od r.1919/22     B                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Babača Ladislav, SDB BA výp. 1.7.2022 Ba-Trnávka
Babiak Jozef, SDB, ThDr. TT magister novicov (1944) Hr.Beňadik
Babík Martin, SVD TT nar. 27.4.1924 v Smižanoch, ord. 27.10.1968; 1968 mimo pastorácie, kap. 1969 Lučenec, 1971 Divín,1973 Lučenec; administrátor: 1976 Divín, 1977 Stará Halíč, 1978 Pleš, 1987 Jesenské, 1992 Holiša; 1999 na odpočinku Nitra; duchovný u sestrier 2001 Cerová; n.o. 31.12.2006 Cerová, marec 2008 Nitra
Bábik Jozef, Mons. TT nar. 1.8.1917 v Malom Bábe, ord. 7.6.1942; kap. Pobedím, 1943 Banská Štiavnica; politický väzeň 1947; kap. 1949 Gajary, 1950 Šúrovce; far. 1950 Jedľové Kostoľany; kaplán pre slovenských utečencov 1952 Wels (Rakúsko); kaplán pre Slovákov 1954 Cleveland (USA), 1959 Lorain (USA), 1960 Cleveland; farár slovenskej misie 1964 Londýn; n.o. 1993 Ba, 1996 Pezinok, + 1.7.2000
Babin Vincent, SVD TT nar. 1.2.1921 v Bánove, ord. 26.10.1947; duchovný správca sestier (1971) Bardoňovo; n.o. v Beši
Babor Kolumbán Jozef, OFM TT nar. 21.3.1918 v Jindřichoviciach, ord. 15.6.1941; r.d. (1944) Skalica; adm. (1948) Biksard; (1971) Cerová-Lieskové
Babulík Vojtech, SDB TT nar. 1.9.1909 v Nemšovej, ord. 3.7.1938; kap. 1938 Praha; prof.bisk.gymnázia 1939 Trnava; kap. a prof.na 1.štát.gymn. 1943 Ba-Tehelné Pole; a/f. a direktor salez.ústavu 1945 Šaštín; adm. 1950 Moravský Ján, 1952 Chtelnica, 1970 Gáň, n.o. 15.9.1995 Pezinok, + 2.3.1997
Bacigál Patrik TT nar. 11.3.1971 v Ba, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Šamorín, 1.10.1998 Radošovce; adm. 15.7.2000 Smolenice; šk.dekan 25.1.2006 dekanát Trnava B; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bacskai Barnabáš TT nar. 4.7.1933 v Prši, ord. 15.1.1956; kap. 1956 Rožňava; adm. 1956 Držiakovce, 1965 Nová Bašta, 1971 Husiná, 1990 Vyšný Slávkov; profesor 1990 Spišská Kapitula; n.o. 1994 Pezinok
Bača Jozef Július, ThDr. TT nar. 24.2.1912 v Košiciach, ord. 17.5.1936; kap. Trnovec nad Váhom; gymn.prof. náb. 1938 (1936 a 1939) Trnava; (znovu kap. 1937 Trnovec nad Váhom); adm. 1941 Abrahám, Veľké Zálužie, Ludanice; far. 1942 Ludanice; ThDr.; škol.komisár 1947 dekanát Preseľany; a/f. 1948 Budmerice; m.p. 1950; adm. 1952 Lukáčovce; dekan
Bačík František TT nar. 16.8.1976 v Zlatých Moravciach, ord. 2.1.2005; diakon 1.7.2003 Ba-Sv.Martin, 1.10.2003 Myjava, 15.9.2004 Trnava-sv.Mikuláš; kap. 2.1.2005 tamtiež, 1.7.2005 Rača, 1.7.2006 Ba-Dúbravka, 15.11.2006 Komárno; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Badžgoň Milan, SDB TT nar. 24.10.1931 v Turozovke, ord. 19.9.1986; administratívny pracovník: 1951 Podunajské Biskupice; výpomoc: 1997 Ba-Trnávka; n.o. Ba-Trnávka, Ba-Petržalka; + 21.5.2014
Bagin Anton, ThDr. (NR) TT nar. 10.9.1923 v Ilave, ord. 22.6.1947; kap. Sládečkovce, 1948 Čadca, 1950 ThDr.; 1951 ZVS; kap.1954 Rosina,1955 Štiavnik, 1956 Turzovka, 1958 Dubnica nad Váhom1967 odb. asistent CMBF Ba, 1970 docent CMBF, 1972 profesor CMBF, 1977 č. kanonik nitrianskej kapituly, 1978 prodekan CMBF
Bago Jozef, SDB TT nar. 20.11.1962 v Topoľčanoch, ord. 23.5.1992; výp. 1993 Ba; kap. 1993 Košice, 2004 Nová Dubnica; výp. 1.9.2005 Ba-Petržalka; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007; v Nitrianskej diecéze
Bahník Jozef TT nar. 28.7.1966 v Trenčíne, ord. 1.11.1991; kap. 1991 Ba-Rača, 15.3.1993 Šamorín; far. 1994 Závada; m.p. zo zdrav.dôvodov 1997; výp. 1.7.1997 Nové Mesto nad Váhom
Bahorecz Michal TT nar. 16.7.1915 v Čajakove, ord. 23.6.1940; kap. Nové Zámky (1945-6 zast.adm.); adm. 1946 Trstín, 1958 Veľké Blahovo, 1961 Bešeňov; ... ; n.o. Pezinok; + 9.1.1987
Bachan Pavol TT
BA
nar. 17.11.1926 vo Veľkých Vozokanoch, ord. 24.8.1951; kap. 1951 Ba-sv. Martin; ZVS 1952; kap. 1954 Dolná Krupá, 1955 Šaštín, 1957 Topoľčany; adm. 1962 Veľké Krškany, 1962 Šipice, 1970 Krškany, 1981 Drahovce; n.o. 1990 Veľké Vozokany; výp. 1995 Tekovské Nemce; adm. 1.6.1999 Čeladice; výp. 1.7.2005 Ba-Záhorská Bystrica; n.o. 31.12.2006 Ba; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; n.o. 2009 Križovany; + 18.6.2010, pochovaný vo Veľkých Vozokanoch
Bachratý Filip TT nar. 19.5.1889 v Modre, ord. 22.6.1913; kap. Dvorníky, 1914 Modra; curatus castrensis 1916-1919; kap. 1919 Modra, 1922 Ba-Nové Mesto; far. 1923 Vajnory; asesor 1938; adm. 1942 Svätý Jur; zást.dekana 1942 dekanát Svätý Jur; bisk.škol.komisár 1947 tamtiež; ...; n.o. (1971) Ba-Vajnory
Bajan Jozef TT nar. 24.2.1971 v Zlatých Moravciach, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Šamorín, 1.7.1997 Želiezovce; adm. 1.7.1999 Santovka; šk.dekan 25.1.2006 dekanát Levice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Bajan Štefan, SJ TT n.o. Ivanka pri Dunaji; + 4.2.2004, v 85.roku života a v 56.roku kňazstva, pochovaný v Ivanke pri Dunaji
Bajcár Karol TT nar. 15.10.1924 v Nových Zámkoch, ord. 22.6.1948; kap. 1948 Podunajské Biskupice, 1949 Piešťany, 1951 Holíč; 1952 ZVS; kap. 1954 Ba-Tehelné pole, 1954 Ba-Najsv. Trojice, 1959 Šurany; adm. 1960 Hájské, 1965 Madunice, 1968 Brodské, 1969 Kúty, 1970 Dlhá; duchovný správca 1974 Trnava; 1991 n.o. Piešťany
Bajcsy Ambróz Belo, OFM, Ing. TT nar. 20. 6. 1932 v Nových Zámkoch, ord. 18.8.1992; 1992 gvardián, sp.k Ba-františkánsky kostol; výp. 1993 Hlohovec; r.d. 1995 Fiľakovo; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.1995; výp. 1.10.1997 Nové zámky; sp.k. 1998 Nové Zámky-františkáni; výp.-sp.k. 1.11.1999 Ba
Bajzík Peter, MS TT nar. 4.6.1973 v Považskej Bystrici , ord.17.6.2000; kap.2000 Chrenovec, 1.7.2002 Maňa
Bak Albert Milan, OP TT
BA
nar. 6.10.1950 v Horni, ord. 27. 6. 1998; kap.1998 Zvolen - Západ; správca farnosti 1998 tamtiež; Dominikáni: 2001 Košice; ekonóm r.d. 1.11.2001 Ba-Kalvária; kap. 1.11.2005 Dunajská Lužná; duchovný r.d. 1.7.2010 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2013
Bak Juraj, SJ TT superior (1944) Trnava-jezuiti
Bako Dominik, SVD TT nar. 14. 7. 1928 v Meleku, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Šahy, 1972 Ba-sv.Alžbeta, 1975 Ba-Najsv.Trojica; 1990 n.o. Pezinok, + 21.6.1996
Bako Roman BA ord. 11.6.2016; kap. 1.7.2016 Pezinok, 1.7.2017 Ba-Sedemb.P.M., 1.7.2019 Ba-Rača, 1.7.2020 Malacky, 1.7.2023 Stupava
Balázs Ján Krstiteľ Marián, OFM, PhDr. TT
BA
nar. 5.8.1966, ord. 6.6.1996; r.d. Ba; sp.k. 1.1.2009 Ba-františkáni; apostatoval jún 2010
Balázsi Matej BA ord. 10.6.2017; kap. 1.7.2017 Stupava, 1.9.2018 Skalica, 1.7.2021 Ba-Sedemb.P.Márie; cirkevný sudca 1.2.2022; kap. 1.7.2023 Radošovce
Balázsy Dezider TT nar. 23.3.1895 v Piargu, ord. 31.1.1918; kap. Baloň, Veľký Meder, Baloň, 1920 Dunajská Streda, 1921 Dvory nad Žitavou, Dunajská Streda, 1923 Želiezovce, 1923 Diosek, 1924 Tekovská Nová Ves, 1925 Komárno, 1926 Kamenné Ďarmoty, Šahy; adm. Šahy, 1927 Dolné Plachtince; kap. Nekyje; adm. 1930 Sakáloš; far. 1930 tamtiež, 1940 Hokovce; uväznený 1947 Nováky
Baláž Anton Imrich, OSchP TT nar. 22.1.1952 v Prahe, ord. 6.12.1987; 1987 výpravca ČSD Trnava; kap. 1990 Dvorníky; sp.k. 1990 Trenčín; adm. 1991 Dolné Dubové, 1998 Nitra, 1.11.1998 Považany, 15.7.2000 Zavar; výp. 1.7.2007 tamtiež, 1.12.2007 Trnava-sv.Mikuláša
Baláž Daniel TT výp. 15.9.2005 Piešťany-CM; kap. 15.2.2006 Starý Tekov; výp. 15.7.2007 Veľký Krtíš
Baláž Ladislav Stanislav, OFM TT nar. 24.4.1959 v Nitre, ord. 7.6.1992; magister novicov 1993 Trstená; výp. 4.8.1995 Trnava-františkáni; magister novicov 1997 Trnava; m.p. 1.9.1998; sp.k. 1.9.2001 Trnava-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004; výp. 1.9.2007 Nové Zámky
Balažovjech Vojtech TT nar. 25.7.1910 v Bánovciach n. Bebravou, ord. 17.5.1936; kap. Šurany, 1938 Suchá nad Parnou, Piešťany; adm. 1940 Svätý Jur; far. 1941 Svätý Jur, 1948-1950 Piešťany; ...; adm. (1971) Ba-Jarovce; + 23.5.1977
Baleja Tomáš, SVD BA prefekt bohoslovcov SVD 1.7.2019 Ba-A.Janssena;
Bálint Štefan TT nar. 20.8.1912 v Žiline, ord. 23.6.1940; kap. Komárno, 1943 Ostrihom-Belvaros, 1944 Komárno; adm. 1945 Kameničná pri Kom., 1955 Veľké Blahovo, 1958 Svodín; asesor 1959
Balko Vojtech TT nar. 2.12.1914 v Slepčanoch, ord. 26.6.1938; kap. Zlaté Moravce, 1938 Opatovce nad Žitavou, 1939 Nemčiňany, Trnava; prof. náb. biskupské gymn. Trnava; adm. 1945 Hrnčiarovce
Balla Gašpar TT nar. 12.12.1962 v Komárne, ord. 10.6.1995; kap. 1995 Holice na Ostrove,1.8.1995 Ba-sv. Martina, 1996 Šahy, 1.9.1996 Komárno; adm. 1.7.1997 Topoľníky, 1.7.2001 Iža (& výp. Radvaň nad Dunajom, filiálka Moče); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Balla Ján TT nar. 30.11.1919 v Demandiciach, ord. 1.1.1943; kap. 1943 Litke (Maďarsko), 1944 Biskupice, 1949 Divín, 1949 Turňa nad Bodvou, 1949 Divín, 1953 Kokava nad Rimavicou; adm. 1954 Gemerská Ves, 1961 Rimavská Seč; n.o. 1995 Šahy
Balla Michal (Milan?), SDB TT výp. 15.2.1995 Ba-Trnávka, m.p. 1.8.1997
Balogh Andrej TT nar. 11.1.1905 v Marianosztre, ord. 7.7.1929; kap. Jacovce, 1932 nemocnica Topoľčany; 1935 Leopoldov, 1936 Topoľčany; adm. 1939 Výčapy-Opatovce; far. 1940 Nitrianska Blatnica, 1944 Radošina; dekan 1944 dekanát Radošiná; ...; n.o. Pezinok; + 19.4.1988
Balogh Karol TT nar.30.7.1978 v Nové Zámky, ord. 15.6.2003; kap. 15.6.2003 Šamorín, 1.7.2004 Veľký Cetín, 1.10.2005 Vinica, 10.11.2005 Nové Zámky; adm. 1.7.2006 Pribeta; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Baluch Matej Jaroslav, OPraem TT nar. ..19 v , ord. ..; kap. 16.10.2001 Vráble; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2003
Balucha Vladimír, CM TT nar. 16.2.1970 v Krompachoch, ord. 20.6.2004; kap. 20.6.2004 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2005
Balun Bartolomej, ICLic., JUDr. TT
BA
nar. 16.2.1960 v Šuranoch, ord. 5.7.1996; štúdiá 1996 Rím; kap. 1.8.1997 Hlohovec, 1.7.1998 Trnava-mesto, 1.8.1999 Nové Mesto nad Váhom; adm. 15.2.2000 Doľany; cirk.sudca 22.12.2003; advokát metropolitného súdu 19.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; obhajca zväzku 8.5.2008; far. 1.7.2011 Slovenský Grob
Bándl Ervín, ThDr. TT nar. 23.12.1874 v Baji, ord. 26.8.1897; katechéta Budapešť; far. 1900 Výčapy-Opatovce, 1917 Fedýmeš, 1924 Vrbovka; n.o. 1937; asesor 1938
Bania Miroslav, CR TT
BA
nar. 10.11.1964 v Suchej Beskidzkiej (Poľsko), ord. 2.5.1992; kap. 1996 Sološnica; adm. 1.9.1998 Závod; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2002; adm. 1.8.2006 Rohožník; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2010
Baník Anton, SDB, ThLic. TT
BA
nar. 22.4.1928 v Blatnom, ord. 17.8.1964; profesor 1965 SÚSCM Rím; pedagogický asistent 1967 Belgicko; prefekt 1968 Saleziáni Taliansko; misie 1971 Zürich; na odpočinku 2002 Bratislava
Bankovič Štefan Marián, OFM TT nar. 23.5.1965 vo Vránove nad Topľou, ord. 23.10.1993; výp. 1993 Ba; sekretár provinciála 1994 Ba; gvardián 1995 Hlohovec a 4.8.1995 duch. služba v Leopoldovskej väznici; magister juniorov 1997 Hlohovec; provinciálny minister 1998 Ba; výp. 1.9.2004 Trnava; sp.k. 1.7.2005 Hlohovec-františkáni, 1.8.2007 Trnava
Baňovič Ľudovít, SDB TT nar. 6.8.1961 v Ba, ord. 4.4.1990; r.d. Rožňava; sp.k. 1991 tamtiež; kap. 1993 Michalovce, 1.2.1999 Šaštín-Stráže, Nová Dubnica, 2002 Žilina, 2003 Ban.Bystrica; výp. 1.9.2005 Galanta-Hody
Banský Vladimír TT
BA
nar. 27.7.1973 vo Vrábľoch, ord. 2.8.1997; kap. 1.8.1997 Skalica, 1.7.1999 Topoľčany; adm. 1.7.2001 Sebechleby, 15.11.2006 Lozorno; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 2008 Koválov, 1.7.2014 Častá
Bär Matej, SJ TT r.d. (1944) Ba-jezuiti
Baran Adam, OFMConv BA kap. 1.10.2019 Ba-Karlova Ves; adm. 1.7.2021 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
Baran Karol, OFMCap TT
BA
nar. 1973 v Prešove, ord. 29.6.2002; výp. 29.6.2002 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003; výp. 1.9.2012 Ba-kap.; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2018
Baran Vincent Anatol, OFM TT nar.24.12.1912 vo Vyš. Šebastovej ord. 26.6.1938; r.d. Nové Zámky, Kremnica, 1942 Trnava, 1948 Prešov; gvardián; sp.k. 1950 sv. Jakuba; adm. 1963 Merašice; sp.k. 1968 Trnava-sv. Jakuba; adm. 1974 Dlhá; ...; n.o. Pezinok; + 30.9.1979
Baranyai Ladislav, SDB, Ing. TT nar. 12.4.1956 v Ba, ord. 5.9.1986; výp. a formátor 1990 Trnava-Kopánka; pastorácia mládeže 1994 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2005
Baráth Bartolomej TT nar. 4.11.1951 , ord. 8.6.1975 ; kap. Ba-Nové Mesto, adm. 1977 Nový Tekov
Baráth Ján TT nar. 28.12.1907 v Komjaticiach, ord. 19.3.1933 ; kap. Jacovce, 1934 Veľké Kostoľany; adm.1935 Bohdanovce, 1936 Suchá nad Parnou, 1937 Vinodol; far. 1938 V. Lovce, 1952 Žitavany, n.o.1977 Zlaté Moravce, +1978
Barcsek Alexander, Mons. TT
BA
nar. 16.3.1929 v Brútoch, ord. 3.8.1952; kap. 1952 Komárno, 1958 Ba, 1959 Sládkovičovo, 1959 Levice; adm. 1960 Dunajská Lužná, 1965 Pribeta, 1966 Šamorín; far. 1999 tamtiež; dekan 1.6.1999 dekanát Šamorín; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; pápežský prelát 26.3.2009; n.o. 20.7.2009 Dun.Streda; + 7.4.2015
Bardys Chryzostom, OFM TT gvardián (1944) Ba
Bargár Juraj, ThDr. TT nar. 22.4.1873 v Lazanoch, ord. 26.8.1897; kap. Modra, 1899 Štefultov; katechéta 1900 Budapešť; kap. 1903 Budapešť-Krisztinaváros; adm. 1915 tamtiež; far. 1916 Ondrejovce; zástupca dekana 1925; dekan 1930-1938 dekanát Lekýr; čestný kanonik 1941; chorý 1945; n.o. 1946
Barina Peter, SDB TT
BA
??
nar. 30.11.1968 v Novej Bani, ord. 17.6.2000; kap. 1.7.2003 Ba-Miletičova; výp. 1.8.2006 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2017; r.d. 1.3.2017 Košice; výp. 1.7.2018 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020
Barok Juniper Peter, OFM, Ing. TT nar. 21.5.1964 v Ba, ord. 7.6.1992; výp. 1992 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; výp. 1996 Trnava; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001
Barník Quirín Ján, OPraem BA adm. 1.10.2018 Petrova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
Bartal Karol Oto, OPraem TT nar. 28.6.1933 v Kravanoch n. Dun., ord. 29.6.1958; kap. Kremnica,1960 Banská Bystrica, 1962 Nové Zámky; adm.1970 Gbelce; č. dekan 1976; adm.1977 Nové Zámky; rektor seminára Ba; opát 1990 Jasov
Bartal Ľudovít TT nar. 14.3.(5.)1917 vo Vyškovciach n. Ip., ord. 15.6.1941; kap. Kajal, 1942 Endrefalva, 1943 Karancsság; adm. Endrefalva, 1943 Veľké Zlievce, 1973 Plášťovce, zást. okr. dekana
Bartal Rafael TT nar. 24.12.1893 Bart, ord. 17.10.1920; inkardinovaný 21.4.1924 z diecézy Vác; kap. Svätý Benedik, 1925 Stupava, 1926 Radošovce, 1927 Šurany, Seldín, Nové Zámky; far. 1930 Šamorín, 1937 Plášťovce
Bartaloš Ján TT nar. 10.5.1911 v Malej Čauši, ord. 29.6.1939; kap. Nemčiňany 1941 Dolná Streda; výp. 1942 Veľké Ripňany; adm. tamtiež; kap. 1943 Veľké Kostolany
Bartkovjak Jozef, SJ, CSLic., Ing. BA nar. 9.11.1970 v Ba, ord. 25.6.2005; sócius provinciála 1.1.2010 Ba; výp. 1.9.2012 Ba-jezuiti; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
Bartosiewicz Dominik, ThDr. TT z diec. Nitr.; por..duch.sl. (1944) Ba-voj.nemocnica; ref. ÚKK (1948) Ba
Bartoš Ján TT nar. 10.5.1911 v Malej Čause, ord. 29.6.1939; kap. Nemčiňany, 1941 Dolná Streda; adm. 1942 Veľké Ripňany; kap. 1943 Veľké Kostoľany; adm. 1946 Blahová, 1951 Modra, 1958 Jablonové; n.o. 1997 Pezinok; + 19.9.2000
Bartoš Jozef TT nar. 17.3.1903 v Nových Zámkoch, ord. 19.6.1927; kap. Starý Tekov, Urmín, 1928 Levice, 1930 Kostolná Gala, 1931 Gúta, 1932 Stupava, 1935 Tekovská Nová Ves, Lekýr, 1936 Tekovská Nová Ves; výp. vzápätí Nové Zámky; zastupujúci adm. Bajč; katechéta Budapešť; chorý 1940 Ostrihom; kap. Štúrovo; chorý a výp. 1942 Nové Zámky
Bartoš Martin Jozef, OPraem TT
BA
nar. 1.3.1974 v Levoči, ord. 29.6.1998; kap. 1.8.1998 Vráble, 1.9.2005 Holíč; adm. 1.10.2005 Petrova Ves; výp. 1.8.2007 Holíč; adm. 1.12.2007 Petrova Ves; šk.dekan 1.9.2011 dekanát Skalica; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2018
Barus Ivan, Ing. BA nar. 3.10.1981 v Stupave, ord. 16.6.2012; kap. 17.6.2012 Skalica, 1.7.2013 Pezinok, 1.7.2014 Ba-Dúbravka, 1.7.2015 Ba-Sedembolestnej Panny Márie; adm. 1.7.2017 Dojč
Bašo Ján TT nar. 16.6.1944 v Dolnom Kubíne, ord. 17.6.1972; kap. 1972 Krakovany, 1975 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 1979 Voderady, 1985 Šaštín; far. 1990 Dudince (výp. 1.8.1999 Hokovce), 15.11.2003 Lančár; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Baumgartner Ferdinand TT nar. 12.5.1915 v Sobotišti, ord. (7.)16.6.1940; kap. Holíč, 1941 Topoľčany, 1945 Ba-Najsv. Trojica; pref. seminára 1946 Ba & adm. 1947 Ba-Najsv. Trojica; m.p. 1949; adm. 1958 Čermany; vicerektor seminára 1968 Ba; adm.1970 Boleráz; +22.10.1979
Baxa Vladimír, SDB, ThLic. TT
BA
nar.13.10.1965 v Trenčianskych Tepliciach, ord.14.6.1997; 1997 Rím; výp. 1.9.2000 Ba-Petržalka; školský radca v saleziánskom seminári 27.12.2000 Ba-Dúbravka; výp. 1.8.2002 Ba-saleziáni; adm. 1.7.2007 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2009; výp.1.7.2012 Ba-Pomocnice kresťanov
Bazala Radoslav, ThLic., JCLic. TT nar. 19.7.1973 v Koniarovciach, ord. 2.8.1997; štúdiá 1997 Rím; kap. 1.7.2000 Trnava; cirkevný sudca 12.7.2000; adm. 1.7.2001 Trnava-Modranka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bazár Pavol, CM   Narodil sa 27. apríla 1930 v Ohradzanoch. Za kňaza bol vysvätený 12. júna 1955 v Bratislave a do Misijnej spoločnosti vstúpil 1. januára 1977 v Krásnej Lípe v Českej republike. Pastoračne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Snina, Michalovce, Bardejov a Vranov nad Topľou. Ako farár pôsobil v Sennom a Snine. V rokoch 1972 – 1974 bol vo výkone trestu v Ilave, nespravodlivo väznený komunistickým režimom. Od roku 1974 do roku 1977 bol bez štátneho súhlasu a pracoval ako ekonóm na roľníckom družstve. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil ako farár v Papíne, Jankovciach, Snine a Košiciach – Šaca a neskôr bol výpomocným duchovným v Košiciach – Poľove. Od 1. júla 1997 sa stal duchovným moderátorom komunity Dcér kresťanskej lásky a zároveň farárom vo farnosti Přepychy v Českej republike. Znova sa do Košíc – Šace vrátil v roku 2009 ako výpomocný duchovný, kde pomáhal pri formácií novicov Misijnej spoločnosti. Neskôr bol preložený do provinciálneho domu v Bratislave. Od augusta 2018 bol na odpočinku v kňazskom dome Promeritae Quieti svätého Svorada v Nitre. Zomrel 17. marca 2019.
Bederka Ján, JCLic. TT nar. 28.9.1956 v Skalici, ord. 14.6.1981; kap. 1981 Dvorníky nad Váhom, 1981 Holíč, 1982 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1987 Bučany; far. 1994 Sereď, šk.dekan 1995 dekanát Galanta A; far. 1996 Moravany nad Váhom; obhajca zväzku 10.12.1999; sudca metropolitného súdu 18.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bederka Miroslav TT
BA
nar. 10.8.1972 v Skalici, ord. 31.8.1996; kap. 1.9.1996 Hlohovec, 15.10.1996 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.1997 Jacovce, 1.7.1998 Dechtice; ZVS 1998 Martin; kap. 1.10.1999 Banská Štiavnica, 1.7.2000 Zlaté Moravce; adm. 20.10.2000 Stará Turá, 1.7.2006 Jakubov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 15.4.2008 Svätý Jur, 1.7.2011 Ba-Dúbravka; dekan 1.9.2018 Ba-sever
Bednár František TT nar. 28.5.1912 v Spišskom Podhradí, ord. 26.6.1938; kap. Stupava, Tesáry n. Žitavou, Starý Tekov,1941 Banská Štiavnica & adm. Vysoká a Kopanice; adm. 1942 Sebechleby, 1947 Antol; bisk. šk. komisár dekanát Bzovík, 1948 bisk. šk. komisár dekanát B. Štiavnica; šk. dekan 1952; zástupca okr. dekana; adm. 1955 Hrnčiarovce, 1958 Zohor; sp.k. 1967 Trnava-sv.Jakuba; adm.1968 Madunice, 1969 Krakovany
Bednár František, SJ TT nar. 20.7.1916 v Lančári, ord. 25.1.1945; duch. SJ Ružomberok, Trnava; m.p. 1950; kap.1969 Trnava, 1974 Hlohovec; ...; n.o. Trnava; + 25.1.1987
Bednár Róbert, CM BA nemocničný kap. 1.7.2015 Ba-Prievoz
Bednár Valerián TT nar. 26.10.1918 vo Sv.Jure, ord. 14.3.1948; kap. Leopoldov, 1954 Ba-sv. Martina; adm. 1959 Sološnica
Bednár Viktor Osvald, OFM TT nar. 1.12.1904 v Trstenej, ord. 20.6.1929; páter 1931 Trnava, 1932 Malacky; gvardián & adm. Malacky; adm. 1951 Jasová; výp. 1970 Malacky; n.o. 1997 Pezinok; + 21.11.2001, pochovaný v Malackách
Bednár Vladislav, OT TT nar. 12.11.1959 v Poprade-Veľkej, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Breznička, 1985 Rožňava; adm. 1986 Abovce; far. 1991 Plešivec; r.d. 1993 Viedeň; duchovný u sestier 1994 Topoľčany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Bednárik Jozef TT nar. 19.1.1876 v Nových Zámkoch, ord. 26.6.1989; kap. Tomášikovo, 1901 Holice, 1902 Šamorín; katech. 1903 Budapešť; adm. 1915 Neded; znovu katech. Budapešť; kap. 1916 Budapešť-IX.; adm. 1915 Farná; far. 1919 tamtiež; 1941 arcibisk.konzultor(?); ...; n.o. (1971) Nové Zámky; + 23.2.1976
Behula Ján TT
BA
nar. 14.12.1979 v Leviciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Trnava-sv.Mikuláša, 1.7.2007 Ba-Kráľovnej rodiny; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Šamorín, 1.7.2011 Ba-Svätej Rodiny; far. 1.7.2013 Báhoň
Beitl Jozef, ThDr. TT nar. 27.8.1923 v Ba, ord. 20.6.1948; kap. Šahy, 1950 Galanta; prefekt seminára 1952; vicerektor 1953; špirituál; 1966 asistent CMBF; 1968 odb. asistent; ThDr.; adm 1972 Ba-Dúbravka; docent CMBF 1974, profesor 1977; adm. Ba-sv.Martina; + 10.11.1991, pochovaný v krypte Dómu sv.Martina
Belan Vincent TT nar. 6.7.1914 v Chrášťanoch, ord. 29.6.1939; kap. Piešťany; prof. náb. Uč. akad. 1941 Ba; bisk. komisár gymn. Topoľčany, Piešťany, B. Štiavnica; examinátor učit. spôsobilosti; m.p. 1950; kap.1966 Komárno; adm. 1968 Ba-Devín
Beliansky Marek, SDB BA diakon 1.10.2010; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2011
Belica Ignác TT nar. 26.11.1909 v Dolných Orešanoch, ord. 25.2.1934; kap. Jacovce, 1935 Senec, 1936 Komárno; adm. 1938 Bučany; far. 1940 tamtiež
Beličák Jozef, SDB TT nar. , ord. ; m.p. 6.12.2007 Ba
Bellan Ján, CM TT nar. 2.7.1915 v Dekýši pri Banskej Štiavnici, ord. 17.8.1941; n.o. 1984 Pezinok, 1992 Ba
Belopotocký František TT nar. 11.4.1883 v Nemeckej Ľupči (Lipt.Mkuláš), ord. 13.6.1906; zo Spišskej diecézy prijatý 1913; kap. Voderady, 1914 Rača, 1915 Budapešť; far. 1918 Šenkvice, 1929 Dolný Pial, 1931 Lamač; n.o. 1937
Beltovszky Ladislav TT nar. 4.1.1920 v Modre(?), ord. 13.6.1943; kap. Gúta; zastup. 1946 Čičov; kap. Gúta
Beňačka Filip TT nar. 6.6.1912 v Rybanoch, ord. 8.5.1938; kap. 1938 Pruské, 1940 Krásno nad Kysucou; far. 1941 Slopná, 1944 Lysá pod Makytou, 1948 Prievaly; adm. 1951 Senica, 1961 Gbely; n.o. 1980 Smrdáky; + 5.8.2001
Benca Juraj, SDB TT
BA
nar. 24.3.1962 v Bojniciach. ord. 22.5.1993; výp. 1.8.2000 Ba-Miletičova, 1.8.2006 Ba-Petržalka; far. 1.7.2009 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
Bencze Attila TT nar. 13.9.1977 v Nových Zámkoch, ord.9.6.2001;diakon 2001 Ba-Sv.Rodiny, Šaľa; kap. 1.10.2001 Dunajská Streda; adm. 1.7.2003 Tomášikovo; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Galanta; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Benčat Štefan TT nar. 8.11.1914 v Hronskom Beňadiku, ord. 15.6.1941; kap. Budmerice, Veľké Kostoľany, 1942 Zlaté Moravce, 1944 Veľké Zálužie; adm. 1947 Ba-Dúbravka; m.p. 1951; adm. Šulekovo, 1969 Hájske; dekan; + 12.1.1989
Bende Teodor TT nar. 3.2.1923 v Tešedíkove, ord. 20.6.1948; kap. Nemčiňany, 1949 B. Štiavnica, 1950 Komárno, 1952 Dunajská Streda, 1954 Šahy, adm. Dolné Semerovce, 1958Dlhá n. Váhom, 1959 Nové Košariská, 1960 Milanovce, 1967 Topoľníky, 1978 Vrakúň
Benedikovič Julián TT nar. 21.(25.)3.1908 v Dobrej Vode, ord. 19.3.1933; kap. Krakovany, Komjatice, 1936 Stupava; adm. 1937 Ba-Lamač; far. 1948; škol.komisár dekanát Stupava
Benedikovič Štefan TT nar. 22.9.1963 v Trnave, ord. 15.6.1988; kap. 1988 Galanta, 1988 Nové Mesto nad Váhom, 1990 Hlohovec, 1992 Pezinok; far. Koválov 1993, adm. 1.7.1999 Horné Zelenice; 1.8.1999 Dudváh-Križovany; suspendovaný 1.10.1999
Benko Róbert, SDB TT
BA
nar. 14.3.1970 v Ba, ord. 22.6.2002; výp. Nová Dubnica; kap. 1.8.2006 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2012
Benkocs Gabriel TT nar. 25.12.1955 v Pôtori, ord. 9.6.1979; kap. 1979 Galanta, 1982 Vráble; adm. 1985 Michal na Ostrove, 1986 Baloň, 15.5.2007 Horné Turovce; + 3.10.2007
Benovic Karol, SVD TT nar. 26.9.1919 v Dechticiach, ord. 1.9.1946; m.p. 1950, kap. 1966 Banská Štiavnica, adm. 1968 Podhorie, Žakýl-Teplá,1975 Banská Štiavnica, dekan, zást. okr. dekana; duchovný u sestier 1.1.2001 Trnava; n.o. 1.9.2004
Beňo Ján, SDB TT nar. 11.10.1921 v Prestavlkoch, ord. 6.1.1950; m.p. (1971) Jacovce; + 9.2006
Beňuška Justín, Mons. TT nar. 21.9.1918 v Bieliciach, ord. 21.6.1942; kap. Košeca, Trenčianska Teplá, 1944 Ilava; m.p. 1950; kap. 1968 Nemšová, Bytča; adm. 1969 Žaboškreky nad Nitrou, 1971 Súľov - Hradná, 1981 Klátová Nová Ves; n.o. 1994 Nováky, 2002 Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Beorlegui Murillo Oscar, ThDr. BA nar. 25.10.1970 v Pamplone (E), ord. 24.5.2008; (...) výp. 2011 Ba-sv. Martina; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 15.12.2021
Bér Marián TT
BA
nar. 25.7.1980 v Nitre, ord. 29.8.2004; diakon 2.6.2004 Hájske, 1.8.2004 Hlohovec; kap. 29.8.2004 tamtiež, 15.12.2005 Ba-Nové Mesto; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; prefekt kň.seminára 1.7.2009 Ba; riaditeľ Klubu priateľov TV Lux 1.12.2014; výp. 1.7.2015 Ba-Blumentál; adm.excurendo 1.4.-30.6.2021 Ba-Vajnory
Bérces Pavol TT nar. 5.2.1917 v Čifároch, ord. 13.6.1943; kap. Vráble, 1944 Dvory nad Žitavou, 1946 Veľké Ludince, 1947 Ujlak, Santov
Beregszegi Andrej TT nar. 30.11.1900 v Šulekove, ord. 29.6.1925; kap. Šamorín, 1926 Vrbové, 1928 Šoporňa; adm. 1929 Sv.Michal nad Žitavou; kap. Piešťany; adm. 1930 Modrová, 1939 Lakšárska Nová Ves, 1931 Kepežd, 1934 Dedinka; far. 1938 tamtiež
Bergendy Štefan st. TT z diec. Nitr.; suspendovaný, m.p. (1944-1948) Čeklís
Berkes Imrich TT nar. 5.11.1922 vo V. Cetíne, ord. 6.5.1950; kap. Trávnica, adm. 1951 Ip. Úľany, 1963 Nová Stráž, 1965 D. Peter, 1974 Kolárovo
Berkeš Pavol, ThDr. Mons. TT nar. 31. 12. 1875 v Kočkovciach, ord. 1899; kap. Stupava, Kuchyňa; učiteľ náb. 1900 Modra; kap. 1902 Banská Štiavnica, Ba-nemocnica; far. 1905 Doľany; cirk.sudca 1922; cenzor 1924; člen poradného zboru pre katolícke školy 1928; mons.1933; + 9.2.1942 v Doľanoch, pochovaný tamtiež. Bol národným aktivistom, prívrženec HSĽS.
Berkeši Mikuláš TT nar. 27. 12. 1911 v Nových Zámkoch, ord. 6.12.1936; kap. 1936 Rožňava, 1937 Rapovce, 1937 Veliká n/I.; 1937 ZVS; kap. 1938 Raďovce (Biskupice?), 1939 Kostolná Bašta, (1940?) Barca, Litka, 1940(41?) Turňa n/B.; adm. 1941(42?) Uzovská Panica; 1942 na fronte; adm. 1943 U.Panica; 1943 voj.kňaz; adm. 1945 Nové Košariská, 1950 Ba-Tehelné pole, 1952 Ba-sv.Alžbeta, 1954 Ba-Petržalka, 1959 Šahy; n.o. 1977 Šahy,  + 4.1.1996
Bernadič František TT nar. 22.4.1910 v Ružindole, ord. 18.6.1933; kap. Hlohovec, 1935 Šoporňa; adm. tamtiež; far. 1936 tamtiež, 1939(1940) Šúrovce; zást.dekana dakanáty Sereď a Mojmírovce; far. 1940(41) Sereď; šk. dekan 1943 Trnava; dekan 1944 dekanát Sereď; m.p. 1950; kap. 1959; duch. spr. Borský Mikuláš, Bojková; adm. 1962 Roh. Rybky
Bernát Viliam TT nar. 20. 7. 1947 vo Veselom, ord. 25.7.1970; kap. 1970 Komjatice, 1975 Ba-Pod.Biskupice; adm. 1975 Studienka, 1979 Mojzesovo, 1984 Sv.Jur, 1984 Ba-sv.Martin, 1985 Bor.Mikuláš, 1990 Velčice, + 3.11.1997
Berta Dušan TT nar. 9.10.1970 v Zlatých Moravciach, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Šurany, 1.12.1997 Ba-Rača, 1.9.1998 Ba-Nové Mesto; adm. 1.7.1999 Nemčiňany; špirituál kňazského seminára 10.9.2000 Ba; adm. 1.7.2007 Kozárovce; dekan 2.7.2007 dekanát Levice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Berta František, OFM BA ???; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2020
Bezák Anton, SVD TT nar. 16.10.1926 v Chynoranoch, ord. 9.9.1977; duchovný u sestier 1990 Kláštor pod Znievom, 1998 Smolenice; n.o. 1.5.2005 Nitra
Bezák Dušan, SJ, Ing. BA nar. 1.11.1967 v Bošanoch, ord. 21.6.2008; r.d. 1.9.2012 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2022
Bezák Róbert, CSsR, ThLic. TT nar. 1.3.1960 v Handlovej, ord. 14.6.1984; kap. 1984 Brezno; 1986 ZVS; kap. 1988 Detva, 1988 Žiar nad Hronom; adm. 1988 Sklené Teplice, 1989 Tužina; far. 1990 Uľanka; štúdiá 1990 Rím; výp. 1993 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2005, v Banskobystrickej diecéze
Bezák Štefan, Dr. (NR) TT kňaz nitrianskej diecézy; prof.náboženstva; n.o. (1944) Ba
Beznák Alexander, ThDr. TT nar. 8.10.1899 v Hlohovci, ord. 24.12.1922; kap. Holíč, 1925 Dvory nad Žitavou, 1926 Diosek; far. 1927 Hrušov, Veľká Lehota, 1931 Velčice - 1937 opustil úrad; laicizovaný 1943, exkomunikovaný 1944
Bicák (Jeremiáš) Jozef TT
BA
nar. 12.9.1960 vo Vranove nad Topľou, ord. 13.6.1992 v reholi OFMCap; kap. 1992 Holíč, misie 1994 Afrika; výp. 1.10.1999 Pezinok-kapucíni; adm. 1.9.2001 Sobotište; inkardinovaný do arcidiecézy 1.6.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; biskupský delegát pre zasvätené panny Bratisl. arcidiecézy 5.2.2015 (na 5 rokov)
Bicák Peter, SDB TT
BA
nar. 1.7.1996 v Bardejove, ord. 8.6.1991; pastorácia mládeže 1991 Košice; výp. 1994 Ba-Petržalka, 1996 Ba-Trnávka; adm. 1.9.1997 Ba-Trnávka; misie 1.8.2000 Rusko-Jakutsko; výp. 2005 Ba-Miletičova, 1.9.2013 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2014
Bielek Jozef OS
TT
far. Studienka 1912-1926
Bielik Marián, SDB, Ing., ThLic. TT
BA
nar. 25. 3. 1961 v Štiavniku, ord. 4.4.1990; kap. 1990 Ba-Petržalka; far. 1.8.1995 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; adm. 1.8.2004 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2009
Bindas Stanislav, CM TT
BA
ord. 2001; kap. 1.7.2001 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002; ...; výp. 1.11.2014 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2017; výp. 1.7.2018 Ba-Prievoz
Bíró Alexander TT nar. 2.10.1969 v Dunajskej Strede, ord. 29.9.1993; kap. 1993 Komárno, 1993 Galanta, 1994 Svodín; 1995 civilná služba; adm. 1.7.1996 Neded; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bíró Gejza Lucián, OSB TT nar. 4.4.1898 v Novej Vsi nad Žitavou, ord. 29.6.1922; prof. gymn. Komárno, 1939 riad. gymn. Pápa, 1945 riad. gymn. Komárno, 1946 duch. Komárno, adm. 1949 Kláštor pod Znievom, 1954 Malinová, 1961 Baloň, liter. čin., n.o. 1970 v Komárne
Bíróczi Štefan TT nar. 6.2.1942 v Tvrdošovciach, ord. 15.8.1964; kap. 1964 Levice, 1969 Šahy, 1969 Komárno; adm. 1972 Imeľ, 1973 Trnovec nad Váhom, 1982 Tomášikovo; far. 1992 Šahy; dekan 15.2.1995 dekanát Levice C; adm. 1.7.2001 Veľký Meder; dekan 15.8.2001 dekanát Dunajská Streda
Blaho Milan BA nar. 19.8.1973 v Ba, ord. 27.6.1998; v reholi OP, rehoľné meno Bazil; výp. 1998 Košice, 1.2.1999 Ba-Kalvária; kap. 1.7.2000 tamtiež; výp. 29.12.2004 Ba-Vrakuňa, 1.7.2007 Senec; inkardinovaný do arcidiecézy; far. 1.7.2011 Veľká Paka; suspendovaný 14.8.2017
Blaho Jozef TT nar. 19.10.1921 v Jasovej, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Čajakovo, 1949 Levice, 1950 Šúrovce, 1951 Piešťany; 1951 ZVS; kap. 1954 Sv.Jur, 1955 Nové Zámky; adm. 1959 Borský Jur, 1970 Šaľa; dekan; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.2000 Jasová; + 28.4.2003, pochovaný v Jasovej
Blaho Pavol TT nar. 26.4.1844 v Skalici, ord. 2.8.1868; kap. Szentendre, 1869 Holíč; redaktor KN 1870, vydavateľ homiletického časopisu Kazateľ 1874-1880; adm. 1881 Štefanov, Smolinské; far. nov.1882 Dojč, 1899 Brodské, 1904 Gbely; kanonik 1921 Ba; prelát 1924; + 29.8.1938 Ba
Blaho Štefan Alojz, OFM TT nar. 23.7.1861; adm. Studienka 1926; + 21.9.1933 v Studienke, pochoaný v Studienke, hrob č. 61 v sektore 2 pri hlavnom kríži
Blaško Bazil Juraj, OPraem TT
BA
nar. 30.12.1969 v Nitre , ord. 26.6.2003; kap. 1.7.2003 Holíč
Blaškovič Ján TT nar. 4.4.1908 v Dežericiach, ord. 24.3.1935; kap. Topoľčianky, 1937 Zlaté Moravce, 1938 Mojmírovce, 1939 Čachtice; adm 1940 Šintava; far. 1943 tamtiež; asesor 1968; okr.dekan 1969
Blaškovič Štefan TT nar. 18.8.1909 v Komjaticiach, ord. 25.2.1934; kap. Piešťany; adm.1939 Veselé, 1940 Voderady; far.1941 tamtiež; bisk.škol komisár 1948 dekanát Cífer; dekan 1950
Blažek Jozef TT
BA
nar. 7.2.1938 v Záhorskej Vsi, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Nové Mesto nad Váhom, 1971 Levice, 1973 Šastín-Stráže; adm. 1974 Malé Leváre, 1979 Čermany, 1983 Dojč; kap. 1987 Nové Zámky; far. 1990 Pečenice, 1992 Sobotište; kap. 1993 Šurany, 1994 Hlohovec, 1994 Topolčany, 1.7.1996 Modra, 10.4.1997 Malacky; výp. 1.3.2006 tamtiež; n.o. 18.7.2007; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy
Blažo Michal TT nar. 9.9.1913 v Smoleniciach, ord. 26.6.1938; kap. Radošovce, 1939 Mestečko, 1940 expozitúra Šulekovo, Hlohovec; zast.adm. 1942 Drahovce, potom Hradište pod Vrátnom, zároveň Brezová pod Bradlom; far. 1943 Radošovce; (...); adm. (1971) Lančár
Bleho Ernest, SDB, Dr. TT nar. 27.9.1915 v Sládečkovciach, ord. 6.1.1945; prefekt v malom seminári Trnava, kap. 1949 Žiar, Stará Kremnička, m.p.1950, adm. 1969 Trnava-Kopánka
Bob Ján TT nar. 25.4.1884 v Chyzerovciach, ord. 2.7.1908; prijatý z Banskobystrickej diecézy 12.6.1930; adm. Horné Žemberovce, Hont. Nemce, 1947 Tekovská Nová Ves
Bobocký Emil, ThDr. TT nar. 5.1.1917 v Podolí, ord. 7.6.1942; kap. 1942 Borský Mikuláš, Piešťany, 1943 Cífer, 1945 Ba-Nové mesto, 1946 Nové Mesto n.Váhom; gymn.prof.náb. a správca nemocnice 1947 Piešťany; prefekt kňazského seminára 1948 Ba; m.p. 1950; adm. 1959 Sklabiná, 1968 Lehota pri Nitre; n.o. 1984 Pezinok, Cífer; + 3.5.2007, pochovaný v Podolí
Bočák Július TT nar. 18.2.1888 v Banskej Štiavnici, ord. 26.6.1910; katechéta 1909 Budapešť; kap. 1910 Zlaté Moravce; far. 1917 Veľká Máňa; zást.dekana 1926 dekanát Vráble; adm. 1936 Zbehy; far. 1937 tamtiež - 1946 vykázaný z úradu; adm. Sklabiná
Boda Mikuláš TT nar. 6.12.1873 v Jáku, ord. 26.6.1898; kap. Svätý Michal, 1899 Balassagyarmat, 1900 Kostolná Gala, 1901 Tallós; adm. 1903 Horné Saliby
Boďa Andrej TT prepustený z SJ ; prof.nám.gymn. a správca nemocnice (1948) Topoľčany
Bodnár Markolín Ondrej, OP, ThLic. TT
BA
nar. 21.6.1972 v Michalovciach, ord. 6.7.1996 ; kap. Zvolem, 1.9.1996 Ba-Kalvária; správca UPC 1998 Zvolen; r.d. 2004; výp. 2004 Retz (Viedeň), 1.11.2005 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2009
Bogdan František TT nar. 8.9.1964 v Novej Bani, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Bogucki Lucián Mária, OFMConv, ThLic. TT
BA
nar. 2.1.1966 v Piwniczne (Poľsko), ord. 22.6.1991; výpomoc 2003 Ba-Karlova Ves; provinciálny kustód; adm. 8.10.2008 Ba-Karlova Ves; výp. 1.7.2011 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2013; spovedník v Bazilike sv. Petra - Rím výp. na polovičný pracovný úväzok 1.5.2016 Ba-Karlova Ves; adm. 1.9.2019 Ba-Karlova Ves; ??? 1.7.2021; adm. 1.7.2023 Ba-Karlova Ves
Boháč František TT nar. 23.8.1911 v Dolných Hámroch, ord. 13.12.1936; kap. Zlaté Moravce, 1937 Radošovce; adm. 1938 Sokolovce, 1940 Horné Šipice; suspendovaný 1943, exkomunikovaný 1944
Bohdal Mikuláš Ján, OFM TT nar. , ord. 2007; výp. 1.8.2007 Nové Zámky
Böhm Bruno, OFM TT provinciál (1944) Bratislava
Böhm Pavol TT
BA
nar. 14.1.1952 v Ba, ord. 10.10.1975; kap. 1976 Banská Štiavnica; m.p. 1980; adm. 1987 Štefanová, 1989 Častá, 1999 Vysoká pri Morave; far. 15.7.2004 Prenčov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; adm. Koš; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2009; far. 1.7.2009 Osuské; uvoľnený z pastorácie 31.8.2015
Bohnyák František Títus, OFM TT nar. 27.6.1909 v Košiciach-Šaci, ord. 29.6.1939; kap. (1971) Želiezovce
Bohunický Jozef TT nar. 7.9.1956 v Opoji, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Skalica, 1982 Nové Zámky, 1983 Ba-sv. Martina; adm. 1984 Ba-sv. Martina, 1984 Svätý Jur; far. 1992 Abrahám, 1992 Svätý Jur, 15.7.2004 Piešťany-sv.Štefana; dekan 1.9.2004 dekanát Piešťany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bohuss Rudolf TT nar. 7.4.1892 v Nových Zámkoch, ord. 3.6.1917; prijatý z arcidiecézy Koločienskej 1927; kap. Podunajské Biskupice, 1928 Seldín; adm. 1929 Beš, 1937 Baloň, 1940 Kostolné Korčany
Boka Pavol, SDB TT
BA
nar. 19.4.1975 v Žiline, ord. 12.6.2004; kap. 1.7.2004 Ba; výp. 1.7.2008 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010; ... ; výp. 1.7.2007 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2018
Bokor Ernest TT nar. 18.12.1882 v Žlkovciach, ord. 26.6.1906; kap. Šaľa, Suchá nad Parnou, 1907 adm. tamtiež, 1908 Veľké Šenkvice, 1908 Myslenice; kap. Sloven. Meder, Opatovce nad Žitavou, 1909 Slovenský Meder, 1901 Senica, 1911 Chtelnica; adm. 1912 tamtiež; far. 1913 Naháč; voj.duchovný 1914; far. 1917 Hradište pod Vrátnom, 1933 Horné Otrokovce; adm. 1947 Žemliare
Bokor Jozef, SDB TT inšpektor SDB (1944) Ba-Tehelné Pole
Bolcek Štefan TT nar. 23.7.1896 v Hlohovci, ord. 21.9.1919; katechét 1918 Budapešť, 1919 Ba; prof.náboženstva 1920 Ba, 1923 Levice, 1938 Nové Mesto nad Váhom
Boleček Fabián TT z diec. Nitr.; adm. (1948) Baloň
Boleček Vincent TT
Bolmer (Bolomský) Viliam TT nar. 11.11.1906 v Břeclavi, ord. 8.5.1932; (...); exkomunikovaný 1942
Bonkálo Martin, SDB BA nar. 21.9.1972 v Košiciach, ord. 31.1.2002; výp. 1.7.2012 Ba-Miletičova
Borbély Peter TT nar. 4.6.1939 v Tvrdošovciach, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Veľká nad Ipľom; 1964 ZVS; kap. 1966 Lučenec, 1968 Rožňava, 1969 Levice; adm. 1970 Bruty, 1972 Dubník, 1983 Bešeňov, 1986 Šahy; far. 1992 Nesvady
Borgula Baltazár, OFM TT r.d. (1944) Ba
Borík Róbert, SVD TT ord. 1960; ... adm. 1.8.1995 Svätoplukovo; m.p. 30.6.1998; duchovný u sestier 1.5.2005 Smolenice; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; v Nitrianskej diecéze
Borka Ivan TT nar. 27.6.1980 v Nových Zámkoch, ord. 29.8.2004; diakon 2.6.2004 Lehnice; kap. 29.8.2004 Vinica, 25.11.2004 Ba-Podunajské Biskupice, 1.7.2007 Vrbové; adm. 10.11.2007 Baka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Borka Marek TT nar. 28.7.1976 v Nových Zámkoch , ord. 9.6.2001; kap.2001 Piešťany, 1.7.2002 Hlohovec, 1.7.2003 Radošovce, 18.4.2004 Rišňovce; suspendovaný 20.4.2004
Borkovský Martin, OFMCap BA ord. 2017; diakon 1.7.2016 Ba-kap.; r.d. 1.7.2017 Ba-kap.
Borovský Branislav, Opus Dei BA výp. 1.9.2023 Ba-Kráľ.rodiny
Borsos Michal TT nar. 6.5.1910 v Malých Kosihách, ord. 17.5.1936; kap. Ipeľ.Sokolec, 1937 Dolná Streda, 1938 Svätý Michal, Galanta; ketechéta 1941 Levice; far. 1942 Veľké Úľany; (...); adm. (1971) Sikenička; + 17.8.1974
Bortel Peter, CM BA nar. v Ilave, ord. 21.6.2008; r.d. 2008 Ba
Bosý Mário TT nar. 31.5.1977 v Smoleniciach , ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Veľké Kostoľany, Malacky, 1.10.2003 Ba-Vrakuňa, 1.7.2004 Veľké Kostoľany, 1.7.2005 Dunajská Streda; adm. 1.7.2006 Dechtice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Bošácky Jozef, SDB TT nar. 8.6.1908 v Križovanoch, ord. 4.7.1937; kap. (1948) Trnava-Kopánka; ... ; m.p. (1971) Križovany
Bošmanský Karol, SVD, Prof., MUDr., DrSc. TT
BA
nar. 22.7.1927 v Častej, ord. 23.6.1990; profesor bioetiky 1990 Ba; výp. 1.4.2009 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.11.2015
Bošňák Andrej BA ord. 10.6.2017; kap. 1.7.2017 Senec; cirkevný sudca 1.2.2022; kap. 1.7.2023 Ba-Podun.Biskupice
Botek Anton; ThDr. TT nar. 8.2.1911 v Zariečí-Zeblove, ord. 24.3.1935; kap. Ujlak, Zlaté Moravce, 1937 Piešťany, 1938 Vrbové; duchovný Slovákov 1939 Belgicku; kap. 1939 Vrbové; sekretár Katolíckej tlačovej kancelárie 1941 Ba; riaditeľ Ústrednej katolíckej kancelárie 1945 Ba; ThDr. 1946
Bozay Kristián TT nar. 21.4.1979 v Šali, ord. 15.6.2003; kap. 15.6.2003 Dunajská Streda, 1.7.2004 Komárno, 1.7.2005 Nové Zámky, 10.11.2005 Vinica, 1.7.2006 Šamorín; adm. 1.7.2007 Baloň; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Božik Marek TT nar. 14.4.1946 v Podhradí, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Zlaté Moravce; adm. 1977 Žitavany; far. 1993 Nitrianská Blatnica, 1.9.1997 Urmince, 1.7.2007 Obyce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Božik Peter Ivan, OPraem, ThLic. TT nar. 30.5.1975 v Trenčíne, ord. 29.6.1999; kap. 1.8.1999 Vráble; CVS 1.9.2002 Kláštor pod Znievom; misie 18.10.2003 Česká republika
Braniš Rudolf, SDB TT nar. 11.11.1912 v Horných Orešanoch, ord. 25.6.1944; duch. v ústave SDB, n.o. 1966 Zavar; n.o. (1971) Horné Orešany
Brańka Witold, ThLic. TT nar. 27.4.1969 vo Wadoviciach (Poľsko), ord. 6.5.1995 v reholi SAC; 1995 Smižany; administrátor, 1996 Lopej, 2000 Hronský Beňadik; adm. 1.8.2003 Bojná; indult na opustenie rehole; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Brath Jozef TT nar. 1.2.1918 v Kolíňanoch, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Malá Hradná, 1944 Domaniža, 1945 Močenok, 1947 Štiavnik, 1949 Považská Bystrica, 1951 Skalka na Váhom; správca farnosti 1952 tamtiež, 1954 Podhorany, 1960 Močenok, 1973 Branč; n.o. 2003 Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Brázda Cyril Jaroslav, OFM TT nar. 4.12.1952 v Ba, ord. 8.12.1979; m.p.; výp. 1990 Ba; magister postulantov, vikár provincie 1992 Trstaná; gvardián, sp.k., magister študentov 1993 Ba; provinciálny vikár 1997 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001; výp. 1.9.2004 Trnava
Brenkus Peter TT nar. 29.6.1969 v Rabčiciach, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Šaľa, 1.7.2004 Hurbanovo, 1.7.2005 Senec; výp. 28.11.2005 Trnava-sv.Mikuláša; kap. 1.1.2006 tamtiež; adm. 1.7.2006 Výčapy-Opatovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Brezáni Tomáš, CM TT
BA
nar. 5.5.1980 v Ba, ord. 17.6.2006; diakon 18.6.2004 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.10.2005; výp. 2006 Bijacovce; sekretár provincie 1.7.2009 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2015; provinciál 1.10.2020 Ba
Brindzák Simeon Peter, OFM BA výp. 1.9.2013 Ba-františkáni; provinciálny sekretár 1.8.2016; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2022
Briška Marián NR
BA
nar. 30.8.1945 v Rišňovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Bytča, 1975 Bánovce nad Bebravou, 1980 Bošany, 1983 Papradno; adm. 1985 Horná Mariková; n.o. 1986 Pezinok; výp. 1.7.2009 Pezinok; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2014
Broniš Alfonz František, OFM TT nar. 30. 11. 1917 v Žikave, ord. 19.8.1945; r.d. Žilina, Ba, Nitra, Žilina; 1950 duchovný v sústredení rehoľníkov; 1951 ZVS; kap. 1954 Kláštor pod Znievom, 1955 Žarnovica, 1957 Detva, 1958 Brezno, 1959 Hriňová; adm. 1960 Zvolenská Slatina; sp.k. a gvardián 1991 Trnava-františkáni, + 27.3.1997
Broniš Anton, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Broniš Ján, SJ TT nar. 11.3.1908 v Rybanoch, ord. 25.6.1939; duch. SJ Ružomberok, Spišská N. Ves, Trnava, n.o. Pezinok
Brtoš Andrej Donát TT nar. 12.7.1863 v Sedliackej Dubovej, ord. 6.6.1886; prijatý z rehole OFM 8.8.1898; výp. Brodské, kap. 1899 Gbely; adm. 1903 tamtiež; kap. 1904 tamtiež; far. 1905 Plavecký Štvrtok; zást.dekana 1926 dekanát Malacky; dekan 1927 tamtiež; asesor; n.o. 1946
Bruckner Ladislav TT nar. 3.2.1911 vo Veľkých Chyndiciach, ord. 26.6.1938; kap. Galanta, Štúrovo, Nové Zámky, 1940 Budapešť-Józsefváros; adm. 1945 B.Ves; kap. Šahy; adm. Beša, 1948 Bajtava, 1960 Farná, 1965 Hokovce; čestný dekan 1975, obvodný dekan 1976; ...; n.o. Šahy; + 13.9.1988
Brunclík Andrej, SDB TT nar. 3.6.1930 v Martine nad Žitavou, ord. 15.9.1958; kap. 1970 Partizánske, 1973 Prievidza; adm. 1975 Nedožery-Brezany; far. 1990 Ba-Trnávka; výp. 1993 Šaštín-Stráže; ...; n.o. Beckov; + 9.4.2005
Brunclík Rudolf TT nar. 17.4.1907 v Martine nad Žitavou, ord. 8.5.1932; kap. Holíč, 1933 Podolie, 1935 Veľké Kostoľany, Podolie, 1936 Budmerice, Podolie, 1937 Veľké Leváre, Modra, Žitavany; katechéta 1938 Ba-Nové Mesto; kap. 1941 Stupava; adm.-far. 1942 Nové Sady; adm. 1946 Hetméň; far. 1947 Žemliare; adm. Kuklov, 1957 Skýcov; n.o. 1959 Kuklov; + 22 6.1979
Brunovský Pavol BA nar. 9.9.1976 v Bratislave, ord. 14.6.2008; tajomník arcibiskupa 15.6.2008 Ba; cirkevný sudca 13.3.2012; kap. 1.7.2012 Ba-sv.Alžbety; sp.k. 1.7.2016 Chorvátsky Grob-Čierna Voda; výp. 1.7.2017 Ba-Najsv.Trojice; sp.k. Sv.Kríža 1.9.2018 Ba-Podunajské Biskupice; výp. 1.7.2021 Ba-Lamač
Bubák Milan, SVD TT
BA
nar. 19.7.1956 v Pate, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Komárno, 1980 Cífer; 1981 ZVS; kap. 1983 Banská Štiavnica, 1984 Ba-Najsv.Trojice; štúdia 1988 Rím, 1990 Chicago; sp.k. 1994 sv.Ladislava; duch.správca 7.10.1997 Ba-UPC Mlynská Dolina; výp. 1.6.2007 Ba; jazykový kurz 2007 Mexiko; generalát rehole Rím; adm. 1.7.2013 Ba-Petržalka I.; výp. 1.9.2023 Ba-Petržalka
Bubán Ján, ThDr. TT z diec. Košice; docent CMBF (1948) Ba
Buc Bonaventura, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Buc Ján, ThDr., PhDr. PhD. SP
BA
ord. 1997; kap. 1997 Žakovce; náhradná voj. služba 1998; PhDr. 2000; člen komisie KBS pre mládež 2000; výp. 2000 Spišská Kapitula; predstavený domu Charitas 2000; riaditeľ Diecézneho centra pre mládež 2002 Važec; ThLic 2003; ThDr. 2007; predseda ZKSM; výp. 1.6.2011 Ba-Dlhé diely; riaditeľ TV Lux 11.7.2011 (do 30.11.2014); uvoľnený z arcidiecézy 6.10.2015; far. 2017 Východná; výp. Važec; kap. v NRSR 23.11.2023 Ba
Bucko Vojtech TT z diec. Nitr.; m.p. (1948) Ba
Bučány Peter, SDB, Ing. TT
BA
nar. 10.6.1967 v Tranave, ord. 22.5.1993; výp.(& provinciálny radca) 1993 Ba; ekonóm provincie& výp. 1.3.2006 Ba-Miletičova; direktor 1.7.2011 Ba-Trnávka; provinciál 1.7.2017 Ba-Miletičova; výp. 1.9.2020 Ba-Trnávka
Buček Ján TT nar. 5.9.1969 v Šuranoch, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Sereď, 1.10.1998 Šamorín, 1.7.2000 Ba-Vrakuňa, Dunajská Streda; adm. 10.9.2000 Nemčiňany; suspendovaný 1.5.2001
Buček Ján TT
BA
nar. 22.12.1970 v Ba, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Nové Mesto nad Váhom, 1.8.1999 Ba-Sv.Alžbety; adm. 15.7.2000 Ivanka pri Dunaji; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Závod, 1.7.2011 Doľany
Buček Ľudovít, SJ TT nar. 18.8.1925 v Holíči, ord. 26.12.1969; výp. 1.7.1996 Trnava-Jezuiti; adm. 15.3.2001 Dolná Krupá (do 30.6.2001); + 25.2.2002, pochovaný v Trnave
Bučík Ján TT nar. 3.7.1961 v Krupine, ord. 31.10.1992; kap. 1992 Jacovce, 1994 Ba-sv.Alžbeta; far. 1.7.1996 Sereď; šk.dekan dekanát Galanta A; dekan 1.7.2006 dekanát Sereď; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Búda Jozef, Mons., ThDr. TT nar. 14.9.1898 v Nemeckej, ord. 9.7.1922; kap. Detvianska Huta, 1923 Detva, Banská Bystrica, 1924 notár diec. kúrie v Žiari nad Hronom, kap.1920 Krupina, 1926 Detva, adm. 1927 Hriňová, far. 1929 Radváň n. Hr., 1930 katech. na gymn. v Banskej Bystrici, 1933, suplujúci bibl. vied. na VŠ bohosl. Banskej Bystrici, 1934 prof. bibl. B. Bystrici, adm. 1935 Radvaň, 1936 supl. bibl. na rím. kat. bohosl. fak. Ba, 1939 prof. SZ Ba, 1945 rektor kň. semin. a prof. pastor. B. Bystrica, 1934 duch. a kazat. vysokošk. mládeže Ba, 1946-7 dekan CMBF Ba, m.p.1950, 1968 prof. SZ na CMBF Ba, n.o. 1976 Ba
Budaj Marek BA ord. 2014; kap. 1.7.2014 Stupava, 1.7.2015 Radošovce, 1.7.2017 Ba-Rača, 1.7.2019 Ba-Sedemb.P.M., 1.7.2020 Skalica, 1.7.2023 Ba-Dev.N.Ves
Buday Karol TT nar. 11.9.1927 v Dolinke, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Šamorín, 1957 Šaľa, 1958 Hurbanovo; adm. 1964 Bajč, 1965 Nová Stráž; dekan-adm. 1967 Nenince, 1981 Bušince, 1985 Čebovce, 1989 Jahodná; far. 1.9.2001 Vrbovka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Bugan Štefan, SJ TT nar. 12.8.1908 v Ružomberku, ord. 29.6.1936; r.d. 1938 Ba-jezuiti, 1942 Piešťany, 1943 Ba; superior (1944) Ivanka pri Dunaji; prof. mat. a deskr. geom.; n.o. Ba-Trnávka,
Bucheň Peter TT nar. 21.2.1982 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Topoľčany, 15.7.2007 Želiezovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Buchna Viliam TT nar. 3.1.1889 v Plášťovciach, ord. 22.6.1913; kap. Chtelnica, 1915 Banská Štiavnica, Štiavnické Bane; adm. 1918 tamtiež, potom Žakýl-Teplá, 1924 Dolný Badín; far. 1938 Kálna; zást.dekana 1939 dekanát Levice; dekan 1942; (...); n.o. (1971) Podhorie; + 24.12.1980
Buchta Lukáš Stanislav, OPraem TT nar. 19. 2. 1960 v Kremnici, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Piešťany, 1992 Hlohovec, 1993 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1.9.1995 Urmince; r.d. 1.9.1997 ČR; kap. 1.7.2004 Vráble; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2005
Bujko Peter, SJ, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 16.9.1968 vo Vranove nad Topľou, ord. 27.6.1998; r.d. 15.7.1998 Piešťany-jezuiti; exercitátor 30.9.1998 Prešov; štúdiá 2000 Frankfurt; špirituál školastikov 1.6.2005 Ba; provinciál 31.10.2009 Ba; + 3.9.2013 v Dolnom Kubíne, pochovaný v Novej Kelči
Bujna František TT nar. 24.10.1910 v Bystričanoch, ord. 29.6.1936; adm. (1971) Horné Orešany
Bujna Ján TT
BA
nar. 4.5.1952 v Topolčanoch, ord. 9.6.1975; kap. 1975 Sereď; adm. 15.4.1977 Zavar; far. 1.7.2000 Gajary; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený z pastorácie 1.7.2019; + 3.7.2021, pochovaný na cintoríne v Zavare
Bukovský Branislav TT
BA
nar. 13.2.1968 v Trnave, ord. 10.6.1995; kap.15.6.1995 Piešťany, 1.7.1996 Ba-Nové Mesto, 1.7.1997 Ba-sv. Alžbety; adm. 15.7.1999 Veľké Ripňany; far. 1.10.2001 Ba-Devín; cirk.sudca 22.12.2003; far. 1.7.2006 Ba-Kráľovnej rodiny; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; + 23.3.2014
Bulka Štefan TT nar. 4.11.1903 v Borskom Petri, ord. 1.11.1928; kap. Gbely, 1929(28) Palárikovo, 1932 Gbely, Senec; adm. 1934 Zohor, M. Kameň; far. 1939 tamtiež; okr.dekan 1938(40) dekanát M.Kameň; šk.dekan 1943 Lovinobaňa; adm. 1945 Hrčiarovce pri Nitre, 1945 Nemčiňany; far.1946 tamtiež; m.p. 1959; oblast. škôl dozorca; adm. 1969 Láb; m.p.1.9.1995
Bunček Ivan, SJ, PhDr., ThLic. TT
BA
nar. 12. 11. 1934 v Ba, ord. 30.12.1979; m.p. 1979; magister novicov a výp. 1990 Trnava-jezuiti; výp. 1994 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1995; špirituál školastikov 1.10.2001 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2009
Bundzel Marián, SDB TT nar. 5.8.1958 v Handlovej, ord. 25.9.1999; kap. 1.10.1999 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2002
Buran Cyril, SDB TT nar. 2.9.1928 v Jablonici, ord. 1.7.1956; m.p.1956; magister novicov 1990 Trnava; výp. 1994 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1995; špirituál školastikov 2001 Ba; n.o. Galanta-Hody; + 8.9.2006
Burián Ladislav, Mons. TT nar. 19.8.1922 v Senci, ord. 23.6.1946; kap. Krušovce; 1947 výp. duchovný v Čechách; kap. 1948 Piešťany, 1950 Veľké Leváre; 1951 v žalári; 1953 robotník vo výrobe; kap. 1956 Ba-sv. Martina; adm. 1958 Chľaba, 1959 Sakla, 1974 Bruty, 1984 Štúrovo, 1988 Obid; far. 1999 tamtiež; Monsignor 2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Burzio J., Mons. AN chargé d'affaires Vatikánu 1939 Ba
Bús Jozef TT nar. 20.6.1909 v Komárne, ord. 19.3.1933; kap. Kostolná Gala, 1934 Podunajské Biskupice, Starý Tekov, 1938 Parkan; adm. Nenince, 1947 v Maďarsku
Bussay Teodor TT nar. 10.11.1877 v Šahách, ord. 25.6.1901; kap. Tesáry nad Žitavou; vychovávateľ v rod. Förster Krušovce; kap. 1903 Érsekvadkert; katechéta 1904; riaditeľ konviktu 1905; prof.náboženstva 1906 Budapešť; čestný kanonik 1907; riaditeľ internátu 1909 Budapešť; far. 1916 Hrušov, Sečianky; biskupský tajomník 1917 Košice; správca sestier 1919 Ostrihom; správca 1922 Hidvég; zároveň adm. 1929 Hrušov, 1936 Nekyje; far. 1938 Nekyje
Buša Peter, SJ BA výp. 1.7.2018 Ba
Butaš Rudolf, SDB TT nar. 20.4.1919 v Borskom Mikuláši, ord. 29.6.1949; kap. 1949 Šaštín; 1950 m.p.; kap. 1968 Šaštín; adm. 1971 Rykynčice, 1975 Podhorie, 1983 Sebechleby; n.o.-r.d. SDB 1.7.1999 Žilina
Buzalka Michal, ThDr., Mons. TT nar. 18.9.1885 vo Svätom Antone, ord. 14.7.1908, cons. 15.5.1938; kap. Banská Štiavnica; správca nemocnice 1911 Budapešt; adm. Skýcov; ThDr. 1912; voj.duchovný(?)1914; adm. 1920 Vajnory; zást.dekana 1921 dekanát Svätý Jur; prof. teológie a prefekt seminára 1922 Trnava; Mons. 1924; adm. 1924 ?; far. 1925 Zavar; prof. teológie a prefekt seminára 1931 Trnava; prosynodálny examinátor 1932; prelát 1935; rektor seminára 1936 Ba; kanonik 1937 Ba; 17.3.1938 menovaný za trnavského pomocného biskupa, titulárny biskup konenský; vojenský vikár; rektor seminára 1942 Ba; (...); + 7.12.1961 v Tábore; pochovaný vo Sv.Antone