Drahí priatelia,
v roku 1894 vyšla publikácia "Series parochiarum et parochum Archidioecesis Strigoniensis", zostavená Ľudovítom Némethym, obsahujúca zoznam kňazov a farností vtedajšej ostrihomskej arcidiecézy od najstarších čias. Odvtedy už zrejme taký komplexný zoznam nevznikol.
Touto prácou som sa rozhodol na uvedený zoznam z roku 1894 nadviazať, zaznamenajúc údaje o farnostiach a kňazoch, pôsobiacich na území Trnavskej apoštolskej administratúry, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Toto dielo nie je ešte stále kompletné (zvlášť obdobia 1895-1948; 1948-1978 a 1978-1995), a postupne sa dopĺňa. Ak poznáte údaje, ktoré tu chýbajú alebo sú tu nesprávne, pošlite mi, prosím, potrebné údaje e-mailom.

Keďže dňa 14.2.2008 bola Bratislavsko-trnavská arcidiecéza rozdelená, pre túto podobu zoznamu je to hraničný dátum. Ďalej budem pokračovať v dopĺňaní zoznamu, týkajúceho sa Bratislavskej arcidiecézy - ktorej som súčasťou. Verím, že sa nájdu podobní "fanatici", ktorí sa o podobné dielo budú usilovať i v ostatných diecézach

Vďaka za akúkoľvek formu pomoci.
                                                           Maroš Vojtko

posledná aktualizácia podľa diecézneho obežníka z 22.1. 2008; doplnenie informácii na základe e-mailov sa koná priebežne