Hlavná stránka

Údaje o počte veriacich v Myjave
v priebehu dejín

1788

1821

1842

1900

1921

1933

1944

1948

1991

2001

Počet obyvateľov

8 590

8 530

9 792

10 639

11 329

(11 721)

(11 728)

(11 633)

17 673

17 231

Rímskokatolícka

219

210

222

689

576

1 462

1 004

1 004

1 768

2 077

Gréckokatolícka cirkev

.

2

.

5

. .

11

45

Evanjelická cirkev aug.v.

8 296

(8 000)

9 420

9 574

10 518

9 947

10 594

10 594

9 230

9 951

Reformovaná kresť.cirkev

.

15

21

. .

5

Pravoslávna cirkev

.

.

. . .

6

3

Židovské náboženské obce

75

113

140

359

217

180

120

29

1

Cirkev čs.husitská

.

32

.

.

3

7

Ev.cirkev metodistická

1

78

Svedkovia Jehovovi

127

164

Bez vyznania

. 10 .

19

1

4

3 388

4 169

Iné

. .

55

9

2

30

67

Údaje v zátvorkách sú približné, pre lepšiu orientáciu.

1788, 1821 - zdroj: kniha Myjava; údaje sú len za Myjavu, bez Turej Lúky
1842 - zdroj: celouhorský schematizmus; údaje sú len za Myjavu, [pre Turú Lúku klikni tu]
1900
- zdroj: J.Bodnár, Myjava, 1911
v nasledujúcich rokoch sú údaje z Myjavy a Turej Lúky sčítané [na samostatné klikni tu]
1921 - zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky - Statistický lexikon v republike Československej
1933, 44, 48
- zdroj: Schematismus vener.cleri A.A.Tyrn., SSV 1933,44,48
od r.1980 je Turá Lúka územnoprávne začlenená do mesta Myjava, štatistické údaje sa už osve nevyhodnocujú
1991, 2001 - zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky