od r.1919/22     I-J                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Ilenčík Ľudovít, SDB TT r.d. (1944) Ba-Tehelné Pole
Illéš Stanislav TT nar. 16.10.1977 v Šali, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Senec, 1.7.2003 Štúrovo (adm. 6.5.-15.11.2004 tamtiež); adm. 1.7.2005 Tekovské Lužany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Istvánatya Štefan TT nar. 12.1.1890 v Nagyczenku, ord. 22.6.1913; kap. Galanta; adm. 1921 Diosek; far. Kostolné Korčany; kap. 1931 Nádaš; far. 1932 Kátlovce; n.o. 1935
Ivák Tomáš Rudolf, CCG TT nar. 23.9.1914 v Záhorskej Bystrici, ord. 5.7.1939; kap. 1939 Lom nad Rimavicou; katechéta 1940 Ba, 1941 Marianka; adm. 1943 tamtiež; m.p. 1950; adm. 1969 Marianka, 1971 Slovenský Grob; n.o. 1989 Pezinok; r.d. 1992 Marianka, + 8.9.1998
Ivanco Jaroslav TT nar. 24.9.1976 v Ban.Štiavnici, ord. 30.12.2000; diakon 1.9.2000 Piešťany; kap. 31.12.2000 tamtiež, 15.9.2001 Trnava-sv.Mikuláš, 1.7.2002 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1.8.2003 Horné Zelenice; suspendovaný 1.11.2005
Ivanecký Rastislav, OSPPE TT nar. ..19 v , ord. ..; kap. 28.8.2001 Trnava-Tulipán; 1.10.2002 uvoľnený zo služieb arcidiecézy
Ivánek Milan TT nar. 12.2.1960 v Skalici, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Jarovce, 15.8.1995 Malacky; adm. 1.7.1996 Veľký Ďur; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ivanič Peter TT nar. 11.3.1971 v Ban.Štiavnici, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Galanta, 1.7.2001 Radošovce; adm. 1.7.2002 tamtiež, 1.7.2005 Litava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Izák Marek Benignus, OFM TT nar. 3.4.1921 v St.Tekove, ord. 19.8.1945; 1950 m.p., kap. 1970 Trnava-dóm; adm. 1972 Dulovce; + 17.9.1987
Izakovič Alexej, ThDr. TT nar. 24.2.1908 v Borovej, ord. 3.7.1932; kap. 1932 Holíč, 1933 Palárikovo, 1936 Nové Zámky, 1938 Trnava; adm. 1944 Majcichov; kap. 1945 Ba; sp.k. 1947 Ba-Najsv.Trojice; m.p. 1947; kap. 1949 Skalica; m.p. 1960; adm. 1963 Dolné Voderady;  n.o. (1971) Trnava; adm. 1979 Vištuk; n.o. 1993 Ba; + 30.10.1995
Izakovič Jozef, SDB TT
BA
nar. 14.3.1923 v Dlhej, ord. 17.8.1953; výp. 1993 Ba; uvoľnený z arciediecézy 1.9.2004; n.o. 2005 Ba-Miletičova, Liečebňa sv.Františka Ba-Prievoz; + 16.2.2011
Ižold Anton TT nar. 15.4.1973 v Leviciach, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Hlohovec, 1.7.2000 Topoľčany; adm. 1.1.2001 Topoľčany-sv.Gorazda; prefekt kňazského seminára 15.9.2002 Ba; adm. 1.8.2004 Topoľčianky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ižold Daniel, Mons. TT
BA
nar. 11.7.1960 v Leviciach, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Banská Štiavnica; 1985 ZVS; kap. 1987 Piešťany; adm. 1990 Komjatice; dekan 1992; far. 1999 tamtiež; rektor seminára 15.7.2005 Ba; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; biskupský vikár pre klérus 1.7.2019; generálny vikár 1.7.2019 Ba-ABÚ
Ižold Jozef, SDB, PhLic. BA nar. 30.1.1964, ord. 20.1.2001; provinciálny vikár 1.7.2008 Ba-Miletičova; provinciál 2.6.2014; + 20.5.2020 v Ba
Jablonický Viliam, SDB TT nar. 20.10.1920, ord. 29.6.1949; 1949 katechéta Ba-Trnávka; 1950 m.p.; kap. 1969 Trnava-Kopánka, 1971 Topoľčany; adm. 1974 Šišov, 1988 Dolné Orešany; far. 1.1.1995 Dolná Krupá; + 9.3.2001
Jablonský Leopold Jaroslav, OFM TT nar. , ord. ; výp. 1.8.2007 Hlohovec
Jackanin Jozef, CSsR BA prefekt študentov 1.9.2013 Ba-Puškinova
Jacko Peter, SDB TT
BA
nar. 18.11.1977 v Prešove, ord. 17.6.2006; diakon 1.7.2005 Ba; výp. 1.7.2006 Ba-Petržalka, 1.7.2012 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2016; ??; výp. 1.7.2020 Ba-Miletičova
Jaďuď Šebastián Peter, OFMCap TT nar. 11.10.1923 v Selciach, ord. 15.5.1947; kap. 1948 Ba-Sv.Alžbeta; m.p. 1950; správca a duchovný char. domova 1964 Vrbové; invalidita 1968 CHD Pezinok; provinciál 1987 Pezinok, 1990 Ba; + 13.12.1998
Jajcaj Blažej TT nar. 25.11.1923 v Grinave, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Banská Štiavnica, 1950 Ba-Nové Mesto; m.p. 1950; kap. 1964 Šaľa; adm. 1965 Veľké Ripňany; n.o. 1990 Nitra
Jakabovič Benedik, SJ TT nar. 17.7.1915(4?) v Ratkovciach, ord. 11.6.1944; duch. SJ Ba, 1950 m.p., 1957 duch. v ÚSS Lipová, 1961 m.p., 1965 duch. v ÚSS Turč.Teplice, adm. 1968 Ban. Studenec
Jakabovič Ján TT nar. 27.12.1879 v Malženiciach, ord. 27.6.1905; kap. Pukanec; zast.adm. 1906 Svätý Kríž nad Váhom; adm. 1907 tamtiež, Čermany, 1908 Šišov, Horný Síleš; far. tamtiež, 1911 Izdeg; zást.dekana 1913 dekanát Veľký Cetín; far. 1924 Topoľčianky
Jakubec Alojz TT nar. 17.1.1940 v Kútoch, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Hlohovec; adm. 1972 Madunice, 1978 Hrnčiarovce nad Parnou; far. 1.8.2003 Špačince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Jakúbek Ján TT
BA
nar. 25.1.1938 v Turčianskom sv. Martine, ord. 25.6.1961; kap. 1961 Galanta, 1964 Sereď, 1970 Trnava-sv. Mikuláš; adm. 1973 Veľké Zálužie, 1978 Jadľové Kostoľany; far. 1992 Krakovany, 1992 Madunice, 1992 Báhoň; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2013 Báhoň
Jakubov Ján, SDB BA r.d. 1.7.2011 ???; výp. 1.7.2012 Ba-Trnávka; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2019
Jakubov Viktor, SF NR sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima; far. 1996-97 Nesluša;  riaditeľ Pápežských misijných diel 2008 Ba
Janák Milan, SDB TT
BA
nar. 24.8.1976 v Michalovciach, ord. 10.6.2007; výp. 1.7.2007 Trnava-Kopánka; r.d. 1.7.2012 Šaštín; direktor domu 1.7.2015 Šaštín; výp. 1.3.2017 Ba-Trnávka; r.d. 1.7.2017 Ba-Mamateyova
Janček Ján, CM BA kap. 1.9.2018 Ba-Prievoz
Janček Marián TT nar. 7.7.1978 v Topoľčanoch, ord. 17.8.2002; diakon 7.6.2002 Ba-sv.Martina; kap. 17.8.2002 tamtiež, 15.7.2004 Ba-Nové Mesto, 20.10.2005 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1.7.2006 Stará Turá, 1.7.2007 Urmince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Jančiar Bohuslav Tomáš, OP BA nar. 30.12.1970, ord. 21.6.2003; kap. 2003 Košice; adm. 2004 Zvolen-Západ; kap. 2008 Košice; superior. 1.9.2009 Dunajská Lužná; r.d. 1.9.2017; uvoľnený z arcidiecézy 1.1.2019
Jančovič Anton, SDB TT adm. (1948) Hronský Beňadik
Jančovič Jozef, Mons., ThDr., Ing., PhD. TT
BA
nar. 28.11.1968 v Topoľčanoch, ord. 5.7.1995; kap. 1.7.1999 Ba-Dúbravka, Ba-sv.Martina; výp. Ba-Nové Mesto; kap. 1.7.2001 Ba-sv.Martina, 1.10.2001 Ba-Čunovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 8.4.2008 tamtiež; dekan 8.4.2008 dekanát Ba-juh; prodekan CMBF UK 2010 Ba; far. 1.7.2011 Ba-sv.Martina; Mons. 2011; výp. 1.7.2015 Ba-Dúbravka
Janda Ladislav, SJ TT r.d. (1944) Ba-jezuiti
Janec Štefan, SDB TT nar. 12.1.1920 vo Zvončíne, ord. 29.6.1948; kap. 1949 Šaštín; m.p. 1950; kap. 1951 Gajary, 1951 Šoporňa, 1955 Sládkovičovo, 1956 Šoporňa; m.p. 1959; kap. 1969 Holíč; adm. 1976 Jakubov; n.o. 1980 Ba, 1999 Nitra, 2003 Galanta-Hody, Trenčín; + 16.11.2006
Janič František TT nar. 25.9.1869 v Ostrihome, ord. 27.6.1893; kap. Lekýr, 1896 Balassagyarmat; adm. 1899 Kráľová nad Váhom; far. tamtiež; zást.dekana 1914 dekanát Šaľa; dekan 1932 tamtiež; kanonik 1939
Janíček Eduard TT
NR
BA
nar. 8.3.1980 v Starej Ľubovni, ord. 23.6.2007; kap. 23.6.2007 Topoľčany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; výp. 1.7.2015 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2020 Ba-Blumentál
Janík Ján, OFM TT r.d. (1944) Hlohovec
Janík Peter TT nar. 19.8.1970 v Nižnej nad Oravou, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Senica, 1.7.1995 Pezinok; adm. 1.7.1996 Banská Štiavnica-Štefultov, 1.7.2001 Hodruša-Hámre; far. 1.4.2003 Dolné Plachtince, 25.4.2006 Lipová; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Janík Rudolf TT nar. 13.8.1876 v Drahovciach, ord. 25.6.1901; kap. Prašice; adm. 1902 tamtiež; kap. 1902 Suchá nad Parnou, 1903 Krakovany; adm. 1907 Hasvár; kap. Krakovany; far. 1912 Horné Otrokovce, 1922 Radoširtá; asesor 1933; zást.dekana 1936 dekanát Radošiná; dekan 1937 tamtiež; inšpektor nár.škôl 1943 okres Nitra; far. 1944 Urmín; dekan dekanát Urmín
Janík Štefan, SVD TT nar. , ord. ; výp. 25.10.2006 Smolenice; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006
Jankeje Ľudovít, SVD TT Nitra; adm. 1.10.2000 Cerová; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2002
Jankó Gábor TT
BA
nar. 29.4.1982 v Dun.Strede, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Dunajská Streda, 1.7.2007 Senec; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.10.2008 Horný Bar, 1.7.2014 Holice
Jankola Ján (Emil) TT nar. 21.12.1903 v Trstenej, ord. 1.7.1928; z rehole OFM; prijatý 25.5.1935; kap. Bzovík; adm. 1936 Horné Šipice; inkardinovaný 1.8.1938; adm. 1940 Jablonové
Jankovič František TT nar. 21.11.1894 v Cífiieri, ord. 19.6.1917; kap. Banská Štiavnica; gymn.prof. 1920 tamtiež; prof.náb.1922; far. 1925 Banská Štiavnica; cenzor 1927; zást.dekana 1928 dekanát Banská Štiavnica; dekan 1930-42 tamtiež;   väznený 1945-47; bisk.komisár str.škôl 1947; zast.adm. Ompitál
Jankovič Richard TT nar. 15.10.1968 v Myjave, ord. 10.6.1995; kap. 15.6.1995 Sereď, 1.7.1996 Ba-Rača, 1.9.1997 Levice; adm. 1.8.1998 Unín; šk.dekan 18.1.2001 dekanát Skalica; poverený dekanskou agendou 15.12.2004 dekanát Skalica; far. 1.7.2006 Dvorníky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Janok Ján, CSsR, MUDr. TT
BA
nar. 2.3.1929 v Dlhom Klčove (Vranov nad Topľou), ord. 28.2.1971; kap. 1971 Košice, Liberec, 1977 Bilina, 1979 Košice; viceprovinciál (1986) 1990 Ba, výp. 1994 Ba; n.o. 1.9.2017; + 26.8.2019, pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave
Janok Ján, CSsR, ThDr. TT nar. 30.3.1913 v D.Klčove, ord. 29.6.1939; r.d. (1944) Ba; m.p. (1971) Ba
Jánoš Jozef TT nar. 16.3.1906 v Liptovskej Teplej, ord. 26.7.1931; kap. 1932 Nové Zárnky, Ekeč, 1933 Svätý Michal; správca 1935 Blahova Dedina; adm. 1938 tamtiež; far. tamtiež, 1939 Veľké Brestovany; inšp.nár.škôl 1943 okres Trnava; bisk.komisár nár.škôl 1947 dekanát Trnava-okolie; cenzor 1948
*Janošovitš Mikuláš TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 13. Dec. 1895, ord. 17. Maii 191.8, vic. coop. Ekeč; 1919 Dunajská Streda, iterum Ekeč, 1920. Sakáloš, Kamenica nad ~Ironom, 1923 iterum Sakáloš, Perhete. t928 vic. oec. Mvtne Ludany, I-Iontianske ľ)armoty, 1930 par. ibidem, 1932 vie: oec. Dotný Bar, mox par. ibidem., 1938 vic. oec. Alicbsdorf (Nové Košariská), 1939 par. ibidem, 1945 vic. subst. Kamenica nad Iironom lsimul I4elemba), 1946 I~elemba (simul Kamenica nad Hlronom), mox vlc. oec. tlelemba, par. I4elemba, vic. for. Distr. Salka, 1947 commis. ep. schol. nation. eiusd. Distr.

Janovič Ladislav TT + 27.2.2002 v štáte Florida USA v 77. roku života
*Janovič Tibor TT nar. 28.4.1902 v Oslanoch, ord. 6.7.1930; asesor; n.o. (1971) Dojč; + 25.11.1976

e Soc. Sal. 1932 p.~o exper. susc., vic. coop. .Šala, 1933 vic. oec. Beša, 30. Oct. 1935 incard., 1938 vic. coop. Krušovce, 1939 vic. oec. Sebechleby, 1941 Dojč.

Janovits Edmund TT nar. 16.8.1903 v Mýt. Ludanoch, ord. 1.11.1928; kap. Šahy, 1931 Dun. Streda, 1933 Holíč; adm. 1934 V.Blahovo, 1936 Bučany, 1938 D.Bar; far. 1938 tamtiež, 1942 Dun.Streda; bisk. komisár gymn. 1942; asesor 1955; dekan 1962 dekanát Dun. Streda; n.o. 1978 Dun. Streda; + 6.2.1988
Janovský Metod Ján, OFMCap TT nar. 1.1.1923 v Dolnom Badíne, ord. 15.5.1947; lektor filozofie 1948 Ba; 1950 m.p.; kap. Ba-Najsv. Trojice, 1971 Sereď; adm. 1975 Hrachovište, 1981 Cífer, 1981 Rohožník; far. 1991 Holíč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; výp. r.d.  1.9.1996 Ba; + 31.3.2006
Jantausch Pavol, ThDr., Mons. TT nar. 21.6.1870 vo Vrbovom, ord. 21.9.1893, cons. 14.6.1925; kap. Topoľčany, Ba; far. 15.2.1899 Dubová pri Modre, 15.3.1906 Veľké Ludanice; apoštolský administrátor 22.5.1922; 1925 titulárny biskup prienenský; + 29.6.1947; pochovaný vo Vrbovom
Jarábek Karol, Mons. TT nar. 31.1.1908 v D.Krupej, ord. 25.2.1934; kap. 1934 Levice, 1935 Štúrovo; bisk. ceremonár 1935-38 Trnava; sp.k. 1936 Trnava-uršulínky; bisk. archivár 1939; bisk. tajomník 1939-46; zároveň notár cirk. súdu; asesor, kanonik 1945 Trnava; zást. riaditeľa bisk. kanc. 1946; prosynod. sudca; Mons. 1948; diec. riaditeľ misij. spolkov, diec. taj. Diela kňaz. povolaní; gen. riad. Legio Angelica; n.o. Trnava; + 21.3.1989
Jarábek Martin TT
BA
nar. 3.7.1978 v Ba, ord. 6.7.2002; diakon-štúdiá 2001 Rím; výp. 2002 Ba-Rača, 25.6.2003 Ba-N.Mesto; kap. 1.7.2004 tamtiež, 1.7.2005 Šamorín, 15.7.2007 Ba-Sv.Rodiny; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 15.7.2009 Ba-Nové Mesto; duchovný 2010 Bratislavská charita; duchovný 1.8.2012 Ba-kaplnka sv.Alžbety v Dome seniorov Charitas; duchovný správca pre celú arcidiecéznu charitu 15.1.2014; far. 1.7.2014 Smolinské; výp. 1.7.2017 Ba-Jarovce
Jarabica Róbert TT nar. 16.6.1976 v Čadci, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Nové Mesto nad Váhom
*Jarábok Jozef TT nar. , ord. ;

nat. I.evice 26. Aug. 1876, ord. 10. Mart: 19(10, vic. coop. Karancsság, 1901 Ladice., 1902 vic. oec. Velčice, 1903 vic. coop. Zlaté Moravce, 1908 Pukanec, mox vic. oec.. ibidem, vic. coop. Podolie, 1911 par. Bučany 1922 par. Čachtice.

*Jaross Karol TT nar. , ord. ;

nat. Topol'čianky 3. Mart. 1873, ord. 9. Mart. 189ó, vic. coop. Piarg, 1900 Nové Zámky, 1902 catech. Fiume, 1905 par. Fíš, 1914 Jacovce, 1918 vic. for. subst., 1923 vic. for. Distr. Topol'čany, 1927 ca~ pell. secr. S. S., 1939 rude don.

Jaroš Ivan TT nar. 30.1.1958 v Turzovke, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Trenčín, 1983 Konská, 1985 Konská; adm. 1986 Mariková, 1988 Čierne pri Čadci, 1989 Ivanka pri Nitre, 1990 Trenč.Mitice, 1992 Súľov, 1993 Dohňany, 1997 Makov, 1.7.2001 Koválov, 15.7.2004 Velčice, 20.10.2005 Šipice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Jaroš Milan BA nar. , ord. 2020; kap. 1.7.2020 Malacky
Jaššo Jaroslav, CM, ThDr., PhD. BA nar. 12.5.1967 v Košiciach, ord. 12.6.1993; kap. Ba-Prievoz; far. 1994 Košice-Šaca; misie 1995 Ukrajina; štúdiá 2005 USA; misie 2009 Honduras; provinciál 13.5.2014 Ba-Prievoz
Javor Ferdinand TT nar. 3.5.1940 v Rišňovciach, ord. 4.11.1962; kap. 1962 Nové Zámky; 1963 ZVS; kap. 1965 Malacky, 1967 Ba-sv. Martin, 1970 Šaľa; adm. 1974 Šoporňa; špirituál kňazského seminára v 1987 Ba; tajomník ABÚ 1990 Trnava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Javor Marián, Mons. TT nar. ooo, ord. 19.6.1971; kap. 1971 Zlaté Moravce; ZVS 1974; adm. 1976 Hosťovce, 1984 Veľká Lehota; far. 1990 Boleráz, 1992 Zlaté Moravce; zástupca dekana 1.7.1997 dekanát Nitra B, 1.6.1999 dekanát Zlaté Moravce (úprava dekanátov); Capellanus Sue Sanctitatis 2006; sudca metropolitného súdu 19.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Javorský Marek Štefan, OFM TT
BA
nar. 29.9.1964 v Spišskej Sobote, ord. 24.6.1995; výp. 1.9.1995 Hlohovec-františkáni a Leopoldovská väznica; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.1997; sp.k. 1998 Hlohovec, 1.9.2001 Ba-františkáni; ; uvoľnený zo služieb arcidiecézy  31.7.2010
Jedinák Anton, CM TT
BA
nar. 11.3.1973 v Čadci, ord. 27.6.1998; kap. 1998 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2000; výp. 1.11.2014 Ba-Prievoz
Jedinák Milan (NR) TT kňaz nitrianskej diecézy; n.o. Šenkvice; + 18.1.2005 v 65. roku života a v 41. roku kňazstva
Jelínek Peter TT
TA
BA
nar. 26.10.1977 v Myjave, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Preseľany, 15.3.2003 Ba-Rača, 1.7.2004 Radošovce, 1.7.2005 Nové Mesto nad Váhom; adm. 20.10.2005 Velčice, 20.11.2007 Horné Trhovište; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; far. Zeleneč; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2011; kap. 1.7.2011 Pezinok; far. 1.7.2013 Plavecký Peter, 1.7.2019 Plavecký Mikuláš
Jellúš Tomáš, SJ BA nar. 13.4.1982 v Ružomberku, ord. 25.6.2011; výp. 2011 Ba
Jendruch Tomáš BA ord. 10.6.2017; kap. 1.7.2017 Skalica, 1.7.2020 Šamorín
Jesenák Marek TT nar. 16.3.1970 v Šuranoch, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Trnava-sv. Mikuláš, 1.10.1997 Hlohovec; adm. 1.7.1999 Lančár, 15.11.2003 Mojzesovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Jobík Richard Marián, OH BA prior; sp.k. 1.4.2017 Ba-milosrdní bratia
John Cyril, SJ TT výp. 5.12.-31.12.2005 Piešťany-exercičný dom
Jókay Lukáš TT nar. 25.8.1980 v Šuranoch, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Veľké Kostoľany, 1.7.2007 Šahy
Jónás Dezider TT nar. 1.11.1925 v Sládkovičove, ord. 6.5.1950; ZVS; kap. 1954 Senec, 1958 N.Zámky; adm. 1962 Bajtava, 1975 Sikenička
Jónaz Ľudovít
(Józan)
???
TT nar. 17.8.1913 v Vrakuňa, ord. 15.6.1941; kap. 1941 Rimóc, 1942 Mostová, 1943 Komjatice, 1945 Palárikovo, 1945 Dunajská Streda, 1946 Šaľa; adm. 1947 Gabčíkovo, 1951 Mostová; dekan 1968, +11.12.1997
Josko Martin, SDB BA
??

výp. 1.7.2010 Ba-Mamateyova; ???; výp. 15.10.2014 Ba-Mamateyova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020

Jozif Ladislav TT z diec. Ban.B.; čestný kanonik; m.p. (1948) Banská Štiavnica
Józsa Attila, ThLic. TT nar. 6.4.1975 v Šali, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Komárno, 1.7.2000 Šamorín; obhajca zväzku 1.9.2001; adm. 15.8.2002 Gabčíkovo; výp. 1.12.2002 Dunajská Streda; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Judák Viliam, Mons., ThDr., PhD. (NR) TT nar. 9.11.1957 v Harvelke, ord. 16.6.1985, cons. 2005; kap. 1985 Nitra-mesto, 1987 Drietoma; adm. 1988 tamtiež; asistent CMBF 1989 Ba, 1990 Nitra; prefekt 1990 Nitra; sudca 1991; docent 1993; prodekan CMBF 1995; rektor kň.seminára 1996 Nitra; profesor 1997; dekan CMBF 2001 Ba; diecézny biskup 2005 Nitra
Judiak František TT nar. 20.10.1940 v Mysleniciach, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Zlaté Moravce, 1967 Šaľa; vicerektor kňaz.seminára; adm. 1969 Jedľ. Kostolany, 1972 Bzovík
Juhás František Bartolomej, SDB, ThLic. TT
VO
nar. 17.4.1958 v Košiciach, ord. 17.6.1995; výp. 1995 Trnava-Kopánka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2001; výp. 15.8.2003 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004; generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR Ba-Miletičova
*Juhász Anton TT nar. , ord. ;

nat. Bajtava 27. Mart. 1910, ord. 23. Jun. 1940, vic. coop. ŠaTa, 1942 Tokod, 1943 Šahy, Gcliezovce, 1946 vic. subst. Karrenica nad Idronom.

Juhász František TT nar. 5.11.1890 v Nových Zámkoch, ord. 22.6.1913; kap. Lekýr; adm. 1915 tamtiež; voj.duchovný 1916; kap. 1918 Lekýr; adm. 1921 Žemliary; kap. 1922 Šaštín, 1923 Seldín; adm. 1924 M.Bél; far. 1925 tamtiež, 1928 Kerť na Ostrove; (...); n.o. 1958 CHD Pezinok
Juhász Ján, SJ TT r.d. (1944) Ba-jezuiti
Jukl Vladimír, SF, RNDr., DrSc. h.c. NR
BA
nar. 19.4.1925 v Ba, ord. 6.1.1971; sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima; m.p. 1971; redaktor KN 1990-91; výp. 1990 Ba; výkonný tajomník KBS 1991 Ba; výp. 1994 Ba; n.o. 2008 Ba; + 1.5.2012, pochovaný v Ba-Slávičom údolí
Jurák Dušan TT nar. 14.12.1949 v Plášťovciach, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Veľké Kostoľany, 1975 Trnava-sv. Mikuláš, 1977 Komjatice; adm. 1978 Abrahám; far. 1992 Boleráz; dekan 15.2.1995 dekanát Trnava B; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Juraščík Pavol Sebastián TT nar. , ord. ;

nat. Skalica 6. Jan. 1873, ord. 29. Jun. 1895, ex O. F. M.. 4. Oct. 1898 susc., vic. coop. ~úrovce, Vráble, t899 Jacovce, 1903 Szentendre, 1905 vic. oec. Ompitál, 1905 cur. Nosóč. Bratislava, 1940 rude don.

Jurčo Marek Martin, OP TT
BA
nar. 11.4.1973 v Ba, ord. 27.6.1998; CVS 1998 Košice; výp. 2000 tamtiež; sócius provinciála 1.11.2001 Ba-Kalvária; výp. 2008 Dunajská Lužná
Jurčovič Fidél Ambróz, OFM, ThDr. TT nar. 17.7.1916 vo Vištuku, ord. 23.5.1940; 1936 štúdiá Rím; 1943 lektor františkánskeho štúdia Žilina; 1950 m.p.; výp. 1968 Ba; 1969 provinciál Ba; 1992 provinciálny definitor, vikár domu, ekonóm provincie, špirituál klerikov Ba; výp. 1993 Trnava; + 21.1.2004, pochovaný vo Vištuku
Jureček Miroslav TT
BA
nar. 5.3.1979 v Bánovciach nad Bebr., ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Piešťany, 1.7.2004 Pezinok, 1.7.2006 Galanta, 1.7.2007 Ba-Dúbravka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Studienka; m.p. 2016
Juriga Ferdinand, ThDr. TT nar. 12.10.1874 v Gbeloch, ord. 26.8.1897; kap. Veľká Maňa; adm. 1898 tamtiež; kap. Budaörs, 1900 Levice, 1901 Slovenský Meder, Ba-Nové Mesto; člen výboru SSV 1904; far. 1906 Vajnory; n.o. 1918; far. 1923 Dolná Streda; asesor 1924; n.o. 1930 Ba-Karlova Ves; + 23.11.1950, pochovaný "na cintoríne medzi Devínom a Bratislavou"
Jurík František, CSsR TT nar. 22.6.1925 v Bučanoch, ord. 14.12.1950; adm. 1969 Nitr.Blatnica; n.o. tamtiež; + 4.3.1991
Jurík Peter Karol TT nar. 26.6.1928 v Nitrianskom Hrádku, ord. 29.6.1951; kap. 1951 Dolný Pial, 1951 Vráble, 1952 Dvory nad Žitovou, 1955 Dvorníky, 1957 Starý Tekov, 1958 Ba-sv. Martina, 1959 Bojná, 1960 Šurany; adm. 1962 Dedinka; kap. 1967 Skalica, 1968 Leopoldov; n.o. 1970 Nitrianský Hrádok, 2000 Beckov
Jurina Jozef, PhDr., PaedDr., PhD. TT nar. 6.10.1961 v Trstenej, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Radošovce, 1989 Piešťany; far. 1990 Vrbové; prodekan PF Kat.univerzity 1.7.2005 Ružomberok
Jurina Vladimír TT
NR
BA
nar. 13.8.1978 v Ba, ord. 17.8.2002; diakon 7.6.2002 Senec; kap. 17.8.2002 Levice, 1.7.2003 Šurany, 1.7.2005 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2006 Šaľa; adm. 15.11.2006 Pernek; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený do Nitrianskej diecézy 1.7.2008; ...; inkardinovaný späť z Nitrianskej diecézy 1.7.2016; výp. 1.7.2016 Ba-Blumentál
Jurišič Michal TT nar. 25.1.1913 v Zelenči, ord. 26.6.1938; kap. Topoľčany, 1939 Vrbové, Pezinok, 1940 Hlohovec; bisk ceremoniár 1940 Trnava; cenzor; prof.náb. 1943 Trnava; bisk.komisár pre gymnáziá 1947 Galanta; adm. 1950 Trnava-Tulipán; sp.k. 1951 Trnava-jezuiti; adm. 1964 Hont.Trsťany, 1968 Blatné pri Senci; čestný dekan 1973
*Jurka Jozef TT nar. , ord. ;

nat. I.evice 27. Febr. 1876, ord. 6. Febr. 1904 , vic. coop. Šamorín, prof. Oymn. aep. 'rrnava (1905 una praef. stud. Convict., 1906 et Semin.), 1914 par. Bajtava, 1928 vic. for. subst., 1931 vic. for.. Distr. Salka, 1933 par. Žemliary, 1947 rude don

Jurkech Anton, SVD, Dr.Rom. TT nar. 7.6.1913 v Pružine, ord. 24.8.1940; r.d.; 1941 ThLic.; kap. 1948 Galanta, 1950 Sládkovičovo, 1951 Ba-Tehelné pole; adm. 1952 Sološnica, 1957 Blatné pri Senci, 1959 Dolné Plachtince, 1962 Šipice, 1968 Kaplná; n.o. 1974 Beckov; + 21.9.2000
Jurovský Jozef, SJ TT nar. 15.8.1899 v Uľanke, ord. 13.7.1930; viceprovinciál (1944) Ba
Jurovský Stanislav PhDr., (SJ) TT nar. 3.5.1905 v Uľanke, ord. 26.7.1932; uvoľnený z S.J.; výp. Ba; duch. 1935 Praha; r.d. (1944) Ba-jezuiti; riaditeľ, prof. gymnázia 1946 Ba; m.p. 1937; adm. 1948 Ba-Podhradie, 1958 Hont.Nemce; n.o. (1971) Ba-Nové Mesto, CHD Pezinok