Ďakujem všetkým, ktorí svojimi informáciami prispeli k doplneniu tohto diela.

          Pramene:

 1. Series Parochiarum et Parochum Archi-Dioecesis Strigoniensis; Strigonii 1894.
 2. Supplementum necrologii sacerdotum Archi-dioeceseos Strigoniensis a.1889 concinnati ad finem usque a.1900 inclusive continuatum; Strigonii 1903.
 3. Schematismus Administrationis Apostolicae Tyrnaviensis; Trnava 1948
 4. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz; Trnava 1978.
 5. Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 1995; Trnava 1995.
 6. Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 2000; Trnava 2000.
 7. Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 2001; Trnava 2001.
 8. Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 2004; Bratislava 2004.
 9. Litterae circulares ordinariatus Tyrnaviensis; 1948; 1949 Nr.1-7.
 10. Acta curiae archiepiscopalis Tyrnaviensis; Anno 1995
 11. Acta curiae archiepiscopalis Bratislaviensis-Tyrnaviensis; Anno 1995 - 2008

          Pramene dielčích informácií:

 1. Svätovojtešské zvesti; 1950, č.3.
 2. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; 1-3 zv.; Bratislava 1977 (zo slovníka sú prevzaté len niektoré historické názvy obcí, zvlášť vtedy, ak ich je tam uvedených veľa a podobných).
 3. Web-stránky jednotlivých farností, RK CMBF UK Ba a UPC Ba.
 4. Settlements detached from Hungary by the Treaty of Trianon 1920 (web).
 5. Milan Greguš, Stupavskí kňazi a kapláni (1/2003)
 6. Peter Sandtner, Pezinskí kňazi