od r.1919/22     Z                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Zabák Ján TT
BA
nar. 28.11.1933 vo Veľkom Záluži, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Štúrovo, 1957 Šaľa, 1958 Starý Tekov, 1959 Topoľčany, 1961 Zlaté Moravce, 1962 Ba-Najsvätejšej Trojice; adm. 1969 Ba-Rača, 1973 Ba-Nové mesto, dekan, 1990 Čataj; n.o.-výp. 1.7.2000 Ba-Najsvätejšia Trojica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 16.4.2009, pochovaný vo Veľkom Záluží
Záhoranský Peter, SJ, ThLic. MUDr. TT nar. 10.8.1950 v Ba, ord. 19.11.1983; DBSJ 1991 Košice; 1993 Kanada; výp. 1994 Trnava
*Záhradník František Konrád TT nar. 14.12.1907 v Borovej, ord. 9.7.1933; adm. 21.6.1949 Studienka; + 20.10.1975

ex O. F. M. (P. Conradus) 1. Oct. 1941 susc., viG. oec. Dolný Badín, 4. Dec. 1R44 i~:card.

Záhradník Ján TT
BA
nar. 30.6.1964 v Ba, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Ba-Dúbravka, 1.9.1994 Ba-Rača, 1.7.1996 Šaľa, 1.7.1997 Ba-sv.Martina; adm. 15.11.1997 Leopoldov; cirkevný sudca 10.12.1999; adm. 15.7.2004 Koválov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; far. 1.7.2008 Lozorno, 1.7.2013 Vištuk
Záhradník Štefan, Dr. TT nar. 20.12.1900 v Borovej, ord. 29.6.1924; adm. (1971) Kamenný Most; n.o. Ba; + 17.2.1977
*Zachar Adam TT nar. , ord. ;

nat. Rybník nad Idronom 1. Dec. 1883, ord. 26. Jun. 1906, vic. coop. I.adice, 1908 VePké Kostolany, Šoporňa, 1910 Banská Stiavnica (1912 simul docens reliý. in Lyceo), 1915 cur. castr., 1918 par.1921 vic. for. subst. Distr. Banská Štiavnica, 1927 par. Sakáloš, Piarg, 1930 Lekýr, 1930-35 vic. for. subst. Distr. Lekýr, 1941-4? vic. for. eiusd. distr., 1944 par. Levice.

Zachar Jozef, SDB TT
BA
nar. 20.5.1960 v Hlohovci, ord. 23.6.1996; kap. 1996 Dubnica nad Váhom; adm. 1999 Nová Dubnica, 1.8.2006 Šaštín; poverený pastoráciou pútnikov 2012 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013; ... ; výp. 1.7.2016 Šaštín, 1.3.2017 Ba-Miletičova, 1.7.2019 Veľký Biel-saleziáni
Zachar Marián, SDB BA výp. 1.7.2022 Ba-Miletičova
*Zachár Rudolf TT nar. , ord. ;

nat. Silaclice 1. Maii 1891, ord. 21. Jun. 1914, vic. coop. Častá, 1915 VeTké Ludince, cur. castr., 1919 vic. coop. PreseTany, ŠaTa, 1921 Banská ~tiavnica, 1921 vic. oec. Výčapy-Opatovce, 1925 par. ibidem, 1940 par. Ladice.

Zajac Ladislav TT nar. 22.10.1914 v Krivej n.Or., ord. 8.12.1938; kap. Topoľčany, 1939 Leopoldov; chorý 1940-41; kap. 1941 Šúrovce, 1942 Smolenice, 1943 Žitavany, 1944 Holíč; adm. 1951 Budmerice; ... ; n.o. Kátlovce; + 22.6.1991
*Zajac Vendelín TT nar. , ord. ;

nat. Sedliacka Dubová 11. Jan. 1893, ord. 13. Maii 1917, vic. coop. Svätý Benedik, 1918 vic. subst. Vysoká, 1919 vic. coop. Opatovce nad Žitavou, 1920 Mestečko, 1922 Toporčany, 1924 praefectus stud. et disc. in Sernin. ~I'rnava censor libr., def. viuc., promotor iust. 9n Trib., 1926 vic. subs. Skalica, 1927 Topolčany, 1929 par. Pobedim, 1940 assessar S. S. Tyrn. ad hon., 1941 vic. for. et simul insp. schol. elem. Distr, hIlohovec, 194,3 insp. schol. nation. Girc. Piešfany et Nové Mesto nad Váhorn, 1947 commis. ep. schol. nation. Distr. YIlohovec, 1947 camer. ad hon. S. S

Zając Wiesław Władysław, OSPPE TT nar. 1.2.1964 v Pogrzebień, ord. 18.6.1994; kap. 1994 Ostrava, 1998 Częstochowa, 1998 Oporów (PL), 1999 Częstochowa,16.9.2002 Trnava-Tulipán
Zajíček Marián TT nar. 22.1.1951 v Dubovej, ord. 30.11.1974; kap. B.Štiavnica, 1976 Pezinok; m.p. 1978
Zakar Viliam TT nar. 22.12.1900 v Dolnom Petri, ord. 3.11.1929; kap. Šamorín; adm. 1932 Kuchyňa; far. 1934 tamtiež, 1938 Kukučínovo, 1942 Mýtne Ludany; šk.dekan; zást.okr.dekana
Záleha Marcel, OFMConv TT nar. 25.4.1978 v Košiciach, ord. 30.5.2004; kap. 2004 Košice; výp. 1.9.2005 Ba-Karlova Ves; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Zalka Ján TT nar. 12.12.1905 v Jelke, ord. 29.3.1931; kap. Chtelnica, Budmerice, 1932 Komjatice adm. Bučany, Malženice; far. 1936 Jasová; a/f. 1949 V. Ludince, 1956 Ip.Predmostie, 1967 N.Stráž; n.o. 1972 Komárno; + 1.7.1980
Zámečník Jozef Quido, OFM TT nar. 30.6.1912 v Malackách, ord. 29.6.1937; kap. Trnava-dóm, 1939 Trnava-Tulipán; adm. 1942 tamtiež; kap.  1950 Cífer; adm. 1962 tamtiež
Zamkovský Michal, CSsR, ThLic., Ing. TT
BA
nar. 11.7.1948 v Toporci, ord. 21.5.1980; m.p. Stará Ľubovňa; r.d. 1990 Podolínec; kap. tamtiež, 1991 Stará Ľubovňa; ľudový misionár-r.d. Podolínec; viceprovinciál 1.8.2005 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 30.4.2011
Záň Peter Ján, OFM, ThLic. TT
BA
nar. 24.11.1954 v Kamennej Porube, ord. 5.12.1981; robotník 1989 Liberec; štúdia 1990 Rím, 1994 Jeruzalem; výp. 1998 Ba; učiteľ Nového zákona na Trnavskej univerzite, člen Slovenskej biblickej spoločnosti; + 24.2.2010 v Bratislave
*Zaňát Tomáš TT nar. , ord. ;

nat. Radošovce 23. Dec. 1906, ord. 8. Maii 1932, vic. coop. Smolenice, 1933 Starý Tekov, 1934 Vráble, 1935 vic. oec. Kolpachy, 1939 Dubová (1940 valetud.), 1941 vic. coop. Skalica, 1947 cur. Iironské Kosihy, 1948 vic. coop. Vráble.

Zanovit Martin, CSsR TT nar. 11.11.1948 v Oravskej Jasenici, ord. 5.7.1991; kap. 1991 Nitrianska Blatnica; výp. 1993 Ba; duchovný u sestier 1997 Nesvady; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2005
Záreczký Štefan, ThDr. TT nar. 4.4.1913 v Galante, ord. 18.6.1939; kap. Palárikovo, 1941 Sárisáp, 1944 Šurany; adm. 1945 Lehnice, 1950 Ba-Najsv.Trojica; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; ThDr. 1952; cirk.škôldozorca 1953; konzultor 1956-9; sudca Olomouc. trib. III. inšt.; zástupca dekana 1962; n.o. Ba; + 3.2.1995
Zaťko Pavol TT
BA
nar. 14.4.1952 v Topoľčanoch, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Pezinok; 1976-1977 ZVS; kap. 1978 Komárno; správca kostola 1979 Trnava-Najsvätejšej Trojice; adm. 1983 Štefultov, dekan; duchovná služba slovenským veriacim 1.7.1995 Budapešť; rektor kostola Milosrdných bratov 1.10.1997 Ba; uvoľnený pre službu v Kolpingovom diele 1.7.2001 Spišská Kapitula; inkardinovaný do arcidiecézy 1.10.2010; výp. 1.10.2010 Ba-sv.Martina
Zauška František Ján, SDB, ThLic., Ing. TT nar. 7.8.1946 v Selciach, ord. 24.8.1977; m.p. 1977; kap. 1990 Trenčín; magister 1990 Poprad-Veľká; duch.pre mládež 1992 Poprad, 1993 Prešov; výp. 1997 Sásová; predstavený reh.komunity 2000 Košice-Kalvária, 1.8.2002 Šaštín; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007
Zavarský Valér, SJ, ThDr. TT r.d. (1944) Ba-jezuiti; m.p.; výp. Ba
Zborovjan Martin, OFMCap TT nar. 14.7.1974 v Prešove; diakon 1999 Ba, 2001 Pezinok
*Zbraněk Jozef Karol TT nar. , ord. ;

nat. Maŕati~e (Moravia) '?6. Jul. 1891. ord. 5. Jul. 1916, ex 0. Praed. (P. Carolus) 28. Oct. 1927 susc., vic. coóp. Tesáry nad Žitavou, 1930 vic. oec. JedPové Kostolany (1931-34 :simul VePká Lehota), 1934 Vajka nad Žitavou, 1938 Dolný Badít~, 1941 Svätý Antol, 1945 insp. schol. nation. Circ. Banslsá Štiavn ica, 1947 vic. oec. T<opčany.

Zelenay Rastislav, PhLic. TT
BA
nar. 18.1.1972 v Nitre, ord. 3.1.1998; štúdia 1998 Rím; kap. 1.7.1998 Ba-sv.Martina, 1.7.1999 Pezinok; adm. 1.7.2000 Ba-Devín; obhajca zväzku 1.9.2001; adm. 1.10.2001 Slovenský Grob; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; obhajca zväzku 8.5.2008; far. 1.7.2011 Smolinské, 1.7.2014 Dubová
Zeman František, Mons., ThDr., SSDr. TT nar. 2.12.1918 v Švajnsbachu, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Jacovce, 1944 Smolenice, 1945 Horné Orešany, 1945 Borský sv. Mikuláš; štúdia 1946 Rím; profesor teológie 1950 Nicolet(Kanada); n.o.
Zeman Titus, SDB TT nar. 4.1.1915 vo Vajnoroch, ord. 23.6.1940; kap. 1.7.1941 Ba-Tehelné pole; gymn.profesor 1943 Trnava; školský radca v salez.ústave 1946 Trnava; katechéta 1947 tamtiež; výp. máj 1949 Šaštín; kap. sept.1949 Šenkvice; organizoval emigrácie saleziánov do Talianska 1950-1951; zatknutý 9.4.1951; odsúdený 22.2.1952 na 25 rokov väzenia; podmienečne prepustený 10.3.1964; výp. 1967 Vajnory; + 8.1.1969 vo Vajnoroch
Zeman Vojtech, SDB TT
BA
nar. 28.3.1930 v Novej Bani, ord. 23.11.1958; ekonóm 1959 Ypacarai (Paraguaj); špirituál 1960 tamtiež; direktor domu 1963 tamtiež; výp. 1969; štúdiá 1969 Rím; far. 1972 Švédsko, 1980 Mníchov, 1992 Paríž; výp. 1.9.2000 Šaštín, 15.8.2003 Ba-Trnávka
*Zemaník Alojz TT nar. , ord. ;

nat. Raková 3. Apr. 1904, ord. 12. Oct. I93t1, vic. coop. Tardošked, 1931 Zlaté Moravce, 19~2 Slovenský Meder, 1933 Zlat'e Moravce, 1932 Sloveuský M.eder, 1933 Zlaté Moravce, Komárno, 1934 víc.. oec. Zohor, 1938 par. ibidem (1943--44 cur. castr., 1R45, 1.947-8 in custodia detentus).

Zemko Pavol, ThLic., ThD. TT nar. 21.11.1964 v Topoľčanoch, ord. 18.6.1988; kap. 1988 Banská Bystrica; ZVS 1988; kap. 1990 Banská Bystrica-mesto; prefekt seminára 1990 Ba; far. 1991 Chrenovec-Brusno, 1993 Detva, 1995 Kriváň, 1997 Martin, 1.1.2001 Majcichov; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 28.12.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Zetocha Ján, OSchP TT
BA
nar. 19.9.1951 v Štiavniku, ord. 1.6.1998; kap. 1998 Ba-Karlova Ves; sp.k. 1.7.2003 Sv.Jur-Najsv.Trojice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2022
Zimányi Gejza TT nar. 20.1.1913 v Prievidzi, ord. 29.6.1939; kap. Stupava, Šoporňa, 1941 Cífer, 1942 Leopoldov, Čachtice, 1943 V.Zálužie, 1944 Smolenice; adm. Osuské
Zimen Peter NR
TT
BA
nar. ooooo v Považskej Bystrici, ord. 14.6.1997; výp. 1997 Nitra; kap. Čierne pri Čadci, Čadca; adm. Vysoká nad Kysucou; výp. 1.10.2006 Ba-Devín; práca v TK KBS; adm. Uhrovec; inkardinovaný do arcidiecézy 18.6.2008; výp. 1.7.2008 Ba-ABÚ a práca na Generálnom sekretariáte KBS (TK KBS)
Zlatňanský Jozef, ThDr., Mons. TT nar. 13.3.1927 v Topoľčiankach, ord. 22.12.1951, cons. 20.7.1997 v Topoľčiankach; kap. 1952 Tavodo (I); štúdiá 1955 Rím; prof.filozofie 1961 Catanzaro; študijný pomocník na koncile 1964 Rím; študijný pomocník 1966 a vedúci náukového oddelenia 1975 Kongregácie pre vieroučné otázky Rím; 1981 pápežský prelát; podtajomník Kongregácie pre vieroučné otázky 1984 Rím; 1990 člen Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy; sekretár Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu 11.6.1997; titulárny biskup montefiasconský; výp. 1.6.2006 Topoľčianky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Zlatoš Jozef Andrej TT nar. , ord. ;

nat. Skalica 2. Febr. 1873, ord. 30. Apr.. 1896, ex O. F. M. (P. Andrcas) 4. Oct. 1898 susc.. wic. coop. Svätý Benedik, 1903 vic. oec. Skýcov, 1.907 par. I)lhá, 1922 iudex prosyn., 1938 vic. for. Distr. Smolenice

*Zlatoš Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Bohunice nad Váhom 1. Jan. 1895, ord. 28. Sept. 1919, vic. coop. Senohrad, 1920 Svätý Benedik, Pezinok, Bratislava -Nové Mesto, Bratislava-Svätý Martin, 1922----3ú prof. theol. in Sem. Trnava (1925-31 simuI par. Vefké Brestovany, 1935-36 vi~erector Sem:n.), 1936--48 prof. theol. in Fac. theol. Bratislava, 1937 examin. prof. rcli~., 1941 examin. prosyn., carner. secr. supranutn. S. S., 1943 iudex prosyn., 1943--46 vic. for. Distr. Podunajské Biskupice, Šamorín, 1945 viceofficialis, 1946 officiali.s Trib. Tyr,~.

Zmatek Bonaventúra, OFMCap BA výp. 1.8.2015 Pezinok; sp.k. 1.8.2018 Pezinok-kap.
Znášik Angelik Juraj, OP TT
BA
nar. 11.9.1973 v Bánovciach nad Bebravou; diakon 2000 Dunajská Lužná, 1.11.2001 Ba-Kalvária; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006; sekretár provinciála 1.10.2009 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010
Zoň Anton (OFMConv.) TT nar. 7.12.1965 v Štiavniku, ord. 1.6.1998; kap. 1.7.1998 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 14.7.2001; výpomocný adm. 1.7.2003 Abrahám; adm. 15.8.2003 tamtiež; inkardinovaný do arcidiecézy 1.4.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Zontak Stanislav, CM, ThLic. TT
BA
nar. 25.9.1961 v Brezovičke, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Prievidza; far.1988 Horná Ždaňa; kap. 1990 Košice-Šaca, 1997 Bijacovce; provinciál 2002 Ba; výp. 2008 Ba-Prievoz
Zonták Vincent, CM, ThLic. TT nar. 12.1.1950 v Brezovičke, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Prešov, 1977 Košice-sv.Alžbety; adm. 1980 Trstené pri Hornáde; far. 1990 Košice-Šaca; výp. 1991 Ba-Prievoz, 1994 Košice, 1.5.2004 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
Zórád Elek (Alexej) TT nar. 26.1.1914 v Milanovciach, ord. 26.6.1938; kap. 1938 Svodín, 1939 Marcelová; prof.náboženstva 1939 Nové Zámky; adm. 1945 Vinodol, 1957 Veľký Cetín, 1960 Kolárovo, 1967 Kalná nad Hronom; prosynodálny sudca; asesor 1973; (...); n.o. Veľký Kýr; + 4.1.2000
Zoričák Ján, CSsR BA kap. 1.11.2017 Ba-Kramáre
Zsarnay Anton TT nar. 16.1.1906 v Prešove, ord. 29.6.1928; kap. Ruskov, 1929 Zborov, Humenné; adm. 1934 Plavnica; m.p. 1950; kap. 1958 Michalovce; adm. 1960 Rad; m.p. 1961; kap. 1964 Prešov; adm. Kamenica n.Tor., 1974 Seč.Polianka; n.o. 1978 CHD Pezinok
Zsidó Ján TT
BA
??
nar. 27.5.1954 v Trnave, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Komárno, 1979 Gabčíkovo; adm. 1993 Dunajská Streda, dekan; far. 15.7.2000 Tomášov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; exkardinovaný z arcidiecézy 30.6.2020
Zsilinsky Anton Kazimír, OSB TT nar. 1.3.1910 v N.Zámkoch, ord. 15.7.1934; prof.benedikt.gymn. Komárno; fil. fak. UK 1936 Ba; prof.benedikt.gymn. 1938 Komárno; adm. 1939 Vesprémvarsány; fil. fak. Pázmány 1940 Budapešt, prof.benedikt.gymn. 1943; prof.teol.; prof. 1945 Komárno, Galanta, 1949 Klášt.pod Zn.; adm. 1952 Janova Lehota, 1954 V.Cetín, 1957 Matuškovo, 1966 Váhovce, Baka; člen SLK; n.o. 1977 Nové Zámky
Zuzák Augustín TT nar. 18.6.1899 v Nebojsi, ord. 29.6.1923; duch.spr.sirotinca "Ochrana Márie" 1923-32 Ba; zároveň katechéta Ba; kap. 1932 Ba-N.Mesto, 1934-37 Ba-dóm; prof.náb.na uršul.gymn.; redaktor; riad.dievč.obch.školy Notre Dame 1943; zast.adm. 1945 Ba-sv.Martina; cirk.škôldozorca; bisk.šk.komisár 1947; adm. 1948 Ba-Najsv.Troj.; far. 1949 tamtiež; m.p. 1950; adm. 1951 Drahovce; asesor 1959
Zvolenský Stanislav, ICDr., Mons. TT
BA
nar. 19.11.1958 v Trnave, ord. 13.6.1982, cons. 2.5.2004; kap. 1982 Galanta, 1985 Hlohovec; far. 1990 Ba-Vajnory; štúdia 1990 (1992) Insbruck, 1991 Rím; ICDr. 1998; viceoficiál cirkevného súdu 1998 Trnava; asistent CMBF UK 1998 Ba; odborný asistent 1999; pápežský prelát; prodekan CMBF UK 2001 Ba; súdny vikár 27.9.2001; menovaný za tit.biskupa novasinnského 2.4.2004, vysvätený 2.5.2004; riaditeľ Správy majetku arcidiecézy 1.8.2006; súdny vikár a sudca metropolitného súdu 1.9.2006; generálny vikár 18.2.2007; menovaný arcibiskupom-metropolitom novozriadenej Bratislavskej arcidiecézy 14.2.2008, kanonicky uvedený do úradu 8.3.2008; predseda KBS 2009-2022; sudca Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry 15.12.2009-2014
Žabkay Eduard, SJ, MUDr. TT nar. 2.8.1922 v Žiline, ord. 15.4.1952; 1950 m.p.; výp. 1990 Trnava-jezuiti
Žák František, ThDr., Mons. TT
BA
nar. 29.3.1919 v Lakšárskej Novej Vsi, ord. 27.6.1943; kap. 1943 Dolná Streda nad Váhom, 1946 Ba-Rača; ThLic.; kap. 1947 Čachtice; adm.1954 tamtiež, 1959 Sokolovce; špirituál kňazského seminára 1970 Ba; asesor 1974; správca kostola sv.Ladislava 1989 Ba; adm. 1990 Ba-Jarovce; sp.k. a nemocnice 1.10.2001 Ba-milosrdní bratia; Monsignor 2004; n.o. 1.7.2006; duchovný u sestier 2006 Ba-Prievoz; + 19.4.2009, pochovaný v Lakšárskej Novej Vsi
*Žák Ján TT nar. , ord. ;

nat. Topol'čany 13. Jan. 1878, ord. 27. .Jun. 1905,. vic. coop. Marianka, 1906 TopoPčany, 1907 Skalica, 19I1 vic. oec. Jalcubov, vic. coop. Vel'ké Kostolany, par. l iorný Sileš, 1913 Lamač, 1922 vic. oec. IJorné Otrokovce, 19?3 par. ibidem, 1932 par. Nadlice, 1940 assessor S. S. Tyru. ad hon.

*Žák Ľudovít TT nar. 20.11.1891 v Palárikove, ord. 21.6.1914; č.kanonik; dekan; n.o. Vráble; + 1973

vic. coop. Sloveuský Medcr, 19I6 cur. castr., 1918 vi~. coop. Slovenský Meder, 1921 vic. oec. Iiorný Síleš, 1927 vic. subst. Komjatice, mox eod. a. par. ibidem, 1934 vic. for. subst. Distr. Nové Zámky, 1939 par. Vráble, 1939 vic. for. subst., 1945 vic. for. Distr. Vráble (1945-47 simul insp. schol. elem.).

*Žák Michal TT nar. , ord. ;

nat. Nádaš 19. Apr. 1878, ord. 25. Jun. 1901. vic.. coop. Dolná Krupá; I902 Velké Kostolany, 1904 Urmin, 1905 vic. subst.. Zohor, 1906 vic. coop. Vel'ké Ludince, Nádaš, 1908 vic. subst. Uhorská Ves, 1909 vic. coop. Borský Svätý Mikuláš, 1915 vic. oec. Kúty, Par. Kovalov, 1928 par. Kaplná, 1934 assessor S. S. Tyrn. ad hon.

Žák Štefan TT
BA
nar. 5.4.1916 v Závode, ord. 15.6.1941; kap. 1941 Topoľčianky, 1942 Modra, 1948 Levice; adm. 1949 Vysoká pri Morave; m.p. 1951; kap. 1957 Sereď; adm. 1958 Kúty, 1969 Skalica; dekan; adm. 1981 Dubová; n.o. 1.7.1999 Ba; + 21.3.2013
Žák Viktor TT nar. 5.9.1907 v Dol.Orešanoch, ord. 19.3.1933; kap. Trstín, 1934 Krakovany, Chtelnica; adm. 1936 Dobrá Voda; č. dekan 1977; n.o. v Dobrá Voda; + 5.2.1987
Żakowicz Edward, CR TT
BA
nar. 29.11.1968 v Pomorskiem Drawsku (Poľsko), ord. 19.2.1994; kap. 1994 Veľké Leváre; adm. 1.9.1995 Sološnica; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 2012
Žemba Pavol TT nar. 5.11.1961 v Kamienke, ord. 9.10.1989; kap. 1990 Banská Bystrica; duchovný 1991 tamtiež; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2005; kap. 1.7.2005 Sereď
Žembera Jozef, SDB, PaedLic. TT
BA
nar. 15.1.1961 v Topoľčanoch, ord. 17.6.1989; kap. 1989 Žilina; adm. 1990 Predmier; štúdiá 1991 Rím; výp. 28.2.1995 Ba-Miletičova; m.p. 15.8.1997; výp. 1.9.2000 Ba-Miletičova; rektor saleziánskeho seminára 27.12.2000 Ba-Dúbravka; výp. 2004 Ba-Dúbravka; r.d. 1.7.2008 Ba-Mamateyova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2011
Žemla Alojz, SDB, ThDr. TT nar. 4.2.1913 v Trakoniciach, ord. 18.12.1938; prof. 1939 Trnava; kap. 1940 Svätý Beňadik; prof.na bisk.gymnáziu 1943 Trnava; špirituál v malom seminári 1945 Komárno; m.p. 1950; n.o. Ba, Pezinok
Žilák Lukáš Milan, OP BA výp. 1.1.2013 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2013
*Žilinčan Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Žarnovica 17. Apr. 1888, ord. 25. Jun. 1911, vic. coop. Podolie, I914 vic. oec. Pobedim, 1914 par. Pobedim, 1926 Krakovany, 1932 vic. for. subst., 1.935 vic. for. Distr. Čachtice, 1935-38 simul vic. oec. Nové Mesto nad Váhom, 1938-40 commis. eP. pro Gymn. Nové Mesto nad Vähom, 1938-41 vic. for. Distr. Myjava, 1940 cam~r. hon. S. S.

Žilínek Anton TT nar. 8.6.1924 v Marianke, ord. 26.6.1952; kap. Komjatice, 1954 Radošovce, 1956 D.Krupá, 1957 Šaštín; m.p. 1958; kap. 1963 Ba-N.Mesto; adm. 1966 Dlhá pri Trnave, 1970 Komjatice; č.dekan 1977
Žilka Ľudovít, SDB TT direktor r.d. (1944) Topoľčany; špirituál malého seminára (1948) Trnava
Žilka Róbert, OFMCap TT
BA
nar. 3.12.1972 v Brezne, ord. 18.6.2000; sp.k. 2000 Ban. Bystrica; r.d. 2006; výp. 1.10.2007 Ba-kap.; sp.k. 2011 Ba-kap.; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2015
Žilka Štefan TT nar. 21.9.1915 v Hostovciach, ord. 27.6.1943; kap. Gajary, Ludanice; zast.adm. 1944  Urmince; kap. Ludanice, Pieštany; adm. 1947 tamtiež; kap. 1948 tamtiež, Modra, 1952 Ba-Najsv.Trojica; špirituál Kň.seminára; adm. 1958 Modra, 1971 Pezinok; dekan obvodu Pezinok a okresu Ba-vidiek; + 24.9.1991
Žiška Félix Mária Zdenko, OFM BA nar. 18.5.1981, ord. 27.6.2009; výp.7.2009 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2012; pastoračná služba pre nepočujúcich na území arcidiecézy 24.1.2013; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2017
Žitňanský Ivan, SDB, ThBac., PhBac. TT
BA
nar. 26.6.1969 (26.2.1969???) v Trnave, ord. 29.5.1999; diakon 1998 Ba; výp. 1.10.1999 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2002; r.d. 1.7.2011 Šaštín; výp. 1.3.2017 Ba-Miletičova
Žmuda Krystian, OFMConv TT 15.8.1995 Ba-Karlova Ves