od r.1919/22     EF                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Egging Antonius József Gerhardus, MSC TT nar. 19.3.1945 v Apeldoorn (Holandsko), ord. 3.9.1972; misionár a generálny vikár 1972 Indonézia; kap. 1997 Nitra; výp. v komunite 2004 Radošiná; superior
Eiselle Ľudovít, SJ TT superior (1944) Piešťany-jezuiti
Elek Ladislav TT nar. 9.2.1957 v Hurbanove, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Komárno; 1984 ZVS; kap. 1986 Štúrovo; adm. 1987 Dvory nad Žitnou; šk.dekan 1995 dekanát Nové Zámky B; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 1.8.2000 Kolárovo; šk.dekan 1.11.2000 dekanát Komárno; škol.inšpektor pre katechizáciu 9.11.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Elek Ľudovít TT nar. 9.10.1921 v Zelenom Háji (Hurbanovo), ord. 23.6.1946; kap. 1946 Stará Ďala, 1947 Galanta, 1947 Levice, 1948 Stará Ďala; kurát subtitút 1949 Svätý Peter; 1951 ZVS; kap. 1954 Vinica nad Ipľom; adm. 1954 Vinica, 1963 Topoľníky, 1967 Milanovce (Veľký Kýr); n.o. 1.7.1997 Veľký Kýr; výp. 1998 Dvorany nad Žitavou, 2001 Veľký Kýr, 2004 Veľký Cetín; n.o. 1.7.2006; + 25.7.2007
Elek Zórád TT nar. , ord. ; asesor; n.o. vo Veľ.Kýre; + 4.1.2000
Eliáš Štefan TT nar. 30.7.1889 v Pilisszántó, ord. 29.6.1913; kap. Senica; far. 1922 Kolta; zást.dekana 1945 dekanát Dvory nad Žitavou; adm. 1947 Tvrdošovce
Ernyei Ľudovít TT nar. 25.8.1854 v Hrušove, ord. 21.9.1877; kap. Ostrihom; gymn.prof. 1880 Trnava; far. 1883 Šenkvice, 1887 (1889) Modra; asesor 1902; VAD surr. 1902, ord.1908; tit.opát S.Spiritus de Monostor 1908
Ešše Imrich TT nar. 10.3.1947 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Tvrdošovce; adm. 1975 Lehnice, 1979 Baloň, 1986 Chyndice, 1990 Beša, 1.11.1998 Kajal; výp. 2006 Výčapy-Opatovce; + 10.3.2007
Evinic Jozef, SDB, ThDr. TT nar. 28.3.1913 v Starej Turej, ord. 22.9.1940; prof. 1941 Ba-Tehelné Pole; prof. bisk. gymn. 1943 Trnava; n.o. Stará Turá
Fába Simeon (Šimon) TT nar. 23.1.1843 v Tek.Šarlužkách, ord. 25.7.1866; kap. Dvorníky, 1867 Nógrádpatak, 1869 Seldín, 1871 Levice; far. 21.9.1876 Ondrejovce; asesor 1912; n.o. 1906
Fabera Štefan, SDB TT r.d. (1944) Trnava
Fabián Alexander TT nar. 28.10.1914 v Starom Tekove, ord. 29.6.1948; ...; kap. 1952-1962 Veľké Kostoľany; ...; správca u sestier (1971) Slov. Lupča
Fabián Ján TT nar. 29.3.1893 v Spišskej Starej Vsi, ord. 27.2.1915; n.o. (1971) Piešťany
Fabián Ján, SDB TT
BA
nar. 1.1.1976 v Rožňave, ord. 12.6.2004; kap. 1.7.2004 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010
Fabián Žigmund Mikuláš, SJ TT nar. 5.12.1919 v Chtelnici, ord. 13.5.1942; pedagóg 1943 Piešťany; m.p. 1945; n.o. 1974 Banská Bystrica, 1982 Trnava, 1997 Ivanka pri Dunaji; + 27.1.2002, pochovaný v Ivanke pri Dunaji
Fábik Ján BA
TA
nar. v Myjave, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Radošovce, 1.7.2015 Ba-Rača, 1.7.2017 Ba-Dúbravka, Senec, 1.7.2020 Ba-Sedembolesnej P.M.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2021; exkardinovaný do Trnavskej arcidiecézy
Fabo Branislav, OFMCap BA nar. 29.3.1974 v Bánovciach nad Bebravou, ord. 23.9.2000; r.d. 1.5.2012 Ba-kap.
Fábry Pavel TT nar. 15.10.1974 v Bojniciach, ord. 13.10.2002, diakon 1.5.2002 Šaľa, 1.7.2002 Piešťany; kap. 15.10.2002 Piešťany, 15.9.2003 Skalica, 1.7.2004 Topoľčianky; adm. 1.7.2005 Dolné Dubové, 1.7.2006 Nadlice); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Faith Štefan, ThDr. TT z diec. Spiš.; prof.CMBF (1948) Ba
Falat Jozef TT nar. 29.1.1925 vo Vlčkovciach, ord. 22.3.1994; výp. 1994 Modra; adm. 1.7.1996 Buková, 1997 Čermany; + 18.2.2003, pochovaný v Čermanoch
Falath Augustín TT nar. 7.7.1879 vo Farkašíne, ord. 24.61903; kap. Hašvár, Hlohovec; far. 1912 Dvorníky; zást.dekana a škol.inšpektor 1916 dekanát Ujlak; dekan 1918 tamtiež; camer S.S. supranum. 1938; + 1954, pochovaný v Dvorníkoch
Farkas Eugen TT nar. 18.1.1922 v Senci, ord. 23.6.1946; kap. 1946 Prašice, Tesáre n. Žit., 1948 Senec, Trstice, Ba-sv.Martin; adm. Čičov, Malé Kosihy, Bajtava, Veľké Blahovo, Čalovo, 1976 Dolný Bar; + 18.9.1979
Farkas Ladislav TT nar. 29.7.1931 v Nových Zámkoch, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Sládkovičovo, 1957 Želiezovce, 1958 Dunajská Streda, 1958 Komárno, 1960 Gbelce; adm. 1961 Bajtava; kap. 1962 Nové Zámky; 1962 m.p.; adm. 1965 Trávnik na Ostrove, 1967 Bruty, 1970 Jelenec, 1976 Moča; far. 1990 Ipeľský Sokolec; výp. 1.8.1998 Zemianska Olča, 1.11.1998 Kamenica nad Hronom; n.o. 1.7.2003 Moča; + 26.11.2005
Farkas Zsolt TT nar. 18.11.1979 v Nových Zámkoch, ord. 12.6.2004; kap. 12.6.2004 Šamorín, 1.7.2005 Komjatice, 1.7.2006 Komárno; adm. 1.7.2007 Kamenica nad Hronom); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Farkaš Ľuboslav TT
BA
nar. 14.11.1980 v Nových Zámkoch, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Preseľany, 10.11.2005 Nenince, 1.7.2006 Nové Zámky, 1.7.2007 Ba-Vrakuňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Ba-Rača; uvoľnený pre služby Ordinariátu OS a OZ SR 30.6.2011; exkardinovaný 30.6.2012
Farkas Peter TT
BA
nar. 12.11.1973 v Ba, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Galanta, 9.3.1999 Senica, 1.7.2000 Malacky, 1.7.2001 Nové Zámky; adm. 1.8.2002 Senohrad, 1.7.2005 Veľké Chyndice, 15.12.2007 Boldog; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 9.12.2013, pochovaný vo Veľkom Bieli na cintoríne v časti Malý Biel
Fazekas Ľudovít TT nar. 20.1.1892 vo Svodíne, ord. 21.6.1914; kap. Nemčiňany, 1915 Gbely, 1919 Holíč; adm 1923 tamtiež; far. 1928 Holíč, 1931 Urmince; zást.dekana 1933 dekanát Preseľany; dekan 1944 tamtiež
Fedor František, SDB TT diakon 1.11.2002 Ba-Dúbravka
Fehér Damaz Ján, OSB, ThDr. TT nar. 5. 1. 1913 v Komárne, ord. 5.7.1936; prof. 1936 Komárno, prof.teológie 1939 Pápa; adm. 1949 Príbovce, 1952 Slovenské Pravno, 1959 Dlhá nad Váhom, 1971 Kráľov Brod, 1976 Diakovce, 1983 Neded, 1987 Iža, predst.rehole 1990 Komárno; n.o. 1994; + 23.8.1998
Feja Ľudovít, SVD TT nar. 10.11.1969 v Lokci, ord. ..2001; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002
Fekete Jakub TT nar. 7.4.1897 v Rači, ord. 17.5.1936; kap. 1936 Veľké Kostoľany, Senec, 1938 Urmín; spr. kur. 1941 Degeš; n.o. Ba-Rača
Fekete Jozef, SJ, doc., ThDr. TT
BA
??
nar. 19.12.1966 v Prešove, ord. 17.6.1990; štúdiá 1990 Rím; výp. 1993 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy; výp.-r.d 1996 Ba-Jezuiti; sp.k. 1997 tamtiež; výp. 1.10.1999 Ba-UPC Mlynská Dolina; výp. 1.12.2006 Ba-jezuiti; r.d. Ivanka pri Dunaji; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020
Fekete Vincent, ThDr. TT nar. 19.12.1881 v Lehniciach, ord. 14.7.1904 vo Viedni; kap. Bajna, 1910 Ostrihom-Belváros; ThDr. 1910; far. 1911 Želiezovce; zást.dekana 1917, dekan 1925; n.o. 1932; adm. 1933 Kráľov Brod; far. 1938 Dlhá nad Váhom (aj v r.1948); ...; + 1962, pochovaný v Lehniciach
Fekete Vladimír, SDB, Mons. TT
BA
nar. 11.8.1955 Bratislava, ord. 30.1.1983, cons. 11.2.2018; geologický prieskum 1983 Spišská Nová Ves; duchovný pre mládež 1990 Spišské Podhradie, 1992 Ba; provinciálny inšpektor 1999 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; magister novicov 2006; misie 2009 Azerbajdžan; apoštolský prefekt 4.8.2011 Baku (Azerbajdžan); výp. 1.7.2012 Ba-Miletičova (misie Azerbajdžan); menovaný za titulárneho biskupa municipského 8.12.2017; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2017; biskup-apoštolský prefekt Baku (Azerbajdžan)
Felber Július, PhDr., ThDr. TT nar. 16.9.1890 v Mosoni, ord. 28.10.1915; prof.náboženstva 1916 Balassagyarmat; prof.teológie a špirituál gymnázia 1918 Ostrihom; obhajca chudobných 1925 metropolitný súd; prosynodálny sudca 1931; far. 1933 Ostrihom-Belváros; čestný kanonik 1937; far. 1944 Veľký Cetín; pôsobenie v Maďarsku 1945
Feledik Vincent Mária, SDB TT nar. 13. 11. 1954 v Bardejove, ord. 12.2.1988; 1988 m.p.; kap. 1990 Ba-Trnávka; a/f. 1993 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; adm. 1.8.2001 Šaštín-Stráže; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006
Fellner František TT nar. 5.5.1847 v Ba, ord. 31.7.1871; kap. Šamorín, 1877 Ba; adm. 29.4.1890 Vámos; far. 1891 tamtiež; VAD surr. 1892; n.o. 1908
Ferenc Martin TT nar. 8.2.1983 v Leviciach, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Piešťany-sv. Cyrila a Metoda
Ferenczy Juraj TT nar. 28.3.1852 v Nagymaros, ord. 25.7.1875; kap. Biskupice; adm. 1880 Fél; beneficiatus ad S.Annam Ostrihom; far. 1890 Salka; VAD surr. 1904, ord. 1905, emeritný 1927
Ferjanec Ján TT z diec. Ban.B.; spr.nemocnice (1948) Ba
Fidluš Michal, ThDr. TT nar. 6.12.1909 Sebechleboch, ord. 24.3.1935; kap. Smolenice, 193 Topoľčany; prefekt seminára 1938 Ba; vicerektor 1940 tamtiež; ThDr. 1946; cenzor 1948; asistent CMBF (zároveň naďalej vicerektor seminára)
Fidrik Pavol Rafael, OFM TT nar. 16.9.1893 v Oravskej Polhore, ord. 9.8.1919; adm. (1971) Most na Ostrove; n.o. tamtiež; + 30.8.1973
Figeľ Peter, SDB BA nar. 12.8.1975, ord. 17.4.2004; výp. 1.11.2009 Ba-Miletičova, 1.7.2012 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2016
Figura Kalist, OFM TT kap. (1944) Trnava-Tulipán, (1948) Malacky
Filadelfi Pavol, SVD BA uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2009
Filipek Andrej, SJ, doc., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 27.5.1948 v Spišskej Starej Vsi, ord. 9.6.1973; sp.k. 1.10.1999 Ba-Podhradie; výp. 2011 Ba; prorektor TU
Filo Eduard, O.Praem. TT z Jasovského opátstva; riaditeľ chlapčen. gymn. (1948) Ba
Filo Lukáš BA nar. 19.5.1985 v Trenčíne, diakonát 11.6.2011; diakon 5.6.2012 Ba-sv.Martina, 1.7.2021 Pezinok
Filo Vladimír, Mons., PhLic. TT nar. 15.1.1940 v Gáni, ord. 25.7.1962, cons. 16.4.1990; kap. 1962 Senec; 1963 ZVS; kap. 1965 Trnava-sv.Mikuláš; 1966 ceremonár ABÚ; štúdiá 1968 Gregoriánska univerzita Rím; kap. 1970 Kolárovo, 1974 Nové Zámky; adm. 1976 Veľký Cetín; 1990 dekan CMBF; titul.biskup tukkský 17.3.1990 - pomocný biskup Ba; 1990 tajomník KBS; rektor kňazského seminára 1990-91; predseda SLK; prof.cirk.práva 1990 Ba; súdny vikár 17.9.1991; 2000 konzultor; vedenie školstva a arcidiecézneho katechetického strediska v Trnave 1.9.2001; menovaný biskupom koadjútorom 23.11.2002; biskup koadjútor 14.1.2003 Rožňava
Finta Gejza Kazimír, OFM TT nar. 18.1.1912 v Chrenovej, ord. 29.6.1936; kap. 1936 Malacky; 1937 Petržalka; 1940 Karlova Ves; adm. Petržalka; 1951 m.p.; adm. 1958 Banská Belá
Fischer Jozef TT nar. 21.3.1865 v Stötterne (Burgenland), ord. 6.7.1889; kap. Lekýr, 1891 Hédervár, 1891 Ba-sv.Martina; sp.k. 1900 Ba-Podhradie; asesor 1913
Flajžík Pavol TT
BA
nar. 23.12.1956 v Skalici, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Levice, 1983 Pezinok, 1984 Ba-Blumentál; adm. 1989 Lozorno; far. 1.8.2002 Dolný Ohaj, 15.7.2004 Jablonica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2010 Dubová; šk.dekan 1.7.2013 dekanát Pezinok; far. 1.7.2014 Rohožník; dekan 1.7.2016 dekanát Malacky; ukončenie pastoračnej služby 31.10.2020
Flamík Róbert, SDB TT
BA
nar. 11.6.1977 v Skalici, ord. 18.7.2006; kap. 1.8.2006 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2009; výp. 1.7.2021 Ba-Mamateyova
Florek Anton TT nar. 31.10.1881 v Krušetnici, ord. 26.6.1906; kap. 28.6.1906 Stupava; dočasný adm. máj 1910 Stupava; adm. 1.8.1910/ far. 4.11. Láb; far. 14.2.1915 Záhorská Bystrica; dekan 1928; + 1952
Florianšič Andrej TT nar. 17. 6. 1908 v Zalave (Rumunsko), ord. 9.9.1930; kap. 1931 Oradea, 1932 Oloseg, 1933 Carastelec; adm. 1940 Osorhein, 1946 Veľká Lehota, 1959 Kalná, 1967 Blahovo, 1972 Bruty, 1974 Kamenica; n.o. 1987 Nové Zámky, + 5.9.1997
Foltán Július TT nar. 26.4.1914 vo Veľkých Uherciach, ord. 29.6.1939; kap. Borský sv. Mikuláš, Holíč, 1940 Voderady, Tekovská Nová Ves, Piešťany, 1942 Starý Tekov; ZVS 1943; kap. 1944 Pezinok, Zlaté Moravce; adm. 1944 Dolné Bzince, 1951 Bernolákovo, 1953 Dubová; n.o. 1979 Dubová, 1994 Pezinok; + 8.7.2002, pochovaný v Dubovej
Fordinál Andrej TT
BA
nar. 24.12.1972 v Myjave, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Trnava-sv. Mikuláš, 1.7.1999 Ba-Nové mesto; prefekt kňazského seminára 1.9.2000 Ba; adm. 15.9.2001 Ba-Sedembolestnej P.Márie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Ba-Nové Mesto, 1.7.2010 Rohožník, 1.7.2014 Gbely; šk.dekan 1.10.2018 dekanát Skalica
Fordinál Ján TT nar. 18. 3.1968 v Ústí nad Labem, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Hlohovec, 1991 Skalica, 1992 Ba-sv.Alžbety; far. 1994 Horné Otrokovce; šk.dekan 17.8.1998-2.9.2005 dekanát Hlohovec; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; far. 1.7.2007 Šintava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Formánek Ján, Mons. TT
BA
nar. 3.11.1936 v Starej Turej, ord. 7.5.1959; kap. 1959 Hurbanovo, 1960 Šaľa, 1963 Ba-sv. Martin, 1965 Ba-Nové mesto; adm. 1969 Trávnica, 1977 Dojč, 1979 Preseľany; far. 1990 Ba-sv. Alžbeta, dekan 1992 dekanátu Ba; konzultor 2000; poverený duchovnou starostlivosťou o verejných činiteľov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; generálny vikár 8.3.2008 Ba; pápežský prelát 26.3.2009; penitenciár 21.3.2012 Ba-katedrála sv.Martina
Fóthy Zoltán TT
BA
NR
nar.10.7.1979 v Želiezovciach, ord. 20.9.2003; diakon 6.6.2003 Lehnice; kap. 20.9.2003 tamtiež, 15.3.2004 Veľký Cetín, 1.7.2004 Komjatice, 1.7.2005 Komárno; adm. 1.7.2006 Eliášovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Šamorín; dočasne poverený dekanskou službou 1.7.2009 dekanát Šamorín; šk.dekan 1.7.2010 dekanát Šamorín; exkardinovaný 1.7.2014 do Nitrianskej diecézy
Fotta Peter, OP, Ing., PhDr. TT
BA
nar. 19.1.1958 v Bardejove, ord. 18.4.1986; technik 1986 Košice; kap. 1990 Košice-mesto, 1995 Nitra, 1996 Zvolen, 1.2.1999 Ba-Kalvária; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2001; kap. 1.1.2002 Dunajská Lužná; výp. 1.9.2003 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 31.3.2011
Francisc Vilcec TT nar. ,  1.9.1996  diakon Nové Mesto nad Váhom
Franek Peter, SchP TT nar. 4.11.1953 v D. Tižine, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Trnava-mesto, ..., 1984-1985 Veľké Kostoľany); ...; v Nitrianskej diecéze
Franta Jozef TT nar. 28.7.1931 v Hájskom, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Kolárovo, 1956 Dolná Krupá, 1959 Podolie, 1960 Holíč, 1960 Nové Mesto nad Váhom, 1964 Šoporňa; adm. 1970 Plav.Peter, 1983 Sobotište, 1992 Horné Trhovište, adm. 15.7.1997 Hájske; n.o. 15.9.1999 Hájske; +22.1.2000
Fratrič Ján, ThDr. TT nar. 28.11.1921 v Lamači, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Kolárovo, 1950 V. Leváre, ThLic., 1951 Piešťany; m.p. 1951; duch. 1959 CHD Vrbové; kap. 1965 Galanta, 1966 Senec; adm. 1967Blahová, 1968 Dubník, 1969 Ondrejovce, 1972 Levice; č.dekan 1973; okr. dekan 1976; ...; a/f Ba-Dúbravka; + 28.3.1987
Fratrič Michal, Ing. BA nar. 8.3.1981 v Ba, ord. 11.6.2016; diakon 5.6.2012 Stupava, 1.7.2014 Ba-kostol sv.Ladislava; kap. 1.7.2016 Stupava, 1.7.2017 Radošovce, 1.7.2020 Senec
Frívaldský Jozef TT nar. 17.2.1912 v Bystričanoch, ord. 29.1.1937; kap. Čachtice, 1938 Veľké Leváre; adm. Dolné Bzince; kap. 1939 Veľké Kostoľany, 1939 Nadošany; adm. Žakýl-Teplá
Frtús Anton TT nar. 18.7.1910 v Podlužanoch, ord. 24.3.1935; kap. Levice, 1936 Svätý Michal, Lekýr, 1937 Galanta, 1938 Veľké Šúrovce; adm. 1940 Bzovík, Hájske; ...; dekan; n.o. (1971) Podlužany
Frydrich Roman, ThLic. TT
BA
nar. 18.7.1972 v Ba, ord. 31.8.1996; kap. 1.9.1996 Ba-Nové mesto, 1.7.1998 Komárno, 1.8.1999 Šurany; adm. 1.7.2000 Ba-Vrakuňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Ba-sv.Martina; štúdium 2009 Viedeň; výp. 15.2.2011 Vysoká pri Morave; exkardinovaný 30.6.2011 do Rakúska
Fuertes Lorenzo Santiago Rosendo, ThDr., Opus Dei TT
BA
nar. 15.4.1958 vo Ferrol (Španielsko), ord. 15.9.1994; kap. pri študentských domovoch 1994 Santiago de Compostela; Prelatúra Opus Dei 1997 Ba; duch.správa vysokoškolákov 1.10.2000 Ba-Nové Mesto; výp. 1.11.2013 Ba-Najsv.Trojice
Funczik Emil, Dr., Mons. TT nar. 9.11.1892 v Mojmírovciach, ord. 17.5.1918; kap. Holíč, 1919 Levice; ThDr.; prof. náb.; prof. teológie 1921 Nitra, 1922 Trnava; cenzor 1924; prosynodálny examinátor 1927; Mons. 1934; prof. teológie 1936 Ba; prosynodálny sudca 1943
Füredi Ladislav Vavrinec, OFM TT nar. 14.1.1905 v Žiline, ord. 29.8.1930; duch. 1931 Kremnica; adm. 1933 Petržalka a Kalvária; sp.k. 1939 Košice-sv.Anton; adm. 1946 N. Šebastová; 1950 m.p.; adm. 1964 V. Blahovo; 1967 Kolárovo; výp. 1974 Ba-Nové Mesto; n.o. Ba
Fuska Franciscus, SDB TT nar. 13.6.1915 v Zbehoch, ord. 16.1.1945; kap. 1945 Nitra, 1949 Topoľčany, 1951 Kolárovo, 1951 Šamorín, 1952 Senec, 1952 Zlaté Moravce, 1954 Ba-sv. Martina; adm. 1956 Šišov, 1970 Litava; n.o. 1984 Pezinok; + 5.4.2002, pochovaný v Zbehoch
Futák Ján, RNDr. TT z diec. Ban.B.; docent PvF UK (1948) Ba