Farnosti ostrihomskej aridiecézy, nachádzajúce sa na území
dnešného Maďarska, s menami farárov z roku 1894:

???

1889 Budapest I. in Palatio-Regio (Maďarsko)

???

1890 Budapest III. Buda-Vetus, SS.Petrum et Paulum (Maďarsko)

??? OFM prov.Marianae

1816 Szent-Lélek (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Baumann Leo, ThDr.

dočasný adm. Farná (do r.1891)

Benedikovič Karol

1881 Budapest X. Kőbánya (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Berger Marek

1880 Budapest II. Aquatica, S.Elisabetha (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Boda Gabriel

1872 Endrefalva (Maďarsko)

Bogisich Michal

1882 Budapest I. Arx, Assumptionem B.M.V. (Maďarsko)

Böhm Karol

1888 Mária Nostra (Maďarsko)

Bohunický Ignác

1876 Révfalu (Maďarsko)

Cserhalmi źudovít

1889 Hédervár (Maďarsko)

Csizmár Martin

nov.1889 Csév  (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Degen Títus

1881 Budapest VII. (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Déry (Mráz) Michal

1843 Budapest VIII. in nosocomio, S.Rochus (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Döbling Július

1887 Kemencze (Maďarsko)

Duschek Ján

9.5.1878 Tardos (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Ebert Andrej

1.11.1863 Leányvár (Maďarsko)

Ecsedy Július

1889 Zámoly (Maďarsko)

Erhard Viktor

1888 Karancsság (Maďarsko)

Farkaš Michal

20.4.1880 Vadkert (Maďarsko)

Fehér Július, ThDr.

26.7.1885 Esztergom XIII. ad SS.AA. Petrum et Paulum (Maďarsko)

Fellermayer Ján

1878 Börzsöny (Maďarsko)

Fellner František

29.4.1890 Vámos (Maďarsko)

Gabriely Ján

1870 Nyerges-Ujfalu (Sattel-Neudorf - Maďarsko)

Garay Štefan

1887 Dágh (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Gombár Juraj

1889 Kisoroszi (Maďarsko)

Hottovinszky Karol

1884 Balassa-Gyarmat (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Hummel Marek

1883 Budapest I. parochia militaris (Maďarsko)

Jakabovits Felicián, OFM

1884 Kóspallag (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Jekkel Jozef

1874 Püski (Maďarsko)

Kanovics Vojtech Móric

1869 Budapest VIII. S.Joseph (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Kirschhofer Karol

1883 Budapest III. Ujlak, Visitationem B.M.V. (Maďarsko)

Kis Rafael

21.11.1872 Szakal (Maďarsko)

Kratochvíl František

1879 Szent-Endre (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Krigovszky Henrich

1.5.1874 Rimócz (Rimolcz - Maďarsko)

Krotky Jozef

1880 Esztergom I. Cathedralis in Castro (Maďarsko)

Kurtz Vilhelm

1865 Budapest IX. (Maďarsko)

Lentz Šimon

1878 Bajóth (Maďarsko)

Lőrincz Ján

1.3.1882 Soóshartyán (Maďarsko)

Lováky Anton

1881 Csolnok (Maďarsko)

Lucz Pavol

24.4.1861 Süttő (Maďarsko)

Magasházy Karol

1882 Tölgyes (Maďarsko)

Marich Augustín

1845 Nagyoroszi (Maďarsko)

Mezey Rudolf

1872 Bajna (Maďarsko)

Michalovič František

1881 Bácsa (Maďarsko)

Miksó Štefan, ThDr.

mar. 1873 Szomor (Maďarsko)

Morva Mikuláš

8.11.1864 Héregh (Maďarsko)

Morvay Leopold sen.

1887 Vámos-Mikola (Maďarsko)

Mráz Michal

pozri Déry Michal

Nagy Róbert

1890 Szécsény (Maďarsko)

Nedecký Gašpar

26.2.1853 Dömös (Maďarsko)

Németh Viktor

10.10.1881 Péliföld Szent-Kereszt (Maďarsko)

Némethy źudovít

2.6.1888 Esztergom II. Aquatica Archiepiscopalis S.Ignatium Loyola (Maďarsko)

Neszméry Gašpar

26.3.1879 Nagybárkány (Maďarsko)

Neymon Karol

28.1.1877 Patak (Maďarsko)

Nikolényi Jozef

1885 Marczal (Maďarsko)

Nižňanský Ján

nar.: Nižná; 1888 Csesztve (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Pelczer Leopold

1889 Dorogh (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Perger źudovít

1886 Esztergom XIV. Oppidum Sti Georgii (Szent-Györgymező - Maďarsko)

Perinay Pavol

1888 Megyer (Maďarsko)

Plöch Anton

1888 Békásmegyer (Maďarsko)

Poliakovič Ignác

8.12.1874 Szob (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Pollák Štefan

20.12.1885 Loócz (Maďarsko)

Poor Alexander

24.2.1863 Kiliti (Frauendorf - Maďarsko)

Portelki Teodor

1888 Visegrád (Maďarsko)

Prokopovský Daniel

1848 Ásvány (Maďarsko)

Pustovník Matej

17.3.1882 Jenő (Maďarsko)

Pusztai Matej

pozri: Pustovník Matej

Raditsits Alojz

1873 Mohora (Mahora, Muhora - Maďarsko)

Romeiser Jozef

1885 Budapest IV. Assumptionem B.M.V. (Maďarsko)

Rostaházy Koloman

1869 Budapest I. Christinapolis, B.M.V.de Sanguine (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Schneider Andrej

1889 Nagybajcs (Maďarsko)

Schramek Karol

nov. 1890 Sárisáp (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Simonyi Rudolf

9.12.1873 Drégelypalánk (Maďarsko)

Sorecz Ján Bapt.

16.1.1868 Kesztölcz (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Stieber Vincent

1886 Budapest VI. (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Šimon František

1868 Budapest V. (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Thuránszky Herman

5.3.1866 Nagymaros (Maďarsko)

Tocsek Ján

20.10.1879 Tarján (Maďarsko)

Török Štefan

1870 Pilis-Maróth (Maďarsko)

Tretter Matej

1879 Kirva (Maďarsko)

Ulmer Juraj

1888 Buda-Eörs (Maďarsko)

Varga Anton

1889 Úny (Maďarsko)

Vida Ján

1887 Darnó (Maďarsko)

Ville Samuel

1887 Budapest II. Országút, S.Stephanus Protomart. (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

Vlassek Ján Nep.

1887 Felső Ludány (Maďarsko)

Vörös Vincent

aug. 1873 Duna Szent Pál (Maďarsko)

Würtl Anton

1867 Budapest II. Aquatica, S.Anna (Maďarsko)

Zierer Karol

1877 Budapest I. Taban, S.Catharina (Maďarsko-slovenskí obyvatelia)

 

Farnosti ostrihomskej aridiecézy, nachádzajúce sa na území dnešného Maďarska, s menami farárov z roku 1894: