od r.1919/22     L                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Labjak Stanislav, SJ TT nar. 22.4.1955 v Oravskom Veselom, ord. 10.10.1989; štúdiá 1989 Rím; formácia 1991 Kanada; výp. 1992 Piešťany; štúdiá 1992 Varšava; redaktor 1993 Rím; výp. 1993 Ba, 1994 Trnava
Labo Ladislav TT
BA
nar. 15.3.1950 v Dojči, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Modra, 1978 Piešťany; adm. 1980 Jakubov, 25.7.1996 Pukanec; far. 1.7.1998 Lakšárska Nová Ves; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Šaštín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy
Labo Šebastián, SJ, ThLic. TT nar. 19.6.1931 vo Valaskej Belej, ord. 1.3.1969; misionár 1969 Koblenz (SRN); n.o. 2003 Trnava; + 22.5.2014 v Ivanke pri Dunaji, pochovaný vo Valaskej Belej
Labuda Gabriel Jozef, OPraem TT nar. 24.3.1949 v Šahách, ord. 18.6.1972; kap. 1972 Nové Mesto nad Váhom; a/f. 1976 Nemčiňany, 1980 Hrachovište, 1985 Bohdanovce, 1989 Štavnické Bane, 1993 Želiv, 1994 Nadlice; m.p. 1.7.1997
Laburda Valentín Karol, OP TT nar. 23.7.1956 vo Zvolene, ord. 24.6.1989; výp. Ba-Kalvária
Lacko Milan TT nar. 4.6.1956 v Ždani, ord. 2.7.1994; kap. 1994 Jacovce, 15.6.1995 Banská Štiavnica, 1.7.1996 Vrbové;   suspendovaný 1997
Łącky Marek, OSPPE TT nar. 21.3.1973 co Wrześni, ord. 3.6.2006; spovedník 2006 Częstochowa; kap. 1.10.2006 Trnava-Tulipán
Lackovič Alojz, ThDr., PhD. TT nar. 6.7.1947 v Trakoviciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Šaštín, 1976 Radošovce, 1978 Hlohovec; adm. 1979 Kuchyňa; far.1991 Unín; sudca arcidiecézneho súdu; dekan 3.8.1995 dekanáty Senica A,C; far. 1.8.1998 Topoľčany; dekan 1.6.1999 dekanát Topoľčany; sudca metropolitného súdu 17.9.2001; far. 15.2.2003 Horná Streda; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lach Milan, SJ, SEODr. BA
PO
nar. 18.11.1973 v Kežmarku, ord. 1.7.2001 (gréckokat.); výp. 2001 Košice-jezuiti; vedúci centra spirituality Východ-Západ 2003-2004; štúdiá 2004 Rím; riaditeľ centra spirituality Východ-Západ 2009 Košice; prodekan TF TU 1.11.2011 Ba; rd. Ba-jezuiti; menovaný za pomocného biskupa prešovského 19.4.2013
Lajcha Peter, SVD TT nar. 20.5.1910 v Drahovciach, ord. 19.8.1937; misijný dom 1937 Nitra; výp. 1943 Urmín; misijný dom 1947 Nitra; 1950 m.p.; kap. 1968 Ba-sv. Martin; n.o. 1976 Beckov
*Lakatos Imrich TT nar. , ord. ;

nat. Ekei lfi. Au.~. 1916, ord. 15. Jun. 1941, vic. coop. Gúta, 1944 cur. castr., 1947 vic. coop. 1-Iolič, Rado.šiná, I948 vic. coop. Vrbové

*Lakner František TT nar. , ord. ;

nat. I;cervár 29. Nov. 1910, ord. 21. Jun. 1936 , catech. Budapest, 1939 vic. coop. Budapest-Kozépsó-Ferencváros, 1943 par. Bajtava, 1945 degens in Iiungaria

Laktiš Ján TT nar. 3.10.1913 v Topoľčiankach, ord. 26.6.1938; kap. Preseľany, 1941 Mojmírovce, adm. Jedľ.Kostoľany, 1942 Pôtor, far. 1944 Nitr. Blatnica, adm. 1949 Hosťovce, 1953 Jedľ. Kostoľany, kap. 1957 Bojná, Blesovce, adm. 1959 Bzince pod Jav., 1965 Brodské, 1968 Sklabiná; +11.3.1979 v Sklabinej, pochovaný v Topoľčiankach
Laktiš Peter TT nar. 14.10.1971 v Zlatých Moravciach, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Radošovce, 1.7.1997 Banská Štiavnica, 1998 Kúty, 1.10.1998 Malacky; adm. 1.7.1999 Šipice; suspendovaný 1.7.2001
Lančarič Jozef, SDB TT
BA
nar. 5.11.1951 v Senci, ord.16.8.1982; výp. 1.9.1997 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; výp. 1.7.2011 Ba-Pomocnice kresťanov
Lasab Andrej TT nar. 3.2.1924 v Hronskom Beňadiku, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Mostová, 1951 Ružindol, 1952 Ba-sv. Martin; 1953 ZVS; kap. 1956 Ba-sv. Martin; vicerektor kňazského sem. 1966 Ba; adm. 1967 Litava, 1970 Krušovce; n.o. 15.9.1998 Pezinok; + 30.11.2003, pochovaný v Hron. Beňadiku
Lasota Piotr Leonard(?), SAC TT nar. 27.3.1968 v Rzeszów (Poľsko), ord. 4.5.1996; kap. 1996 Smižany; adm. 1.7.1999 Hronský Beňadik; kap. 1.7.2000 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2001
Lašák Štefan TT nar. 19.6.1958 v Cuieša (Rumunsko), ord. 24.6.1984; far. 1984 Ilišua (Rumunsko), 1988 Fegennic, 1990 Jelenec, 1.7.2005 Veľký Cetín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Latuszek Dariusz, SAC, ThLic. TT
BA
nar. 22.12.1968 v Garwolinie (Poľsko), ord. 7.5.1994; kap. 1994 Smižany, 1.7.1999 Hronský Beňadik; výp. 1.7.2015 Ba-Dlhé Diely
Lávička Jozef, CSsR TT viceprovinciál (1944) Ba
Lazík Ambróz, ThDr., Mons. TT nar. 7.12.1897 v Trstíne, ord. 29.6.1922, cons. 14.8.1949; kap. Dvory nad Žitavou, Nové Zámky; biskupský archivár-tajomník 1925 Trnava; kancelár; 1933 ThDr.; generálny vikár 1938-39; 1938 apoštolský protonotár, kanonik bratislavskej družnej kapituly a rektor kňazského seminára Ba; far. 1942 Trnava; generálny vikár 1945; apoštolský administrátor 8.7.1947; titulárny biskup appijský; + 20.4.1969; pochovaný v Trstíne
Lazový Ján Kapistrán Ľubomír, OFM BA r.d. 1.8.2016 Ba-františkáni
Ledecký Michal, OFMConv BA nar. 1.4.1981, ord. 4.10.2008; diakon 2008 Ba-Karlova Ves; výp. 15.10.2008 tamtiež; kap. 1.7.2009 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2011
Lednický Jozef TT nar. 30.6.1950 v Pobedime, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Šamorín, 1976 Šaľa, Nové Zámky, 1978 Dvorníky, 1979 Holíč; adm. 1980 Merašice, sept.1986 Stupava, júl 1989 Antol; far. 1.9.1991 Doľany, 15.6.1993 Brezová pod Bradlom, 1.7.2007 Ardanovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Lednický Mária Rudolf, SDB TT nar. 29.2.1960 v Považskej Bysrici, ord. 11.12.1993; výp. 1994 Šaštín-Stráže; pastorácia mládeže Prešov; kap. 1.8.2001 Trnava-Kopánka
Lednický Rudolf, SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
Lefler Jozef TT nar. 22.8.1927 v Cíferi, ord. 25.8.1968; kap. 1968 Veľké Kostoľany, 1971 Piešťany; adm. 1975 Trnava-Hrnčiarovce, 1978 Madunice; far. 1992 Modrová; výp. 1.7.2006 Cífer
Legény Štefan TT nar. 6.7.1979 v Ban.Štiavnici, ord. 12.6.2004; kap. 12.6.2004 Trnava-sv.Mikuláš, 1.7.2006 Topoľčany, 1.7.2007 Banská Štiavnica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Lehocký Daniel, SJ, ThLic. TT
BA
nar. 30.9.1969 v Bánovciach nad Bebr., ord. 23.6.2001; výp. 1.7.2001 Piešťany-jezuiti, 2002 Trnava, 2003 BA, 1.12.2006 Piešťany-jezuiti, 1.9.2012 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 14.5.2014
Lehocký Jozef TT nar. 15.2.1958 v Hlohovci, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Sereď, 1985 Piešťany, 1987 Ba-sv. Alžbeta; far. 1990 Hosťovce, 1992 Lukáčovce; adm. 1.7.1997 Závada; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Lehončák Martin, OSPPE BA kap. 1.9.2011 Topoľčany-sv.Gorazda; adm. 1.3.2017 Šaštín
Lejman Dominik Zbigniew, OSPPE TT nar. 23.3.1967 v Malborku (Poľsko), ord. 1.6.1994; kap. 1994 Vranov nad Topľou; adm. 15.9.2002 Topoľčany- sv.Gorazd
Lelovics Andrej TT nar. 18.8.1920 v Tešedíkove, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Ostrihom, 1944 Tomášikovo, 1944 Drégelypalánk, 1945-katechéta 1946-rektor Budapešť; špirituál CHD 1958 Podolínec, 1958 Jasov; adm. 1962 Kopčany, 1963 Zlaté Klasy; n.o. 1994 Šaľa, + 11.8.1998
Lénár Karol, Mons. TT nar. 7.4.1923 v Dolinke, ord. 1.6.1948; kap. 1948 Cífer, 1949 Nové Zámky; adm. 1951 Nenince; 1951 m.p.; adm. 1970 Dvory nad Žitavou, 1987 Tvrdošovce; far. 1999 tamtiež;   n.o. 1.12.2002; výp. 31.12.2002 Vinica; + 20.8.2005
Lénár Ľudovít TT nar. 6.5.1912 v Dolinke, ord. 26.6.1938; kap. Levice, 1940 Vráble, 1943 Budapešť, adm. 1944 Melek, 1950 Čifáre, 1954 Čata, 1958 Nenince, 1959 asesor, adm. 1967 Ip. Predmostie, 1972 Želovce, 1977 n.o. v Dolinke, adm. Sečianky
Lengyel Alexander TT nar. 17.9.1950 v Diakovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Rožňava; adm. 1977 Kamenný Most, 1984 Bruty, 1987 Bíňa, 1989 Trávnik; far. 1990 Horné Saliby; adm. 15.7.2004 Jahodná; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lepáček Celestín TT r.d. (1944) Malacky
Lépes Lóránt TT nar. 1.10.1974 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Šamorín, 1.7.2000 Komjatice; adm. 15.8.2002 Tekovské Lužany, 1.7.2005 Svätý Peter; šk.inšpektor 10.3.2005; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Hurbanovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lesňák Tomáš, OFMConv, ThLic. TT
BA
nar. 30.6.1976, ord. 30.6.2001; výp. 2001 Levoča, 1.9.2007 Ba-Karlova Ves; kap. 15.10.2008 Ba-Karlova Ves; provinciál 3.5.2011; výp. 1.9.2013 Ba-Karlova Ves
*Lestár Štefan, ThDr. TT nar. 17.8.1899 v Hrkovciach, ord. 8.1.1922; adm. (1971) Olovary

vic. coop. Podunajské Biskupice, 192,5-3( Komárno, 1925-45 dir. Semiu. min., 1926 ThDr., 1936 vic. oec. Komárno, 1937 par. ibidem, assessor S .S. Tyrn. ad hon., 1939 praepesitus t. B. M. V. de 5ahy, 1942---45 examin. synod., censor libr., 1945-46 simul rector Serniu. Mai. Komárno.

Leškovský Maroš, SDB BA nar. 26.11.1979, ord. 14.6.2008; výp. 1.7.2008 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010
Letko Adalbert TT nar. 17.10.1926 v Stankovciach, ord. 22.6.1969; kap. 1969 Zlaté Moravce; adm. 1972 Jedľové Kostoľany, 1978 Považany, šk.dekan 1995 dekanát Trenčín; n.o. 1998 Ľubochňa
Letz Dominik Roman, OP, RNDr. PhD. TT
BA
nar. 28.1.1969 v Bratislave, ord. 13.6.2004; výp. 14.6.2004 Ba-Kalvária; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2006; v Banskobystrickej diecéze; kap. 1.9.2017 Ba-Kalvária
Lexmann Rafael Gregor, OP TT nar. 8.3.1910 v Bobote, ord. 5.7.1935; kap. 1935 Praha; ZVS 1936; voj. duch. správca; člen konventu OP; ľudové misie 1937 Znojmo; profesor 1939 Trenčín; m.p. 1949; n.o. 1990 Ba-Kalvária
Libant Kristián, CM, Ing.arch. TT
BA
výp. 1.7.2000 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002; výp. 1.11.2014 Ba-Prievoz; školský kaplán 1.9.2015 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.1.2016
Libič Marián, Ing. TT
BB
BA
nar. 19.10.1971 v Ba, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Veľké Kostoľany, 1.7.2006 Levice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; inkardinovaný 1.7.2009; kap. 1.7.2009 Skalica, 1.7.2010 Ba-Sedemb.P.Márie, 1.7.2011 Šamorín; far. 1.7.2015 Záhorská Ves
Lieskovský Stanislav TT nar. 15.9.1969 v Nitre, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Piešťany, 1.7.2000 Stará Turá, 1.9.2000 Ba-Nové mesto; adm. 1.7.2002 Jablonica, 15.7.2004 Merašice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lichner Miloš, SJ, ThDr. TT
BA
nar. 21.9.197169 v Martine, ord. 22.6.2002; výp. 1.7.2002 Trnava-Najsv.Trojice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2003; výp. 1.9.2005 Ba-jezuiti; dekan TF TU 1.11.2011 Ba
Lintner Jozef, ThLic. TT nar. 24.2.1914 v Din. Lužnej, ord. 29.10.1939; 1940 ThLic., kap. Pod. Biskupice, Ba-N.Mesto, 1942 Ba-Najsv.Trojice, 1945 Nové Košariská; adm. 1947 Most na Ostr., 1952 Tek. Lužany; dekan 1953; adm. (1971) Okoličná na Ostrove; asesor; + 19.5.1979
Lintner Ľudovít TT nar. 2.1.1931 v Novej Vsi nad Žitavou, ord. 5.7.1953; kap. 1953 Banská Štiavnica, 1955 Topoľčany, 1957 Komjatice; adm. 1959 Lehota pri Nitre, 1963 Bučany, 1965 Jacovce, 1970 Štavnické Bane, 1983 Modrý Kameň; far. 1990 Lúčnica nad Žitavou, 1993 Čaka; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Lipcsey Andrej TT nar. , ord. ;

nat. 5ahy 12. Sept. 1890, ord. 15. .Iul. 1913. vic. coop. Podunajské Biskupicc, 1914 Esztergom-Viziváros, 1917 catech. Bratislava , 1923 vic. coop. Gírta. Kamenica nad Hlronom, 1927 vic. oec. Derčika, 1930 --45 sine officio, 1945 vic. oec. Derčika.

Lipták Juraj Jaroslav TT nar. 17.9.1915 vo Veľkých Lovciach , ord. 7.6.1942; n.o. (1971) Nové Zámky
Litva Alojz, SJ TT nar. 20.6.1912 v Bytči, ord. 19.9.1939; duch. SJ; prof. bohosl. 1941 B.Bystrica, 1945 Ružomberok, 1946 Krakov, 1947 Rím, 1949 Trnava; m.p. 1950; duch. u sestier sv. Vincenta 1968 Kirť; m.p. 1973 Bušince
Litva Félix Jozef, SJ TT nar. 11.5.1919 v Bytči, ord. 25.1.1945; štúdiá -teológia 1945, dejiny 1947 Ba, jezuitská teológia 1950 Trnava; m.p. 1951 Podolínec; rozhlas 1952 Vatikán; štúdiá 1953 Írsko, dejiny 1954 Rím; profesor na Gregriánskej univerzite 1957 Rím, 1970 Kanada, na Gregoriánskej univerzite 1982 Rím, 1991 Kanada, 1992 Trnava a Ba; n.o. 2001 Ivanka pri Dunaji; + 1.2.2006
Ližbin Karol TT nar. 26.1.1910 v Senohrade, ord. 24.3.1935; kap. Pezinok, 1936 Zlaté Moravce, 1937 Pezinok; adm. 1937 Litava; zast.adm. 1945 Myjava, 1946 Brodské
Locner Viktor Štefan, OPraem TT
BA
nar. 7.9.1966 v Leviciach, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Vrbové, 1990 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.1995 Vráble, 1996 Holíč; adm. 20.10.1996 Kopčany; dekan 1.7.2019 dekanát Skalica
Lojan Andrej, SVD BA nar. 21.3.1979 v Snine, ord. 14.6.2008; kap. 1.6.2010 Ba-UPC; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2013
Lopata Jozef, SJ TT
BA
nar. 5.11.1953 v Spiš.Matiašovciach, ord. 12.7.1977; kap. 1977 Bardejov, 1981 Humenné, 1985 Stropkov; adm. 1985 Nižný Žipov; r.d. 1990 Piešťany, 1991 Košice, 1994 Prešov; n.o. 2002 Ivanka pri Dunaji
Lorenc Peter, SDB BA výp. 1.7.2015 Ba-Miletičova
Lormusz Ján TT nar. 12.4.1968 v Šahách, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Galanta; adm. 1.7.1995 Holice na Ostrove; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Šamorín; adm. 15.7.2004 Nenince, 5.11.2006 Veľké Blahovo, 1.7.2007 Trhová Hradská; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lormusz Ľudovít TT nar. 13.4.1921 v Hokovciach, ord. 23.6.1946;  kap. Bzovík, V.Kostoľany, 1948 Radošovce, Rohov, Vinica, 1949 Zl. Moravce, Šoporňa, adm. 1951 Holice n.Ostr., 1954 Kolárovo, Trnovec n. Váh., 1960 Šárovce
Lovás Anton TT nar. 16.1.1901 v Jablonci, ord. 7.6.1935; kap. 1950- 1957 Trnovec nad Váhom; n.o. (1971) Nové Zámky
Lovič Maroš, Ing. TT nar. 16.7.1977 v Brezne, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Sereď, 1.7.2007 Hurbanovo
Loziňák Jozef TT
BA
nar. 4.12.1944 v Šarišskom Čiernom, ord. 21.6.1969; kap. 1969 Palárikovo, 1970 Ba-Nové mesto; adm. 1975 Šurianky, dekan, 1976 Hontianské Nemce; far. 1990 Rišňovce, 1.7.1999 Častá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2009 Modra; n.o. 31.1.2018
Luba Adam, SAC TT nar. 12.6.1969 v Tarnówe (Poľsko), ord. 4.5.1996; kap. 1996 Predajná, 1997 Smižany, 1.7.1999 Hronský Beňadik; adm. 1.7.2000 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2006
Lucký Metod, OFM TT kap. (1948) Báč
Luczensky Basilius Quido, OFM TT nar. 29.9.1920 v Opave, ord. 29.6.1946; kap. 1947 Ba- Petržalka; m.p. 1950 Ba
Lučivjanský Július TT nar. 20.11.1916 v Hrabušiciach, ord. 9.6.1946; kap. Divín, St.Halič, 1948 Turňa n. Bod., Biskupice pri Fiľ., adm. 1949 Rákoš, 1951 Poproč, 1953 Gem.Poloma, 1954 Žakarovce, 1956 Lesnica, 1960 Koválov, 1965 Záh. Ves, 1966 Čekovce
Ludva Ernest, Mons. TT nar. 26.9.1930 v Tesárskych Mlyňanoch, ord. 23.6.1968; kap. 1968 Dvorníky nad Váhom; adm. 1972 Lapáš, 1981 Nevidzany; dekan 1.8.1995 dekanát Nitra B; far. 1999 tamtiež; dekan 1.6.1999 dekanát Vráble (úprava dekanátov) - do 31.7.2006; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Lukáč Marián BA nar. v Skalici, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Malacky, 1.7.2016 Senica, 1.7.2019 Ba-Dúbravka, 1.10.2019 Ba-Sv.Rodiny
Lukáč Michal TT z diec. Košice; vojenský kaplán (1948) Ba
Lukáč Pavol TT nar. 6.8.1974 v Krupine, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Piešťany, 1.7.2001 Senica nad Myjavou, 1.7.2002 Šahy, 1.9.2002 Dvorníky nad Váhom, 1.7.2003 Levice; adm. 1.7.2004 Bzovík; šk.dekan 1.8.2005 dekanát Hont; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Lukáčik Peter, SDB BA výp. 1.8.2018 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2019
Lukačovič Daniel, JCLic. TT nar. 26.2.1965 v Ba, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Trnava-sv. Mikuláš; adm. 1990 Šintava; sudca arcidiecézneho súdu 1992, 22.8.2001; far. 1.7.2007 Dolné Orešany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Lukačovič Jozef TT nar. 16.12.1932 v Bojnej, ord. 22.6.1969; kap. 1969 Senec, 1973 Banská Štavnica; adm. 1974 Banská Štiavnica-Štefulov, 1983 Banská Štavnica-mesto, 1986 Palárikovo; far. 1994 Jacovce; n.o. 1995 Vrícko; adm. 15.2.1997 Norovce; n.o. 1.7.2000; výp. 15.3.2001 Norovce; + 8.6.2003, pochovaný v Bojnej
Lukačovič Jozef, ThDr.h.c. TT nar. 15.1.1902 v Trnave, ord. 3.5.1925; kap. Urmín, 1962 Topoľčany, 1927 Komárno, Ba-N.Mesto; sp.k. 1930 sv.Ladislava Ba; prof. gymn. 1931 Ba, N.Zámky, Ba, Zl.Moravce; adm. 1941 V.Leváre, 1942 Kuklov; n.o. 1969 Ba; + 17.4.1991
*Lukančič Jozef TT nar. , ord. ;

nat. I.azné Podébrady 20. Sept. 1882, ord. 27. Sept. 1908, 31. Aug. 1925 ex Ord. Pra~d. susc.., vic. coop. Senica, 1927 ('esáry' nad Žitavoix, vic. oec. Nevidzany, 1931 Lakšárska Nová Ves, 1934 Švajnsbach, 1937 Velk~ Brestovany, 1939 Opój, Kátlovce.

Lukeš Antonín, M.Id. BA výp. 1.12.2018 Ba-Kráľ.rodiny
Luknár Sebastián Karol, CCG TT katechéta (1944) Borinka
*Lupkovits Ladislav TT nar. , ord. ;

nat. Jászkarajeno ?4. Mart. 1906. ord. 29. Jun. 1929, vic: coep. Drégelypalánk, 1931-33 Rudapest, 1938 cateclí. Bu= dapest, 194T vic. oec., 1944 par. Vrbovka, 1945 degens in Idungaria.

Lupták Juraj TT
BA
nar. 6.7.1945 v Ba, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Senec, 1974 Ba-sv. Martin; adm. 1982 Devínska Nová Ves; far. 1990 Lehnice; kap. 1993 Šamorín, 20.7.1996 Komárno; výp. 15.10.2000 Ba-Vrakuňa, 1.1.2004 Ba-Nové Mesto; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy
Luscoň Ján Mária Jozef, SDB, Ing., PhLic. TT
BA
nar. 18.9.1959 v Sihelnom, ord. 8.6.1981; výp. 15.7.1995 Ba-Pomocnice kresťanov, 1.9.2005 Ba-Petržalka; výp. 1.7.2013 Ba-Miletičova