od r.1919/22     G                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Gaál František TT nar. 11.12.1898 v Horných Opatovciach, ord. 18.6.1922; kap. Želiezovce, 1923 Kamenica, Kolárovo, 1925 Gbely, 1927 Sládkovičovo; adm. 1929 tamtiež, 1930 Šaľa; šk. dekan; far. 1932 Kost. Kračany, 1939 Vrakúň; m.p. /alebo/ zást.dekana a škol.komisár 1941 dekanát Dun.Streda.; adm. 1977 Vrakúň; n.o. Vrakúň
Gaál Ľudovít TT z diec. Ban.B.; vojenský duchovný - major; m.p. (1948) Čilizský Ňárad
Gáborík Marián TT nar. 2.7.1954 v Podmaníne, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Piešťany; adm. 1985 Budmerice, 15.7.2002 Dolný Lopašov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Gábris Ján TT nar. 12.12.1919 v Senci, ord. 13.6.1943; kap. Piszke, Tokod, 1945 Tomášikovo; zast.adm. 1946 Jelšovce; kap. 1947 Jacovce, Ludanice, Dolná Streda, 1948 Podolie, 1949 Urmince, 1949 Čajakovo; adm. 1949 Čata, 1954 Čifáre, 1977 Trhová Hradská; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.1.2007
Gábriš František, SJ TT
BA
nar. 10.1.1956 v Čadci, ord. 3.12.1987; 1987 m.p.; výp. 1990 Ba, 1993 Trnava, m.p. 31.7.1998; výp. 1.9.2007 Ivanka pri Dunaji; r.d. Trnava
Gábriš Jozef, PaedDr., PhDr. TT nar. 7.1.1957 v Zlatých Moravciach, ord. 14.6.1981; kap. 1981 Malacky, 1983 Pezinok; adm. 1983 Boský Jur, 1990 Mojzesovo; far Dudince 15.11.2003; poverený dekanskou agendou 1.12.2003 dekanát Hont; adm. 1.7.2005 Nové Mesto nad Váhom; dekan 1.11.2005 dekanát N.Mesto; far. 1.1.2006 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Gábriš Július, RNDr., Mons. TT nar. 5.12.1913 v Tesárskych Mlyňanoch (Tesárr nad Žitavou), ord. 26.6.1938, cons. 3.3.1973; kap. Tekovské Šarluhy, Holíč, 1939 Stupava; adm. 1941 Banky; dipl.prof.náboženstva; prof. na biskupskom gymnáziu Trnava; dipl.prof.dejepisu a zemepisu; RNDr. 1944; prosynodálny sudca 1948; adm. 1951 Jablonica; okr.dekan dekanát Senica; adm. prepozitúry P.Márie 1962 Nové Mesto nad Váhom; okr.dekan; generálny vikár a prepošt 1968 Nové Mesto nad Váhom; apoštolský administrátor ad nutum 19.2.1969; ordinár s právomocami rezidentného biskupa 23.4.1969 Trnava; titulárny biskup dekoriánsky 19.2.1973; administrátor novozriadenej trnavskej arcidiecézy 1977; + 13.11.1987; pochovaný v Tesárskych Mlyňanoch; menovaný arcibiskupom "in memoriam"
Gábriš Ondrej, SJ TT
BA
nar. 19.1.1960 v Čadci, ord. 26.6.1999; výp. 1.7.1999 Trnava-kostol Najsv.Trojice, 1.2.2000 Ba, 1.9.2000 Trnava; superior 1.8.2011 Ivanka pri Dunaji; výp. 1.9.2012 tamtiež; uvoľnený zo služby arcidiecézy 31.3.2013
Gabura Akvinas Juraj, OP TT
BA
nar. 17.1.1915 v Dolnom Kubíne (Veľký Bysterec), ord. 5.7.1939; r.d. Olomouc; správca Kurácie sv. Anny 1940 Trenčín; superior 1949 Košice; m.p. 1950 Orava; odsúdený na doživotie za „trestný čin velezrady“ 22. 11. 1952 Ružomberok, Ilava, Leopoldov, Valdice; prepustený na amnestiu 1960; robotník a skladník Bratislava; prestavený Slovenského vikariátu ČS privincie dominikánov 1989 Ba; výp. 1.7.1996 Ba-Kalvária; uvoľnený z pastorácie 31.12.2006; r.d. 2009 Zvolen; n.o. 2017 konvent bl. Imeldy sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej; + 29.3.2019 ako 104 ročný; pochovaný vo Zvolene
Gajar Rudolf TT nar. 24.9.1918 v Dojči, ord. 27.6.1943; kap. Čachtice; zároveň adm. 1944-45, 1947 Hrachovište; kap. 1947 Cífer, 1948 Piešťany; adm. 1948 Zohor, 1949 Dolný Badín; n.o. 1994; + 19.3.1996
Gajarský Martin, OSPPE BA ord. 2018; diakon 1.7.2017 Šaštín; kap. 1.7.2018 Šaštín
Gajderus Róbert, OFMConv BA nar. v Topoľčanoch, ord. 16.6.2012; diakon 15.9.2010 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služby arcidiecézy 31.8.2012; kap. 1.9.2019 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
Gajdoš Cyril, SDB TT nar. 28.7.1960 v Leviciach, ord. 23.5.1992; výp. 1994 Šaštín-Stráže, 15.8.1997 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 15.8.2003
Gajdoš Igor TT nar. 18.12.1964 v Zlatých Moravciach, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Nové Zámky, 1993 Levice, 1994 Hlohovec; adm. 1.7.1995 Veľká Lehota, 1.4.2003 Pastuchov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Gajdoš Jakub, SJ TT nar. 25.9.1907 v Žitavanoch, ord. 29.3.1931; r.d. (1944) Ba-jezuiti; n.o. (1971) Žitavany; + 18.3.1977
Gajdoš Jozef TT nar. 19.7.1907 v Húle, ord. 19.3.1933; kap. Šoporňa, 1934 Okoč, 1936 Levice; far. 1937 Trávnica, 1940 Bajót; adm. 1945 Čifáre; far. 1946 tamtiež, vzápätí Bojná; adm. 1953 Komárno, 1969 H. Zelenice; n.o. 1976 Leopoldov; + 26.7.1979
Gajdoš Jozef TT nar. 22.3.1969 v Zlatých Moravciach, ord. 10.6.1995; kap. 15.6.1995 Jacovce, 1.7.1996 Sereď; adm. 1.7.1997 Ludanice, 15.7.2007 Tekovské Nemce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Gajdoš Pankrác, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Gajdoš Pavol TT nar. 29.9.1910 v Žitavanoch (Kňažice), ord. 17.5.1936; kap. Šoporňa, 1937 Tesáre, 1938 Dolná Krupá, 1939 Veľ. Zálužie, 1940 Smolenice; adm. 1941 Malý Báb, 1943 Ban. Belá, 1948 Žemberovce, Marianka; m.p. 1976
Gajdoš Pavol TT
BA
nar. 21.3.1976 v Ba, ord. 12.6.2004; diakon 6.6.2003 Senec; kap. 12.6.2004 Galanta, 1.7.2005 Štúrovo, 1.7.2006 Hurbanovo, 1.7.2007 Šamorín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Kostolná pri Dunaji
Gajdoš Stanislav, (OSBM), PaedDr. TT nar. 3.5.1973 v Poprade, ord. 8.6.2000; adm. Sázava (ČR); výp. 2001 Plzeň (ČR), 20.8.2005 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 15.3.2006 Skýcov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Gajdoš Vševlad Jozef, OFM, Dr. TT nar. 15.5.1907 vo Veľkej Mani , ord. 24.9.1932; n.o. (1971) Maňa
Gajdošík Viktor TT nar. 28.8.1901 v Holíči, ord. 29.6.1928; kap. Urmín, 1932 Prašice; far. 1938 tamtiež; (...); dekan; adm. (1971) Nové Zámky; +
Gál Ľubor TT nar. 6.12.1979 v Nových Zámkoch, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Zlaté Moravce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Gál Žigmund, OFM TT r.d. (1944) Hlohovec; ...; kap. (1948) Ba-Petržalka
Gála Ján TT nar. 21.2.1891 v Šoporni, ord. 26.6.1917; prijatý z Banskobystrickej diecézy 24.3.1927; kap. Veľký Cetín; adm. Horný Síleš, Vysoká, 1928 Pukanec, 1932 Vysoká, 1937 Pukanec, 1942 Banská Belá, 1943 Malý Báb
Galbavý Ján, Dr. TT nar. 21.2.1931 na Starej Turej , ord. 24.6.1956; adm. (1971) Marianka
Galbavý Stanislav, SDB TT r.d. (1944) Ba-Trnávka
Galgóczi Rudolf TT
NR
BA
nar. 18.4.1967 v Ba, ord. 1.11.1991; kap. Nové Zámky, 1992 Galanta; far. 1993 Kameničná pri Komárne, 15.7.2000 Želiezovce; dekan 15.8.2001 dekanát Želiezovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2014; far. 1.7.2014 Lehnice
Gálik Andrej, SDB TT nar. 19.5.1910 v Rokytove, ord. 29.9.1940; r.d. (1944) Ba-Trnávka; adm. (1971) Lapáš; + 27.1.1981
Gálik Ján TT nar. 17.12.1883 v Bošanoch, ord. 28.6.1908; kap. Dolná Krupá, 1911 Banská Štiavnica, 1912 Topoľčany; far. 1913 Dolná Krupá; asesor 1942; zast.adm. 1946 Galanta; adm. 1947 tamtiež; bisk.škol komisár 1948 dekanát Sereď
Gálik Ladislav TT nar. 7.9.1950 v Lovciach, ord. 8.6.1975; 1975 ZVS; kap. 1977 Galanta, 1977 Veľké Kostoľany; adm. 1979 Boleráz; far. 1990 Kaplná; výp. 1.7.1997 Doľany pri Častej; n.o. 1998 Smolenice; adm. 1.6.1999 Tekovské Nemce, 1.5.2003 Čermany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; + 23.5.2008, pochovaný v Lovciach
Gális Ján, Mons. TT nar. 23.5.1925 v Krušovciach, ord. 29.6.1951; kap. 1951 Topočany, 1954 Preseľany, 1954 Komárno, 1956 Piešťany; adm. 1959 Čachtice, 1973 Nove Mesto nad Váhom, 1983 Vinodol; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.2.2005
Gális Marek, SDB BA výp. 1.7.2013 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2017
Gallas Roman TT nar. 16.8.1976 v Nitre, ord. 8.9.2000; kap. 10.9.2000 Senec, 1.7.2001 LeviceBosý, 1.9.2002 Ba-Sedembolestnej P. Márie, 1.7.2003 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 15.7.2004 Dolný Ohaj; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Gallik Peter, OFMConv, Ing. TT
BA
nar. 21.4.1973 v Levoči, ord. 7.6.2003; kap. 1.7.2003 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2005; adm. 1.7.2011 Ba-Karlova Ves
Gallo Emil, MIC TT nar. 11.7.1969 v Ilave, ord. 8.6.2002; r.d. 2002 Licheń; štúdiá 2003 Rím; adm. 1.7.2005 Dudince
Gallo Francesco Arteaga P. TT nar. 15.6.1955 v Barcelone (Španielsko), ord. 14.6.1997; výp. 1997 Ba; kap. 15.4.1998 Ba-Devín; misie 1998 Peru
Gallone Gianfranco AN chargé d´affaires Svätej Stolice (sekretár apoštolskej nunciatúry) (2006) Jeruzalem, (2007) Ba; poradca apoštolskej nunciatúry 6.9.2010 India
Gallovič Jozef TT nar. 26.4.1961 v Spiš.Sobote, ord. 26.8.1987; m.p.; výp. 1990 Krupina; kap. 1991 tamtiež; far. 1991 Sebedražie, 1992 Krupina; prof.morálnej teológie 1995 Sankt-Peterburg; far. 1997 Veľké Uherce; prof.morálnej teológie 1999 Sankt-Peterburg; far. 2000 Irkutsk, 2001 Badín; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2005; adm. 1.7.2005 Šaľa-Veča; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Garai Jozef TT nar. 19.10.1886 vo Veľkých Ludinciach , ord. 25.6.1911; kap. Dolná Krupá, 1913 Piešťany; m.p. 1915; kap. 1919 filiálka Rúbaň; adm. 1923 Dubník, 1928 Semerovo, 1938 Malý Báb; far. tamtiež; adm. 1941 Bánov, 1942 Maňa, 1945 Gbelce; (...); asesor; n.o. (1971) Gbelce
Garaj Jozef, CM, Ing. TT
BA
nar. 29.9.1949 v Záhorciach, ord. 4.9.1980; kap. 1990 Ba-Prievoz; far. 1990 Ba-Čuňovo, 1992 Ba-Prievoz; výp. 1.8.2005 tamtiež; školský kaplán 15.3.2007 Ba-sv.Vincenta de Paul
Garaj Stanislav TT nar. 9.10.1976 v Zlatých Moravciach, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Pezinok, 15.11.2004 Jacovce, 15.12.2005 Topoľčany; adm. 1.7.2007 Nemčiňany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Garčár Jakub, SJ BA výp. 15.7.2015 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2016; sócius provinciála 12.10.2021 Ba
Gavenda Marián, Mons., ThLic. TT
BA
nar. 7.3.1963 v Trenčíne, ord. 9.4.1994; kap. 1994 Topoľčany; štúdiá 1994 Rím; kap. 1.7.1995 Ba-Najsv. Trojice, 1.7.1996 Levice; prefekt kňazského seminára 20.9.1996 Ba; správca kost. Milosrdných bratov v Ba 15.4.1997, šéfredaktor KN; výp. 1.3.2000 kňazský seminár Ba; konzultor 2000; pápežský prelát; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 7.8.2008 Ba-Najsv.Trojice; far. 1.7.2009 Ba-Devín
Gavlák Ján, SP TT rektor kolégia, magister novicov (1944) Svätý Jur-piaristi
Gazsó Anton, Mons. ThDr. TT nar. 9.2.1900 v Banskej Belej, ord. 9.7.1922; kap. Krakovany, 1923 Dunajská Streda, Krakovany; adm. 1926 tamtiež; zast.adm. 1927 Skalica; kap. 1930 Trnava-sv.Mikuláš; ThDr. 1932; prof.náb. 1942 Trnava; (...); duchovný správca sesier (1971) Hronský Beňadik
Gecík Aurel Štefan, OFM TT nar. 17.8.1913 vo Veľkých Rastislaviciach, ord. 29.6.1937; r.d. (1944) Malacky; kap. (1971) Dvory nad Žitavou
Gerboc Tomáš, SVD, ThLic., PhD. BA kap. 1.2.2022 Ba-Petržalka; šk. dekan 1.12.2022 dekanát Ba-juh; kap. so zameraním pastoračnej starostlivosti na UPC 1.9.2023 Ba-Petržalka
Gese František TT kap. 1939-1940 Veľké Kostoľany
Gilányi Ladislav TT nar. 10.1.1925 v Leviciach, ord. 12.6.1949; adm. (1971) Želiezovce
Giordana Mario, Mons., ICDr. AN nar. 16.1.1942 v Barge (Cuneo - Taliansko), ord. 25.6.1967, cons. 29.5.2004; v diplomatických službách Vatikánu 1976 Indonézia, Štátny sekretariát, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko; apoštolský nuncius 27.4.2004 Haiti; titulárny arcibiskup minorský; apoštolský nuncius menovaný 14.3.2008, ujal sa úradu 4.6.2008 Slovensko; ukončenie služby nuncia jún 2017
Gira Martin BA ord. 10.6.2023; kap. 1.7.2023 Pezinok
Girasoli Nicola, Mons., ICDr. AN nar. 21.7.1957 v Ruvo di Puglia (Bari – Taliansko), ord. 15.6.1980, cons. ; bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia; do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 1.5.1985: pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne; 24.1.2006 bol menovaný za apoštolského nuncia v Zambii a Malawi; 29.10.2011 bol menovaný za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách, 16.6.2017 bol menovaný za apoštolského nuncia v Peru; 2.7.2022 bol menovaný za apoštolského nuncia na  Slovensko
Girášek Peter, SJ BA

nar. 5.7.1981 v Prešove, ord. 28.6.2009; výp. 1.7.2012 Ba; predstavený 1.9.2012 Ba; výp. 1.8.2014 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2022

Glázer-Opitz Gerhard TT nar. 18.9.1970 v Ba, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Topoľčany; 15.11.1999 inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy
Glejdura Pavel TT nar. 4.1.1951 v Liptovskej Tepličke, ord. 14.6.1991; kap. 1991 Jacovce, 1991 Šurany; far. 1992 Hrádok, 20.10.2005 Dolné Orešany, 1.7.2007 Hontianske Nemce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Goč František Ján, SDB, RNDr. TT
BA
nar. 19.8.1960 v Prešove, ord. 19.9.1992; profesor na gymnáziu 1992 Šaštín; výp. 1996 Šaštín, 1.8.2006 Ba-Dúbravka, Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 15.2.2014; sp.k. 15.9.2014 Ba-Notre Dame; výp. 1.7.2018 Ba-Blumentál; kap. 1.2.2019 Ba-Blumentál; výp. 1.7.2020 Ba-Kráľ.rodiny
Goda Karol TT nar. 27.2.1920 v Radvani, ord. 22.6.1947; kap. Dolná Krupá, 1948 Suchá nad Parnou, 1949 Sládkovičovo, 1950 Dunajská Streda; 1951 m.p.; adm. 1955 Mužla, 1964 Kamenica, 1974 Salka, 1986 Svodín; n.o. 1987 Štúrovo; výp. 1992 Štúrovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Gödör Ján Kapistrát TT nar. 14.5.1877 v Nagycsákány, ord. 29.6.1902; prijatý z rehole benediktínov 1.1.1936; prof.gymn. Šahy; n.o. 1940
Goldberger Pavol TT nar. 11.2.1979 v Šali, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Jacovce, 15.11.2004 Levice, 1.7.2007 Topoľčany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Golha Masseo Patrik, OFM TT nar. , ord. ; výp. 1.9.2007 Hlohovec
Golis Vincent Stanislav, OP TT nar. 9.3.1950 v Senohrade, ord. 27.6.1987; magister novicov a výp. 1.8.1996 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.1997; kap. 1998 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002
Gombík Róbert TT nar. 30.7.1949 v Bošanoch, ord. 14.3.1975; kap. 1975 Senec; 1978 m.p.; kap. 1986 Štúrovo; adm. 1986 Sikenička, 1990 Žihárec; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Gomboš Ján, SJ TT nar. 3.3.1911 v Chicagu (USA), ord. 29.6.1943; r.d. 1943 Ružomberok; 1950 m.p.; n.o. 1973 Beckov; duchovný u sestier Bojková; + 31.5.2003, pochovaný v Trnave
Gonda Michal TT nar. 29.8.1922 v Topoľčiankách, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Kolárovo, 1971 Vráble, 1972 Senica; adm. 1973 Jablonica; výp.,n.o. 1.7.1998 Jablonica; n.o. 1999 Topočianky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Górecki Timotej M., CCG BA adm. 1.12.2017 Marianka; uvoľnený z funkcie adm. 30.9.2019
Gorelovič Štefan TT nar. 29.3.1863 v Turzovke, ord. 30.5.1886; kap. Stará Turá; adm. 1888 Brezová pod Bradlom; far. 1890 tamtiež, 1904 Šoporňa
Górski Remigiusz Piotr, OFM BA výp. 1.9.2013 Ba-františkáni
Gradalski Roman Ján, MS TT nar. 11.4.1963 v Gorliciach (Poľsko), ord. 20.5.1989; kap.1989 Krakov, 1989 Rzeszów (PL), 1991 Považská Bystrica; farár 1991 Považské Podhradie; kap. 2001 Handlová; administrátor 2002 Maňa; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2005
Grach Pavol, SDB, ThLic., Ing. TT
BA
??
nar. 27.9.1965 v Ba, ord. 13.6.1995; výp. 1995 Poprad-Veľká; štúdiá 1997 Milano; výp. 1999 nitr.diecéza; direktor r.d. 1.9.2005 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2007 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020
Gramantík Augustín TT nar. 26.3.1877 v Prievidzi, ord. 10.3.1900; kap. 1900 Častá, Szentendre; katechéta 1902 Budapešť; kap. 1904 Budapešť-Szent István Kórház, 1906 Dolná Streda; ad int. rude don. 1907; právca nemocnice 1908 Topoľčany; secr. Foed. pop. cath. 1910 Budapešť; adm. 1912 Merašice; far. tamtiež; zást.dekana 1929 dekanát Radošiná; far. 1936 Mestečko (Leopoldov)
Gramantík Vavrinec, SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
Granec Rudolf, SDB TT nar. 20.9.1922 vo Vištuku, ord. 27.12.1950; 1950 m.p.; 1968 Rím; n.o. 1991 Hronský Beňadik, 1999 uvoľnený zo služieb arcidiecézy; n. o. Pezinok, Galanta-Hody; + 17.8.2005
Grátzer (Grácer) František TT

nar. 27.1.1871 v Devíne, ord. 10.9.1894; kap. Šamorín, 1896 Stupava; duchovný sestier Dobrého Pastiera 1898 Budapešť; far. 1899 Láb, 1910 Zohor; zást.dekana a škol.inšpektor 1915 dekanát Stupava; far. 1927 Šurany; zást.dekana a škol.inšpektor 1928 dekanát Nové Zámky; dekan 1940 tamtiež; bisk.komisár pre gymn.v Šuranoch 1942; prepošt a titulárny vikár 1944; n.o. 1945 Stupava; + 19.9.1949, pochovaný v Stupave

Grédi Zoltán TT nar. 15.7.1974 v Šali, ord. 30.8.1998; diakon 1998 Diakovce; kap. 1.9.1998 Šamorín; 1998 CVS; kap. 1.7.1999 Dunajská Streda, 1.7.2000 Komárno; adm. 1.7.2001 Veľký Cetín; výp. 1.7.2005 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Greisiger Richard, SJ, MVDr. TT nar. 15.2.1961 v Martine, ord. 28.6.1997; kap. Ružomberok; výp. 1.8.1998 Ivanka pri Dunaji, 1.7.2000 Prešov; kap. 2006 Košice; výp. 1.9.2006 Piešťany-jezuiti
Greguš Ján TT nar. 12.5.1884 v Malých Brestovanoch, ord. 1.3.1908; kap. Zlaté Moravce, 1910 Banská Štiavnica; far. 1911 Banská Belá, 1926 Rohov; zást.dekana 1932 dekanát Senica; dekan 1944 tamtiež
Greguška Jozef TT nar. 28.3.1879 v Stupave, ord. 22.6.1902; cur. Moravský Svätý Ján; far. 1908 Girinava; 1909 Slovenský Grob; zást.dekana 1923 dekanát Svätý Jur; dekan 1928 tamtiež; predseda krajského výboru "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; zást.riaditeľa kancelárie BÚ; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; far. 1951 Pezinok; n.o. 1957 tamtiež; + 1959
Greńa Ivan, SAC TT nar. ..19 v , ord. ..2002; kap. 1.7.2002 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003
Grman Anton, ThDr. TT nar. 30.7.1923 v Kľačanoch, ord. 20.6.1948; adm. (1971) Šenkvice
Grman Rudolf TT nar. 27.1.1909 v Kľačanoch, ord. 24.3.1935; kap. Preseľany, 1938 Gajary; adm. 1938 Bánov, 1938 Borský Jur; far. tamtiež; adm. 1951 Melek; zást.dekana 1956; dekan 1959 vrábelský dekanát; adm. 1968 Bohdanovce nad Trnavou; n.o. 1980 Pezinok, + 8.4.1998
Gróf Ivan, SDB TT nar. 11.3.1935 v Senici, ord. 5.10.1959; 1959 m.p.; katechéta 1990 Ba-Petržalka; far. 1995 Dolný Kubín; direktor Saleziánskeho domu, výp. 15.8.1997-direktor r.d. Ba-Trnávka; +20.12.2000
Grom Ján Ev., SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
Grossmann Milan, CM BA

nar. 4.9.1975 v Ba, ord. 18.6.2011; kap. 2011 Dobruška (Česko); kap. 1.7.2012 Ba-Prievoz; výp. 1.9.2023 Ba-Prievoz

Grotkovský Patrik, CSsR BA nar. 9.10.1973 v Kežmarku, ord. 20.6.1999; duchovný r.d. 1.5.2011 Ba-Puškinova; kap. 1.4.2023 Ba-Kramáre
Grzesica Krzysztof, OSPPE TT kap. 3.1.2002 Trnava-Tulipán; 1.10.2002 uvolnený zo služieb diecézy
Guba Jozef TT nar. 16.2.1911 v Leviciach, ord. 29.6.1937; kap. Tekovské Šarluhy, Želiezovce, 1939 Veľký Kýr; katech. 1940 Šurany; zast.adm. 1947 Bučany; adm. Dolný Ohaj; zast.adm. 1948 Kajal
Gubala Alojz TT
BA
nar. 25.2.1939 v Piešťanoch, ord. 5.6.1966; kap. 1966 Galanta, 1968 Nové Mesto nad Váhom, 1970 Ba-Nové Mesto; adm. 1973 Ba-Lamač, 1981 Malacky, 1983 Komjatice, 1984 Šurany, 1990 Semerovo; 1991 sudca arcidiecézneho súdu; far. 15.6.1995 Križovany nad Dudváhom, 1.8.1999 Borský sv. Jur; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Dubová; + 19.2.2010, pochovaný v Piešťanoch
Gubala Anton TT nar. 9.1.1948 v Piešťanoch, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Stupava, 1977 Šurany, 1978 Radošovce, 1980 Topoľčany; adm. 1981 Lapáš, 1.7.1997 Borský Mikuláš; far. 1.7.2006 Radava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Guga Ján TT

uvoľnený z S.J.; adm. (1948) Dolný Jatov, 1951 Stupava

Guldan František TT nar. 5.7.1922 v Doľanoch, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Senec, 1975 Senica, 1976 Topoľčany; adm. 1977 Čataj, 1990 Štefanová; n.o. 15.5.2005 Nitra; + 8.10.2007
Gurbal Peter BA

diakon 1.9.2021 Pezinok

Gúta Martin TT nar. 1.10.1869 v Borskom Sv.Jure, ord. 25.7.1895; prijatý z Čanádskej diecézy 14.12.1937; subcolonellus cur. rude don.
Gyetven Pavol TT nar. 14.8.1892 v Aszóde, ord. 16.5.1915; kap. Ladice, 1916 Topoľčianky; vojenský duchovný 1918; kap. 1922 Sárisáp; far. 1923 tamtiež; kap. 1932 Budapešť-Lipótváros, 1933 Budapešť-Kőbánya; cur. 1938 Budapešť-Horthy Miklós-kórház; adm. 1944 Štúrovo; far. 1944 tamtiež; pôsobenie v Maďarsku 1945
György František TT nar. 21.9.1951 v Čebovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1975 Kolárovo; adm. 1976 Kameničná pri Komárne, 1990 Veľký Cetín; far. 1.7.2001 Balog nad Ipľom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Győry Maximilián Anton, ICDr. TT nar. 14.1.1915 v Trstinciach, ord. 18.6.1939; kap. Holice; katech. 1940 Budapešť; prof.náb. 1943; ICDr. 1944; far. 1945 Holice
Gyurják Ignác   pozri: Ďurják