Kňazov Bratislavskej arcidiecézy nájdete v oficiálnom schematizme alebo v historickom zozname.

Kňazské rehole a kongregácie, pôsobiace v Bratislavskej arcidiecéze.

Iné cirkevné inštitúcie na území arcidiecézy, v ktorých pôsobia kňazi:

Apoštolská nunciatúra:
Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava

Osobná prelatúra OPUS DEI:
Nám. slobody 26, 811 06 Bratislava 1

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (vojenskí duchovní)

pôsobiská duchovných na území Bratislavskej arcidiecézy:
Ordinariát OS a OZ SR: Nám. 4. apríla 18,  900 33 Marianka
Kancelária ordinariátu; Vikariát ozbrojených síl SR; Vojenská farnosť sv. Juraja: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vojenská kaplnka veliteľstva dopravného krídla: VÚ Malacky-Kuchyňa, Dopravné krídlo Kuchyňa
Vikariát Ministerstva vnútra SR: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Policajná duchovná správa pri KRPZ v Bratislave: KRPZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
+
Nemocnica sv. Michala: Bratislava
Policajná farnosť sv. Michala, Akadémia Policajného zboru: Akadémia PZ, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Policajná duchovná správa Sedembolestnej Panny Márie: SOŠ PZ, Fajgalská cesta 2, 902 22, Pezinok
Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava: SOŠ PZ, Vápencová 36, 840 09, Bratislava
+ Katedrála sv. Šebastiána Bratislava-Krasňany: Pekná cesta 3008/2, 831 54 Bratislava
Hasičská duchovná správa: Prezídium HaZZ, Hattalova 25, 831 03 Bratislava
+
Záchranná brigáda a HaZZ: Malacky
Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže SR: Generálne riaditeľstvo ZVJS, Šagátova 1, 813 04 Bratislava
Farnosť blahoslavenej Zdenky: ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava

Bratislavská eparchia (gréckokatolícki kňazi)

pôsobiská katolíckych kňazov byzantského obradu, ktorých jurisdikcia pôsobenia sa prekrýva s územím Bratislavskej arcidiecézy:
Gréckokatolícky eparchiálny úrad, Farnosť Bratislava-Staré mesto (okresy Bratislava I.-IV., Dunajská Streda, Pezinok, Senec; územie Záhoria):  Ul. 29. augusta 7, 811 08 Bratislava
Farnosť Bratislava-Petržalka (okres Bratislava V.): Brančská 7, 851 05, Bratislava
Farnosť Trenčín (spadá do nej okres Myjava): M. Turkovej 46/25, 911 01 Trenčín

 

Na území Bratislavskej arcidiecézy pôsobia tieto kňazské rehole a kongregácie:

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman CCG
Marianka (farnosť), Nám. 4. Apríla 20, 900 33 Marianka   www.rehola.sk/tesitelia/hlavna.htm

Misijná spoločnosť sv.Vincenta de Paul (lazaristi, vincentíni) CM
Bratislava - Ružinov (farnosť), Sv. Vincenta de Paul 1, 820 12 Bratislava 212    www.vincentini.sk

Kongregácia resurrekcionistov CR
Veľké Leváre (farnosť)

Kongregácia Najsv. Vykupiteľa (redemptoristi) CSsR
Viceprovincialát a kláštor, Puškinova 1, 811 04 Bratislava 1    www.cssr.sk
Bratislava – Kramáre (farnosť), Klenová ul. 87, 831 01 Bratislava

Rád menších bratov františkánov OFM
Kláštor, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 1   www.frantiskani.sk

Rád menších bratov kapucínov OFMCap
www.kapucini.sk, schematizmus kapucínov
Kláštor, Župné nám. 10, POBOX 235, 814 99 Bratislava
Rehoľný dom Bratislava-Rača

Kláštor, Pezinok

Rád menších bratov konventuálov (minoriti) OFMConv
Bratislava - Karlova Ves (farnosť), Nám. sv. Františka 4, 841 04 Bratislava 4    www.minoriti-ba.sk     www.minoriti.sk

Oratoriáni Filipa Neriho
Bratislava - Petržalka II.  (farnosť Svätej rodiny), Nám. Jána Pavla II 1, 851 02 Bratislava 5   www.oratoriani.sk

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha (milosrdní bratia) OH
Nemocnica Milorsdných bratov a kostol Navštívenia Panny Márie - Bratislava, Nám. SNP 11

Rehoľa dominikánov OP
Bratislava - Kalvária (farnosť), Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava 1    www.dominikani.sk
Dunajská Lužná (farnosť)

Kráľovská kanonia premonštrátov na Strahove OPraem
Holíč (farnosť), Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč     www.faraholic.sk

Rád svätého Pavla prvého pustovníka (Pavlíni) OSPPE
Šaštín (farnosť), Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (Pallotíni) SAC
vo farnosti Ba-Dlhé Diely

Spoločnosť saleziánov dona Bosca SDB
Bratislava – Petržalka (farnosť), Daliborovo námestie 1, 851 01 Bratislava 5    www.saleziani.sk do 30.6.2013
Bratislava – Petržalka, Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
Bratislava – Pomocnice kresťanov (farnosť), Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Bratislava – Trnávka (farnosť), Okružná 13, 821 04 Bratislava
Šaštín (farnosť), Kláštorné námestie 1295, 908 41 Šaštín-Stráže

Rehoľa piaristov SchP
Svätý Jur, kostol Najsv. Trojice

Spoločnosť Ježišova (jezuiti) SJ
Provincialát a kolégium, Panská 11, 814 99 Bratislava     www.jezuti.sk
Školastikát, Kostolná 1, 814 99 Bratislava
Seniorát, Námestie Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Spoločnosť Božieho Slova (verbisti) SVD
Misijný dom sv. Arnolda Janssena, Krupinská 1, Bratislava--Petržalka     www.svd.sk
Bratislava – Petržalka (farnosť), Daliborovo námestie 1, 851 01 Bratislava 5