od r.1919/22     R                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Rábek František, Mons. VO nar. 17.2.1949 v Sládečkovciach, ord. 17.6.1972 v nitrianskej diecéze, cons. 27.7.1991; kap. Bošany; adm. 1979 Nitra-Kalvária, 1989 Čierne pri Čadci; generálny vikár nitrianskej diecézy februára 1990 Nitra; menovaný za pomocného biskupa13.7.1991; predseda prípravného výboru pre Veľké Jubileum roku 2000; predsedom Komisie KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru; menovaný za prvého vojenského ordinára na Slovensku 20.1.2003; vojenský ordinár Ba
*Rabenseifer Alfréd TT nar. , ord. ;

nat. Pňovice (Moravia) 15. Jun. 1890, ord. 20. Oct. 1912, vic. coop. Šamorín, 1913 l3ratislava-Rača, 1914 Voderady, 1918 Budapest-Rókus kórház, 1919 Budapest-Józsefváros, 1932 par. Sárisáp, 1935 vic. for. Distr. Csolnok (simul insp. schol. elem.), 1946 vic. oec., par. Čúz

Rablánsky Silvester TT nar. 23.11.1924 v Kostolnej pri Dunaji, ord. 12.5.1949; kap. 1949 Okoličná na Ostrove, 1949 Želiezovce, 1951 Pribeta; adm. 1952 Bajč; kap. 1953 Šamorín, 1956 Kolárovo, 1958 Šahy; správca kurácie 1958 Lipové; adm. 1962 Žihárec, 1969 Čebovce, 1975 Trhové Mýto, 1977 Čifáre; 1991 obhajca zväzku; 1999 far. tamtiež; uvoľnený z funkcie obhajcu zväzku 20.7.2001; n.o. 1.7.2003 Krásno pri Topoľčanoch; + 17.3.2006
Rácek Peter TT nar. 25.6.1950 v Bánove, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Skalica, 1975 Vráble, 1976 Ba-Pod.Biskupice, 1979 Ba-Nové mesto; adm. 1983 Plavecký Peter, 1987 Melek, 1989 Ludanice, adm. 1.7.1997 Horné Obdokovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Rácz Štefan TT nar. 29.3.1897 v Trnave, ord. 21.9.1919; duchovný správca (1971) Norovce

vic. ccop. Drégelypalaínk (Ilidvég), 1925 Nové Mesto nad Váhont, 1927 Mestečko,. vic. oec. Bučany, 1928 Opatovce nad Žitavou, Jakubov, Malý Báb, 1929 VePký I.apáš, par. Nahá~, Dobrá Voda, 1936 valetud., 1937 vic. oec. Myslenice, I944 valetud., 1945 vic. subst. Výčapy-Opatovce, vic. oec. Rišňovce

Raček Henrich Julián, CCG TT nar. 7.9.1910 vo Veľkej Mani, ord. 5.7.1935; far. 1935 Marianka, 1939 Lom nad Rimavicou, 1945 Borinka; kap. 1947 Bučany, Sládkovičovo; adm. Kráľová pri Senci, 1951 Bzince pod Javorinou, 1957 Sološnica, 1959 Zbehy, 1968 Viničné; n.o. 1980 Pezinok; + 21.12.2000
*Radošinský Gašpar, ThDr. TT nar. 20.10.1907 v Ostrove pri Piešťanoch, ord. 26.7.1931; adm. (1971) Gajary; + 9.5.1974

ord. 26. Jul. 1932, ThDr., vic. cooP. Topolčany, 1933 Vetké Kostolany, Topofčianky, 1934 Bratislava-Nové Mesto, 1935 vic. oec. Šarfia (d. p. Modr«); 1938 par. ibidem, 1943 PhDr. et approb. prof. ling. Germ. et Gall.

Raffesberg Oskar Róbert, OFM TT nar. 26.3.1905 v Prašiciach, ord. 1.7.1928; r.d.; adm. 1951 H. Turovce; kap. 1954 Nové Zámky - sp.k. františkánov; adm. 1958 Čata; n.o. 1973 Želiezovce; + 12.9.1987
Ragula Ján TT
BA
nar. 27.12.1970 v Myjave, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Levice, 1.7.1995 Skalica, 1.7.1996 Ba-Najsv.Trojice; adm. 1.9.1997 Dvorníky nad Váhom, 1.7.2006 Gbely; šk.dekan 2006 dekanát Skalica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 15.1.2009 Pezinok, 1.7.2020 Malacky; dekan 1.11.2020 dekanát Malacky
Ragula Jozef, SDB TT nar. 21.4.1973 v Ba, ord. 17.6.2001; kap. 1.7.2001 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004
Rajčák Radovan BA
??
nar. v Skalici, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Senica, 1.7.2014 Ba-Svätej rodiny, 1.7.2015 Šamorín, 1.7.2016 Ba-Podunajské Biskupice; exkardinovaný z arcidiecézy 30.6.2020
Rajner Ladislav Štefan, OFMCap TT nar. 1.1.1932 v Pezinku, ord. 8.12.1957; diakon Pezinok; m.p. 1957; kap. 1969 Stupava; adm. 1974 Gajary, 1992 dekan; + 2.5.2000
Rajner Vojtech Rudolf, OFMCap TT nar. 3.12.1919 v Pezinku, ord. 4.7.1943; sp.k. 1943 Ba-kapucíni; m.p. 1952; n.o. 1980 Ba; + 14.5.1999
Rajtar František TT nar. 22.10.1930 v Súľoviciach, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Skalica, 1960 Trnava, 1965 Veľké Kostoľany; adm. 1968 Melek, 1971 Jatov, 1972 Rastislavice, 1977 Trávnica, 1980 Drahovce, 1990 dekan; far. 1.7.1998 Pastuchov; + 15.12.2002, pochovaný v Kľačanoch
Rajtár Peter, SDB TT nar. 28.12.1912 v Slažanoch, ord. 2.7.1939; kat. Žilina, 1941 Šaštín; adm. 1942 Hr. Beňadik; rektor malého seminára 1947 Trnava; kap. 1949 Nitra; m.p. 1950; adm. 1968 Hr. Beňadik, 1971 Dol. Dubové, ... , Hronský Beňadik; + 5.11.1990
*Rák Peter TT nar. , ord. ;

nat. Tešmak 30. Jun. 1900, ord. 29. Jun. 1923, vic. coop. Mužla, 1926 Parkan, 1927 vic. subst. Čičov, vic. coop. Gúta, 1931 par. ÍSarmotky

Rak Silvester TT nar. 31.12.1912 v Meleku, ord. 29.6.1939; kap. Gajary, 1941 Topoľčany, 1943 Dvorníky n. Váh., 1944 Hlohovec, 1951 Pezinok, Mojmírovce; adm. tamtiež; m.p. 1953; adm. 1965 Modrová; č. dekan 1972; + 6.1.1988
*Rakita Arpád TT nar. 10.2.1903 v Leviciach, ord. 25.2.1934; dekan; n.o. (1971) Ba; + 15.12.1976

vic. coop. Dunajská Streda, 1935 Kamcnné Ďarmoty, 1936 Mužla, 1937 Gúta , 1938 Ujlak, Slovenský Meder, 1939 vic. oec. Beša, 1945 par. Beša oec. ~rakšou, vic. subst. Šamorín

Rakovický Cyril, SDB TT nar. 5.7.1919 v Krakovanoch-Strážach, ord. 29.6.1946; kap. Hr. Beňadik; m.p. 1950; kap. 1969 Hr. Beňadik, 197.. Palárikovo, 1975 Šurany, 1976 Pezinok; ... ; adm. Bzince pod Javorinou; + 21.10.1988
*Rakovský Jozef TT nar. 16.4.1909 v Chryzerovciach, ord. 25.2.1934; adm. (1971) Veľký Biel; + 5.7.1975

vic. coop. Radošovce, l~Tolič, 1936 Komjatice, 1937 Čachtice, vic. oec. Malé Leváre, 1938 Borský Svätý Jur, Prenčov, Jedl'ov8 Kostolany, 1941 vic. coop. Nemčiňanv, Tekovská Nová Ves, 1942 Chtelníca, 1~~44 Pezirtok, 1945 vic. subst. Zohor, 1946 Dvory nad Gitavou, 1948 vic. oec. Mužla.

Rakovský Vojtech Peter, OP TT nar. 23.6.1951 v Palárikove, ord. 4.11.1983; kap. 15.3.1990 Ba-Rača; far. 1.9.1990 Ba-Kalvária; študiá 1995 Rím
*Rakús Štefan Gracián TT nar. , ord. ;

nat. Kerestúr 10. Dec. 1904, crd. 28. Jun. 1929, ex O. F. M. (P. Gratianus) 30. Oct. 1942 susc. fincard.), capell. milit

Ralbovský František TT nar. 17.1.1918 v Kútoch, ord. 15.6.1941; kap. Banská Štiavnica; adm. 1945 tamtiež; m.p. 1947; kap. 1949 Palárikovo; adm. 1952 Prašice; dekan; + 28.12.1986
*Raška Augustín TT nar. , ord. ;

nat. ŠtramLerg 6. Jan. 1893, ord. 16. Maii 1915 , vic. coop. Prescl'any, Nové A'Icsto nad Váhom, 1921 '1'rnava-Svätý Mikuláš, 19?2 approb. prof. relig., 1930-37 dir. Praep. magistrarum "rrnava, I927 def. vinc. Trib., 1933. camer. S. S. ad hon., 1937 vicecancellarius et secr. Curiae ep. Trnava, 1.938 dir. (iymn. ep. Trnava, 1938 canonicus Capit. Colleg. Trnava, 1939 subst. insp. supr. schol., censor libr., 1947 cornmis. ep. schol. nation. et med. Distr. Trnava-civitas, vic. subst. TrnavaSvätý Mikuláš, munus vic. for. Trnava-civitas exse4uens

*Ravasz Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Kunov 24. Dec. 1879, ord. 24. Juu. 1903, vic. coop. Dolná Krupá, 1905 Šoportia, 1906 VePké Ludince, 19I1 vic. oec. Bučany, Vel'ký Lapáš, 1913 Iiorné Šipice, 1919 Nemce (d. p. Krupina), 1928 vic. for. subst., 1933 vic. for. Distr. Levice, 1942 camer. S. S. ad hon

Rebek Ľubomír TT nar. 6.12.1982 v Zlatých Moravciach, ord. 1.7.2007; diakon 6.1.2006 Zlaté Moravce; štúdiá Rím; kap. 1.7.2007 Zlaté Moravce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Rédl Anton TT nar. 22.11.1908 v Čalove, ord. 8.5.1932; kap. Lekýr; 1933 Kolárovo, 1934 Salka, 1935 Dun. Streda; adm. 1936 Veľké Zlievce, 1939 Okoč; okr. dekan; + 13.2.1980
Redlich Marek, OFMConv TT
BA
...; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2004; kap. 1.9.2019 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2023
Regeš Ján TT nar. 26.9.1925 vo Forbasoch, ord. 12.6.1955; kap. (1971) Palárikovo
Regeš Tomáš, CSsR TT nar. 25.5.1977 v Kežmarku, ord. 17.6.2006; diakon 1.1.2006 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2006; v Banskobystrickej diecéze; kap. 2006 Staré Hory
Rehák Albert TT nar. 12.9.1928 v Smoliniskom, ord. 12.6.1955; kap. 1955 Šurany, 1985 Ba-sv. Martina, 1960 Sereď, 1963 Senec, 1964 Holíč; adm. 1968 Radošovce; far. 1999 tamtiež; výp. 1.7.2002 tamtiež; n.o. 2002 Pezinok; + 19.3.2004
*Rehák Ladislav TT nar. , ord. ;

nat. Somlinské 16. Apr. 1861, ord. 20. Jul. 1886, vic. coop. Mári.anosztra, 1887 Gbely, 1891 Radošovce, 1892 Iiolič, 1895 vic. oec. Petrova Ves, Kuklov, par. Kuklov, 1922 Ghely, 1927 assessor S. S. 'Tyrn. ad hon., 1943 rude don.

*Rehák Ladislav TT nar. 17.9.1902 v Smolinskom, ord.30.5.1926; far. (1971) Zlaté Moravce; dekan; č.kanonik; + 5.3.1975; pochovaný v Zlatých Moravciach

vic. coop.~TopoPčianky, Tekovská Nová Ves, 1927 Nlohovec, 1928 Šu.rany, 1929 vic. oec. Lót, 1930 par. Lót, 1934 Pudmerice, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. Modra, vic. for. Distr. Modra.

Reichel Imrich TT nar. 3.8.1902 v Hr.Beňadiku, ord. 3.11.1929; kap. Ga lanta, 1932 Gbely, 1934 Dvory n. Žit., 1936 Voderady; adm. 1937 tamtiež, 1940 Výčapy-Opatovce voj. duchovný; 1941; adm. 1945 Šenkvice, 1947 Jelšovce; n.o. 1974 Štúrovo; + 26.12.1979
Reimer Tibor, SDB, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 14.1.1968 v Ba, ord. 13.7.1996; štúdiá 1996 Rím; kap. 1.8.1998 Ba-Trnávka; výp. 1.7.2004 Ba-Dúbravka; r.d. 1.7.2008 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2012; ... ; výp. 1.7.2015 Ba-Trnávka; direktor 1.7.2017 Ba-Trnávka
Remiš Ľudovít, CM TT nar. 29.9.1928 v Nitre, ord. 2.7.1972; kap. 1972 Kojetín; adm. 1974 Jeseník nad Odrou; 1978 invalidný dôchodca; 1979 m.p.; výp. 1991 Bošáca; n.o. 1994 Pezinok; + 11.10.2000
Repiský Ján, Mons. TT nar. 23.8.1930 v Podlužanoch, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Galanta, 1959 Šamorín; archivár BÚ 1961 Trnava; bisk.tajomník 1966 tamtiež; asesor 1971; člen Diec.liturg.komisie; adm. 1973 Urmince; adm. 1985 Hlohovec; dekan do 1.9.2004; 1991 obhajca zväzku; far. 1999 tamtiež; Capellanus Sue Sanctitatis 2006
Repka Ján Romuald, OFM TT nar. 15.8.1917 v Kurime, ord. 11.6.1944; r.d.; m.p. 1950; kap. 1969 Trnava-kostol sv. Jakuba, 1974 Dvorníky nad Váhom, 1978 Malacky
Repko Pavol, ICLic. TT nar. 29.7.1954 v Dolovej Vsi, ord. 15.6.1986; ? 1986 Prešov; kap. 1.5.2003 Preseľany; adm. 15.12.2003 Modrý Kameň; obhajca zväzku 1.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; ???; v Trnavskej arcidiecéze
Repko Peter BA ord. 12.6.2021; diakon 1.7.2019 Ba-Kráľovnej rodiny; kap. 1.7.2021 Stupava, 1.7.2023 Ba-Sedemb.P.Márie
Restály Michal TT nar. 30.3.1915 v Rohovciach, ord. 23.6.1940; kap. Bajna, 1941 Dvory n. Žit., 1943 Komárno, 1949 Tešedíkovo, 1957 Galanta; adm. 1958 Trstice; č. dekan 1975; + 22.4.1987
Revák Ján, SJ TT nar. 9.6.1954 v Orlovom, ord. 26.10.1986; 1986 m.p.; sp.kaplnky Sedemb.P.Márie 1990 Piešťany; výp. 1993 Trnava, m.p. 1.7.1996; výp. 15.1.2007 Piešťany-jezuiti
Révay Bruno Štefan, OFM TT nar. 24.5.1901 v Trstenej, ord. 1.7.1928; adm. 1950 Hont. Vrbica, 1958 Jatov; n.o. 1970 Kráľová
*Revay Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Trstená 27. Jan. 1880, ord. 22. Jun. 1902, vic. coop. Dolná Krupá, Smolenice, 1905 Márianosztra, 1906 Mestečko, 1912 par. Idorné Zelenice, 1921 Drahovce, 1928 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1932 vic. oec. Čataj, 1938 Par. ibidem, 1945 rude don

Reves František TT n.o. Paríž, + 19.7.1997
Reves Štefan, SDB TT r.d. (1944) Šaštín
*Révész František TT nar. , ord. ;

nat. Ebed 7. Apr. 1899, ord. 29. .Iun. 1923, vic. coop. Sakáloš, 1926 vic. suhst.. mox oec. ibidem, 1927 vic. subst., 1929 oec.., 1930 par. Pcred, 1938 par. Gigárd, 1942 ICDr.

Riecky Ján Mária, OFMCap TT nar. 2.2.1928 v Červenom Kameni, ord. 1.5.1962; 1962 m.p.; kap. 1968 Lučenec, 1969 Ba-sv.Martina, 1982 Šurany; a/f. 1984 Rastislavice, 1990 Holíč, 1991 Brodské, 1992 Kopčany; + 20.12.1998
*Ries Viliam TT kap. 1930 Veľké Kostoľany

nat. ŠPania Dolina 29. Maii 1904, ord. 29. Jun. 1930 vic. cooP. VePké Kostolany, vic. oec. Tep:á, 1938 Svätý Antol, 1941 Se~~echleby, 1942 valetud., 1944 excomrnunicatus, 1947 absolutus ah excom., 1946-48 incacr

*Richter Anton, Mons. TT nar. 13.6.1899 v Štóse, ord. 29.7.1922; adm. (1971) Pernek; apošt. protonotár; kanonik; dekan ; n.o. Pezinok; + 20.7.1975

e Dioec. Rosnav. I. Oct. 1934 susc., vic. subst. 'TopoTčan.y, 1937 camer. S. S. ad. hon., 16. Oct. 1939 incard., vic. oec. 'Topol'čany, mox par.: ibidem, 1940 vic. for. Ditsr. ToPoTčany, 1946 assistens dioec. A. C., 1947 protonot. apost. a. i.

Rindoš Jaroslav, SJ, SSLic. TT
BA
nar. 13.10.1964 v Lipanoch, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Košice-Dóm sv.Alžbety; redaktor vatikánskeho rozhlasu 1991 Vatikán; študent 1992 Rím; výp. 1996 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2016
Riobó Alfonso, Dr.,
Opus Dei
TT nar. 12.10.1960 v Madride, ord. 10.6.1990; 1990 Madrid, duchovná správa mládeže 1990 Viedeň, duchovná správa 1996 Ba, pastoračná služba vysokoškolákom 1.11.1997 Ba-Nové mesto - do r.2000
*Ripper Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Rád 9. Febr. 1885, ord. 25. Jun. 1911, vic. coop. Komjatice, 1920 Tallóš, 1921 Seldín, 1923 vic. oec. Prašice, 192~4 Čajkov, vic. coop. Chtelnica, Vráhle, 1925 Dolná Streda nad Váhom, 1926 vic. occ. Čúz, 1928 par. Čúz, 1943 Bajč

Riško Viliam, SDB TT
BA
nar. 17.8.1973 v Humennom, ord. 31.1.2002; výp. 1.9.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený z arcidiecézy 2008; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2008
*Rock Augustín TT nar. 14.2.1904 v Nitrianskej Blatnici, ord. 19.6.1927; dekan; n.o. (1971) Topoľčany

ord. 18. Jun. 1927, vic. coop. Svätý Benedik, catech. in schol. civ. Trnava, 1928 vic. coop. Nové Mesto nad Váhom, 1930-35 Levice, 1932 approb. prof. relig. (1932-35 simul prof. relig. in Praep. magistr. et cur. Nosoc.), 1935 par. Rybník uad I~ironom, 1941 vic. for. subst. et insp. shcol. Distr. Starý Tekov, 1943 insp. schol. nation. Circ. Kremnica, 1947 commis. ep. pro Gymn. et Acad. mag. Levice et simul schol. nation. Distr. Lev:ce, 1947 par. Tekovská Nová Ves, cui mox renuntiatus; vic. oec. Rybník nad ~Ironom.

Rojka Ľuboš, SJ, Ing., PhLic., PhD. TT
BA
nar. ooo v Šali, ord. 31.8.1996; štúdia 1996 Rím; výp. 1998 Ba; štúdiá Boston (USA); výp. 2004 Ba
Romaňák František, CSsR TT
BA
m.p. 1.10.1998; výp. 1.7.2014 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2018
Rompf Matej Günther, SDB TT
BA
nar. 20.2.1943 v Ba, ord. 11.1.1985; m.p.; kap. 1990 Šaštín-Stráže, 1994 Ba-Petržalka; výp. 1996 Rožňava, 1.11.2005 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2021; + 17.10.2022
Rozbora Jozef TT nar. 18.6.1925 v Borskom Mikuláši, ord. 21.6.1953; kap. 1953 Starý Tekov; 1953 ZVS; kap. 1955 Krušovce, 1957 Dvorníky nad Váhom, 1959 Hlohovec, 1962 Šoporňa; adm. 1963 Hrádok nad Váhom, 1969 Myslenice, 1980 Viničné; a/f. 1991 Brezová pod Bradlom; n.o. 1991 Plavecký Mikuláš, + 13.11.1998
*Rozim Jozef TT nar. 10.5.1876 v Zámostí, ord. 27.6.1899; kap. ..., Starý Tekov, 1900 Banská Štiavnica; gymn.prof. 1909 Skalica; riaditeľ gymnázia 6.11.1918 Skalica, 1.9.1919 Nitra; n.o. 1937 Ba; + 3.2.1953 v Ba

nat. .7.ámostie 10. Maii 1876, ord. 27. ,Iurr: 1899 , vic. coop. Idasvár, Starý `l'ekov, 1900 Banská Štiavnica, 1910 vic. oec. ibidern, prof. relig. Gymn. Skalica, 1918 dir. Gymn. Skalica, 1919 Nitra, 1937 rude d~n

Rožek Martin, SDB TT
BA
nar. 25.4.1975 v Martine, ord. 14.6.2003; prefekt bohoslovcov 15.6.2003 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2004 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2008
Ruc Marián TT nar. 10.12.1947 v Trnave, ord. 17.6.1972; kap. Šamorín, 1974 Kolárovo; adm. 1975 Výčapy-Opatovce
Rúčka (Leo) Peter, (OFM), ThDr.PaedDr. TT nar. 10.3.1955 v Ba, ord. 7.12.1980; m.p. 1980; výp. 1990 Ba; provinciálny minister 1992 Ba; 1999 Rím; výp. 1999 Ba; adm. 1.2.2000 Plavecký Mikuláš, 1.7.2006 Dlhá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Rúčka Ľubomír TT nar. 11.11.1958 v Ba, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Nové Zámky, 1984 Malacky; 1985 ZVS; kap. 1985 Malacky, 1986 Galanta, 1988 Topoľčany; a/f. 1989 Brezová pod Bradlom, 1991 Voderady pri Trnave, 1994 Bzince pod Javorinou; + 1999
Rudroff Vojtech TT nar. 10.4.1875 v Lomnici, ord. ..19; far. 3.12.1908 Rača; +23.1.1942, pochovaný na cintoríne v Rači; do konca života zastával funkciu školského dekana; národovec - bojovník za Slovenskú samostatnosť, priekopník modernej pastorácie
*Rummel Rudolf TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 6. Febr. 1893, ord. 14. .lun. 1919, vic. coop. Nekyje, 19?1 Dunajská StrPda, Nové Zárnky, 1926 Dvorníky, 1927 Mestečko, 1928 Dc;lná Streda nad Váhorn, 1929 vic. oec., mox par. ibidem, 1930 par. Jagersck, vic. oec. Modrová (simul Stará Lehóta).

Rusina Anton, OFM TT sp.k. 4.8.1995 Ba; m.p. 1.8.1998
Rusnák Mikuláš, ThDr. TT z diec. Prešov; prelát; prof. CMBF (1948) Ba
Rusňák Jaroslav TT nar. 7.4.1937 v Banke, ord. 25.6.1961; adm. (1971) Dolný Oháj, Ba-Trnávka; + 1.3.1977
Rusňák Štefan TT
BA
nar. 15.2.1972 v Blatnom, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.1998 Zlaté Moravce, 1.7.1999 Skalica, 1.2.2001 Pezinok; adm. 1.7.2001 Kozárovce; dekan 15.10.2006 dekanát Levice; adm. 1.7.2007 Malacky; dekan 2.7.2007 dekanát Malacky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 7.4.2008 Malacky, 1.7.2009 Ivanka pri Dunaji
Rušin Ján, SVD BA kap. 1.7.2013 Ba-Petržalka I.; výp. 1.4.2015 Ba-misijný dom sv.A.Janssena; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.1.2016
Ruttkay Erich BB
TT
nar. 15.6.1974 v Bojniciach, ord. 19.6.1999; kap. 1999 Žarnovica, 2000 Pohronská Polhora, 2001 Brezno-Mazorníkovo; výp. 1.7.2003 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2004
Ružička Ivan, ThLic. PaedDr. ??
BA
inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2020; výkonný sekretár KBS; výp. 1.2.2021 Ba-sv.Martina
Ryba Tomasz, OFMConv BA nar. 31.12.1966, ord. 18.6.1994; výp. 1994 Glowienka (Poľsko); kap. 1995 Boryspol (Ukrajina); výp. Legnica (Poľsko); kap. 1.9.2009 Ba-Karlova Ves
Rybanský Juraj TT
TA
BA
nar. 17.12.1949 vo Veľkých Ripňanoch, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Senica, 1974 Topoľčany; adm. 1978 Modrý Kameň; m.p. 1983; adm. 1984 Jaklovce; riaditeľ SKCH 1992 Ba; adm. 1994 Revúca; far. 1997 tamtiež; adm. 15.5.1997 Malženice; dekan 1.9.2004 dekanát Hlohovec; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; inkardinovaný do arcidiecézy 16.7.2009; far. Čáry; n.o. 1.7.2014 Dojč; výp. 1.7.2014 Senica
Rybár Ján, OSchP, PhDr.
                (CC, ThDr.)???
TT nar. 1.2.1911 v Nových Zámkoch, ord. 26.6.1938; štúdium 1938 Štrasburg; prof. na gymnáziu 1940 Trenčín; m.p. 1950; kap. 1950 Marianka; adm. 1951 Marianka, 1968(69?) Štefanová, 1972(73) Zohor; n.o. 1991 Pezinok, Nitra-Kalvária; + 23.11.2004
Rydzewski Grzegorz, SAC TT kap. 1.7.2001 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002
Rychlík Branislav TT nar. 8.9.1967 v Nitre, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Radošovce, 1991 Topoľčany, 1993 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1.7.1995 Čajkov; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; adm. 1.7.2005 Radošovce; far. 1.7.2007 Sokolovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Ryšavý Ladislav Anton TT nar. 9.7.1918 v Trnave, ord. 7.7.1942; adm. (1971) Čáry; asesor; + 26.9.1973

ord. 14. Jun. 1942, vic. coon. Vrbové, 1943 Gajary, 1944 Tekovská Nová Ves. 1~45 C:fer, 1946 Bratis'ava-Svätá Trojica.

*Ryšavý Michal TT nar. 29.6.1903 v Trnave, ord. 30.5.1926; kanonik; asesor; n.o. (1971) Čáry, Pezinok; + 30.11.1976

v=c. ceop. 'I'esáry nad Žitavou, 1937 Dolný Ďúrad, 1928 Šal'a, 1~)30 vic. oec. ibidem, prof. relig. Gymn. Trnava, 1938 Bratislava, 1947 corrrrnis. ep. pro Gymn. Malacky, 1948 censor libr.