od r.1919/22     S                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Sabatula Marek Stanislav, OFM TT nar. 23.1.1976 v Prešove, ord. 29.6.2005; výp. 1.7.2005 Ba, 1.10.2005 Nové Zámky-frant.; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007; r.d. 1.8.2016 Ba-františkáni
Sabo Alfonz Vladimír, PaedDr., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 20.2.1972 v Snine, ord. 27.6.1998; v reholi OP, rehoľné meno Alfonz; kap. 1.7.1998 Ba-Kalvária; výp. 1.2.1999 Košice; kap. 2001 Zvolen-Západ; adm. 2002 tamtiež, 1.9.2003 Dunajská Lužná, 10.11.2007 Ba-Nové Mesto; far. 1.7.2009 Vištuk; inkardinovaný do arcidiecézy 18.2.2011; šk.dekan 1.9.2011 dekanát Pezinok; far. 1.7.2013 Lozorno
Sabo Mikuláš TT nar. 10.11.1948 v Šali, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Tvrdošovce, 1977(78?) Nové Zámky, 1978 Levice; adm. 1980 Okoličná na Ostrove, 1984 Dolné Semerovce, 1988 Neded; kap. 1992 Gabčíkovo, 1993 Tvrdošovce; adm. 1.7.1995 Topoľníky, 1996 Hronovce, 1.7.1998 Štvrtok na Ostrove, 1.10.2002 Gbelce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Sabo Vendelín, SDB TT nar. 24.10.1919 v Šúrovciach, ord. 29.6.1949; katechéta 1949 Trnava-Kopánka; 1950 m.p. Podolínec; 1951 ZVS; kap. 1953 Vrbové, 1962 Skalica, 1967 Malacky, 1969 Holíč; 1991 duchovný správca u sestier Holíč; výp. 1993 Holíč; n.o. Holíč; + 12.11.2008
Sabol Peter TT nar. 8.1.1966 v Janove, ord. 2.9.2001; diakon 1999 Zlaté Moravce, 2000 Piešťany, 15.9.2000 Stupava, 10.1.2001 Ba-Vrakuňa; kap. 2.9.2001 tamtiež, 1.2.2002 Skalica, 1.7.2002 Želiezovce; adm. 1.8.2003 Štiavnické Bane, 1.7.2006 Žemberovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Sabol Peter, SJ BA nar. 18.6.1976 v Prešove, ord. 26.6.2004; duch.správca UPC 2004 Banská Bystrica; zároveň výp. BB-Radvaň; uvoľnený zo služby v diecéze 2008; sp.k. 1.9.2010 Ba-jezuiti; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 15.9.2012
Sabol Stanislav TT
BB
BA
nar. 10.10.1952 v Ba, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Zlaté Moravce; 1976 ZVS; kap. 1978 Cífer, 1979 Krakovany, 1981 Starý Tekov, 1982 Piešťany; adm. 1983 Rastislavice, 1983 Veľké Zálužie, 1.7.1997 Jakubov, 1.7.2006 Štiavnické Bane; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2009; far. Dojč 1.7.2009, 1.7.2017 Studienka; výp. 1.7.2020 Ba-Blumentál, 1.10.2020 Ba-sv.Martina
Sádecký Samuel TT nar. 1.3.1978 v Nových Zámkoch, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Starý Tekov, 1.12.2002 Topoľčany, 1.7.2004 Senica, 1.7.2005 Ba-Vrakuňa; adm. 1.7.2006 Šoporňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Salai Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Slcalica 29. M.aii 1908, ord. 26. Jun. 1938 , vic. coop. Tekovská Nová Ves, 1939 Navé ?4'Iesto nad Válrom, 1941 vi,.:. oec. Osuské, 1944 Jablonica

*Salatňai Michal TT nar. , ord. ;

nat. Dornaniky 27. Jan. 1909, ord. 5. .Tul. 1935. viv. coop. Sered, 1936 vic. adiutor Šúrovce, 'rhDr., assistens Fac. theol. Bratislava, 1940 extraord. prof. ibidem. 1943 excommunicatus

Salík Ján TT nar. 8.6.1952 v Pušovciach, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Radošovce, 1.6.1995 Starý Tekov; adm. 1995 Hrušov, 2004 Šipice, 20.10.2005 Pečenice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Salka Bartolomej TT nar. 19.4.1951 v Plechoticiach, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Humenné, 1979 Sabinov, 1982 Zborov, a/f. 1985 Nižný Hrušov, 1987 Košice-Kavečany, duch.správca CHD 1988 Dolný Smokovec, 1988 Pezinok; duch.služba v nemocnici 1994 Topoľčany
Samek Imrich TT kap. Zlaté Moravce; + 6.8.1973 v 46.r.života a v 2.r.kňazstva
Sandtner Štefan, SDB, ThLic. TT nar. 30.4.1916 v Pezinku, ord. 20.3. 1943; kap. 1943 Ba-Tehelné pole; r.d. (1944) Hr.Beňadik; kap. 1949 Šaštín; m.p. 1950 CHD Pezinok; n.o. 1992 Ba; výp. 1993 Ba; n.o. 1995 Pezinok; výp. 2001 Ba-Pomocnice kresťanov; n.o. Ba; + 14.8.2006
Sárai Atilla TT nar. 23.6.1971 v Nových Zámkoch, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Ipeľské Predmostie, 1.7.1998 Dunajská Streda, 22.12.1998 Galanta; adm. 1999 Žemliare; poverený dekanskou agendou 25.1.2001; adm. 15.7.2004 Svätý Peter, 1.7.2005 Zemné; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Sarnecký Jozef, SDB BA nar. 4.3.1973 v Prešove, ord. 17.6.2000; výp. 1.7.2009 Ba-Trnávka; provinciálny ekonóm 1.7.2011 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017
Sarnicki Peter, OFMConv, ThLic. TT nar. 28.8.1968 v Przemyslu (Poľsko), ord. 18.6.1994; kap. 15.8.1996 Ba-Karlova Ves; adm. 15.9.2001 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003
*Sasinek Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Vrádište 25. Febr. 1894, ord. 17. Maii 1918 vi;,. coop. Urmín, 19?0 Tekovská Nová Ves, 1922 CJhely, 1922 vic. oec. Gbely,1922 Bratislava-Nové Mesto, prof. relig. in Praep. magistrarum Bratislava, 1934 vic. oec. Dojč, vic. caop. Radošovce, vic. oec. f Iaspruni,a, 1940 rude don

*Satko Jozef TT nar. , ord. ;

nat. lVlyslenice ?5. Oct. 1892, ord. 16. Maii 1915. vic. coop. Ujlak, 1917 Vráble cap. milit., 1919 vic. oec. lforrré Vašardice , 1934 Unín, 1938 par. Doué Orešany

*Sebők František TT nar. , ord. ;

nat. Mostová Kerf 26. Jun. 1899, ord. 18. Jun. 1922, vic. coop. 5amorín, 1925 Parkan, Nasvad, 1927 Ladice, Dvorr u'ky, 1928 Komárno, 1931 par. Vajka nad Dunajom

Sečánsky Július TT nar. 15.11.1907 v Uhrovci, ord. 17.6.1934, kap. Hr.Beňadik, 1936 Šaštín; adm. 1938 tamtiež, 1941 Hodruša, 1947 Olováry, 1953 Sečianky, 1957 Urmince; n.o. 1973 Hodruša; + 31.8.1988
Sedláčik Ján Václav, OFM TT nar. 5.5.1925 v Bratislave, ord. 8.7.1951; duchovný Alepe (Sýria); adm. 1952 Inkzík, 1956 Damašk, 1959 Knaye, 1962 Lattakia, 1965 Alep; predstavený klášt.; riad. škôl; dekan sev. Sýrie; kap. 1968 Bratislava-N. Mesto, 1969 Hlohovec; adm. 1971 D. Plachtince
Sedlák Jarolím TT nar. 15.9.1911 v Krakovanoch, ord. 5.7.1937; kap. Palárikovo, 1938 V.Zálužie, 1939 Hlohovec; prof. bisk. gymn. Trnava; adm. 1950 Lančár, 1946 Preseľany; šk. komisár 1949; šk. dekan 1951; adm. 1952 Majcichov; m.p. 1956; duch. CHD 1965 Sl.Ľupča; adm. 1971 Brezová pod Bradlom, 1972 Chropov;  n.o. Trnava
Sedlák Ľubomír TT nar. 6.11.1933 v Krakovanoch, ord. 23.6.1957; kap. 1957 Nové Zámky, 1959 Štúrovo, 1961 Levice, 1962 Šahy; adm. 1965 Dunajská Lužná, 1970 Trnovec nad Váhom, 1973 Imeľ; m.p. 1974 Ba-Pod.Biskupice; duchovný správca CHD 1980 Cerová; adm. 1984 Výčapy Opatovce, 1985 Jelenec; far. 1990 Ba-Dúbravka, 1993 Galanta, 1994 Chorvátsky Grob; výp. 1.9.1996-far. 1.10.1996 Santovka; n.o. 1999 Turčianske Teplice; adm. 15.11.1999 Demandice; duchovný u sestier tešiteliek 1.2.2001 Ba; far. 15.10.2001 Dobrá Voda; n.o. 1.11.2004; výp. 15.11.2004 tamtiež; n.o. Trnava; + 6.12.2005
Sedlák Vojtech TT nar. 29.8.1917 v Horovciach, ord. 7.6.1942; kap. Cífer, 1943 Mestečko (Leopoldov), 1945 Podolie, 1947 Šamorín, 1948 Dvorníky; adm. 1954 tamtiež; dekan 1978
Sekáč Peter, ThLic. TT nar. 17.8.1962 v Ba, ord. 31.10.1992; kap. 1992 Senica, 1993 Zlaté Moravce, 1994 Malacky;  adm. 1995 Banská Belá, 1.7.2005 Žemberovce, 1.7.2006 Plavecký Mikuláš; + 30.9.2007, pochovaný na Ružinovskom cintoríne v Bratislave
Selláň Ľudovít TT nar. 11.2.1930 v Bratislave, ord. 21.6.1953; kap. Vráble; ZVS 1954; kap. 1955 Mostová, 1956 Príbeta, 1957 Štúrovo, 1959 Ba-Pod.Biskupice; adm. 1970 tamtiež, ..., Kostolné Kračany; + 31.7.1991
Seman Pavol, SDB, Ing., ThLic. TT
BA
nar. 5.5.1963 v Sokoľanoch, ord. 12.9.1992; r.d. 1992 Humenné; výp. 1993 Ba, 1.8.2002 Ba-Dúbravka, 1.8.2006 Ba-Pomocnice kresť., 1.7.2007 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2012; r.d. 1.7.2017 Ba-Miletičova
Seman Stanislav, SDB, ThLic. Ing. TT ???; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006
*Semptey Ladislav TT nar. , ord. ;

nat. Budapest 2. Jan. 1909, ord. 19. Jun. 1932, ThI)r., vic. coop. Nagymaros, 1933 Esztergom-Beivá.ros, 1934 BudapestKir. Vár (simul secr. Actionis Cath. in Budapest), 1936 prof. theol. Eszter~om (1936 ~41 praef. stud. theologorum), 1940 isp. schol. cath. Adioec., 1942 examir:. prof. relis~., 1943 censor libr., 1945 par. Lelcýr, mox de~ens in I~Iungaria

Senási Angelus Karol, OFMCap TT nar. 7.5.1924 v Novej Vsi n.Žit., ord. 14.3.1948; r.d.; duch.spr. 1958   Kráľová pri Senci; kap. 1959 Skalica, 1965 Senec; duch.spr. 1966 Báč; kap. 1967 Zl.Moravce; špirituál Kň.seminára 1970 Bratislava; adm. 1973 Šaštín, 1976 Čajkov; duch.spr.sestier 1977 Klentnice; ... ; + 15.8.1991
Senčík Štefan, SJ, ThDr. TT nar. 12.12.1920 v Starom Tekove, ord. 22.8.1949; štúdiá 1946 Holandsko, 1950 Dublin; misionár 1951 Austrália; 1957 Vatikánsky rozhlas; misionár 1963 Kanada; 1969 predstavený misijného domu; 1975 provinciál slov. Jezuitov v zahraničí; redaktor 1974 “Posla” a “Echa”, 1984 Vatikánsky rozhlas; r.d. 1990 Piešťany; predstavený 1992 Kanada; výp. 1995 Trnava; + 15.11.2001, pochovaný v Trnave
Senkár Alexander TT nar. 22.7.1911 v Marcelovej, ord. 18.6.1939; kap. Nógrádmarcal, 1943 Pribeta; adm. 1945 tamtiež, Dolný Bar, 1949 Michal na Ostrove
Sepp Peter, ThLic. TT nar. 9.6.1965 v Ba, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Vráble, 1990 Štúrovo, 1992 Ba-sv. Martina; adm. 1.8.1995 Michal na Ostrove; noviciát OSB 1999 Viedeň; učí náboženstvo 2001 Viedeň
Serédi Mikuláš Juraj, OSB TT nar. 19.2.1911 v Diakovciach, ord. 14.7.1935; štud. a duch.maď.veriacich Praha; výp. 1939 . Budapešt,  zást.far. 1941  opátstvo Celldömölk; prof.gymn. 1942 Ostrihom; prof. bohosl. duch. nemoc. 1945 Komárno; adm. 1949 Kameničná, Kl.pod Znievom, Vrícko, Bacúch, 1950 Trnie, 1951 Brezany, 1953 Vígľ.Huta-Kalinka, 1960 Lehnice, 1975 Kost.Kračany
Sersen František, SDB, ThDr. TT direktor r.d. (1944) Šaštín
Sersen Karol, SDB TT nar. 24.10.1904 v Špačinciach, ord. 29.6.1937; r.d. Ba-Tehelné Pole, 1941 Ba-Trnávka, (1944) Ba-Telehné Pole, 1947 Trnava-Kopánka; m. p. 1950; n.o. CHD Pezinok
Sersen Leopold, SDB TT nar. 5.11.1917(16) v Špačinciach, ord. 29.6.1947; m.p. 1947; n.o. 1990 Ba-Trnávka, 2002 Pezinok, Spišské Podhradie; + 9.2.2006
Shcherban (Ščerban) Miroslav, Benedikt, OFM TT nar. 9.3.1979 v Hlbokom (Ukrajina), ord. 29.6.2005; výp. 1.7.2005 Ba; misie Ukrajina
*Schatz Mikuláš TT nar. , ord. ;

nat, Trnava 16. Nov. 1892, ord. 13. Maii 1917, vic. coop. Tekovská Nová Ves, 1918 Ladice, cap. milit., 1919 vic. coop. Chteln.ica, 1920 Suchá nad Parnou, 1921 Nové Zámky, 1923 Komnrno, 1925 Šahy, 1926 Banská Štiavnica, 1927 vic. oec., 1930 par. Piarg, 194~, vic. for. Ditsr. Banská Štiavnica, 1947 commis. ep. schol. nation. D'str. eiusdem, 1948 relev. ab l2is 2 mun

Scheimer Emil TT nar. 31.12.1923 v Banskej Hodruši, ord. 6.5.1950; ZVS; kap. 1954 Banská Štiavnica, 1957 Zlaté Moravce; adm. 1957 Jedľové Kostoľany, 1960 Veľké Zálužie, 1962 Topoľčianky; asesor 1971; dekan 1974; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.8.2004; + 4.2.2007, pochovaný na cintoríne v Topoľčiankach
Schindler Juraj, Ing. TT nar. 6.9.1976 v Trenčíne, ord. 1.7.2007; diakon 2.7.2006 Palárikovo; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Palárikovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Schlossár Kamil Ľubor, CCG, Ing. TT nar. 13.8.1965 v Bojniciach, ord. 15.6.1995; sp.k. 1995 Marianka, 1.9.1995 rektor k. Božského srdca Ježišovho Zlaté Moravce; kap. 1.8.1999 Marianka; indult na opustenie inštitútu 1.9.2000, inkardinovaný do Královohradeckej diecézy
Schmidt Štefan TT z diec. Nitr.; asesor; adm.-kurátor (1948) Lepoldov
Schmidt Zoltán, SDB, RNDr., CSc. TT nar. 21.2.1928 v Hronci, ord. 12.10.1980; vedecký pracovník 1980 Ba; far. 1984 Podhorany pri Nitre; výp. 1993 Šaštín-Stráže; n.o. 2005 tamtiež; + 14.7.2008 v Nitre na Kalvárii
Schmiester Alojz TT nar. 10.8.1934 v Čermanoch, ord. 23.6.1957; kap. Zl.Moravce, 1959 Sered, 1961 Ba, 1966 Šaľa, 1967 Topoľčany; adm. 1969 Pata
*Schnitzler Alexander TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 28. Jul. 1877, ord. 25. Jun. 1901, vic. coop. Bratisiava-Svätý Martin, 1918 cur. Bratisiava-Svätý Ladislav, 1927 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1930 par. Svätý Michal

Schönwiesner Karol TT nar. 25.51971 v Ba, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Sládkovičovo, 15.10.1996 Galanta, 1.7.1997 Šahy; 1997 ZVS; kap. 1.10.1998 Šahy; adm. 1999 Trnovec nad Váhom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Schrötter Gilbert, OH TT poverený duch. správou v kost. milosrdných bratov 15.7.1995 Ba
Schubert Emanuel TT nar. 5.12.1903 v Elsworth (USA), ord. 1.3.1928; kap. 1928 Detvianska Huta, 1928 Detva, 1929 Chrenovec, 1929 Prievidza; far. 1935 Prievidza, 1948 Kremnica, arcidekan; n.o.-výp. 1990 Banská Štiavnica
Schwarz Jozef TT nar. 21.1.1981 v Topoľčanoch, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Zlaté Moravce, 1.7.2006 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda
Siekel Štefan, CCG TT nar. 21.4.1981 v Šali; diakon 1.2.2007 Topoľčianky
Simek Alexander TT nar. 23.7.1951 v Tvrdošovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Levice, 1976 Komárno, 1977 Schonberg-St. Veit (Rakúsko), 1981 Ottignes (Belgicko); misionár 1984 Lubumbashi (Zaire); 1985 štúdium Graz (Rakúsko); u sestier 1986 Gratkorn (Rakúsko); far. 1992 Matúškovo; uvoľnený do diecézy Graz-Seckau 15.1.1994; duchovný 1997 u milosrdných sestier; výp. 15.10.2006 Komárno; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Simon Rudolf TT nar. 1.11.1912 v Bake, ord. 26.6.1938 (1939); kap. Čajakovo; adm. 1941 Šárovce, 1951 Gabčíkovo; č.dekan 1975
Sinkó Ján TT nar. 20.11.1900 v Hrkovciach, ord. 29.6.1924; kap. Nesvady, 1925 Pod.Biskupice, 1926 Kolárovo, 1928 Tvrdošovce, Hr.Beňadik, Dvorníky n.Váh., 1930 Komjatice; adm. 1931 Štvrtok na Ostrove; far. 1937 tamtiež
Sitár Cyril BA nar. 10.5.1985 v Bratislave, ord. 13.6.2010; kap. 13.6.2010 Senica, 1.7.2011 Ba-sv.Martina, 1.7.2012 Ba-Kráľ.rodiny; diecézny raditeľ PMD 1.6.2013 (na jeden rok); kap. 1.7.2015 Skalica; sp.k. 1.7.2017 Chorvátsky Grob-Čierna Voda; zároveň: výp. 19.10.2020 Ba-Vajnory; adm.excurendo 1.12.2020-31.3.2021 tamtiež
Sitár Ján BA nar. 27.8.1983 v Bratislave, ord. 14.6.2008; kap. 15.6.2008 Ba-Sv.Rodiny, 1.7.2009 Malacky, 1.7.2011 Ba-Blumentál; cirkevný sudca 13.3.2012; far. 1.7.2016 Plavecký Štvrtok
Sitár Marek, JCLic. TT
TA
BA
nar. 14.4.1978 v Ba, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Želiezovce, 2003 Piešťany (15.7.2004 sv.Cyrila a Metoda), 1.7.2005 Radošovce, 1.7.2006 Dunajská Streda; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2012; kap. 1.7.2012 Ba-Podunajské Biskupice; far. 1.7.2013 Kuchyňa; výp. 1.7.2016 Ba-Najsv.Trojice; adm. 1.11.2016 Jablonica; výp. 1.7.2017 Ba-Najsv.Trojice
Sitka Zdenko TT
BA
nar. 18.4.1968 v Piešťanoch, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Sereď, 1992-95 Ba-Nové mesto; 1994 civilná služba; kap. 1995 Ba-Nové mesto; adm. 1.8.1996 Smolenice; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Trnava B; cirkevný sudca 10.12.1999; far. 15.7.2000 Pezinok; šk.dekan 1.11.2000 dekanát Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; far. 15.1.2009 Gbely; šk.dekan 15.2009 dekanát Skalica; far. 1.7.2011 Senec, 1.7.2012 Prievaly, 1.8.2014 Ba-Rača
Sitkey Juraj, SJ TT nar. 23.4.1915 v Nitre, ord. 29.6.1943; r.d. 1946 Sp.N.Ves, Piešťany, Hostýn; m.p. 1951 Čechy; väzenie Brno, Košice; misie 1968 Viedeň, 1969 Insbruck, 1970 Koblenz; misionár pre Slovákov 1976 Frankfurt; n.o. 1997 Ivanka pri Dunaji; + 26.7.2005
Skala Jozef, SDB, ThBac. TT
BA
nar. 22.3.1971 v Trnave, ord. 8.9.2000; diakon 1.8.2000 Šastín; kap. 15.12.2000 tamtiež; výp. 1.8.2004 Ba-Petržalka; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; výp. 1.7.2007 Ba-Miletičova
Skalný Jozef, SDB, Ing. TT
BA
nar. 8.10.1946 v Ba, ord. 4.6.1977; m.p. 1977; kap. 1990 Dolný Kubín, 1991 Spišské Podhradie; ekonóm domu 1998 Žilina; duchovný 1994 Nitra; far. 1997 Spišské Podhradie; výp. 1.7.1999 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2009; r.d. 1.7.2011 Ba-Trnávka; n.o. 30.6.2013
Skladaný Roman TT nar. 9.8.1974 v Trenčíne, ord. 3.7.1999; kap. 5.7.1999 Malacky, 1.7.2000 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2001 Dvorníky n/V, 20.9.2001 Topolčianky; adm. 1.7.2002 Malé Hoste; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Skočík Ondrej, CM TT
BA
nar. 9.8.1976 v Ba, ord. 20.6.2004; kap. 20.6.2004 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2008
Skonc František, CSsR BA kap. 1.8.2017 Ba-Kramáre; prefekt bohoslovcov v komunite 1.4.2023 Ba-Puškinova
Slamka Jozef, Mons. TT
BA
nar. 17.10.1941 v Bábe, ord. 27.6.1965; kap. 1965 Tvrdošovce; 1965 ZVS; kap. 1967 Vrbové, 1969 Nové Zámky, 1975 Ba-Nové mesto; adm. 1975 Vysoká, 1981 Trnava-sv.Mikuláša, dekan; far. 1.7.1995 Zohor; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; Mons. 26.3.2009; far. 1.7.2009 Blatné; n.o. 1.7.2016; + 22.11.2018; pochovaný v Bábe
Slaninka Augustín, CM TT
BA
nar. 29.7.1955 v Modre, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Topoľčany, 1978 Zlaté Moravce, 1979 Vrbové; adm. 1981 Vrbové; špirituál kňazského sem. 1990 Ba; odborný asistent 1990 Ba; kap. 1992 Ba-Prievoz; provinciál Misijnej spoločnosti; výp. 1993 Ba; špirituál kň.seminára 1.9.2002 Ba; far. 1.8.2005 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2014
Slaninka Leopold, SJ TT nar. 24.6.1967 v Modre, ord. 26.6.1999; výp. 1.7.1999 Piešťany
Slávik Ondrej TT
BA
nar. 18.7.1977 v Myjave, ord. 18.6.2005; kap. 19.6.2005 Piešťany-CM, 15.12.2005 Hlohovec, 1.7.2007 Ba-sv.Alžbety; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; misie 1.7.2009 Kazachstan; far. 1.12.2013 Plavecký Štvrtok; výp. 1.7.2016 Ba-sv.Alžbety
Slavkovský Ondrej, SVD TT nar. 25.11.1914 v Jánovciach, ord. 25.3.1944; r.d.; m.p. 1950; kap. 1970 Skalica; adm. 1973 Kopčany
Slavkovský Reginald Adrián, OP, RNDr., PhD. TT
BA
nar. 13.6.1963 v Košiciach, ord. 6.7.1996; kap. 8.7.1996 Ba-Kalvária, 1.9.1996 Dunajská Lužná; výp. 1996 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2001; výp. 1.11.2005 Dunajská Lužná; provinciál 2.7.2009 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2013
Slepčan Ivan BA nar. , ord. 16.6.2019; kap. 1.7.2019 Stupava, 1.7.2021 Ba-Blumentál
Slepčan Peter, ThDr. TT
BA
nar. 9.12.1971 v Novej Bani, ord. 3.1.1998; štúdiá 1998 Rím; kap. 1.7.1999 Ba-sv.Martina; adm. 1.7.2000 Grinava; výp. 15.9.2004 Križovany nad Dudváhom; adm. 1.10.2007 Ba-Vajnory; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 15.1.2010 dekanát Ba-stred; šk.dekan pre cirkevné školy 15.11.2013 dekanát Ba-stred; far. 1.7.2015 Ba-sv.Martina
Slezák Rudolf, ThDr., SDB TT nar. 20.9.1909 v Špačinciach pri Trnave, ord. 24.9.1938; adm. (1971) Šaštín-Stráže; + 5.6.1974
Slezák Jozef TT
BA
nar. 25.12.1978 v Trnave, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Šurany, 1.7.2006 Ba-Nové Mesto; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2008 Pezinok, 1.7.2009 Ba-sv.Martina; člen rady KBS pre mládež a univerzity 11.12.2009 (do r.2015); sp.k. 1.7.2011 Ba-alžbetínky; výp. 1.7.2013 Ba-Sv.Martina; mimo pastorácie 1.4.2014; suspendovaný 14.8.2015
Slezák Silvester TT nar. 29.12.1925 v Kostolnej pri Dunaji, ord. 6.5.1950; kap. 1951 Šahy, 1953 Nové Zámky, 1955 Šaľa, 1957 Sládkovičovo, 1958 Trnava-Tulipán, 1959 Ba-Petržalka; adm. 1962 Jablonica, 1964 Ba-Lamač, 1965 Ba-Prievoz; n.o. 1990 Hrubý Šúr; + 2.12.2009
Slivka Augustín Marcel, OP TT nar. 11.9.1974 v Humennom; diakon 2000 Ba-Kalvária, 1.11.2001 Dunajská Lužná, 1.1.2002 Ba-Kalvária, 1.7.2004 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2005
Slivoň Jozef, SDB, ICLic. TT
BA
 
nar. 22.2.1956 v Senci, ord. 28.12.1984; výp. 15.7.1995 Šaštín; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; v Nitrianskej diecéze; výp. 1.7.2009 Ba-Pomocnice kresťanov ; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013; adm. 1.7.2021 Ba-sv.Jozefa (Krasňany); cirkevný sudca 1.2.2022
Slíž Martin, SDB TT
BA
ord. 29.1.2000; výp. 1.3.2000 Trnava-Kopánka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003; výp. 1.8.2009 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013; r.d. 1.7.2017 Ba-Trnávka
Sloboda Augustín TT nar. 25.1.1923 v Pieštanoch, ord. 6.5.1950; ZVS; kap. 1954 St. Tekov, 1956 Modra; adm. 1957 Hodruša, 1960 St. Tekov, 1964 Myjava, 1970 Vrbové, ... , Zelenči; dekan; + 6.5.1987
Sloboda Ľubomír TT
BA
nar. 16.4.1947 v Holíči, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Starý Tekov; far. 15.6.1995 Hontianske Trsťany, 1.7.2006 Kaplná; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2015 Radošovce; + 16.10.2015 v Dubovciach pri Skalici, pochovaný na cintoríne v Dubovciach
Sloboda Stanislav, SDB, ThBac. TT odb. asistent CMBF Ba;  + 16.5.1997 v 77 r. života a 47 r. kňazstva
Sloboda Tibor TT nar. 20.10.1969 v Smoleniciach, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Topoľčany, 1.9.1998 Ba-Rača; sp.k. 1.7.1999 Ba-sv.Ladislava; šk.dekan 18.1.2000 dekanát Bratislava; šk.inšpektor 10.3.2005; arcidiecézny notár 1.11.2006; kap. 1.9.2007 Leopoldov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Slobodník Peter, CSsR TT
BA
nar. 13.8.1971 v Kežmarku, ord. 20.6.1998; štúdiá Krakov; CVS; výp. 31.8.2002 Ba-Najsv.Trojice a v kláštore Redemtoristov Ba-Puškinova; uvoľnený z arcidiecézy 30.4.2011
Smetana Štefan BA ord. 10.6.2017; kap. 1.7.2017 Stupava, ? Pezinok, 1.7.2019 Malacky, 1.7.2020 Ba-Blumentál, 1.7.2021 Senica
*Smolík Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Lozorno 20. Aug. 1912, ord. 29. Jun. 1939, coop. Radošovce, 1941 Opatovce nad Žitavou, 1941 vic. oec. Vysoká (simu' cur. Kopánicá-Moderštôlňa), 1943 vic. oec. Jakubov, 1946 vic. ad'.utor Chtelnica

*Smutný Rudolf TT nar. , ord. ;

nat. Kutná Nora q. Apr. 1868, ord. 6. Au~. 1891, subsid. Devínska Nová Ves, 190(i vic. oec. Dubová, 19(l7 par. Dubová, 1910 Devín

Sočuvka František, SJ, ThDr., PhD. TT nar. 14.8.1955 v Prešove, ord. 3.12.1987; Vatikánsky rozhlas 1988 Rím; štúdiá 1993 Španielsko; r.d. 1994 Košice; Vatikánsky rozhlas 1995 Rím; výp. 1.11.2005 Trnava
Sojka Štefan TT nar. 14.4.1923 v Mani, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Šurany, 1952 Galanta, 1954 Svätý Peter, 1955 Nové Zámky, 1957 Trnava-Tulipán, 1958 Senec; adm. 1962 Blahová, 1963 Skýcov, 1966 Myslenice, 1969 Dolný Pial, 1981 Vráble, 1982 Hroboňovo, 1985 Lehota pri Nitre, 1990 Dolný Pial; n.o. 1.11.1997 Pezinok; + 16.8.2001 v 79. roku života a 53. roku kňazstva
Sokol František TT nar. 16.9.1923 v Nýrovciach, ord. 26.6.1952; kap. 1952 Tvrdošovce, 1953 Šahy, 1958 Komárno, 1958 Dunajská Streda, 1960 Ba-sv.Martina; adm. 1965 Iža, 1966 Matúškovo, 1974 Kráľová nad Váhom; far. 1999 tamtiež; + 15.1.2004, pochovaný v Nýrovciach
Sokol Ján, Mons., Dr.h.c. TT nar. 9.10.1933 v Jacovciach, ord. 23.6.1957, cons. 12.6.1988; kap. 1957 Šurany, 1958 Levice, 1960 Ba-Nové Mesto, 1966 Štúrovo; prefekt kňazského seminára 1968 Ba; kap. 1970 Sereď; adm. 1971tamtiež; dekan 1975; administrátor arcidiecézy 14.11.1987 Trnava; titulárny biskup lunenský 19.5.1988 Trnava; arcibiskup trnavský 26.7.1989 (bratislavsko-trnavský 1995) Trnava; podpredseda KBS 31.8.2000; po reorganizácii diecéz na Slovensku 14.2.2008 zostal na vlastnú žiadosť sídelným arcibiskupom sufragánnej Trnavskej arcidiecézy s osobitným privilégiom Sv.Otca Benedikta XVI. nosiť pálium
Solár Eduard TT nar. 22.7.1944 v Trnave, ord. 28.8.1971; kap. 1971 Krakovany, 1972 Pezinok; adm. 1976 Ivanka pri Dunaji, 1981 Santovka; far. 15.6.1995 Dolné Orešany; + 7.8.2004
Solár Peter TT
BA
nar. 21.6.1974 v Ba; diakon 7.6.2002 Pezinok, 1.9.2002 Trnava-sv.Mikuláš, 1.7.2004 Zlaté Moravce, 15.9.2005 Myjava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; diakon 1.7.2010 Stupava, 2011 arcidiecézna charita Ba, 2012 Ba-sv.Alžbety, 1.11.2013 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2014 Ba-Svätej rodiny, 15.2.2023 Ba-sv.Martina
*Solčáni Ernest TT nar. , ord. ;

nat. Senča 28. Aufi. 1914, ord. 18. Jun. 1939, vic. coop. Šafa, Nagyoroszi, 1940 vic. oec. Btahova Dedina (simul Iléšháza), 194I vic.. coop. Ipolytôlňyes, 1942 VePký Ma~cr, 1945 vic. oec. Blahova Dedina, 1946 vic. coop. Levice.

Solčány Pavol, SJ TT nar. 1.6.1947 v Trnave, ord. 19.6.1971; kap. 1971 Radošovce, 1973 Piešťany, 1975 Veľké Kostoľany, 1977 Galanta; adm. 1979 Vysoká pri Morave, 1981 Lúčnica nad Žitavou, 1983 Obyce, 10.12.1997 Buková; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Solčiansky Anton, ThDr., Ing., PhD. TT
BA
nar. 14.4.1961 v Zlatých Moravciach, ord. 4.7.1994; štúdiá 1994 Rím; adm. 10.3.1997 Grinava; prefekt kňazského seminára 1.11.1998 Ba; adm. Ba-Záhorská Bystrica; arcidiecézny exorcista 20.2.2003; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Ba-Záhorská Bystrica; duchovný pobyt v kláštore kartuziánov 1.10.2009; výp. 1.2.2013 Ba-kostol sv.Ladislava
Solmoši Jozef, ThDr. TT nar. 12.2.1915 v St.Tekove, ord. 19.12.1942; štúdiá Rím; kap. 1943 Vrbové; adm. 1944 Myslenice; ceremoniár a archivár 1946 BÚ Trnava;  asistent bohosl. fakulty 1948 Ba; kap. 1951 Veľké Ludince, 1953 Pribeta, 1954 Levice; adm. 1959 Pečenice; č.dekan 1975
*Solymossy Dezider TT nar. , ord. ;

nat. Fiilek 15. Oct. 1886, ord. 23. Jul. 1912, vic. coop. Bajna, 1913 Mostova Kert (1915 oec..), 1916 vic. oec., mox coop. Nasvad, 1917 vic. oee. Imer, vic. coop. Nové Zámky, 1919 Komárno (1921 oec.), 1923 vic. oec. Ekeč, 1924 par. Ekeč, 1932 Do?ný 5tál, 1936 Čebovce, 1939 vic. for. subst., 1940 vic. for Distr. Modrý Kameň, 1945 a mun. vic. for. relev.

Somogyi Štefan TT nar. 21.7.1918 v Stredných Turovciach, ord. 4.3.1944; adm. (1971) Selice
Somora Stanislav, SDB, Ing. TT
BA
nar. 5.2.1957 v Ba, ord. 19.2.1988; m.p. 1988; výp. 1993 Ba, 1996 Šaštín-Stráže; uvoľnený pre misijnú činnosť 1.8.2008; ukončený pracovný pomer 30.6.2013; .....; výp. 1.12.2014 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2015
Sopkanič Vladimír, SDB TT
BA
nar. 10.6.1972 v Humennom, ord. 12.6.2004; diakon 2004 Dubnica nad Váhom; kap. 2004 tamtiež, 1.8.2006 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2014; r.d. 1.7.2017 Ba-Trnávka
Sova Milan, SSLic., PhD. TT
BA
nar. 2.12.1973 v Piešťanoch, ord. 4.7.1998; štúdiá 1998 Rím; výp. 5.1.2003 Madunice; kap. 2002 Veľké Kostoľany, 1.7.2003 Ba-Vrakuňa, 1.10.2003 Malacky; adm. 1.7.2004 Ba-Rusovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; sp.k. 1.7.2009 Ba-alžbetínky; far. 1.7.2011 Grinava; výp. 1.7.2013 Ba-Lamač; far. 1.7.2017 Ba-Lamač, 1.7.2019 Stupava
Sovadina Agatangelus, OFMCap TT nar. 3.11.1914 v Přílepoch (Morava); r.d.-direktor štúdií (1944) Pezinok
Spesz Alexander, PhDr., ThDr. TT z diec. Košice; prof.CMBF (1948) Ba
Spevár František TT nar. 18.10.1918 v Hlohovci, ord. 21.6.1942; kap. 1942 Orechové, 1943 Domaniža; a/f. 1948 Klátová Nová Ves, 1952 Orechové, 1970 Soblahov; duch.správca vo väznici 1990 Leopoldov; n.o. 1993 Hlohovec, + 15.10.1996
Sprušanský Ján TT nar. 18.4.1915 v Pop.Močidlanoch, ord. 16.6.1940; kap. Suchá n.Par., 1942 Hlohovec, 1944 Čachtice, Šulekovo; adm. V.Leváre, Bernolákovo, 1951 Vysoká, Kopanice, 1956 Veselé; č.dekan 1975
Srholec Anton, SDB TT nar. 12.6.1929 v Skalici, ord. 17.5.1970; štúdiá 1969-70 Turín; výp. 1970 Ba-N.Mesto; adm. 1974 Pernek, 1978 Veľké Zálužie; m.p. 1985; výp. Ba-N.Mesto; m.p. 1990 Ba; n.o. Ba; + 7.1.2016
Srna Ján, SJ TT nar. 11.12.1909 v Chicagu, ord. 24.8.1937; r.d.; provinciál SJ 1946; m.p. 1950 Ba
Srna Jozef, SJ TT r.d. (1944) Ba-jezuiti
Stahovec Vladimír, Mons. ThLic. RO
BA
v Rožňavskej diecéze; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2016; sp.k. Povýšenia Sv.kríža 1.7.2016 Ba-Podunajské Biskupice; far. 1.9.2018 Stupava; far.in solidum 1.7.2019 Ba-Lamač
*Stach Alfréd TT nar. , ord. ;

nat. Čataj 8. O~t. 1914, ord. 26. Jun. 1938, vic. vic. coop. Banská Štiavnica, 1939 I~lohovec, iterum Banská ~tiavnica . 1941 vic. oec. Ompitál.

Stachovič Ferdinand TT nar. 23.3.1912 v Brodskom, ord. 29.6.1937; kap. Podolie, Dvorníky n.Váh.; adm. 1941 Dev.N.Ves, 1947 Unín; šk.dekan; zást.okr.dekana 1953; adm. 1962 Mor.Ján; dekan
Stachovič Roman, ThLic. TT
BA
nar. 20.9.1974 v Myjave, ord. 3.7.1999; štúdiá 1999 Rím; kap. 1.8.2000 Ba-sv.Martina, 1.7.2001 Ba-Dúbravka; adm. 15.7.2003 Rohov, 15.7.2004 Blatné; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Skalica; dekan  1.7.2009 dekanát Skalica; far. 1.7.2019 Jablonica, 1.7.2022 Grinava; dekan  1.7.2023 dekanát Pezinok
Stanček Ľubomír, CM BA nar. 19.8.1955 v Kamnnej Porube, ord. ; výp. 1.10.2014 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017; ...; + 12.7.2018
Stančík Milan, Ing., Mgr. TT
BA
nar. 21.4.1955 vo Vavrečke, diakonát 21.8.1999; diakon 22.8.1999 Trnava-katedrála; člen arcidiecéznej ekonomickej rady 28.1.2002; diakon 1.5.2006 Ba-kostol sv.Ladislava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; diakon 1.7.2014 Ba-Devínska Nová Ves; uvoľnený z pastorácie 26.8.2019; + 3.11.2023, pochovaný v Námestove
Stanko Pavol, Ing. TT nar. 26.7.1951 v Ba, ord. 25.4.1992; ekonóm SÚ SCM 1992 Rím; arcidiecézny ekonóm 1997 Trnava; člen arcidiecéznej ekonomickej rady 28.1.2002; adm. 1.7.2006 Dolné Dubové; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Stano Ladislav, SDB TT nar. 21.5.1888 v Ružomberku, ord. 26.9.1915; duchovný Lanuse (Tal.), 1920 Rím, Sacro Cuore, 1921 Perosa (Argentína), 1922 Rím, Gemzano, 1924 Šaštín, 1929 Hr.Beňadik, 1931 Šaštín, 1934 Hr.Beňadik, 1937 Šaštín, 1949 Nové Zámky, 1950 Prievoz, 1952 Oreské, ÚSS Holíč; + 4.3.1980
Stász Matúš Dezider TT nar. 15.10.1943 v Košiciach, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Košice; a/f. 1976 Boťany, 1983 Kráľovský Chlmec; výp. 1990-kap. 1994 Komárno; adm. 1994 Svätý Peter, kap. 1.9.1997 Komárno, 1.7.1998 Ipeľské Predmostie; inkardinovaný do Košickej arcidiecézy 1.11.1999
Stašek Ján TT nar. 16.3.1864 v Holíči, ord. 29.6.1887; kap. Šúrovce, Banská Štiavnica, Gajary; a/f. 1921 Sološnica; výp. Holíč; + 9.12.1939 Holíč
Stašo Jozef, SDB TT r.d. (1944) Ba-Tehelné Pole
Stebnický Ľuboš, SDB TT
BA
nar. 7.3.1977 v Humennom, ord. 17.6.2006; diakon 1.1.2006 Ba-Trnávka; výp. 1.8.2006 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
Stehlík Ladislav TT nar. 11.12.1947 v Leviciach, ord. 20.6.1971; kap. Šamorín
*Stiblo Augustín TT nar. , ord. ;

nat. Dolné Rykynčice 17. Nov. 1868, ord. 31. Mart. 1891, vic.coop. VeTký Cetín, 1892 ~ahy, 1894 Levice, 1897 vic. oec. Beša, iterum vic. coop. I.evice, 1898 par. Bátovce, 1908 vic. for. suhst. et insp. schol. elem. Distr. Bátovce, 1916 par. Starý Tekov, 1923 Hlontianske I~annoty, 1928 Mýtne Ludany, 1937 rude don., 1947 degens in IIungaria

Stohl Stanislav, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 4.4.1958 v Ba, ord. 26.5.1991; kap. 1992 Trnava; far. 1993 Ba-Vajnory; odborný asistent; far. 1.10.2007 Ba-Devín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Most pri Bratislave; poverený dekanskou agendou 1.7.2011 dekanát Senec; dekan 1.7.2012
*Stollár Tomáš TT nar. , ord. ;

nat. Kovarce 30. ,Iul. 1883, ord. 15. Jul. 1907, vic. coop. Pobedim, 1908 Piešfany, Bratis!ava-Nové Mesto, 1916 ThDr., 1911 prof. relig. Gymn. Nové Zámky, 1919 par. Ujlak, 1928 vic. for. subst. Distr. Ujlak, 1941 par. Ahrahám.

*Straka Gašpar TT nar. , ord. ;

nat. Krakovany 6. .Ian. 1895, ord. 23. Jun. 1918, docens relig. in Pracp. magistr. Modra, 1919 approb. prof. relig. 1919 prof. relig. Praep. mag. Modra, 1936 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1939 dir. Praep. eiusd., 1946 rude don.

*Straka Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Krakovany 7. Oct. 1863, ord. 7. Jul. 1889, vic. coop. Voderady, 1891 Čachtice, 1892 Piešfany, 1896 par. Borovce, 1904 Zavar, 1910 viC. for. Distr. Trnava-rus, 1921 canonicus Capit. Colleg. Trnava (simul 1921-2R vicerector Semin.), 1930 camer. S. S. suPranum., '932 praelat. dom. S. S., 1942 praeposit. Capit.

Straňák Václav, OFM TT r.d. (1944) Hlohovec
Strečanský Jozef, SDB TT r.d. (1944) Trnava; prefekt malého seminára (1948) Komárno
Strečka Jozef, SVD BA nar. 16.3.1971 v Zlatých Moravciach, ord. 13.6.1998; kap. 1998 Nový Hrozenkov, 1999 Nitra; far. 2000 Nový Hrozenkov; misionár 2008 Filipíny; výp. 1.9.2009 Ba; sp.k. 1.7.2010 Ba-k.sv.A.Janssena; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2016; kap. 1.9.2023 Ba-Petržalka
Strehár Dezider, ThDr. TT nar. 2.1.1925 v Sečiankach, ord. 29.6.1925; kap. Piešťany, 1929 Holíč; adm. 1931 tamtiež; far. 1932 tamtiež; adm. 1938 Bátor. Kesy, 1948 Košúty; dekan; riaditeľ ÚCHS; kanonik 1951; + 10.2.1980
Streicher Andrej TT
BA
VO
nar. 19.2.1981 v Piešťanoch, ord. 1.7.2007; diakon 2.7.2006 Trnava-katedrála; kap. 1.7.2007 Ba-Nové Mesto; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2010 Senec; uvoľnený pre služby Ordinariátu OS a OZ SR 30.6.2011; exkardinovaný 30.6.2012; cirkevný sudca 1.2.2022
Stríženec Michal, ThDr., PhD. TT nar. 1.9.1953 v Piešťanoch, ord. 10.6.1979; kap. 1979 Topoľčany, 1982 Moravský Ján, 1983 Dvorníky nad Váhom; adm. 1984 Báb; far. 1992 Čáry; adm. 1.10.1998 Brodské, 1.9.2003 Bohdanovce; výp. 1.7.2006 Vrbové, 20.6.2007 Zbehy; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Strmeň Ladislav, SP TT kňaz-novic (1944) Svätý Jur-piaristi
Struhár Aladár TT + 20.9.2001 v 90.r. života a v 63. r. kňazstva, pochovaný v Návojovciach pri Partizánskom
*Sučan Jozef TT nar. , ord. ;

nc~t. Nové Zámky 3. Febr. 1874, ord. 12. .Iun. 1897, vic. coop. Nádaš, 1905 par. Biksárd, 1922 vic. oec., 1925 par. Bohdanovce nad Trnavou, 1939 rude don.

Sucháň Ján TT
BA
nar. 27.12.1951 v Šuriankach, ord. 10.10.1975; kap. 1975 Šahy; ZVS; kap. 1978 Pezinok, 1981 Ba-sv.Martina; adm.1983 Ba-Lamač; far. 1992 Krakovany; adm. 1.8.2003 Čataj; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy
Suchanovský Štefan TT
BA
nar. 11.8.1955 v Lendaku, diakonát 8.7.2000; diakon 10.7.2000 Ba-Nové mesto, 1.7.2006 Ba-sv.Martina; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; diakon 15.4.2008 Ba-Nové Mesto
Suchý Marek TT nar. 15.5.1973 v Krupine, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Krušovce, 15.9.1998 Topoľčany, 15.7.1999 Nenince, 1.12.1999 Ba-Vrakuňa, 1.7.2000 Dvorníky; adm. 1.7.2001 Kalná nad Hronom, 1.7.2005 Senohrad; poverený dekanskou agendou 1.7.2005 dekanát Hont; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Súkeník Jozef, OFMConv BA kap. 1.11.2014 Ba-Karlova Ves
*Sullo Ernest TT nar. , ord. ;

nat. Vrbové 15. Oct. 1879. ord. 28. Jun. 1904, e Dioec. Nitr. 20. Oct. 1912 susc., vic. coop. Gajary, 1929 par. ibidem, 1936 vic. for. subst. et insp. schol. Distr. Malacky, 1944 vic. for. eiusd distr.

Sulo Rudolf, ThDr. TT nar. 13.3.1911 vo Vrbovom, ord. 29.6.1934; kap. Leopoldov, 1935 Hlohovec, 1936 V. Kostoľany, N.Mesto nad Váhom, 1939 Holíč; ThDr.; adm. 1940 Cerová, 1943 H. Trhovište, 1960 Štefanov; n.o. 1978 Senica
Sumec Martin, PhDr. TT nar. 24.5.1974 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Trnava-mesto, 1.7.2000 Levice, 1.7.2001 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1.7.2002 Sokolovce, 1.7.2006 Veľké Zálužie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Supek Fidél Michal, OFMCap TT nar. 3.11.1914 v Michale nad Žitavou, ord. 29.6.1939; r.d.-magister novicov (1944) Pezinok; r.d. Bratislava; m.p. 1950; n.o. 1977 Michal nad Žitavou
Supek Radko, OFM BA výp. 1.8.2022 Ba-františkáni
Suroviak Anton TT z diec. Spiš.; m.p. (1948) Šaľa
Surový Martin BA ord. 10.6.2023; kap. 1.7.2023 Senica
Surový Vojtech, SDB, Ing. TT nar. 4.9.1938 v Klčovanoch, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Trnava-sv.Mikuláš, 1975 Hlohovec; adm. 1978 Čajkov, 1989 Trnava-Kopánka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2000
Surowczyk Paschalis Jan, OFM TT nar. 7.5.1962 v Lipnici Wielkej (Poľsko), ord. 11.6.1988; výp. 1994 Ba; sp.k. 1.8.2004 Hlohovec-Vš.svätých; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2005
Svegyik Iosif TT pozri: Švejdík Jozef, ThLic.
*Sýkora Eugen TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 8. Mart. 1897, ord. 21. Sept.. 1919, vic. cooF. Radošovcc, 1921 I~Iol:č, Suchá nad Parnou, 1922 Galanta, 1927 vic. oec. Fíš, vic. coop. Nové Zámky, vic. oec. Stará l~ala, 1928 par. ibidem, 1946 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1947 commis. ep. schol. nation.. Distr. Dvory nad Žitavou.

Szabados Július TT nar. 1.1.1916 v Nitre, ord. 18.6.1938; kap. Bajna, 1940 Mužla, 1941 Kolárovo; voj. sl.1943; kap. 1945 Kolárovo; adm. 1951 Baloň, 1952 Neded; dekan 1952
Szabó Dezider TT nar. 24.12.1956 v Leviciach, diakonát 8.7.2000; diakon 10.7.2000 Levice; externá služba v NVÚ 23.7.2003 Želiezovce
*Szabó Eugen TT nar. 9.1.1900 v Diakovciach, ord. 29.6.1929; adm. (1971) Tešedíkovo; dekan

1932 vic. oec. Kesztälc, 1934 catech. Budapest, 1935 vic. coap. Budapest-Józsefváros, 1938 Budapest-Zugló, 1943 BudaFestKúlsô Ferencváros, 1944 par. Ekel.

Szabó František TT nar. 16.11.1911 v Šali n.Váh., ord. l.3.1936; kap. Č.Balog, Prievidza, Brezno, 1938 Sl.Ľupča, Martin, 1939 Sl.Ľupča; adm. Badín, Uľanka, 1941 Moštenica, 1956 Horné Opatovce, 1965 Hriňová; n.o. 1975 Šaľa; + 26.3.1997
Szabó Ľudovít TT nar. 1.3.1910 v Dulovciach, ord. 18.6.1939; kap. 1939 Strekov, 1940 Pribeta, 1941 Veľké Úľany; adm. 1942 Bánov; 1951 m.p.; adm. 1958 Farná, 1959 Nesvady; n.o. 1992; adm. 1993 Svätý Peter; n.o. 1994 Dulovce; + 22.2.1997
Szabo Miloš TT nar. 19.2.1964 v Bojniciach, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Levicw, 1992 Ba-Prievoz, 1992 Vráble; a./f. 1993 Výčapy-Opatovce; uvoľnený pre službu v pražskej arcidiecéze 1.7.1995
Szabó Štefan TT nar. 11.1.1904 v N.Zámkoch, ord. 28.8.1927; kap. Tek.Ladice, 1929 Šurany; adm. 1932 Michal n.Žit.; kap. 1933 V.Máger, V.Diosek; adm. 1934 Drahovce; m.p. 1949; adm. 1952 Bajč, 1957 Dlhá n. Váh., 1958 Kráľová n. Váh.; n.o. 1974 Nové Zámky
Szakál Ladislav Ján TT nar. 21.6.1956 v Jelke, ord. 14.6.1981; kap. 1981 Nové Zámky, 1982 Ba-sv.Martina; adm. 1987 Ba-Jarovce, 1990 Želiezovce; dekan 1991; far. 1999 tamtiež, 1.7.2000 Sládkovičovo, 15.11.2004 Galanta; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Szálay Eugen TT nar. 7.11.1913 v Kostolnej pri Dunaji, ord. 23.6.1940; adm. (1971) Ipeľské Úľany

nat. Malý ~úr 7. Nov. 1913, ord. 23: Jun. 1940, vic. coop. Levice, 1948 cur. f'Ironské Kosihy

Szalay Július, ICLic. TT nar. 31.10.1960 v Lehniciach, ord. 16.6.1990; kap. 1990 Rimavská Sobota; adm. 1991 Držkovce; far. Jablonov nad Turňou (rožn.diec.); výp. 1.7.2006 Nenince; adm. "ad interim" 5.11.2006 tamtiež; adm. 1.7.2007 Kostolné Kračany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Szalay Ondrej TT nar. 12.11.1966 vo Veľkom Krtíši, ord. 10.6.1995; kap. 15.6.1995 Komárno, 1.7.1996 Šamorín; adm. 1.8.1997 Bátorove Kosihy, 1.8.1998 Ipeľský Sokolec; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Szeiff František TT nar. 8.5.1933 v Ba, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Šaľa, 1957 Mostová; dočasný správca farnosti 1957 Jahodná; kap. 1957 Kolárovo, 1958 Tvrdošovce; adm. 1959 Chľaba, 1967 Výčapy-Opatovce, 1975 Farná, 1977 Kráľov Brod, 1990 Sikenička; + 17.10.2004
Szekanek Štefan TT nar. 3.l.1917 v N. Zámkoch, ord. 15.6.1941; kap. Hedervár; voj.služba 1944; kap. 1945 Marcelová, adm. tamtiež
*Szentei František TT nar. , ord. ;

nat. Klížska Nemá 11. Oct. 1918, ord. 13. .Iun.. 1943, vic. coop. Nasvad, 1945 Nové Zámky, 1946 degens ln I~lungaria.

*Szentgyörgyi Ondrej TT nar. , ord. ;

nat. Balassgyarmat 13. Nov. 1891, ord. 16. Maii 1945, vic. coop. Nemčiňany, 1916 Banská Štiavnica (simul. catcvh.. dein prof. relig. in Gyymn. et Praep. mag.), 1922 par. Jagersek, 1930 Dolná Streda nad Váhom

Szigeti Cecilián Ľudovít, OFM TT nar. 24.9.1917 v Nových Zámkoch, ord. 15.6.1941; kap. 1941 Trnava, 1942 Prešov, 1943 Ba, 1946 Fiľakovo, 1947 Rožňava; adm. 1950 Ba-Dúbravka, 1960 Ba-Rača, dec.1966 Ba-Kalvária; n.o. 1990 Ba;  + 12.5.2010
Szilvási Lörinc (Vavrinec) TT nar. 12.12.1961 v Šali, ord. 16.6.1985;kap. 1985 Levice,1986 Komárno, 1987 Dunajská Streda; adm. 1988 Sládkovičovo, dekan 15.2.1995 i šk.dekan 1995 dekanát Galanta B; far. 15.10.1996 Veľká Mača; uvoľnený z úlohy galantského dekana 1.8.2002; far. 1.7.2007 Kráľová nad Váhom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Szitás Daniel, CSsR TT nar. 28.12.1910 v Nitre, ord. 16.6.1935; kap. Nováky; adm. 1938 Cabaj-Čápor, H. Vestenice, Lehota p. Vtáčnikom; kap. 1945 Nesluša, 1947 St. Hory; m.p. 1951; kap. 1966 Krakovany; adm. 1971 Bzince pod Javorinou; + 1978
*Szitás Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Selice 15. Aug. 1920, ord. 8. .Jul. 1945, vic.. coop. Tekovské ~arluhy, 1946 Mostová Kerf, 1947 Borský Svätý Mikuláš

Szlávik Anton, ICLic., PhD. TT nar. 31.5.1956 v Nových Zámkoch, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Nové Zámky; adm. 1986 Báč; far. 1993 Veľký Biel; 1995 sudca arcidiecézneho súdu; far. 1.8.1998 Mostová; sudca metropolitného súdu 1.9.2006; advokát metropolitného súdu 19.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Szlovák Marián TT nar. 12.8.1981 v Želiezovciach, ord. 19.11.2005; diakon 3.6.2005 Senec; kap. 19.11.2005 Senec, 1.7.2007 Komárno; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Szöcs Vojtech, ThDr. TT nar. 24. 5. 1912 v Žiharci, ord. 29.6.1937; kap. 1937 Milanovce; prof.náboženstva 1939 (1940) Dunajská Streda; a/f. 1942 Horný Bar; obv. dekan 1950; adm. 1965 Hurbanovo; n.o. 1996 Horný Bar ; +25.1.2001
Szöke Július TT nar. 1914 v Trnovci nad Váhom; +1969, pochovaný v Trnovci nad Váhom
Szokolay Anton TT nar. 12. 12. 1919 v Kajali, ord. 18. 6. 1944; kap. Tvrdošovce, 1946 Tek. Lužany, 1947 Hronovce, Čajakovo, 1948 H.Orešany; adm. 1950 Abrahám, 1959 Farná, 1960 Veľké Úlany; dekan; + 5.7.1988
*Szombath Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Šaigov 6. Apr. 1891, ord. 21. Jun. 1915, vic. coop. IZadošovce, hiIohovec, 1919 ThDr., 1921 prof. relig. Levice, 1922 examin. prof. relig., 1923 par. Madunice, 1927 cca~sor libr., 193~ eaamin.. prosyn., 1935 vic. for. subst., mox vic. for. Distr. Vel'ké Kostolany, 1940 iudex prosvn.

*Szövő Ladislav TT nar. , ord. ;

nat. Gítta 27. Febr. 1915, ord. 18. Jun. 1939, vic. coop. Budapest-Szent István kórház, 1940 Drégely·palänk, 1941 Vel'ký Kýr, 1942 Svätý Michal, 1944 catech. ~ahy, 1945 vic. adiutor Takšoti, vic. coop. Pered, vic. oec. Iléšháza, 1948 vic. oec. Litava.

*Sztankovics František TT nar. , ord. ;

nat. Kamenica nad Idronom 8. Maii 1898, ord. 29. Jun. 1923, vic. coop. Dunajská Streda, 1925 Podunajské Biskupice, Parkan, 1926 Šahy, 1927 Kamenica nad I~ronom, Komárno, 1928 iúta, rude don., 1945 vic. coop. Kamenica nad Iironom, 1947 cap. expos. Malé Kosihy.

Sztyahula László (Lucián Ladislav) ThLic. TT nar. 15.11.1950 v Plášťoviciach, ord. 9.6.1974; adm. 1975 Bušince, 1977 Hrkovce, 1981 Želiezovce, 1985 Trnovec nad Váhom, 1987 Ipeľské Predmostie; kap. 1990 Komárno; far. 1.9.1995 Trávnik na Ostrove, 1.7.2005 Kamenín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Szuda Miroslav, CSsR, Ing. TT
BA
nar. 24.11.1973 v Ba, ord. 17.6.2006; r.d.-výp. 17.6.2006 Ba-Puškinova; adm. 1.7.2012 Ba-Kramáre; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.3.2023
Szulowski Damián Marián, OFMCap TT
BA
nar. 12.3.1973 v Čadci, ord. 8.7.2006; diakon 1.9.2005 Pezinok; výp. 8.7.2006 Pezinok-kapuc., 1.8.2006 Ba-kapuc.; sp.k. 1.8.2015 Ba-kap.; výp. 1.8.2018 Ba
Szüllö Rudolf TT nar. 20.5.1912 v Bratisiave, ord. 29.6.1937; kap. Holice, 1938 Dolná Streda, Senec; prof.náb. 1939 Senec; kap. 1942 Komárno; duchovný 1943 Budapešt; sp.k. 1945 Budapešt; adm. Veľký Cetín; m.p. 1951; kap. 1956 Príbeta, Gbelce; adm. 1958 D.Semerovce, 1963 Boldog, 1971 Vojka nad Dunajom
Šabo Jozef, SVD TT nar. 9.11.1926 v Obyciach, ord. 21.5.1960; m.p. 1960; kap.1969 Bánovce nad Bebravou, 1970 Nitra-H.mesto; adm. 1975 Terchová; ekonóm 1995 Nitra; adm. 1.10.2000 Svätoplukovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Šabo Martin, CSsR, ThDr. PhD. BA nar. 3.9.1977, ord. 29.6.2003; kap. 2008 Ba-Kramáre; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2010
*Šafár František TT nar. , ord. ;

nat. Lót 28. Nov. 1888, ord. 21. Jun. 1914, vic. coop. Súrovce, 1915 Šaštín, 1922 vic. oec. Srnolinské (simul Čáry), 1925 par. Smolinské, 19~9 par. Petrova Ves, 1940 vic. for. subst. et insp. schol. c!em. Distr. Šaštín, 1943 insp. schol. nation. Girc. Skalica, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. Šaštin.

Šafár Ján Bosco Emil, SDB, Ing. TT
BA
nar. 1.12.1950 v Nových Zámkoch, ord. 14.2.1986; m.p. 1986; kap. 1990 Trnava-Kopánka, výp. 15.8.1997 Ba-Miletičova; misie Rusko; výp. 1.1.2014 Šaštín, 1.3.2017 Ba-Miletičova (misie 10.2.2017)
Šafárik Martin BA nar. 14.2.1983 v Bratislave, ord. 13.6.2010; kap. 13.6.2010 Skalica, 1.7.2011 Ba-Rača, 1.7.2013 Ba-Pod. Biskupice, 1.7.2016 Ba-Blumentál, 1.7.2018 Šamorín; adm. 1.7.2020 Borský Svätý Jur
Šajda Česlav Peter, OP, PhD. TT
BA
nar. 7.6.1977 v Ba, ord. 2.6.2007; výp. 1.7.2007 Dunajská Lužná, 2009 Ba-Kalvária; prior r.d. 1.5.2014 Ba-Kalvária
Šajgalík Pavol, OFMCap, Ing. TT nar. 13.11.1964 v Ba, ord. 15.8.1993; výp. 1993 Viedeň a Bratislava, 1995 Ba; gvardián-sp.k. 1.10.1997 Ba; výp. 2002 Ba; vojenský kaplán 1.9.2004
Šálka Ladislav, ICLic. TT nar. 22.11.1950 v Leviciach, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Štúrovo, 1974 Komárno; adm. 1976 Hroboňovo, 1977 Beša, 1990 Ba-Podunajské Biskupice; 1991 cirk.sudca; far. 1999 tamtiež; sudca metr.tribunálu 15.1.2003; far. 15.11.2004 Sládkovičovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šamaj Milan TT nar. 10.6.1944 vo Vysokej nad Kysucou , ord. 16.10.1966; kap. 1966 Papradno; adm. 1970 Dohňany 1971 Čavoj, 1972 Adamovské Kochanovce, 1977 Horné Vestenice, 1982 Raková, 1990 Lietava, 1991 Dežerice; far. 1992 Pukanec; adm. 25.7.1996 Jakubov, 1.7.1997 Banská Hodruša; exkardinovaný do ostravsko-opavskej diecézy 1.10.2000
Šandora Xavier Ján, OP TT nar. 15.6.1974 v Ba, ord. 13.6.2004; kap. 14.6.2004 Ba-Kalvária; výp. 1.10.2004 Ba-kostol sv.Ladislava; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
Šantavý Peter, Ing. TT
BA
nar. 2.9.1969 v Skalici, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Pezinok, 1.2.2001 Trnava-sv.Mikuláša, 15.9.2001 Ba-sv.Martina, 1.7.2002 Ba-Kráľovnej rodiny; kap.-adm.vakantnej fary 1.7.2005 tamtiež; adm. 1.4.2006 tamtiež; sp.k. 1.7.2006 Ba-Podhradie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; správca IT na ABÚ; sp.k. 1.7.2018 Ba-Notre Dame
Šaradin Peter, CM TT
BA
nar. 4.12.1970 v Považskej Bystrici, ord. 22.6.2002; kap. 22.6.2002 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2005; adm. Košice-Šaca; kap. 1.7.2009 Ba-Prievoz; adm. 1.7.2014 Ba-Prievoz
Šášik Milan, CM, Mons. TT nar. 17.9.1952 v Lehote, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Leopoldov, 1977 Preseľany, 1979 Stupava; a/f. 1981 Banská Belá, 1986 Vysoká, 1989 Jacovce; štúdiá páp.teol.inštitút Teresianum 1990 Rím; výp. 1992 Ba-Prievoz
Šaškovič Radoslav TT
BA
nar. 25.9.1982 v Trnave, ord. 13.6.2009; diakon Ba-Nové Mesto; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; diakon 15.4.2008 Stupava, 1.7.2008 Ba-Rača, 15.3.2009 Senec; kap. 1.7.2009 Dúbravka, 1.7.2010 Pezinok, 1.7.2011 Senica, 1.7.2012 Skalica, 1.7.2014 Ba-Vrakuňa, 1.7.2015 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2017 Ba-sv.Martina; cirkevný sudca 1.9.2020; kap. 1.7.2022 Ba-Jarovce; výp 1.7.2023 Ba-kostol sv.Ladislava
Šátek Jozef, ThDr. TT nar. 10.2.1910 v Skalici, ord. 16.7.1933; kap. Topoľčany, 1934 Rožňavská diecéza (Rapovce, Mníšek nad Hnilcom), 1936 Ba-Nové Mesto; ThDr 1938; kap. 1939 Ba-Najsv.Trojica; asistent CMBF 1940; kap. 1942 Ba-Sv.Martina; docent CMBF 1946; adm. 1947 Ba-Najsv.Trojica; kap. 1948 Ba-Sv.Martina & asistent CMBF; m.p. 1950; kap. 1951 Šúrovce, Brestovany, Borský Mikuláš; adm. 1960 Jedľové Kostoľany; prof. CMBF (?1968); dekan; + 25.2.1978, pochovaný v Skalici
Šatura Alojz, SJ TT nar. 30.4.1925 v Jablonci; Ba
Šatura František, SJ, ThDr., RNDr. TT nar. 31.3.1960 v Ba, ord. 31.8.1996; výp. 1996 Mníchov; prof. 1997 Ba; výp. 1998 Ba; sp.k. 1.8.1998 Trnava; po autonehode v decembri 2000 zostal v bdelej kóme: r.d.-inv.dôch. 2001 Ivanka pri Dunaji; + 3.2.2015, pochovaný na cintoríne v Ivanke pri Dunaji
Šatura Štefan TT nar. 11.4.1923 v Jablonci, ord. 6.5.1950; ZVS; kap. 1954 Zl.Moravce, 1957 B.Štiavnica, 1958 Topoľčarny; adm. 1959 Palárikovo, 1970 B.Štiavnica; dekan; adm. 1975 Trnava-sv.Mikuláš; riaditeľ Arcibisk.kancelárie
Šatura Vladimír, SJ, PhDr. TT nar. 27.10.1923 v Jablonci, ord. 9.7.1949; štúdia 1949 Paray-le-Monial; repetitor 1951 Rím; 1954 štúdiá; 1957 asistent; 1959 Mníchov; lektor psychológie 1962 Insbruck; prof.antropológie 1963 Rím, prof.psychológie 1964 Insbruck; n.o. 1985; direktor diela Centrum kresťanskej špirituality 1994 Ivanka pri Dunaji; r.d. 1999 Wels (Rakúsko); + 2.11.2008 vo  Welse, pochovaný na cintoríne v Jablonci pri Trnave
Ščepan Viliam TT nar. 19.2.1925 v Borskom Svätom Petri, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Pribeta, 1951 Želiezovce; 1952 ZVS; kap. 1954 Hurbanovo, 1957 Ba-Nové Mesto, 1960 Galanta; adm. 1960 Veľké Leváre, 1970 Palárikovo, 1985 Nové Zámky, 1990 Rastislavice; far.1999 tamtiež; + 26.4.2003, pochovaný v Borskom Petri
Ščepko Alfonz TT nar. 16.11.1910 v Podolí, ord. 5.7. 1934; kap. Dvorníky n.Váhom, 1935 V. Leváre, 1936 Gbely; adm. 1938 Stará Turá; far. 1941 tamtiež; dekan 1941 dekanát Myjava; n.o. 1976 Stará Turá; + 17.4.1980
Ščepko Jozef TT
BA
nar. 23.5.1955 v Podolie, ord. 10.6.1979; kap. 1979 Moravský Ján, 1979 Komárno; 1980 ZVS; 1982 Hlohovec, 1985 Galanta, 1986 Malacky, 1988 Šamorín; adm. 1988 Jasová; far. 1990 Čajkov, 15.6.1995 Semerovo; adm. 1.7.2001 Dolný Badín, 1.7.2006 Hradište pod Vrátnom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy
Šebo Jozef, SDB TT nar. 27.10.1937 v Tesárskych Mlyňanoch, ord. 10.6.1970; výp. 1996 Ba-Petržalka; adm. 15.2.1999 Jablonica; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002; v Banskobystrickej diecéze
Šebo Martin, SJ TT
BA
nar. 8.10.1975 v Ba, ord. 25.6.2005; diakon 20.6.2005 Piešťany; výp. 1.7.2005 Piešťany; výp. 1.1.2016 Ba
Šeliga Alojz, CM, Ing. TT
BA
nar. 8.6.1970 v Žiline, ord. 18.6.2000; kap. 1.7.2000 Ba-Prievoz
Šeliga Milan, SVD TT Nitra-kalvária, kap. 15.6.1998 Ba-sv. Ladislava; výp. 1.7.1999 UPC Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.1999
Šenkár Alexander ? TT nar. ..1910 ?; n.o. Dunajskej Strede; + 7.8.1986
Šenkárik Marek TT nar. 30.11.1976 v Piešťanoch, ord. 9.6.2001; kap. 9.6.2001 Levice, Ba-Nové Mesto; adm 15.7.2004 Lehota pri Nitre; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Šesták Cyril, SJ, ThDr. TT nar. 30.6.1966 v Bojniciach, ord. 31.8.1996; štúdiá 1996 Frankfurt nad Mohanom; výp. 1.11.1998 Piešťany, 1.11.2004 Ba-jezuiti; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2022
*Šesták Július TT nar. , ord. ;

nat. ~oporila ?3. Jut. 1879, ord. 1. Febr. 1907, e I)ioec. Jaurin. 1. Maii 1924 susc., vic. coop. Topolčany (simul cur. Nosoc.), 1925 vic. oec. Nevidzany, 1927 Dolné Rykynčice, 1928 iterttm vic. coop. 'I'opoTčany (cur. Nosoc.), 1932 vic. oec. Kovalov, 1941 rude don

Šesták Rudolf TT z kolégia Rusikum; bývajúci (1948) Ba
Šefčík Jakub, ThDr. TT z diec. Ban.B.; asesor; gen.riaditeľ ÚKS (1948) Ba
Ševčík Juraj TT nar. ; 1.7.1973 v Jacovciach, ord. 2.8.1997; kap. 1.8.1997 Nové Zámky, 1.7.1999 Dunajská Streda; výp. 1.11.1999 Blahová; duch.služba v USA; suspendovaný 3.7.2001
*Ševera Karol TT nar. , ord. ;

nat. Vrhové 20. Oct. 1900, ord. 29. Jun. 1923, vic. coop. Šúrovce, 1924 'I'opol'čany, 1925 Tesáry nad Žitavou, 1926 Veiké Kostoiany, Nové Zámky, 1928 Komárno, 1929 Nové Mesto nad Váhom, 1932 Trnava-SvätýMikuláš, 1938 Bratislava-Sväty Martin, 1942 cur. i~Iosfovce, 1945 prof. relig. Oymn. et cur. Nosoc. ~ahy.

*Šikuta Mikuláš TT nar. , ord. ;

nat. Vel'ké Leváre 27. Jun. 1889, ord. 23. Jun. 1908, cur. Velké Leváre, 1914 vic. coop. 5úrovce, rnox iterum cur. VePké Leváre, vic. oec. Rarbok, 1915 par. Rarbok, 1936 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Šilhár Alfonz, SDB TT nar. 29.8.1930 v Pezinku, ord. 5.7.1959; prof. 1960 Engadin, 1966 Sunbury, 1968 Brooklyn PK, 1973 Chadston; pastorácia Slovákov 1983 Adelaide SA, 1989 Melbourne, Vic.; prof.na gymnáziu 1992 Šaštín; + 7.8.1999
Šilhár Štefan, SDB, PhDr. TT
BA
nar. 2.7.1932 v Pezinku, ord. 1.7.1959; štúdiá 1959 Rím; prof. 1961 Turín, 1964 Rím; pastoračná služba pútnikom 1986 Rím; výp. 1993 Ba, 1.9.2000 Ba-Petržalka; n.o. 30.6.2009 Ba-Miletičova; + 11.5.2021
Šimala Dušan, SVD TT
BA
nar. 1.1.1967 v Trstenej, ord. 13.6.1998; výp. 1.7.2004 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2005; adm. 2011 Cerová; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2016
Šimalčík Juraj, ThDr. TT z diec. Ban.B.; prof.CMBF (1948) Ba
Šimek František, Mons. TT nar. 31.7.1911 v Kuklove, ord. 29.6.1937; kap. 1937 Bzovík, Smolenice, Banská Štiavnica, 1938 Smolenice, 1939 Piešťany; prof.bisk.gymnázia 1939 Trnava; adm. 1940 Bzovík; cirk.školský dozorca 1941; dekan 1945; biskupský školský komisár 1947; adm. 1951 Nitrianska Blatnica, 1956 Kúty, 1958 Rohožník; m.p.1961; adm. 1966 Báhoň, 1971 Dedinka; +24.6.1998
Šimko Peter, ThLic. TT nar. 10.11.1969 v Trenčíne, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Hlohovec; 1995 civ. služba; kap.-notár cirk. súdu 1.7.1996 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1.7.1997 Cífer; obhajca zväzku 17.9.2001; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šimončič Ján TT z diec. Nitr.; m.p. (1948) Horné Obdokovce
Šimončič Jozef, SDB TT direktor r.d. (1944) Ba-Tehelné Pole; adm. (1948) Ba-Tehelné Pole
Šimončík Ladislav TT nar. 29.12.1926 v Ba, ord. 24.6.1956; kap.1956 Šurany, 1957 Krušovce, 1958 Mostová, 1959 Galanta, 1959 Modra; adm. 1965 Hokovce, 1965 Hájske, 1969 Mojmírovce; n.o. 1990 Ba; + 3.7.2008 tamtiež, pochovaný v Slávičom údolí
Šimonovič Ján, SP TT nar. 15. 4. 1914 v Trenčíne, ord. 16. 6. 1940; r.d.; adm. 1951 Jur pri Bratislave; kap. 1952 Sereď; adm. Radošovce, 1964 Vysoká pri Mor., 1972 Považany
Šimunek Vladimír TT nar. 10.5.1973 v Nových Zámkoch, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Zlaté Moravce, 1.7.2004 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.7.2005 Hronské Kosihy; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Šimúth Jozef TT nar. 30. 5. 1909 v Sebechleboch, ord. 25. 2. 1934; kap. Rača, Pezinok, Rača, 1936 Smolenice; adm. 1937 tamtiež; far.1939 tamtiež, 1944 Krušovce; adm. 1954 Považany; n.o. CHD Beckov; + 4.8.1980
Šinál Ondrej TT vicerektor kň.seminára -1990 Ba
Šinčík Peter, SDB TT nar. ..19 v , ord. ; výp. 1.7.2007 Galanta-Hody
Šindelár Alexander TT a/f. 4.5.1930 Piešťany; + 2.11.1947
Šintál Jozef, JCLic. TT nar. 22.12.1956 vo Veľkých Kostoľanoch, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Holíč; adm. 1987 Dojč, 1990 Bojná; cirkevný sudca 10.12.1999; far. 1.8.2003 Brestovany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šintál Pavol TT nar. 8.2.1955 vo Veľkých Kostoľanoch , ord. 10.6.1979; kap. 1979 Komjatice; 1980 ZVS; kap. 1982 Nové Zámky, 1982 Skalica, 1983 Topoľčany; adm. 1985 Urmince; far. 1994 Štiavnické Bane, 1.8.2003 Hrnčiarovce nad Parnou; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šipoš Stanislav, PaedDr. TT nar. 11.8.1956 v Tehle, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Veľké Kostoľany; 1981 ZVS; kap. 1983 Topoľčany; adm. 1986 Radošina; far. 1.7.2001 Semerovo; šk.dekan 1.9.2004 dekanát Nové Zámky; šk.inšpektor 10.3.2005; far. 20.11.2007 Velčice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Šiška Ján Pavol TT nar. , ord. ;

nat. IIlohovec 27. Maii 1878, ord. 27. Jun. 1902, ex O. F. M. 12. Febr. 1920 susc., vic. oec. tilohovec, 1921 par. ibidem, 1923 vic. ior. subst. et insp. schol. elem. Distr. IIlohovec, 1925 capell. hon. extra Urbem S. S., 1937 vic. for. Distr. fIlohovec, 1941 relev. a mun. vic. for.

Šišulák Imrich, ThLic., Mons. TT nar. 28.4.1951 v Ba, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Moravský Ján, 1977 Sereď; adm. 1981 Vysoká pri B.Štiavnici, 1986 Banská Štiavnica; školský inšpektor 1.10.1996, školský dekan 23.9.1996 dekanát Žiar nad Hronom; far. 1999 tamtiež-B.Štiavnica; Monsignor 2004; uvoľnený z funkcie šk.dekana 1.7.2006; dekan 9.7.2007 dekanát Banská Štiavnica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; inkardinovaný do Trnavskej arcidiecézy 2008
Škoda Augustín TT nar. 16.11.1934 v Kútoch, ord. 23.6.1957; kap. 1957 Sládkovičovo; 1957 ZVS; kap. 1959 Sládkovičovo, 1962 Galanta, 1965 Ba-sv. Martina; adm. 1970 Levice; m.p. 1972; kap. 1978 Tvrdošovce; adm. 1979 Borský Jur, 1979 Galanta, 1979 Studienka; far. 1999 tamtiež; + 21.6.2004
*Škoda Ferdinand TT kap. 1936-1937 Rača

nat: Dolná Krupá t. Aug. 1908, ord. 24. Mart. 1935, vic. coop. Voderady, 1936 Smolenice, Bratislava-Rača, 1938 vic. oec. Osuské, 1941 1-Iradište pod Vrátnom (simui Brezová pod Bradlom), 1942 cur. castr., 1943 iterum vic. oec. Ilradište pod Vrátnom, 1947 commis. ep. schol. nation. I)istr. Senica.

Škoda Jozef, SVD TT nar. 14.1.1913 v Nedašovciach, ord. 29. 6. 1940; kap. (1948) Zbehy; ...; n.o. Hronovce
Škoda Ladislav, (SJ) TT r.d. (1944) Ivanka pri Dunaji; uvoľnený zo S.J. ; adm. (1948) Ba-Prievoz
Školuda Oto TT nar. 2.9.1926 v Špačinciach, ord. 18.10.1951; kap. 1951 Krakovany, 1952 Ba-Nové Mesto, 1958 Holíč, 1959 Zlaté Moravce, 1961 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 1962 Horné Orešany, 1964 Ludanice, 1974 Veľké Leváre; a/f. 1983 Trstín; + 15.8.1997
Škorec Štefan TT nar. 12.5.1909 v Horných Našticiach, ord. 4.7.1937; adm. (1971) Pusté Úľany
*Škrábik Oskar TT nar. , ord. ;
Škriputa Libor TT nar. 15.1.1953 v Jacovciach, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Piešťany; 1978 ZVS; kap. 1980 Pezinok, 1981 Veľké Kostoľany, 1983 Ba-Nové Mesto, 1984 Ba-sv. Martina; adm. 1988 Pukanec; kap. 1992 Dolné Dubové; far. 1992 Zlaté Moravce, 1992 Ba-Karlova Ves, šk.dekan 1995 dekanát Ba I.časť; far. 1996 Ba-Dlhé diely, 20.10.1999 Križovany nad Dudváhom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Škultéty Peter TT nar. 10.11.1979 v Ba, ord. 30.12.2005; kap. 30.12.2005 Ba-Vajnory, 1.10.2006 Hrádok
Škurda Roman TT kap. nov.-dec.1997 Ba-Rača
Šlosár Lukáš TT
BA
nar. 18.8.1967 v Nitre, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Levice, 1.7.1997 Šaľa; adm. 1.7.1998 Ardanovce; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Topoľčany; adm. 1.7.2007 Brezová pod Bradlom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2011 Gbely, 1.7.2014 Láb
Šottník Andrej TT
TA
BA

nar. 5.12.1969 v Trnave, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Sereď; adm.1.7.1997  Nitra-Janíkovce; šk.dekan 18.1.2000 dekanát Nitra; far. 15.7.2000 Šaľa; dekan 1.9.2000 dekanát Šaľa; v Trnavskej arcidiecéze od 14.2.2008; inkardinovaný do arcidiecézy  1.7.2011; člen oratória sv. Filipa Neriho; far. 1.7.2011 Senec - moderátor farnosti (do 31.8.2012); šk.dekan 1.9.2011 dekanát Senec; far. 1.7.2015 Ba-Sv. Rodiny; kap. 1.10.2019 Ba-Dúbravka; far. 1.7.2020 Pezinok; riaditeľ DKÚ 1.7.2021 Ba-ABÚ

Šmálik Štefan TT z diec. Spiš.; prof.cirk.chlapčenského gymnázia (1948) Ba
Šmíd Bernardín Anton, OFM TT nar. 5.5.1955 v Ba, ord. 7.12.1980; m.p.1980; gvardián správca frant. kostola 4.8.1995 Trnava; výp. 1.9.2001 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004
Šmida Iluminátus, OFM TT r.d. (1944) Trnava
Šnajder Ján TT nar. 10.10.1956 v Krupine, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Hlohovec, 1988 Jacovce; a/f. 1989 Banská Belá, 1989 Podhorie, adm. 1995 Mojmírovce, šk. dekan 23.9.1996 dekanát Nitra A; + 8.12.1999
Šofranko Jozef, SJ BA nar. 25.5.1977, ord. 24.6.2006; výp. 1.7.2008 Ba-jezuiti; r.d. Prešov; ???; sócius provinciála 1.8.2014 Ba; provinciál 1.7.2020 Ba
Šofránko Ladislav, SJ, ThLic., Ing. TT nar. 17.5.1940 v Spišskom Hrušove, ord. 26.10.1986; 1986 m.p.; r.d. 1990 Košice; výp. 1992 Ba,  m.p.1.10.1995; výp. 1.10.2002 v kaplnke Sedembolestnej P. Márie a v exercičnom dome v Piešťanoch; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.10.2003
*Šoka Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Verešvár 17. Maii 1894, ord. 13. Maii 1917 , vic. coop. Vel'ké Kostolany, 1.920 Dolná Streda nad Váhom, 1925 par. Pastuchov, 1940 rude don., 1947 reactiv., vic. oec. Ardanovce.

Šoka Silvester (Eugen), (OFM), Prof., ThDr. TT nar. 1.1.1917 v Hlohovci-Šulekove, ord. 15.6.1941; kap. 1941 Malacky, 1943 Kremnica; ThDr 1944; lektor teológie 1945; uvoľnený z rehole a inkardinovaný do apoštolskej administratúry 1946; kap. 1946 Topoľčany, 1949 Ba-Nové Mesto; adm. 1951 Hrčiarovce, 1955 Slovenský Grob; okr.dekan 1958 dekanát Pezinok; adm. 1959 Pezinok; adm. 1962 Myjava, 1964 Starý Tekov; docent CMBF 1968 Ba; adm. 1971 Ba-Lamač; cirk.sudca 1974; prof. CMBF 1974 Ba; dekan CMBF 1976 Ba; prof. CMBF UK 1991 Ba; 1995 cenzor kat. tlače; n.o. 1995 ChD Pezinok, 2004 Topoľčany, ChD Beckov; + 14.10.2006, pochovaný v Šulekove
Šoka Štefan TT nar. 3.8.1978 v Nitre, ord. 17.8.2002; diakon 7.6.2002 Trnava- sv.Mikuláša; kap. Topoľčany, 1.7.2003 Senica, 1.7.2004 Komárno, 1.7.2006 Šurany; adm. 1.3.2007 Podolie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šoltés Eliáš Eduard, OFM, Ing. TT nar. 10.8.1963 v Kežmarku, ord. 9.6.2001; výp. 1.7.2001 Ba; + 19.1.2005
Šottník Andrej TT
BA
nar. 5.12.1969 v Trnave, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Sereď; adm.1.7.1997  Nitra-Janíkovce; šk.dekan 18.1.2000 dekanát Nitra; far. 15.7.2000 Šaľa; dekan 1.9.2000 dekanát Šaľa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; inkardinovaný do arcidiecézy; oratórium sv. Filipa Neriho; far. 1.7.2011 Senec (far.moderátor do 31.8.2012), 1.7.2015 Ba-Sv.Rodiny; kap. 1.10.2019 Ba-Dúbravka; far. 1.7.2020 Pezinok
Špaldoň Alojz, SDB, Ing. TT
BA
nar. 1.2.1941 v Parchovanoch, ord. 5.1.1978; m.p. 1978; výp. 1993 Ba, 2003 Galanta-Hody, 1.7.2007 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.3.2015; + 5.4.2018, pochovaný na cintoríne v Ba-Vrakuni
Špalek Jozef, SDB TT
BA
nar. 1.5.1972 v Žiline, ord. 17.6.2001; kap. 1.7.2001 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2008
Špankovič Daniel Silvester, OPraem TT nar. 1.1.1935 v Pečeňadoch, ord. 20.8.1980; m.p. 1980; kap. 1989 Dolné Dubové; adm. 1990 Jaslovské Bohunice
Špeťko Jaroslav TT nar. 2.9.1945 v Koši, ord. 17.6.1972; kap. 1972 Hronský Beňadik, 1973 Zlaté Moravce, 1976 Skalica; adm. 1977 Stará Turá; dekan; far. 10.8.1996 Nové Mesto nad Váhom; + 20.11.2005
Šprlák Bohuslav Jozef, OPraem TT nar. 17.8.1951 v Kysuckom Lieskovci, ord. 25.6.1976; kap. 1976 Liberec, 1981 Chomutov; adm. 1982 Udlice, 1985 Klášterec nad Ohří, 1990 Vrbové; far. 1990 Nové Mesto nad Váhom, 1996 Holíč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2003
Šranko Ladislav TT
BA
nar. 9.5.1982 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Pezinok, 15.2.2007 Malacky, 1.7.2007 Šamorín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2008 Báč
Štámec Jozef, SDB TT nar. 28.10.1922 v Sebechleboch, ord. 25.2.1951; n.o. Sebechleby
*Štefanec František TT nar. , ord. ;

nat. Tuchyňa 21. Nov. 1893, ord. 21. .Ian. 1918, e Dioec. Albaregal. 1920 susc., vic. coop. Podolie, 1924 dir. spir. Semin. Mai. Trnava; censor libr., 1925 ThDr., prof. theot. (simul dir. spir. Semin. Min.) Trnava, 1926 par. Podolie, 1928 par. coiisultor, 1932 iudex prosyn., 1935 vic for. subst. et insp. schol. elem. Distr. Gachtice, par. Modra, 1936 vic. for. subst. et insp. schol: elem. Distr. Modra, 1943 insp. schol. nation. Circ. Bralslava II., 1947 commis. ep. Acad. magistr.. Modra, vic. for. Modra, 1947 relev. a mun. vic for.

Štefanec Ján, SVD, ThLic. TT
BA
nar. 17.8.1965 v Trenč. Tepliciach, ord. 15.6.1991; štúdia 1994-96 Ríme; rektor Misijného domu 1998 Nitra; správca UPC 1.6.2007 Ba; výp. na polovičný pracovný úväzok 1.7.2016 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2017
Štefanec Martin, SVD BA kap. 1.7.2016 Ba-UPC; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31..8.2023
*Štefánik Leopold TT nar. , ord. ;

nat. Zástranie 21. Nov. 1908, ord. 25. Febr. 1934, vic. coop. Senec, 193~ VeTký Cetín, 1939 Budapest-Józsefváros, 1940 vic. oec. Fíš, 1941 par. Fíš, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. Vráble.

Štefánik Michal TT nar. 13.9.1980 v Šuranoch, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Topoľčianky, 2006 Ba-sv.Martina, 1.3.2007 Šurany, 1.7.2007 Levice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Štefaník Peter TT
NR
BA
nar. 7.1.1979 v Skalici, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Sereď, 1.7.2006 Piešťany-CM, ??? Šaľa, 15.7.2007 Preseľany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; ??; far. Dolný Pial; adm. 1.7.2020 Jakubov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
*Štefanovič Ján Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Borovce 7. Jan. 1881, ord. ll. Apr. 1905, ex O. F. M. (P. Adalbertus) 2. Sept. 1925 susc., vic. subst. Iiasvár, 1928 vic. oec., mox eod. a. par. ibidem

Štefík Izidor, SJ TT nar. 2.6.1907 v Nižnej, ord. 26.7.1936; r.d. (1944) Ivanka pri Dunaji; uvoľnený zo S.J.; adm. (1948) Šoporňa, (1971) Dechtice; n.o. Nižná; + 20.1.1975
Štefko Aurel, SJ, Doc., ThLic., MUDr., PhD. TT
BA
nar. 1.6.1950 vo Vrbovom, ord. 19.11.1983; m.p. 1983 Trnava; kňaz 1990 Banská Bystrica; výp. 1993 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; výp. 1997 Trnava, 1999 Ba; docent 2003; + 7.1.2011
Štefún Branko, CM BA kap. 2012 Dobruška (Česko); výp. 1.9.2013 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2018
Štefurik Hilár Jozef, OP TT
BA
nar. 9.3.1956 v Zborove-Bardejove, ord. 21.10.1983; adm. 1.7.1996 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2003; pôsobil v Banskobystrickej diecéze; kap. 1.6.2017 Dunajská Lužná; + 1.7.2023
Štibraný Justín, PhDr. TT nar. 13.5.1908 v Lošonci, ord. 27.10.1935; štúdiá Rím; Th.Lic.1936; kap. 1936 Vrbové, 1938 Ba-sv.Martina, Ba-Najsv.Trojice; adm. Lančár; riad. KTK 1941 Bratislava; asesor 1945; hlavný a zodp.redaktor KN 1945 Ba; kult.ref.SSV 1949; kap. 1950 Sereď; adm. 1951 Horná Streda, 1957 Podolie n.Dudv., 1960 Čajkov; okr.dekan 1968; n.o. 1977 Krakovany, Pečeňady; + 27.4.1980
Štítny Anton TT nar. 24.9.1921 v Rovensku, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Nové Zámky, 1953 Ba-Nové mesto, 1955 Topoľčany; adm. 1956 Preseľany, 1979 Štefanov; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.9.2000 Rovensko; + 20.10.2000
Štohl Augustín TT nar. 24.10.1922 v Šenkviciach, ord. 27.9.1993; n.o. 1993 Pezinok; +7.1.2001
Štrba Jozef BB
TT
nar. 22.8.1967 v Martine, ord. 18.6.1994; kap. 1994 Pezinok; ukončenie služby v arcidiecéze 1995
Študent Vladimír, SDB TT nar. 21.2.1944 v Skalici, ord. 13.12.1972; lekárnik analytik Ba; direktor domu 1990 Ba; štúdiá 1991; far. 1991 Nitra, 1994 Poprad-Veľká, 1.8.2004 Trnava-Kopánka
Šulák Viliam, OFMCap, Ing. TT
BA
nar. 6.1.1955 v Jasovej, ord. 27.6.1998; študent 1998 Trnavská univerzita; výp. 1.7.1999 Ba-kapucíni; ekonóm provincie Ba-kapucíni; výp. 1.9.2021 Pezinok-kapucíni
Šulgan Vlastimil, CCG TT sp.k. 1.7.2001 Zlaté Moravce-tešitelia; apostatoval k starokatolíkom 30.6.2003
Šulík Ivan, ThDr., PhD. NR ord. 29.6.1996; štúdiá 1996 Rím; odb.asistent 2000 Nitra; adm. 2000 Ostratice; notár BÚ 2002 Nitra; člen Výboru SSV 2003; člen Redakčnej rady Duchovného pastiera 2007; notár Diecézneho súdu a pedagóg na UKF 2008 Nitra; šéfredaktor KN 2009 Ba
Šulík Ladislav, SJ BA nar. 19.9.1980 v Nitre, ord. 26.6.2010; koordinátor Centra spirituality Loyola 1.7.2010 Ivanka pri Dunaji; riaditeľ 15.3.2011 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.3.2014
Šulik Matej Juraj, OP BA kap. 1.7.2013 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017
Šuliak Milan TT nar. 8.6.1975 v Ba, ord. 18.6.2000; kap. 2000 Šurany, 1.7.2001 Lipová, 1.7.2002 Štúrovo; adm. 1.7.2003 Šaľa-Veča, 1.7.2005 Kalná nad Hronom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Šulko Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Modranka 5. Maii 1905, ord. 19. Mart. 1933, vic. coop. Vráble, Ekeč, 1934 Podunajské Biskupice, 1936 vic. oec. ~astá, par. Bohdanovce nad 1'rnavou, 1943 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1 ~°e6 vic. subst., mox oec., dein par. Nové Zámky.

*Šuplata Michal TT nar. , ord. ;

nat. KráPová 20. Oct. 1922, ord. 23. Jun. 1946, vic. coop. Parkan, 1947 Komárno.

Šuppa Jozef, SJ, ThLic. TT
BA
nar. 5.9.1951 v Chynoranoch, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Nitra; ZVS 1976; kap 1978 Čadca, 1980 Trenčín, 1982 Žilina; adm. 1983 Žilina; kap., špirituál 1990 Nitra; odborný asistent 1991; magister novicov 1994 Trnava; ... ; prijatý do arcidiecézy 11.9.2008; výp. 1.10.2008 Ba-jezuiti; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2011; viceprovinciál
Šuráb Marian, Mons., ThDr., PhD. NR nar. 19.1.1958 v Krásne nad Kysucou, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Pov.Bystrica; ZVS 1983; kap. 1985 Trenč.Teplá, 1987 Kysucké N.Mesto; adm. 1989 Stará Bystrica, 1994 Dražovce; asistent 1994 Nitra; dekan CMBF UK Ba
Šurda Roman TT nar. 9.12.1972 v Ba, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Piešťany, 1.9.1997 Ba-Rača, 1.12.1997 Šurany, 1.8.1999 Ba-Vrakuňa; adm. 1.12.1999 Dolný Pial, 15.7.2004 Čachtice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Šurín Ignác TT nar. 19.1.1957 v Oravskom Veselom, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Zlaté Moravce; adm. 1986 Skýcov, 15.7.1999 Jedľové Kostoľany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Šurina Vincent TT nar. 14.4.1929 v Kysuckom Lieskovci, ord. 26.6.1955; kap. 1955 Varnsdorf, 1955 Liberec; 1955 ZVS; kap. 1957 Podhořany; adm. 1959 Lipová u Šluknova, 1959 Vlastibořice; kap. 1967 Leopoldov; adm. 1968 Čermany; kap. 1969 Leopoldov; adm 1976 Lančár, n.o. 1991 Kysucké Nové Mesto; + 9.4.2007
Šurjanský Anton PhDr., ThDr. TT z diec. Ban.B.; prof. CMBF (1948) Ba
Šútor Emil TT
BA
nar. 23.3.1938 v Hostiach, ord. 1.7.1962; kap. 1962 Piešťany, 1969 Trnava, 1970 Ba-Nové mesto, 1970 Palárikovo; adm. 1971 Veľká Lehota; 1974 m.p.; adm. 1975 Rykynčice, 1983 Hrušov, 1990 Svätý Anton; dekan i šk.dekan 1995 dekanát Žiar nad Hronom; far. 1999 tamtiež-Sv.Anton; výp. 1.7.2007 Ba-Dúbravka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2011 Svätý Jur; n.o. 30.9.2012
Švarc Karol Miroslav, OFM BA r.d. 1.8.2016 Ba-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2020
Švec Ján Ernest, OSchP, ThDr., PhD. TT nar. 1.1.1953 v Kmeťove, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Šurany; 1977 ZVS; kap. 1979 Šurany, 1982 Ba-Podunajské Biskupice; adm. 1984 Nové Sady; provinciálny predstavený 1992; výp. 1997 Svätý Jur; adm. 15.7.2005 Komjatice, 1.7.2006 Lúčnica nad Žitavou; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Švec Peter TT nar. 30.7.1980 v Zlatých Moravciach, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Topoľčany, 1.7.2006 Skalica, 1.7.2007 Dunajská Streda
Švejdík Jozef, ThLic.
(Svegyik Iosif)
TT nar. 16.5.1957 v Sinteu (Rumunsko), ord. 19.6.1983; far. Rumunsko: 1983 Sinmartin, 1984 Sinteu, 1998 Budoi; adm. 15.7.2004 Váhovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Švercel Jozef TT
BA
nar. 17.3.1976 v Partizánskom, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Banská Štiavnica, 1.7.2001 Zlaté Moravce; adm. 1.7.2002 Čierne Kľačany, 15.7.2003 Plavecký Peter; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; exkardinovaný 1.7.2009
Švihra Slávko, SDB TT
BA
nar. 3.8.1959 v Lipt.Mikuláši, ord. 12.9.1992; výp. 1992 Košice; kap. 1997 Banská Bystrica; špirituál seminára 1.8.2002 Ba-Dúbravka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2005; výp. 1.8.2011 Cerová; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2012