Mojich 13 rokov pôsobenia v myjavskej farnosti zachytávajú tieto materiály pochádzajúce z farskej stránky, ktorú som vtedy robil.

rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Uhorského v Myjave