Erb , či znak býva grafickým vyjadrením subjektu, právnickej, niekedy i fyzickej osoby. Na starých farských pečatiach boli znázornení svätí patróni - na Myjave sv.Štefan a na Turej Lúke sv.Ján Nepomucký. V minulosti boli erby a pečate skôr umeleckých vyjadrením, v súčasnej dobe sa na vyjadrenie viac používajú symboly.
Úvahy, aké symboly by mohli vyjadrovať rímskokatolícku farnosť na Myjave, sa napokon skonkretizovali do nasledujúceho znaku:
Jeho základom je jednoduchý štít, s podkladovou bielou (striebornou) farbou. Keďže v Myjave sú dve farnosti, myjavská a turolúcka, ktoré však už prakticky tvoria jeden celok, je to vyjadrené zvislým predelením štítu. V ľavej polovici štítu je symbol patróna myjavskej farnosti - svätoštefánska koruna. V pravej polovici je atribút patróna turolúckej farnosti - sv.Ján Nepomucký sa znázorňuje s piatimi hviezdami okolo hlavy, pretože jeho umučené telo našli vo Vltave vďaka piatim svetielkam vo vode. V hornej časti štítu je vsadený klin so symbolom mesta Myjavy – modré trojvŕšie so zlatým vychádzajúcim slnkom (mestský znak ešte obsahuje v popredí striebornú rybu).