od r.1919/22     EF                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Egging Antonius József Gerhardus, MSC TT nar. 19.3.1945 v Apeldoorn (Holandsko), ord. 3.9.1972; misionár a generálny vikár 1972 Indonézia; kap. 1997 Nitra; výp. v komunite 2004 Radošiná; superior
Elek Ladislav TT nar. 9.2.1957 v Hurbanove, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Komárno; 1984 ZVS; kap. 1986 Štúrovo; adm. 1987 Dvory nad Žitnou; šk.dekan 1995 dekanát Nové Zámky B; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 1.8.2000 Kolárovo; šk.dekan 1.11.2000 dekanát Komárno; škol.inšpektor pre katechizáciu 9.11.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Elek Ľudovít TT nar. 9.10.1921 v Zelenom Háji (Hurbanovo), ord. 23.6.1946; kap. 1946 Stará Ďala, 1947 Galanta, 1947 Levice, 1948 Stará Ďala; kurát subtitút 1949 Svätý Peter; 1951 ZVS; kap. 1954 Vinica nad Ipľom; adm. 1954 Vinica, 1963 Topoľníky, 1967 Milanovce (Veľký Kýr); n.o. 1.7.1997 Veľký Kýr; výp. 1998 Dvorany nad Žitavou, 2001 Veľký Kýr, 2004 Veľký Cetín; n.o. 1.7.2006; + 25.7.2007
Elek Zórád TT nar. , ord. ; asesor; n.o. vo Veľ.Kýre; + 4.1.2000
Eliáš Štefan TT nar. 30.7.1889 v Pilisszántó, ord. 29.6.1913; kap. Senica; far. 1922 Kolta; zást.dekana 1945 dekanát Dvory nad Žitavou; adm. 1947 Tvrdošovce
Ernyei Ľudovít TT nar. 25.8.1854 v Hrušove, ord. 21.9.1877; kap. Ostrihom; gymn.prof. 1880 Trnava; far. 1883 Šenkvice, 1887 (1889) Modra; asesor 1902; VAD surr. 1902, ord.1908; tit.opát S.Spiritus de Monostor 1908
Ešše Imrich TT nar. 10.3.1947 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Tvrdošovce; adm. 1975 Lehnice, 1979 Baloň, 1986 Chyndice, 1990 Beša, 1.11.1998 Kajal; výp. 2006 Výčapy-Opatovce; + 10.3.2007
Evinic Jozef, SDB, ThDr. TT nar. 28.3.1913 v Starej Turej, ord. 22.9.1940; prof. 1941 Ba-Tehelné Pole; 1943 prof. bisk. gymn. Trnava; n.o. Stará Turá
Fába Simeon (Šimon) TT nar. 23.1.1843 v Tek.Šarlužkách, ord. 25.7.1866; kap. Dvorníky, 1867 Nógrádpatak, 1869 Seldín, 1871 Levice; far. 21.9.1876 Ondrejovce; asesor 1912; n.o. 1906
Fábik Ján BA nar. v Myjave, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Radošovce, 1.7.2015 Ba-Rača, 1.7.2017 Ba-Dúbravka, Senec
Fabián Alexander TT nar. 28.10.1914 v Starom Tekove, ord. 29.6.1948; ...; kap. 1952-1962 Veľké Kostoľany; ...; správca u sestier (1971) Slov. Lupča
Fabián Ján TT nar. 29.3.1893 v Spišskej Starej Vsi, ord. 27.2.1915; n.o. (1971) Piešťany
Fabián Ján, SDB TT
BA
nar. 1.1.1976 v Rožňave, ord. 12.6.2004; kap. 1.7.2004 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010
Fabián Žigmund Mikuláš, SJ TT nar. 5.12.1919 v Chtelnici, ord. 13.5.1942; pedagóg 1943 Piešťany; 1945 m.p.; n.o. 1974 Banská Bystrica, 1982 Trnava, 1997 Ivanka pri Dunaji; + 27.1.2002, pochovaný v Ivanke pri Dunaji
Fabo Branislav, OFMCap BA nar. 29.3.1974 v Bánovciach nad Bebravou, ord. 23.9.2000; r.d. 1.5.2012 Ba-kap.
Fábry Pavel TT nar. 15.10.1974 v Bojniciach, ord. 13.10.2002, diakon 1.5.2002 Šaľa, 1.7.2002 Piešťany; kap. 15.10.2002 Piešťany, 15.9.2003 Skalica, 1.7.2004 Topoľčianky; adm. 1.7.2005 Dolné Dubové, 1.7.2006 Nadlice); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Faith Štefan, ThDr. TT z diec. Spiš.; prof.CMBF (1948) Ba
Falat Jozef TT nar. 29.1.1925 vo Vlčkovciach, ord. 22.3.1994; výp. 1994 Modra; adm. 1.7.1996 Buková, 1997 Čermany; + 18.2.2003, pochovaný v Čermanoch
Falath Augustín TT nar. 7.7.1879 vo Farkašíne, ord. 24.61903; kap. Hašvár, Hlohovec; far. 1912 Dvorníky; zást.dekana a škol.inšpektor 1916 dekanát Ujlak; dekan 1918 tamtiež; camer S.S. supranum. 1938; + 1954, pochovaný v Dvorníkoch
Farkas Eugen TT nar. 18.1.1922 v Senci, ord. 23.6.1946; kap. 1946 Prašice, Tesáre n. Žit., 1948 Senec, Trstice, Ba-sv.Martin; adm. Čičov, Malé Kosihy, Bajtava, Veľké Blahovo, Čalovo, 1976 Dolný Bar; + 18.9.1979
Farkas Ladislav TT nar. 29.7.1931 v Nových Zámkoch, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Sládkovičovo, 1957 Želiezovce, 1958 Dunajská Streda, 1958 Komárno, 1960 Gbelce; adm. 1961 Bajtava; kap. 1962 Nové Zámky; 1962 m.p.; adm. 1965 Trávnik na Ostrove, 1967 Bruty, 1970 Jelenec, 1976 Moča; far. 1990 Ipeľský Sokolec; výp. 1.8.1998 Zemianska Olča, 1.11.1998 Kamenica nad Hronom; n.o. 1.7.2003 Moča; + 26.11.2005
Farkas Zsolt TT nar. 18.11.1979 v Nových Zámkoch, ord. 12.6.2004; kap. 12.6.2004 Šamorín, 1.7.2005 Komjatice, 1.7.2006 Komárno; adm. 1.7.2007 Kamenica nad Hronom); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Farkaš Ľuboslav TT
BA
nar. 14.11.1980 v Nových Zámkoch, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Preseľany, 10.11.2005 Nenince, 1.7.2006 Nové Zámky, 1.7.2007 Ba-Vrakuňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Ba-Rača; uvoľnený pre služby Ordinariátu OS a OZ SR 30.6.2011; exkardinovaný 30.6.2012
Farkas Peter TT
BA
nar. 12.11.1973 v Ba, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Galanta, 9.3.1999 Senica, 1.7.2000 Malacky, 1.7.2001 Nové Zámky; adm. 1.8.2002 Senohrad, 1.7.2005 Veľké Chyndice, 15.12.2007 Boldog; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 9.12.2013, pochovaný vo Veľkom Bieli na cintoríne v časti Malý Biel
Fazekas Ľudovít TT nar. 20.1.1892 vo Svodíne, ord. 21.6.1914; kap. Nemčiňany, 1915 Gbely, 1919 Holíč; adm 1923 tamtiež; far. 1928 Holíč, 1931 Urmince; zást.dekana 1933 dekanát Preseľany; dekan 1944 tamtiež
Fedor František, SDB TT diakon 1.11.2002 Ba-Dúbravka
Fehér Damaz Ján, OSB, ThDr. TT nar. 5. 1. 1913 v Komárne, ord. 5.7.1936; prof. 1936 Komárno, prof.teológie 1939 Pápa; adm. 1949 Príbovce, 1952 Slovenské Pravno, 1959 Dlhá nad Váhom, 1971 Kráľov Brod, 1976 Diakovce, 1983 Neded, 1987 Iža, predst.rehole 1990 Komárno; n.o. 1994; + 23.8.1998
Feja Ľudovít, SVD TT nar. 10.11.1969 v Lokci, ord. ..2001; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002
Fekete Jakub TT nar. 7.4.1897 v Rači, ord. 17.5.1936; kap. 1936 Veľké Kostoľany, Senec, 1938 Urmín; spr. kur. 1941 Degeš; n.o. Ba-Rača
Fekete Jozef, SJ, doc., ThDr. TT
BA
nar. 19.12.1966 v Prešove, ord. 17.6.1990; štúdiá 1990 Rím; výp. 1993 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy; výp.-r.d 1996 Ba-Jezuiti; sp.k. 1997 tamtiež; výp. 1.10.1999 Ba-UPC Mlynská Dolina; výp. 1.12.2006 Ba-jezuiti; r.d. Ivanka pri Dunaji
Fekete Vincent, ThDr. TT nar. 19.12.1881 v Lehniciach, ord. 14.7.1904 vo Viedni; kap. Bajna, 1910 Ostrihom-Belváros; ThDr. 1910; far. 1911 Želiezovce; zást.dekana 1917, dekan 1925; n.o. 1932; adm. 1933 Kráľov Brod; far. 1938 Dlhá nad Váhom (aj v r.1948); ...; + 1962, pochovaný v Lehniciach
Fekete Vladimír, SDB, Mons. TT
BA
nar. 11.8.1955 Bratislava, ord. 30.1.1983, cons. 11.2.2018; geologický prieskum 1983 Spišská Nová Ves; duchovný pre mládež 1990 Spišské Podhradie, 1992 Ba; provinciálny inšpektor 1999 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; magister novicov 2006; misie 2009 Azerbajdžan; apoštolský prefekt 4.8.2011 Baku (Azerbajdžan); výp. 1.7.2012 Ba-Miletičova (misie Azerbajdžan); menovaný za titulárneho biskupa municipského 8.12.2017; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2017; biskup-apoštolský prefekt Baku (Azerbajdžan)
Felber Július, PhDr., ThDr. TT nar. 16.9.1890 v Mosoni, ord. 28.10.1915; prof.náboženstva 1916 Balassagyarmat; prof.teológie a špirituál gymnázia 1918 Ostrihom; obhajca chudobných 1925 metropolitný súd; prosynodálny sudca 1931; far. 1933 Ostrihom-Belváros; čestný kanonik 1937; far. 1944 Veľký Cetín; pôsobenie v Maďarsku 1945
Feledik Vincent Mária, SDB TT nar. 13. 11. 1954 v Bardejove, ord. 12.2.1988; 1988 m.p.; kap. 1990 Ba-Trnávka; a/f. 1993 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; adm. 1.8.2001 Šaštín-Stráže; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006
Fellner František TT nar. 5.5.1847 v Ba, ord. 31.7.1871; kap. Šamorín, 1877 Ba; adm. 29.4.1890 Vámos; far. 1891 tamtiež; VAD surr. 1892; n.o. 1908
Ferenc Martin TT nar. 8.2.1983 v Leviciach, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Piešťany-sv. Cyrila a Metoda
Ferenczy Juraj TT nar. 28.3.1852 v Nagymaros, ord. 25.7.1875; kap. Biskupice; adm. 1880 Fél; beneficiatus ad S.Annam Ostrihom; far. 1890 Salka; VAD surr. 1904, ord. 1905, emeritný 1927
Ferjanec Ján TT z diec. Ban.B.; spr.nemocnice (1948) Ba
Fidluš Michal, ThDr. TT nar. 6.12.1909 Sebechleboch, ord. 24.3.1935; kap. Smolenice, 193 Topoľčany; prefekt seminára 1938 Ba; vicerektor 1940 tamtiež; ThDr. 1946; cenzor 1948; asistent CMBF (zároveň naďalej vicerektor seminára)
Fidrik Pavol Rafael, OFM TT nar. 16.9.1893 v Oravskej Polhore, ord. 9.8.1919; adm. (1971) Most na Ostrove; n.o. tamtiež; + 30.8.1973
Figeľ Peter, SDB BA nar. 12.8.1975, ord. 17.4.2004; výp. 1.11.2009 Ba-Miletičova, 1.7.2012 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2016
Figura Kalist, OFM TT kap. (1948) Malacky
Filadelfi Pavol, SVD BA uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2009
Filipek Andrej, SJ, doc., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 27.5.1948 v Spišskej Starej Vsi, ord. 9.6.1973; sp.k. 1.10.1999 Ba-Podhradie; výp. 2011 Ba; prorektor TU
Filo Eduard, O.Praem. TT z Jasovského opátstva; riaditeľ chlapčen. gymn. (1948) Ba
Filo Lukáš BA nar. 19.5.1985 v Trenčíne, diakonát 11.6.2011; diakon 5.6.2012 Ba-sv.Martina
Filo Vladimír, Mons., PhLic. TT nar. 15.1.1940 v Gáni, ord. 25.7.1962, cons. 16.4.1990; kap. 1962 Senec; 1963 ZVS; kap. 1965 Trnava-sv.Mikuláš; 1966 ceremonár ABÚ; štúdiá 1968 Gregoriánska univerzita Rím; kap. 1970 Kolárovo, 1974 Nové Zámky; adm. 1976 Veľký Cetín; 1990 dekan CMBF; titul.biskup tukkský 17.3.1990 - pomocný biskup Ba; 1990 tajomník KBS; rektor kňazského seminára 1990-91; predseda SLK; prof.cirk.práva 1990 Ba; súdny vikár 17.9.1991; 2000 konzultor; vedenie školstva a arcidiecézneho katechetického strediska v Trnave 1.9.2001; menovaný biskupom koadjútorom 23.11.2002; biskup koadjútor 14.1.2003 Rožňava
Finta Gejza Kazimír, OFM TT nar. 18.1.1912 v Chrenovej, ord. 29.6.1936; kap. 1936 Malacky; 1937 Petržalka; 1940 Karlova Ves; adm. Petržalka; 1951 m.p.; adm. 1958 Banská Belá
Fischer Jozef TT nar. 21.3.1865 v Stötterne (Burgenland), ord. 6.7.1889; kap. Lekýr, 1891 Hédervár, 1891 Ba-sv.Martina; sp.k. 1900 Ba-Podhradie; asesor 1913
Flajžík Pavol TT
BA
nar. 23.12.1956 v Skalici, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Levice, 1983 Pezinok, 1984 Ba-Blumentál; adm. 1989 Lozorno; far. 1.8.2002 Dolný Ohaj, 15.7.2004 Jablonica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2010 Dubová; šk.dekan 1.7.2013 dekanát Pezinok; far. 1.7.2014 Rohožník; dekan 1.7.2016 dekanát Malacky
Flamík Róbert, SDB TT
BA
nar. 11.6.1977 v Skalici, ord. 18.7.2006; kap. 1.8.2006 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2009
Florek Anton TT nar. 31.10.1881 v Krušetnici, ord. 26.6.1906; kap. 28.6.1906 Stupava; dočasný adm. máj 1910 Stupava; adm. 1.8.1910/ far. 4.11. Láb; far. 14.2.1915 Záhorská Bystrica; dekan 1928; + 1952
Florianšič Andrej TT nar. 17. 6. 1908 v Zalave (Rumunsko), ord. 9.9.1930; kap. 1931 Oradea, 1932 Oloseg, 1933 Carastelec; adm. 1940 Osorhein, 1946 Veľká Lehota, 1959 Kalná, 1967 Blahovo, 1972 Bruty, 1974 Kamenica; n.o. 1987 Nové Zámky, + 5.9.1997
Foltán Július TT nar. 26.4.1914 vo Veľkých Uherciach, ord. 29.6.1939; kap. Borský sv. Mikuláš, Holíč, 1940 Voderady, Tekovská Nová Ves, Piešťany, 1942 Starý Tekov; ZVS 1943; kap. 1944 Pezinok, Zlaté Moravce; adm. 1944 Dolné Bzince, 1951 Bernolákovo, 1953 Dubová; n.o. 1979 Dubová, 1994 Pezinok; + 8.7.2002, pochovaný v Dubovej
Fordinál Andrej TT
BA
nar. 24.12.1972 v Myjave, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Trnava-sv. Mikuláš, 1.7.1999 Ba-Nové mesto; prefekt kňazského seminára 1.9.2000 Ba; adm. 15.9.2001 Ba-Sedembolestnej P.Márie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Ba-Nové Mesto, 1.7.2010 Rohožník, 1.7.2014 Gbely; šk.dekan 1.10.2018 dekanát Skalica
Fordinál Ján TT nar. 18. 3.1968 v Ústí nad Labem, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Hlohovec, 1991 Skalica, 1992 Ba-sv.Alžbety; far. 1994 Horné Otrokovce; šk.dekan 17.8.1998-2.9.2005 dekanát Hlohovec; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; far. 1.7.2007 Šintava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Formánek Ján, Mons. TT
BA
nar. 3.11.1936 v Starej Turej, ord. 7.5.1959; kap. 1959 Hurbanovo, 1960 Šaľa, 1963 Ba-sv. Martin, 1965 Ba-Nové mesto; adm. 1969 Trávnica, 1977 Dojč, 1979 Preseľany; far. 1990 Ba-sv. Alžbeta, dekan 1992 dekanátu Ba; konzultor 2000; poverený duchovnou starostlivosťou o verejných činiteľov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; generálny vikár 8.3.2008 Ba; pápežský prelát 26.3.2009; penitenciár 21.3.2012 Ba-katedrála sv.Martina
Fóthy Zoltán TT
BA
NR
nar.10.7.1979 v Želiezovciach, ord. 20.9.2003; diakon 6.6.2003 Lehnice; kap. 20.9.2003 tamtiež, 15.3.2004 Veľký Cetín, 1.7.2004 Komjatice, 1.7.2005 Komárno; adm. 1.7.2006 Eliášovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Šamorín; dočasne poverený dekanskou službou 1.7.2009 dekanát Šamorín; šk.dekan 1.7.2010 dekanát Šamorín; exkardinovaný 1.7.2014 do Nitrianskej diecézy
Fotta Peter, OP, Ing., PhDr. TT
BA
nar. 19.1.1958 v Bardejove, ord. 18.4.1986; technik 1986 Košice; kap. 1990 Košice-mesto, 1995 Nitra, 1996 Zvolen, 1.2.1999 Ba-Kalvária; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2001; kap. 1.1.2002 Dunajská Lužná; výp. 1.9.2003 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 31.3.2011
Francisc Vilcec TT nar. ,  1.9.1996  diakon Nové Mesto nad Váhom
Franek Peter, SchP TT nar. 4.11.1953 v D. Tižine, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Trnava-mesto, ..., 1984-1985 Veľké Kostoľany); ...; v Nitrianskej diecéze
Franta Jozef TT nar. 28.7.1931 v Hájskom, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Kolárovo, 1956 Dolná Krupá, 1959 Podolie, 1960 Holíč, 1960 Nové Mesto nad Váhom, 1964 Šoporňa; adm. 1970 Plav.Peter, 1983 Sobotište, 1992 Horné Trhovište, adm. 15.7.1997 Hájske; n.o. 15.9.1999 Hájske; +22.1.2000
Fratrič Ján, ThDr. TT nar. 28.11.1921 v Lamači, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Kolárovo, 1950 V. Leváre, ThLic., 1951 Piešťany; m.p. 1951; duch. 1959 CHD Vrbové; kap. 1965 Galanta, 1966 Senec; adm. 1967Blahová, 1968 Dubník, 1969 Ondrejovce, 1972 Levice; č.dekan 1973; okr. dekan 1976; ...; a/f Ba-Dúbravka; + 28.3.1987
Fratrič Michal, Ing. BA nar. 8.3.1981 v Ba, ord. 11.6.2016; diakon 5.6.2012 Stupava, 1.7.2014 Ba-kostol sv.Ladislava; kap. 1.7.2016 Stupava, 1.7.2017 Radošovce
Frívaldský Jozef TT nar. 17.2.1912 v Bystričanoch, ord. 29.1.1937; kap. Čachtice, 1938 Veľké Leváre; adm. Dolné Bzince; kap. 1939 Veľké Kostoľany, 1939 Nadošany; adm. Žakýl-Teplá
Frtús Anton TT nar. 18.7.1910 v Podlužanoch, ord. 24.3.1935; kap. Levice, 1936 Svätý Michal, Lekýr, 1937 Galanta, 1938 Veľké Šúrovce; adm. 1940 Bzovík, Hájske; ...; dekan; n.o. (1971) Podlužany
Frydrich Roman, ThLic. TT
BA
nar. 18.7.1972 v Ba, ord. 31.8.1996; kap. 1.9.1996 Ba-Nové mesto, 1.7.1998 Komárno, 1.8.1999 Šurany; adm. 1.7.2000 Ba-Vrakuňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Ba-sv.Martina; štúdium 2009 Viedeň; výp. 15.2.2011 Vysoká pri Morave; exkardinovaný 30.6.2011 do Rakúska
Fuertes Lorenzo Santiago Rosendo, ThDr., Opus Dei TT
BA
nar. 15.4.1958 vo Ferrol (Španielsko), ord. 15.9.1994; kap. pri študentských domovoch 1994 Santiago de Compostela; Prelatúra Opus Dei 1997 Ba; duch.správa vysokoškolákov 1.10.2000 Ba-Nové Mesto; výp. 1.11.2013 Ba-Najsv.Trojice
Funczik Emil, Dr., Mons. TT nar. 9.11.1892 v Mojmírovciach, ord. 17.5.1918; kap. Holíč, 1919 Levice; ThDr.; prof. náb.; prof. teológie 1921 Nitra, 1922 Trnava; cenzor 1924; prosynodálny examinátor 1927; Mons. 1934; prof. teológie 1936 Ba; prosynodálny sudca 1943
Füredi Ladislav Vavrinec, OFM TT nar. 14.1.1905 v Žiline, ord. 29.8.1930; duch. 1931 Kremnica; adm. 1933 Petržalka a Kalvária; sp.k. 1939 Košice-sv.Anton; adm. 1946 N. Šebastová; 1950 m.p.; adm. 1964 V. Blahovo; 1967 Kolárovo; výp. 1974 Ba-Nové Mesto; n.o. Ba
Fuska Franciscus, SDB TT nar. 13.6.1915 v Zbehoch, ord. 16.1.1945; kap. 1945 Nitra, 1949 Topoľčany, 1951 Kolárovo, 1951 Šamorín, 1952 Senec, 1952 Zlaté Moravce, 1954 Ba-sv. Martina; adm. 1956 Šišov, 1970 Litava; n.o. 1984 Pezinok; + 5.4.2002, pochovaný v Zbehoch
Futák Ján, RNDr. TT z diec. Ban.B.; docent PvF UK (1948) Ba