od r.1919/22     D                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Da Costa Matias Aparacio, SVD BA kap. 1.10.2014 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2017
Ďačok Ján, SJ, doc., ThDr., MUDr., PhD. TT
BA
nar. 6.8.1955 v Sobranciach, ord. 17.6.1990; redaktor 1990 Rím; štúdiá 1991 Rím; vedúci oddelenia vat. rádia 1993 Rím; výp. 1994 Ba; predstavený komunity 1996 Ba-Jezuiti; provinciálny predstavený 2003; prodekan TF TU; výp. 1.11.2009 Ba; Gregioriánska univerzita Rím
Daďa Ján TT nar. 27.12.1891 v Dobroticiach (Česko), ord. 8.7.1917; prijatý z rehoľa CSsR 28.10.1927; kap. Svätý Benedik, 1928 Hlohovec; adm. 1932 Vysoká, 1932 Borovce; far. tamtiež, 1935 Vrbové; asesor 1939; bisk.škol.komisár 1948 dekanát Čachtice
Dado Branislav, SJ BA výp. 1.10.2017 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.2.2019
Danczi Ľudovít TT nar. 16.7.1925 v Strekove, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Krušovce, 1950 Šáhy; adm. 1950 Hrnčiarovce nad Parnou; kap. 1951 Ba-Tehelné pole; adm. 1952 Jelenec, 1962 Želovce, 1969 Váhovce; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.2002 Cífer; + 8.6.2008
Danis Ľudovít TT nar. 10.5.1914 v Hokovciach, ord. 26.6.1938; kap. Mužla; zdrav.dovolenka 1937; medzitým adm. 1940 Hokovce; kap. 1940 Márianosztra; zdrav.dovolenka 1942; penzionovaný 1947; medzitým zast. adm. Hokovce; (...); asesor; n.o. (1971) Hokovce; + 11.9.1976
Daniš Andrej TT nar. 9.11.1919 v Hokovciach, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Vráble, 1946 Ban. Štiavnica; adm. 1947 Ban. Hodruša; 1957 Plášťovce; 1973 Sokolec
Daniš Eugen TT
BA
nar. 24.10.1962 v Topoľčanoch, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Hlohovec, 1990 Ba-sv. Martina; far. 1991 Veselé, 15.7.2002 Budmerice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2014 Čáry
Daniš Jozef, SJ TT nar. 17. 12. 1913 v Prešove, ord. 13.5.1942; prof. 1942 Trnava; ZVS 1944; formácia 1945 Ružomberok; prof.náb. 1946 Ba; superior domu a kostola SJ 1948 Ba; 1950 m.p.; výp. 1962 Ba-Trnávka, 1990 Ba-jezuiti; n.o. 1993 Ba, 1994 Charita Báč, + 15.6.1996
Danišovič Alojz TT nar. 20.4.1913 v Boleráze, ord. 26.6.1938; kap. 1938 Gajary; 1939 Nové Mesto n. Váhom; adm. 1941 Kopčany; 1946 Senica; 1950 m.p.; adm. 1965 Bzovík; 1972 Šiškov; n.o. 1974  Trnava
Danišovič Andrej TT nar. 20.1.1912 v Boleráze, ord. 12.6.1955; kap. 1955 Šoporňa; 1956 Sládkovičovo, Palárikovo; 1958 Borský Mikuláš, Bojková; adm. 1959 Blahová;; 1961 Dedinka; 1962 Kátlovce; 1963 m.p.; adm. 1968 Šurianky; n.o. CHD Pezinok; + 23.6.1991
Danišovič Stanislav Létus, OFM, Dr. TT nar. 7.5.1898 v Bolerázi, ord. 12.11.1922; n.o. (1971) Ľudovítová; n.o. Slovenská Nová Ves; + 5.2.1975
Daňo Rudolf TT nar. 10.2.1964 v Topoľčanoch, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Senec; 1988 ZVS; kap. 1990 Sereď, 1991 Ba-sv.Alžbeta; far. 1992 Ba-Lamač; šk.dekan 1995 dekanát Ba II.časť; far. 15.8.2003 Šurany; šk.dekan 1.7.2005 a dekan 1.9.2005 dekanát Šurany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dávid Vojtech, SchP, ThLic. BA nar. 12.4.1953 v Kuchyni, ord. 13.6.1998; kap. 1998 Prievidza; sp.k. Najsv.Trojice 2003 tamtiež; kap. 15.4.2008 Malacky, 1.7.2008 Radošovce; uvoľnený z pastorácie 30.6.2009
Debnár  Damián Peter, OFM TT nar. 16.6.1973 v Topoľčanoch, ord. 29.6.2002; výp. 1.7.2002 r.d. Trnava; sp.k. 1.8.2004 Trnava-sv.Jakuba, 1.8.2007 Hlohovec
Dedyanto Hans, SVD BA kap. 1.9.2023 Ba-Petržalka I.
Degro Pavol, SDB BA nar. 1.4.1972 v Prešove, ord. 22.5.1999; (...) r.d. 1.7.2012 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2016
Dechet Ján TT nar. 28. 6. 1908 v Radošinej, ord. 5.7.1934; kap. Krakovany, 1935 Topoľčany, 1936 Stupava, Gajary; prefekt kňazského seminára 1937 Ba; adm. Senohrad; zást.dekana 1940 dekanát Bzovík; far. Bzovík; dekan; far. 1945 Ivanka pri Dunaji; bisk.komisár nár.škôl 1947 dekanát Senec; dekan 1948; far. Senec; dosadený za administrátora diecézy 1950 Banská Bystrica - exkomunikovaný; + 10. 6. 1969 v Ba
Dekan Štefan TT nar. 11. 9. 1914 vo Velčiciach, ord. 26.6.1938; kap. Budmerice, 1939 Sereď; 1940 ZVS; kap. 1940 Ba-Rača; adm.1942 tamtiež, 7.8.1942 Ivanka pri Dunaji, 1945 Veľký Ďur; 1979 čestný kanonik bratisl.kapituly, + 31.3.1996
Demény Ján TT nar. 19.7.1911 v Novej Vsi n. Žitavou, ord. 9.2.1936; n.o. (1971) Levice
Dénes Vojtech TT nar. 31.8.1869 v Seredi, ord. 31.9.1893; kap. Nemčiňany, 1894 Topoľčianky, 1896 Štefultov; v diecéze Transylvánskej 1898-1909; adm. 1909 Nemčiňany, Pečenice; far. 1910 tamtiež, 1929 Dolné Rykynčice; asesor 1943; adm. 1946 Kráľov Brod
Dermek Andrej, SDB, ThDr. TT nar. 27.11.1914 v Uníne, ord. 5.4.1942; kap. 1942 Ba-Tehelné Pole, 1945 Nemčiňany; m.p. 1945; kap. (1948) Ba-Tehelné pole; m.p.; n.o. 1974 Ba; docent na CMBF UK 1990 Ba; n.o. 1999 Ba, Pezinok; + 22.11.2003, pochovaný na cintoríne v Šaštíne
Dezsö Ladislav TT nar. 18.8.1899 v Šafárikove, ord. 7.7.1931; kap. Dvorníky; 1933 Leopoldov; adm. Litava, 1937 Ip. Úľany, 1944 Jasová, 1945 Hont. Vrbica, 1950 Chľaba; n.o. 1954 v CHD Pezinok; + 16.6.1979
Dian Daniel, ThLic. NR
TT
BA
nar. 19.8.1953 v Púchove, ord. 6.6.1976; v Nitrianskej diecéze; kap. 1976 Pruské, 1976 Nitra-Horné mesto, 1978 Považská Bystrica, 1979 Papradno; 1980 ZVS; kap. 1981 Púchov; adm. 1983 Ostratice; invalidný dôchodok 1993 Ba; výp. 1.2.2005 Ba-Nové Mesto; ???; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2021
Dian Dionýz TT nar. 1.10.1920 vo Farnej, ord. 13.6.1943; kap. Ipolytölgyes, 1944 Šaľa, 1945 Zlaté Klasy, 1946 Šamorín, 1947 Ludanice, Šurany; adm. 1950 Milanovce, 1960 Tomášikovo
Dieška Ján Nep., SJ TT nar. 14.9.1911 v Dolnej Lehote, ord. 19.5.1939; r.d. 1942 Trnava-jezuiti; ľudové misie Ba; m.p. 1950
Dinka Jozef TT nar. 19.3.1887 v Szode, ord. 29.6.1910; prijatý z diecézy Vác 1946; výp. Veľké Šenkvice; kap. 1947 Podolie
Diós Ladislav TT nar.14.2.1977 vo Veľkom Krtíši, ord. 9.6. 2001; kap. 9.6.2001 Komárno, 1.7.2002 Komjatice; adm. 1.7.2003 Kamenica nad Hronom (CVS 1.12.2004 Štúrovo), 1.7.2007 Bušince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Díreš Marián TT nar. 9.9.1978 v Zlatých Moravciach , ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Topoľčany, 1.9.2004 Ba-Dúbravka, 1.7.2006 Ba-Vrakuňa; adm. 1.7.2007 Stará Turá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Dlugi Alojz, SJ TT
BA
nar. 22.5.1925 v Novej Biali, ord. 12.8.1951; 1951 m.p.; duch.správa u Dcér Božej lásky 1969 Hájnice; kap. 1974 Dubnica nad Váhom; adm. 1975 Podskalie, 1991 Kostolná Ves; výp. 1992 Piešťany; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1994; duchovný u sestier IBMV 1.3.1997  Báč; výp. 6.12.2004 Ivanka pri Dunaji; duchovný u sestier 1.7.2005 Báč; n.o.-r.d. 2007 Ivanka pri Dunaji; + 25.12.2010, pochovaný na cintoríne v Ivanke pri Dunaji
Dluhý Rastislav, PhD., CSsR TT
BA
nar. 21.1.1974 v Kežmarku, ord. 18.6.2000; výp. 1.8.2000 Ba-Najsvätejšej Trojice, CVS 2000 tamtiež; výp. 2001 Ba-Puškinova; duch. správca UPC bl.Zdenky Schelingovej pri VŠ zdravotníctva a soc. práce 1.10.2015 Ba; výp. na polovičný pracovný úväzok 1.9.2018 Ba
Dobos Peter, Mons. TT nar. 27.6.1951 v Balogu nad Ipľom, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Šahy; adm. 1975 Čebovce, 1985 Kamenné Kosihy; far. 1992 Ipeľské Predmostie; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Želiezovce;  far. 1.7.2001 Vinica; monsignor 2004; šk.inšpektor 10.3.2005; far. 1.7.2007 Nenince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dobrovodský Jozef, SDB TT r.d. (1944) Trnava-Kopánka
Dobrovodský Michal TT nar. 24.9.1872 v Šúrovciach, ord. 8.10.1895; kap. Krakovany, 1899 Veľké Kostoľany, 1901 Šoporňa; adm. 1902 Doľany, 1905 Štefanová; far. 1922 tamtiež; zást.dekana 1935 dekanát Modra, vzápätí dekan tamtiež
Dobrovodský Štefan Michal TT nar. 18.7.1922 v Šuranoch, ord. 6.5.1950; kap. 1950 Šaľa, 1951 Komárno, 1952 Tesárske Mlyňany, 1953 Veľké Ludince, 1954 Detva, 1956 Žarnovica, 1958 Handlová; adm. 1961 Sebedražie; sp.k. 1965 Prievidza; adm. 1969 Nitra-Janíkovce; n.o. 1991 Bojnice, + 7.5.1996
Dobrý Ladislav TT nar. 14.9.1972 v Nitre, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Šaľa, 1.7.2006 Malacky, 15.2.2007 Gabčíkovo; adm. 1.7.2007 Veľká Mača; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Dóci Viliam Štefan, OP TT nar.19.9.1978 v Trebišove, ord. 21.6.2003; diakon 1.6.2003 Dunajská Lužná; výp. 1.7.2003 Dunasjská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Dočolomanský Imrich TT
NR
BA
nar. 16.9.1960 v Ba, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Šurany, 1985 Šamorín, 1987 Šaštín; adm. 1989 Závod; far. 1991 Veľké Leváre, 1993 Plavecký Peter; adm 15.7.2003 Čierne Kľačany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2014; far. 1.7.2014 Sološnica
Dodek Andrej TT nar. 14.2.1866 v Leviciach, ord. ; kap. 3.12.1880-12.2.1892 Častá; far. 1893 Dubová pri Modre, 1898 Tekovské Nemce; dekan; +14.11.1933 v nemocnici v Budapešti, pochovaný v Leviciach
Dojčák Jozef, SJ TT
BA
nar. 2.11.1948, ord. 8.12.1988; m.p. Prešov; výp. 1990 Ba, 1991 Košice, 1.10.1998 Piešťany-Jezuiti; 2000 Spišské Podhradie; minister domu 1.6.2007 Ivanka pri Dunaji; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2015
Dolák Ján, CM TT
BA
nar. 11.1.1916 v Hornej Štubni, ord. 1.7.1972; 1972 Olomouc, 1973 Rohle, 1973 Vidče; n.o. 1989 Pezinok, 2004 Ba-Prievoz; + 10.12.2009, pochovaný na cintoríne v Prievoze
Doležal Jozef, CSsR TT
BA
nar. 19.3.1924 v Rosoviciach, ord. 20.11.1949; m.p. 1949; »V apríli 1950 bol internovaný v kláštore na Kralikách. Na začiatku šesťdesiatych rokov bol odsúdený na štyri roky za podvracanie republiky. Viac rokov pracoval vo výrobe mimo pastoračnej služby, bez štátneho súhlasu. V sedemdesiatych rokoch začal pastoračne pôsobiť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, najmä ako kazateľ a spovedník. Venoval sa zvlášť mládeži a rodinám.«; výp. 1985 Ba; »Pod jeho vedením, pri tomto kostole, vznikol spevácky zbor, známy ako „Céčko".«; n.o. 1.1.2007 Ba-Puškinova, ChD Beckov; + 9.3.2012 v Beckove, pochovaný na Martinskom cintoríne v Bratislave
Dołgopoły Ján, OSJ TT nar. 8.1.1966 v Milejszyciach, ord. 8.5.1993; učiteľ náboženstva 1993; kap. 1994 Bedzin; predstavený domu 1996 Martin - Priekopa; výp. 2000 Kielce, 2001 Bedzin; adm. 1.9.2002 Rykynčice
Dolinský Juraj, SJ, doc., ThDr., PhD. TT nar. 9.11.1958 v Nitre, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Púchov; 1984 ZVS; kap. 1986 Púchov; adm. 1989 Bobot; far. 1990 Sládečkovce; kap. 1990 Nitra-Dolné mesto; štúdiá 1991 Rím; výp. 1994 Trnava; správca kaplnky 1.8.1996 Piešťany-Jezuiti, výp. 1997 Trnava
Dombi František, assesor TT nar. 4.1.1915 v Csépe (Maďarsko), ord. 26.2.1939; kap. 1939 Komárno, 1942 Budapešť-Magdolnaváros; adm. 1943 Nová Stráž, 1963 Vinica; dekan; far. 1999 tamtiež; výp. 1.7.2002 Vinica; n.o. 1.7.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dömény Jozef, SDB, MUDr. ThLic. TT nar. 16.7.1947 v Zlatnej na Ostrove, ord. 7.3.1981; m.p. 1981; r.d. 1990; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; v Banskobystrickej diecéze
Donoval Bruno Branislav, OP BA kap. 1.9.2013 Dunajská Lužná; r.d. 1.1.2019
Dorušák Ladislav, ThDr. TT nar. 13. 7. 1923 v Holíči, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Dunajská Streda, 1948(9) Ba-Rača; adm. 1.1.1950 tamtiež, 1.1.1951 Ardanovce, 1952 Horné Otrokovce, 1953 Brodské, 1959 Myjava, 1962 Bernolákovo, 1966 Radošovce, 1968 Malacky, 1968 Topoľčany, kanonik; n.o. 30.6.1997 Topoľčany, + 30.8.1997
Dossena Luigi, Mons. TT nar. 25.5.1925 v Campagnola Cremasca (Tal.), ord. 25.3.1951, cons. 25.3.1973; štúdiá 1953-55 Pápežská cirkevná akadémia; diplomatická služba Svätej stolice Nikaragua, Honduras, Washington, Kórejská republika, Senegal, Mali, Zelený roh, Mauritánia, Guinea Bissau a Peru; bol spolupracovníkom Rady pre verejné záležitosti Cirkvi vo Vatikáne 1965-1973; titulárny arcibiskup carpijský 1973; pronuncius 1973 Kórejská republika; prvý apoštolský nuncius v Slovenskej republike 2.3.1994 Ba; mal aktívnu účasť na vybudovaní apoštolskej nunciatúry v Bratislave a na príprave a podpísaní Základnej zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou; ukončenie funkcie 18.3.2001; + 9.9.2007 v Campagnola Cremasca
Dragúň Jozef TT nar. 9.1.1939 v Komajticiach, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Topoľčany, 1968 Banská Štiavnica, 1969 Komárno, 1972 Šaštín; adm. 1973 Ardanovce, 1974 Bojná, 1990 Trávnica; šk.dekan 27.8.1999-1.7.2005 dekanát Šurany; výp. 1.7.2007 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dragúň Marián, ThLic., Mons. TT nar. 23.8.1964 v Nových Zámkoch, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Piešťany, 1989 Šurany, 1991 Ba-Nové Mesto; prefekt seminára 1992 Ba; špirituál seminára 1993 Ba; far. 15.2.2003 Topoľčany; dekan 1.7.2003 dekanát Topoľčany; Monsignor 2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Dragúň Štefan TT
BA
nar. 28.8.1927 v Komjaticiach, ord. 17.8.1969; kap. 1969 Štúrovo, 1971 Galanta; adm. 1973 Dunajská Lužná; n.o. 1996 Ba; + 7.12.2008, pochovaný v Komjaticiach
Draskovits Karol TT nar. 25.5.1913 v Nových Zámkoch, ord. 21.6.1936; kap. Budapešť-Óbuda, 1940 Budapešť-Kőbánya; far. 1942 Kesegfalva; pôsobiaci v Maďarsku 1945
Drbohlav Peter BA nar. v Myjave, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Stupava, 1.7.2014 Skalica, 1.7.2016 Ba-Blumentál, 1.7.2017 Malacky, 1.7.2020 Ba-Rača; adm. 1.7.2023 Pernek
Drevek Félix, SVD TT sp.k. (1948) Ba-sv.Ladislava
Dreveňák Matej (Gašpar) TT nar. 1.4.1869 v Liesku, ord. 7.12.1893; prijatý z rehole OFM 24.5.1899; kap. Liepoldov, 1902 Voderady; far. 1903 Matka Božia; adm. 1922 Veľké Janíkovce; far. 1934 tamtiež; zást.dekana 1935 dekanát Veľký Cetín; dekan 1939 tamtiež; adm. 1946 Myslenice; far. tamtiež
Drexler Anton TT nar. 15.6.1865 v Handlovej, ord. 10.9.1886; kap. Budapešť-Józsefváros; špirituál kolégia Pazmáneum 1893 Wien; Mons. 1899; diecézny cenzor; rektor kolégia Pazmáneum 1905 Wien; kanonik 1915 Ba
Drgon Pavol TT nar. 9.3.1893 v Trakoviciach, ord. 15.6.1917; prijatý z diecézy Csanád 15.9.1923; kap. Vráble, Hlohovec, 1927 Tekovská Nová Ves; adm. Čajkov; far. 1928 Bučany, 1930 Malženice, 1935 Horné Trhovište, 1943 Veľké Ripňany; bisk.škol.komisár 1947 dekanát Radošiná
Drgoň Pavol, SDB TT nar. 24.1.1912 v Trakoviciach, ord. 2.7.1939; kat. 1938 Trnava; kap. 1941 Hr. Beňadik; adm. 1947 Šaštín; 1950 m.p.; adm. 1959 Litava; 1960 Senohrad
Drinka Štefan, SDB TT nar. 29. 12. 1915 v Bor.Petri, ord. 25.6.1944; kap.1944 Šaštín-Stráže, 1947 Topoľčianky; adm. 1951 Záhorská Ves, 1957 Veľké Lovce, 1960 Trávnica, 1966 Ardanovce, 1973 Koválov; n.o. 1994 Pezinok, + 4.9.1998
Drobný Jozef TT nar. 16.9.1966 v Martine, ord. 1.9.2006; diakon 2001 Lužianky, Zbehy, Trnava-sv. Mikuláš, 1.7.2002 Vrbové, 15.9.2004 Myjava, 15.9.2005 Ba-Dúbravka, 1.7.2006 Ba-Nové Mesto; kap. 1.9.2006 Senec, 1.7.2007 Nové Mesto nad Váhom
Drobný Juraj, ThLic. NR
BA
nar. 11.1.1963, ord. 17.6.1989; pôvodne v nitrianskej diecéze; ...; riaditeľ mediálneho štúdia LUX communication v Ba; inkardinovaný do arcidiecézy 2008; výp. 2008 Ba-Kráľovnej rodiny, 15.10.2010 Ba-Lamač, 1.1.2013 Ba-Rača, 1.10.2016 Ba-Najsv.Trojice, 1.7.2018 Ba-Sv.Rodiny, 1.9.2021 Ba-Dev.N.Ves, 1.7.2023 Ba-Kráľ.rodiny
Drobný Mansvét Pavol, OFM TT nar. 17.11.1918 v Bošaci, ord. 25.6.1944; kap. 1944 Ba-Petržalka, 1946 Ba-Karlova Ves, (1948) Ba-Petržalka, 1950 Malacky, 1951 Ba; adm. 1957 Hrnčiarovce, 1960 Šaštín, 1965 Ba-Vajnory; výp. 1983 Ba-sv.Martina, 1991 Trnava; n.o. 1992 Beckov; + 4.3.2002, pochovaný v Bošáci
Drozdy Július Zoltán TT nar. 24.8.1913 v Štúrove, ord. 18.6.1939; kap. Komjatice; adm. 1943 Vinodol; 1944 m.p.; far. 1945 Salka; 1949 dekan; kap. 1959 Tvrdošovce; adm. 1960 Tvrdošovce; ...;  n.o. Štúrovo; + 20.6.1988
Drška Augustín TT
BA
nar. 15.2.1939 v Kútoch, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Štúrovo, 1966 Tvrdošovce, 1968 Trnava, 1970 Ba-sv. Alžbeta, 1971 Topoľčany; adm. 1974 Ludanice, 1989 Malacky; far. 15.11.1991 Ba-Vrakuňa, 1.7.1999 Koválov, 1.7.2001 Ba-Dlhé Diely, 10.11.2007 Čáry; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Ba-Kráľ.rodiny; + 29.9.2009 v Ba, pochovaný v Kútoch
Drška Vladimír TT nar. 1.7.1950 v Liptovej pri Nových Zámkoch, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Štúrovo, 1973 Veľké Kostoľany, 1975 Trnava; adm. 1977 Pukanec, 1982 Krakovany; far. 1991 Jedľové Kostoľany, 1992 Cífer; adm. 1.7.1997 Nadlice, 1.7.2006 Hontianske Trsťany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Druga Štefan TT nar. 33.12.1890 v Nových Zámkoch, ord. 21.5.1916; kap. Dvorníky, 1916 Tekovská Nová Ves, 1917 Dvorníky; adm. 1921 Výčapy-Opatovce; kap. Dvorníky; adm. 1922 Veľký Lapáš; far. tamtiež, 1928 Malý Báb, 1929 Bojná, 1946 Čifáry
Dubay Anton, OFM, ThDr. TT nar. 21.12.1902 v Žikave, ord. 9.10.1927; štúdiá; 1931 prof. gymn. Malacky; 1941 knih. Univ.kn. Ba; sp.k. 1942 Ba-Notre Dame; adm. 1959 Kľačno; 1961 Rohožník
Dubec Pavol TT nar. 20. 11. 1932 v Žikave, ord. 28.6.1964; kap. 1964 Starý Tekov, 1966 Ba-Najsv.Trojice, 1968 Trnava-sv.Mikuláš; adm. 1972 Buková, 1981 Šúrovce, + 9.4.1997
Dubovský František Krescent, OFM TT nar. 27.11.1915 v Igrame, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Malacky; adm. 1978 Cerová; ...; n.o. Cerová; + 24.2.1991
Dubovský Peter, SJ, Mons. BB nar. 28.6.1921 v Rakoviciach, ord. 1950, cons. 1961; internovaný 1950 Podolínec; ZVS-PTP; väznený 1962-1967; kap.1969 Nitrianske Pravno; výp. Handlová; adm. ?1971 Nová Lehota; výp. 1990 Ban.Bystrica-Radvaň; pomocný biskup január 1991 Banská Bystrica; predseda SSV v Trnave 1991-1999; generálny vikár Banskobystrickej diecézy 1993; n.o. Ivanka pri Dunaji; + 10.4.2008 tamtiež
Dubovský Peter, SJ, SSLic., Ing., ThD. TT
BA
nar. 29.5.1965 v Piešťanoch, ord. 28.6.1997; štúdiá 1997 Rím; výp. 15.4.1999 Ba-jezuiti, 1.10.2004 Ba
Dúbravec Štefan, Mons., ThDr. TT nar. 14.7.1899 na Borovej, ord. 29.6.1923; kap. Vráble; arch. BÚ Trnava; ThDr. 1924; prof. bohosl. 1925 Trnava & prefekt 1926; adm. 1930 Opoj; prosynod.examinátor 1932; vicerektor semin. 1936 Ba; prof. bohosl. 1940 Nitra; Mons. 1946; sp.k. 1950 Nitra-Kalvária; výp. duch. 1966 Nižná pri Piešťanoch; prof. CMBF 1968 Ba; č. kanonik 1973
Dúbravický Dušan TT nar. 28.4.1975 v Partizánskom, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Galanta, 1.7.2000 Šahy; adm. 1.7.2001 Demandice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Dúbravský Karol TT sp.k. (1944) Skalica-milosrdní bratia
Dúc Jozef TT
BA
nar. 4.10.1969 v Ba, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Senec, 1.8.1999 Komárno, 1.7.2000 Ba-Vrakuňa, 1.2.2001 Zlaté Moravce; adm. 1.7.2001 Nemčiňany; šk.dekan 1.9.2004 dekanát Zlaté Moravce; šk.inšpektor 10.3.2005; far. 1.7.2007 Ba-Sv. Rodiny; šk.dekan 12.9.2007 pre Ba-Petržalku; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 26.5.2008 dekanát Ba-juh; far. 1.7.2015 Senec, 1.7.2023 Modra
Duda Svorad Ján, OP TT
BA
nar. 13.11.1968 v Poprade, ord. 24.6.1995; kap. 1995 Košice, 1996 Zvolen, 1996 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; kap. 1.7.1997 Dunajská Lužná; misionár 1.7.1998 Ukrajina-Podkarpatská Rus; kap. 1.9.2013 Dunajská Lužná; výp. na polovičný pracovný úväzok 1.7.2016 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2018
Dudáš Cyril, ThDr. TT nar. 8.2.1910 v Zelenči, ord. 5.7.1935; kap. Stupava, 1936 Modra, 1937 Bohdanovce, 1938 Nové Mesto n. Váhom; ThDr. 1938; gymn.prof. náb. 1939 tamtiež, potom Ba; asistent bohosl. fakulty 1941 Ba; docent 1947; profesor 1950; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; konzultor; cirk. sudca 1952; dekan CMBF 1953; prodekan 1963-65; n.o. Ba; + 10. 1. 1982 v Ba, pochovaný v Zelenči
Dudík Jozef TT nar. 26.2.1916 v Seredi, ord. 29.6.1939; kap. Mojmírovce, 1940 Modra, Piešťany, Ba-Rača; štúdiá 1941 Ba; prof. bisk. gymn. 1942 Trnava; duch. spr. Sereď; doč. prof. 1945 Trnava; m.p. 1945; n.o. 1947; m.p. 1953; adm. 1963 Ardanovce, 1966 Križovany, (1971) Báhoň, 1971 Dolany; ...; pochovaný v Piešťanoch
Dufka Juraj, SJ TT nar. 27.11.1962 v Handlovej, ord. 29.6. 1996; študent 1996 Varšava; výp. 1997 Košice, 2000 Piešťany; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007
Dufka Vlastimil, SJ, Mgr.art., SL.D., PhD. TT
BA
nar. 18.12.1966 v Handlovej, ord. 27.6.1998; r.d. Ba-jezuiti; výp. 15.4.1999 Ba-Najsv.Spasiteľa a UPC; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.1999; štúdiá 1999 Rím; výp. 1.7.2003 Trnava-jezuiti a UPC; r.d. 1.6.2008 Ba-jezuiti
Ďungel Bohumír, CM, Ing. TT
NR
BA
nar. 1.1.1942 v Tepličke nad Váhom , ord. 11.5.1977; kap. 1990 Ba-Prievoz; od 1992 v Nitrianskej diecéze; výp. 1.7.2008 Ba-Prievoz
Ďungel Ignác TT nar. 28.1.1906 v Tepličke nad Váhom, ord. 29.3.1931; kap. Veľké Kostoľany, Smolenice, Nádaš, Sereď, 1932 Gúta, 1933 Modra; adm. 1935 Zbehy, 1936 Veľká Máňa, 1942 Oros; far. 1945 Veľká Máňa
Ďurás Marek TT nar. 25.10.1981 v Ba, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ďurček Karol, SJ, RNDr., ThLic., CSc. TT
BA
nar. 12.2.1930 v Ba, ord. 27.4.1959; 1959 m.p.; sp.k. 1990 Trnava; výp. 1993 Ba; + 21.1.2011 v Ivanke pri Dunaji, pochovaný v Trnave v jezuitskom hrobe na cintoríne pri Kamennej ceste
Ďurčo Václav TT nar. 21.11.1960 v Nitre, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Hurbanovo; adm. 1.7.2000 Bátorové Kosihy; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Ďurčo Zoltán TT nar. 14.4.1953 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Kolárovo; 1977 ZVS; kap. 1979 Nové Zámky, 1981 Komárno; adm. 1982 Hronovce; far. 1991 Nové Zámky, dekan 15.2.1995 dekanát Nové Zámky B (Nové Zámky); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Ďurdík Jozef Emilián, OFM TT nar. 30.11.1914 v Bánovej, ord. 29.6.1939; kap.1939 Bardejov; 1941 Malacky; 1946 Žilina; 1948 Báč; 1950 Hlohovec; 1959 m.p.; n.o. CHD Pezinok
Ďurica Ján, SJ, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 30.7.1943 v Hriňovej, ord. 5.6.1966; kap. 1966 Vrútky; 1966 ZVS; doč.správca 1968 Vrícko; kap. 1968 Krupina; kurič 1971 Prievidza, Martin; adm. 1973 Necpaly-Príbovce, 1976 Turany, 1980 Vrútky; profesor kňazského seminára 1990 Ba; adm. 1990 Radvaň; výp. špirituál r.d. 1.8.1998 Ba-jezuiti; superior  2001 Ivanka pri Dunaji; r.d. 1.8.2011 Ba
Ďurica Milan Stanislav, SDB, prof., PhLic., ThLic., Dr.Sc. TT
BA
nar. 13.8.1925 v Krivianoch, ord. 1.7.1956; teologický inštitút 1956 Abamo Terme; konzultor prípravnej komisie koncilu 1960; univerzita 1965 Padova; riaditeľ Ústavu dejín kresť.na Slovensku 1993; Ba; prof. UK 1995 Ba; n.o. 2006 Ba
Ďuriš Andrej TT nar. 7.3.1912 v Novej Vsi nad Žit., ord. 17.5.1936; kap. Palárikovo, 1937 Kamenica; adm. 1938 Prievaly a Buková, 1939 Trstín, 1947 V. Zálužie; bisk. šk. komisár 1948; adm. 1953 Šoporňa; okr. dekan; 1974 n.o. Piešťany
Ďuriš Michal, SJ TT nar. ..19 v , ord. ..19; ... výp. v kost. Najsvätejšieho Spasiteľa v Ba, m.p. 31.7.1998
Ďuriš Pavol TT nar. 20.10.1973 v Šuranoch, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Hurbanovo, 1.7.2001 Šahy, 1.7.2002 Senica, 1.7.2003 Topoľčianky; adm. 15.7.2004 Rišňovce, 22.7.2007 Petrova Ves; suspendovaný 1.11.2007
Ďurják Ignác TT nar. 15.3.1884 v Prievidzi, ord. 22.6.1908; kap. Jacovce, 1909 Šaľa, 1911 Veľké Kostoľany; far. 1914 Láb, 1922 Hodruša; n.o. 1928
Ďurkovič Jozef TT nar. 2.3.1912 v Modrom Kameni, ord. 5.2.1939; adm. (1971) Hroboňovo
Dušička Peter, SVD; ThLic. TT nar. 16.2.1964 vo Valaskej Belej, ord. 1990; UPC 1998 Ba; m.p. 1.8.1998; v Nitrianskej diecéze
Dvorský Jozef, SDB TT nar. 22.1.1949 v Dubnici nad Váhom, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Krásno pri Topoľčanoch, 1978 Púchov, 1982 Čadca; adm. 1982 Bolešov, 1986 Svinná, 1991 Nová Dubnica; dekan, far. 1995 Dubnica nad Váhom, 1.8.1999 Šaštín-Stráže; výp. 1.8.2001 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001; v Nitrianskej diecéze
Dzíbela Imrich TT nar. 6.9.1919 (alebo 9.10.1919) v Jablonici, ord. 12.6.1949; kap. 1939 Smolenice, 1949 Veľké Kostoľany, 1951 Zlaté Moravce, 1952 Komárno, 1953 Modra; adm. 1956 Veľké Ripňany, 1959 Starý Tekov; m.p. 1960; kap. 1967 Nové Mesto n. Váhom; adm. 1968 Hontianske Trsťany (Tekovské Trsťany)
Dzivý Pavol, SDB TT
BA
nar. 3.5.1966 v Bardejove, ord. 12.8.1995; kap. 1995 ABÚ Košice; štúdiá 2000 Francúzsko; člen formačnej komisie1.9.2001 Ba-Dúbravka; výp. 1.8.2004 Ba-Mamateyova; mediálne aktivity 2009 Ba-Miletičova; výp. 1.8.2013 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2017