od r.1919/22     O                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Obonya Július, SDB TT
BA
nar. 31.8.1946 v Kolíňanoch, ord. 6.4.1978; tajná pastorácia; výp. 1989 Ba-Trnávka; far. 1989 Veľká Mača, 1992 Ba-Petržalka, 1993 Podhorany; sócius magistra novicov 1996 Szombathely (Maďarsko); r.d. 1997 Michalovce n.o. 1999 Pezinok; výp. 1.8.2006 Ba; n.o. 30.6.2009 Ba-Petržalka
Obranec Peter TT
BA
nar. 28.12.1960 v Nitre, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Piešťany, 1988 Šurany; adm. 1989 Veľké Kostoľany; šk.dekan 1995 dekanát Trnava C; far. 25.10.2007 Plavecký Mikuláš; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2015 Kaplná
*Obrotka Ignác
(? Obrokta)
TT nar. 12.1.1896 v Jablonke, ord. 9.7.1928; n.o. (1971) Trnava

vi~. coop. Iilohovec, 1929 Mestečko, ~oporňa, 1930 Vel'ké Kostolany, vic. oec. Dedinka, 1931 vic. coop. Bra.tislava-Nové Mesto, 1933 catech.. in Schol. puer. Trnava

Obšivan Miroslav, CM TT nar. 10.2.1973 v Žiline, ord. 22.6.2002; výp. 22.6.2002 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2004;v Banskobystrickej diecéze
Očenáš František TT
TA
BA
nar. 14.8.1938 v Banskej Štiavnici, ord. 25.6.1961; kap. 1961 Levice, 1963 Sereď, 1963 Malacky, 1965 Šurany, 1967 Topoľčany, 1967 Zlaté Moravce, 1968 Senec; adm. 1969 Jacovce, 1.8.1989 Ba-Rača; far. 1.9.1998 Kozárovce; duchovný CHD 15.11.2000 Pezinok; far. 1.7.2001 Dolná Krupá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; n.o.-výp. 1.8.2010 Ba-Rača; n.o. 31.8.2012
Očkaják František TT z diec. Spiš.; adm. (1948) Výčapy-Opatovce
*Očkovský Emil TT nar. 23.8.1907 v Bučanoch, ord. 29.12.1929; n.o. (1971) Bučany

vic. coc;p. Krakovanp, Vrhovč, 1932 vic. oec. L)rahovce, 1934 Vel'ké ~enkvice, 1934 par. ibidem, 1945 va'~etud., 1946 viď. oec. Svä.tý Krí.ž nad Váhom.

Odrobiňák Anton, SDB, MVDr. TT
BA
nar. 24.2.1965 v Námestove, ord. 12.6.1999; kap. 1.7.2003 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
*Ochaba Ján TT nar. , ord. ;

nat. Trnava 14: Jan. 1866, ord. 10. S~pt. 1888, 'i'l~I ir., vic. coo;~. Modra (una prof. relig. in Praep. magistr.), 1899 vic. coop. Dolná Krupá, 1890 Piešfany, 1892 vic. oec. Čeklís, vic. coop. Sered, 1894 Nagyma.ros, 1895 hudapest III., 1897 Bratislava-Svätý Martin, vi~~. oee. Dolné Plachtince, 1899 vic. coop. Smolenice, 1900 vic. oec. Závod, 1901 par. Dechtice, 1913 Chtelnica. 1927 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1933 capell. secr. S. S.

Ochaba Juraj BA diakon 13.6.2020, 2.6.2021 Ba-Kráľ.rodiny
*Ochaba Pavol TT nar. , ord. ;

Troava 19. Jan. 1877, ord. 4. .Iul. 1900, e Dioec. Nitr. 15. Aug. 1904 susc., vic. cooP. Šoporňa, 1905 Vráble, Pudmerice, 19(18 I~Iolič, 1910 vic. oec. IwIrnčiarovce, 1913 par. ihidem, 1945 rude don

Okánik Ľudovít, Dr. TT nar. 15.8.1869 v Skalici, ord. ..; kap. Ostrihom; (...); far. 1899 Skalica; dekan; nitriansky župan 1919; kanonik Ba; far. Ba-sv.Martina; starosta mesta 1923-1929 Ba; + 21.3.1944 Ba, pochovaný v Skalici
Oko Czeslaw, MS TT nar. 19.4.1966 v Dzikowci, ord. 16.5.1992; kap. 1992 Krakow, 1993 Chrenovec-Brusno, 1996 Podkonice, 2000 Handlová, 2001 Chrenovec-Brusno, 2003 Handlová, 2004 Chrenovec-Brusno; adm. 31.7.2005 Maňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Olbert František Xav. Vladimír, OFM, ThLic. TT
BA
nar. 6.8.1974 v Námestove, ord. 24.6.2000; výp. 1.7.2000 Nové Zámky; štúdiá 2001 Rím; výp. 1.8.2004 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007; provinciál 1.8.2016 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2022
Oliš Jozef, Ing. TT nar. 17.9.1941 v Dolnej Súči, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Konská, 1973 Turzovka, 1974 Bánovce nad Bebr.; adm. 1975 Motešice, 1980 Lazy pod Makytou, 1982 Lysá pod Makytou, 1984 Belá, 1989 Veľké Bielice, 1992 Uhrovec; n.o. 2002 Beckov; výp. 5.5.2005 Nové Mesto nad Váhom; uvoľnený z pastorácie 1.7.2007
Olšovský Jozef, ThLic. TT nar. 13.7.1922 v Smoleniciach, ord. 22.6.1947; kap. 1947 Tekovské Lužany, 1949 Cífer, 1950 Ba-Tehelné pole; adm. 1951 Buková; 1952 ZVS; kap. 1954 Urmince; adm. 1955 Skýcov, 1957 Záhorská Ves, 1960 Jacovce, 1965 Bzince pod Javorinou, 1966 Smolinksé, 1986 Merašice; 1991 cirk.sudca; n.o. 1.8.1998 Veľké Ripňany; + 19.10.2004
*Olšovský Ľudovít Leontius TT nar. , ord. ;

nat. Plavccký Svätý Petcr 16. Apr. 1897, ord. 15. Jun. 1935, e.x O. F. M. pro exper. 15. Dec. 1937 susc., vic. coop. Modra, 1938 Ekeč, vic oec. tIodruša, 1942 Malé tloste, Kovalov, 15. Dec. 1943 incard.

Ondáš Vladimír TT nar. ..19 v ; diakon 21.6.2007 ABÚ Trnava
Ondreička František TT nar. 26.7.1918 v Novom Meste nad Váhom, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Šoporňa, 1949 Ba-Nové Mesto, 1953 Nové Zámky; adm. 1955 Svätý Michal nad Žitavou, 1959 Banská Štiavnica; dekan; adm. 1968 Pobedím; okr.dekan; a/f. 1989 Bzince pod Javorinou; n.o. 1992 Nové Mesto nad Váhom, 1992 Pezinok; + 26.1.1997
Ondrejka Alojz, SDB TT výp. 1.9.1997  Ba-Petržalka, m.p. 1.8.1998
Ondrejka Marek Koloman, CCG TT nar. 18.10.1910 v H. Štitároch, ord. 5.7.1938; kap. Marianka, 1940 Lom n.Rim., 1941 Sokolovce, 1943 Zlaté Moravce, Opatovce n. Žit., 1950 Ba-Prievoz; adm. tamtiež, 1960 Záh.Bystrica
Ondrejka Marián TT nar. 30.8.1965 v Myjave, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Senec; far. 1991 Majcichov, 15.8.1995 Kuchyňa, 1.7.1999 Rišňovce; adm. 15.7.2004 Leopoldov; poverený duchovnou službou vo väzení 1.9.2004; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Hlohovec; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Ondrejkovič Miloš, ThDr. TT
BA
nar. 5.6.1924 v Sučanoch, ord. 4.6.1967; kap. 1967 Nová Baňa; vicerektor kňaz. sem. a tajomník CMBF 1968 Ba; adm. 1983 Ba-Devín; sp.k. 15.4.1998 Ba-Podhradie; výp. 1.7.2006 Ba-milosrdní bratia, 1.11.2006 Ba-sv.Ladislav; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 21.5.2012
Ondrejmiška Karol TT nar.11.1.1915 v Machulinciach, ord. 1939; kap. Tesárske Mlyňany, Gbely, 1941 Gajary, 1943 Holíč; vojenská služba; v koncentračnom tábore 1944 - júl 1945; adm. sept.1945 Dolné Rykynčice, 1958 Malé Hoste; + 24.4.1970, pochovaný na cintoríne v
Machulinciach
Ondriáš Ernest TT nar. 8.9.1912 v Kňažiciach, ord. 29.6.1937; kap. Krátke Kesy, 1938 Jacovce, 1940 Holíč, Skalica, adm. 1941 Hasprunka, 1943 Malé Hoste, 1957 Nevidzany
Ondriáš Michal TT nar. 10.10.1903 v Kňažiciach, ord. 7.7.1929; kap. Topoľčany, Ledice, 1930 Tesáry n.Žit., 1933 Veľké Kostolany, Šaľa; adm. 1394 Bohdanovce nad Trnavou, 1935 Lót, 1938 Kuchyňa; n.o. v Nevidzanoch; + 11.5.1979
Ondrík Róbert TT nar. 15.4.1973 v Ba, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Želiezovce, 1.7.2002  Štúrovo; adm. 15.7.2002 Kukučínov, 1.9.2003 Čifáre; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ondroš Martin, PhDr. TT nar. 7.2.1908 v Habovke, ord. 24.3.1935; kap. Veľké Kostoľany, Hlohovec;  bisk. ceremoniár, archivár, sekretár BÚ 1939 Trnava; adm. 1946 Suchá n. Parnou; far. Suchá n. Parnou; dekan
Ondruš Ján TT nar. 2.12.1908 v Prievidzi, ord. 23.12.1933; kap. Jastrabie, adm. 1934 Močiar, f. 1938 Trn. Hora, Jalná, 1968 č.dekan, 1973 n.o. v Zlatých Moravciach
Ondruš Rajmund, SJ, ThLic. TT nar. 15.3.1929 v Popudinských Močidlanoch, ord. 6.12.1969; štúdiá 1968 Innsbruk, 1971 Rím; redaktor rozhlasu 1971 Vatikán, redaktor 1978 Cambridge (Kanada); výp. 1992 Trnava, 1993 Ba, 2000 Trnava; uvoľnený z pastorácie 1.7.2007
Ondrušek Štefan TT nar. 9.8.1916 v Komárne, ord. 16.7.1946; kap. Komárno; m.p. 1950; adm. 1954 Báč, 1957 Trnava-Kopánka, 1959 Nemčiňany, 1970 Chtelnica; ... ; n.o. Pezinok; + 21.9.1987
Opálka Štefan TT nar. 26.4.1948 v Dolne Strehovej, ord. 19.6.1971; kap. 1971 Rimavská Sobota; adm. 1974(75?) Jesenské, 1977 Polomka; generálny riaditeľ UCHS 1984 Ba; adm. 1990 Podolie;adm. 1.8.1998 Petrova Ves, n.o. 15.5.1999 Zvolen; + 14.10.2000
Oravec Silvester, Mons. TT nar. 1.1.1926 v Gáni, ord. 4.6.1967; kap. 1967 Dunajská Streda, 1969 Galanta; adm. 1971 Dlhá nad Váhom, 1974 Sládkovičovo, 1980 Jelka; far. 1999 tamtiež; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Oravetz Michal TT nar. , ord. ;

nat. Dechtice ll. Dec. I894, ord. 31. Jau. 1918, vic. coop. Suchá nad Parnou, 1920 Pezinok, 1921 Oa?anta, 1922 Bratislava -Svätá Trojica, I923 Bratislava-Nové Mesto, 19?4 vic.. occ. ibidem, I926 Lozorno, 1927 par. ihidem.

Oravský Vladimír TT nar. 29.9.1963 v Trnave, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Senec, 1989 Ba-sv.Martina, 1991 Dunajská Streda; far. 1992 Neded, šk.dekan 1995 dekanát Galanta C; far. 1.7.1996 Hurbanovo; dekan 1.6.1999 dekanát Hurbanovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Orbán Mário, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 2.9.1969 v Zlatých Moravciach, ord. 5.7.1995; 1995 štúdiá Rím; kap. 1.8.1997 Pezinok, 1.7.1998 Ba-Dúbravka; odb.asistent CMBF UK; adm. 1999 Dubová, 15.7.2003 Vištuk; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Ba-Rača, 1.7.2012 Ba-Jarovce, 1.7.2015 Chorvátsky Grob, 1.7.2023 Jakubov
Orečný Stanislav, SVD BA kap. 1.7.2021 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 15.11.2022
Orješek Ľudovít, CM TT r.d. (1944) Ba-Svoradov
Orlický Maximilián Alojz, OSchP TT nar. 6.3.1948 v Cíferi, ord. 20.8.1980; 1980 m.p.; magister novicov 1991 Dolné Dubové; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1995; v Nitrianskej diecéze
Orosch Ján, Mons. TT nar. 28.5.1953 v Ba, ord. 6.6.1976, cons. 2.5.2004; kap. 1976 Komárno; adm. 1978 Bušince, 1982 Okoč, 1983 Hondruša-Hámre, 1984 Vyškovce nad Ipľom; far. 1990 Nové Zámky, 1991 Ba-Prievoz, 1992 Ba-Čuňovo; adm. 1993 Štúrovo;  dekan 15.2.1995 dekanát N.Zámky C; far. 1999 tamtiež; menovaný za tit.biskupa seminského 2.4.2004, vysvätený 2.5.2004; generálny vikár 13.5.2004; rektor katedrály 1.9.2006 Trnava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Oroszlány Juraj TT nar. 6.3.1917 vo Veľkej Vsi nad Ipľom, ord. 14.6.1942; kap. Tešedíkovo, 1944 Érsekvadert, 1945 Mužla, Vinica, 1946 Šahy, 1948 Tes.Mlyňany, 1949 V.Uľany, 1950 V.Ludince, Šahy, 1951 Kr.Brod, adm. Kr.Brod, 1959 Kamenica n. Hr., 1964 Mužla, (...) (1971) Hronovce; + 9.7.1979
*Országh Alexius TT nar. , ord. ;

nat. Železná Breznica 25. Maii I885, ord. zt~. Jun. 1910, vic. coop. Marianka, Svätý Benedilc, 19I6 cur. castr., 1918 vic. coop. Svätý Benedik, 1920 vic. oec. Skýcov, 193~ I.adice, 1940 Jakubov, 1943 Láb

Oršin Anton TT nar. 28.7.1913 v D.Rykynčiciach, ord. 11.6.1944; kap. Jastrabná, 1945 Kremnica, 1946 Brezno, 1947 Kremnica; adm. 1953 Oslany; far. 1954 Oslany; adm. 1970 Partizánske I.; 1971 dekan; 1973 n.o. v CHD Vrbové; + 1978
Orthofer Hubert TT nar. 13.9.1915 vo Fačkove, ord. 16.6.1940; kap. 1940 Topoľčany, 1941 Dolná Krupa, 1942 Bojná, 1942 Tekovská Nová Ves, 1943 Ba-Nové Mesto, 1943 Starý Tekov, 1951 Svätý Peter pri Komárne; 1951 m.p.; kap. 1958 Sereď; adm. 1959 Slovenský Grob, 1966 Bernolákovo; n.o. 1993 Bernolákovo, + 13.11.1996
Oskwarek Gregorz, OSPPE BA kap. 1.3.2023 Šaštín
Ostrák Ladislav, ThDr. TT
BA
nar. 11.8.1946 v Zákopčí, ord. 21.9.1970; kap. 1970 Snina; adm. 1973 Jankovce, 1979 Vranov nad Topľou, 1983 Ba-Záhorská Bystrica; tajomník a asistent CMBF 1983 Ba; far. 1991 Chrašťany; adm. 1999 Kuchyňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; sp.k. 1.7.2013 Ba-alžbetínky; n.o. 30.6.2014 Ba
Osvald Andrej, SJ BA nar. 1925; provinciál; r.d. 13.10.2008 Ivanka pri Dunaji; + 20.1.2019 Ivanka pri Dunaji, pochovaný v Lackovej na miestnom cintoríne
Otáhal Leopold Martin, OFM TT nar. 12.11.1894 v Brodskom, ord. 9.5.1920; lektor teol. OFM; kap. 1950 V. Ludince; adm. 1951 D.Plachtince; m.p. 1956; n.o. (1971) CHD Pezinok
Otruba Ján, OFMCap, ThLic., Ing. TT
BA
nar. 26.7.1954 v Ba, ord. 9.8.1978; m.p.; výp. 1991 Ba; adm. 1992 Banská Bystrica; výp. 2001 Poniky, 2003 Turček, 1.8.2006 Pezinok-kapucíni; špirituál kň. seminára 1.9.2013 Ba; výp. 1.8.2022 Pezinok
Ottonelo Giacomo Guido, Mons., ThDr. AN nar. 29.8.1946 v Masone (Janov - Taliansko), ord. 29.6.1971, cons. 6.1.2000; v diplomatických službách Vatikánu 25.3.1980 Pakistan, Salvádor, Libanon, Francúzsko, Španielsko, Poľsko; titulárny arcibiskup sasabský; apoštolský nuncius 29.11.1999 Panama, 26.2.2005 Ekvádor; apoštolský nuncius menovaný 1.4.2017 Slovensko, ujal sa úradu 29.6.2017 Ba; v úrade pôsobil do 31.10.2021
Ovčiarik Matej Peter, OFM TT nar. 25.4.1951 v Markušovciach, ord. 7.6.1992; provinciálny definítor, magister novicov 1992 Trnava; výp. 1994 Nové Zámky, 1.9.1997 Hlohovec, 1.9.2001 Nové Zámky, 1.8.2004 Hlohovec; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006
*Ovšonka Andrej TT a/f. 1950-1962 Piešťany

nat. Spišská Stará Ves 22. .lul. I90-^~, ord. 5. Jul. 1930, ex Adioec. Olomouc ad exper. 1. Sept. 1935 susc., vic. coop. Bratalava-Nové Mesto, 1936 par. Velké Leváre, 193t3 vic. oec. I4orné ZeIenice, 1939 Častá

Ovšonka Ján TT z diec. Spiš.; adm. (1948) Uhorská Ves