od r.1919/22     D                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Da Costa Matias Aparacio, SVD BA kap. 1.10.2014 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2017
Ďačok Ján, SJ, doc., ThDr., MUDr., PhD. TT
BA
nar. 6.8.1955 v Sobranciach, ord. 17.6.1990; redaktor 1990 Rím; štúdiá 1991 Rím; vedúci oddelenia vat. rádia 1993 Rím; výp. 1994 Ba; predstavený komunity 1996 Ba-Jezuiti; provinciálny predstavený 2003; prodekan TF TU; výp. 1.11.2009 Ba; Gregioriánska univerzita Rím
Daďa Ján TT nar. 27.12.1891 v Dobroticiach (Česko), ord. 8.7.1917; prijatý z rehoľa CSsR 28.10.1927; kap. Svätý Benedik, 1928 Hlohovec; adm. 1932 Vysoká, 1932 Borovce; far. tamtiež, 1935 Vrbové; asesor 1939; bisk.škol.komisár 1948 dekanát Čachtice
Dado Branislav, SJ BA výp. 1.10.2017 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.2.2019
Danczi Ľudovít TT nar. 16.7.1925 v Strekove, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Krušovce, 1950 Šáhy; adm. 1950 Hrnčiarovce nad Parnou; kap. 1951 Ba-Tehelné pole; adm. 1952 Jelenec, 1962 Želovce, 1969 Váhovce; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.2002 Cífer; + 8.6.2008
Danis Ľudovít TT nar. 10.5.1914 v Hokovciach, ord. 26.6.1938; kap. Mužla; zdrav.dovolenka 1937; medzitým adm. 1940 Hokovce; kap. 1940 Márianosztra; zdrav.dovolenka 1942; penzionovaný 1947; medzitým zast. adm. Hokovce; (...); asesor; n.o. (1971) Hokovce; + 11.9.1976
Daniš Andrej TT nar. 9.11.1919 v Hokovciach, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Vráble, 1946 Ban. Štiavnica; adm. 1947 Ban. Hodruša; 1957 Plášťovce; 1973 Sokolec
Daniš Eugen TT
BA
nar. 24.10.1962 v Topoľčanoch, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Hlohovec, 1990 Ba-sv. Martina; far. 1991 Veselé, 15.7.2002 Budmerice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2014 Čáry
Daniš Jozef, SJ TT nar. 17. 12. 1913 v Prešove, ord. 13.5.1942; prof. 1942 Trnava; ZVS 1944; formácia 1945 Ružomberok; prof.náb. 1946 Ba; superior domu a kostola SJ 1948 Ba; 1950 m.p.; výp. 1962 Ba-Trnávka, 1990 Ba-jezuiti; n.o. 1993 Ba, 1994 Charita Báč, + 15.6.1996
Danišovič Alojz TT nar. 20.4.1913 v Boleráze, ord. 26.6.1938; kap. 1938 Gajary; 1939 Nové Mesto n. Váhom; adm. 1941 Kopčany; 1946 Senica; 1950 m.p.; adm. 1965 Bzovík; 1972 Šiškov; n.o. 1974  Trnava
Danišovič Andrej TT nar. 20.1.1912 v Boleráze, ord. 12.6.1955; kap. 1955 Šoporňa; 1956 Sládkovičovo, Palárikovo; 1958 Borský Mikuláš, Bojková; adm. 1959 Blahová;; 1961 Dedinka; 1962 Kátlovce; 1963 m.p.; adm. 1968 Šurianky; n.o. CHD Pezinok; + 23.6.1991
Danišovič Stanislav Létus, OFM, Dr. TT nar. 7.5.1898 v Bolerázi, ord. 12.11.1922; n.o. (1971) Ľudovítová; n.o. Slovenská Nová Ves; + 5.2.1975
Daňo Rudolf TT nar. 10.2.1964 v Topoľčanoch, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Senec; 1988 ZVS; kap. 1990 Sereď, 1991 Ba-sv.Alžbeta; far. 1992 Ba-Lamač; šk.dekan 1995 dekanát Ba II.časť; far. 15.8.2003 Šurany; šk.dekan 1.7.2005 a dekan 1.9.2005 dekanát Šurany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dávid Vojtech, SchP, ThLic. BA nar. 12.4.1953 v Kuchyni, ord. 13.6.1998; kap. 1998 Prievidza; sp.k. Najsv.Trojice 2003 tamtiež; kap. 15.4.2008 Malacky, 1.7.2008 Radošovce; uvoľnený z pastorácie 30.6.2009
Debnár  Damián Peter, OFM TT nar. 16.6.1973 v Topoľčanoch, ord. 29.6.2002; výp. 1.7.2002 r.d. Trnava; sp.k. 1.8.2004 Trnava-sv.Jakuba, 1.8.2007 Hlohovec
Dedyanto Hans, SVD BA kap. 1.9.2023 Ba-Petržalka I.
Degro Pavol, SDB BA nar. 1.4.1972 v Prešove, ord. 22.5.1999; (...) r.d. 1.7.2012 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2016
Dechet Ján TT nar. 28. 6. 1908 v Radošinej, ord. 5.7.1934; kap. Krakovany, 1935 Topoľčany, 1936 Stupava, Gajary; prefekt kňazského seminára 1937 Ba; adm. Senohrad; zást.dekana 1940 dekanát Bzovík; far. Bzovík; dekan; far. 1945 Ivanka pri Dunaji; bisk.komisár nár.škôl 1947 dekanát Senec; dekan 1948; far. Senec; dosadený za administrátora diecézy 1950 Banská Bystrica - exkomunikovaný; + 10. 6. 1969 v Ba
Dekan Štefan TT nar. 11. 9. 1914 vo Velčiciach, ord. 26.6.1938; kap. Budmerice, 1939 Sereď; 1940 ZVS; kap. 1940 Ba-Rača; adm.1942 tamtiež, 7.8.1942 Ivanka pri Dunaji, 1945 Veľký Ďur; 1979 čestný kanonik bratisl.kapituly, + 31.3.1996
Demény Ján TT nar. 19.7.1911 v Novej Vsi n. Žitavou, ord. 9.2.1936; n.o. (1971) Levice
Dénes Vojtech TT nar. 31.8.1869 v Seredi, ord. 31.9.1893; kap. Nemčiňany, 1894 Topoľčianky, 1896 Štefultov; v diecéze Transylvánskej 1898-1909; adm. 1909 Nemčiňany, Pečenice; far. 1910 tamtiež, 1929 Dolné Rykynčice; asesor 1943; adm. 1946 Kráľov Brod
Dermek Andrej, SDB, ThDr. TT nar. 27.11.1914 v Uníne, ord. 5.4.1942; kap. 1942 Ba-Tehelné Pole, 1945 Nemčiňany; m.p. 1945; kap. (1948) Ba-Tehelné pole; m.p.; n.o. 1974 Ba; docent na CMBF UK 1990 Ba; n.o. 1999 Ba, Pezinok; + 22.11.2003, pochovaný na cintoríne v Šaštíne
Dezsö Ladislav TT nar. 18.8.1899 v Šafárikove, ord. 7.7.1931; kap. Dvorníky; 1933 Leopoldov; adm. Litava, 1937 Ip. Úľany, 1944 Jasová, 1945 Hont. Vrbica, 1950 Chľaba; n.o. 1954 v CHD Pezinok; + 16.6.1979
Dian Daniel, ThLic. NR
TT
BA
nar. 19.8.1953 v Púchove, ord. 6.6.1976; v Nitrianskej diecéze; kap. 1976 Pruské, 1976 Nitra-Horné mesto, 1978 Považská Bystrica, 1979 Papradno; 1980 ZVS; kap. 1981 Púchov; adm. 1983 Ostratice; invalidný dôchodok 1993 Ba; výp. 1.2.2005 Ba-Nové Mesto; ???; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2021
Dian Dionýz TT nar. 1.10.1920 vo Farnej, ord. 13.6.1943; kap. Ipolytölgyes, 1944 Šaľa, 1945 Zlaté Klasy, 1946 Šamorín, 1947 Ludanice, Šurany; adm. 1950 Milanovce, 1960 Tomášikovo
Dieška Ján Nep., SJ TT nar. 14.9.1911 v Dolnej Lehote, ord. 19.5.1939; r.d. 1942 Trnava-jezuiti; ľudové misie Ba; m.p. 1950
Dinka Jozef TT nar. 19.3.1887 v Szode, ord. 29.6.1910; prijatý z diecézy Vác 1946; výp. Veľké Šenkvice; kap. 1947 Podolie
Diós Ladislav TT nar.14.2.1977 vo Veľkom Krtíši, ord. 9.6. 2001; kap. 9.6.2001 Komárno, 1.7.2002 Komjatice; adm. 1.7.2003 Kamenica nad Hronom (CVS 1.12.2004 Štúrovo), 1.7.2007 Bušince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Díreš Marián TT nar. 9.9.1978 v Zlatých Moravciach , ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Topoľčany, 1.9.2004 Ba-Dúbravka, 1.7.2006 Ba-Vrakuňa; adm. 1.7.2007 Stará Turá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Dlugi Alojz, SJ TT
BA
nar. 22.5.1925 v Novej Biali, ord. 12.8.1951; 1951 m.p.; duch.správa u Dcér Božej lásky 1969 Hájnice; kap. 1974 Dubnica nad Váhom; adm. 1975 Podskalie, 1991 Kostolná Ves; výp. 1992 Piešťany; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; duchovný u sestier IBMV 1.3.1997  Báč; výp. 6.12.2004 Ivanka pri Dunaji; duchovný u sestier 1.7.2005 Báč; n.o.-r.d. 2007 Ivanka pri Dunaji; + 25.12.2010, pochovaný na cintoríne v Ivanke pri Dunaji
Dluhý Rastislav, PhD., CSsR TT
BA
nar. 21.1.1974 v Kežmarku, ord. 18.6.2000; výp. 1.8.2000 Ba-Najsvätejšej Trojice, CVS 2000 tamtiež; výp. 2001 Ba-Puškinova; duch. správca UPC bl.Zdenky Schelingovej pri VŠ zdravotníctva a soc. práce 1.10.2015 Ba; výp. na polovičný pracovný úväzok 1.9.2018 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Dobos Peter, Mons. TT nar. 27.6.1951 v Balogu nad Ipľom, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Šahy; adm. 1975 Čebovce, 1985 Kamenné Kosihy; far. 1992 Ipeľské Predmostie; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Želiezovce;  far. 1.7.2001 Vinica; monsignor 2004; šk.inšpektor 10.3.2005; far. 1.7.2007 Nenince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dobrovodský Jozef, SDB TT r.d. (1944) Trnava-Kopánka
Dobrovodský Michal TT nar. 24.9.1872 v Šúrovciach, ord. 8.10.1895; kap. Krakovany, 1899 Veľké Kostoľany, 1901 Šoporňa; adm. 1902 Doľany, 1905 Štefanová; far. 1922 tamtiež; zást.dekana 1935 dekanát Modra, vzápätí dekan tamtiež
Dobrovodský Štefan Michal TT nar. 18.7.1922 v Šuranoch, ord. 6.5.1950; kap. 1950 Šaľa, 1951 Komárno, 1952 Tesárske Mlyňany, 1953 Veľké Ludince, 1954 Detva, 1956 Žarnovica, 1958 Handlová; adm. 1961 Sebedražie; sp.k. 1965 Prievidza; adm. 1969 Nitra-Janíkovce; n.o. 1991 Bojnice, + 7.5.1996
Dobrý Ladislav TT nar. 14.9.1972 v Nitre, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Šaľa, 1.7.2006 Malacky, 15.2.2007 Gabčíkovo; adm. 1.7.2007 Veľká Mača; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Dóci Viliam Štefan, OP TT nar.19.9.1978 v Trebišove, ord. 21.6.2003; diakon 1.6.2003 Dunajská Lužná; výp. 1.7.2003 Dunasjská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Dočolomanský Imrich TT
NR
BA
nar. 16.9.1960 v Ba, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Šurany, 1985 Šamorín, 1987 Šaštín; adm. 1989 Závod; far. 1991 Veľké Leváre, 1993 Plavecký Peter; adm 15.7.2003 Čierne Kľačany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2014; far. 1.7.2014 Sološnica
Dodek Andrej TT nar. 14.2.1866 v Leviciach, ord. ; kap. 3.12.1880-12.2.1892 Častá; far. 1893 Dubová pri Modre, 1898 Tekovské Nemce; dekan; +14.11.1933 v nemocnici v Budapešti, pochovaný v Leviciach
Dojčák Jozef, SJ TT
BA
nar. 2.11.1948, ord. 8.12.1988; m.p. Prešov; výp. 1990 Ba, 1991 Košice, 1.10.1998 Piešťany-Jezuiti; 2000 Spišské Podhradie; minister domu 1.6.2007 Ivanka pri Dunaji; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2015
Dolák Ján, CM TT
BA
nar. 11.1.1916 v Hornej Štubni, ord. 1.7.1972; 1972 Olomouc, 1973 Rohle, 1973 Vidče; n.o. 1989 Pezinok, 2004 Ba-Prievoz; + 10.12.2009, pochovaný na cintoríne v Prievoze
Doležal Jozef, CSsR TT
BA
nar. 19.3.1924 v Rosoviciach, ord. 20.11.1949; m.p. 1949; »V apríli 1950 bol internovaný v kláštore na Kralikách. Na začiatku šesťdesiatych rokov bol odsúdený na štyri roky za podvracanie republiky. Viac rokov pracoval vo výrobe mimo pastoračnej služby, bez štátneho súhlasu. V sedemdesiatych rokoch začal pastoračne pôsobiť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, najmä ako kazateľ a spovedník. Venoval sa zvlášť mládeži a rodinám.«; výp. 1985 Ba; »Pod jeho vedením, pri tomto kostole, vznikol spevácky zbor, známy ako „Céčko".«; n.o. 1.1.2007 Ba-Puškinova, ChD Beckov; + 9.3.2012 v Beckove, pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave
Dołgopoły Ján, OSJ TT nar. 8.1.1966 v Milejszyciach, ord. 8.5.1993; učiteľ náboženstva 1993; kap. 1994 Bedzin; predstavený domu 1996 Martin - Priekopa; výp. 2000 Kielce, 2001 Bedzin; adm. 1.9.2002 Rykynčice
Dolinský Juraj, SJ, doc., ThDr., PhD. TT nar. 9.11.1958 v Nitre, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Púchov; 1984 ZVS; kap. 1986 Púchov; adm. 1989 Bobot; far. 1990 Sládečkovce; kap. 1990 Nitra-Dolné mesto; štúdiá 1991 Rím; výp. 1994 Trnava; správca kaplnky 1.8.1996 Piešťany-Jezuiti, výp. 1997 Trnava
Dombi František, assesor TT nar. 4.1.1915 v Csépe (Maďarsko), ord. 26.2.1939; kap. 1939 Komárno, 1942 Budapešť-Magdolnaváros; adm. 1943 Nová Stráž, 1963 Vinica; dekan; far. 1999 tamtiež; výp. 1.7.2002 Vinica; n.o. 1.7.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dömény Jozef, SDB, MUDr. ThLic. TT nar. 16.7.1947 v Zlatnej na Ostrove, ord. 7.3.1981; m.p. 1981; r.d. 1990; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; v Banskobystrickej diecéze
Donoval Bruno Branislav, OP BA kap. 1.9.2013 Dunajská Lužná; r.d. 1.1.2019
Dorušák Ladislav, ThDr. TT nar. 13. 7. 1923 v Holíči, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Dunajská Streda, 1948(9) Ba-Rača; adm. 1.1.1950 tamtiež, 1.1.1951 Ardanovce, 1952 Horné Otrokovce, 1953 Brodské, 1959 Myjava, 1962 Bernolákovo, 1966 Radošovce, 1968 Malacky, 1968 Topoľčany, kanonik; n.o. 30.6.1997 Topoľčany, + 30.8.1997
Dossena Luigi, Mons. TT nar. 25.5.1925 v Campagnola Cremasca (Tal.), ord. 25.3.1951, cons. 25.3.1973; štúdiá 1953-55 Pápežská cirkevná akadémia; diplomatická služba Svätej stolice Nikaragua, Honduras, Washington, Kórejská republika, Senegal, Mali, Zelený roh, Mauritánia, Guinea Bissau a Peru; bol spolupracovníkom Rady pre verejné záležitosti Cirkvi vo Vatikáne 1965-1973; titulárny arcibiskup carpijský 1973; pronuncius 1973 Kórejská republika; prvý apoštolský nuncius v Slovenskej republike 2.3.1994 Ba; mal aktívnu účasť na vybudovaní apoštolskej nunciatúry v Bratislave a na príprave a podpísaní Základnej zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou; ukončenie funkcie 18.3.2001; + 9.9.2007 v Campagnola Cremasca
Dragúň Jozef TT nar. 9.1.1939 v Komajticiach, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Topoľčany, 1968 Banská Štiavnica, 1969 Komárno, 1972 Šaštín; adm. 1973 Ardanovce, 1974 Bojná, 1990 Trávnica; šk.dekan 27.8.1999-1.7.2005 dekanát Šurany; výp. 1.7.2007 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dragúň Marián, ThLic., Mons. TT nar. 23.8.1964 v Nových Zámkoch, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Piešťany, 1989 Šurany, 1991 Ba-Nové Mesto; prefekt seminára 1992 Ba; špirituál seminára 1993 Ba; far. 15.2.2003 Topoľčany; dekan 1.7.2003 dekanát Topoľčany; Monsignor 2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dragúň Štefan TT
BA
nar. 28.8.1927 v Komjaticiach, ord. 17.8.1969; kap. 1969 Štúrovo, 1971 Galanta; adm. 1973 Dunajská Lužná; n.o. 1996 Ba; + 7.12.2008, pochovaný v Komjaticiach
Draskovits Karol TT nar. 25.5.1913 v Nových Zámkoch, ord. 21.6.1936; kap. Budapešť-Óbuda, 1940 Budapešť-Kőbánya; far. 1942 Kesegfalva; pôsobiaci v Maďarsku 1945
Drbohlav Peter BA nar. v Myjave, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Stupava, 1.7.2014 Skalica, 1.7.2016 Ba-Blumentál, 1.7.2017 Malacky, 1.7.2020 Ba-Rača; adm. 1.7.2023 Pernek
Drevek Félix, SVD TT sp.k. (1948) Ba-sv.Ladislava
Dreveňák Matej (Gašpar) TT nar. 1.4.1869 v Liesku, ord. 7.12.1893; prijatý z rehole OFM 24.5.1899; kap. Liepoldov, 1902 Voderady; far. 1903 Matka Božia; adm. 1922 Veľké Janíkovce; far. 1934 tamtiež; zást.dekana 1935 dekanát Veľký Cetín; dekan 1939 tamtiež; adm. 1946 Myslenice; far. tamtiež
Drexler Anton TT nar. 15.6.1865 v Handlovej, ord. 10.9.1886; kap. Budapešť-Józsefváros; špirituál kolégia Pazmáneum 1893 Wien; Mons. 1899; diecézny cenzor; rektor kolégia Pazmáneum 1905 Wien; kanonik 1915 Ba
Drgon Pavol TT nar. 9.3.1893 v Trakoviciach, ord. 15.6.1917; prijatý z diecézy Csanád 15.9.1923; kap. Vráble, Hlohovec, 1927 Tekovská Nová Ves; adm. Čajkov; far. 1928 Bučany, 1930 Malženice, 1935 Horné Trhovište, 1943 Veľké Ripňany; bisk.škol.komisár 1947 dekanát Radošiná
Drgoň Pavol, SDB TT nar. 24.1.1912 v Trakoviciach, ord. 2.7.1939; kat. 1938 Trnava; kap. 1941 Hr. Beňadik; adm. 1947 Šaštín; 1950 m.p.; adm. 1959 Litava; 1960 Senohrad
Drinka Štefan, SDB TT nar. 29. 12. 1915 v Bor.Petri, ord. 25.6.1944; kap.1944 Šaštín-Stráže, 1947 Topoľčianky; adm. 1951 Záhorská Ves, 1957 Veľké Lovce, 1960 Trávnica, 1966 Ardanovce, 1973 Koválov; n.o. 1994 Pezinok, + 4.9.1998
Drobný Jozef TT nar. 16.9.1966 v Martine, ord. 1.9.2006; diakon 2001 Lužianky, Zbehy, Trnava-sv. Mikuláš, 1.7.2002 Vrbové, 15.9.2004 Myjava, 15.9.2005 Ba-Dúbravka, 1.7.2006 Ba-Nové Mesto; kap. 1.9.2006 Senec, 1.7.2007 Nové Mesto nad Váhom
Drobný Juraj, ThLic. NR
BA
nar. 11.1.1963, ord. 17.6.1989; pôvodne v nitrianskej diecéze; ...; riaditeľ mediálneho štúdia LUX communication v Ba; inkardinovaný do arcidiecézy 2008; výp. 2008 Ba-Kráľovnej rodiny, 15.10.2010 Ba-Lamač, 1.1.2013 Ba-Rača, 1.10.2016 Ba-Najsv.Trojice, 1.7.2018 Ba-Sv.Rodiny, 1.9.2021 Ba-Dev.N.Ves, 1.7.2023 Ba-Kráľ.rodiny
Drobný Mansvét Pavol, OFM TT nar. 17.11.1918 v Bošaci, ord. 25.6.1944; kap. 1944 Ba-Petržalka, 1946 Ba-Karlova Ves, (1948) Ba-Petržalka, 1950 Malacky, 1951 Ba; adm. 1957 Hrnčiarovce, 1960 Šaštín, 1965 Ba-Vajnory; výp. 1983 Ba-sv.Martina, 1991 Trnava; n.o. 1992 Beckov; + 4.3.2002, pochovaný v Bošáci
Drozdy Július Zoltán TT nar. 24.8.1913 v Štúrove, ord. 18.6.1939; kap. Komjatice; adm. 1943 Vinodol; 1944 m.p.; far. 1945 Salka; 1949 dekan; kap. 1959 Tvrdošovce; adm. 1960 Tvrdošovce; ...;  n.o. Štúrovo; + 20.6.1988
Drška Augustín TT
BA
nar. 15.2.1939 v Kútoch, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Štúrovo, 1966 Tvrdošovce, 1968 Trnava, 1970 Ba-sv. Alžbeta, 1971 Topoľčany; adm. 1974 Ludanice, 1989 Malacky; far. 15.11.1991 Ba-Vrakuňa, 1.7.1999 Koválov, 1.7.2001 Ba-Dlhé Diely, 10.11.2007 Čáry; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Ba-Kráľ.rodiny; + 29.9.2009 v Ba, pochovaný v Kútoch
Drška Vladimír TT nar. 1.7.1950 v Liptovej pri Nových Zámkoch, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Štúrovo, 1973 Veľké Kostoľany, 1975 Trnava; adm. 1977 Pukanec, 1982 Krakovany; far. 1991 Jedľové Kostoľany, 1992 Cífer; adm. 1.7.1997 Nadlice, 1.7.2006 Hontianske Trsťany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Druga Štefan TT nar. 33.12.1890 v Nových Zámkoch, ord. 21.5.1916; kap. Dvorníky, 1916 Tekovská Nová Ves, 1917 Dvorníky; adm. 1921 Výčapy-Opatovce; kap. Dvorníky; adm. 1922 Veľký Lapáš; far. tamtiež, 1928 Malý Báb, 1929 Bojná, 1946 Čifáry
Dubay Anton, OFM, ThDr. TT nar. 21.12.1902 v Žikave, ord. 9.10.1927; štúdiá; 1931 prof. gymn. Malacky; 1941 knih. Univ.kn. Ba; sp.k. 1942 Ba-Notre Dame; adm. 1959 Kľačno; 1961 Rohožník
Dubec Pavol TT nar. 20. 11. 1932 v Žikave, ord. 28.6.1964; kap. 1964 Starý Tekov, 1966 Ba-Najsv.Trojice, 1968 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 1972 Buková, 1981 Šúrovce, + 9.4.1997
Dubovský František Krescent, OFM TT nar. 27.11.1915 v Igrame, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Malacky; r.d. (1948) Hlohovec; adm. 1978 Cerová; ...; n.o. Cerová; + 24.2.1991
Dubovský Peter, SJ, Mons. BB nar. 28.6.1921 v Rakoviciach, ord. 1950, cons. 1961; internovaný 1950 Podolínec; ZVS-PTP; väznený 1962-1967; kap.1969 Nitrianske Pravno; výp. Handlová; adm. ?1971 Nová Lehota; výp. 1990 Ban.Bystrica-Radvaň; pomocný biskup január 1991 Banská Bystrica; predseda SSV v Trnave 1991-1999; generálny vikár Banskobystrickej diecézy 1993; n.o. Ivanka pri Dunaji; + 10.4.2008 tamtiež
Dubovský Peter, SJ, SSLic., Ing., ThD. TT
BA
nar. 29.5.1965 v Piešťanoch, ord. 28.6.1997; štúdiá 1997 Rím; výp. 15.4.1999 Ba-jezuiti, 1.10.2004 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Dúbravec Štefan, Mons., ThDr. TT nar. 14.7.1899 na Borovej, ord. 29.6.1923; kap. Vráble; arch. BÚ Trnava; ThDr. 1924; prof. bohosl. 1925 Trnava & prefekt 1926; adm. 1930 Opoj; prosynod.examinátor 1932; vicerektor semin. 1936 Ba; prof. bohosl. 1940 Nitra; Mons. 1946; sp.k. 1950 Nitra-Kalvária; výp. duch. 1966 Nižná pri Piešťanoch; prof. CMBF 1968 Ba; č. kanonik 1973
Dúbravický Dušan TT nar. 28.4.1975 v Partizánskom, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Galanta, 1.7.2000 Šahy; adm. 1.7.2001 Demandice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dúbravský Karol TT sp.k. (1944) Skalica-milosrdní bratia
Dúc Jozef TT
BA
nar. 4.10.1969 v Ba, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Senec, 1.8.1999 Komárno, 1.7.2000 Ba-Vrakuňa, 1.2.2001 Zlaté Moravce; adm. 1.7.2001 Nemčiňany; šk.dekan 1.9.2004 dekanát Zlaté Moravce; šk.inšpektor 10.3.2005; far. 1.7.2007 Ba-Sv. Rodiny; šk.dekan 12.9.2007 pre Ba-Petržalku; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 26.5.2008 dekanát Ba-juh; far. 1.7.2015 Senec, 1.7.2023 Modra
Duda Svorad Ján, OP TT
BA
nar. 13.11.1968 v Poprade, ord. 24.6.1995; kap. 1995 Košice, 1996 Zvolen, 1996 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; kap. 1.7.1997 Dunajská Lužná; misionár 1.7.1998 Ukrajina-Podkarpatská Rus; kap. 1.9.2013 Dunajská Lužná; výp. na polovičný pracovný úväzok 1.7.2016 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2018
Dudáš Cyril, ThDr. TT nar. 8.2.1910 v Zelenči, ord. 5.7.1935; kap. Stupava, 1936 Modra, 1937 Bohdanovce, 1938 Nové Mesto n. Váhom; ThDr. 1938; gymn.prof. náb. 1939 tamtiež, potom Ba; asistent bohosl. fakulty 1941 Ba; docent 1947; profesor 1950; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; konzultor; cirk. sudca 1952; dekan CMBF 1953; prodekan 1963-65; n.o. Ba; + 10. 1. 1982 v Ba, pochovaný v Zelenči
Dudík Jozef TT nar. 26.2.1916 v Seredi, ord. 29.6.1939; kap. Mojmírovce, 1940 Modra, Piešťany, Ba-Rača; štúdiá 1941 Ba; prof. bisk. gymn. 1942 Trnava; duch. spr. Sereď; doč. prof. 1945 Trnava; m.p. 1945; n.o. 1947; m.p. 1953; adm. 1963 Ardanovce, 1966 Križovany, (1971) Báhoň, 1971 Dolany; ...; pochovaný v Piešťanoch
Dufka Juraj, SJ TT nar. 27.11.1962 v Handlovej, ord. 29.6. 1996; študent 1996 Varšava; výp. 1997 Košice, 2000 Piešťany; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007
Dufka Vlastimil, SJ, Mgr.art., SL.D., PhD. TT
BA
nar. 18.12.1966 v Handlovej, ord. 27.6.1998; r.d. Ba-jezuiti; výp. 15.4.1999 Ba-Najsv.Spasiteľa a UPC; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.1999; štúdiá 1999 Rím; výp. 1.7.2003 Trnava-jezuiti a UPC; r.d. 1.6.2008 Ba-jezuiti
Ďungel Bohumír, CM, Ing. TT
NR
BA
nar. 1.1.1942 v Tepličke nad Váhom , ord. 11.5.1977; kap. 1990 Ba-Prievoz; od 1992 v Nitrianskej diecéze; výp. 1.7.2008 Ba-Prievoz
Ďungel Ignác TT nar. 28.1.1906 v Tepličke nad Váhom, ord. 29.3.1931; kap. Veľké Kostoľany, Smolenice, Nádaš, Sereď, 1932 Gúta, 1933 Modra; adm. 1935 Zbehy, 1936 Veľká Máňa, 1942 Oros; far. 1945 Veľká Máňa
Ďurás Marek TT nar. 25.10.1981 v Ba, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ďuratný Norbert, OFM TT r.d. (1948) Hlohovec
Ďurček Karol, SJ, RNDr., ThLic., CSc. TT
BA
nar. 12.2.1930 v Ba, ord. 27.4.1959; 1959 m.p.; sp.k. 1990 Trnava; výp. 1993 Ba; + 21.1.2011 v Ivanke pri Dunaji, pochovaný v Trnave v jezuitskom hrobe na cintoríne pri Kamennej ceste
Ďurčo Václav TT nar. 21.11.1960 v Nitre, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Hurbanovo; adm. 1.7.2000 Bátorové Kosihy; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Ďurčo Zoltán TT nar. 14.4.1953 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Kolárovo; 1977 ZVS; kap. 1979 Nové Zámky, 1981 Komárno; adm. 1982 Hronovce; far. 1991 Nové Zámky, dekan 15.2.1995 dekanát Nové Zámky B (Nové Zámky); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ďurdík Jozef Emilián, OFM TT nar. 30.11.1914 v Bánovej, ord. 29.6.1939; kap.1939 Bardejov; 1941 Malacky; 1946 Žilina; 1948 Báč; 1950 Hlohovec; 1959 m.p.; n.o. CHD Pezinok
Ďurica Ján, SJ, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 30.7.1943 v Hriňovej, ord. 5.6.1966; kap. 1966 Vrútky; 1966 ZVS; doč.správca 1968 Vrícko; kap. 1968 Krupina; kurič 1971 Prievidza, Martin; adm. 1973 Necpaly-Príbovce, 1976 Turany, 1980 Vrútky; profesor kňazského seminára 1990 Ba; adm. 1990 Radvaň; výp. špirituál r.d. 1.8.1998 Ba-jezuiti; superior  2001 Ivanka pri Dunaji; r.d. 1.8.2011 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2024
Ďurica Milan Stanislav, SDB, prof., PhLic., ThLic., Dr.Sc. TT
BA
Narodil sa 13. augusta 1925 v obci Krivany. Po ukončení saleziánskeho noviciátu zložil svoje prvé rehoľné sľuby 16. augusta 1944, doživotné 28. júna 1950 a za kňaza bol vysvätený 1. júla 1956. V tom roku napísal aj svoju dizertačnú prácu z teológie, v ktorej sa venoval Turínskemu plátnu. Od roku 1956 pôsobil ako profesor teológie na Saleziánskej vysokej škole teologickej v Abano Terme. Habilitáciu doktora politických vied získal v roku 1961 v Padove. Od roku 1967 (1965?) bol profesorom politických a ústavných dejín východoeurópskych krajín a istý čas aj prednášajúcim slovenského jazyka na Padovskej univerzite. Pôsobil tam až do dôchodku roku 1997. Ako teológa ho pápež Ján XXIII. vymenoval (1960) za poradcu prípravnej komisie II. Vatikánskeho koncilu. V roku 1969 založil stredisko východoeurópskych štúdií (Centro di studi sull'Europa orientale). Založil a redigoval ročenku Inštitútu slovanskej filológie pri Univerzite v Padove, Il Mondo Slavo. Spolupracoval na šiestich talianskych, nemeckých a latinských encyklopedických dielach. Bibliografia jeho prác predstavuje 1 700 publikácií vydaných v ôsmich jazykoch. Za jeho vedeckú a kultúrnu činnosť ho najvyšším občianskym vyznamenaním Veľkého dôstojníka Rádu za zásluhy Talianskej republiky ocenil aj prezident Talianska. Rímska Accademia Teatina per le Scienze ho poctila titulom čestného akademika. Milan Ďurica bol členom mnohých medzinárodných vedeckých asociácií. V roku 1991 ho minister kultúry vymenoval za prvého riaditeľa Slovenského historického ústavu v Ríme, zaslúžil sa o jeho založenie a uznanie vo Vatikáne. Od roku 1993 pôsobil ako profesor Cirkevných dejín na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku založil Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v Bratislave.
Na odpočinok odišiel v roku 2006. Zomrel 25.1.2024, pochovaný bol na cintoríne v Bratislave-Vrakuni.
Ďuriš Andrej TT nar. 7.3.1912 v Novej Vsi nad Žit., ord. 17.5.1936; kap. Palárikovo, 1937 Kamenica; adm. 1938 Prievaly a Buková, 1939 Trstín, 1947 V. Zálužie; bisk. šk. komisár 1948; adm. 1953 Šoporňa; okr. dekan; 1974 n.o. Piešťany
Ďuriš Michal, SJ TT nar. ..19 v , ord. ..19; ... výp. v kost. Najsvätejšieho Spasiteľa v Ba, m.p. 31.7.1998
Ďuriš Pavol TT nar. 20.10.1973 v Šuranoch, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Hurbanovo, 1.7.2001 Šahy, 1.7.2002 Senica, 1.7.2003 Topoľčianky; adm. 15.7.2004 Rišňovce, 22.7.2007 Petrova Ves; suspendovaný 1.11.2007
Ďurják Ignác TT nar. 15.3.1884 v Prievidzi, ord. 22.6.1908; kap. Jacovce, 1909 Šaľa, 1911 Veľké Kostoľany; far. 1914 Láb, 1922 Hodruša; n.o. 1928
Ďurkovič Jozef TT nar. 2.3.1912 v Modrom Kameni, ord. 5.2.1939; adm. (1971) Hroboňovo
Dušička Peter, SVD; ThLic. TT nar. 16.2.1964 vo Valaskej Belej, ord. 1990; UPC 1998 Ba; m.p. 1.8.1998; v Nitrianskej diecéze
Dvorský Jozef, SDB TT nar. 22.1.1949 v Dubnici nad Váhom, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Krásno pri Topoľčanoch, 1978 Púchov, 1982 Čadca; adm. 1982 Bolešov, 1986 Svinná, 1991 Nová Dubnica; dekan, far. 1995 Dubnica nad Váhom, 1.8.1999 Šaštín-Stráže; výp. 1.8.2001 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001; v Nitrianskej diecéze
Dzíbela Imrich TT nar. 6.9.1919 (alebo 9.10.1919) v Jablonici, ord. 12.6.1949; kap. 1939 Smolenice, 1949 Veľké Kostoľany, 1951 Zlaté Moravce, 1952 Komárno, 1953 Modra; adm. 1956 Veľké Ripňany, 1959 Starý Tekov; m.p. 1960; kap. 1967 Nové Mesto n. Váhom; adm. 1968 Hontianske Trsťany (Tekovské Trsťany)
Dzivý Pavol, SDB TT
BA
nar. 3.5.1966 v Bardejove, ord. 12.8.1995; kap. 1995 ABÚ Košice; štúdiá 2000 Francúzsko; člen formačnej komisie1.9.2001 Ba-Dúbravka; výp. 1.8.2004 Ba-Mamateyova; mediálne aktivity 2009 Ba-Miletičova; výp. 1.8.2013 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017