Cirkevno-organizačné začlenenie farností

Farnosti Myjava a Turá Lúka patria do dekanátu Senica Bratislavskej arcidiecézy.

dekanat.gif (18708 bytes)

Farnosť: Myjava
osady:
Devánovci, Siváčkovci, Zemanovci
obce patriace do farnosti:
Brestovec, osady:
Dúbravčíkov vŕšok, Dúbravovci, Horniakovci, Hvoždálovci, Kadlecovci, Kavickovci, Kriškovia, Kržle, Pagáčovci, Pánikovci, Pekníkovci, Poľana, Smolíkovci, Sviniarky, Svítkovia, Štemberek, Ticháčkovci, Vdoviakovci
Jablonka, osady:
Borovskovci, Guzice, Horniakovci, Juríkovci, Kubečkovci, Kodajovci, Kubíkovci, Kvietková, Maliarikovci, Michaličkovci, Podkorytárka, Tížikovci, Triančikovci, Ušiakovci
Polianka, osady:
Babiarovci, Boháčovci, Diely, Dingovci, Doliny, Figurovci, Hanákovci, Havlová, Jarky, Podlipovec, Remenárovci, Sadákovci, Sládkovci, Špánková, Štibranovci
Poriadie, osady:
Dolný Výhon, Durcovci, Formanec, u Klasovitých, Lipovec, Múdrych jarok, Nemcova dolina, Otiepkovci (pri Durcoch), Otiepkovci (pri Šlahorovej), Sovinec, Šlahorová, Vlčkovci
Rudník, osady:
Bielčikova dolina, Blahovia, Blatnica, Dinžíkova dolina, Dugovci, Hluchého ml., Hluchovci, Jakubcovci, Jurášovci, Málkovci, Mockovia, Porubskovci, Rapantovci, Skalskovia, Sládečkovci, Švancarova dolina, Zmekovia
Stará Myjava, osady:
Horný Výhon, Humeníkovci, Juríkovci, Klimkovci, Kozelkovci, Mizerákovci, Štemberek, Uhliská

Farnosť: Turá Lúka (obec od r.1980 je mestskou časťou Myjavy; farnosť od februára 1929 spravovaná z Myjavy)
osady:
Belanských, Cigánčikovci, Černákovci, Dohánkovci, Ďurišov mlyn, Ďurišovci, Gregorovci, Holičovci, Chlebov vrch, Jurčovci, Juríkovci, Karušová, Klvačovci, Kolárikovci, Kožíkovci, Krčovci, Križanovci, Majdlenovci, Majtánovci, Malejov, Mračnovec, Omastovci, Páleníkovci, Píly, Polákov vrch, Šimkovci, Škanderovci, Škarítkovci, Škodáčkovci, Štverná, Vachulovci, Valúchovci, Vankovia, Zimovci, Zrinikovci

 

Začlenenie Myjavy do cirkevného a štátneho usporiadania v priereze dejinami

Založenie Turej Lúky 1580
Založenie Myjavy 1586

Výstavba kostola v (Starej) Myjave - okolo r.1590 (zriadený prívržencami reformácie)
Výstavba kostola v Turej Lúke 1610 (niet informácie, či katolíkmi, alebo protestantmi)

V rámci rekatolizácie pôsobenie katolíckych farárov-misionárov v Myjave od r.1645
Prvá zmienka o katolíckom farárovi v Turej Lúke 1644-58
Myjavský kostol znovu v rukách evanjelikov 1647-1660
Znovupôsobenie katolíckych kňazov v Myjave 1661-1690
Pôsobenie katolíckych farárov-misionárov v Turej Lúke 1673/4-1684/7
Turolúcky kostol v rukách evanjelikov 1684/7-1733
Myjavský kostol v rukách evanjelikov od r.1690

Začiatok stavby kostola evanjelikmi v (novej) Myjave 1697
Zbúranie kostola v (Starej) Myjave 1711

Prevzatie nového kostola v Myjave katolíckym farárom 16.8.1731
Vrátenie kostola katolíkom v Turej Lúke - január 1733

Myjava sa stáva Vice-Archidiakonátom (dekanátom) 1740
- (s istotou do Myjavského dištriktu patrila T.Lúka a Brezová)
- Myjavský Vicearchidiakonát patril do Šaštínskeho archidiakonátu Ostrihomskej arcidiecézy, patrili doňho (k r.1894) farnosti: Bzince, Brezová, Hrachovište, Myjava, Stará Turá, Turá Lúka, Vaďovce

1850-1861 Myjava je okresom (slúžnovský úrad), tvoria ho obce Brezová, Bukovec, Myjava, Podzámok, Turá Lúka, Vrbovce

1872-1960 Myjava sa stala 2.raz okresom, s územnou pôsobnosťou: Brezová, Bukovec, Hrachovište, Kostolné, Krajné, Myjava, Podkylava, Turá Lúka, Vaďovce, Višňové

Výstavba novej budovy katolíckej cirkevnej školy 1883 na mieste starej školy z roku 1817

Turá Lúka ostáva bez farára, spravovaná z Myjavy od februára 1929

Výstavba novej katolíckej fary 1933 (na mieste starej fary obec postavila Okresný dom)

19..? Bukovec, filiálka Turej Lúky, bol pričlenený do farnosti Brezová

1.2.1952 bola vykonaná úprava dekanátov - v Myjavskom dekanáte zostali farnosti: Brezová pod Bradlom, Hrachovište, Myjava, Turá Lúka, Vaďovce, Vrbovce (odčlenené boli Bzince a Stará Turá do dekanátu Nové Mesto, pridané boli Vrbovce z dekanátu Senica)
- v tom istom roku bol dekanát Myjava zrušený
a pričlenený k dekanátu Nové Mesto

1.4.1955  sa tzv. veľká Myjava rozčlenila na samostatné mesto Myjava a novoutvorené obce Brestovec, Jablonka, Polianka, Poriadie, Rudník a Stará Myjava

Úpravou dekanátov (po r.1960?) boli Myjava i T.Lúka začlenené do dekanátu Senica B

1980 obec Turá Lúka bola pričlenená k mestu Myjava ako miestna časť

1996 Myjava sa stala 3.raz okresom, s územnou pôsobnosťou: Brestovec, Brezová, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Myjava, Polianka,  Podkylava, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava, Vrbovce

5. mája 1999 bola vykonaná úprava dekanátov, Myjava patrí naďalej do dekanátu Senica

14. februára 2008 po rozdelení Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, bola začlenená farnosť Myjava v rámci senického dekanátu do novozriadenej Bratislavskej arcidiecézy.