od r.1919/22     H-Ch                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Habara Gašpar, SVD TT
BA
nar. 15.1.1965 v Dulovciach, ord. 22.10.1994; kap. 1994 - Nitra - Kalvária; štúdiá 1995 Dublin, Brazília; farár 1996 Paróquia (Brazília); kap. 2001 Paríž, Dublin; kap. 2002 Ba-UPC; výp. 1.7.2007 Cerová, Ba; misie Írsko; uvoľnený z arcidiecézy 1.4.2019
Hajas Benedikt Róbert, OP TT
BA
nar. 16.6.1969 v Trenčíne, ord. 24.6.1995; CVS 1995; výp. 1997 Košice; provinciál rehole 1.11.2005 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2009
Hajdin Henrik TT nar. 9.7.1878 v Moravskom sv.Jáne (alebo v Ba?), ord. 29.6.1902; prijatý z diecézy Jaurin. 10.1.1936; colonellus cur. Bratislava; n.o. 1937; + 1.4.1953 v Moravskom sv.Jáne, pochovaný na cintoríne tamtiež
Hajdu Tibor, Mons., JCDr., PhD. TT
BA
nar. 18.2.1974 v Šuranoch, ord. 3.7.1999; štúdiá 1999 Rím; cirkevný sudca 28.6.2002; tajomník 1.7.2002 ABÚ Trnava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézyinkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 10.4.2008; riaditeľ ABÚ 10.4.2008 Ba; viceoficiál (pridelený súdny vikár) 8.5.2008; súdny vikár 1.9.2020
Halama Ján, SVD, ThLic. TT nar.9.2.1972 v Tepličke nad Váhom, ord. 28.6.1997; výp. 14.3.2000 Ba-Nové mesto; výp. & prefekt 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2004
Halász Imrich TT nar. 3.11.1978 v Nových Zámkoch, ord. 21.6.2004; kap. 12.6.2004 Dunajská Streda, 1.7.2005 Šamorín, 1.7.2006 Šaľa; adm. 1.7.2007 Horné Saliby; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Halász Július TT nar. 25.8.1904 vo Veľkom Mederi, ord. 3.11.1929; kap. Topoľčany, 1930 Ladice, 1931 Kostolná Gala, 1932 Šahy, 1934 Gúta; far. 1936 Nový Tekov; zást.dekana 1942 dekanát Levice; adm. 1945 Setich
Halčák Martin, SJ TT
BA
nar. 13.6.1972 v Prešove, ord. 26.6.2004; výp. Ba, 1.8.2004 Trnava; výp. 1.9.2010 Ba; minister domu 2011 Ba; výp. 1.8.2012 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 14.5.2013; ... ; minister domu 1.11.2015 Ivanka pri Dunaji; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2017; prijatý do prac.pomeru v arcidiecéze 1.9.2022
Halenár Teofil TT nar. 14.5.1921 v Dolných Orešanoch, ord. 23.6.1946; kap. Nové Zámky, 1947 Šaľa.
Halgašík Alojz TT nar. 19.9.1962 v Čadci, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Rimavká Sobota, Hodejov; adm. 1990 Stará Huta, Rimavká Seč; výp. 1998 Tekovský Hrádok; adm. 1.8.1998 Merašice, 15.2.2004 Hrušov, 1.7.2007 Sv.Anton; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Halienka Štefan, SJ BA nar. 12.8.1940 v Potvoriciach, ord. 27.6.1998; r.d. Ružomberok; univerzitný kaplán KU 2001 tamtiež; r.d. (2008) Ivanka pri Dunaji; + 24.6.2010, pochovaný v Ružomberku
Haľko Jozef, Mons., prof., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 10.5.1964 v Ba, ord. 4.7.1994, cons. 17.3.2012; štúdiá 1994 Rím; kap. 1.10.1997 Ba-sv. Martina; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; vedúci katedry cirkevných dejín CMBF UK v Ba; riaditeľ Arcidiecézneho mediálneho centra a hovorca ABÚ 8.3.2008; poverený osobitnou pastoráciou maďarských veriacich v Ba; Mons. 26.3.2009; menovaný pomocným biskupom a titulárnym biskupom zo Serre 31.1.2012; generálny vikár 21.3.2012; profesor 26.11.2013
Haller Koloman TT nar. 13.10.1882 v Ostrihome, ord. 26.6.1906; kap. Drégelypalánk; far. 1911 Nenince; dekan 1927 dekanát Modrý Kameň; far. 1931 Čifáry; zást.dekana, potom dekan 1939 dekanát Vráble; far. 1945 Príbeta
Hallon Ján, Ing. TT
BA
TA
nar. 26.4.1965 v Ba, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Dunajská Streda, 1.7.1997 Galanta; adm. 1.7.1998 Šúrovce; člen Rady pre rodinu a mládež pri KBS 12.1.2001; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy;  špirituál kň.seminára Ba (do 2013); Trnava
Haluška Pavol Tibor, SDB TT nar. 27.8.1964 v Ružomberku, ord. 23.5.1992; učiteľ na gymnáziu 1992 Šaštín; kap. 1993 Ba-Petržalka; výp. 1994 Ba-Trnávka; štúdiá 1995 Rím; výp. 1997 Ba-Trnávka; adm.1999 tamtiež; výp. 1.7.1999 Trnava-Kopánka; adm. 1.8.2000 tamtiež, direktor domu; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2002; výp. 1.9.2003 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004
Hamráček Rastislav, SDB TT
BA
nar. 30.12.1975 v Spiš.Novej Vsi, ord. 12.6.2004; kap. 2004 Žilina; výp. 1.9.2005 Ba-Pomocnice kresťanov, 1.9.2013 Ba-Trnávka, 1.7.2014 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2019
Hamvas Štefan TT nar. 3.2.1892 Piszke, ord. 21.6.1914; kap. Svätý Peter; adm. 1920 Kerť; kap. Svätý Peter; adm. 1923 tamtiež; far. 1927 tamtiež; dekan 1945 dekanát Dvory nad Žitavou
Hanko Ján Joachim, OFMCap TT
BA
nar. 30.9.1943 v Kanianke, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Bojnice, 1973 Hriňová, 1975 Žiar nad Hronom; far. 1978 Trnavá Hora; špirituál kňazského seminára 1989 Ba; far. 1990 Vrútky, 1990 Kremnické Bane; výp. 1992 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; výp.1995 Ba; 1.9.1996 uvoľnený zo služieb arcidiecézy; výp. 1.8.1997 Ba-kapucíni
Hanzlík Ján TT nar. 26.12.1893 vo Velčiciach, ord. 13.5.1917; kap. Zlaté Moravce, 1921 Šaľa, 1924 Šoporňa; adm. 1928 Trnovec nad Váhom; far. tamtiež; zást.dekana 1935 dekanát Urmín; generálny vikár časti ostrihomskej arcidiecézy nad Dunajom 1945; far. 1946 Komjatice; dekan dekanát Nové Zámky; Mons. 1947
Hanzlík Ján TT nar. 13.2.1911 vo Velčiciach, ord. 29.6.1937; kap. Leopoldov, 1938 Šamorín, Vajka, Šurany, 1939 Tesárske Mlyňany, Zlaté Moravce, 1942 Piešťany; far. 1943 Veľké Chrášťany; 1955 šk. dekan; n.o. (1971) Velčice, Chrášťany
Hanzlík Jaroslav TT nar. 10.9.1975 v Námestove, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Križovany nad Dudváhom, 1.7.2003 Nové Zámky, 1.7.2004 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda, 1.7.2005 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.7.2007 Veselé; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Haramia Peter TT
BA
nar. 5.8.1951 v Jablonovom, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Radošovce, 1976 Šaštín; prefekt kňazského seminára 1977 Ba; adm. 1980 Leopoldov, 1992 Moravský sv.Ján; šk.dekan 1995 dekanát Senica A (Šaštín); far. 1.7.2005 Dojč; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Plavecký Štvrtok; výp. de iure 1.12.2013 Malacky (v skutočnosti Križovany nad Dudváhom, Trnavská arcidiecéza); n.o. 1.11.2014 Nitra; prekážka na vykonávanie kňazskej služby 5.1.2018
Harangozó Ladislav TT nar. 18.1.1896 Cífer, ord. 20.1.1918; kap. Podolie, 1920 Ba-Nové Mesto, 1922 Gbely, 1925 Topoľčany; adm. 1927 Pobedim, Gajary; far 1929 Dolný Ohaj; kap. 1933 Pukanec; adm. 1935 Pukanec, 1937 Merašice
Harsányi Július, Mons. TT nar. 14.1.1918 v Kolárove, ord. 14.6.1942; kap. Svätý Peter, 1946 Tvrdošovce (adm. 1947), 1948 Topoľčany, Podunajské Biskupice, 1949 Tomášov; adm. 1951 Tomášov, 1968 Senec, dekan, cirkevný cenzor, Mons., páp.prelát; n.o. 1.7.1999 Senec, Kolárovo; + 3.10.2005
Hasidlo Peter, SDB, PhDr. BA adm. 1.9.2019 Ba-Sv.Jozefa (Krasňany); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2021
Hašan Ľuboš TT nar. 13.8.1978 v Ba , ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Dvorníky, 1.7.2004 Starý Tekov, 1.7.2005 Hurbanovo, 1.7.2006 Trnava-sv.Mikuláša; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hatiar Mikuláš, JUDr. TT nar. 11.6.1962 v Ba, ord. 16.5.1991; štúdiá 1992 Rím; uvoľnený na 5 rokov vo fuldskej diecéze (SRN) 25.8.1993; kap. 1994 Melsungen; uvoľnený na 5 rokov auditor cirkevného súdu 1995 Fulda (SRN); vedúci slovenských misií sv. Gorazda 5.3.1997 Frankfurt nad Mohanom; pastoračná služba 1998 Feldrich; exkardinovaný do diecézy Feldkirch (Rakúsko) 30.9.2002
Havasy Július TT nar. 31.1.1920 Sárbogárd, ord. 13.6.1943; kap. Okoč; duchovný 1947 Čechy; vzápätí kap. Krušovce
Haverla Hyacint, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Havlík Augustín Henrich, OFMCap TT nar. 14.8.1925 v Malackách, ord. 29.12.1956; kap. 1969 Malacky, 1969 Cífer, 1970 Ba-Nové Mesto; n.o. 1979 Malacky; r.d. 1992 Trnava; n.o. 1993 Pezinok, + 2.7.1997
Havlovič Hieronym Tarzícius, CCG TT katechéta (1944) Ba
Havran Ignác TT nar. (13.)25.1.1913 v Rybníku nad Hronom, ord. 29.6.1939; kap. Tek. N. Ves (adm 1940), 1941 Opatovce nad Žitavou, 1942 Topoľčany /alebo/ duch. nemoc a prof. náb. 1941 Topoľčany; (adm. 1942 tamtiež); 1946 prof. náb. na gymn. Banská Štiavnica; adm. 1947 Banská Štiavnica, 1951 Stupava; 1951 šk. dekan; adm. 1955 Hlohovec; okr. dekan 1955; obvod. dekan 1960; docent CMBF 1968; exam. prosynod.; + 7.11.1984 v Hlohovci, pochovaný v Rybníku
Havran Jozef TT nar. 7.3.1917 v Hronskom Beňadiku, ord. 15.6.1941; kap. Čachtice, 1942 Leopoldov, 1943 Piešťany, 1944 Trnava-sv. Mikuláš; m.p. 1951 (do r.1958 väznený); kap. 1965 Šaľa; adm. 1966 Holíč; čestný dekan a kanonik 1973; n.o. 1991 Stará Turá, 1996 Nové Mesto nad Váhom; +21.2.2000
Havran Ľubomír, PaedDr. TT nar. 9.4.1961 v Zlatých Moravciach, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Malacky; 1985 ZVS; kap. 1987 Holíč, 1989 Ba-Nové mesto; far. 1991 Bánov; adm. 1.7.2001 Radošiná; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Havran Peter TT nar. 16.1.1955 v Novej Bani, ord. 26.6.1983; kap. 1983 Turnov; misionár 1984 San Juan Bosco (Ecuádor); adm. 1993 Štiavnicke Bane, 1994 Vysoká; far. 1994 Šisov; 1.9.1995 uvoľnený pre misie v Ecuádore; suspendovaný 1997
Havran Štefan TT nar. (6.)16.2.1911 v Hronskom Beňadiku, ord. 29.6.1937; kap. Voderady; adm. 1940 Pastuchov; far. 1942 tamtiež; n.o. 1994 Pezinok; +16.2.2000
Hayden Peter TT nar. 9.5.1973 v Nových Zámkoch, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Levice, 1.7.2000 Ba-Rača, 1.7.2001 Hlohovec; člen Rady pre rodinu a mládež pri KBS 12.1.2001; adm. 1.7.2002 Zbehy; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Nitra; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Hegyi Eugen TT nar. 29.10.1880 Veľký Aboň, ord. 25.6.1904; kap. Veľký Mager; ThDr. 1907; adm. Ňáražd; far. tamtiež; zást. dekana 1917 dekanát Dunajská Streda; dekan 1930 tamtiež; Mons. 1938
Herczegh R.Fridrich, OSB, PhDr. TT nar. 9.7.1903 v Komárne, ord. 29.6.1928; kat. 1928 Celldömölkk; adm. 1928 Diakovce; 1976 n.o. Diakovce; + 13.5.1987
Herda Rajmund TT nar. 13.9.1891 Opatovce nad Žitavou, ord. 15.5.1915; kap. Topoľčany, Čachtice; adm. 1915 tamtiež,1922 Bučany, Brezová pod Bradlom; far. 1923 tamtiež; adm 1927 Veľké Kostoľany; far. tamtiež (do r.1956)
Herdics Juraj, ThLic,. PaedDr. TT nar. 28.11.1966 v Komárne, ord. 1.11.1991; kap. 1991 Ba-sv. Martin; far. 1992 Hrkovce, 1994 Dolné Semerovce; adm. 1996 Trstice; člen arcidiecéznej Rady pre oznamovacie prostriedky maďarského vysielania v Slovenskom rozhlase 21.5.2001
Herényi Štefan TT
BA
nar. 27.8.1948 vo Vrádišti, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Levice, 1976 Nové Mesto na Váhom, 1977 Malacky, 1980 Nové Zámky, 1981 Dvorníky; adm. 1982 Lukáčovce, 1990 Ba-Nové Mesto; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 10.11.2007 Ba-Dlhé Diely; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 8.4./26.5.2008 dekanát Ba-sever; výp. 1.7.2022 Ba-Rača
Heriban Ladislav TT nar. 16.8.1949 v Ba, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Sv.Jur, 1974 Nové Zámky, 1974 Kolárovo, 1974 Šamorín; adm. 1975 Veľký Biel, 1985 Galanta, 1988 Štúrovo; far. 1993 Marcelová; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hering Edward, CR TT
BA
nar. 24.9.1961 v Ciežkowiciach, ord. 27.5.1988; kap. Bytom (Poľsko), 1992 Poznaň, 1993 Kakow, 1996 Złocieniec, 1997 Gdaňsk, 25.8.2000 Veľké Leváre; adm. 1.5..2002 Malé Leváre; šk.dekan 2.9.2008 dekanát Malacky; výp. 1.4.2017 Veľké Leváre; uvoľnený z arcidiecézy 1.12.2018
Herko Štefan TT nar. 20.7.1898 Novej Bani, ord. l.7.1928; kap. Stupava, Kostolná Gala, 1929 Svätý Benedik, 1930 Starý Telsov, Nové Mesto nad Váhom; adm. 1934 Modrý Kameň; kap. Zlaté Moravce, 1935 Ujlak, 1936 Častá, Komárno; katech. Nové Zámky, 1937 Zlaté Moravce
Hermanovský Ján TT nar. 6.6.1935 v Nižnom Kručove, ord. 17.3.1974; kap. 1974 Grassina pri Florencii, 1977 Campi Bisezio (Taliansko); adm. 1983 Cornaccia (Taliansko), 1988 San Pancrazio Val di Pesa (Taliansko), 1994 Castellfiorentino (Taliansko); far. 1995 Horná Ves; duchovný u sestier 1997 Vrícko, 1998 Veľké Leváre; misie 1999 Rusko; + 19.1.2005 Brjansk - Rusko, zavraždený
Herodek Anton TT nar. 7.2.1872Szob , ord. 10.3.1895; kap. Veľký Kýr, Mostová Kerť; ICDr. 1897; adm. Eperješ; far. 1898 tamtiež; zást.dekana 1909 dekanát Šaľa; far. 1911 Farkašd; dekan 1914 dekanát Šaľa; konzultor 1915; prosynod. sudca1922; far. 1932 Ébed; n.o. 1935
Hertel Martin, CSsR BA výp. na polovičný pracovný úväzok 1.9.2018 Ba
Hések Matej, ThDr. TT nar. 23.2.1889 v Kútoch, ord. 26.7.1914; ThDr. 1916; kap. Banská Štiavnica; vojenský duchovný 1917; kap. 1918 Holíč; gymn.prof.náb. 1918 Skalica; asesor 1939; n.o. 1946 Kúty; sp.k. 1946 Ba-milosrdní bratia; výp. 1950 Lopašov; n.o. 1954 Kúty; literárne činný - používal pseudonym Dr. Štiavnický; + 26.1.1973 tamtiež aj pochovaný na cintoríne
Heveri Bertrand Martin, OP TT nar. , ord. ; kap. 8.7.1996 Ba-Kalvária
Hidvéghy karol, SJ TT r.d. (1944) Ba-jezuiti
Hirjak Štefan, SJ TT nar. 24.12.1916 v New York City (USA), ord.20.6.1948; misie 1950 USA, 1951 Zambia, 1990 USA; n.o.1991 Košice, 1995 Ružomberok, 1998 Žilina - Turie, 2000 Ivanka pri Dunaji; + 15.5.2004
Hirko Michal, OFMCap TT
BA
výp. 1.8.2004 Pezinok; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.3.2005; výp.-r.d. 1.9.2007 Ba-Rača, 2008 Pezinok; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2010
Hites Krištof, OSB TT kap. (1948) Komárno
Hitka Peter, SDB, Ing. TT
BA
nar. 26.11.1964 v Trnave, ord. 23.5.1992; profesor na gymnáziu 1992 Šaštín; charit.prac. 1993 Sibír (Rusko); r.d. 1997; výp. 2003 Košice; kap. 1.8.2006 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2018
Hladík Pavol TT nar. 13.7.1976 v Kútoch, ord. 9.6.2001; kap. 9.6.2001 Banská Štiavnica, 1.7.2002 Šurany, 1.7.2003 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2004 Skalica; adm. 1.7.2006 Modrová; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hlavatý Jozef TT nar. 1.4.1898 Šaľa, ord. 29.6.1922; kap. Ba-Nové Mesto; prefekt malého seminára 1928 Trnava; katech. 1930 Ba; prof.náb. 1932 Ba; kap. 1945 Ba-Svätý Martin; adm. Horné Orešany, 1946 Nádaš, Trnovec nad Váhom; škol.komisár; far. 1947 Trnovec nad Váhom; bisk.školkomisár dekánaty Urmín Šaľa; asesor
Hlavina Štefan TT nar. 21.2.1906 v Budmericiach, ord. 5.7.1937; kap. (1971) Pezinok
Hlinka Adolf TT nar. 13.5.1924 vo Valaskej Belej, ord. 29.6.1951; kap. 1951 Veľké Leváre; 1952 ZVS; kap. 1965 Banská Štiavnica; adm. 1966 Banská Hodruša, 1978 Veľká Lehota; n.o. 1984 Považská Bystrica, Beckov; + 26.12.2008
Hlinka Anton, SDB TT nar. 31.10.1926 vo Valaskej Belej, ord. 1.7.1955; docent filozofie 1957 Wien, 1963 Kolín nad Rýnom, 1965 Catania, 1967 Miláno; slobodný dopisovateľ Hlasu Ameriky, Slobodnej Európy a Rádio Stephanus 1971 Mníchov; sekretár komosie pre masmédiá 1991 Ba; výp. 1993 Ba; n.o. Ba; + 26.3.2011, pochovaný v saleziánskej hrobke na Ružinovskom cintoríne
Hlinka Ján TT nar. 13.6.1913 vo Vinodole, ord. 29.6.1939; kap. Cífer;  Hlohovec, 1940 Holíč, 1942 Stupava; adm. 1943 Šipice, 1947 Hont. Nemce; bisk. šk. komisár 1948 dekanát Bzovík; far. 1948 Hont. Nemce; adm. 1952 V. Lovce, 1957 Kuklov, 1966 Kráľová; n.o. 1974
Hlubík Ján, SDB TT direktor r.d. (1944) Trnava-Kopánka; adm. (1948) Trnava-Kopánka
Hlušek Štefan TT nar. 19.12.1894 v Ba, ord. 31.1.1918; kap. Šamorín; vojenský správca; kap. 1919 Rača, Leopoldov, 1920 Levice
Hnilica Pavol Mária, SJ TT titul.biskup rusadský; + 8.10.2006, pochovaný v krypte katedrály sv.Jána Krstiteľa v Trnave
Hoblík Efrém Ján, OFM TT diakon; + 4.10.2002 v 93.r.života, pochovaný v Trnave
Hodál Ján, ThDr. TT z diec. Nitr.; prof.gymn. (1948) Ba
Hoenig František TT a/f. 1888-1927 Veľké Kostoľany
Hoferka Imrich TT nar. 15.6.1921 v Štefanove, ord. 6.5.1950; kap. 1954 Jacovce; 1955 D. Krupá; 1959 Sv.Jur; 1961 Leopoldov; adm. 1961 Leopoldov; + 17.7.1980
Hoffer Jaroslav, SDB TT
BA
nar. 15.5.1950 v Ba, ord. 1.6.1981; kap. 1990 Ba-Petržalka, 1991 Hronský Beňadik; výp. 1.7.1999 Saleziánske pastoračné centrum Galanta-Hody; uvoľnený z arcidicézy 1.8.2002; výp. 1.7.2007 Galanta-Hody; výp. 15.4.2010 Slovenský Grob; r.d. 2011 Ba-Pomocnice kresťanov
Hoffmann Emil, CM BA nar. 8.2.1977, ord. 14.6.2003; výp. 1.7.2008 Ba-Prievoz; zástupca provinciála 1.7.2014 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2018
Hojsík Imrich TT nar. 5.3.1868 v Šuranoch, ord. 28.6.1891; kap. Veľký Kýr, 1892 Šaľa; adm. 1899 Kráľová nad Váhom, Chľaba; kap.   Banská Štiavnica; adm. 1900 Štefultov; kap. 1902 Šaľa, 1903 Stupava; adm. 1906 Veľké Šenkvice; far. 1907 Zohor, 1910 Stupava; zástupca dekana; dekan 1915 dekanát Stupava; n.o. 1937 Palárikovo
Hóka Imrich TT nar. 1.3.1901 Bajč, ord. 21.6.1925; ThDr.; kap. Balassagyarmat; prof.náb. 1926 Budapešť; duchovný 1929; kap. 1931 Budapešť; far. 1935 Ostrihom-Viziváros; arcidiec. sekretár 1936-40; duchovný 1936 Dorog-Bánya; arcibisk.radca 1937; zast.vikár 1945 Nesvady
Holec Ján TT nar. 15.9.1902 v Krakovanoch, ord. 19.6.1927; kap. Bernolákovo, 1928 Nové Zámky (adm.1932-34); far. 1936 Vištuk; 1948 bisk. šk. komisár; 1951 dekan
Holeksy Jozef TT nar. 22.4.1892 v Klčovanoch, ord. 29.9.1914; kap. Jacovce, 1915 Dolná Krupá, 1916 Jacovce, 1921 Topoľčany, 1922 Šoporňa; far. 1923 Naháč, 1928 Dobrá Voda, 1929 Naháč, 1943 Dolné Voderady; asesor 1948
Holko Jozef TT nar. 22.10.1952 vo Veľkej Domaši, ord. 18.4.1977; m.p.; kap. 1989 Dvorníky nad Váhom, 1990 Vráble; far. 1990 Modrý kameň, 1.7.1995 Jelšovce; adm. 25.7.1996 Báb, 15.11.2001 Štefanov, 1.3.2005 Gáň; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hollóš Július TT nar. 27.4.1888 v Žemliaroch, ord. 15.6.1911; kap. Topoľčany, 1912 Banská Štiavnica, 1913 Vrbové, 1914 Veľká Maňa; voj.duchovný 1916; kap. 1918 Nemčiňany, 1920 Opatovce nad Žitavou; adm. 1924 tamtiež; zdravot. 1927-28 Budapešť, Szekszárd, 1929 v nemocnici Ba; n.o.; adm. 1932 Veľký Lapáš; n.o.; adm.1935 Michal nad Žitavou; far. 1936 tamtiež, 1937 Rišňovce, 1938 Čelís; adm. tamtiež, Beša; far. 1939 Dolný Várad
Hollý Ľudovít, Mons. TT nar. 6.11.1921 vo Veľkých Levároch, ord. 28.6.1951; kap. 1951 Sládkovičovo; adm. 1952 Ba-Tehelné pole; kap. 1953 Piešťany, 1956 Leopoldov; adm. 1960 Borský Mikuláš, 1969 Madunice, Trnava-sv. Mikuláš, obvodný dekan; riaditeľ biskupskej kancelárie 1972; adm. 1975 Moravany nad Váhom; n.o. 1.7.1996 Červeník

Holos Ján

BA
??
ord. 11.6.2016; kap. 1.7.2016 Malacky; koordinátor práce s mládežou 1.7.2019; výp. 1.7.2019 Ba-Rača; ukonenie pastoranej činnosti 30.4.2020; suspendovaný 4.5.2021
Holovič Izidor, Mons., ThDr. TT nar. 24.2.1896 v Kočíne, ord. 7.7.1918; kap. Ladice, 1920 Vráble, 1921 Dvory nad Žitavou, 1922 Vrbové; špirituál seminára 1926 Trnava; asesor 1932; špirituál seminára 1936 Ba; cenzor kníh 1938; Mons. 1940; prosynod. sudca 1943; kanonik koleg.kapituly 1945 Ba; apošt.protonotár 1947; zast.vikár 1948 Ba-Svätý Martin; ...... ; adm. (1971) Kátlovce; + 26.1.1974
Holub Michael Jaroslav, OFM TT
BA
nar. 1.10.1944 v Trnave, ord. 25.8.2001; kap. 2001 Rožňava; výp. 1.8.2004 Trnava; sp.k. 1.8.2007 Ba-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2010
Holubčík Ján, SDB BA výp. 1.7.2014 Ba-Miletičova
Holúsek Oto, ThDr. TT nar. 31.5.1903 v Holíči, ord. 27.4.1930 v Spišskej diecéze; kap., adm. Hybe; špirituál kň.seminára sept.1938 Spišská Kapitula; far. 1943 Vysoké Tatry; inkardinovaný do Trnavskej ap.administratúry 8.8.1945; kap. Holíč; gymn.prof.náb. 1946 Komárno; adm. 11.10.1950 Zohor; dekan 1951 dekanát Bratislava-okolie; adm. 1.7./3.10. 1952 Záhorská Bystrica, jan.1959 Veľké Leváre, ... Skalica, (1971) Brodské; dekan; + 30.11.1973
Homola Ján, OSchP TT nar. 3.8.1909 v Hont. Nemce, ord. 16.6.1940; kap. 1940 Svätý Jur; 1942 Nitra; 1942 Trenčín; adm. 1959 Tr. Teplá; 1968 Skalka pri Trenčíne; 1970 n.o. Hont. Nemce
Homolka Zdenko, SJ TT nar. 30.12.1912 v Parchoviciach u Prahy, ord. 15.7.1941;
Honíšek František, CM TT
BA
nar. 20.9.1959 v Rakovej, ord. 4.9.1993; kap. 1994 Košice-Šaca; adm. 2000 Bijacovce; štúdiá 2004 Ba; výp. 1.10.2005 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2009; ... ; výp. 1.9.2016 Ba-Prievoz
Horák Alexander, ThDr. TT prof.; n.o. Ba; +25.11.1994 v 84. r. života a 60 r. kňazstva
Horák Anton TT nar. 11.1.1911 v Ban. Belej, ord. 24.3.1935; kap. Krátke Kesy, 1937 Komárno, Kamenica nad Hronom, 1938 Komárno, St. Tekov, Dol. Sreda, 1940 B. Štiavnica; cerem. 1943 BÚ Trnava; far. 1946 Veľ. Janíkovce; okr.dekan 1947 dekanát Veľký Cetín; spr. prepozitúry P. Márie 1952 Nové Mesto n. Váhom; adm. 1959 Trnava-Tulipán; duch. spr. 1972 Norovce; + 15.9.1994, pochovaný v Norovciach
Horka Róbert TT nar. 4.7.1976 v Zlatých Moravciach, ord.15.6.2002; kap. 15.6.2002 Nové Zámky, 1.7.2003 Šamorín, 1.7.2005 Malacky, 1.7.2006 Skalica; adm. 1.11.2006 Palárikovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Horniak Ernest, SDB TT r.d. (1944) Šaštín
Horniak Marcel TT nar. 17.1.1903 v H. Krškanoch, ord. 5.7.1929; kap. 1929 Šaštín; adm. 1929 Šaštín; kap. 1932 Beňadik n. Hr.; 1933 Ba; adm. 1934 Beňadik n. Hr.; kap. 1936 Ba; 1938 prof. náb. Ba-Tehelné Pole; kap. 1944 Žiar nad Hronom.;1944 špirituál a prof. teol.; 1953 n.o. v CHD Pezinok
Horný Pavol Anton, CCG TT r.d. (1944) Marianka
Horony Andrej TT nar. 28.4.1911 vo Veľkých Úľanoch, ord. 23.6.1940; kap. Márianosztra, Veľký Ďur, 1943 Želiezovce; adm. 1943 Arcibiskupský Lél, Eliášovce 1948; m.p. 1949; adm. 1949 Nový Život (Eliášovce); dekan; n.o. 1986 Veľké Úľany; + 4.3.2000
Horsting Rajner, OFMCap TT nar. v Arhaeim (Holandsko); r.d. (1944) Bratislava
Horváth Alojz Karol, OFMCap TT nar. 13.1.1917 v Prievaloch, ord. 29.6.1940; r.d. 1942 Pezinok; gvardián (1944) Pezinok; správca kostola 1950 Pezinok; m.p. 1952; kap. 1968 Pezinok; adm. 1973 Most pri Bratislave, 1975 Mariánka; n.o. 1988 Pezinok, Ba; + 17.3.2006
Horváth Gabriel TT nar. 18.8.1976 v Šali; diakon 10.9.2000 Nové Zámky, 7.6.2002 Šaľa, 1.9.2002 Sládkovičovo, 1.10.2005 Veľký Cetín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Horváth Imrich, SDB BA výp. 1.7.2020 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2021
Horváth Jozef TT nar. 4.2.1854 v Modre, ord. 1.7.1877; kap. Unín, 1878 Stupava, 1879 Šúrovce, 1880 Hlohovec, 1882 Krakovany; far. 1886 Chorvátsky Grob, 1902 Komjatice; n.o.1929
Horváth Jozef TT nar. 3.11.1912 v Beši, ord. 18.6.1939; kap. Vráble, 1941 Dvory nad Žitavou, 1944 Szentendre; adm. 1945 Balos; odišiel do Maďarska 1947
Horváth Karol TT nar. 26.5.1913 Felsőzsolca, ord. 29.6.1937; kap. Šahy, 1939 Budapešť-Magdolnaváros, 1940 Budapešť-Köbánya; ICDr. 1944; adm. Baka; far. 1946 tamtiež
Horváth  Karol TT nar. 2.3.1931 v Nových Zámkoch, ord. 30.8.1953; kap. 1953 Ba-sv. Martin; 1953 ZVS; kap. 1955 Ba-sv. Martin, 1958 Šamorín, 1959 Ba-sv. Martin, 1960 Dunajská Streda; adm. 1963 Imeľ, 1970 Báč, 1986 Komárno; far. 1990 Strekov; 1992 sudca arcibiskupského súdu; far. 1994 Vyškovce nad Ipľom; sudca metropolitného súdu 22.8.2001; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Horváth Ľubor TT nar. 21.4.1913 v Suchej nad Parnou, ord. 15.6.1941; kap. Šoporňa, 1942 Holíč, 1943 Prašice, 1944 Piešťany, 1946 Dvorníky, 1948 Krakovany; far. 1951 Slovenský Grob, 1952 Dolný Lopašov, 1957 Nadlice; n.o. 1984 Pezinok, dekan, + 30.10.1997
Horváth Ľudovít TT nar. 7.11.1907 v Skalici, ord. 25.2.1934, kap. Preseľany, 1935 Bzovík; adm. 1935 Šipice; kap. Čachtice, 1936 Holíč, 1937 Modra, Trnovec, 1938 Modra, 1940 Urmín; adm. Hasprunka; far. 1941 Dubová, 7.8.1942 Rača; uväznený 27.12.1949 (odsúdený a uväznený na 10 rokov); bol veľkým slavianistom; po prepustení bol vo výrobe a po dosiahnutí dôchodkového veku sa dostal do pastorácie v Plaveckom Štvrtku kde aj zomrel; pochovaný je v rodnej Skalici
Horváth Marián TT
BA
nar. 8.11.1960 v Modre, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Banská Štiavnica, 1987 Ba-sv. Martin; adm. 1990 Dvorníky nad Váhom, 1997 Kaplná, 1.7.2006 Rohov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; adm. 1.7.2016 Osuské
Horváth Michal TT nar. 20.9.1908 v Topoľčiankach, ord. 13.9.1931; kap. Veľ. Kostoľany, 1932 Ban. Štiavnica, Komárno, 1933 Leopoldov, 1934 Veľ. Cetín; adm. 1935 Horné Zelenice, 1937 Buková, Prievaly, 1938 V. a M. Leváre; voj.duch.služba 1940; adm. 1945 Jedľové Kostolany, 1953 Myslenice, 1966 Bzince pod Javorinou; n.o. 1971 Piešťany; + 30.8.1980
Horváth Róbert TT nar. 2.2.1965 v Nových Zámkoch, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Šahy; far. 1990 Veľká Čalomija; adm. 1996 Dolný Štál; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Horváth Rudolf, ICDr. TT nar. 8.5.1887 Ďarmotky, ord. 26.9.1909; kap. Bojná, 1910 Dvory nad Žitavou, 1911 Ostrihom-Belváros; capell.dom.Consoc.altaris 1916, prof. náb.1919 Budapešť; kap. 1923 USA; far. 1925 USA, 1929 Berencebaráti, 1936 Ostrihom-Szentgyörgymező, 1941 Kamenica nad Hlronom; zást.dekana 1944 dekanát Nagymaros, odišiel do Maďarska 1945
Horvátik Alojz Jozef, OSchP TT nar. 1.8.1919 v Trnovci, ord. 29.9.1946; páter 1946 Svätý Jur; 1948 profesor na gymnáziu, magister novicov a klerikov; adm. 1950 Dolné Dubové, 1971 Kolta; 1972 m.p.; adm. 1981 Dvorníky, 1990 Dolné Dubové; far. 1999 tamtiež (do 30.6.2005)
Hotár Ľudovít TT nar. 7.8.1876 Holíč, ord. 10.3.1900; kap. Sološnica; adm. vzápätí tamtiež; kap. Gajary; kap. 1907 Šarfia; adm. 1908 tamtiež; kap. Moravský Svätý Ján; adm. 1909 Malé Hoste; kap. 'I'opoľčany; adm. 1910; far. 1911 Topoľčany; n.o. 1939
Hoťka Viliam, Mons. TT nar. 2.6.1915 v Mani, ord. 26.6.1938; kap. Čachtice, Zlaté Moravce, 1939 Pobedim, 1941 Vrbové, 1942 Šúrovce; adm. 1942 Dubová pri Modre; far. tamtiež; 1949 špirituál Kň. seminára; kap. 1951 B. Štiavnica; adm. 1953 B. Štiavnica; 1954 Plav. Peter; 1957 Bučany; 1959 asesor; adm. 1963 Lehota pri Nitre; 1965 taj. SLK; 1968 rektor Kň. seminára Ba; adm. 1970 Jasová pri Nových Zámkoch; n.o. Turčianske Teplice; + 5.1.1995
Hovanec Marián Slavomír, OP TT nar. ..19 v , ord. ..19; 1.7.1995 kap. Ba-Kalvária; m.p. 1.1.1999
Hrablay Ján TT nar. 20.4.1964 v Pohorelej, ord. 19.6.1993; adm. 1993 Včelince, 10.12.1997 Obyce, 1.7.2004 Hronovce, 1.8.2004 Želovce, 1.7.2006 Voderady; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hrabovský František TT nar. 7.12.1902 vo Veľkej Vsi n. Ipľom, ord. 1.7.1928; kap. Podunajské Biskupice, 1932 Šamorín; far. 1934 Veľká Paka; zást.dekana 1941 dekanát Šamorín; bisk.škol.komisár 1947 tamtiež; ...; dekan; + 3.5.1976
Hránek Ján TT nar. 6.10.1880 Skalica, ord. 25.6.1904; kap. Podolie, 1905 Nádaš, 1906 Šoporňa, 1907 Gajary, 1908 expos. Plavecké Podhradie; adm. 1921 Sološnica; n.o. 1929
Hrazdil Ján TT nar. 15.1.1910 v Gbeloch, ord. 24.3.1935; kap. Radošovce, 1937 Holíč; adm. 1937 Sobotište, 1970 Petrova Ves; dekan; + 8.1.1987
Hrbča Martin, ThDr. TT nar. 11.9.1924 v Brezovci, ord. 2.6.1954; kap. 1954 Sládkovičovo, 1956 Šahy, 1958 Želiezovce, 1962 Ba-Nové Mesto; biskupský ceremoniár, archivár, notár cirkevného súdu, sp.k. sv. Anny, cirkevný cenzor 1964 Trnava; adm. 1971 Velčice; far. 1990 Šulekovo; 1991 sudca arcidiecézneho súdu; n.o. 2.7.2002; + 29.8.2002, pochovaný v Brezovici
Hrčka Jozef TT nar. 12.9.1912 vo Zvočíne, ord. 29.1.1939; kap. D. Krupá, 1941 Dvorníky; adm. 1943 Gbely, 1944 Unín, 1947 D. Krupá, 1948 Viničné, 1953 Rybník; č. dekan 1972
Hrčka Justín František, OFM TT nar. 2.8.1901 v Košolnej, ord. 29.6.1924; gvardián (1944) Hlohovec; ... ; adm. (1971) Čataj; + 4.4.1977
Hrdý Jozef, SDB, ThLic. TT
BA
nar. 10.4.1923 v Ostraticiach, ord. 1.7.1953; duchovná služba 1953 Taliansko, 1954 Chile; výp. 1993 Ba; kap. 1998 Šaštín-Stráže; n.o. 1.1.2007 Šaštín; r.d. 10.2.2017 Galanta-Hody
Hrebíček Pavol TT
BA
nar. 24.4.1934 v Dolných Orešanoch, ord. 2.12.1956; kap. 1956 Jacovce; 1957 ZVS; kap. 1959 Piešťany, 1962 Pezinok, 1965 Vrbové; adm. 1967 Jarovce, 1971 Častá, 1989 Horné Trhovište; far. 1992 Madunice; dekan; n.o.-výp. 30.6.2003 Senica; + 12.10.2009, pochovaný v Dolných Orešanoch
Hrebík Anton TT nar. 29.10.1940 v Kľačanoch, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Borovec, 1963 Levoča; 1964 ZVS; kap. 1966 Ružomberok, 1969 Liptovské Kľačany, 1970 Spišské Pohradie, 1971 Hronský Beňadik, 1972 Hlohovec, 1973 Cífer; adm. 1974 Chropov, 1990 Dojč; far. 1.7.2005 Hájske; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hreha Ján, (CSsR) TT
BA
nar. 7.6.1963 v Kamennej Porube, ord. 21.6.1997 v reholi redemptoristov; výp. 1997 Staré Hory, 1.11.1999 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2001 Ba-milosrdní bratia; kap. 17.6.2006 Ba-Kramáre; 15.8.2008 Ba-Nové Mesto, 1.7.2009 Ba-Rača, 1.11.2009 Skalica, 1.7.2010 Ba-Podunajské Biskupice; inkardinovaný do arcidiecézy; far. 1.7.2011 Brezová pod Bradlom, 1.7.2016 Chropov, 1.7.2020 Smolinské
Hric Charbel Peter, OP, TT
BA
nar. 22.7.1970 v Revúcej, ord. 8.12.2001; kap. 10.12.2001 Ba-Kalvária; 1.10.2002 uvolnený zo služieb diecézy; kap. 1.1.2008 Ba-Kalvária; uvoľnený z arcidiecézy 31.3.2011; ... ; kap. 1.7.2016 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017; kap. 1.12.2023 Dunajská Lužná
Hromník Milan, SJ, ThLic. TT nar. 21.6.1938 v Ba, ord. 19.1.1983; 1983 m.p.; výp. 1990 Ba; n.o. 1.7.2006 Ivanka pri Dunaji
Hrubeš Ján, SJ TT r.d. (1944) Piešťany-jezuiti
Hruboš Ľudovít TT nar. 26.9.1910 v Lučenci, ord. 4.2.1934; kap. 1934 Šurice, Biskupice, Hodejov, 1938 Rapovce, Veľké Suchá, 1939 Hnušťa, 1941 Krompachy; adm. 1943 Gemerská Poloma, 1952 Tisovec; 1954 m.p.; adm. 1967 Petrovce, 1968 Šoltýska, 1970 Lučenec, 1973 Hostice; n.o. 1988 Pezinok; + 11.1.2003, pochovaný v Lučenci
Hrubý Július TT nar. 1.9.1912 v Palárikove, ord. 26.6.1938; kap. Krátke Kesy, 1939 Trnovec nad Váhom, 1941 Šurany; katech. 1943 Keszegfalva; kap. 1944 Budapešť- Magdolnaváros; prof. náb. 1945 Šahy; secr. vic. gen. Trnovec nad Váhom zároveň adm. Dolný Jatov; prof. náb. Šurany; prefekt seminára 1946 Ba; sekretár BÚ Trnava; ... ; adm. (1971) Dulovce; + 7.7.1972, pochovaný v Palárikove
Hrušecký Jozef TT nar. 23.2.1912 v Gbeloch, ord. 5.7.1937; kap. Gajary, 1938 Ban. Štiavnica, 1939(40) Bor. Mikuláš; prof. bisk. gymn. 1942 Trnava; prof. št. gymn. 1945 Michalovce; m.p. 1950; obd. asist. CMBF 1964 Ba; adm. 1970 H. Obdokovce
Hruška Dyzma Miroslav, OSPPE TT
BA
nar. 6.8.1980 v Trnave, ord. ; diakon 5.7.2006 Topoľčany-sv.Gorazda; adm. 1.7.-1.9.2008 Topoľčany-sv.Gorazda; kap. Trnava-Tulipán; kap. 1.3.2017 Šaštín; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2019; r.d. Topoľčany
Hrušovský Dominik, Mons., ThLic. TT nar. 1.6.1926 vo Veľkej Máni, ord. 23.12.1950, cons. 6.1.1983; kap. 1951 Pieve di Alpago; far. 1953 Goima di Zoldo; prof. 1955 Viterbo; far. pre Slovákov 1962 Paríž; redaktor SÚSCM 1966 Rím; riaditeľ SÚSCM 1973; 1975 vedúci duch.služby pre Slovákov v zahraničí; titulárny biskup tubijský1982; pomocný biskup 24.9.1992 Trnava; generálny vikár 17.12.1992; 15.4.1996 titulárny arcibiskup - apošt.nuncius v Bielorusku; n.o. 2001 Vatikán, v Nitrianskej diecéze
Hrušovský Stanislav TT nar. 18.7.1946 vo Veľkých Brestovanoch, ord. 6.6.1981; far. Ufhusen (Švajčiarsko)
Huberth Eleutér, OFM TT r.d. (1944) Hlohovec
Hudaček Milan, SJ TT
BA
nar. 5.3.1962 v Prešove, ord. 18.6.1989; biskupský úrad 1989 Košice; výp. 1993 Ba; r.d. 1994 Ivanka pri Dunaji; výp. 1.9.2002 Ba-jezuiti; sp.k. 1.2.2022 (31.7.2022) Ba-jezuiti
Hudák Martin, OFM BA výp. 1.7.2014 Ba-františkáni
Hudák Pavol, SVD BA

kap. 1.7.2013 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2016; adm. 1.9.2023 Ba-Petržalka I.

Hudec Ján TT nar. 8.1.1906 vo Veľkých Kozmálovciach, ord. 1.11.1928; kap. Čeklís; adm. 1933 tamtiež; far. 1938 tamtiež, Rišňovce; inšp. nár.škôl 1943 okres Hlohovec; far. 1945 Továrniky; zást. dekana 1948 dekanát Topoľčany; ...; a./f. Jacovce; adm. (1971) Hrnčiarovce n. Parnou; dekan; + 20.4.1975
Hudec Ján TT
BA
nar. 5.3.1969 v Topoľčanoch, ord. 29.2.1992; kap. 1992 Senec, 1994 Ba-Najsv.Trojice; adm. 1.9.1995 Majcichov; far. 1.1.2001 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2005 Ba-sv.Martina; čestný assesor 10.12.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Malacky; dekan 1.7.2009 dekanát Malacky; far. 1.7.2016 Ba-Blumentál
Hudec Konštantín, PhDr. TT nar. 11.3.1901 v Gbeloch, ord. 3.5.1925; kap. Vráble, 1926 Nové Mesto nad Váhom, 1928 Ba-Nové Mesto, 1930 Ba-sv.Martina; prof.náb. 1931; adm. 1936 Grinava; far. 1937 tamtiež; excommunikovaný 1938
Hudec Slavomír TT nar. 21.9.1962 v Hlohovci, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Topoľčany, 1992 Šurany; far. 1994 Jásová; exkomunikovaný a suspendovaný 19.8.1996
Hudec Štefan TT nar. 26.11.1910 v Zlatých Moravciach, ord. 25.2.1934; kap. Banská Štiavnica, Kamenica nad Hronom, 1935 Trnovec nad Váhom, 1936 Pobedim, Ujlak; adm. Prenčov, Dolný Badín, Hrušov; kap. 1939 Krušovce; adm. Kuklov; kap. 1940 Mestečko (Leopoldov); adm. 1942 Výčapy-Opatovce; kap. 1943 Urmín; adm. Pečenice
Hudec Štefan TT nar. 8.8.1905 v Kozárovciach, ord. 19.3.1933; kap. Holíč, Vráble, 1934 Ba-Nové Mesto, 1935 Kamárno, 1936 Levice, Nové Zámky; adm. 1937 tamtiež, 1938 Brodské; far. 1939 tamtiež; adm. 1945 Nový Tekov
Hudeček František, Ing. TT nar. 12.8.1950 v Kojšove, ord. 9.10.1982; m.p.; adm. 1990 Lopej; far. 1996 Tŕnie, 2002 Medzibrod; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2005; adm. 1.7.2005 Ružindol; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Hudek Rudolf TT
TA
BA
nar. 5.1.1950 v Novej Dedinke, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Nové Zámky, 1976 Šaľa, 1978 Senec; adm. 1980 Sládkovičovo, 1988 Galanta; far. 1993 Tomášikovo; adm. 1.12.2002 Tvrdošovce; far. 15.11.2004 Komárno; dekan 15.12.2004 dekanát Komárno; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; výp. 1.12.2013 Senec
Huk Martin, CSsR TT
BA
nar. 9.8.1974 v Bardejove, ord. 18.6.2000; kap. 2000 Staré Hory; špirituál 2002 Bratislava; sekretár viceprovinciála Ba-Puškinova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
Hukel Michal TT nar. 25.2.1912 v Hriňovej, ord. 27.1.1935; kap. 1935 Trubín, 1935 Zv. Slatina, 1936 Hriňová, 1937 Detva, 1938 Žarnovica; adm. 1939 Beňuš, 1942 M. Kršteňany, 1977 Špačince; ...; n.o. Ba; + 17.6.1991
Hunčaga Gabriel Peter, OP TT
BA
nar. 21.9.1971 v Lipt.Mikuláši, ord. 13.6.2004; kap. 14.6.2004 Dunajská Lužná, 1.9.2004 Ba-Kalvária; prior 2009 Ba-Kalvária; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2014
Hurajt Samuel, OFMConv TT
BA
nar. 26.8.1977 v Kežmarku, ord. 7.6.2003; výp. 1.7.2006 Ba-Karlova Ves; kap. 15.10.2008 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2009; kap. 1.7.2011 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2015; kap. 1.7.2023 Karlova Ves
Hurbanič Stanislav, SDB BA výp. 1.7.2019 Ba-Trnávka, 1.7.2023 Ba-Miletičova
Hurňanský Bartolomej Vladimír, OP TT
BA
nar. 29.9.1968 v Levoči, ord. 13.6.2004; diakon 2003 Dunajská Lužná; kap. 14.6.2004 tamtiež; adm. 10.11.2007 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2009
Husár Ján TT nar. 8.9.1889 vo Vrábloch, ord. 21.6.1914; kap. 1914 Veľké Kostoľany, 1916 Gajary; adm. 1917 Veľké Leváre; far. 1918 tamtiež; zást.dekana 1927 dekanát Malacky; far. 1935 Podolie
Husár Marián, SDB TT
BA
nar. 26.2.1973 v Spiš.Sobote, ord. 15.6.2002; výp. 1.7.2002 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2008; výp. 1.7.2014 Ba-Miletičova; adm. 1.7.2016 Ba-Miletičova
Husár Štefan TT nar. 13.8.1851 v Most.Kerti, ord. 16.7.1876; kap. Šúrovce, 1877 Kost.Gala; far. 1885 Beš (Gabčíkovo), 1912 Eperjes, 1915 Tallós; n.o. 1932
Husovský Antonín Ján, OP TT
BA
nar. 5.2.1962 v Prešove, ord. 3.11.1990; kap. 1990 Ba-Kalvária, m.p. 5.6.1996; kap. 1.4.2011 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2016; výp. 1.1.2019 Dunajská Lužná; kap. 1.2.2019 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2022
Huta Jozef, SDB TT misionár v Essene (SRN); + 1.3.2002 v 72.roku života a v 42.roku kňazstva
Hutár Florenc Štefan, OFM TT nar. 1.8.1915 v Modranke, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Ba-sv. Martina, Ba-Karlova Ves; r.d. (1944) Malacky; kap. 1948 Trnava-Tulipán; 1950 Topoľčany; adm. 1951 Št. Bane; 1962 Hont. Nemce; 1976 n.o. v CHD Beckov
Hutár Marek TT nar. 5.5.1978 v Dun.Strede, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Komárno, 1.7.2004 Nové Zámky, 1.7.2005 Dunajská Streda; adm. 1.7.2006 Veľká Čalomija; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Hužovič Jozef TT nar. 29.3.1974 v Trnave, ord. 30.8.1998; diakon 1998 Stupava; kap. 1.9.1998 Topoľčany, 1.7.2000 Nové Zámky, 20.9.2001 Piešťany; adm. 15.7.2002 Veselé, 1.7.2007 Veľká Lehota, 15.7.2007 Nitrianska Blatnica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Hypius Václav, CSsR, ThLic. BA nar. 19.11.1967 v Bojniciach, ord. 9.5.1992; viceprovinciál 19.1.2011 Ba-Puškinova; predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 27.10.2015 (na tri roky); adm. 1.4.2023 Ba-Kramáre
Chabada Róbert Jozef, OFM TT nar. , ord. ; výp. 1.9.2007 Trnava
Chlebek Martin BA nar. 28.11.1982 v Čadci, ord. 13.6.2009; kap. Ba-Pod.Biskupice; suspendovaný a exkomunikovaný 18.12.2009
Chmeľ František, SJ TT nar. 3.6.1910 v Trnave, ord. 24.6.1938; r.d. 1938 Lublín, 1939 Trnava, 1942 Ružomberok, 1943 Trnava - katat., spovedník, red. časopisov, ved. ústredia Mar. kongreg., exercit.; m.p. 1950; n.o. 1970 Ba
Chochula František, CSsR TT r.d. (1944) Ba
Chovan Juraj TT nar. 17.2.1929 v Hriňovej, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Starý Tekov, 1971 Piešťany; adm. 1973 Starý Tekov; kap. 1975 Komjatice; adm. 1977 Maňa; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.2002; výp. 1.7.2002 Maňa, 15.3.2003 Podhájska; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Chovan Kamil Michal, OFM TT nar. 10.5.1919 v Dekýši, ord. 25.6.1944; ľudový misionár 1944 Trnava; kap. 1948 Malacky; prof. náb. 1950 Ba; adm. 1952 Litava, 1956 Myjava, 1958 Dolná Krupa, 1959 Modranka; +28.5.1995
Chovaňák Ján, SDB BA ord. 18.6.2011; diakon 1.7.2010 Šaštín; ; výp. 1.7.2011 Šaštín; misie 2012 Rusko; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2016
Chovanec Marián, CM TT
BA
nar. 26.10.1962 v Žiline, ord. 18.6.2000; výp. 2000 Košice-Šaca, 1.7.2005 Ba-Prievoz; nemocničný kap. 1.7.2012 Ba-Prievoz
Chrenko Ján, SDB TT nar. 16.2.1908 v Otrhánkach, ord. 19.12.1937; kap. 1938 Ba; prof. gymn. 1939 Trnava; kap. 1952 Ba; 1966 duch. CHD Báč
Chrenko Štefan TT nar. 25.8.1895 v Piešťanoch, ord. 21.9.1919; kap. 1919 Bor. Mikuláš, 1920 N. Zámky, 1920 Komjatice, 1927 Šurany; adm. 1928 Vysoká n. Mor., 1928 Koválov, 1929 Ludanice, 1930 Radošovce, 1932 Lančár, 1938 D. Lopašov; dekan 1948; adm. 1952 Lamač; n.o. 1960 Piešťany; + 24.10.1991
Chromjak Ján, ThDr. TT nar. 20.1.1914 v Čadci, ord. 8.11.1941; kap. 1942 Sereď, 1942 Gajary, 1943 Krakovany, 1944 Rača, 1945 Jacovce, 1945 Prašice; adm. 1946 D. Jatov; kap. 1947 B. Štiavnica, 1949 Senica; m.p. 1950; adm. 1969 Jedľ. Kostoľany, 1970 Bor. Jur
Chrvala Ondrej TT nar. 23.9.1982 v Trnave, ord. 1.7.2007; diakon 6.1.2006 Nové Mesto nad Váhom; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Hlohovec
Chrvala Tadeáš, OFMCap BA výp. 1.8.2018 Ba; sp.k. 1.10.2021 Ba-kapucíni; gvardián 1.2.2023 Ba-kapucíni
Chudý František, SDB, Ing. TT nar. 18.7.1929 v Lučenci, ord. 20.6.1971; kap. 1971 St. Tekov; 1971 Jacovce; adm. 1987 Dolná Krupá, 1994 Dolná Súča; r.d. 1996 Michalovce, 2013 Galanta-Hody; dom opatr.služby 2014 Nitra-Kalvária; + 4.7.2016 v Nitre, pochovaný na cintoríne v Bratislave-Vrakuni
Chudý Rudolf TT nar. 2.1.1936 v Biskupovej, ord. 28.6.1964; kap. 1964 Nové Mesto nad Váhom, 1966 Dvorníky nad Váhom, 1967 Sládkovičovo, 1968 Skalica, 1970 Šurany, 1971 Cífer, 1972 Banská Štiavnica; adm. 1974 Vysoká pri B. Štiavnici, 1976 Veľká Lehota, 1978 Hodruša-Hámre, 1981 Bzince pod Javorinou, 1984 Hrachovište; 1985 m.p.; far. 1988 Šišov, 1991 Rohožník, 1995 Sľažany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Chvála Karol TT
BA
nar. 6.8.1952 v Žikave, ord. 10.10.1975; kap. 1976 Vráble, 1978 Holíč, 1979 Dvorníky nad Váhom, 1981 Topoľčany; adm. 1983 Báhoň; far.-dekan 1991 Pezinok; far. 15.7.2000 Gbely, 1.7.2006 Chropov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2011 tamtiež, 15.8.2014 Ba-Kráľovnej rodiny; n.o. 1.2.2015 Nitra-Kalvária; + 16.9.2015 tamtiež, pochovaný na cintoríne v Žikave