úvodný text projektu

Bratislavská arcidiecéza

Zoznam FARNOSTÍ a DEKANÁTOV   Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

farnosti:      údaje o farnostiach     adresár farských úradov       rozdelenie 14.2.2008

dekanáty:      r.1894       r.1933/48       od 1952       do 1999       od 1999

Vysvetlivky         Pramene         E-mail       Zoznam kňazov

úvodná stránka