Texty sú vo formáte MS Word:

Dodatok rímskeh misála - texty na sviatky a spomienky

Dodatok rímskeh misála - vo veľkosti formátu Výňatku z misála

Druhá a tretia eucharistická modlitba