od r.1919/22     T                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Takács Jozef TT nar. 3.9.1919 v Kleňanoch, ord. 23.6.1946; kap. Bojná, 1947 Mestečko (Leopoldov), 1948 V.Kostoľany, 1949 Kolárovo; adm. 1951 V.Cetín, 1954 H.Turovce, 1957 Beša, V. Čalomija, 1969 Dolné Semerovce
*Takács Pavol TT nar. 6.5.1904 vo Veľkých Úľanoch, ord. 1.11.1929; far. (1971) Sládkovičovo; dekan; n.o. Székesfehervár; + 17.5.1976

ex Adm. Ap. Užhorod. ad exper. 1. Sept. 1931 susc., vic. coop. Komárno, 1932 vic. oec. Štefultov, 20. Jan. 1938 incard.. 1938 vic. oec. Setic, 1939 par. Setich, 1942 Diosek, 1945 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. (ialanta, 1947 relev. a mun. insp. schol.

Takáč Ferdinand, SJ TT nar. 27.6.1920 v Chorvátskom Grobe, ord. 23.1.1955;  m.p.1955, redaktor Kat. novín 1968 Ba; duchovný u sestier 1970 Slatinka, 1988 Báč; výp. 1992 Piešťany; n.o. 1.7.2006 Ivanka pri Dunaji; + 6.4.2013
Taliga Silvester, SDB, ThDr. TT r.d. (1944) Hr.Beňadik
Tamaškovič Štefan TT nar. 14.3.1915 v N.Zámkoch, ord. 23.6.1940; kap. Krakovany, 1941 Gbely, 1942 Sereď; ZVS 1944 Rača; kap. 1946 Vráble, 1948 Tvrdošovce; adm. 1949 Hrádok, 1952 Ivanka; n.o. Ivanka; + 6.8.1979
Tarana Ondrej Júda Barnabáš, OFMCap BA r.d. 1.8.2013 Ba-kap.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2021; prijatý do prac.pomeru v arcidiecéze 1.10.2022
Tarčák Tomáš SP
BA
adm. Liptovská Osada; kap. 1.7.2020 Ba-Dev.N.Ves, 1.9.2021 Ba-Dúbravka
Tasáry Tibor TT
BA
nar. 10.11.1956 v Nitre, ord. 14.6.1997; kap 15.6.1997 Topoľčianky, 1.7.1998 Vrbové; adm. 15.6.1999 Dolné Plachtince, 1.4.2003 Blesovce, 1.7.2006 Unín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Tassári Elemír TT nar. 8.6.1950 v Nitre, ord. 10.6.1979; kap. 1979 Ba-Podunajské Biskupice, 1981 Ba-sv. Martina, 1983 Ba-Nové mesto; adm. 1984 Mojzesovo, 1990 Borský Svätý Jur, 1999 Chtelnica, 15.7.2004 Melek; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Tassari Gabriel TT
BA
nar. 20.7.1955 v Pani, ord. 14.6.1981; kap. 1981 Pezinok, 1983 Malacky, 1984 Ba-sv. Alžbety, 1987 Podunajské Biskupice; adm. 1990 Rohov, 15.7.2003 Velčice; invalidný dôchodok 1.7.2004 Jablonica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Plavecký Peter, 1.7.2012 Kuklov
Tassári Július TT nar. 10.12.1948 v Nitre, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Levice; adm. 1977 Santovka, 1981 Ivanka pri Dunaji, 15.7.2000 Lúčnica nad Žitavou, 1.7.2006 Blesovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Tavel Egýd Peter, OP, Ing. TT nar. 7.9.1966 v Trebišove, ord. 6.7.1996; výp. 1996 Košice, 1.2.1999 Dunajská Lužná; uvoľnený z arciediecézy 1.10.2004
Tekeľ Medard, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Tekeľ Teodor Jozef, OFM TT nar. 26.1.1902 v Ľuboticiach, ord. 17.8.1924; r.d. (1944, 1948) Malacky; n.o. Trnava; + 14.7.1975
*Tenk Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Budapest 28. Febr. 1914, ord. 29. Jun. 1937, vic. coop. Vráble, Poduna.jské Biskupice, 1940 Suchá nad Parnou, 1941 Tesáry nad Gitavou, 1942 vic. oec. Vel'ká Lehota, 1946 par. Oros, 1947 de~ens in fiungaria.

Tencer Dávid, OFMCap TT nar. 18.5.1963 v Novej Bani, ord. 17.6.1986; ceremoniár BÚ 1986 Banská Bystrica; 1986 ZVS; kap. 1988 Zvolen; a/f. 1989 Sklené Teplice, 1989 Podkonice; štúdiá 1992 Rím; a/f. 1994 Holíč
Teplan František, SDB TT nar. 23.2.1917, ord. 6.1.1945; kap. 1945 Ba-Najsv.Troj.; v Banskobystrickej diecéze 1951
Tešovič Jakub TT nar. 27.3.1901 v Igrame, ord. 1.11.1925; kap. Prašice, 1926 Topoľčany, 1926 Prašice, 1928 Nemčiňany, 1929 Jacovce; adm. Závada, 1934 Prenčov, 1938 V. Lehota, 1942 Tesáre n.Žit., Tek.N.Ves, zdravotná dovolenka 1944; adm. 1945 Fedýmeš; n.o. Čataj
Thurzó Koloman, OSB TT r.d. (1948) Komárno
Thurzo Vladimír, Mons., Ing., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 15.7.1965 v , ord. 5.7.1996; štúdiá 1996 Rím; kap. 1.10.2000 Malacky, 1.7.2001 Lehnice; adm. 2001 tamtiež; kap. 1.2.2002 Ba-Vrakuňa; prodekan CMBF 2002 Ba; sp.k.&nemocnice 1.7.2003 Ba-milosrdní bratia; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; arcidiecézny ekonóm 1.7.2009 Ba-ABÚ; Mons. 2011; dekan RK CMBF UK Ba; výp. 1.5.2014 Ba-Rača; sp.k. 1.7.2022 Ba-Podhradie
Tibenský Peter, SJ BA výp. 1.8.2017 Ivanka pri Dunaji
Tihanyi František TT nar. 2.9.1920 v Častej, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Krátke Kesy (Marcelová), 1945 Budmerice, 1946 Jacovce, 1947 Pezinok, 1949 Želiezovce; far. 1949(50) Hrachovište; adm. 1951(52) Hroboňovo (Dolný Štál), 1953(54) Nové Košariská, 1959 Baka, 1964 Blahová, 1966 Ba-Čuňovo; n.o. 1980; adm. 1992 Kostolné Kračany; n.o. 1.8.1995 Štúrovo; výp. 1.3.1996 Štúrovo, Kamenica nad Hronom, Chľaba; + 13.6.2004
Tikl Leonard, SDB TT nar. 11.5.1902 v BA-Dúbravke, ord. 8.12.1932; r.d. (1944) Ba-Tehelné Pole; n.o. Dúbravka
Timár Imrich TT nar. 21.10.1920 v Ip.Predmostí, ord. 23.6.1946; adm. Vinica; kap. 1948 Smolenice, 1949 Prašice; adm. 1950 Úľany n.Ipľ., Veľká Paka, Lehnice, Beša, 1953 Králov Brod, 1957 Farná; m.p.; adm. 1967 Chľaba, 1970 H.Túrovce, 1973 Želiezovce; ... ; n.o. Pezinok; + 8.8.1986
Timko Jozef, OFMCap, Ing., ThLic. TT nar. 22.7.1958 v Prešove, ord. 2.8.1993; výp. 1.9.2002 Ba-kapucíni; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006
Timko Peter, SDB BA provinciál 1.7.2020 Ba-Miletičova
Timko Štefan, SDB TT r.d. (1944) Topoľčany; adm. (1948) Ba-Trnávka
Tirpák Juraj, OSPPE BA ord. 2019; diakon 1.3.2019 Šaštín; kap. 1.6.2019 Šaštín; výp. 1.10.2020 tamtiež
Tkáč Félix Ján, OFMCap, ThLic. TT
BA
nar. 10.8.1958 v Ba, ord. 15.8.1996; výp. 1996 Ba; štúdia 1996 Rím; výp. 1.3.1999 Ba, 1.8.2006 Pezinok, 2008 Ba-Rača; r.d. 2012 tamtiež; výp. 1.9.2021 Pezinok-kapucíni
Tkáč Ondrej Lazar, OFMCap TT
BA
nar. 5.11.1960 v Ba, ord. 18.5.1994; výp. 1994 Ba; kap. 1995 Holíč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; direktor klerikov 1.9.1999 Ba; uvoľnený na štúdiá 1.9.2001; výp. 1.11.2003 Pezinok, 1.8.2006 Ba-Rača, 1.7.2012 Ba-kap.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2013; výp. 1.9.2021 Pezinok-kapucíni
Tkáčik Zdenko TT
BA
nar. 14.6.1977 v Čadci, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Ba-Dúbravka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2010 Ba-Blumentál, 1.7.2013 Ba-Sv.Rodiny; far. 1.7.2014 Koválov
Tokarczyk Marek, ThLic. TT nar. 14.4.1965 v Piwnicznej (Poľsko), ord. 22.6.1991 v reholi OFMConv; r.d. 1991 Kraków; výp. 1994 Ba; kap. 15.8.1995 Ba, adm. 1996 Ba-Karlova Ves, 15.9.2001 Veľké Ripňany; uvoľnený z rehole - inkardinovaný do arcidiecézy 1.12.2002; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Toman Augustín TT nar. 3.8.1913 v Jacovciach, ord. 29.6.1937; kap. Tek.N.Ves, 1938 V.Kostoľany, Tek.N.Ves, Bojná, 1939 Budmerice; adm. 1940 M. a V. Leváre, 1941 Plav. Peter, 1953 Pernek, 1956 Banský Studenec; kap. 1957 Bojková, 1960 Šoporňa; m.p. 1961 Jacovce; ... ; + 10.9.1988
Toman Milan, SVD BA kap. 1.7.2018 Ba-Petržalka I; šk.dekan 1.12.2019 dekanát Ba-juh; výp. 1.2.2022 Ba-Petržalka I; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Tomasek Ladislav TT
BA
nar. 16.4.1950 v Nových Zámkoch, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Dunajská Streda; ZVS; kap. 1975 Tvrdošovce; adm. 1976 Tekovské Lužany, 1987 Trstice; far. 15.10.1996 Sládkovičovo; adm. 1.8.2000 Vojka nad Dunajom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.11.2009 Štvrtok na Ostrove; n.o. 2012 Ba; výp. 1.10.2013 Ba-Prievoz (na jeden rok)
Tomašík Richard, SJ BA r.d. Ba
Tomaško Václav Cyril, OFMCap TT nar. 16.3.1930 v Nižnom Slavkove, ord. 23.6.1973; kap. 1973 Vsetín; far. 1976 Kelč; výp. 1991 Ba, 1992 Žilina; n.o. 2001 Pezinok, 2004 Bratislava, Beckov
Tomaškovič Ján, CSsR TT nar. 4.1.1924 v Abrahamovciach, ord. 20.11.1949; duchovný 1949 Obožište; 1950 m.p.; far. 1968 Žakovce, 1972 Spišská Sobota, 1974 Brutovce, 1978 Rudňany; n.o. 1991 Uľanka; výp. 1993 Staré Hory; duchovný u sestier 1998 Rohov; výp. 1999 ; výp. 1.8.2003 Ba-milosrdní bratia; uvoľnený z pastorácie 31.12.2006; + 3.12.2009
Tomaškovič Štefan TT kap. 1944-1946 Rača
Tomašovič Dionýz František, OFM TT nar. 25.3.1911 v Hlohovci, ord. 29.6.1937; katechéta 1937 Kremnica; gvardián 1941 Trnava; m.p. 1950; duchovný v charite 1954 Dudince, 1955 Dolný Smokovec; n.o. 1956 Hlohovec; + 9.11.2004
Tomašovič Michal TT nar. 9.9.1919 v Bíňovciach, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Okoč, Dunajská Streda, 1948 Šamorín, 1949 Gajary, Veľké Zálužie, adm. 1950 Borovce; m.p. 1952; duchovný v CHD 1961 Kostolná-Zárečie; kap. 1963 Nové Zámky; adm. 1963 Blahová, 1964 Radošovce, 1967 Dolný Pial, 1969 Hrádok; n.o. 1992, 1993 Trstín; + 24.5.1999
Tomčányi Viktor TT ord. 1997; adm. Trnavá Hora; inkardinovaný z banskobystrickej diecézy; adm. 1.7.2007 Nový Tekov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Tomek Pavol, ThDr., Ing., PhD. TT nar. 30.4.1955 v Trenčíne, ord. 30.12.1985 v reholi CSsR; m.p.; výp. 1990 Nitrianska Blatnica; far. 1990 Uľanka; kap. 1991 Staré Hory; prefekt študentov 1992 Ba; štúdiá 1992 Krakov; sp.k. 1993 Podolínec; výp.1993 Ba; kap. 1994 Prievidza, 1995 Zvolen; far. 1995 Sklené Teplice; duchovný u sestier 1998 Vrícko; štúdiá 1999 Olomouc; m.p. 2000; výp. 2001 Ba-Nové Mesto; kap. 1.7.2004 Malacky; indult na opustenie rehole; inkardinovaný do arcidiecézy 6.8.2005; výp. 6.8.2007 Smolenice
Tomša Peter, OFMCap TT
BA
nar. 28.3.1973 v Ba, ord. 30.6.2001; nemocničný kaplán 2001 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 2002; výp. 1.3.2005 Pezinok; sp.k. 1.9.2005 tamtiež; duch.správca nemocnice na Heydukovej & výp. 1.8.2006 Ba-Rača; výp. 1.9.2013 Pezinok, 1.8.2015 Ba
Tondra František, Mons., Prof., ThDr. (SP) TT nar. 4.6.1936 v Spišských Vlachoch, ord. 1.7.1962, cons. 9.9.1989; kap. 1962 Levoča; adm. 1963 Hnilec, 1969 Zázrivá; 1978 ThDr.; asistent CMBF 1978 Ba; adm. 1983 Tvrdošín, 1987 Levoča; 1989 dekan; diecézny biskup 26.7.1989 Spišská Kapitula; 1997 Profesor; predseda KBS 31.8.2000
*Tonhaiser Michal TT nar. , ord. ;

nat. Levice 7. Maii 1873, ord. 12. Jun. 1897, vic. coop. DrégelyPalánk, 1898 Rimóc, 1899 Kemence, 1904 vic. oec. imel', 1905 par. Imet, 1917 'I'ekovské sarluhy, 1935 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Torma František TT nar. 5.10.1899 vo Svodíne, ord. 29.6.1925; kap. Prašice, Ban.Štiavnica; adm. 1928 Ban.Hodruša, 1932 Bušince; far. 1933 tamtiež; okr.dekan; n.o. 1975 Bušince
Török Marek Marcel, OFMCap, ThDr. TT
BA
nar. 5.12.1967 v Ba, ord. 5.12.1992; výp 1993 Ba, 1994 Pezinok, 1.9.2000 Ba-kapucíni, 1.8.2006 Pezinok-kap
Tóth Aldemar, OSB TT nar. 28.8.1921 v Diakovciach, ord. 23.6.1946; kap. 1948 Komárno; adm. 1949 Vrícko; m.p. 1950 Diakovce
*Tóth Alojz TT nar. 19.11.1892 v Selciach, ord. 17.6.1917; asesor; n.o. Dlhá nad Váhom

vic. coop. Perbete, 1918 vic. oec. tIorný Síleš, 1921 Dlhá nad Váhom, 1937 Želovce, 1940 sine offic:io, 1943 vic. adiutor Bart, 1945 vic. oec., mox par. Bart.

Tóth Dominik, Mons. TT nar. 3.8.1925 v Kostolnom Seku, ord. 12.6.1949, cons. 16.4.1990; kap. 1949 Komárno; ceremoniár BÚ 1952 Trnava; adm. 1964 Plavecký Peter, 1968 Levice, 1970 Dunajská Lužná; m.p. 1973; kap. 1977 Vráble; adm. 1981 Dolný Pial; gen. vikár 15.12.1989 Trnava; titulárny biskup ubabský 17.3.1990 - pomocný biskup Trnava; 2000 konzultor; predseda arcidiecéznej ekonomickej rady 28.1.2002; n.o. 2.4.2004; ukončenie služby gen.vikára 15.5.2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Tóth František Jozef, SDB, Ing. TT
BA
nar. 16.4.1952 vo Veľkom Bieli, ord. 5.2.1988; m.p. 1988; kap. 1990 Ba-Petržalka, 1991 Veľký Biel; misie; výp. Ba-Miletičova
*Tóth Ignác TT nar. , ord. ;

nat. Eszergom 7. Jan. 1883, ord. 26. Jun. 1906, vic. coop. Rimóc, 1908 Šamprín, Šahy, 1909 vic. oec.. Kajal, 1910 Szob, hIorné Túrovce, 1943 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Drégely, 1945 degens in iiungaria.

Tóth Jozef, SDB TT
BA
nar. 3.2.1920 v Kráľovej pri Senci, ord. 29.6.1948; kap. 1948 Trnava-Kopánka; m.p. 1950; kap. 1966 Vráble; adm. 1970 Borský Mikuláš, 1979 Dlhá; far. 1999 tamtiež; n.o. 14.7.2004; výp. 1.9.2004 tamtiež; adm. 15.11.2004 tamtiež; n.o. 1.7.2006; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Tóth Július Aquilin, OFM TT nar. 7.4.1919 v Bratislave, ord. 20.6.1943; r.d.; m.p. 1950; kap. 1951 Dvory n.Žit., 1952 Vráble; adm. 1953 Mužla; m.p. 1955; kap. 1958 Šahy, 1960 Blesovce, 1963 Dun.Streda; adm. 1965 Farná, 1968 Báč, 1970 Kameničná, 1974 Dol. Peter
*Tóth Karol TT nar. , ord. ;

nat. Nógrádmarcal l. Jul. 1919, ord. 18. Dec. 1943, studiis theol. vacans Budapest, 1944 catech. et aux. praestans Keszegfalva.

Tóth Ladislav, SDB TT nar. 5.3.1951 v Galante, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Galanta, 1975 Komárno; adm. 1975 Hrkovce, 1977 Bušince, 1978 Sečianky, 1978 (?Obid,) Svodín; dekan 1989; farár v službe rehole 1991 Budapešť; adm. 1991 Ba-Petržalka; far. 1992 Tomášov, šk.dekan 1995 dekanát Ba-vidiek A, inšpektor pre katech.činnosť maďarských farností na celom Slovensku; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 15.7.2000 Dunajská Streda; dekan 1.9.2000 dekanát Dunajská Streda; far. 1.1.2001 Boldog; poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Senec; far. 15.8.2002 Dvory nad Žitavou; adm. 15.7.2004 Okoč; šk.inšpektor 10.3.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Tóth Štefan TT kap. 1919-1921 Ba-Rača
Tóth Štefan Zoltán TT nar. 1.5.1905 v Kosihách n.Ipľom, ord. 1.8.1928; kap. Radošovce, 1929 Holice, 1930 Gbely, 1932 Piešťany, 1933 Príbeta; adm. 1935 Obid; far 1936 tamtiež; bisk.šk.komisár 1948 dištr.Štúrovo; dekan obv. Štúrovo 1948; n.o. 1978 Obid
Travenec Boris, Mons., ThDr. TT
BA
nar. 31.3.1921 v Nitre, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Ba-Nové mesto, 1946 Borský sv. Mikuláš, 1947 Nové Mesto nad Váhom, 1948 Ba-sv.Martina, 1950 Šurany, 1951 Sereď; m.p. 1951; kap. 1956 Trnava-sv.Mikuláša, 1960 Zlaté Moravce; adm. 1962 Štiavnické Bane, 1970 Myjava; cirk.sudca 1991; šk.dekan 1995 dekanát Senica B; n.o. 1.7.1996 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2002 tamtiež; n.o. 1.7.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; n.o. 2008 ChD Beckov; + 18.7.2010
*Trebatický Ernest TT nar. , ord. ;

nat. Čachtice 5. Sept. 1885, ord. 27. Jun. 1909, vic. coop. Urmín, 1912 Preserany, 1914 par. Prašice, 1923 PreseTany, vic. for. subst. ct ínsp. sehol. elem. Distr. PreseTany, 1931 vic. for. eiusd. distr., 1944 relev. a mun. vic. for., 1946 rude don.

Trgo Pavol, SJ BA výp. 15.5.2013 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2018
*Troll Jozef TT nar. , ord. ;

nat. FeŕsBgalla 1. .lun. t912, ord. 19. Jun. 1938, vic. coop. Nyergesújfalu, 1939 Senec, 1940 Balassagyarmat, 1941 vic. oec., 1942 par. Sečianky, 1945 degens in fiungaria.

Trubač Branislav, JUDr. TT
NR
BA
nar. 10.3.1970 v Ba, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Jacovce, 1.7.1997 Vrbové; adm. 1.7.1998 Pukanec, 15.11.2001 Báb; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; adm. 1.7.2014 Budmerice; obhajca zväzku 1.9.2020; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2024
Truc František, Mons. TT nar. 16.9.1921 v Kuchyni, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Štúrovo, 1949 Kolárovo, Senec; ceremoniár BÚ 1951 Trnava; archivár 1954 tamtiež; adm. 1961 Merašice, 1963 Malženice; + 9.4.1997
Tulung Thomas, SVD BA nar. 11.1.1967 v Manggarai-Gurung, ord. 10.8.2006; špirituál kň.seminára SVD 1.6.2010 Ba; prefekt 2012 tamtiež; špirituál bohoslovcov a výp. 1.8.2016 Ba-Petržalka I.; uvoľnený z arcidiecézy 1.1.2019; sp.k. 1.9.2023 Ba-k.sv.Arnolda Janssena
Tuma Viliam TT
BA
nar. 6.8.1960 v Senici, ord. 31.10.1992; kap. 1992 Topoľčany, 1993 Ba-Nové mesto; adm. 1.9.1996 Jasová, 1.7.2005 Studienka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Častá, 1.7.2014 Radošovce
Tupý Branko, PhD., PhDr., PaedDr. TT ord. 2003; výp. 1.2.2004 Komunita Kráľovnej pokoja; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Turanský Štefan, SDB, ThDr. TT
BA
nar. 11.9.1956 v Selenči (Vojvodina), ord. 27.7.1985; vychovávateľ 1986 Rím; vicemagister 1990 Poprad-Veľká; kap. 1991 Žilina; moderátor 1995 tamtiež; predstavený seminára 1.8.2002 Ba-Dúbravka; provinciál 1.9.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2011; r.d. 1.10.2016 Ba-Mamateyova; + 12.8.2020
Turányi Mikuláš TT nar. 7.2.1941 v Ba, ord. 1.6.1965; kap. 1965 Dunajská Streda, 1967 Šahy; ceremoniár BÚ 1969 Trnava; archivár BÚ  1971 tamtiež; notár cirk.súdu; bisk.notár 1972 diecéza Hradec Králové; tajomník 1973 BÚ Trnava; asesor; tajomník ABÚ 1978 tamtiež; adm. 1990 Veľké Úľany
*Turaz Anton TT nar. , ord. ;

nat. Lozorno 3. Maii 1891, ord. 16. Maii. 1915, vic. coop. Mestečko, 1917 Krakovany, 1922 par. Bučany, 1923 Bohunice, 1934 ~ajkov.

Turček Štefan TT nar. 19.9.1931 v Novej Vsi nad Žitavou, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Trnava-sv.Mikuláša, 1961 Komjatice, 1963 Šurany, 1963 Krakovany; adm. 1966 Bzince pod Javorinou, 1966 Záhorská Ves, 1968 Krškany pri Leviciach, 19.3.1970 Tesárske Mlyňany; čestný dekan 1973; far. 1999 tamtiež; n.o. 15.9.2005 Nitra; + 5.7.2007 tamtiež, pochovaný v Novej Vsi nad Žitavou
Turčina Ján TT nar. 18.7.1938 v Stupave, ord. 26.6.1961; kap. Skalica; ZVS 1962; kap. 1964 Šurany, 1966 Komjatice, 1968 Topoľčany, 1969 Senica; adm. 1970 Malé Hoste; + 20.8.1980
Turňa Marián, OFMCap TT
BA
nar. 8.9.1972 v Brezne, ord. 30.6.2001; výp. 1.9.2001 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002; sp.k. Žilina; výp.1.8.2009 Pezinok-kapucíni; r.d. 1.8.2018 ?; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2021
*Túry Ľudovít TT nar. , ord. ;

nat. 5ahy 14. Jun. 1914, ord. 29. Jun. 1937, vic. coop. Dvory nad Žitavou, 1940 approb. prof. relig., 1941 prof. relig. Gymn. Levice, 1945 vic. coop. Levice, 1946 degens in Idungaria.

*Turza Ján TT nar. , ord. ;

nat. Obyce 25. Mart. 1911, ord. 29. Jun. 1937; vic. coop. Opatovce nad Gitavou, Borský Svätý Mikuláš, 1939 vic. oec. Sološmca, 1948 vic: coop. Modra.

*Tvrdý Arpád TT nar. , ord. ;

nat. Veiká Bytča 15. Nov. 1881, ord. 19. Jun. 1904 e~ Adioec. Coloc. 1920 susc., vic. oec. Myjava, 1923 par. i.bidem, 1934 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Myjava, 1937 par. Švajnsbach, 1.947 valetud. Podunajské Biskupice.

Tvrdý Ján TT z diec. Ban.B.; dekan; n.o.; zast.vikár (1948) Švajnbach
Tvrdý Ľuboš TT nar. 23.2.1982 v Piešťanoch, ord. 1.7.2007; diakon 1.9.2006 Šulekovo; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Horné Zelenice
Twardowski Lukasz Štefan, SVD BA kap. 1.12.2014 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.1.2018