Texty z nového slovenského prekladu misála:

Omšový poriadok (Ordo misae)

Vlastné omše na sviatky svätých (Proprium de sanctis)

 

--------------------------------------------------------------

MISSALE ROMANUM, Editio typica tertia, 2002

MESSALE ROMANO 3a edizione 2020 italiana

 

 

Liturgický vlog

1. Prvé dojmy z nového misála

2. (Technické) + a - nového misála

3. ÍSŤ alebo CHODIŤ

4. Duch Svätý a jednota Trojice

5. Prvá skúsenosť + vylepšenie

6. Prefácia - jazykolam či hlavolam?

7. Očakávame nádej a dávame si pokoj

8. Technické vylepšenia misála

9. Stručný prierez históriou liturgie, slová premenenia

10. Ďalšie liturgické knihy, požehnania

11. Slová premenenia - za všetkých / za mnohých?

12. Slová premenenia II - lebo

13. Ďalšie mínusy nového misála, vianočné prefácie

 

 

.