Zoznam KŇAZOV a FARNOSTÍ Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

V roku 1894 vyšla publikácia "Series parochiarum et parochum Archidioecesis Strigoniensis", zostavená Ľudovítom Némethym, obsahujúca zoznam kňazov a farností vtedajšej ostrihomskej arcidiecézy od najstarších čias. Odvtedy už taký komplexný zoznam nevznikol.
Touto prácou som sa rozhodol na uvedený zoznam z roku 1894 nadviazať, zaznamenajúc údaje o farnostiach a kňazoch, pôsobiacich na území Trnavskej apoštolskej administratúry, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Toto dielo stále nie je kompletné (zvlášť obdobia 1895-1948; 1948-1978 a 1978-1995).

Keďže dňa 14.2.2008 bola Bratislavsko-trnavská arcidiecéza rozdelená, pre tento podobu zoznam je to hraničný dátum.

Z Arcibiskupského úradu v Bratislave som dostal výzvu, že zhromažďovať údaje o kňazoch porušuje zákon o ochrane osobných údajov, preto som musel súbory s informáciami o kňazoch z internetu stiahnuť

FARNOSTI      údaje o farnostiach

dekanáty:      r.1894       r.1933/48       od 1952       do 1999       od 1999      rozdelenie 14.2.2008

KŇAZI

Kňazi ostrihomskej arcidiecézy zomrelí v rokoch 1894 - 1919/22

Kňazi ostrihomskej arcidiecézy vyskytujúci sa medzi rokmi 1894 - 1919, u ktorých nie je zistené, či neskôr pôsobili v Trnavskej apoštolskej administratúre.

Zoznam kňazov, ktorí pôsobili v Bratislavsko-trnavkej arcidiecéze (Trnavskej apoštolskej administratúre, Trnavskej arcidiecéze) v rokoch 1919-2008 je z vyššie uvedeného dôvodu neprístupný.

úvodná stránka     Vysvetlivky         Pramene         E-mail

 

 

 

 

 

 

 

            Pramene