odčlenením od farnosti Hasvár (Kostolná pri Dunaji).

FARÁRI a administrátori:

PhDr. Clarus Ferdinand VEIGL,
OFM - 30.6.2006
Rastislav NEMEC 1.7.2006
Marián KRÁĽ 1.9.2006

Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1712)
Kaplnka:
Božského Srdca Ježišovho (1898)
KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM

iné názvy: Crysanocz
lat.: Santa Crux
maď.: Keresztúr, Vágkeresztúr, Pozsony-Keresztúr

FARÁRI a administrátori:
(...)
Koloman ERNYEI 1876 -

Alojz GUBALA 15.6.1995 - 31.7.1999
(Štefan BENEDIKOVIČ 1.8.1999 nenastúpil)
Libor ŠKRIPUTA 20.10.1999
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1878)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1246)

Filiálky:
Vlčkovce
(Farkašín, maď.: Farkashida): k.: sv. Terézie z Lisieux (1934)

KRNIŠOV

iné názvy: Kráľovce-Krnišov, Krmpow, Cormosso, Kurumsou
maď.: Kormossó, Kormosó, Kormos

FARÁRI a administrátori:
(...)
exc. z Prenčova 1877

Farnosť r.1934 zrušená a pričlenená k farnosti Prenčov.
Kostol:
Nar.P.Márie
(zbúraný)

Časť obce:
Kráľovce (Kralowcze, Keralyffya, maď.: Hontkirályfalva, Királyfalu)

KRŠKANY

maď.: Nagykereskény, Krskány

FARÁRI a administrátori:
(...)

ThDr.Roman REINDL 1889 -

Ľubomír POLÁK - 30.6.2006
František MAŠEK 1.7.2006
Kostol:
sv. Anny (1777)

Filiálky:
Kalinčiakovo
(Wosyan, Vassan, Varšany, maď.: Varsány, Hontvarsány; časť mesta Levice; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Ružencovej Panny Márie (1900)
Malý Kiar (Ker, Keer, Kysker, maď.: Hontkiskér, časť mesta Levice): k.: sv. Jána Nepomuckého (1770)

KRUŠOVCE

iné názvy: Korus, Krus
lat.: Corus
maď.: Koross, Nyitrakoros

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef IKRÉNYI 7.6.1864 -

Andrej LASAB - 15.9.1998
Ondrej VALACH 1.7.2000 -30.6.2005
Jozef VLASÁK 1.7.2005
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1240)
Kaplnka:
Svätej rodiny (1872)

Filiálky:
Dolné Chlebany
(maď.: Alsóhelbény, časť obce Krušovce)
Horné Chlebany (Halban, maď.: Felsőhelbény): kap.: Škapuliarskej Panny Márie (1729)
Solčianky (Selčianky, Scelchan, Celsan, maď.: Szolcsánka): k.: Krista Kráľa (1949)

KUBÁŇOVO

iné názvy: Setich, Scetheh, Zetheh
maď.: Szete

FARÁRI a administrátori:
(...)
František RENDA 6.8.1885 -

exc. z Vyškoviec nad Ipľom
       z Demandíc
Kostol:
sv.Ladislava (1737)
KUCHYŇA

iné názvy: Kuhna, Cohnha, Chuhna
maď.: Konyha
nem.: Kuchel

FARÁRI a administrátori:
(...)
Peter MAYER 1878 júl -

ThDr. Alojz LACKOVIČ - 31. 7 .1995
Marián ONDREJKA 15.8.1995 - 30.6.1999
ThDr. Ladislav OSTRÁK 15.7.1999
Kostol:
sv. Mikuláša (1701)
Kaplnky:
Panny Márie
sv. Anny
sv. Rocha (spred r. 1700)
KUKLOV

iné názvy: Kuklyo, Kyklew
maď.: Kukló
nem.: Kuglhof

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef CELLY 1887 -

Jozef MIHÓK, SDB
exc.z zo Šaštína 1.1.2001
       z Lakš.Novej Vsi 1.2.2001
Bohuslav MOŠAŤ, SDB 1.7.2
001
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1330)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (18.st.)
Sedembolestnej Panny Márie (1876)
KUKUČÍNOV

iné názvy: Oros za Hronom, Nemes Orosy, Vruzy
maď.: Némesoroszi, Oroszi

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján CSERHA 1876 -

Jozef KUZMA +1.9.2001
exc.zo Želiezoviec 5.9.2001
Róbert ONDRÍK 15.7.2002 - 31.8.2003
Ing.Eduard PECHA 1.10.2003
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1774)

Filiálky:
Trhyňa
(Trgiňa, maď.: Tergenye; časť obce Sikenica)
Veľký Pesek (Pescech, maď.: Nagypeszek; časť obce Sikenica)

KÚTY

iné názvy: Kuth
maď.: Kutti, Jókút
nem.: Gätte

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DOPJERA 1880 feb. -

Irenej CIUTTI - 30.6.1995
Bohumil MIKULA 1.7.1995-30.6.2004
Andrej KRUPA 1.7.2004
Kostol:
sv. Jozefa (1726)
Kaplnka:
sv. Anny (17. st.)
LÁB

iné názvy: Laáb, Loyp

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác JURÁCSKA 1849 -

exc. z Plaveckého Štvrtka
ICDr.Jozef KEMP 15.12.2002 - 14.1.2007
ThDr.Juraj AUGUSTÍN PhD. 15.1.2007
Kostol:
Všetkých svätých (1561)
Kaplnka:
sv. Vendelína (1755)
LADICE

iné názvy: Ledneche, Leduch
maď.: Lédec, Barslédecz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej KABINA 1.9.1869 -

Andrej URBÁN - +26.5.1999
Igor PÍSEČNÝ 1.7.1999
Kostol:
Všetkých svätých (1713)

Filiálky:
Kostoľany pod Tríbečom
(Gýmešské Kostolany, Dýmeš Kostolany, Koztulan, maď.: Ghymeskosztolány): k.: sv. Juraja (12. st.)
Jelenec (Gýmeš, maď.: Gimes): k: Povýšenia sv. kríža (1759) - od 4.2.1944 samostatnou kuráciou
Neverice (Newery, Neuer, Neuir, maď.: Néver): k.: sv. Štefana Kráľa (1900) - odčlenená 4.2.1944 do kurácie Jelenec

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

iné názvy: Laxar Nowa Wes, Allaxar
maď.: Laksárújfalu
nem.: Laksar-Neudorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz HORACSEK 6.3.1884 -

exc.z Kulkova 25.1.1998
Ladislav LABO 1.7.1998
Kostol:
sv. Vavrinca (1632)
Kaplnka:
sv. Šimona a Júdu

Filiálka:
Bílkove Humence
(maď.: Bilkaudvar): kap.: Ružencovej Panny Márie (1900)

LAMAČ    
LANČÁR
(časť obce Kočín-Lančár)

iné názvy: Lanchar, Guerencher, Kuerencher
maď.: Lancsár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz BEHUNEK 16.9.1857 -

Marek JESENÁK 1.7.1999 - 14.11.2003
Ján BAŠO 15.11.2003
Kostol:
sv. Michala Archanjela (13. st.)
Kaplnka:
sv. Jozefa (1944)

Filiálky:
Kočín
(Kotlyn, Kochyn, maď.: Kocsi, Köcsény; časť obce Kočín-Lančár): k.: Nanebovzatia Panny Márie (19.8.2000), kap.: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (19. st.)
Šterusy (Cheteruch, maď.: Sterusz, Cseterösz): k.: sv. Márie Magdalény (18. st.)

LEHNICE

iné názvy: Veľký Lég, Legnicz, Leeg
maď.: Nagylégh, Lég
nem.: Legend
orf

FARÁRI a administrátori:
(...)

Andrej SÁRVÁRY 28.12.1865 -

Patrik NEMEŠ 1.9.1996 -(31.12.2001)
ThLic.Ing.Vladimír THURZO (kap.-dočas.adm.) - 31.1.2002
Eugen MATUŠ 1.2.2002
Kostol:
sv. Alžbety (1679)
LEHOTA

iné názvy: Lehota pri Nitre, Lehotha, Lehothka
maď.: Abaszállás, Abalehota, Nyitraújlak

Zriadená 1.9.1947 odčlenením od farnosti Veľké Zálužie.

FARÁRI a administrátori:

Bohuslav MOŠAŤ, SDB 1.7.1996 - 30.6.1997
exc. z Veľkého Zálužia
Marek ŠENKÁRIK 15.7.2004

Kostol:
sv. Anny (1755)
Kaplnka:
Panny Márie (17. st.)
LEOPOLDOV

iné názvy: Mestečko, Leopold-Neüstadl - mestaczko
lat.: Leopoldopolis
maď.: Ujvároska, Mesztuskó
nem.:Leopold-Neustadl

FARÁRI a administrátori:
(...)
Eduard SCHOBER 11.11.1870 -

Ján ADAMUS - 14.11.1997
Ján ZÁHRADNÍK 15.11.1997-14.7.2004
Marián ONDREJKA 15.7.2004
Kostol:
sv. Ignáca z Loyoly (1712)

Filiálky:
Bereksek
(Šulekovo, maď.: Beregszeg): k.: Krista Kráľa (1935) - od 28.9.1939 expozitúrou, farnosťou po r.1948
Červeník (Bin, Been, Edeuthbiny, Verusvar, Verešvár, maď.: Vágvörösvár): k.: Obetovania Panny Márie (1809)

LEOPOLDOV
kurácia - väznica

maď.: Lipótvár

FARÁRI a administrátori:
(...)
P.Alfonz SMERINGA, OFM 1887 -
Kostol:
sv.Leopolda – zbúraný v r.1952
LEVICE

iné názvy: Leua, Lewa, Vylewa, Olewa
maď.: Léva
nem.: Lewentz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton LAKNER 19.9.1876 -

Mons.František PROCHÁZKA
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1780) - farský
sv. Jozefa (1675) - kláštorný
Zoslania Ducha Svätého (22.6.2002) - sídlisko Rybníky
LIPOVÁ

iné názvy: Mlynský Sek, Molmuzegh
maď.: Malomszeg

“Akoby-farnosť“ zriadená 10.12.1997, farnosť 25.1.1998, odčlenením z farnosti Šurany.

FARÁRI a administrátori:
František KRNÁČ 10.12.1997 - 30.6.2003
Rudolf PAVLÍK 1.7.2003-24.4.2006
Peter JANÍK 25.4.2006

Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1871)
Kaplnka:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1945)

Filiálky:
Nový Svet
(miestna časť mesta Šurany): k.: Božského Srdca Ježišovho (1988) - pričlenená z farnosti Šurany
Ondrochov
(Ondru, maď.: Ondrohó, nem.: Onderhof, časť obce Lipová): kap.: Ružencovej Panny Márie (1936) - pričlenená z farnosti Komjatice

LIPOVÉ

iné názvy: Hodžovo

Kurácia zriadená 1.9.1943, odčlenením z farnosti Okoč.

FARÁRI a administrátori:

exc. z Kameničnej
Rudolf NÉMETH 1.7.2004-31.8.2004
1.9.2004 pričlenená ako filiálka k novozriadenej farnosti Zemianska Olča.

Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (15.8.1938)
Kaplnka:
sv. Jozefa, robotníka (1991)

Filiálky:
Bodzianske Lúky
(Boďa, maď.: Bogya): kap.: Ružencovej Panny Márie (1889) - pričlenená r.1943 z farnosti Okoč
Tôň (Thon, maď.: Tany, Nagytany) - pričlenená r.1943 z farnosti Ekel (Okoličná na Ostrove)
Zemianska Olča (Nemes-Olcsa, Nemesch-Olcscha, Olcha, Oucha, maď.: Nemesócsa): kap.: sv. Jozefa, robotníka - pričlenená po r.1948 z farnosti Ekel (Okoličná na Ostrove), od 1.9.2004 farnosťou

LITAVA FARÁRI a administrátori:
(...)

Artúr PEHÁCSEK 2.6.2886 -

Imrich KOVÁČ -30.6.2005
Peter IVANIČ 1.7.2005
Kostol:
sv. Margity (1168)

Filiálky:
Cerovo
(Chery, maď.: Cseri)
Lackov
: k.: Svätej rodiny (18.10.1997)
Plachtinské Lazy
(časť obce Horné Plachtince) - pričlenené 4.3.2004 z farnosti Dolné Plachtince
Sucháň (Suhan, maď.: Szuhány)
Trpín
: kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1889)

LOZORNO

maď.: Lozornó

FARÁRI a administrátori:
(...)

Michal SZINGHOFFER 8.11.1881 -

Pavol
FLAJŽÍK - 31.7.2002
Ján MOZOĽA 1.8.2002 - 14.11.2006
Vladimír BANSKÝ 15.11.2006
Kostol:
sv. Kataríny (1730)
Kaplnka:
sv. Vendelína (1830)
LÚČNICA NAD ŽITAVOU

iné názvy: Vajka nad Žitavou, Voyk, Wochoi
maď.: Vajk

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác LISS 1887 -

Augustín MINAROVIČ 25.7.1996 - 14.7.2000
Július TASSÁRI 15.7.2000 - 30.6.2006
ThDr.Ján ŠVEC, SchP, PhD. 1.7.2006
Kostol:
sv.Jána Nepomuckého (1763)

Filiálka:
Martinová
(maď.: Mártonfalu, Zsitvamártonfalva) - pričlenená 1.2.2005 z farnosti Michal nad Žitavou

LUDANICE

iné názvy: Ludan, Ludano
maď.: Alsó-Ludány, Nyitraludány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef BLAŠKOVIČ 1866 -

Peter RÁCEK - 30.6.1997
Jozef GAJDOŠ 1.7.1997 - 14.7.2007
Dušan KAJANOVIČ 15.7.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1701)

Filiálky:
Dvorany
nad Nitrou
(Doran, Falkaš-Dvorany, maď.: Farkasudvar, Falkasdovorán): kap.: sv. Vendelína (1768)
Kamanová (maď.: Kálmánfalva, Kamánfalu): k.: Povýšenia sv. kríža (1979)
Mýtna Nová Ves (Nitna Nownysa, Noua Villa, maď.: Vámosújfalu, Vámháza, nem.: Neudorf, časť obce Ludanice)

LUKÁČOVCE

iné názvy: Lakosovce, Lukach
maď.: Lakács, Lakácsi, Lukács, Lukácsi

FARÁRI a administrátori:
(...)
prof. Adolf LELKES 1871 -

Jozef LEHOCKÝ - 30.6.1997
Marián UVÁČEK 1.7.1997
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1792)

Filiálky:
Alekšince
(maď.: Elecske): k.: sv. Anny (1730)
Andač (maď.: Ándács, Kisandacs; časť obce Zbehy): kap.: Panny Márie

LUŽIANKY

iné názvy: Šarlužky-Kajsa, Sorlo
maď.: Sarluska, Sarlókajsza

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Zbehy.

FARÁRI a administrátori:

Mons. Vincent MALÝ

Kostol:
Narodenia Panny Márie (1938)
MADUNICE

iné názvy: Medenz
maď.: Madunicz, Vágmedence

FARÁRI a administrátori:
(...)
František RIGELL 22.8.1872 -

Pavol HREBÍČEK - 30.6.2003
Augustín MINAROVIČ 15.
8.2003
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1806)
MAJCICHOV

iné názvy: Matejchov, Maythen, Moyteh
maď.: Majtény

FARÁRI a administrátori:
(...)

Jozef FRIEDRICH 15.2.1870  -

Marián ONDREJKA - 14.8.1995
Ján HUDEC 1.9.1995 - 31.12.2000
ThLic.Pavol ZEMKO 1.1.2001
Kostol:
Všetkých svätých (13. st.)
Kaplnka:
Panny Márie Nanebovzatej (16. st.)

Filiálky:
Hoste
(Gest, Guezte, maď.: Gestz, Kisgeszt): k.: Narodenia Panny Márie (1760) - od 1.1.2001 filiálka farnosti Abrahám
Abrahám (maď.: Szent Abraham): k.: Patriarchu Abraháma (1782) - od r.1907 samostatnou farnosťou

MALACKY

iné názvy: Malaczka, Maluchka
maď.: Malacka

FARÁRI a administrátori:
(...)

Štefan ČULEN 1879 -

Osvald BEDNÁR, OFM (1948)

Michal POKOPEC - 30.6.2007
Štefan RUSŇÁ
K 1.7.2007
Kostoly:
Najsvätejšej Trojice (17. st.) - farský
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1653) - františkánsky
Kaplnka:
sv. Anny (1880)

Filiálka:
Kostolište
(Kiripolec, Krýpolec, Kirchle, maď.: Kiripolc, Egyházhely, nem.: Kirchplaty): k.: sv. Martina

MALÉ HOSTE

iné názvy: Malé Hostie, Malé Košte, Wendegy
maď.: Kisvendég
nem.: Klein Koste

FARÁRI a administrátori:
(...)
exc.z Horného Trhovišťa 1890 -

Hieronym KROČKA - 31.1.2002
exc. zo Šišova 1.2.2002
Roman SKLADANÝ 1.7.2002

 

1630 Gabriel Kozák (Koszák)
1647
Michal Kalenay
1657
Ján Davorányi
1665, 8. jún�1684 Juraj Putlicius
1684, 7. apríla�1686 Ján Karlózy
1686, 23. apríla
Matej Ga?špar Hagany
1689, apríl�1691
Ján Ulkovič
1691, 16. máj - 1697 Juraj Paulovič
1697, 11. jún�1698 Michal Petráš
?
1698, 28. marec�1702 Ján Milletitz
1702, 5. január�1710 Ján Kudelovi
č
1710, 22. jan.�1713, 18. sept.Franti?šek Vittinger
1713, 30. nov.�1714, 30. májMartin Bla?škovič
1718, 26. august�1746 Matej Ž?itňánsky
1746�1750 Vojtech (Adalbert)Stupicky
1750, 27. júl�1758, 14. sept. Jakub Maxin +
1758, 17. sept.�1773, 18. jan.Matej Fábri
1773, 18. marec�1781 Juraj Š?krabák
1781�1782
Ondrej Saktoris(Sartoris)
1782�1791, 1. január Matej Fábri II. +
1791�1806 Františ?ek Jáno?ši
1806�1811 Ondrej ?Švidrán
1811�1837
Ján Hoffmann
1837�1845
Ján Buzna
1845�1851, 5. január Juraj (Gregor?) Buček
1851, 11. jan.�1853, 9. sept.Leonard Krchňák
1853, 17. september�1860 Vilhelm Sečányi
1860�1890 Alojz Nahlik
1891�1903 Tivadar Jedinák
1903�1914 Imrich Klasz
1915�1919 Ľudovít Sloboda
1919�1930 Karol Ernest
1930�1932 Ján Derényi
1933�1943 Ján Dolinský
1943�1958 Ernest Ondriaš
?
1958�1970 Karol Ondrej Miš?ka
1970�1979 Ján Turčina +
1980�2002, 30. jún Hieronym (Jarolim)Kročka
2002, 1. júl
Roman Skladaný

 

Kostol:
sv. Martina (1783)

Filiálky:
Po
chabany
Veľké
Hoste (Veľké Hostie, Wendegy, maď.: Nagyvendég): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1920)
Zlatníky (maď.: Aranyosd, Zlatnik): k.: Panny Márie Kráľovnej (17.10.1993)

MALÉ KOSIHY

iné názvy: Kezyv, Keseu
maď.: Ipolykiskeszi, Kiskeszi

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Salka.

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

1.1.2000 pričlenená ako filiálka k farnosti Salka.

Kostol:
sv. Michala Archanjela (13. st.)
MALÉ LEVÁRE

iné názvy: Male Lewardy, Kyslew
lat.: Lwary Minor
maď.
: Kislévárd
nem.: Klein-Schützen

FARÁRI a administrátori:
Filiálka Veľkých Levár 16.-17.stor.
(...)
Štefan BEZÁK 24.12.1883 -

exc. z Veľkých Levár 1.3.1997
Edward HERING, CR 1.5.2002
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1654)
Kaplnka:
Panny Márie (1900)
MALŽENICE

iné názvy: Manigha, Manga, Malga
maď.: Maniga

FARÁRI a administrátori:
(...)

Štefan BEZÁK st. 1879 -

Mons.František TRUC - +9.4.1997
exc. z Bučian 10.4.1997
Juraj RYBANSKÝ 15.5.1997
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (13. st.)

Filiálky:
Ratkovce
(Ratkolch, maď.: Radkóc): k.: Narodenia Panny Márie (1843)
Žlkovce (Zukovec, Suk, Such, maď.: Zalkóc, Zsúk): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1887)

MAŇA

iné názvy: Veľká Máňa
maď.: Nagymánya

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján SZAKMÁRY 2.5.1864 -

Juraj CHOVAN - 30.6.2002
Roman GRADALSKI, MS 1.7.2002 - 30.7.2005
Czeslaw OKO, MS 31.7.2005
Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1746/1762)

Filiálky:
Belek
(maď.: Kisbeleg; časť obce Podhájska; pričlenená 15.7.2002 z farnosti Trávnica): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1905)
Svätuša
(maď.: Szencse; časť obce Podhájska; pričlenená 15.7.2002 z farnosti Trávnica): k.: Narodenia Panny Márie (1904)
Vlkas
(Valkáz, Wolkaz, maď.: Valkház): k.: Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1722)

MARCELOVÁ (od 1942)

iné názvy: Marcelove Kesy, Marcziháza, Kezeu
maď.: Marcelháza

KRÁTKE KESY (pôvodná farnosť)
r.1942
zlúčené s Marcelovou
iné názvy: Kurthakezeu, Kezu, Queztev
maď.: Kurtakeszi

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal NAGY 8.7.1878 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ladislav HERIBAN

Kostol:
sv. Jána Kr
stiteľa (12.9.1901 alebo 1731?)

Filiálky:
Chotín
(Heten, Hetín, maď.: Hetény)
Virt: kap.: Najsvätejšej Trojice
Šrobárová: k.: Sedembolestnej Panny Márie (1934)
- od 1.2.1999 samostatnou farnosťou

MARIANKA

iné názvy: Mariatál, Tol, Taal
lat.: Vallis Mariae

maď.: Máriavölgy
nem.: Marienthal, Maria-Thal

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef TALCSIK 30.1.1863 -

Viliam František VAĽA, CCG -31.8.2002
Juraj KARDOŠ, CCG 1.9.2002
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1377)
Kaplnky:
6 kaplniek Panny Márie (1721-1735)
sv. Anny (1691)
Svätej Studne (1696)
sv. Floriána (1700)
Kalvária (1936)
MATÚŠKOVO

iné názvy: Takšoň, Korozeg, Toksun
maď.: Taksony, Taksonyfalva

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ferdinand FEHÉR 26.7.1885 -

exc. z Horných Salíb
        z Galanty 15.7.2004
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1784)
MELEK

iné názvy: Merlek
maď.: Mellek

FARÁRI a administrátori:
(...)
Teodor LÜLEY 1879 -

Rudolf VAŠKO - 24.7.1996
exc. z Lúčnice nad Žitavou 25.7.1996
Elemír TASSÁRI 15.7.2004
Kostol:
Krista Kráľa (1950)

Filiálka:
Žitavce
(Darmoty nad Žitavou, , Žitavské Ďarmoty, Gormoth, maď.: Zsitvagyarmat): k.: sv. Štefana Kráľa (1745)

MERAŠICE

iné názvy: Merasic, Mereche, Eghazasmerecze
maď.: Alsómerasic, Merasic, Merőce

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf ČISÁR 1856 -

ThLic.
Jozef OLŠOVSKÝ - 31.7.1998
Alojz HALGAŠÍK 1.8.1998 -
ThLic.Ľudovít POKOJNÝ 15.2.2004-14.7.2004
Stanislav LIESKOVSKÝ 15.7.2004
Kostol:
sv. Martina (1396)

Filiálky:
Biskupová
(Villa Domini Episcopi Nitriensis, Pispeky, Wiskupowa, maď.: Püspökfalu): kap.: sv. Michala Archanjela (1968)
Kapince
(maď.: Káp, Kap): kap.: Najčistejšieho Srdca Panny Márie (1985)

MICHAL NA OSTROVE

iné názvy: Svätý Michal, Zenmihal
maď.: Szentmihályfa

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HERBST 1890 aug. -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Holíc 1.7.1995
Peter SEPP 1.8.1995 -
Matej NÉMETH 1.12.1999
Kostol:
Kostol: sv. Michala Archanjela (1380)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1880)

Filiálka:
Horná Potôň
(Čečínska Potôň, maď.: Csécsénypatony)
Orechová Potôň
(Potun, Gyospothon, maď.: Diósförgepatony, Dióspatony; Dolná Potôň - Bechul, Bögöl Patony, maď.: Bögölypatony): k.: Ružencovej Panny Márie (18.10. 1998)

Osady:
Horná Potôň-Lúky, Kolónia, Orechová Potôň-Lúky, Benkova Potôň (maď.: Benkepatony)

MICHAL NAD ŽITAVOU

iné názvy: Svätý Michal, Zenthmihalur
maď.: Szentmihályúr

FARÁRI a administrátori:
(...)
Martin HOITS 12.7.1880 -

Ľudovít ČÁRSKY + 27.3.2001
Vladimír PALKOVIČ 1.7.2001
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1774)

Filiálky:
Kmeťovo
(Gyrok, Gorok, Ďorok, maď.: Gyarok, Gyarak): k.: Ružencovej Panny Márie (1884)
Malá Maňa
: k.: Panny Márie Lurdskej (1944)
Martinová
(časť obce Lúčnica nad Žitavou) - od 1.2.2005 odčlenená do farnosti Lúčnica nad Žitavou

MOČA

iné názvy: Moch, Mooch
maď.: Mócs, Dunamócs

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SEYLER 11.7.1878 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Bátorových Kosíh 1.8.1997
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1764)

Filiálky:
Búč
(maď.: Búcs)
Kravany nad Dunajom (Korwa, Kysseukorva, maď.: Karva): k.: Mena Panny Márie (1235)
Radvaň nad Dunajom (Rodvan, Radowan, Radwány, maď.: Radvány, Dunaradvány; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Štefana (1831)

MODRA

iné názvy: Modur
maď.: Modor
nem.: Moder, Modern

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľ
udovít ERNYEI 1887 -

Vladimír KOTES - 31.8.1996
Tomáš KUĽKA 1.9.1996
Kostoly:
sv. Štefana (1876) - farský
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (14. st.)
- na cintoríne
Kaplnky:
Panny Márie Snežnej (1740);
Najsvätejšej Trojice (1870);
sv. Michala (1873);
sv. Márie Magdalény (1876)
MODROVÁ

iné názvy: Veľká Modrovka, Madro
maď.: Nagymodró, Nagy-Modrovka
nem.: Gross-Modro

FARÁRI a administrátori:
(...)

František POLLÁK 1888 -

Jozef LEFLER - 30.6.2006
Pavol HLADÍK 1.7.2006
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1157)

Filiálka:
Modrovka
(Malá
Modrová, Madro, maď.: Kismodró)

MODRÝ KAMEŇ

iné názvy: Kekkew, Keykw
maď.: Kékkő
nem.: Blauenstein

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július MATOLAY 4.7.1870 -

Jozef HOLKO - 30.6.1995
Ondrej VÁLEK 1.7.1995 +5.9.2001
exc.z Veľkého Krtíša 10.9.2001
ICLic.Pavo
l REPKO 15.12.2003
Kostol:
sv. Antona Paduánskeho (1879)
Kaplnky:
Svätého kríža (1857)
Sedembolestnej Panny Márie (1859)
Kalvária (1789)

Filiálky:
Dolné
Strháre
(Stregar, Estergur, Vztugar, maď.: Alsóesztergály): kap.: zrúc. sv. Anny (1938)
Horné Strháre (Estergur, Vztugar, maď.: Felsőesztergály): k.: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1879)
Suché Brezovo (Brezova, maď.: Szárazbrezó, Száraznyírjes)

MOJMÍROVCE

iné názvy: Urmín, Ylmer, Ilmur
maď.: Ürmény

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef BRÜHL 10.5.1879 -

Ladislav KUNA - 14.9.1995
Ján ŠNAJDER 15.9.1995 - +8.12.1999
Jozef POLÁČEK -31.8.2001
Miroslav KOSTOLNÝ 1.9.2001 - 30.6.2006
Peter VALENT 1.7.2006
Kostol:
sv. Ladislava (1721)
Kaplnka:
Kaplnka: sv. Urbana (1824)

Filiálky:
Degeš (Starý-Nový Degeš, Rastislavice)
- do 5.11.1938 filiálkou farnosti Komjatice, od 1.2.1941 samostatnou kuráciou
Poľný Kesov (Mezewkezew, Kezu, maď.: Mezőkeszi): k.: Krista Kráľa (1940) - odčlenené 1.2.1941 do kurácie Degeš (Rastislavice)
Šalgov
(Svätoplukovo, maď.: Salgó): k.: Ružencovej Panny Márie (1890) - od 1.9.1947 samostatná kurácia
Štefanovičová
(Taráň, maď.: Felső-Alsótarány): kap.: Narodenia Panny Márie (1864)
Veľká Dolina (maď.: Nagyfalu, Nagyvölgy): k.: sv. Petra a Pavla (23.10.1999)

MOJZESOVO

iné názvy: Izdeg, Ezdeg
maď.: Özdöge, Eözdöghe

FARÁRI a administrátori:
(...)
Emanuel HORVÁTH 28.9.1872 -

Jozef GÁBRIŠ - 14.11.2003
Marek JESENÁK 15.11.2003-14.7.2004
Peter MLYNKA 15.7.2004
Kostol:
sv. Ondreja (1720)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie

Filiálka:
Úľany nad Žitavou
(Fedýmeš nad Žitavou, Žitva Fedýmeš, Fedemus, maď.: Zsitvafödémes): k.: sv. Martina (1890), kap.: Návštevy Panny Márie

MORAVANY NAD VÁHOM

iné názvy: Marwan, Morwany
maď.: Moraván, Moravánka

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján DUBNICKÝ 5.8.1873 -

Mons.
Ľudovít HOLLÝ - 30.6.1996
Ján BEDERKA
Kostoly:
Ružencovej Panny Márie (1873) - "dolný"
sv. Martina (16. st.) - "horný", na cintoríne
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (14. st.)

Filiálky:
Banka
: k.: sv. Martina (1930)
- od 1.8.2004 odčlenené do farnosti Piešťany sv.Cyrila a Metoda
Ducové
(Ducow, Ducibrod, Dechbrod, Ducrew, maď.: Ducó): kap.: Najsvätejšej Trojice
Hubina (maď.: Hubafalva): k.: sv. Cyrila a Metoda (5.7.1995)

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

iné názvy: Swaty Jan, Zenth Janos
maď.: Szentjános, Morvaszentjános
nem.: St.Johannes

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DOBŠA 1887 -

Peter HARAMIA - 30.6.2005
Milan ČANIGA 1.7.2005
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1842)
Kaplnky:
Narodenia Pána (1839)
Sedembolestnej Panny Márie na salaši (1881)

Filiálka:
Sekule
(Zekula, Bodogazzonfalua, maď.: Székelyfalu, nem.: Sekeln): k.: Narodenia Panny Márie (1883), kap.: Sedembolestnej Panny Márie; sv. Kríža (19. st.)

MOST PRI BRATISLAVE

iné názvy: Most na Ostrove, Bruk, Pruk
maď.: Brukk, Hidas, Dunahidas
nem.: Bruck

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján DOTTER 1883 -

exc. z Ivanky pri Dunaji 15.7.2000
ThDr.Marián ČERVENÝ 15.7.2004
Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (1910)
MOSTOVÁ

iné názvy: Mostová Kerť, Hidaskerť
maď.: Hidaskürt, Kyurth
nem.: Hidasch-Kürth

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján Nep. HÜBNER 2.7.1863 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ľudovít JÓZAN - +11.12.1997
ICLic. Anton SLÁVIK 1.8.1998
Kostol:
Povýšenia svätého kríža (1759)

Filiálky:
Čierna Voda
(Nek, Čierne Nekyje, maď.: Feketenyék): k.: Panny Márie, Kráľovnej svätého ruženca (1924)
Čie
rny Brod (Kusoud, Wyzkeleth Kosod, maď.: Vizkelt): k.: sv. Anny (1912)

MUŽLA

iné názvy: Musla, Mosula
maď.: Muzsla

FARÁRI a administrátori:
(...)
František KOMLÓSSY 1890 máj -

Július MÓZES - 14.8.2002
Jozef MACHO 15.8.2002
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1731)
Kaplnka:
sv. Rozálie

Filiálky:
Belá
: kap.: Povýšenia sv. kríža (1750)
Ľubá: k.: Narodenia sv. Jána Krstiteľa
- administrovaná od 5.10.1996, predtým filiálka farnosti Kamenný Most - od 1.5.2006 pričlenená naspäť k farnosti Kamenný Most

MYJAVA

iné názvy: Myawa, Mijava, Puszta Meankov
lat.: Miawa, Miava
maď.: Miava

FARÁRI a administrátori:
? 1645
?Ján VÉGH umučený 1648
Juraj KRÁLIK 1661 ?
Ján PERISZLAY 1665 14.10. - 1668
Pavol SILESIUS 1669 1.5. - zavraždený 1674 + 1.11.
Ján SILESIUS 1674 12.11. - 1675
Juraj STRAKOVICS 1675 29.11. - 1678 16.11.
Martin HAJEK 1679 1.1. - 1680
Michal RADOSSINI 1680 23.5. - 1690
?Ján PAZSITNI 1690 6.4. (-1691 21.4.)
P.Ján ABRAHÁMFI, O.F.M. 1690 ? apríl , admin.?
Štefan NEDECKÝ 1731 16.8. - 1734 14.3.
Ján SOOKY 1734 14.3. - 1740 + 12.2.
Ján MARSOVSZKY 1740 26.2. - 1760 + 29.8.
Adam SIMONFFY 1760 9.9. - 1772 + 20.1.
Adam BÁRDY 1772 1.2. - 1776
Jozef CSERVENYI 1776 3.9. - 1788
Jozef NEUMON 1788 - 1789
Martin MALÍK 1790 - 1803 + 27.1.
Ján RIGELL 1803 - 1818
Jozef KOLLÁRIK 1818 - 1848 + 21.6.
Martin KIŠKA 1848 - 1885 + 11.7.

Július JANCSÓ 1885 - 1913
Tadeáš MOLITOR 1913 - 1916 + 25.7.
vakantná júl 1916 - apr.1917
Jozef VÁNDOR 1917 máj - 1919 nov.
Michal TAREK 1919 dec. - 1920
febr.
Arpád TVRDÝ 1920 jún - 1937 febr.
Jozef PIKNA 1937 máj - 1946 apr.
Anton M.VÁCVAL, SDB 1945 jún-sept. (zastup.vikár)
Karol LIŽBIN 1945 okt. - 1946 jan. (zastup.vikár)
Anton MÚČKA 1946 máj - 1956 jún
Michal Kamil CHOVAN, OFM 1956 júl - 1958 jún
Emil
Alojz MASÁR, OFM 1958 jún - 1959 marec
vakantná marec-sept.1959
ThDr.Ladislav DORUŠÁK 1959 okt. - 1962 apr.
ThDr.Silvester ŠOKA 1962 máj - 1964 jún
Augustín SLOBODA 1964 júl - 1970 marec
Ján PAŠKA 1970 apríl - nov.
Mons.ThDr.Boris TRAVENEC 1.12.1970 - 30.6.1996
Marian VOJTKO 1.7.1996
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1729)

Filiálky:
Brestovec
Jablonka
Polianka
(maď.: Felső-Alsópolyánka)
Poriadie
(maď.: Poradje)
Rudník
Stará Myjava

MÝTNE LUDANY

maď.: Vámosladány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vojtech RUDOLF 1873 jún -

exc. zo Žemliar 15.7.1999
Kostol:
Všetkých svätých (1494)

Filiálky:
Dobogov
(časť obce Mýtne Ludany)
Starý Hrádok (Ovárky, Olwar, maď.: Kisóvár)

NADLICE

iné názvy: Nadlan, Nadlyan
maď.: Nadlány, Nagy-Lány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Viktor EHRENGRUBER 1877 -

Gabriel Jozef LABUDA, OPraem - 30.6.1997
Vladimír DRŠKA 1.7.1997 - 30.6.2006
Pavel FÁBRY 1.7.2006
Kostol:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1880)

Filiálky:
Livina
(maď.: Lévna): k.: sv. Štefana Kráľa (1924)
Livinské Opatovce (maď.: Apátlévna, Apátilivina, Livinaapáti): k.: sv. Kataríny (1939)
Rajčany (Reichany, Raychan, maď.: Rajcsány): k.: Sťatia sv. Jána Krstiteľa (1934)

NAHÁČ

iné názvy: Nahaacz
maď.: Nahács

FARÁRI a administrátori:
(...)

Anton RÁCZ 27.7.1879 -

Peter KRAJČÍK - (14.8.1995)
Ferdinand KAŇKA 15.8.1995 - 19.10.2000
Viliam ARBET 20.10.2000
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1596)

Filiálka:
Horné Dubové
(Feldombov, Fuldombo, maď.: Felsődombó): k.: sv. Martina (1720)

NEDED

iné názvy: Negeed, Negied, Niget
maď.: Negyed

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján GELETA 24.8.1885 -

Vladimír ORAVSKÝ -30.6.1996
Alexander BÍRÓ 1.7.1996
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1780)
NEMČIŇANY

iné názvy: Nemčany, Nepchen, Nimchin
maď.: Nemcsény

FARÁRI a administrátori:
(...)

Štefan KITTENBERGER 31.7.1879 -

Ondrej VALACH - 30.6.1999
Dušan BERTA 1.7.1999 - 9.9.2000
Ján BUČEK 10.9.2000 - 1.5.2001
Jozef DÚC 1.7.2001 - 30.6.2007
Stanislav GARAJ 1.7.2007
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1700)

Filiálky:
Malé Vozokany
(Wezeken, maď.: Kisvezekény): kap.: sv. Anny (1800)
Veľké Vozokany (Vezeken, maď.: Nagyvezekény): k.: sv. Mikuláša (1600)
Volkovce (Walkoch, maď.: Valkóc): k.: sv. Jakuba st. (1500) - odčlenené v r.2000-2001 do farnosti  Čierne Kľačany

Osady: Nové Vozokany, Červený Hrádok (Verusuar, Verešvár, maď.: Vörösvár, Barsvörösvár)

 NENINCE

iné názvy: Lúka Nenince, Nena
maď.: Házasnénye, Lukanénye

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vojtech GONDA 19.8.1885 -

Zoltán PINTÉR - 14.7.1999
Ján NAGY 15.7.1999-14.7.2004
Ján LORMUSZ 15.7.2004 - 4.11.2006
Július SZALAY 5.11.2006 - 30.6.2007 (adm. "ad interim")
Mons.Peter DOBOS 1.7.2007
Kostoly:
Všetkých svätých (1764)
Dobrého Pastiera (27.4.1996)

Filiálky:
Bátorová
(Báthor, maď.: Bátorfalu; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Terézie z Lisieux (1898)
Chrastince
(Gyormoth, Hrastynce, maď.: Haraszti, Ipolyharaszti; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Ružencovej Panny Márie (1920) - odčlenená 1.7.2007 do farnosti Opatovská Nová Ves
Lesenice
(Lezene, Lezenia, maď.: Leszenye): k.: Narodenia Panny Márie (1818) - odčlenená 1.7.2007 do farnosti Opatovská Nová Ves
Opatovská Nová Ves
(Opatovce-Nová Ves, maď.: Apátújfalu, Apáti; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Bartolomeja (1923) - od 1.7.2007 samostatnou farnosťou
Slovenské
Ďarmoty (vznik 1919; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Imricha (6.11.1993) - odčlenená 1.7.2007 do farnosti Opatovská Nová Ves

NESVADY

iné názvy: Nasvad, Nazwad, Nouum
maď.: Naszvad

FARÁRI a administrátori:
(...)

Anton CHEMEZ 1888 -

Peter BORBÉLY
Kostol:
sv. Jozefa (1782)
Kaplnky:
Sede
mbolestnej Panny Márie (1946)
sv. Michala Archanjela (1995)
Božského Vykupiteľa (1996)
NEVIDZANY

iné názvy: Newiczany, Niuid, Neuedi, Neug
maď.: Néved

FARÁRI a administrátori:
(...)

Florián MÁCSAY 1887 -

Mons.Ernest LUDVA
Kostol:
Obrátenia sv. Pavla (1943)

Filiálky:
Červený Hrádok
: k.: sv. Juraja (1908)
Tajná
(Tayna, maď.: Tajnasári): k.: Všetkých svätých (1749)

NITRIANSKA BLATNICA

iné názvy: Sarfia, Šarfia
maď.: Nyitrasárfő

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol PISZTL 31.1.1881 - 1904
Alexander KUZMANN 1904 - 1939
Imrich KOSEC 1939 - 1940
Andrej BALOGH 1940 - 1944
Ján LAKTIŠ 1944 - 1949
Teodor VIDA 1949 - 1951
František ŠIMEK 1951 - 1956
Štefan SMOLÍK 1956 - 1964
Michal KOZÁR 1964 - 1969
František JURÍK, CSsR 1969 - 1990
Juraj DUBEC, C
SsR 1990 - 1993
Marek BOŽIK 1993 - 31.8.1997
Dušan KAJANOVIČ 1.9.1997 - 14.7.2007
Jozef HUŽOVIČ 15.7.2007
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1820)
Kaplnka:
rotunda sv. Juraja pod Marhátom (9. st.)

Filiálky:
Krtovce
(Kortolch, maď.: Krtóc, Kartolc): k.: Ružencovej Panny Márie (1870)
Lipovník
(Lypolnuk, maď.: Lipovnok): k.: sv. Imricha (1771) - odčlenené 15.2.2004 do farnosti Bojná
Vozokany
(Wezeken, maď.: Vozokány, Vezekény, Végvezekény): k.: Pomocnice kresťanov (1993)

NOROVCE

iné názvy: Honor, Onur
maď.: O
nor

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Šišov.

FARÁRI a administrátori:

exc. z Topoľčian
Jozef LUKAČOVIČ 15.2.1997 - 30.6.2000

Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1951)
Kaplnka:
Panny Márie Nanebovzatej (1764)
NOVÁ DEDINA

iné názvy: Tekovská Nová Ves, Hronská Nová Ves, Nowejsa
lat.: Nova Villa
maď.: Garamújfalu
nem.:Neudorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat.? 1890 -

Mons. Ján PLANK
Kostol:
Obrátenia sv. Pavla (1773)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1750)
Očistcová (19. st.)
sv. Urbana (1944
)

Filiálky:
Gondovo
(Šalmoš, Balwan Solmus, maď.: Garamsolymos, časť obce N. Dedina): k.: Povýšenia sv.kríža (17.9.2000); kap.: sv. Jozefa (1877)
Hronské Kosihy (maď.: Garamkeszi): k.: sv. Jakuba Staršieho (1790); kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1880) - od 1.10.1947 samostatnou kuráciou
Podlužany (Podlusan, Plosan, maď.: Dobóberekalja, Berekalja): k.: sv. Alžbety Uhorskej (1790), kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1897) - pričlenené 1.10.1947 ku kurácii Hronské Kosihy

NOVÁ STRÁŽ
(časť mesta Komárno)

iné názvy: Uj-Falu, Wrsuyfalu
maď.: Dunaújfalu, Örs, Örsújfalu
nem.: Neudorf

Kurácia zriadená 1.10.1943, odčlenením z farnosti Komárno.

FARÁRI a administrátori:

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Komárna

Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1911)

Filiálka:
Zlatná na Ostrove
(Oronos, maď.: Csallóközaranyos, Anyos, lat.: Aureus): k.: sv. Štefana Kráľa (1944) - pričlenená po r.1948 z farnosti Ekel (Okoličná na Ostrove)

Osady: Čerhát, Horná Zlatá, Svätý Pavol, Tomáš, Vadas

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU

iné názvy: Žitavská Nová Ves, Nowejsa, Wyfolu
maď.: Zsitvaújfalu

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Tesáre nad Žitavou.

FARÁRI a administrátori:

Vincent MÁDER - 30.6.2006
Pavol VAŇO 1.7.2006

Kostol:
sv. Tomáša Becketa (1791)
Kaplnka:
sv. Urbana (1791)

Filiálka:
Slepčany
(Zelepchen, Scylipche, maď.: Szelepcsény): k.: sv. Jána Nepomuckého (1883) - pričlenená po r.1948 z farnosti Tesáre nad Žitavou

NOVÉ KOŠARISKÁ

iné názvy: Misser, Mischesdorff
maď.: Misérd, Misérdi
nem.: Mischdorf

FARÁRI a administrátori:
Peter, farár dediny Misser 1358 - ?
Pavel, farár dediny Messen 1400 - ?
Albert 1561 - 1562
---------
Benediktínska
farnosť v Dénešde
Juraj Szent-Simonyi OSB 1647 - 10. 2. 1684
Michal Tajnay OSB10.2.1684 - 11.4.1692
Peter Fitos 11.4.1692 - 25.11.1705
---------
Benedikt Szomolányi 1656 - 1661
Ján Michal Miiller 1664 - 1666
Jakub Suiczy (Svezi) 1666 - 1679
Ján Konrád Molitor 1679 - 1680
Ján Gallikovics (Galikovič) 1680 - 1682
Tomáš Freytag 1682 - 1688
Juraj Szalay 1688 - 1689
Ján Schmidt 1689 - 1690
František Wolfgang Herold 1690 - 1692
Filip Bernard Dubruell 1692 - 1694
Juraj Leopold Janny 1694 - 1696
Tomáš Endres 1696 - 1697
Ján Marián Dávid Peško de Pešková 1698 - 1710
František Matej Husch 1710 - 1713
Alexander Žigmund Krištof Missing 1713 - 1716
Peter Jeglicz alebo Jeglics 1716 - 1724
František Szögényi 1724 - 1756
Augustín Hermann 1756 - 1759
Žigmund Kunič (Kunics) 1759 - 1773
Ján Feichtner 1773 - 1773
Ignác Krečmáry (Krecsmáry) 1773 - 1818
Štefan Bublik 1818 - 1826
Andrej Kollarik 1826 - 1833
Ján Makk 1833 - 1867
Gustáv
LUDVIG 1868 - 1909
Ján MESZÁROŠ 1909 - 1938
Mikuláš JÁNOŠOVIČ 1938 - 1945
Mikuláš BERKEŠI 1945 - 1950

Farnosť po r.1948 presunutá do Dunajskej Lužnej (Šildernu).
Kaplnka:
sv. Martina (1730)

Filiálky:
Čela
(Rovinka): k.: Najsvätejšej Trojice (1798)
Šildern
(Dun.Lužná): k: Povýšenia sv. kríža (1797)
Torč
(Torcha, Tors, Nová Lipnica, maď.: Torcs)

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

iné názvy: Vyhel, Uyhel
lat.: Ultravagh
maď.: Vágujhely
nem.: Neustadt

FARÁRI a administrátori:
(...)
Adolf PONGRÁCZ
, prepošt 1871 - 1915
Dr.Fridrich PONGRÁCZ, prepošt 1916 - 1935
Vojtech ŽILINČAN 1936 - 1938
Dr.Tomáš CABAN, prepošt 1938 - 1944
Dr.Emil KAMODY 1944 - 1952
Anton HORÁK 1952 - 1959
Dr.Vojtech PACKA 1959 - 1962
RNDr.Július GÁBRIŠ, prepošt 1962 - 1968
Ján GÁLIS 1973 - 1
983
Anton KALÚZ 1983 - 1990
Bohuslav Jozef ŠPRLÁK, OPraem. 1990 - 1996
Jaroslav ŠPEŤKO 10.8.1996 - + 20.11.2005
Jozef GÁBRIŠ, PaedDr. 1.7.2005
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1414)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1737)
sv. Ondreja (1719)
sv. Rocha (1750)
NOVÉ SADY

iné názvy: Ašakert, Ašakerť, Kert
maď.: Assakürt

FARÁRI a administrátori:
(...)
Eugen HOLLADY 1887 -

Rudolf PAVLÍK 1.7.1997 - 30.6.2003
Jozef KRIŠTOF 1.7.2003 - 30.6.2007
Štefan NOVANSKÝ 1.7.2007
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1909)

Filiálky:
Čab
(časť obce Nové Sady, Chab, maď.: Csabb):
kap.: sv. Cyrila a Metoda (1889)
Malé Zálužie (Ujlaček, Kysvylak, maď.: Újlacska)
Sila (časť obce Nové Sady, Zyla, Sil, maď.: Nyitraszil)

NOVÉ ZÁMKY

lat.: Castrum Novum, Castelnuovo
maď.: Érsekújvár
, Újvár
nem.: Neuhäusel, Neuhaeusel

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján FABIÁN 1880 jan. -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Zoltán ĎURČO
Kostoly:
Povýšenia sv. kríža (1585) - farský
Sv. Františka Ass. (koniec 17. st.) -františkáni
Kaplnky:
Najsvätejšej Trojice (1722)
na Kalvárii (1779)
Panny Márie (1913)
sv. Anny (1726)
sv. Antona Paduánskeho (1700)

Filiálky:
Aňala
(Anala, časť obce Nesvady)
Andovce (maď.: Andód, Ondod): k.: sv. Rozálie (1740)

NOVÝ TEKOV

maď.: Uj-Bars
nem.: Neu Barsch

FARÁRI a administrátori:
(.
..)
Ján ZLATŇANSKÝ 22.4.1880 -

exc. z Levíc
Jozef NAGY 1.10.2000 - 30.6.2007
Viktor TOMČÁNYI 1.7.2007
Kostol:
sv. Karola Boromejského (1707)

Filiálka:
Malé Kozmálovce
(Kys Kozmal, maď.: Kiskoszmály): k.: Ružencovej Panny Márie (1930)

OBID
(časť mesta Štúrovo)

maď.: Ebed

FARÁRI a administrátori:
(...)
František FEHÉR 1876 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons. László BURIÁN
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1790)
OBYCE

iné názvy: Obicze, Ebedych
maď.: Ebedec
nem.: Obitz, Opitz

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Opatovce nad Žitavou (Žitavany).

FARÁRI a administrátori:

Pavol SOLČÁNY, SJ - 9.12.1997
Ján HRABLAY 10.12.1997-30.6.2004
Štefan NOVANSKÝ 1.7.2004 - 30.6.2007
Marek BOŽIK 1.7.2007

Kostol:
Krista Kráľa (1942)
Kaplnka:
sv. Anny (1750)
OHRADY

iné názvy: Kerť na Ostrove, Eghazaskyurth, Kurth
maď.: Csallókőzkürt, Csalóközi-Kürth

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan ROZSHÁZY 1872 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Topoľníkov 1.7.1997
       z Dun.Sredy 1.7.2001
Kostol:
sv. Štefana Prvomučeníka (1390)
OKOČ

iné názvy: Ekeč, Ekech
maď.: Ekecs

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján HAJTS 1.8.1877 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Topoľníkov
Ladislav TÓTH, SDB 15.7.2004
Kostol:
sv. Vendelína (1790)
Kaplnka:
sv. Vendelína (z 1. pol. 19. st.)

Filiálky:
Bodza
(Boďa, maď.: Bogya): kap.: Ružencovej Panny Márie (1889) - odčlenená r.1943 do kurácie Hodžovo (Lipové)
Brestovec
(Zylas, maď.: Szilas)
Hodžovo (Lipové): k.: Panny Márie Nanebovzatej (15.8.1938) - od 1.9.1943 samostatnou kuráciou
Holiare
(Dolný-Horný Gellér; Guler, maď.: Alsó-Felső-gellér)
Sokolce
(Lak, maď.: Lakszakállas)

Osada:
Veľký Sek

OKOLIČNÁ NA OSTROVE

iné názvy: Ekl, Ekly, Ekled
maď.: Ekel, Ekől, Ököl

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal KEMENCZY 1879 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Kameničnej
Kostol:
sv. Augustína (1830)

Filiálky:
Arcibiskupský Lél
(Lelu, Villa archiepiscopalis de Leel, Erseklely; miestna časť obce Veľké Kosihy - Kezu, maď.: Nagykeszi): k.: sv. Jána Nepomuckého - do 15.1.1999 samostatná farnosť.
Okánikovo
(časť obce Veľké Kosihy)
Štúrová (časť obce Okoličná na Ostrove)
Tôň (Thon, maď.: Tany, Nagytany)
- odčlenená r.1943 do kurácie Hodžovo (Lipové)
Zemianska Olča (Nemes-Olcsa, Nemesch-Olcscha, Olcha, Oucha, maď.: Nemesócsa): kap.: sv. Jozefa, robotníka - odčlenená po r.1948 do farnosti Hodžovo (Lipové)
Zlatná na Ostrove
(Oronos, maď.: Csallóközaranyos, Anyos, lat.: Aureus): k.: sv. Štefana Kráľa (1944) - odčlenená po r.1948 do farnosti Nová Stráž

OLOVÁRY

iné názvy: Olwar
maď.: Óvár

FARÁRI a administrátori:
(...)

Koloman IVÁNYI 1889 -

exc. z Bušiniec
Kostol:
sv. Alžbety (1883)

Filiálky:
Glabušovce
(Glabošovce, Galabuch, maď.: Galábocs; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Zombor
(Zumbor, Zubur, maď.: Zobor)

ONDREJOVCE

iné názvy: due ville Endred
maď.: Nagyendréd, Barsendréd, Endrőd

FARÁRI a administrátori:
(...)

Simeon FÁBA 21.9.1876 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Tekovských Lužian
Kostol:
sv.Ondreja (1850)
Kaplnka:
Návštevy Panny Márie (1856)

Filiálka:
Bajka
(Bayka, Boyka)

OPATOVSKÁ NOVÁ VES

iné názvy: Opatovce-Nová Ves
maď.: Apátújfalu, Apáti

Farnosť zriadená 1.7.2007 odčlenením aj s tromi filiálkami z farnosti Nenince.

FARÁRI a administrátori:
Ladislav KOVÁČ 1.7.2007

Kostol:
sv. Bartolomeja (1923)

Filiálky:
Chrastince
(Gyormoth, Hrastynce, maď.: Haraszti, Ipolyharaszti): k.: Ružencovej Panny Márie (1920)
Lesenice (Lezene, Lezenia, maď.: Leszenye): k.: Narodenia Panny Márie (1818)
Slovenské Ďarmoty: k.: sv. Imricha (6.11.1993)

OPOJ

iné názvy: Opoy, Opop, Opej, Opaj
maď.: Apaj

FARÁRI a administrátori:
(...)
Donát VADOVIČ, OFM 1886 -

exc. z Majcichova 1.9.1995
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1775)
OSUSKÉ

iné názvy: Ozus
maď.: Oszuszka, Ószuszkó, Jókőoszuszka, Aszós

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ferdinand STEFFEL 1.5.1867 -

exc. z Jablonice
Kostol:
Všetkých svätých (1735)
Kaplnka:
sv. Bartolomeja (1738)

Filiálka:
Prietrž
(Petres, Petrus, Nemetpreters, Chehpreters, maď.: Nagypritersd, Nagypetrős)

PALÁRIKOVO

iné názvy: Slovenský Meder, Meger
maď.
: Tótmegyer

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander FOLKUSHÁZI 21.11.1882 - 1901
Karol ŠIMKO 1901 - 1943
Vojtech CSANYI 1943 - 1957
Anton KELEMEN 1945 - 1957
Anton KEBIS 1957 - 1959
Štefan ŠATURA 1959 - 1970
Viliam ŠČEPAN 1970 - 1986
Jozef LUKAČOVIČ 1986 - 1994
PaedDr.Miloš ČÍŽ 1994 - + 3.7.2006
exc. z Nových Zámkov
Róbert HORKA 1.11.2006
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1746)
PASTUCHOV

iné názvy: Paztuch
maď.: Nyitrapásztó, Pasztuhov

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ignác PACHMAN 1.12.1871 -

František RAJTAR 1.7.1998 - + 15.12.2002
exc. z Merašíc 1.1.2003
Igor GAJDOŠ 1.4.2003
Kostol:
Všetkých svätých (1846)

Filiálka:
Dolné Trhovište
(Vasar, Vascard, Dolné Vašardice, maď.: Alsóvásárd): k.: sv. Juraja (13. st.)

PATA

iné názvy: Patha
maď.: Patta

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Šoporňa.

FARÁRI a administrátori:

Ignác KRAMÁR, OPraem - 30.6.1999
Vladimír KOTES  1.7.1999 -
Jozef KAMAN 15.7.2000

Kostol:
Narodenia Panny Márie (1820)

Filiálka:
Pusté Sady
(Pustá Kerť, Kyurth, maď.: Pusztakürt): k.: Povýšenia sv. kríža (1970), kap.: Obetovania P. Márie (1850) - pričlenená po r.1948 z farnosti Malý Báb

PEČENICE

iné názvy:Pečenyce, Zeleus
lat.: Sceleus
maď.: Pecsenicz, Pecsenyic, Pecsenek, Hontbesenyőd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ernest ZLATŇANSKÝ 8.1
0.1879 -

exc. z Pukanca 1.7.1998
Štefan KOVÁČ, PhDr. 1.7.2001 -19.10.2005
Ján SALÍK 20.10.2005
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1240)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1927)

Filiálka:
Jabloňovce
(Jablonch, Dolný-Horný Almáš - maď.: Alsó-Felső-almás): k.: Všetkých svätých (1794), kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1879)

PERNEK

iné názvy: Perneck

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján NOVÁK 1879 - 1904
Ladislav Pitthard 1904 - 1936
Emil Dlhý 1936 - 1944
Ján ČÁRSKY 1944 - 1952 adm.
Žigmund Melichar 1952 - 1953
Augustin TOMAN 1953 - 1956
Ján Ovšonka 1956 - 1959
Anton RICHTER 1959 - 1974
Anton SRHOLEC 1974 - 1978
ThDr. Ján CHROMJAK 1978 - 1981
exc. z Kuchyne
Vladimír JURINA 15.11.2006
Kostol:
Svätého Ducha (1672)
PETROVA VES

iné názvy: Pethrowawez
lat.: Petrovilla
maď.: Péterfalva, Péterfalu, Péterlak
nem.: Petersdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
František KUNA 19.9.1881 -

exc. z Gbelov
Štefan OPÁLKA 1.8.1998 - 14.9.1999
exc. z Gbelov 15.5.1999
        z Holíča 1.7.2000
Marián František VIKARTOVSKÝ, OPraem 1.10.2000 - 30.6.2003
exc. z Holíča 1.7.2003
Martin Jozef BARTOŠ, OPraem 1.10.2005 - 2007
Pavol ĎURIŠ 22.7.2007 - 1.11.2007
Martin Jozef BARTOŠ, OPraem 1.12.2007
Kostol:
Svätého Ducha (1483)

Filiálka:
Letničie
(Lethnyche, maď.: Letnic, Letenőc): k.: sv. Jána Krstiteľa (1822)

PEZINOK

iné názvy: Bozyn, Bozen, Bazyn, Bözing, Pesinek, Pezynek
lat.: Basinium
maď.: Bazin
nem.: Bösing, Pösing, Boesing, Bosing

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan PALKOVIČ 1875 - 1910
Ján PLATHY 1910 - 1932
Vendelín KRIŠTÚFEK 1932 - 1951
Jozef GREGUŠKA 1951 - 1957
Jozef VARGA 1957 - 1959
ThDr.Silvester ŠOKA 1959 - 1962
Anton MIKULKA 1962 - 1969
Jozef MITOŠINKA 1969 - 1971
Štefan ŽILKA 1971 - 1991
Karol CHVÁLA 1991 - 14.7.2000
Zdenko SITKA 15.7.2000
Kostoly:
Panny Márie Nanebovzatej (1280) - farský
Premenenia Pána (1659) - dolný
Najsvätejšej Trojice (1730) - kapucíni
Kaplnky:
Povýšenia sv. kríža (18. st.)
sv. Rozálie (19. st)

Filiálky:
Cajla
(Czayel, nem.: Zeil; miestna časť Pezinka): k.: Povýšenia sv. kríža (18. st.)
Vinosady (Veľké-Malé Trnie, Kučissdorf, Torduna / Trlinok, Trlínk, nem.: Zuckersdorf, Zuckerbach /Terling, maď.: Csukárd / Terling, Terlény): k.: sv. Martina (19. st.)

PIEŠŤANY

iné názvy: Pistyani, Pülsthin, Piečani, Pecheen, Pechan, Pescan
maď.: Pöstyén, Pöstyény, Püstyén
nem.: Pistyan

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef PRAZNOVSKÝ 9.7.1877 - +2.6.1912
Matiáš BUČEK 3.6.1912 - 9.10.1912
Anton PRAZNOVSKÝ 26.10.1912 - 29.10.1929
Ľudovít NEMŠOVSKÝ 12.11.1929 - 28.4.1930
Alexander ŠINDELÁR 4.5.1930 - + 2.11.1947
Štefan ŽILKA nov. 1947 - 1948 (dočasný správca, farár v Modre)
Vojtech BALAŽOVJECH 1948 - 1950
Andrej OVŠONKA 1950 - 1962
Emil MATÚŠKA 1962 - 1964
Milan MEDEK 1.10.1964 - 28.6.1991
Jozef VLASÁK 29.6.1991 -14.7.2004
Jozef BOHUNICKÝ 15.7.2004
Kostoly:
sv. Štefana (1832) - farský
sv.Cyrila a Metoda (4.11.2000)
- od 1.8.2004 samostatná farnosť
Kaplnky:
Božského Srdca Ježišovho (1760)
Sedembolestnej Panny Márie (1939)

Filiálka:
Veľké Orvište
(Horné Orwissče, maď.: Nagyörvistye): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1743)

PIEŠŤANY-SV.CYRILA A METODA Zriadená 1.8.2004.

FARÁRI a administrátori:
Jozef VLASÁK 15.7.2004 -30.6.2005
Alexander KNORR 1.7.2005
?
exc.z Piešťan-sv.Štefana 15.9.2005
PhDr.Ladislav KUNA 15.7.2007

Kostol:
sv.Cyrila a Metoda (4.11.2000)

Kaplnky:
? Božského Srdca Ježišovho (1760)
? Sedembolestnej Panny Márie (1939)

Filiálky:
Banka
: k.: sv. Martina (1930))
- pričlenená 1.8.2004 z farnosti Moravany
Kocurice
(Cozuran, Kozirich, maď.: Kocuric, Koszorány; časť mesta Piešťany) - pričlenená 1.8.2004 z farnosti Borovce:
k.: Nášho Pána
Ježiša Krista Kráľa (23.11.1997),
kap.: Najsvätejšej Trojice (1958)

PLÁŠŤOVCE

iné názvy: Plassovce, Palasth
maď.: Palást

FARÁRI a administrátori:
(...)

Alexander VARJU 22.6.1884 -

Jozef Gerhard MAHULÁNYI, OPraem - 30.6.1996
František URBAN 1.7.1996 - 2.7.2000
Ján WECHTER 3.7.2000
Kostol:
sv. Juraja (1898)
PLAVECKÝ MIKULÁŠ

iné názvy: Zenthmiclos, Blawaczky Swaty Mikulass
lat.: Sanctus Nicolaus
maď.: Detrekőszentmiklós
nem.: Blasenstein-Sct-Nicolaus

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef JANÍK 1867 mar. -

ThDr.PaedDr. Leo Peter RÚČKA (OFM) 1.2.2000 - 30.6.2006
ThLic.Peter SEKÁČ 1.7.2006- +30.9.2007
Peter OBRANEC 25.10.2007
Kostoly:
sv. Mikuláša (1224) - farský
sv. Floriána (1718) - na cintoríne
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej (1925)
Sedembolestnej Panny Márie

Filiálka:
Plavecké Podhradie
(Plavecký Podhrad, Plozsten, Detreh, maď.: Detrekőváralja, nem.: Blasenstein, Plasenstein): k.: sv. Barbory (1797)

PLAVECKÝ PETER

iné názvy: Blawaczky Swaty Petre, Zenthpeter
lat.: Sanctus Petrus
maď.: Detrekőszentpéter
nem.: Blasenstein-Sct-Peter

FARÁRI a administrátori:
(...)
František AUJESZKY 28.1.1876 -

Imrich DOČOLOMANSKÝ - 14.7.2003
Jozef ŠVERCEL 15.7.2003
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1600)
PLAVECKÝ ŠTVRTOK

iné názvy: Cheturtuchyel, Coturtukhel
maď.: Detrekőcsütörtök, Csütörtökhely
nem.: Zakendorf, Zahnendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ladislav SZEGHY 24.5.1874 -

ThDr. Jozef KRAJČI
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (14. st.)
Kaplnka:
sv. Rozálie (18. st.)
POBEDIM

iné názvy: Pobedím, Pobiedin, Popodyn
maď.: Pobedény

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef TURČEK 28.8.1885 -

Jozef NAGY - 31.7.1999
Marián VIVODÍK  1.8.1999
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1678)

Filiálky:
Bašovce
(Besan, Bassoch, maď.:Bassóc): k.: Ružencovej Panny Márie (1906)
Horná Streda: k.: Všetkých svätých (1924) - samostatnou farnosťou od 1.10.1948

 PODHORIE (od r.1964)

pôvodný názov: Teplá
maď.: Lenge, Tepláfő, Tepla

Zlúčené obce (1964):
Žakýl
iné názvy: Žakil, Zakil, Zekel
maď.: Sekély, Saskőszékely, Zsakil

FARÁRI a administrátori:
(...)
Richard OSZVALD 12.3.1880 -

exc. z Banskej Belej 1.9.1995
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1718)
PODOLIE

iné názvy: Podolia, Lessethe, Lesate, Lessak
maď.: Leszete, Felsőleszéte, Podola

FARÁRI a administrátori:
(...)
Justín BIELICKÝ 1887 -

Štefan OPÁLKA - 31.7.1998
Štefan ALBERTY 1.8.1998 - 28.2.2007
Štefan ŠOKA 1.3.2007
Kostol:
sv. Juraja (1758)

Filiálky:
Častkovce
(Chastko, nem.: Tschaskowitz, maď.: Császtó, Csasztkóc): k.: Sedembolestnej Panny Márie (13.12.1992)
Očkov (Ochko, maď.: Ocskó): kap.: sv. Cyrila a Metoda (1880
)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE    
POVAŽANY

iné názvy: Svätý Kríž nad Váhom, Swaty Kriss, Kereztur
maď.: Vágszentkereszt, Keresztúr

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján OSZVALD 22.9.1881 -

Imrich BALÁŽ, OSchP 1.11.1998 - 30.6.2000
Ján KUČERÍK 1.7.2000
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1830)

Filiálky:
Brunovce
(Barnoch, maď.: Brunóc): k.: Panny Márie Nanebovzatej - odčlenená 1.10.1948 do farnosti Horná Streda
Potvorice
(Patvarovce, Potourch, Potworich, maď.: Patvarós)

Osady:
Mošovce nad Váhom (maď.: Mosóc, Vágmosóc; časť obce Považany)
Vieska (maď.: Vieszka, Somszeg; časť obce Považany)

PRAŠICE

iné názvy: Praschitze, Peryes, Periese
maď.: P
rasic, Prassicz, Nyitraperjés

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz NÁHLIK 1890 -

Štefan KOVÁČ -30.6.2001
ThLic.Bartolomej KUBÍK, SVD 1.7.2001 - 31.1.2002
Martin MEDVEC 1.2.2002
Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (1758)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (17. st.)

Filiálky:
Nemečky
(Nemechke, maď.: Nemecske)
Tvrdomestice
(maď.: Tardomesztic, Tordaméc): k.: Povýšenia sv.kríža (26.11.2006); kap.: Panny Márie Kráľovnej (1994)

PRENČOV

iné názvy: Prinstorff, Princh
maď.: Prencsfalva, Prencsfalu, Berencsfalu, Bencs
falu
nem.: Printzdorf, Prinzdorf, Prencschdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej KMEŤ (al. Kunt) 1877 -

exc. zo Svätého Antona
Pavol BÖHM 15.7.2004
Kostol:
sv. Mikuláša (1737)
Kaplnka:
Samaritánky (1730)

Filiálky:
Baďan
(Badon, maď.: Bagyan)
Beluj (Bolug, Beel, maď.: Béld): k.: sv. mučeníka Vavrinca (1730)
Klastava (maď.: Kalászi, časť obce Baďan)
Kráľovce-Krnišov (maď.: Hontkirályfalva-Kormossó)
- do r.1934 samostatnou farnosťou
Sitnianska Lehôtka
(časť obce Hontianske Nemce)
Tepličky (miestna časť obce Kráľovce-Krnišov)

PRESEĽANY

iné názvy: Preserany, Prezyerany, Prezlen, Perezlen
maď.: Nyitrapereszlény, Preszirany

FARÁRI a administrátori:
(...)

Rudolf PÖCKH 1880 -


- 30.6.1995
Ľubomír VARGA 1.7.1995
Kostol:
sv. Alžbety (1322)
Kaplnka:
sv. Anny (1804)

Filiálky:
Belince
(Bullad, Belech, Byllye, maď.: Belinc): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (19. st.); sv. Cyrila a Metoda
Hrušovany (Kurtveles, maď.: Körtvélyes, Nyitrakörtvélyes ): k.: sv. Martina (1736)
Koniarovce (Somorová-Lovasovce, Lovazy, maď.: Szomorfalu, Szomorlovászi, nem.: Sommersdorf): kap.: Pieta (19. st.)

 PRESEĽANY NAD IPĽOM
(časť mesta Šahy)

iné názvy: Pereslany, Prustany, Perezlen, Priscan
maď.: Pereszlény

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján FOLTIN 1888 -

exc. zo Šiah
Kostol:
Povýš
enia sv.kríža (1787)
PRIBETA

iné názvy: Perbete, Perbeta, Perbethe
maď.: Pérbete

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július MOHÁRY 1888 -

Štefan NAGY - 31.12.1999
exc. z Hurbanova 1.1.2000
Vojtech KASÁŠ 1.7.2000 - 30.6.2006
Karol BALOGH 1.7.2006
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1766)
Kaplnka:
Panny Márie (1762)

Filiálka:
Dvor Mikuláš
(časť obce Dubník):
k.: sv. Mikuláša (22.8. 1998)

PRIEVALY

iné názvy: Šandorf, Sandorff, Svancendorf
maď.: Sándorf
nem.: Schadendorf, Sündorf

FARÁRI a administrátori:
Jakub BAKONYI 1626
Juraj KOLOSSY 1630 - 1636
Václav PEROVSZKY 1647
Ján VISNOVSZKY 1657 - 1664
Peter PARTHELYI 2.4.1663 - 1667
Pavol SILESIUS 1664 - 1667
Martin SIMONICZ 20.5.1667 - 1668
Jakub MATULNIK 1668 - 1676
Žigmund STANÓ 8.5.1676 - 1686
Martin BACHTOVICS 19.4.1686 - 30.11.1691
Ján HUBATIUS 3.10.1691 - 1698
Ján SIMONIDES (SIMONCSICS) 24.4.1698 - 24.4.1699
František DÁVID 31.8.1699 - 1700
Ján BOBÓTH 28.5.1700 - 2.4.1704
Peter BARTALOVICS 23.4.1704 - 1712
Ján TERPALIK 21.12.1712 - 1713
František PAMÁR 19.7.1713 - 17.10.1715
Štefan Juraj KOVÁCSY 1715 - 13.5.1721
Atanáz Juraj DUBY 29.5.1721 - 1737
Jozef MISKOVICS 27.4.1737 - 22.9.1742
Ján RABCSÁNSZKY 27.9.1742 - 20.3.1755
Juraj KVASSAY 3.4.1755 - 1766
Ignác MEDNYÁNSZKY 6.2.1766 - 1778
Ignác LIPTOVSZKY 26.2.1778 - +19.11.1796
Martin MISKOLCZY 18.12.1796 - 1798
Juraj SZLABIGH 10.8.1798 - +24.8.1847
Štefan BELICZA 27.8.1847 - 12.4.1853
Jozef VIETORIS 12.4.1853 - 28.2.1881
Jozef Mária ŠKADRA 28.2.1881 - 1887
Anton NEMES 1888 - 1913
Imrich MAJZON 1913
Leo PRIKASZKY 1913 - 1932
Rajmund KLABEČEK 1932 - 1934
Martin SÁNDORFI 1934 - 1936
Anton MIKULKA 1936 - 1937
Michal HORVÁT 1937 - 1938
Andrej ĎURIŠ 1938 - 1939
Štefan KOLLÁR 1939 - 1948
Filip BEŇAČKA 1948 - 1951
Jozef OLŠOVSKÝ 1951
Vendelín KRIŠTÚFEK 1951 - 1962
Jozef BABOR 1962 - 1963
Viktor KROGMAN 1963 - 1968
Blažej KOVÁR 1968 - 1972
Ladislav POLÁČEK 1972 - 1975
Jozef CIGÁNEK 1976 - 1984
Mons.ThDr.Karol KOLEČANSKÝ 1987 - 30.6.1997
exc. z Cerovej 1.7.1997
        z Plaveckého Petra  1.7.1999
František KURKIN 1.9.2005
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1650)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1820)
PUKANEC

iné názvy: Buganec, Pukano, Nemeth Baka
maď.: Bakabánya
nem.: Pukanz, Pukkanz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác HRADIL 1868 -

Milan ŠAMAJ - 24.7.1996
Ladislav LABO 25.7.1996 - 30.6.1998
Branislav TRUBAČ 1.7.1998 -14.11.2001
Ján MALIŠ
15.11.2001
Kostol:
sv. Mikuláša (1505)

Filiálky:
Bohunice
(Bagana, Bagam, maď.: Hontbagonya)
Devičany
(Prondoff, maď.: Baka, Tótbaka, nem.: Frauendorf, Oberprandorf)

Uhliská
: k.: sv. Michala Archanjela (1897)

PUSTÉ ÚĽANY

iné názvy: Pustý Fedýmeš, Fydimis
maď.: Pusztafödémes

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol BERNKOPF 1887 -

Jozef KOLPÁK 1.7.2000
Kostol:
sv. Ladislava (1749)
Kaplnka:
Návštevy Panny Márie
RAČA    
RADAVA

iné názvy: Rendva, Renduey
maď.: Rendve

Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Fíš (Trávnica).

FARÁRI a administrátori:

exc. z Veľkých Loviec
Anton GUBALA 1.7.2006

Kostoly:
sv. Cyrila a Metoda (1970, konsekrovaný 1991)
Svätého Ducha (1700)
RADOŠINA

iné názvy: Radysna, Kend
maď.: Radosna, Radosin

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej PULMANN 1887 -

Stanislav ŠIPOŠ -30.6.2001
Ľubomír HAVRAN 1.7.2001
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1636)
Kaplnka:
Svätého kríža (1640)

Filiálky:
Behynce
(Beu, maď.: Bőfalu, Felső-Alsóbehinc, časť obce Veľké Ripňany): k.: Ružencovej Panny Márie (1899)
Bzince (maď.: Bod, časť obce Radošina): kap.: Narodenia Panny Márie (1969-1992)

RADOŠOVCE

iné názvy: Radochoecze, Rassich
maď.: Radosóc, Radossócz, Felsőrados

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KUČERA 7.2.1871 -

Albert REHÁK -30.6.2002
Peter IVANIČ 1.7.2002 -30.6.2005
Branislav RYCHLÍK 1.7.2005 - 30.6.2007
Jozef KARÁČ 1.7.2007
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1560)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1964)
sv. Stanislava (1820)
sv. Urbana (1921)
sv. Víta (1742)

Filiálky:
Dubovce
(vznikla r.1954 zlúčením Vidovian a Vlčkovian; Vidovany - Widuan, Vydowen, maď.: Vidován; Vlčkovany - Wylchkowany, maď.: Vlcskován, Farkashely): k.: sv. Antona Paduánskeho (1904); sv. Žofie (1870)
Lopašov (Lapassow, maď.: Felsőlopassó): k.: sv. Vendelína (1842)
Oreské (Oressko, Oressany, Orisi, maď.: Oreszkó, Kisdiós): k.: sv. Medarda (1915)

RASTISLAVICE

vznik 1936

iné názvy: Starý-Nový Degeš

Do 5.11.1938 filiálkou farnosti Komjatice, potom do 31.1.1941 filiálkou farnosti Urmín (Mojmírovce). Kurácia zriadená 1.2.1941.

FARÁRI a administrátori:

Viliam ŠČEPAN - + 26.4.2003
exc. z Komjatíc 28.4.2003
Peter KOVÁČ 1.7.2003

Kostol:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1943)

Filiálka:
Poľný Kesov
(Mezewkezew, Kezu, maď.: Mezőkeszi): k.: Krista Kráľa (1940) - pričlenené z farnosti Urmín (Mojmírovce)

RIŠŇOVCE

iné názvy: Dolné Rišňovce, Rechen
maď.: Alsórécseny
nem.: Under-Ritschen

Zlúčené obce (r.1925):
Horné Rišňovce
iné názvy: Kysreschen
maď.: Felső-récseny

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol PAULOVIČ 1886 -

Jozef LOZIŇÁK - 30.6.1999
Marián ONDREJKA 1.7.1999-14.7.2004
Pavol ĎURIŠ 15.7.2004 - 21.7.2007
Jozef KRIŠTOF
22.7.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1770)

Filiálky:
Kľačany
: k.: sv. Martina z Tours (1934)
Sasinkovo
(Sag, Ssahy, Šág, maď.: Ság): k.: sv. Kataríny Alexandrijskej (1802)

ROHOV

iné názvy: Rohovské Rybky
maď.: Rohó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton RONCHETTI, OFM 1872 -

Gabriel TASSARI - 14.7.2003
ThLic.Roman STACHOVIČ 15.7.2003-14.7.2004
Peter KRAJČÍK 15.7.2004 - 30.6.2006
Marián HORVÁTH 1.7.2006
Kostol:
sv. Kataríny Alexandrijskej (1628)

Filiálka:
Rybky
(Rypka, Ribky, maď.: Ripke, Ribek, Halasd): k.: Mena Panny Márie (1832)

ROHOŽNÍK

iné názvy: Rarbok, Ralboch, Rorbach, Rachrbach
maď.: Rárbók, Nádas, Barátlak, Rohozsnyik
nem.: Rohrbach

FARÁRI a administrátori:
zmienka o kostole a fare z roku 1397, neskôr farnosť zanikla, pravdepodobne bola presunutá do Sološnce.
V roku  1787 bola od farnosti v Sološnici odčlenené miestna kaplánka
a v roku 1807 zriedená farnosť.

Štefan Arsenius, OSPPE 1787 - 1802 miestny kaplán
Andrej VALKOVIČ 1802 - 1806 miestny kaplán
Vavrinec JANATSY 1806 - 1807 miestny kaplán 
Michal MATHÉ 1807 - 1808 adm.
Ján KUBOVIČ 1808 - 1811 adm.
Juraj STANKOVIČ 1811 - 1823
Ján TINKÁČ 1823 - 1826 adm.
Honór HRÚZIK, OFM 1826 - 1826 adm.
Jozef KONTOS 1826 - 1828 adm.
Jozef CISÁR 1829 - 1840 adm.
Ignác ČASÁR KAJZER 1840 - 1844
Imrich JEDLIČKA 1844 - 1845
Martin ORAVEC 1845 - 1863
František KAMANFÁLVY 1863 - 1864
Karol STEHLÍK 1864 - 1865
Ján LAICHA 1865 - 1867
Štefan LEITMAN 1867 - 1870
Michal FARAGULA 1870 - 1887
Rudolf KOCÚREK, 1887 - 1889
Ján Karol
JAKUBOVIČ 1889 - 1914 adm.
Mikuláš SIKUTA, 1914 - 1958
František SIMEK, 1958 - 1961 adm., dekan
Anton DUBAY, OFM 1961 - 1979 adm.
exc. z Kuchyne 1979 - 1981
Metod Ján JANOVSKÝ, OFMcap 1981 - 1991 adm.
Rudolf CHUDÝ  1991 - 14.11.1995
exc. zo Sološnice 1995
Miroslav BANIA, CR 1996 adm.
Grzegorz WIŠNIEWSKI, CR 1.9.1998 - 31.8.2004
Gabriel KOCH, CR 1.9.2004 - 31.7.2006
Miroslav BANIA, CR 1.8.2006
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1859)
Kaplnky:
sv. Urbana
sv. Rozálie
RUSOVCE    
RUŽINDOL

iné názvy: Rožindol, Rosindol, Rostall, Rossentall, Razma
lat.: Vallis Rosarum
maď.: Rózsavölgy
nem.: Rosenthal

FARÁRI a administrátori:
(...)
Oliver RIBÁNY 14.5.1879 -

Milan ČANIGA - 30.6.2005
František HUDEČEK, Ing. 1.7.2005
Kostol:
sv. Bartolomeja (1215)

Filiálka:
Biely
Kostol
(Alba Ecclesia, maď.: Fehéregyház, Pozsonyfehéregyház, nem.: Weisskirchen): k.: Krista Kráľa (1941)

RYBNÍK

iné názvy: Selus, Zelues, Ceuleus, Sceulleus
maď.: Garamszőlős

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol PODHRAGYAY 10.11.1881 -

Pavol PAVLÍK - +13.5.1997
exc. zo Starého Tekova 14.5.1997
Pavol KLAPICA 1.7.1997
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1771)
Kaplnky:
sv. Jozefa (1730)
sv. Urbana (1767)

Filiálka:
Tlmače
(Tlmač, Tlumáče, Tolmach, maď.: Garamtolmács): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1926)

RYKYNČICE

iné názvy: Rikincice, Rokoncha, Rakanza, Rakucha
maď.: Alsórakoncza, Alsó-Felső-rakonca
nem.: Rukkinschitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef TOMANN 1886 -

Jozef VADOVIČ -30.6.2002
exc. z Dudiniec 1.7.2002
Ján DOŁGOPOŁY, OSJ 1.9.2002
Kostol:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1788)

Filiálka:
Medovarce
(Neulen, Myzmeneleu, maď.: Méznevelő)

SALKA

iné názvy: Zalka
maď.: Szalka, Ipolyszalka

FARÁRI a administrátori:
(...)
Juraj FERENCZY 1890 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Károly VANDA
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1700)

Filiálka:
Malé Kosihy
, k.: sv. Michala Archanjela (13. st.) 
- po r.1948 samostatnou farnosťou, od 1.1.2000 opäť filiálka

SANTOVKA

iné názvy: Santov, Szantho, Zanto, Zanthow
maď.: Szántó

Zriadená odčlenením od farnosti Nadošany (Hontianske Trsťany) 1.3.1949.

FARÁRI a administrátori:

Eduard SOLÁR - 14.6.1995
exc. z Hontianskych Trstian 15.6.1995
Ľubomír SEDLÁK
(predtým výp.) 1.10.1996 -
exc.zo Starého Tekova 15.4.1999
Jozef BAJAN 1.7.1999

Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1755)
Kaplnka:
Mena Panny Márie (1745)

Filiálky:
Bory
(maď.: Bori): k.: sv. Terézie z Lisieux (1992) - pričlenené z farnosti Nadošany (Hontianske Trsťany)
Domadice
(Dolmod, lat.: Villa Dalmadi, maď.: Dalmad): k.: Obrátenia sv. Pavla (1775) - pričlenené z farnosti Nadošany (Hontianske Trsťany)

SEBECHLEBY

iné názvy: Zebehleb
maď.: Szebeléb, Klieb
nem.: Siebenbrod

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal LAUKÓ 12.12.1876 -

Rudolf BUTAŠ - 3.6.1999
exc. zo Šipíc 1.7.1999
Vladimír BANSKÝ 1.7.2001
- 14.11.2006
Ján MOZOĽA 15.11.2006
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1298)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1745)
sv. Jozefa (1779)
sv. Urbana (1737)

Filiálka:
Ladzany
(Legyen, Lengen, maď.: Ledény)

SEČIANKY

iné názvy: Sečenka, Sečánka, Scelchen, Zelchan
maď.: Ipolyszécsényke, Szécsénke

FARÁRI a administrátori:
(...)
Vendelín HORVÁTH 1876 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Ipeľského Predmostia
     z Balogu nad Ipľom 1.7.2001
Kostol:
sv. Kozmu a Damiána (15. st.)
Kaplnka:
Svätého kríža (1995)

Filiálka:
Veľká Ves nad Ipľom
(Falubka, maď.: Nagyfalu, Ipolynagyfalu): k.: Mena Panny Márie (18. st.)

SELICE

iné názvy: Selócz, Seleuch, Zelenchen
maď.: Szelőcze

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MÁRKUS 1888 -

exc. z Trnovca nad Váhom 1.7.1999
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1785)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie
SEMEROVO

iné názvy: Semer, Zemere, Scemera
maď.: Szemere, Komáromszemere

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich ADAMOVIČ 2.7.1878 -

Alojz Gubala - 14.6.1995
Jozef ŠČEPKO 15.6.1995 -30.6.2001
PaedDr. Stanislav ŠIPOŠ 1.7.2001 - 19.11.2007
Pavol ČURKA 20.11.2007
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1712)

Filiálka:
Čechy
(Chey, Čahovce, maď.: Csehi, Csaha): k.: sv. Petra a Pavla (1735)

SENEC

iné názvy: Senncz, Wortperk, Zemch
maď.: Szempcz, Szenc
nem.: Wartberg, Senz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander LENCSÉS 19.4.1856 -

Mons.Július HARSÁNYI 1968 - 30.6.1999
Viliam MICHALOVIČ 1.7.1999
Kostol:
sv. Mikuláša (1326)
Kaplnka:
Najsv. Trojice (1983)

Filiálka:
Tureň
(Turňa, Turnuschondol, Chondol, maď.: Tororny, Dunatorony; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Panny Márie Snežnej (1958)

SENICA

iné názvy: Zenthe, Scynche, Scynthe
maď.: Senicz
nem.: Senitz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Gabriel TOLLER 24.2.1884 -

Karol MARTINEC
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1560)
Kaplnka:
sv. Anny (1300)

Filiálky:
Čáčov
(časť mesta Senica, Chatow, Kacho, Checho, maď.: Csácsó): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1833)
Kunov (Kunlehotaya, maď.: Kúnó, nem.: Gunowe, časť mesta Senica)
Rovensko
(nem.: Rabenska, maď.: Berencsróna, Rovenszkó): k.: Panny Márie Nanebovzatej (14.8.1994),
kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1848)
Sotina (Zithina, maď.: Szotinafalva; časť mesta Senica)

SENOHRAD

iné názvy: Zynohrad, Zenerag
maď.: Szenográ
d, Szénavár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Samuel PÓSCH 2.6.1879 -

Irenej CIUTTI 15.1.1996 -31.7.2002
Peter FARKAŠ 1.8.2002 -30.6.2005
Marek SUCHÝ 1.7.2005
Kostol:
sv. Imricha (1768)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1748)

Filiálky:
Dačov Lom
(Dolný-Horný Dačov Lom, maď.: Alsó-Felső-dacsólam)
Horné Mladonice
(Felseulegen, maď.: Felsőlegénd, Felsőmladonya): k.: sv. Demetra (1890)
Lešť (Lestiné, maď.: Lest)

Zemiansky Vrbovok
(Zemanský Vrbovok, Otrubny Wrbowek, Worbuch Noua, maď.: Nemesvarbók)

SEREĎ

iné názvy: Zered, Zereth
maď.: Szered

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ernest POLAČEK 1881 -

Ján SOKOL - 1988

Juraj AUGUSTÍN 1988 - 1990
Peter KUČERA 1990 - 1995
Ján BEDERKA 1995 - 1996
Ján BUČÍK 1.7.1996
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1835)
Kaplnka:
Panny Márie Nanebovzatej (1781)

Osada:
Horný Čepeň (Felsochepen, maď.: Felsőcsöpöny)

SIKENIČKA

iné názvy: Ďarmotky, Atargyarmata, Garmoth
maď.: Kisgyarmath

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KOVÁCS 29.8.1870 -

František SZEIFF - + 17.10.2004
exc. zo Štúrova 25.11.2004
        z Kamenína 1.7.2005
Kostol:
sv. Martina (1750)

Filiálky:
Malé Ludince
(Vlud, Kisch
-Oelwéd, maď.: Kisölved)
Pavlová
(Pald, lat.: Pauli, maď.: Garampáld; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Vavrinca (1810)
Zalaba

SKALICA

iné názvy: Galicz, Sakolcha, Zaculcza
maď.: Szakolcza
nem.: Skalitz

FARÁRI a administrátori:
Andreas 1560 a 1561
Ján PALACKA 1570
Andrej ČERHOVIUS 1580
Severín SABLOVSKÝ 1592
Antonín ČECHROVSKÝ 1597, 1599 a 1600
Ján HŘEBLOVSKÝ z Oderberku 1600
Mikuláš SARTOTIUS z Turca. do r. 1619
Blažej Sebastián FRIČ zo Sliača v Liptove
Mikuláš RAJECENUS 1623
Daniel FRIČ 1631 - 1633
Tomáš BOLERÁZY 1633 - 1639
Juraj VŠETECKÝ 1639 - 1642
Martin RADOŠINI 1642 - 1645
Juraj RODEK 1646 - 1659
Ján SALIX (Vrba) 1659 - 1663
Juraj RODEK 1663 - 1667
Ladislav JELENFFY 1667 - 1670
Andrej František VINCZY 1670 - 1678
Michal Andrej SUSTOVIČ 1678 - 1686
Michal GAJAN 1686 - +1705
Ján Ladislav IVANOVIČ 1705 - +1712
Ján František RIVLOVIČ 1712 - +1723
Imrich Alojz MÉSÁROVIČ 1723 - +1733
Žigmund KARAS 1733 - +1754
Peter VINCZE 1754 - +1763
Michal ZRUBEC 1763 - +1775
ThDr. PhDr. Jozef GULIK 1775 - 1802
Jozef KALAZANSKÝ Kauszek 1802 - 1815
Martin MISKOZY 1815 - 1821
Ladislav ALAGOVICS 1821 - +1846
prepošt Jozef HAYDIN 1847 - +1859
Anton SZABÓ 1859 - +1876
František MEZEI
1877 - +1899
ThDr. Ľudovít OKÁNIK 1899 - 1918
Vojtech ŠTEFANOVIČ, OFM 1918 (administrátor - gvardián františkánov)
Tomáš CABAN 1918 - 1939
Gejza NAVRÁTIL 1939 (kaplán)
Jozef KÄSMAYER 1939 - 1950
P. Emanuel CUBÍNEK, OFM 1950 - 1960
ThDr. Oto HOLÚSEK
1960 - 1968
Štefan ŽÁK 1968 - 1980
Ján KUČERÍK 1981 - 30.6.2000
František KURKIN 15.7.2000 -31.8.2005
ThLic.Ľudovít POKOJNÝ 1.9.2005
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1450) - farský
Sedembolestnej Panny Márie (15. st.) - františkánsky
Najsvätejšej Trojice (17. st.) - milosrdných bratov, pri nemocnici
sv. pustovníka Pavla (18. st.) - paulínsky,
sv. Františka Xaverského (18. st.) - jezuitský
Kaplnky:
Svätého kríža
sv. Petra a Pavla (1928)
rotunda sv. Juraja (12. st.)
sv. Anny (15. st.)
sv. Urbana (18. st.) - pri vinohradoch
sv. Františka Xaverského (18. st.)
- v Hájku
sv. Alžbety (15. st.)
kalvária (1823)

Filiálky:
Mokrý Háj
(kis Senk
vic, maď.: Horvátberek): k.: Všetkých svätých (19. st.)
Prietržka (Petres, Kysprthors, Nemetpreters, Chehpreters, maď.: Prietrska, Kispritersd, Kispetrős): k.: sv. Rozálie a sv. Alžbety (19. st.)
Vrádište (Wratna, maď.: Vradist, Várköz, nem.: Hradisch): k.: sv. Anny (18. st.)

SKLABINÁ

iné názvy: Slabyna, Sclabonya, Sklabanya
maď.: Szklabonya, Kürtabony, Mikszáthfalva

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján PATAK 10.8.1863 -

exc. z Dolných Plachtiniec 20.12.1999
Jozef KRIŠTOF 1.7.2001 - 30.6.2003
František KRNÁ
Č 1.7.
Kostol:
sv. Mikuláša (1346)
Kaplnka:
Ružencovej Panny Márie

Filiálky:
Malý Krtíš
(lat.: Curtus, maď.: Kiskürtös) - odčlenené 1.1.1995 do farnosti Veľký Krtíš
Nová Ves
(Wyfalw, maď.: Kisújfalu, Kürtösújfalu)
Obeckov
(Abechk, maď.: Ebeck; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Jána Krstiteľa (1880)

SKÝCOV

iné názvy: Skiczow, Skycheu, Zquiteu
maď.: Szkiczó, Kicő

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej RALBOVSZKY 1887 -

Ignác ŠURÍN - 14.7.1999
(Peter KRAJČÍK 1.7.1999 nenastúpil?)
exc. z Topoľčianok 15.7.1999
        (?)
        z Topoľčianok 25.6.2005
PaedDr.Stanislav GAJDOŠ, OSBM 15.3.2006
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1777)
SLÁDKOVIČOVO

iné názvy: Diosek, Dyosug, Gyozyg
maď.: Diószegh, Magyardiószeg

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol ŠEFČÍK 5
.5.1874 -

Lorinc SZILVÁSI - 14.10.1996
Ladislav TOMASEK 15.10.1996 - 14.7.2000
Ladislav Ján SZAKÁL 15.7.2000 - 14.11.2004
Ladislav ŠÁLKA 15.11.2004
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1854)

Filiálka:
Malá Mača
(Malý Máčad, Maly Maczid, Mached, maď.: Kismacséd, časť mesta Sládkovičovo): k.: sv. Margity (11. st.)

SĽAŽANY

iné názvy: Dolné Slažany, Veľké Sľažany, Zelezen, Scelemsam
maď.: Nagyszelezsény, Alsószelezsény

FARÁRI a administrátori:
(...)

Jozef CHMELA 6.4.1869 -

Rudolf CHUDÝ 15.11.1995
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1777)

Filiálky:
Horné Slažany
Martin nad Žitavou
(Svätý Martin, Zenthmarthon, maď.: Szentmárton): k.: sv. Martina z Tours (1793)
Hosťovce (maď.: Gesztöc): k.: Povýšenia sv. kríža (1931)
- od 1.4.1949 samostatná farnosť

SLOVENSKÝ GROB

iné názvy: Slovenszki-Gurab, Grob, Slowensky Veisgrob
maď.: Tótgurab
nem.: Slawisch-Weiss-Grob, Eisgrub, Slawischeisgrub, Slowakisch-Weissgrub

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján HILBERT 1890 aug. -

Vladimír KOTES 1.9.1996 - 30.6.1997
Jozef MIŠÍK 1.7.1997 -30.9.2001
PhLic. Rastislav ZELENAY 1.10.2001
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1635)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1759)
sv. Anny (1790)
SMOLENICE

iné názvy: Zomolyan, Lewstors, Zumula
lat.: Solumus
maď.: Szomolány, Szmolenicz
nem.: Smolen
itz, Schmolnitz, Leusdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric MIKOVÉNYI 1875 -

ThLic.Ján Mária KOŠČ - 31.7.1996
Zdenko SITKA 1.8.1996 - 14.7.2000
Patrik BACIGÁL 15.7.2000
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1644)
Kaplnky:
Nanebovstúpenia Pána (1702)
sv. Vendelína (1895); sv. Rocha (1715)

Filiálky:
Lošonec
(Losinch, maď.: Losonc, Kislosonc): k.: sv. Anny (1714)
Smolenická Nová Ves (časť obce Smolenice; Neštych, Neštich, Nestich, Wyfolu, maď.: Jánostelek, nem.: Neustift): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1695),
ka
p.: Návštevy Panny Márie (1695);
Panny Márie Karmelskej (1695)

SMOLINSKÉ

iné názvy: Zmolyncz, Zmolenyche, Somola
maď.: Szomolánka, Szmolinszkó, Szmolanka
nem.: Schmalenz

FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Ján MIHÁLEK 1882 dec. -

Peter KUDLÁČ 1.10.1998
Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (1924)
Kaplnky:
Najsvätejšej Trojice (1932)
Sedembolestnej Panny Márie (1700)
Panny Márie Lurdskej (1891)
SOBOTIŠTE

iné názvy: Zobodycha
maď.: Szobotist, Ószombat
nem.: Sabatisch

FARÁRI a administrátori:
(...)
Terenc KUBICZA 1888 -

exc. zo Senice
Jeremiáš Jozef BICÁK, OFMcap 1.9.2001
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1637)
Kaplnka:
Svätého kríža (1764)

Filiálky:
Častkov
(Chaztow, nem.: Tschätschowe, maď.: Császkó, Császtkó, Császtkóc): k.: sv. Cyrila a Metoda (1939)
Podbranč (Berench, maď.: Podbráncsi, Berencsváralja)

SOKOLOVCE

iné názvy: Zokol, Zakol
maď.: Szokolócz, Vágszakály

FARÁRI a administrátori:
(...)
Teodor RHASTICZA 20.5.1869 -

ThDr. Doc. Vojtech MIKULKA - 30.6.2002
PhDr. Martin SUMEC 1.7.2002 - 30.6.2006
PhDr., P
aedDr. Štefan KOVÁČ 1.7.2006 - 30.6.2007
Branislav RYCHLÍK 1.7.2007
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1770)

Filiálky:
Jalšové
(Wlsue, Jelsew, maď.: Jalsó, Jalsóc): k.: sv. Martina (1320)
Ratnovce (Ratun, Radnok, maď.: Ratnóc): k.: sv. Margity (1320)

SOLOŠNICA

maď.: Széleskút
nem.: Breitenbrunn

FARÁRI a administrátori:
Matej MORAVEC do r. 1561
Stanislav MOKOSINUS 1561 - 1599
Juraj ŠTOMFAJ 1629 - 1665
Ján THORÁNYI 1665 - 1682
Jakub BELLASZIC 1682 - 1685
František MARTINKOVIČ 1685 - 1716
Pavol PERICZA 1716 - 1727
Jakub NEHIBOVICZ 1727 - 1748
Jakub PASSONI 1748 - 1755
Michal SZLAVIK 1755 - 1771
Mikuláš BATJOVIČ 1771 - 1773
Ignác VAJZER 1773 - 1795
Vavrinecz DLUHOVSKÝ 1795 - 1842
Jozef PULMAN 1842 - 1863
Jozef VALKO 1863 - 1866
Štefan ŠPRINGL 1866 - 1870
Andrej EGEL 24.11.1870 - 1900
Ján STEŠEK 1900 - 1920
Ján HRÁNEK 1920 - 1929
Mikuláš ŠIKUTA 1929 - 1934
Michal UHERČÍK 1934 - 1938
Ján TURZA 1939 - 1948
Anton PALKOVIČ 1948 - 1952
Anton JURKECH 1952 - 1957
Henrich RAČEK 1957 - 1959
Valerián BEDNÁR 1959 - 1991
Janovský Metód JANKOVSKÝ, Rudolf CHUDÝ 1992 - 1995
Edward ŹAKOWICZ, CR 1.9.1995
Kostol:
Všetkých svätých (1699)
Kaplnky:
Svätého kríža
Panny Márie
sv. Vendelína
sv. Anny
STARÁ LEHOTA

iné názvy: Aglehotha, Lehata
maď.: Ólehota, Szentmiklósvölgye

FARÁRI a administrátori:
(...)

Rudolf MOLNÁR 1881 -

exc. z Modrovej
Kostol:
sv. Mikuláša (1788)

Filiálka:
Nová Lehota
(Nová Lehôta, Wylehota, maď.: Újlehota, Újszabadi): kap.: sv. Antona Paduánskeho (1903)

STARÁ TURÁ

maď.: Ótura
nem.: Alt-Tura

FARÁRI a administrátori:
(...)

Rudolf LÁNG 1884 -

Jaroslav ŠPEŤKO -9.8.1996
ThLic. Vendelín PLEVA 1.9.1996 - 19.10.2000
Miroslav BEDERKA 20.10.2000 - 30.6.2006
Marián JANČEK 1.7.2006 - 30.6.2007
Marián DÍREŠ 1.7.2007
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1758)
Kaplnka:
Svätého kríža (1820)
STARÝ TEKOV

iné názvy: Bors, Burs
maď.: Ó-Bars, Óbara
nem.: Alt Barsch, Alt Berschenburg

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján VÁRAY 12.12.1870 -

Jozef MRKVICA - 30.6.2006
Miroslav KOSTOLNÝ 1.7.2006
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1236)

Filiálky:
Hronské Kľačany
(Kelechen, maď.: Garamkelecsény): k.: Božského Srdca Ježišovho (1932)
Veľké Kozmálovce (Veľké Kosmalovce, Kozmal, maď.: Nagykoszmály): k.: Všetkých svätých (18. st.)

STREKOV

iné názvy: Kerť, Kurth, Kyurth
maď.: Kürth

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal PFLEGER 1879 -

Karol MEDE - 31.7.1998
Alexander KASSA 1.8.1998
Kostol:
Všetkých svätých (1397)
Kaplnka:
Mena Panny Márie (1857)
STUDIENKA

iné názvy: Hasprunka, Hausbruun
maď.: Szent-Ist
ván, Szentistvánkút, Haczprunka
nem.: Hausbrunn

FARÁRI a administrátori:
Obec bola najprv filiálkou farnosti Sološnica.
Farnosť bola zriadená v roku 1682.
Pavol DUBNIK 1682 - +1695 1.2.
Ján NYAKASHÁZY 1695 - 1699
Valentín ONDREJKOVICS 1699 - + 1705 25.11.
Andrej CSERMÁK   1705 - +1751 14.4.
Ján Bapt. BUCSICS 1751 - 1753
P. Valerius SCHLEIPPEN, OFM
Ľudovít LINHARDT (alebo REINHARDT) 1754 - 1755
Šimon DOBROVODSKÝ 1755 - 1760
P. Jeremiáš, OFM
Štefan BEHÁNYI 1761 - +1767 20.7.
Mikuláš BATYOVICS (Balgovič) 1767 - 1771
Ján MRÁZ 1771 - 1772
Pavol KRIŽAN 1772 - 1774
Martin NOTTNY 1774 - 1780
Juraj RENKÓ 1780 +1834 1.6.
Ľudovít HAZUCHA 1834 - +1855 16.8.
Anton PACHMANN 1855 - +1867 6.1.
Ján LAICHA 1867 - +1873 7.12.
Ján NOVÁK 1874 - 1879
Alfonz BERNKOPF 1879 - 1888
Ján TRUBÍNYI (kaplán v Gajaroch)
Rudolf KOCZUREK 1889 - (? 1912)
Jozef BIELEK 1912 - 1923
Mikuláš ŠIKUTA 1923 - 1926 adm.
Štefan Alojz BLAHO, OFM 1926 - 1932 adm. +21.9.1933
farnosť spravovaná z Lakš. Novej Vsi: Jozef LUKANČIČ 1932 - 1934 adm.
Hugo SZULIK 1934 adm.
Mikuláš ŠIKUTA 1934 - 1935 adm. (z Rohožníka?)
Jozef SASINEK 1935 - 1940 adm.
Ľudovít HORVÁTH 1940 - 1941 adm.
Ernest ONDRIAŠ 1941 - 1943 adm.
Jozef PATÚC 1943 - 11.12.1948 (uväznený) adm.
farnosť spravovaná františkánmi z Malaciek
František ZÁHRADNÍK 21.6.1949 - +20.10.1975 adm.
Viliam BERNÁT 1975 - 1979 adm.
Augustín ŠKODA 1979 - +21.6.2004 (adm., far. 1999)
exc. z Lakšárskej Novej Vsi 22.6.2004
Viliam TUMA 1.7.2005
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1678)
Kaplnky:
Umučenia Pána (1650)
Sede
mbolestnej Panny Márie (1783)
sv. Františka Xaverského (1781)

Osada: Tančibokovci

STUPAVA

iné názvy: Stompa, Stampha, Ztumpa
maď.: Stomfa
nem.: Stampfen

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác GOND 1.10.1885
(1884) - 1910
Imrich HOJSÍK 1910 - 1937
Karol KOŽA 1937 - 1948
Štefan NIPČA 1948 - 1951
Ján GUGA 1951 - 1951
Ignác HAVRAN 1951 - 1955
Emil PRIBYL 1955 - 1959
Jozef VARGA 1959 - 1986
Jozef LEDNICKÝ 1986 - 1989
Félix MIKULA 1989 -
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1767)
Kaplnky:
Svätého Kríža; sv. Jána Nepomuckého
sv. Urbana (1705)
sv. Vendelína

Filiálky:
Mást
(časť mesta Stupava): k.: sv. Šebastiána (1631), kap.: P. Márie Lurdskej (1932)
Pajštún
(Borinka, maď.: Borostyánkő, nem.: Ballestein, Paulestein): k.: Božského Srdca Ježišovho (1899); kap. Najsv.Trojice (1750) - od 1.9.1941 samostatnou farnosťou

SUCHÁ NAD PARNOU

iné názvy: Sucha, Suchov, Zubuh, Soch, Duerrenpach
maď.: Szárazpatak, Szuha
nem.: Dürnbach

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ladislav HORVÁTH 31.12.1870 -

Jozef KOLPÁK - 30.6.2000
Peter CIBIRA 1.7.2000
Kostol:
sv. Martina z Tours (1708)
Kaplnky:
Návštevy Panny Márie (1929)
sv. Floriána (1946)

Filiálky:
Košolná
(Goschelstorff, Cosfolwa, maď.: Gósfalva, Kosolna, nem.: Kesseldorf): k.: Povýšenia sv. kríža (1732)
Zvončín (maď.: Zvoncsin, Harangfalva): k.: sv. Anny (1794)

Osady: Blanka, Nové Vinohrady, Podbor, Ružová a Vlčia Dolina

SVÄTOPLUKOVO

iné názvy: Šalgov
maď.: Salgó

Kurácia zriadená po 1.9.1947 odčlenením od farnosti Urmín (Mojmírovce).

FARÁRI a administrátori:

Róbert BORÍK, SVD 1.8.1995 - 30.6.1998
Félix MAJERNÍK, SDV 1.7.1998 -
Jozef NAGY 1.8.1999 - 30.9.2000
Jozef ŠABO, SVD 1.10.2000

Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1890)
SVÄTÝ ANTON

iné názvy: Antol, Scentantollo
lat.: Sanctus Antonius
maď.: Szent-Antal
nem.: In der Au, Sankt Anton

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef VILLMONN 1890 aug. -

Emil ŠÚTOR - 30.6.2007
Alojz HALGAŠÍK 1.7.2007
Kostol:
sv. opáta Antona (1779)
Kaplnky:
Nanebovzatia Panny Márie (1722)
sv. Jána Nepomuckého (1748)

Filiálka:
Žibritov

SVÄTÝ JUR

iné názvy: Nestich, Zengurg
lat.: Danum Sancti Georgii
maď.: Szentgyörgy, Szentgyörgyújtelep
nem.: Sa
nct Georgen, Sankt Georgen

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít MARCHALL 1883 -

Jozef BOHUNICKÝ -14.7.2004
Marek KROŠLÁK 15.7.2004
Kostoly:
sv. Juraja (1300) - farský
Najsvätejšej Trojice (1654) - piaristický
Kaplnky:
Panny Márie Nanebovzatej (1500)
sv. Jána Nepomuckého (1610)
SVÄTÝ PETER

iné názvy: Dolný Peter
lat.: Sanctus Petrus
maď.: Szent-Péter

FARÁRI a administrátori:
(...)
Július SZECSÁNYI 9.2.1886 -

Dezider STÁSZ - 31.8.1997
exc. z Marcelovej 1.9.1997
Atilla SÁRAI 15.7.2004 -30.6.2005
Lórant LÉPES 1.7.2005
Kostol:
sv. Martina (1730)

Filiálka:
Dulovce (maď.: Gyalla): k.: sv. Lukáša (1872) - po r.1948 samostatnou farnosťou

SVODÍN

iné názvy: Seldín, Nemecký Seldín, Sceuden, Zowdow
maď.: Németszölgyén
nem.: Seldin

Zlúčené obce (r.1924):
Maďarský Seldín
maď.: Magyar-Szölgyén, Magyarszőgyén

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal JEZSÓ 5.4.1883 -

Jozef CZUCZOR -31.7.2001
Ladislav KOVÁCS 1.8.2001
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1799)
Kaplnky:
Zmŕtvychvstania Pána (20. st.)
Svätej rodiny (19. st.)
sv. Anny (19. st.)
ŠAHY

iné názvy: Saag
maď.: Ipolyság

FARÁRI a administrátori:
(...)
Imrich STÉGER 1867 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Štefan BÍRÓCZI -30.6.2001
Jozef CZUCZOR 1.8.2001 - 14.11.2005
Jozef MAHULÁNYI 15.11.2005
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1200)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1770)

Filiálka:
Tešmak
(Tešmák, Tysmak, maď.: Tesmag; časť mesta Šahy):
k.: Narodenia Panny Márie (1758),
kap.: Panny Márie Lurdskej (1967)

ŠAĽA

iné názvy: Šala nad Váhom, Sallya
maď.: Vágsellye, Sellye

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander MAHÁCS 1.4.1878 -

Pavel MACHÁČEK 1930 - 1938
Jozef ÚRGE 1938 -

Jozef BLAHO - 30.6.2000
Andrej ŠOTTNÍK 15.7.2000
Kostoly:
sv. Margity (27.8.1837) - farský
Návštevy Panny Márie (1898)
Kaplnka:
sv. Jozefa (18. st.)
ŠAĽA-VEČA
(časť mesta Šaľa)

maď.: Vecse

Zriadená 1.5.1992 odčlenením od farnosti Dlhá nad Váhom.

FARÁRI a administrátori:
Pavol ČURKA -14.7.2002
Radovan NAŠTICKÝ 15.7.2002 - 30.6.2003 (suspendovaný 4.7.2003)
Milan ŠULIAK 1.7.2003 -30.6.20
05
Jozef GALLOVIČ 1.7.2005

Kostol:
Svätej Rodiny (18.st.)
ŠAMORÍN

iné názvy: Samaria
lat.: Fanum Sancta Maria, Oppidum Sanctae Mariae
maď.: Somorja
nem.: Sommerein, Schütt-Somerein

FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal RÉSELYI 1842 -
(...)
Ladislav SIMON 1918-1921
Alexander BRESZTYÁK 1921-1929
Jozef MOLNÁR 1929-1930
Rafael BARTAL 1931-1937
Michal KOVÁCS 1937-1944
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Dr. Frigyes KASS 1944-1945
Arpád RAKITA 1945-1952
Imrich CZIGÁNY 1952-1957
Július KOLLER 1957-1966

Mons.Alexander BARCSEK 1966
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1770)
Kaplnky:
Panny Márie Nanebovzatej (1780)
sv. Kozmu a Damiána (19. str.)
sv. Margity (13. st.)

Filiálky:
Hamuliakovo
(Gutora, maď.: Gutor, nem.: Gutern): k.: Svätého kríža (13. st.)
Kalinkovo (Scemet, Zemeth, Semét, maď.: Szemes, Szemet): k.: sv. Františka Assiského (1930)) - odčlenené 1.3.2007 do farnosti Dunajská Lužná
Kvetoslavov
(Úzor, Vzur, Vzor, maď.: Úszor, nem.: Hustern): kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1883)

Osady:
Mliečno (Theyfalua, Mylchdorf, lat.: Villa Tymothei, Villa Lactis, maď.: Tejfalu, nem.: Milchdorf, Milichdorf), Čilistov (maď.: Csölösztő), Bučuháza (Bolchohaz, Samud, maď.: Búcsúháza)

ŠAROVCE

iné názvy: Veľké Šarovce, Saroy
maď.: Nagysáró

Zlúčené obce (r.1943):
Malé Šarovce
maď.: Kissáró

FARÁRI a administrátori:
(...)

František FEHÉRVÁRY 1.12.1879 -

exc. zo Žemliar 15.7.1999
Kostol:
Svätých anjelov strážcov (1332)
Filiálky:
Svodov
(Sudov, Sudovce, Sodow, maď.: Szodó; časť mesta Želiezovce): kap.: Ružencovej Panny Márie (1942) - odčlenené 15.6.2005 do farnosti Želiezovce
Veselá
(časť obce Šarovce)
ŠAŠTÍN-STRÁŽE

iné názvy: Šaštín, Saswar, Sassyn, Šaštínske Stráže
lat.: Sassinum
maď.: Sasvár
nem.: Maria-Schossberg

Zlúčené obce (r.1960):
Stráže nad Myjavou
maď.: Sztrázsa, Morvaőr
nem: Sdräse, Sdraese, Sdrase

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef Mária ŠKARDA 1887 - 1911 prepošt
Ladislav NEMEČKAY 1911 - 1913
Dr. Ján MICHÁLEK 1913 - 1924
v správe rehole saleziánov:
Viliam VAGÁČ. SDB 1924 - 1930
Jozef BOKOR, SDB 1930 - 1931
Marcel HORNIAK, SDB 1931 - 1933
František SERSEN, SDB 1933 - 1934
Ladislav STANO, SDB 1934 - 1938
Július SEČANSKÝ, SDB 1938 - 1942
Ernest HORNIAK, SDB 1942 - 1945
Vojtech BABULÍK, SDB 1945 - 1947
Pavol DRGOŇ, SDB 1947 - 1950
likvidácia reholí
J.Vavrech, J. Hrubý, V.Belan 1950 do júna
Rafael FRIDRICH 1950 - 1951
Emil MASÁR 1951 - 1958
Dr. Vincent MIHALOVIČ 1958 - 1961
Pavol DROBNÝ 1961 - 1965
František PASTOR 1965 - 1968
Ján VIZVÁRY, SDB 1968 - 1970
Dr. Rudolf SLEZÁK 1970 - 1974
Karol Angelus SENÁŠI 1974 - 1977
Emil VIDOVIČ 1977 - 1985
Ján BAŠO 1985 - 1990
v správe rehole saleziánov:
Ján MALŽENICKÝ, SDB 1990 - 1994
František KOHÚT, SDB 1994
- 31.7.1999
Jozef DVORSKÝ, SDB 1.8.1999 - 31.7.2001
Vincent Mária FELEDIK, SDB 1.8.2001 - 31.7.2006
Jozef ZACHAR, SDB 1.8.2006
Kostoly:
» Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (1736) - farský
» Šaštín:
- Povýšenia sv. kríža (1204) - na námestí
» Stráže nad Myjavou
- sv. Alžbety Uhorskej (1200)
ŠENKVICE

iné názvy: Veľké Čaníkovce
maď.: Nagy-Senkvicz, Nagy-Senkőc
nem.: Schenkwitz

Zlúčené obce (r.1964):
Malé Čaníkovce
maď.: Kis-Senkvicz, Kis-Senkőc

FARÁRI a administrátori:
(...)

vacat.? 1890 -

Anton PRIEBERA - 30.6.2007
Michal POKOPEC 1.7.2007
Kostol:
sv. Anny (1584)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1888)
ŠINTAVA

lat.: Sintavia
maď.: Sempte
nem.: Schintau, Schindau

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KARELL 1877 -

ICLic.Daniel LUKAČOVIČ - 30.6.2007
Ján FORDINÁL 1.7.2007
Kostol:
sv. Martina (1776)

Filiálka:
Vinohrady nad Váhom
(maď.: Szent Haraszt): k.: Návštevy Panny Márie (1695),
kap.: sv. Urbana (1728)

ŠIPICE
(časť obce Hontianske Tesáre)

iné názvy: Horné Šipice
maď.: Felső-sipék

Zlúčené obce (r.1961):
Dolné Šipice
maď.: Alsó-sipék

FARÁRI a administrátori:
(...)
Demeter ĎURČÁNSKY, OFM 1882 -

Peter LAKTIŠ  1.7.1999 -3.7.2001
exc.zo Sebechlieb 1.7.2001
Ján SALÍK 2004 -19.10.2005
Ivan JAROŠ 20.10.2005
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1710)

Filiálky:
Báčovce
(Baach, maď.: Bácsfalu, Kisbácsfalu, nem.: Bachsdorf; časť obce Hontianske Tesáre)
Drážovce (Dras, Vduarnokdaras, maď.: Darázsi)
Dvorníky
(časť obce Hontianske Tesáre, maď.: Hontudvarnok)
Hontianske Tesáre (Tezer, Tesary, maď.:Teszér, Teszár)
Lišov
(maď.: Lisó)
Sudince
(Usud, Wsudy, Zyud, maď.: Ösöd)

ŠIŠOV

iné názvy: Sys, Sis, Sissow
maď.: Sissó

FARÁRI a administrátori:
(...)
František VERNER 1870 máj -

Peter HAVRAN - 31.8.1995
Peter KRAJČÍK 1.9.1995 - 30.6.1999
Ján MATYÁŠ 1.7.1999
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1780)

Filiálky:
Borčany
(Bursix, Barchan, maď.: Borcsány): k.: sv. Gála (13. st.) - odčlenená 14.7.2000 do farnosti Rybany v nitrianskej diecéze
Chudá Lehota
(Wyles, maď.: Chudólehota, Újülés): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1997)
Libichava: k.: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (1998)
Norovce (maď.: Onor): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1951), kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1764) - samostatnou farnosťou po r.1948

ŠOPORŇA

iné názvy: Supurni, Soproni, Schopornya
maď.: Sopornya

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác HEGYI 13.1.1877 -

ThDr. Teodor KAMODY - 30.6.2006
Samuel SÁDECKÝ 1.7.2006
Kostol:
Panny Márie Snežnej (1710)
Kaplnka:
sv. Anny (1750)

Filiálka:
Pata
(maď.: Patta): k.: Narodenia Panny Márie (1820) - po r.1948 samostatnou farnosťou

Osada: Štrkovec: kap. Panny Márie

ŠPAČINCE

iné názvy: Spacha, Spacnyky
maď.: Spácza, Ispáca
n
em.: Schpatzing, Spatzing

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf SULLAY 2.5.1867 -

Vendelín KUBIČEK - 31.7.2003
Alojz JAKUBEC 1.8.2003
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1942)
ŠROBÁROVÁ

vznik r.1926

Zriadená 1.2.1999 odčlenením z farnosti Marcelová.

FARÁRI a administrátori:

exc.z Marcelovej 1.2.1999
Pavol KOBIDA 1.7.1999 - 14.7.2000
Ján MOZOĽA 15.7.2000 - 31.7.2002
Ján KOBLIŠKA 1.8.2002

Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1934)

Filiálky:
Modrany
(Modor, maď.: Madar): kap.: Panny Márie (1939) - pričlenené z farnosti Bátorove Kosihy
Mudroňovo (vznik r.1921) - pričlenené z farnosti Bátorove Kosihy: k.: Božieho milosrdenstva (6.4.2002)

ŠTEFANOV

iné názvy: Štepanov, Ščepanov, Chepan
maď.: Stepanó, Csépényfalva

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BUCZKÓ 1889 -

Anton ŠTÍTNY - 31.8.2000
exc. z Koválova 1.9.2000
       z Unína 1.7.2001
Jozef HOLKO 15.11.2001-28.2.2005
Miroslav MICHALKA 1.3.2005
Kostol:
sv. Kataríny (1937)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1890)
ŠTEFANOVÁ

iné názvy: Stepanov, Steffansdorf, Stefelsdorf
maď.: Istvánfalu, Istvánfalva, Istvănkirályfalva
nem.: Stephansdorf, Stefelsdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef JANKOVICS 1.10.1874 -

František GULDAN
exc. z Dolian 14.5.2005
Kostol:
sv. Štefana (14. st.)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1855)
ŠTEFULTOV
(časť mesta Banská Štiavnica)

iné názvy: Podsitnianska, Zthepold, Stoklehutaya, Stepklehata
maď.: Steffoltó
nem.: Steffelsdorf, Stepliczhof

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef SÁNDRIK 27.7.1884 -

Peter JANÍK 1.7.1996  -30.6.2001
Miloš PIKALA 1.7.2001
Kostol:
sv. Joachima a Anny (1799)
Kaplnka:
sv. apoštola Ondreja (1752)

Filiálka:
Ilija
(eccl.S.Egidii, Ilesfalwa, Ilia, maď.: Illés, Illia): k.: sv. Egidia (1254)

Osady:
Sitnianska (Podsitnianska, Zythna, Alsostephelfalwa, maď.: Szitnyató)

ŠTIAVNICKÉ BANE

iné názvy: Piarg, Pjark, Pergh
maď.: Pjerg-Szélakna, Hegybánya
nem.: Siglisberg, Siegelsberg, Windschacht, Johannesberg, Perg

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján LITASSY 1890 -

Pavol ŠINTÁL - 31.7.2003
Peter SABOL 1.8.2003 - 30.6.2006
Stanislav SABOL 1.7.2006
Kostol:
sv. Jozefa (1734)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého

Filiálka:
Horná Roveň
(miestna časť obce Štiavnické Bane): k.: sv. Jána Krstiteľa (1752)

ŠTÚROVO

iné názvy: Parka, Parkan
maď.: Párkány
nem.: Gockern, Parkan

FARÁRI a administrátori:
(...)

Alexander KORBER 5.11.1871 -

Ján OROSCH - 2.5.2004
Stanislav ILLÉŠ 6.5.2004 - 14.11.2004 (kap.-adm.)
Karol MAGYAR 15.11.2004 -
Kostol:
sv. Imricha (1701)

Filiálka:
Nána
: k.: sv. Vendelína (1775)

ŠTVRTOK NA OSTROVE

iné názvy: Čtwrtek, Chuturtuk
lat.: Villa Liupoldi
maď.: Csötörtök; Csütörtök
nem.: Leopoldsdorf, Loipersdorf, Luipersdorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Adolf PAZMÁN 17.7.1886 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Rudolf NÉMETH - 30.6.1998
Mikuláš SABO 1.7.1998 -30.9.2002
Ladislav PARÁK 1.10.2002

Kostol:
sv. Jakuba (1160)

Filiálky:
Alžbetin Dvor
(časť obce Miloslavov): k.: sv. Alžbety (1300) - odčlenená po r.1948 do farnosti Dunajská Lužná
Čakany (Chakan, maď.: Csákány, nem.: Kleiterdorf, Knitteldorf): k.: sv. Michala (1772)
Hviezdoslavov (Nemecký Šók)
Mierovo
(Sklenárovo, Jozefov Dvor, maď.: Béke): k.: Všetkých svätých (1752)

ŠULEKOVO
(časť mesta Hlohovec)

iné názvy: Bereksek, Beregseg
maď.: Beregszeg

Expozitúra zriadená 28.9.1939 odčlenením od farnosti Mestečko (Leopoldov), samostatnou farnosťou po r.1948.

FARÁRI a administrátori:

ThDr.Martin HRBČA - 2.7.2002
ThLic.Jozef KOVÁČIK 1.7.2002-14.7.2004
Marek JESENÁK 15.7.2004

Kostol:
Krista Kráľa (1935)

Osada:
Terezov

ŠURANY

iné názvy: Veľké Šurany, Suran, Surany
maď.: Nagysurány

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol ROŽNÁKY 14.4.1874 - 1900
Emanuel HORVATH 1900-1909
Albert TURCHÁNI 1909-1927
Franciscus GRATZER 1927-1945
Dr. Karol MARKOVIČ 1945-1978
Dr. Vojtech PACKA 1978-1985
Alojz GUBALA 1985-1989
Mons.ThDr.Vojtech PACKA 1989 - 31.8.1997
Jozef KAMAN 1.9.1997 - 14.7.2000
Augustín MINAROVIČ 15.7.2000 - 14.8.2003
Rudolf DAŇO 15.8.2003
Kostol:
sv. Štefana Prvomučeníka (1936)
Kaplnka:
Narodenia Panny Márie (1937)

Filiálky:
Kostolný Sek
(Naďseg, Zug, Zeg, maď.: Egyházszeg, Egyháznagyszeg; časť mesta Šurany): k.: Ružencovej Panny Márie (1887), Božieho milosrdenstva (25.6.2000)
Lipová (Mlynský Sek, maď.: Malomszeg): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1871), kap.: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1945) - od 10.12.1997 samostatnou "akoby-farnosťou"
Nitriansky Hrádok
(Malý Várad, Varad, maď.: Kisvárad, časť mesta Šurany): k.: sv. Martina (1888), kap.: Panny Márie Lurdskej (1937)
Nový Svet (miestna časť mesta Šurany): k.: Božského Srdca Ježišovho (1988) - odčlenená 10.12.1997 do farnosti Lipová

ŠURIANKY

iné názvy: Šuránky, Suránka, Suran
maď.: Surányka

FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat.? 1890 aug. -

exc. z Nových Sadov
Kostol:
sv. Kataríny (1637)

Filiálka:
Suľany
(Sulany, Zulan, maď.: Szulány, časť obce Hruboňovo)

ŠÚROVCE

iné názvy: Veľké Šúrovce, Veľký Šúr, Suur
maď.: Nagysúr,

Zlúčené obce (r.1944):
Zemianske Šúrovce
maď.: Nemessúr

FARÁRI a administrátori:
(...)

ThDr.Ľudovít LASSU 2.5.1869 -

Pavol DUBEC - + 9.4.1997
exc. zo Zavaru 15.4.1997
Ing. Ján HALLON 1.7.1998
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1793)
Kaplnky:
Božského Srdca Ježišovho (1910) Sedembolestnej Panny Márie (1869)
sv. Jozefa (1884)

Osady: Varov Šúr (Varašúr, Várašúr, maď.: Varrasúr, Varassúr)

TEKOVSKÉ LUŽANY

iné názvy: Tekovské Šarluhy, Sarlou, Welke Sarluky
maď.:
Nagysalló, Nagy-Sarló

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján SALGÓ 1888 -

Gabriel NAGY - 14.8.2002
Lóránt LÉPES 15.8.2002 -30.6.2005
Stanislav ILLÉŠ 1.7.2005
Kostol:
sv.Štefana (1740)

Filiálka:
Málaš
(Malos, Malus, Welky Malasa, maď.: Málas): kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1875)

Osady: Medvecké (Ursínyovo, časť obce Plavé Vozokany), Zálagoš

TEKOVSKÉ NEMCE

iné názvy: Nempty, Nimthi
maď.: Némethi, Garamnémeti
nem.: Nemtze

FARÁRI a administrátori:
(...)

Július BÁTHY 1881 -1897
Juraj BENYÁK 1897-1898
Andrej DODEK 1898-+14.11.1933
Michal VALACH 1933-1958
Anton SVIEŠENÝ 1959-1962
Michal MEDOVIČ 1963-1971
Rudolf VAŠKO 1971-1985
Peter FRANEK 1985-1991
exc. zo Zlatých Moraviec
Ladislav GÁLIK 1.6.1999 - 30.4.2003
exc. z Hron.Beňadiku 1.5.2003
Jozef GAJDOŠ 15.7.2007
Kostol:
Všetkých svätých (1742)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1850)
Sedembolestnej Panny Márie (1948)

Filiálka:
Čaradice
(Charat, Chorad, maď.: Csárad): k.: Panny Márie Pomocnice kresťanov (1949), kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1923)

TEKOVSKÝ HRÁDOK (od r.1944)

pôvodný názov: Dolný Várad
iné názvy: Warad
maď.: Alsó-Várad

Zlúčené obce (r.1944):
Horný Várad
maď.: Felső-Várad

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan TÓTH 1864 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Kalnej nad Hronom 25.1.1996

Filiálky:
Dolná Seč
(Zedche, Zeche, Welka Seča, maď.: Alsószecse, Nagyszecse)
Turá
(maď.: Tőre)
TESÁRSKE MLYŇANY (od r.1960)

pôvodný názov:  Tesáry nad Žitavou
iné názvy: Tesáre nad Žitavou, Tazzar
maď.: Barstaszár, Taszár

Zlúčené obce (r.1960):
Mlyňany
iné názvy: Mlinan, Malinany, Malinowi, Molonan
maď.: Malonya

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej KORMANOVIČ 1886(87) - 1908
Ján NOVOTNÝ 1908 - 1931
Ľudovít MÉSZÁROS 1931 - 1944
ThDr. Rudolf MAURERY 1945 - 1970
Štefan TURČEK 1970 - 14.9.2005
Peter KUKUČKA 15.9.2005
Kostol:
Zvestovania Pána (1763)
Kaplnky:
Povýšenia sv. kríža (1705)
Božského Srdca Ježišovho (1994)

Filiálky:
Nová Ves nad Žitavou (maď.: Zsitvaújfalu): k.: sv. Tomáša Becketa (1791), kap.: sv. Urbana (1791) - po r.1948 samostatnou farnosťou
Slepčany (Zelepchen, Scylipche, maď.: Szelepcsény): k.: sv. Jána Nepomuckého (1883) - po r.1948 odčlenená do farnosti Nová Ves nad Žitavou
Vieska nad Žitavou (Tekovská Vieska, maď.: Kisfalud, Barskisfalud): k.: sv. Juraja (1793)

TEŠEDÍKOVO

iné názvy: Pered

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BARTOSS 12.3.1879 -

exc. z Diakoviec
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1803)
Kaplnka:
Kalvária s kaplnkou (1870)
TOMÁŠIKOVO

iné názvy: Tallos
maď.: Tallós, Gulamező

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác HOLÉCZY z Očovej 1868 -

Rudolf HUDEK - 30.11.2002
exc. z Horných Salíb 1.12.2002
Attila BENCZE 1.7.2003
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1801)

Filiálka:
Vozokany
(Wezekény, Vzekyn, maď.: Vezekény, Pozsonyvezekény): k.: Návštevy Panny Márie (1718)

TOMÁŠOV

iné názvy: Pél, Feel
maď.: Fél, Féll
nem.: Feilendorf

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol PÁZMÁNY 12.7.1880 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ladislav TÓTH, SDB - 14.7.2000
Ján ZSIDÓ 15.7.2000
Kostol:
sv. Mikuláša (1755)
Kaplnka:
Povýšenia sv. kríža (1870)

Filiálky:
Malinovo
(Eberhart, Ebersdorf, Ybrehart, maď.: Éberhárd, nem.: Eberhardt, lat.: Terra Eburhardi): k.: sv. Juraja (1872)
Vlky
(Völk, Welk, maď.: Vök, nem.: Nikkelsdorf)

TOPOĽČANY

iné názvy: Welke Topoložany, Tupulchan
maď.: Nagytapolcsány

FARÁRI a administrátori:
(...)

Viliam SZECSÁNYI 1889 -

Vincent KUBICA

Ladislav DORUŠÁK - 30.6.1997
Štefan ALBERTY (5.11.1996) 1.7.1997 - 31.7.1998
ThDr. Alojz LACKOVIČ, PhD. 1.8.1998 - 14.2.2003
Mons.ThLic. Marián DRAGÚŇ 15.2.2003
Kostoly:
Panny Márie Nanebovzatej (1792) - farský
sv.Gorazda a Ladislava (13.5.2000) - "sídl.Mravenisko"
- od 1.12.2000 samostatná farnosť Topoľčany-sv.Gorazda
Kaplnky:
Svätého kríža - Kalvária (28.9.1856)
Panny Márie Karmelskej (1750)

Filiálky:
Malé Bedzany
(Dolní Bezany, Belgyan, maď.: Kisbölgyén, časť mesta Topoľčany): k.: Narodenia Panny Márie (1870) - odčlenené 1.12.2000 do farnosti Topoľčany-sv.Gorazda
Nemčice (Nemchez, Numchuny, Nemptich, maď.: Nemcsis, Nyitranémeti, nem.: Nemschitz): k.: Svätého Ducha (1780)
Tovarníky (Továrniky, maď.: Tavarnok): kap.: Povýšenia sv. kríža (19. st.) - odčlenené 1.12.2000 do farnosti Topoľčany-sv.Gorazda

TOPOĽČANY-sv.Gorazda
sídlisko "Mravenisko"
Farnosť zriadená 1.12.2000 odčlenením z farnosti Topoľčany.

FARÁRI a administrátori:

Anton IŽOLD 1.12.2000-14.9.2002
P.Zbigniew Domonik LEJMAN, OSPPE 15.9.2002

Kostol:
sv.Gorazda a Ladislava (13.5.2000)

Filiálky:
Malé Bedzany
(maď.: Kisbölgyén; časť mesta Topoľčany): k.: Narodenia Panny Márie (1870) - pričlenené z farnosti Topoľčany
Tovarníky
(Továrniky, maď.: Tavarnok): kap.: Povýšenia sv. kríža (19. st.) - pričlenené z farnosti Topoľčany

TOPOĽČIANKY

iné názvy: Malé Topoľčany, Male Tapolcžany, Kystopolchan
maď.: Kistapolcsány

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KÖVES 1889 -

Emil SCHEIMER -31.7.2004
Anton IŽOLD 1.8.2004
Kostol:
sv. Kataríny Alexandrijskej (1779)
Kaplnky:
Božieho hrobu (1871)
Panny Márie Škapuliarskej (1686)
sv. Anny (1871)

Filiálky:
Hostie
(Hostye, lat.: Ecclesia Sancte Crucis, maď.: Keresztúr): k.: Povýšenia sv. kríža (1798)
Lovce (Vlog, Looch, maď.: Lóc, Kislóc): k.: Krista Kráľa (1730), kap.: Panny Márie (1923), sv. Anny (1936); sv. Anny (1939); sv. Jozefa (1934); sv. Anjelov Strážcov (18. st.) - 1.4.1949  pričlenená do farnosti Hosťovce
Žikava (Sikua, Sitva, maď.: Zsikva): k.: sv. Karola Boromejského (1730), kap.: Svätej rodiny (1936); Ružencovej Panny Márie (1905); Panny Márie ustavičnej pomoci (1917) - 1.4.1949 pričlenená do farnosti Hosťovce

TOPOĽNÍKY (od r.1940)

pôvodný názov:  Dolný Ňáražd
iné názvy: Dolný Ňárašd
maď.: Alsó-Nyárasd

Zlúčené obce (r.1940):
Horný Ňáražd
iné názvy: Horný Ňárašd
maď.: Felső-Nyárasd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Marek PAPANEK 1880 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Dolného Štálu 1.7.1995
       z Trstíc 15.10.1996
Gašpar BALLA 1.7.1997 -30.6.2001
Pavol NAGY 1.7.2001-14.7.2004
Ján NAGY 15.7.2004
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1755)
TRÁVNICA

iné názvy: Fíš, Fiš, Fius
maď.: Füss, Barsfüss

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KOVÁCS 1.9.1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Jozef DRAGÚŇ - 30.6.2007
PhDr., PaedDr. Štefan KOVÁČ 1.7.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1741)
Kaplnka:
Nanebovstúpenia Pána (1714)

Filiálky:
Belek
(Bilegi, Bylegh, maď.: Kisbeleg; časť obce Podhájska; odčlenená 15.7.2002 do farnosti Maňa): k.: Panny Márie Nanebovzatej (1905)
Rendva
(Radava, maď.: Rendve): k.: Svätého Ducha (1700) - po r.1948 samostatnou farnosťou
Svätuša
(Senča, Stucza, Zenche, Scentusa, maď.: Szencse; časť obce Podhájska; odčlenená 15.7.2002 do farnosti Maňa): k.: Narodenia Panny Márie (1904)

TRÁVNIK

iné názvy: Fíš, Nagfys, Füsch
maď.: Komáromfüss
, Füss

Po r.1948 pričlenené k Ap.adm.Trn.; predtým exemptná farnosť benediktínov panonhalmského opátstva.

FARÁRI a administrátori:

László SZTYAHULA 1.9.1995 -30.6.2005
Július MÓZES 1.7.2005

Kostol:
sv. Benedikta (1736)
TRHOVÁ HRADSKÁ

pôvodný názov: Trhové Mýto
maď.: Vásárút

FARÁRI a administrátori:
(...)
František VANITSEK 17.7.1883 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ján GÁBRIS - 31.12.2006
exc. z Okoča 1.1.2007
Ján LORMUSZ 1.7.2007
Kostol:
sv. Antona Paduánskeho (1754)

Filiálky:
Horné Mýto
(maď.: Vámosfalu, Felsővámos): k.: sv. Jána Nepomuckého (1757) - zlúčené r.1960

TRNAVA

iné názvy: Terna, Turnaw, Tirnow, Sumbot
lat.: Tyrnavia, Tirnavia
maď.: Nagyszombat
nem.: Tirnau, Tyrnau

hlavná farnosť
TRNAVA-SVÄTÉHO MIKULÁŠA

iné názvy: Trnava-mesto, Trnava-dóm

FARÁRI a administrátori:
(...)
František OČOVSKÝ 1871 -

ThDr.Ambróz Lazík 1942-1945

Jozef SLAMKA - 30.6.1995
Mons. Imrich POLÁK 1.7.1995
Kostoly:
»sv. Mikuláša (1380) - farský, "hrubý"
»katedrálny kostol sv.Jána Krstiteľa (1637) - univerzitný (pôv.jezuitský), katedrála
»sv. Jakuba (1640) - františkáni
»sv. Anny (1776) - uršulínky
»Najsvätejšej Trojice (1729)
- jezuiti
»sv. Jozefa (1671) - paulínsky, spravovaný z Trnavy-Tulipán
»sv. Heleny (1238)
»Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (13. st.)
Kaplnky:
»Trn
avskej Panny Márie (18. st.)
»Sedembolestnej Panny Márie (1929)
»Narodenia sv. Jána Krstiteľa (15. st.)
TRNAVA-KOPÁNKA Zriadená 1.8.1942 odčlenením od farnosti Trnava ako farnosť saleziánov.

FARÁRI a administrátori:

Ing. Vojtech SUROVÝ, SDB - 31.7.2000
Tibor HALUŠKA, SDB 1.8.2000 - 31.7.2002
Jozef KOMLOŠ, SDB 1.8.2002-31.7.2004
Vladimír ŠTUDENT, SDB 1.8.2004

Kostol:
Panny Márie Pomocnice kresťanov (13.9.1942)
Kaplnka:
rotunda Svätého kríža (1836)
TRNAVA-MODRANKA

iné názvy: Mogordorf, Monorod, Megeret
maď
.: Magyarád, Vágmagyarád
nem.: Moderdorf

Zriadená r.1913.

FARÁRI a administrátori:

Kamil Michal CHOVAN - +28.5.1995
Bohuslav MOŠAŤ, SDB 1.7.1997 -30.6.2001
JCLic.Radoslav BAZALA  1.7.2001

Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1657)
Kaplnka:
sv. Márie Magdalény (1400)
TRNAVA-TULIPÁN Zriadená 1.8.1942 odčlenením od farnosti Trnava ako farnosť Rádu františkánov.

FARÁRI a administrátori:

Tadeáš Mikuláš KRÁL, OFM - 30.6.1997
Gregor WACH, OSPPE 1.7.1997 - 6.1.2007
Kazimierz KOGUT, OSPPE 7.1.2007

Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (8.12.1940)
TRNOVEC NAD VÁHOM

iné názvy: Tornok, Turmoc, Durmuz
maď.: Tornóc(z)

FARÁRI a administrátori:
(...)
František SÖTÉR 7.7.1866 - +1897
Jozef KAHLENBERGER 1897 - +1924
Ján HANZLÍK 1924 - 1946
Jozef HLAVATÝ 1946 - 1950
Justín MEŠ
ŤÁNEK 1950 - 1957
Ľudovít CÍFERSKÝ 1957 - 1959
Ľudovít LORMUSZ 1959 - 1960
Dr. Ján KISSÍK 1960 - 1970
Dr. Karol KOLEČANSKÝ 1970
Irenej SEDLÁK 1970 - 1973
Štefan BÍRÓCZI 1973 - 1982
Bartolen BARÁTH 1982 - 1985
Ladislav SZTYAHULA 1985 - 1987
Vojtech KASÁŠ 1
987 - 1994
Viliam MICHALOVIČ 1994 - 30.6.1999
Karol SCHÖNWIESNER 1.7.1999
Kostol:
Premenenia Pána (18. st.)

Filiálky:
Horný Jatov
: k.: sv. Ladislava (18. st.)
Veča (maď.: Vecse): k.: Svätej Rodiny (18.st.) - odčlenené po r.1948 do farnosti Dlhá nad Váhom, od r.1992 samostatnou farnosťou

TRSTICE

iné názvy: Nagyasd
maď.: Nádszeg a Kösse, Nagy-Szeg

FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric DÖME 1858 -

Ladislav TOMASEK - 14.10.1996
Juraj HERDICS 15.10.1996
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1904)
TRSTÍN

iné názvy: Nádaš, Nadasd, Machalan, Macharat
maď.: Nádas

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol HALUS 29.9.1860 -

Oto ŠKOLUDA - 15.8.1997
exc.z Boleráza 16.8.1997
ThLic.Ing. Dušan NEMEC 1.7.1998
Kostoly:
sv. Petra a Pavla (1763) - farský
Sedembolestnej Panny Márie (1245) - v Hájičku

Filiálka:
Bíňovce
(Byn, Ben, maď.: Binóc): k.: sv. Michala Archanjela (1788)

TURÁ LÚKA
(od r.1980 časť mesta Myjava)

iné názvy: Turoluka, Turopole, Thura Luka
maď.: Turóluka, Turréte

FARÁRI a administrátori:
? Juraj ZELIENKA 1644 - 1658
P.Ján SIMONIDES, S.J. (?1673 -) 1674 + 1.11.
P.CYRILLUS, O.Cist. 1675 31.3. - 1681 + ?
Michal ZGURICS 1681 1.4. - 1684
Ján HUSZAK 1684 28.4. - 1687 1.5.
Ján GOGOLÁK 1733 6.1. - 1736 21.11.
Ján BILIK 1736 6.12. - 1737 + 14.12.
Jakub Anton DOMBAY 1738 4.1. - 1739 + 13.8.
Martin MATULAY 1740 25.7. - 1748 15.6.
Ján FILO 1748 25.7. - 1756
Andrej KOROMPAY 1756 13.8. - 1762 + 12.4.
Mikuláš NOVÁCZKY 1762 20.4. - 1769
Ján NADASZKY 1769 6.6. - 1787
Štefan HORVATH 1787 - 1790 2.2.
Štefan RIBECZKY 1790 22.2. - 1796 11.3.
P.Firminus KOLLAROVICS, O.F.M.  1796 11.3. - 1797 1.11.
Štefan POLÁK 1797 1.11. - 1842 + 15.7.
Jozef PETROVITS 1842 15.7. - 1843 + 13.2.
Martin CSUNDERLIK 1843 - 1862 + 27.1.
Alexander SZTANKOVICS 1862
Andrej ZAJÁCZ 1862 1.5. - 1868 + 14.12.
Gabriel TOLLER 1868 - 1884 23.2.
Ján BIELCSIK 1884 - 1888
Félix ŠTEFANOVIČ (OFM) 1888 - 1901 júl
Gabrie
l František KOLLÁRIK 1901 nov.  - 1929 jan.
exc. z Myjavy od febr.1929
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1610)

Filiálka:
Bukovec
(maď: Berencsbukóc; odčlenená do farnosti Brezová pod Bradlom): kap.: sv. Jána Nepomuckého (17. st.)

Osady: Belanskí, Malejov, Vankovia

TVRDOŠOVCE

maď.: Tardoskedd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton TICHÝ 1890 -

Mons. Karol LÉNÁR - 30.11.2002
Rudolf HUDEK 1.12.2002 - 14.11.2004
Július CSOMOR 15.11.2004
Kostoly:
sv. Štefana Kráľa (1779) - farský
Panny Márie Fatimskej (1995) - v cintoríne
UNÍN

iné názvy: Unyn, Wny
maď.: Unin, Nagyúny

FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol HORŇÁČEK 4.11.1886 -

Jozef KARÁČ - 30.6.1995
Alojz LACKOVIČ 1.8.1995 - 30.6.1998
Vladimír PALKOVIČ 1.8.1998  (nenastúpil?)
Richard JANKOVIČ 1.8.1998 - 30.6.2006
Tibor TASÁRY 1.7.2006
Kostol:
sv. Martina z Tours (1749)
Kaplnky:
sv. Barbory (1793)
Sedembolestnej Panny Márie (1912)

Filiálky:
Radimov
: k.: sv. Zuzany (1734)

URMINCE

iné názvy: Urmen, Eurmen
maď.: Ürméncz,Ürminc, Nyitraőrmény

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ferdinand CSÓKA 15.8.1852 -

Lukáš Stanislav BUCHTA
, OPraem 1.9.1995 - 31.8.1997
Marek BOŽIK 1.9.1997 - 30.6.2007
Marián JANČEK 1.7.2007
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1932)

Filiálky:
Hajná Nová Ves
(Hojnová Ves, Hajnowejsa, Vyfalu, Septench, maď.: Septencújfalu): k.: sv.Bystríka (25.11.2006); kap.: sv. Imricha (1870)
Horné Štitáre
(Čitáre, Chitar, Scitar, maď.: Felsőcsitár, Csitár): k.: Božského Srdca Ježišovho (1969)
Veľké Dvorany (maď.: Nagydovorán, Nagyudvar): k.: Narodenia Panny Márie (1700)
- odčlenené po r.1948 do farnosti Blesovce

VAĎOVCE

iné názvy: Waďowce, Vagyouch
maď.: Vagyóc(z), Vagyovecz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Inocent VAVRIK, OFM 1887 -

exc. zo Starej Turej 1.9.1996
        z Hrachovišťa 1.8.2002
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1420)

Filiálky:
Hrašné
Kostolné (Koztolna, maď.: Kosz
tolna, Nagyegyházas, nem.: Kesseldorf)

VÁHOVCE

iné názvy: Wagowce
maď.: Vága

Zriadená r.1943 odčlenením od farnosti Dolná Streda.

FARÁRI a administrátori:

Ľudovít DANCZI -30.6.2002
exc. z Veľkej Mače 1.7.2002
       zo Sládkovičova 15.8.2002
       z Gal
anty 25.10.2002
ThLic. Jozef ŠVEJDÍK 15.7.2004

Kostol:
sv. Mikuláša (1778)
VAJNORY    
VELČICE

maď.: Velsic, Velséc, Velcsicz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít OZVAL
D 19.3.1882 -

Viliam BERNÁT - 3.11.1997
exc.z Nevidzian 4.11.1997
Stanislav PODLIPA 1.12.1997 - ???
Gabriel TASSARI 15.7.2003-30.6.2004
Ivan JAROŠ 15.7.2004 -19.10.2005
Peter JELÍNEK 20.10.2005 - 19.11.2007
PaedDr. Stanislav ŠIPOŠ 20.11.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1723)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1953)

Filiálky:
Mankovce
(Manchucz, Mangya, maď.: Mankóc): k.: Ružencovej Panny Márie (1969)
Zlatno (Zalathna, Zalakna, maď.: Kisaranyos): k.: Povýšenia sv. kríža (1954)

VEĽKÁ ČALOMIJA

iné názvy: Welká Cžalumina, Chalamia, Chalampnia
maď.: Nagycsalomja

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MÁRTON 1889 -

Róbert HORVÁTH - 31.1.1996
Pavol NAGY 1.2.1996 -30.6.2001
Karol CSONKA 1.7.2001 - + 15.8.2003
exc. z Vinice 15.8.2003
Marek HUTÁR 1.7.2006
Kostol:
Panny Márie (1911)

Filiálky:
Koláre
(Koláry, Koar, Kuari, maď.: Kóvár): k.: sv. Mikuláša a sv. Štefana Kráľa (1800)
Kosihy nad Ipľom (Ipolské Kosihy, Ipolne Kesice, Ipolkeze, Kezu, maď.: Ipolykeszi; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Jána Nepomuckého (1900)
Malá Čalomija (Malá Cžalumina, maď.: Kiscsalomia)

VEĽKÁ LEHOTA

maď.: Nagyülés, Nagy-Lehota
nem.: Grosshau

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján MARTINČEK 16.5.1882 -

Peter KOVÁČ - 30.6.1995
Igor GAJDOŠ 1.7.1995 - 31.3.2003
Miroslav KOVÁČ 1.4.2003 - 30.6.2007
Jozef HUŽOVIČ 1.7.2007 - 14.7.2007
PaedDr.Pavol KAROĽ 15.7.2007
Kostol:
sv. Martina (1809)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1968)

Filiálka:
Malá Lehota
: k.: Narodenia Panny Márie (1820); Matky Cirkvi (16.10.1999), kap.: N
epoškvrneného Počatia Panny Márie (1958)

VEĽKÁ MAČA

iné názvy: Veľký Mačad, Hrubý Mačad, Mached
maď.: Nagymácséd

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ľudovít BÁTHY 1878 -

Dominik Jozef KRUŠAC, SDB - 14.10.1996
Lorinc SZILVÁSI 15.10.1996 - 30.6.2007
Ladislav DO
BRÝ 1.7.2007
Kostol:
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa (1783)
VEĽKÁ PAKA

maď.: Nagypaka, Egyházas-paka
nem.: Grosskapeln

FARÁRI a administrátori:
(...)

Jozef PERGŐ 6.11.1881 -

exc. zo Šamorína
Kostol:
sv. Ladislava (1689)

Filiálky:
Čukárska Paka
(časť obce Veľká Paka, maď.: Csukárpaka; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): kap.: Mena Panny Márie (1936)
Macov
(maď.: Macháza, nem.: Matzhausen)
Malá Paka
(časť obce Veľká Paka):
kap.: Nájdenia svätého kríža (19. st.)

VEĽKÉ BLAHOVO

iné názvy: Veľký Aboň, Oboni
maď.: Nemesabony, Nagyabony

FARÁRI a administrátori:
(...)
Chrysanthus HAJÓSY, OFM 1887 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Dunajskej Stredy 1.12.1999
       z Michala na Ostrove 5.9.2000
Ján LORMUSZ 5.11.2006 - 30.6.2007
exc. z Dunajskej Stredy 1.7.2007
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1761)

Filiálky:
Vydrany
(Hodos, maď.: Nemeshodos)

VEĽKÉ CHYNDICE

iné názvy: Veľké Hyndice, Hynd
maď.: Nagyhind, Nagyhint

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol VINCZE 1871 - 1911
Koloman ČERVENKA 1911 - 1943
Štefan CZAPALAY 1944 - 1948
Ján Karol KOŽA, OFM 1948 - 1980
Karol CSONKA 1980 - 1986
Imrich EŠŠE 1986 - 1990
exc. z Čifár 1990
        z Vráblov 1.8.1998
        z Čifár 1.9.2003
Peter FARKAŠ 1.7.2005 - 15.12.2007
Michal Benedikt PINTÉR, OPraem. 1.12.2007
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1332/pol.13.stor.)

Filiálky:
Babindol
(maď.: Babindál): k.: sv. Imricha (1909)
Čalád (Čeľadice, maď.: Család): k.: sv. Kataríny Alexandrijskej (zač.13. st.)
- od 20.8.1939 samostatnou kuráciou
Malé Chyndice: k.: sv. Štefana
Kráľa (1890/26.10.1996)

VEĽKÉ KOSTOĽANY

iné názvy: Kostolany
maď.: Nagykosztolány

FARÁRI a administrátori:
(...)

František HOENIG 1888 - 1927
Rajmund HERDA 1927 - 1956
Anton MÚČKA 1956 - 1984
Rudolf VAŠKO 1985 - 1989
Peter OBRANEC 1989 - 24.10.2007
Marcel
KUBINEC 25.10.2007
Kostol:
sv. Víta (1464)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1768) Narodenia Panny Márie (1832)

Filiálky:
Dubovany
(Losonc, maď.: Alsó-Felső-dubovány): k.: sv. Michala Archanjela (1778)
Pečeňady
(Besseneu, Speculatorec, lat.: Villa Bissenorum, maď.: Pecsenyéd, Bessenyőpetőfalva Besnyőpetőfalva): k.: Božského Srdca Ježišovho (1896)

VEĽKÉ LEVÁRE

iné názvy: Velké Leváry, Hrubé Levári
maď.: Nagylévárd
nem.: Grosschützen, Gross-Schützen

FARÁRI a administrátori:
Prvá zmienka o farnosti 1397
Blažej spomína sa 1561
Kostol v rukách protestantov 1595-1674; filiálka Gajar
Farnosť obnovená 1676
Juraj SENIGLOVIČ 1676 – 1682
Valentín ONDREJKOVIČ 1682 – 1699
Václav Ján POLONI 1699 – 1703
Ján Imrich ŇAKAHÁZI 1703 – 1710
Mikuláš Ignác BAKOŠ 1710 – 1733
Štefan RUMER 1733 – 1734
Anton BALÁŽI 1734 – 1749
Šimon KRŠÁK 1749 – 1763
Godfried STOKKER 1763 – 1766
Jozef GOLBACH 1766 – 1801
František X. WALDPERGER 1801 – 1806
Andrej VALKOVIČ 1806 – 1811
Anton ZABROVSKÝ 1811 – 1816
Anton BERENHÁZI 1816 – 1856
Maximilián JALOVECKÝ 1856 – 1889
Baltazár BOLTIZÁR 1889 – 1894
Michal MELÍŠEK 1895 – 1917
Rudolf KOCUREK 1917 – 1918
Ján HUSÁR 1918 – 1935
Andrej OVŠONKA 1935 – 1938
Michal HORVÁTH 1938 – 1940
Ján ČÁRSKY 1940 – 1944
Mons. Ján MALEC 1944 – 1958
Oto HOLÚSEK 1958 – 1960
Viliam ŠČEPÁN 1960 – 1970
František PÁSTOR 1970 – 1974
Oto ŠKOLUDA 1974 – 1983
Karol BENOVIC, SVD 1983 – 1991
Imrich DOČOLOMANSKÝ 1991 – 1993
Gregor WIŚNIEWSKI, CR 1993
- 31.8.1995
Jaroslaw KINKA, CR 1.9.1995
Kostol:
Mena Panny Márie (1733)
Kaplnka:
Návštevy Panny Márie (18. st.)
VEĽKÉ LOVCE

iné názvy: Lót, Nový Lot
maď.: Újlót, Nagylóth

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol VÁRADY 26.9.1861 -

Mons.ThLic. Karol KRAJČI
Kostol:
Materstva Panny Márie (1910)

Osada: Máriacsalád

VEĽKÉ LUDINCE

maď.: Nagyölved

FARÁRI a administrátori:
(...)

ThDr.František KOPERNICKÝ 6.8.1883 -

Gustáv PÉCSI 1918 - + 16.3.1947

Ján CSERI 1956 - + 14.
12.1985

Jozef Štefan NEMČOK, OPraem
Kostol:
Svätých anjelov strážcov (1715)

Filiálka:
Kuraľany
(Kurol, Kurul, maď.: Kural, Kuraly): k.: Premenenia Pána (1755)

VEĽKÉ RIPŇANY

iné názvy: Ripin, Repen
maď.: Nagyrippény, Nagyrépény

FARÁRI a administrátori:
(...)

Anton ČERNÝ 27.5.1873 -

Július Marián PRACHÁR - 14.7.1999
Branislav BUKOVSKÝ  15.7.1999 -14.(30.).9.2001
Marek TOKARCZYK, (OFMConv.) 15.9.2001
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1592)

Filiálky:
Lužany
(Šarluhy, Šarlužky, Sarlow, maď.: Sarluska, Sarlóska): k.: Narodenia Panny Márie (1938)
Malé Ripňany (maď.: Kisrippény, Kisréppény): k.: Fatimskej Panny Márie (1992)
Obsolovce (Pazalay, Poscolou, maď.: Pacolaj, Paczola; časť obce Horné Obdokovce): k.: sv. Jána Krstiteľa (1803) - od 1.9.1995 filiálka farnosti Horné Obdokovce

VEĽKÉ ÚĽANY

iné názvy: Welky Fedýmeš, Fudemus
maď.: Nagyfödémes

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol MÉHES 1858 -

Mikuláš TURÁNYI
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1619)
Kaplnka:
Panny Márie (1756)

Filiálka:
Jánovce
(Jánošovce, maď.: Jánosháza): kap.: Ružencovej Panny Márie (1925)

VEĽKÉ ZÁLUŽIE

iné názvy: Ujlak, Wylak
maď.: Újlak, Nyitraújlak

FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Július STEINHÖFER 1886 -

Stanislav SABOL - 30.6.1997
Miloš PIKALA 1.7.1997 - 30.6.2001
Štefan VÍCEN 1.7.2001 - 30.6.2006
PhDr. Martin SUMEC 1.7.2006
Kostol:
Všetkých svätých (1769)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1920) Panny Márie Pomocnice (1935)

Filiálka:
Lehota pri Nitre
(maď.: Abaszállás, Nyitraújlak): k.: sv. Anny (1755), kap.: Panny Márie (17. st.) - od 1.9.1947 samostatnou farnosťou

VEĽKÉ ZLIEVCE

iné názvy: Welké Zléwce, Zelev, Felzele
maď.: Nagyzellő, Felsőzellő

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol KANOVICH 1873 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Dolných Plachtiniec 20.12.1999
Kostol:
sv. Mikuláša (1771)

Filiálky:
Malé Straciny
(maď.: Kissztrácin, Kishalom)
Malé Zlievce
(Male Zelencze, Olsouzule, maď.: Alsózellő, Kiszellő)
Pôtor
(Swatý Petor, Potor, Zenthpeter, lat.: S.Petrus, maď.: Szentpéter, Nógrádszentpéter)

Osady: Čomor, Mlynská Dolina, Ružina, Vátovce: kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1941)

VEĽKÝ BIEL

iné názvy: Maďarský Bél, Beel
maď.: Magyarbél

FARÁRI a administrátori:
(...)

Vincent KISFALUDY 6.1.1877 -

Anton SLÁVIK - 31.7.1998
Jozef ADAMKOVIČ 1.8.1998
Kostol:
Svätého kríža (1896)
Kaplnka:
sv. Ladislava (1732)

Filiálka:
Nová Dedinka
(Dedinka pri Dunaji-Nová Ves pri Dunaji, Sap, Pomsa, maď.: Dunasáp, Dunaújfalu; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Premenenia Pána (12. st.); Nanebovzatia Panny Márie (1985)

VEĽKÝ CETÍN

iné názvy: Veľký Citýň, Cheten
maď.: Nagycétény, Nagyczéthény

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján VARGA 1888 -

František GYÖRGY -30.6.2001
Zoltán GRÉDY 1.7.2001 - 30.6.2005
Štefan LAŠÁK, ThLic. 1.7.2005
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1332)
Kaplnka:
sv. Urbana (1835)

Filiálky:
Malý Cetín
: kap.: Božského Srdca Ježišovho (1965)
Paňa (maď.: Pann, Nemespann): k.: Všetkých svätých (1783)

VEĽKÝ ĎUR (od r.1960)

pôvodný názov: Dolný Ďur
iné názvy: Dolný Ďúrad, Welký Jurad, Geurud
maď.: Alsógyőröd

Zlúčené obce (r.1960):
Horný Ďur

iné názvy: Horný Ďúrad, Malý Jurad, Geurud
maď.: Felsőgyőröd;
Rohožnica
iné názvy: Dekeneš, Ďekýneš, Gekenus
maď.: Kisgyekénes

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján AGÁRDY 1889 -

Štefan DEKAN - +31.3.1996
Milan IVÁNEK 1.7.1996
Kostol:
sv. biskupa Martina (1723)

Filiálky:
Lula (Lyvla, Yuley, maď.: Lüle): kap.: Materstva Panny Márie (1732)
Tehla (Tuhl, maď.: Töhöl): k.: Ružencovej Panny Márie (1957)

VEĽKÝ KRTÍŠ

iné názvy: Kurtos
lat.: Curtus
maď.: Nagykürtös

Zriadená 1.1.1995 odčlenením od farnosti Dolné Plachtince.

FARÁRI a administrátori:

Miloš KRCHŇAVÝ 1.1.1995 - 1999
Peter MLYNKA 1.8.1999-14.7.2004
Marek KOSORÍN 15.7.2004

Kostol:
Narodenia Panny Márie (1940-27.9.1998)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1899)

Filálka:
Malý Krtíš
(lat.: Curtus, maď.: Kiskürtös) - pričlenené z farnosti Sklabiná

VEĽKÝ KÝR

iné názvy: Milanovce, Nitriansky Kýr, Ker, Keer
maď.: Nagykér

FARÁRI a administrátori:
(...)

Eugen SZILÁGYI 8.3.1872 -

Ľudovít ELEK - 30.6.1997
exc. z Komjatíc 1.7.1997
Vojtech KASÁŠ 1.7.2006
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1332)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1371)
VEĽKÝ LAPÁŠ

iné názvy: Lapas, Lopas, Welký Lampáš
maď.: Nagylapás

FARÁRI a administrátori:
(...)

Ján POMIKAL 11.7.1877 -

Anton GUBALA - 30.6.1997
Miloš KRASŇANSKÝ 1.7.1997
Kostol:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1700)

Filiálky:
Golianovo
(Gurmot, Lapášske Ďarmoty, maď.: Lapásgyarmat): k.: Krista Kráľa (1937)
Malý Lapáš: kap.: sv. Martina (1968)

VEĽKÝ MEDER

iné názvy: Meger, Čalovo
maď.: Nagymegyer

FARÁRI a administrátori:
(...)

Vojtech ZIEGLER 1.8.1877 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Ladislav KOVÁCS -31.7.2001
Štefan BIRÓCZI 1.7.2001
Kostol:
sv. Mikuláša (1900)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1910)

Filiálka:
Ižop (Isap, Ischap, maď.: Izsap; časť mesta Veľký Meder)

VESELÉ

iné názvy: Wygwar, Wezele
maď.: Veszele, Vigvár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Evarist ČAJKOVSKÝ 1888 -

Eugen DANIŠ - 14.7.2002
Jozef HUŽOVIČ 15.7.2002 - 30.6.2007
Jaroslav HANZLÍK 1.7.2007
Kostol:
sv. Bartolomeja (1680)
Kaplnka:
Povýšenia svätého kr
íža (1900)

Filiálka:
Rakovice (Rakoych, maď.: Rakovic, Rákfalu): k.: sv.Cyrila a Metoda (3.7.2005)

VINICA

iné názvy: Nekyje, Dolne-Horne Niekie
maď.: Ipolynyék, Alsó-Felső-Nyék

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej TIHANYI 1887 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

František DOMBI
Mons. Peter DOBOS 1.7.2001 - 30.6.2007
Jozef PARÁK 1.7.2007
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1846)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie

Filiálky:
Dolinka
(maď.: Inám): k.: sv. Juraja (1932),
kap.: Mena Panny Márie (1910)
Balog (maď.: Ipolybalog): k.: sv. Mikuláša (1100); kap.: Najsv.Trojice (1842) - 1936 samostatná kurácia, 1945 farnosť

VINIČNÉ

iné názvy: Švajnsbach, Varicbach
maď.: Hattyúpatak
nem.: Schweinsbach, Schwansbach, Schwanenbach, Schwanczpach

FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf HORVÁTH 4.11.1862 -

exc. z Pezinka
       zo Slovenského Grobu 15.10.2000
Ing. Imrich VÉGH 1.10.2001 - 31.8.2007
exc. zo Slov.Grobu 1.9.2007
Kostol:
sv. Filipa a Jakuba (1622)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice
VINODOL

iné názvy: Horný Vinodol, Horný Síl
maď.: Felső-szőllős

Zlúčené obce (r.1960):
Dolný Vinodol
iné názvy: Dolný
Síleš
maď.: Alsó-szőllős

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác ŠOHAJDA 1888 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Mons. Ján GÁLIS -31.1.2005
exc. z Vrábľov 1.2.2005
Ondrej VALACH 1.7.2005
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1892)
VIŠTUK

iné názvy: Vyscha, Vysta, Nogwysta
maď.: Vistuk, Kárpáthalas
nem.: Wischteich, Wystock

FARÁRI a administrátori:
JÁN 1337
Štefan POSEGENUS (Poseganus) 1561-1562
Ján KOTHOLIA (Kotholius) 3.1.1583 -
Juraj BAJMOCZY 1612 -
? 1629 -
Juraj SOMOLANI (Szomolányi) 1630 – 1647 (?)
Juraj CHMEL 1647 – 1650
Jakub ZALESKÝ 1650 -
Eliáš TOMIČ (Tominič) 1677 – 1689
Ján DUBNICKÝ 1685 –1687
Ján KEREGOVIČ (Kollekovič) 1687 – 1689
Ján DUBNICKÝ 5.6.1689-19.6.1690
Matej Baltazár MIKO júl-okt.1690
Tomáš KOLLICIUS (Collitius) 9.9.1690-23.5.1695
Ján NECPALSKÝ 21.9.1695- 1705
Ján GAJAN 10.8.1708-18.5.1712
Ján POLAKOVIČ 10.8.1712-1714
Ján IZAKOVIČ 11.6.1714-1731
Tomáš KUBOVIČ 23.2.1731-18.5.1747
Ján LAČNÝ 1747 - + 15.6.1768
Juraj LAČNÝ 1768 - + 19.11.1790
Ignác EGRI 1790 - + 12.5.1796
Ján MIHÁLY 1796 - + 14.3.1828
Jozef EGYED 1828 - + 6.4.1849
Ján MAJER 1849 - + 18.10.1868
Štefan PITROFF 1868 - + 3.12.1884
Pavol BEDNÁR 1885 - 1886
Ján MARKOVIČ 1886 - 1907
Celestín KUBICA 1907 - 1908
Augustín BUDAVÁRY 1908 - 1930
Jozef ŠČEPKO 1930 - 1930
Celestín KUBICA 1930 - 1936
Ján HOLEC 1936 - 1979
Mons. ThDr. PhDr. Alexej IZAKOVIČ 1979 - 1993
Vladimír KOTES 1993 - 1996
Tomáš KUĽKA 1996 - 1999
exc. z Dubovej 1.7.1999
ThLic. Mário ORBAN 15.7.2003
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1797)
Kaplnka:
sv. Anny
VLČANY

iné názvy: Farkašd, Forcas
maď.: Farkasd, Vágfarkasd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Koloman KÖVES 1878 -

exc. z Nededu
Kostol:
sv. Jozefa (1803)
VODERADY

iné názvy: Wedered, Vedrid
maď.: Vedrőd,Vödr
öd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján MARTINKOVIČ 1887 -

Peter VALENT - 30.6.2006
Ján HRABLAY 1.7.2006
Kostol:
sv. apoštola Ondreja (1714)

Filiálky:
Pavlice
(Pald, Páldy, maď.: Páld, lat.: Villa Pauli): k.: sv. Mikuláša (1692)
Slovenská Nová Ves (Nowa Wes, Newsidel, Wyffalw, maď.: Tótújfalu, Vedrődújfalu, Vedrőújfalu): k.: sv. Jozefa (18. st.)

VOJKA NAD DUNAJOM

iné názvy: Vajka nad Dunajom, Vayka, Woyka
maď.: Vajka

FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej GYÜRKI 1890 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Joze
f KOLLER 24.9.1995 - 14.4.1998
exc.z Gabčíkova 15.4.1998
Ladislav TOMASEK 1.8.2000
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1812)

Filiálky:
Bodíky
: kap.: Návštevy Panny Márie (1995)
Dobrohošť (Dobrowgaz, Kysduburghuezth, maď.: Doborgáz)
Kyselica (maď.: Keszölcés): kap.: sv. Rozálie Palermskej (1898); - 1.1.2000 odčlenená do farnosti Báč

VRÁBLE

iné názvy: Werebel, Verebeb
maď.: Verebély

FARÁRI a administrátori:
(...)
Neitus PRISTYÁK 23.1.1866 -

Imrich POLÁK - 30.6.1995
P. Karol František PATI, OPraem 1.7.1995
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1901)
Kaplnka:
sv. Urbana (1998)

Filiálky:
Dyčka
(časť mesta Vráble; Dychke, Ditske, maď.: Dicske, Nemesdicske): k.: Návštevy Panny Márie (1870)
Horný Ohaj (maď.: Ahaj, Aha; časť mesta Vráble; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv. Imricha (1953)
Klasov
(Kaluz, maď.: Kalász, Kalaz): k.: Mena Panny Márie (1835)

VRAKÚŇ

iné názvy: Warkun, Warkon
maď.: Várkony, Nyékvárkony

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HERMÁN 1883 okt. -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Jozef Gerhard MAHULÁNYI, OPraem 1.7.1996 - 14.11.2005
Jozef CZUCZOR 15.11.2005
Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (11. st.)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (18. st.)
VRBOVCE

iné názvy: Vrbowich
maď.: Verbóc(z)

FARÁRI a administrátori:
(...)
Norbert BREZÁNYI, OFM 1881 -

exc. zo Senice
       zo Sobotišťa 1.9.2001
Kostol:
sv. Alžbety (1717)

Filiálka:
Chvojnica
(maď.: Fenyvesd, nem.: Fundshuh, Funell)

VRBOVÉ

iné názvy: Worbow, Orbo, Barboro
lat.: Ecclesia S.Martini
maď.: Verbó
nem.: Urban

FARÁRI a administrátori:
(...)
Fr
antišek KUBÍČEK 1883 -

Jozef JURINA Dr., PhD. -30.6.2005
Ján PAVČÍR, Mons. 1.7.2005
Kostoly:
sv. Martina (1397)
sv. Gorazda (9.11.1997)
Kaplnky:
sv. Rocha (1828)
cintorínska (1936)

Filiálky:
Prašník

Šípkové
(Šipkové, maď.: Csipkés, Sipkó): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1969)

VRBOVKA

iné názvy: Werbowok, Warbow, Warbok, Vrbou
maď.: Varbó, Ipolyvarbó

FARÁRI a administrátori:
(...)
Akácius BIRKÉS 1889 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc.z Neniniec 1.9.1997
zo Želoviec
Karol BUDAY 1.9.2001
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1797)

Filiálky:
Kiarov
(Keer, maď.: Ipolykér): kap.: Sedembolestnej Panny Márie (1924)
Kováčovce (Kovachy, Koachy, maď.: Szécsénykovácsi): kap.: Narodenia Panny Márie (1945)

VÝČAPY-OPATOVCE

iné názvy: Wichap, Viscup, Nitranske Viczapy, Apathy, Nitranské Opatowcze
maď.: Vicsápapáti, Vicsap, Nyitravicsáp, Nyitraapáti

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KALLENBERGER 4.5.1855 -

ČULÁK
BANDLI
Rezsó ZACHAR
András BALOGH
Imrich REICHEL
HUDEC
Ferenc NEUBERT
František OČKAJÁK 1946 - 1967
František SZEIFF 1967 - 1974
Marián RÚC
Štefan ČÚTORA
Ľubomír SEDLÁK
Alexander MELO
Karol MAGYAR
Peter PROCHÁZ
Miloš SZABO - 30.6.1995
exc. z Jelšoviec 1.7.1995 -
(- Jozef HOLKO - 24.7.1996)
Rudolf VAŠKO 25.7.1996 - 30.6.2006
Peter BRENKUS 1.7.2006
Kostol:
Všetkých svätých (1730)
VYSOKÁ

iné názvy: Magasfalu
maď.: Viszóka, Magaslak
nem.: Wisoka, Hochberg

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef DODEK 1891 -

exc. zo Štiavnických Baní
Ľubo
mír MAKOVICKÝ 1.7.2005
Kostol:
sv. Bartolomeja (1868)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1932)

Filiálky:
Dekýš
(Gukes, Gykys, maď.: Gyökös, Gyekés): k.: Narodenia Panny Márie (1922)
Počúvadlo (Pochowala, Pocholla, maď.: Bacsófalva, Pocsuvadló)

VYSOKÁ PRI MORAVE

iné názvy: Hochštetno, Huchsstetno, Znoysa
maď.: Magasfalu, Nagymagasfalu
nem.: Hochstetten, Hochstädten

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan GAŠPAROVIČ 7.3.1885 -

exc.zo Zohora 1.9.1997
Pavol BÖHM 1.7.1999-14.7.2004
Bohumil MIKULA 1.7.2004
Kostol:
sv. Ondreja (1669)
Kaplnky:
sv. Rocha a Vendelína (19. st.)
sv. Jána Nepomuckého (19. st.)
 VYŠKOVCE NAD IPĽOM

iné názvy: Viška, Viškovce, Wysk
maď.: Visk, Ipolyvisk

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján KUDORA 13.10.1879 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

Karol HORVÁTH
Kostol:
sv. Margity (1798)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1850)
ZÁHORSKÁ BYSTRICA    
ZÁHORSKÁ VES

iné názvy: Uhorská Ves (pri Morave), Uherska-Mas
maď.: Magyarfalu, Magyarfalva
nem.: Ungeraden, Ungereigen, Ungerau

FARÁRI a administrátori:
(...)

Karol KVASSAY 1887 -

exc. z Jakubova 25.7.1996
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1940)
Kaplnky:
Svätej Rodiny (1896)
sv. Rocha (1900)

Filiálka:
Suchohrad
(Dyrenpurg, maď.: Dimburg, Dimvár, nem.: Dürnburg, Dimberg): k.: Krista Kráľa (1935)

ZÁVADA

iné názvy: Zawada, Zabeti

FARÁRI a administrátori:
(...)
František ORLICKÝ 1889 -

Jozef BAHNÍK - 30.6.1997
Jozef LEHOCKÝ 1.7.1997
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1808)

Filiálky:
Podhradie
(Podhragya, Waralya, maď.: Podhrágy, Kővárhely): k.: Premenenia Pána (29.8.2004); kap.: Panny Márie Kráľovnej (1967)
Velušovce (Wellussavcze, Welys, maď.: Velusóc, Velős): k.: sv. Cyrila a Metoda (5.7.1994), kap.: Obetovania Panny Márie (1900)
Záhrady (časť obce Závada): kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1967)

ZAVAR

iné názvy: Zawar, Zowor

FARÁRI a administrátori:
(...)
František WEISZ 10.10.1879-

Ján BUJNA - 30.6.2000
Imrich BALÁŽ, OSchP 15.7.2000 - 30.6.2007
Anton PRIEBERA 1.7.2007
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1907)

Filiálka:
Dolné Lovčice
(Loch, maď.: Alsólóc): k.:sv.Gorazda (31.7.1994)

ZÁVOD

iné názvy: Závody, Zabod
maď
.: Pozsonyzávod

FARÁRI a administrátori:
Farnoť vznikla v r.1630
Ján URMÉNCZY 1630
Ferdinand SZINAICZIN 1647
Ambróz PAŠKOVÝ 1663
Ján BOBOT 1666
František DUBLICZKÝ 1680
Michal BLAŠKOVIČ 1701
Martin BORECZKY 1705
Jakub KUBINYI 1706
Andrej DOBŠOVIČ 1707
Ján KLEMPAY 1715
Juraj AGNELLI 1719
Pavol VINKÓCZI 1719
Michal ŠIMONOVIČ 1737
Ján BLAŠKOVIČ 1754
Ľudovít LINHART 1762
Ján TORNER 1770
Matej GRINEUS 1776
Juraj ZÁPRAŽNÝ 1809
Jozef HOMOKY 1829
Jozef THURZÓ 1833
Ján VLÁŠEK 1862
František KAMÁNFÁLVY 1864, 1876
Michal SZUCSANYI 1871-1876 adm.
Karol VÁMOSSY 1881
Štefan RANKO 1888
Ján ŤAŽKÝ (
TASKY) 1890
Ján OCHABA 1899
Ján KÁKONYI 1900
Ján BOLL 1915
Eliáš PICHŇA 1934
Anton MARKECH 1952
Ján KLČO 1953
Oto HOLÚSEK 1959
Miško KLČO 1959
Štefan MICHÁLEK 1960
Štefan MIKUŠKA 1965
Michal MIKUŠKA 1976
Jozef NAGY 1982
Imrich DOČOLOMANSKÝ 1989

Grzegorz WIŚNIEWSKI, CR (1993)1.9.1995 - 31.8.1998
Miroslaw BANIA, CR 1.9.1998 - 31.8.2002 adm.
exc. z Malaciek 1.9.2002
ThLic.Ing.Peter MÁŠIK 1.7.2003 adm.
Ján Buček 2009
Peter Kudláč 2011
Kostoly:
sv. Michala (1899)
Návštevy Panny Márie (1366)
Kaplnka:
sv. Vendelína

Filiálka:
Húšky
(miestna časť obce Borský Svätý Jur): kap.: Božského Srdca Ježišovho (1936) - od 1.2.2004 pričlenené z farnosti Borský sv.Jur

ZBEHY

iné názvy: Izbeg, Ezbeg
maď.: Üzbég, Izbék

FARÁRI a administrátori:
(...)
Eugen MELČICKÝ 24.5.1881 -

Henrich RAČEK -

Július BOČÁK -
Ján POSPIECH -
Ján KELEMEN - 30.6.2002
Peter HAYDEN 1.7.2002
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1397)

Filiálky:
Čakajovce
(Chokoy, Cheke, maď.: Csekej): k.: sv. Kataríny Alexandrijskej (1697)
Šarlužky-Kajsa (Lužianky, maď.: Sar
luska, Sarlókajsza): k.: Narodenia Panny Márie (1938) - odčlenená po r.1948, samostatná farnosť Nitra-Lužianky

ZELENEČ

iné názvy: Zelench, Scelench, Lincž
maď.: Szilincs, Szelencs, Szelincs

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján KLEMPA 1.4.1866 -

Mons.Anton
ADAMKOVIČ
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1969)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (18. st.)
ZEMIANSKA OLČA

iné názvy: Nemes-Olcsa, Nemesch-Olcscha, Olcha, Oucha
maď.: Nemesócsa

Farnosť zriadená 1.9.2004, zrušením farnosti Lipové.

FARÁRI a administrátori:
Rudolf NÉMETH 1.9.2004 - 19.6.2007
exc. z Kameničnej 1.7.2007

Kaplnka:
kap.: sv. Jozefa, robotníka

Filiálky:
Bodzianske Lúky
(Boďa, maď.: Bogya): kap.: Ružencovej Panny Márie (1889)
Lipové (Hodžovo): k.:Panny Márie Nanebovzatej (15.8.1938),
ka
p.: sv. Jozefa, robotníka (1991)
Tôň (Thon, maď.: Tany, Nagytany)

ZEMNÉ

iné názvy: Zeme, Zemei, Simó
maď.: Szimő, Szémő

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef MAROSI 1889 -

(1938-44 pričlenené k Maďarsku)

exc. z Nových Zámkoch
Ladislav KOVÁCS 1.8.1996 -1998
exc. z Nových Zámkoch 1998
Atilla SÁRAI 1.7.2005
Kostol:
sv. Martina (1719)
Kaplnky:
sv. Anny (1870)
sv. Vendelína (1780)

Filiálka:
Komoča (Kamacha, maď.: Kamocsa)

ZLATÉ KLASY (od r.1960)

pôvodný názov: Rastice
iné názvy: Veľký Mager, Mogor, Magari
maď.: Nagymagyar
nem.: Grossmagendorf, Magendorf

Zlúčené obce (r.1960):
Čenkovce (1938-44 pričlenené k Maďarsku)
iné názvy: Czenk, Csönke
maď.: Csenke
Maslovce
iné názvy: Watha, Wajaswatha
maď.: Vajasvata

FARÁRI a administrátori:
(...)

Žigmund KISFALUDY 1888 -

Alexander NASZVADI
Kostol:
Svätého kríža (1886)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1740)

Filiálky:
Hubice
(Gumba, maď.:Gomba, Nemesgomba): k.: Návštevy Panny Márie (1400)
Hurbanova Ves
Janíky (Janyk, Januk, Dolné-Horné-Janíky, maď.: Alsó-Felső-jányok; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: Božského Srdca Ježišovho (1914)
Oľdza (Ogia, maď.: Olgya)

Osady: Búštelek (maď.: Bústelek), Čörge, Malý Máger, Nový Trh

ZLATÉ MORAVCE

iné názvy:Morouth, Moroth, Morowa, Maroth
maď.: Aranyosmarót
nem.: Gülden-Marot

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz REITHER 1846 -

Mons.Marián JAVOR
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1785) - farský
Božského Srdca Ježišovho (1949) - tešitelia
Sedembolestnej Panny Márie (1890)
Kaplnky:
Povýšenia sv. kríža (1831) - ? odčlenené v r.2000-2001 ako filiálka Prílepy do farnosti  Čierne Kľačany?
sv. Anny (1850)
mauzóleum Migázy

Filiálka:
Čierne Kľačany
(Chelecen, Kelechen, maď.: Feketekelecsény): k.: Krista Kráľa (1948) - od r.2000-2001 samostatná farnosť

ZOHOR

iné názvy: Sahur

FARÁRI a administrátori:
(...)
Františe
k MARKOVIČ 1887 -

Imrich VÉGH - 30.6.1995
Jozef SLAMKA 1.7.1995
Kostol:
sv. Margity (1898)
Kaplnky:
sv. Rozálie (1832)
sv. Jána Nepomuckého (1910)
sv. Izidora (1944)
ŽELIEZOVCE

iné názvy: Selez, Zelyz, Zelizow
maď.: Zseliz

FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef RÓZSA 10.5.1883 -

Ladislav Ján SZAKÁL - 14.7.2000
Rudolf GALGÓCZI 15.7.2000
Kostol:
sv.Jakuba staršieho (1332)

Filiálky:
Mikula
(Mykola, maď.: Garammikola; časť mesta Želiezovce; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv.Ladislava (1925), kap.: sv.Ladislava (1925-1998)
Nýrovce
(Nyr, Nir, Nírovce, maď.: Nyir): k.: sv.Jána Nepomuckého (1750)
Svodov (Sudov, Sudovce, Sodow, maď.: Szodó; časť mesta Želiezovce): kap.: Ružencovej Panny Márie (1942) - pričlenené 15.6.2005 z farnosti Šarovce
Šalov
(Malý Šalov, Šavlušky, Sarlou, maď.: Garamsalló, Garamkisalló; 1938-44 pričlenené k Maďarsku)

ŽELOVCE

iné názvy: Zel, Zeel, Selowce
maď.: Zsély

FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol MILLITZER 8.4.1878 -

Jozef URBAN - 14.9.1997
Karol CSONKA -30.6.2001
Karol WENY 1.7.2001-30.7.2004
Ján HRABLAY 1.8.2004 - 30.6.2006
Karol MEDE 1.7.2006
Kostol:
sv. Imricha (1771)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého

Filiálka:
Záhorce
(Zahora, Zachara, maď.: Erdőmeg, Erdőszelestény): kap.: Narodenia Panny Márie (1938)

ŽEMBEROVCE

iné názvy: Horné Žemberovce, Sember
maď.: Felső-zsember

Zlúčené obce (r.1946):
Dolné Žemberovce
maď.: Alsó-zsember

FARÁRI a administrátori:
(...)
Lazár BITTNER 1871 -

exc. z Bátoviec
Jozef POLÁČEK 1.9.2001
ThLic.Peter SEKÁČ 1.7.2005 - 30.6.2006
Peter SABOL 1.7.2006
Kostol:
Mena Panny Márie (1754)

Filiálky:
Brhlovce
(Dolné: Boorfew, maď.: Tegzesborfő; Horné: Burfeu, maď.: Kálnaborfő): k.: Sedembolestnej Panny Márie (1771)
Kmeťovce (časť obce Drženice): kap.: Krista Kráľa (1928)

Osada: Kamenný Chotár

ŽEMLIARE

iné názvy: Žemlare, Semler
maď.: Zsemlér, Zsemlár

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan KVASSAY 21.4.1881 -

Ján NAGY - 14.7.1999
Atilla SÁRAI 15.7.1999-14.7.2004
Tomáš KÜRTHY 15.7.2004
Kostol:
sv.Ladislava (1805)

Filiálky:
Jur nad Hronom
(Zenthgywrgh, lat.: Sanctus Georgius, maď.: Garamszentgyörgy; 1938-44 pričlenené k Maďarsku): k.: sv.Juraja (1400)
Vyšné nad Hronom
(Naďod, Mogyud, Nogud, maď.: Nagyod)

ŽIHÁREC

iné názvy: Žigard, Sygarth
maď.: Zsigárd

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján JAKAB 2.6.1885 -

Róbert GOMBÍK
Kostol:
sv. Jozefa (1808)
Kaplnka:
Narodenia Panny Márie (1790)
ŽITAVANY (od r.1960)

pôvodný názov:
Opatovce nad Žitavou
iné názvy: Malé Opatovce, Opatowce nad Žitavou
maď.: Kisapá
ti, Kisspáty, Zsitvaapáti

Zlúčené obce (r.1960):
Kňažice
iné názvy: Knesich, Knezice
maď.: Zsitvakenér

FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander KARÁCSONYI 1886 - 1922
Július HOLLÓS 1920 - 1927
Michal RYŠAVÝ 1928
Jozef PALOVČÍK 1928 - 1940
Štefan VRABEC 1940 - 1941
Martin PERNECKÝ 1941 - 1952
Ján BARÁT 1952 - 1977
Marek BOŽIK 1
977 - 1993
Marek KOSORÍN 1993 -14.7.2004
Ondrej PORUBSKÝ 15.7.2004
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1660)

Filiálky:
Machulince (Mohala, maď.: Maholány): k.: Božského Srdca Ježišovho (1833)
Obyce (maď.: Ebedec, nem.: Opitz): k.: Krista Kráľa (1942), kap.: sv. Anny (1750) - po r.1948 samostatnou farnosťou

Kňazi, ktorí v r.1894 pôsobili na území dnešného Maďarska:

Farnosť Farár (administrátor) začiatok pôsobenia vo farnosti
Ásvány Daniel Prokopovský 1848
Bácsa František Michalovič 1881
Bajna Rudolf Mezey 1872
Bajóth Šimon Lentz 1878
Balassa-Gyarmat (slovenskí obyvatelia) Karol Hottovinszky 1884
Békásmegyer Anton Plöch 1888
Börzsöny Ján Fellermayer 1878
Buda-Eörs Juraj Ulmer 1888
Budapest I. Arx, Assumptionem B.M.V. Michal Bogisich 1882
Budapest I. in Palatio-Regio ??? 1889
Budapest I. parochia militaris Marek Hummel 1883
Budapest I. Christinapolis, B.M.V.de Sanguine (slovenskí obyvatelia) Koloman Rostaházy 1869
Budapest I. Taban, S.Catharina (slovenskí obyvatelia) Karol Zierer 1877
Budapest II. Aquatica, S.Elisabetha (slovenskí obyvatelia) Marek Berger 1880
Budapest II. Aquatica, S.Anna Anton Würtl 1867
Budapest II. Országút, S.Stephanus Protomart. (slovenskí obyvatelia) Samuel Ville 1887
Budapest III. Ujlak, Visitationem B.M.V. Karol Kirschhofer  1883
Budapest III. Buda-Vetus, SS.Petrum et Paulum ??? 1890
Budapest IV. Assumptionem B.M.V. Jozef Romeiser 1885
Budapest V. (slovenskí obyvatelia) František Šimon 1868
Budapest VI. (slovenskí obyvatelia) Vincent Stieber 1886
Budapest VII. (slovenskí obyvatelia) Títus Degen 1881
Budapest VIII. in nosocomio, S.Rochus (slovenskí obyvatelia) Michal Déry (Mráz) 1843
Budapest VIII. S.Joseph (slovenskí obyvatelia) Vojtech Móric Kanovics 1869
Budapest IX. Vilhelm Kurtz 1865
Budapest X. Kőbánya (slovenskí obyvatelia) Karol Benedikovič 1881
Csesztve (slovenskí obyvatelia) Ján Nižňanský z Nižnej 1888
Csév  (slovenskí obyvatelia) Martin Csizmár  nov.1889
Csolnok Anton Lováky 1881
Dágh (slovenskí obyvatelia) Štefan Garay 1887
Darnó Ján Vida 1887
Dorogh (slovenskí obyvatelia) Leopold Pelczer 1889
Dömös Gašpar Nedecký 26.2.1853
Drégelypalánk Rudolf Simonyi 9.12.1873
Duna Szent Pál Vincent Vörös aug. 1873
Endrefalva Gabriel Boda 1872
Farná ThDr.Leo Baumann do r.1891 dočasný adm.
Felső Ludány Ján Nep. Vlassek  1887
Hédervár Ľudovít Cserhalmi 1889
Héregh Mikuláš Morva 8.11.1864
Jenő Matej Pusztai (Pustovník) 17.3.1882
Karancsság Viktor Erhard 1888
Kemencze Július Döbling 1887
Kesztölcz (slovenskí obyvatelia) Ján Bapt. Sorecz 16.1.1868
Kiliti (Frauendorf) Alexander Poor 24.2.1863
Kirva Matej Tretter 1879
Kisoroszi Juraj Gombár 1889
Kóspallag (slovenskí obyvatelia) Felicián Jakabovits, OFM 1884
Leányvár Andrej Ebert 1.11.1863
Loócz Štefan Pollák 20.12.1885
Marczal Jozef Nikolényi 1885
Mária Nostra Karol Böhm 1888
Megyer Pavol Perinay  1888
Mohora (Mahora, Muhora) Alojz Raditsits  1873
Nagybajcs Andrej Schneider 1889
Nagybárkány Gašpar Neszméry 26.3.1879
Nagymaros Herman Thuránszky 5.3.1866
Nagyoroszi Augustín Marich 1845
Nyerges-Ujfalu (Sattel-Neudorf) Ján Gabriely 1870
Patak Karol Neymon 28.1.1877
Péliföld Szent-Kereszt Viktor Németh 10.10.1881
Pilis-Maróth Štefan Török 1870
Püski Jozef Jekkel 1874
Révfalu Ignác Bohunický 1876
Rimócz (Rimolcz) Henrich Krigovszky 1.5.1874
Sárisáp (slovenskí obyvatelia) Karol Schramek 1890 nov.
Soóshartyán Ján Lőrincz 1.3.1882
Esztergom I. Cathedralis in Castro Jozef Krotky 1880
Esztergom II. Aquatica Archiepiscopalis S.Ignatium Loyola Ľudovít Némethy 2.6.1888
Esztergom XIII. ad SS.AA. Petrum et Paulum ThDr.Július Fehér 26.7.1885
Esztergom XIV. Oppidum Sti Georgii (Szent-Györgymező) Ľudovít Perger 1886
Süttő Pavol Lucz 24.4.1861
Szakal Rafael Kis 21.11.1872
Szécsény Róbert Nagy 1890
Szent-Endre (slovenskí obyvatelia) František Kratochvíl 1879
Szent-Lélek (slovenskí obyvatelia) OFM prov.Marianae 1816
Szob (slovenskí obyvatelia) Ignác Poliakovič 8.12.1874
Szomor ThDr.Štefan Miksó 1873 mar.
Tardos (slovenskí obyvatelia) Ján Duschek 9.5.1878
Tarján Ján Tocsek 20.10.1879
Tölgyes Karol Magasházy 1882
Úny Anton Varga 1889
Vadkert Michal Farkas 20.4.1880
Vámos František Fellner 29.4.1890
Vámos-Mikola Leopold Morvay sen. 1887
Visegrád Teodor Portelki 1888
Zámoly Július Ecsedy 1889