od r.1919/22     P                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Packa Vojtech, Mons., ThDr. TT nar. 4.2.1921v Močenku, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Pobedim, 1946 Topoľčany, 1947 Banská Štiavnica, 1948 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 1952 Trnava-sv.Mikuláša, 1953 dekan; adm. 1959 Nové Mesto nad Váhom, 1962 Horné Trhovište, 1978 Šurany, 1984 Hosťovce; far. 1990 Šurany, dekan; docent CMBF; 1991 úradný žalobca; 1.9.1997 n.o. Piešťany; + 30.1.2002, pochovaný v Močenku
Pagáč Fidel Marko, OFMCap, JCDr., Ing. TT
BA
nar. 12.3.1960 v Ba, ord. 14.8.1988; výp. 1991 Banská Bystrica; štúdiá 1994 Rím; provinciál 1997 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.11.2005; výp. 1.8.2006 Ba-kapucíni; provinciál 2008 Ba; cirk.sudca 8.5.2008; ekonóm provincie 1.5.2012; provinciálny vikár 1.8.2015 Ba; výp. 1.9.2021 Pezinok-kapucíni
Pagáč Mária Peter, SDB TT kap. 1.7.2002 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004
Pajerský Jozef, ThLic. TT
BA
nar. 3.4.1982 v Bratislave, ord. 6.7.2008; diakon 1.7.2007 Ba-Vrakuňa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 6.7.2008 Senec; štúdiá Rím; kap. 1.7.2009 Ba-Sv.Rodiny, 1.7.2011 Ba-Blumentál, 1.7.2013 Ba-Dlhé Diely; predseda Komisie pre mládež Ba arcidiecézy 21.11.2013; koordinátor pastorácie povolaní v arcidiecéze 6.6.2014; kap. 1.7.2015 Ba-sv.Martina; výp. 1.7.2017 Ba-Rača; kap. 1.7.2022 Ba-sv.Martina
Pajerský Peter BA nar. 26.8.1985 v Senci?Bratislave, ord. 11.6.2011; ; kap. 12.6.2011 Malacky, 1.7.2013 Ba-Rača, 1.7.2015 Ba-Dúbravka; prefekt kň.seminára 1.7.2019 Ba; koordinátor pastorácie povolaní Bratislavskej arcidiecézy
*Paksy Ladislav TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 12. Nov. 1911, ord. 29. Jun. 1939, vic. coop. Bratislava- Nové Mesto, 1940 Podunaiské Biskupi~e, 1941 Prof. Gymn. Bratislava, 1942 valetud., 1943 vic. coop. Bratislava-Nové Mesto ,1945 vic. oec. Vcllcá Čalomija, 1947 degens in ~Iungaria.

Páleník Jozef TT nar. 16. 9. 1923 v St.Tekove, ord. 26. 6. 1952; kap. Jacovce, 1953 Tesáre n. Žit.; adm. 1954 Nová Ves n. Žit., 1956 Vysoká pri B. Štiavn., 1960 Šipice, 1962 Sebechleby, 1966 D. Plachtince, 1971 Hr. Beňadik
Páleš Emil TT nar. 19.3.1920 vo Veľkej Čausi, ord. 11.6.1944; kap. 1944 Mojmírovce, 1946 Senec, 1948 Čajakovo, 1948 Ba-sv.Martina; adm. 1950 Ivanka pri Dunaji; kap. 1952 Želiezovce; adm. 1955 Bojná, 1974 Ardanovce; n.o. 1994 Beckov
Palkovič Anton TT nar. 13.2.1920 v Kútoch, ord. 31.3.1945; kap. 1945 Leopoldov, 1947 Skalica; adm. 1948 Sološnica; kap. 1952 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 1954 Modranka; 1959 m.p.; duch. správca u sestier 1965 Vrbové; kap. 1966 Krakovany; adm. 1971 Hosťovce, 1976(77?) Čeladice; n.o. 1991 Kúty; + 1995
Palkovič Vladimír TT nar. 18.1.1966 v Leviciach, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Vráble, 1994 Komárno, 1.7.1996 Ba-sv.Martina; štúdiá 1996 Jeruzalem; m.p. 1998 Dolný Pial; výp. 21.12.1998 Starý Tekov; kap. 1.7.2000 Radošovce; adm. 1.7.2001 Michal nad Žitavou; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Paltúńský Jaroslaw TT výp. 1.7.1998 Ba-kap. kostol
Paluch Ján, SVD TT
BA
nar. 15.1.1960 v Čadci, ord. 28.4.1992; misie 1992 Bolívia; výp. 1996 Snina; prefekt študentov 1998 Ba; adm. 1998 Nitra-Kalvária; výp. 2001 Snina; adm. 1.8.2002 Cerová; výp. 2011 Ba
Pammer Tamás BA ord. 10.6.2023; kap. 1.7.2023 Senec
*Pánik Anton TT nar. , ord. ;

nat. Trstená. 15. Jan. 1889, ord. 20. Jun. 191~, vic. coop. Nádaš, 1913 ~aštín, Tesáry nad Žitavou, 1914 Pobedim, cur. castr., 1919 cap. milit., 1931 vic. oec. Kolta, vic. coop. Nemčiňany, vic. subst. Nevidzany, 1923 vic. oec. ijrušov, 192fi par. 5vainsbach, 1933 par. Moravany nad Váhom.

Pánik Pavol TT nar. 26.10.1908 v Kňažiciach, ord. 19.3.1933; kap. Tesáry n.Žit., 1935 Vráble, 1938 Radošovce; adm. Velčice; far. 1944 tamtiež; 1971 n.o. Velčice; + 14.2.1980
Papík Marián, CSsR, ThLic. TT
BA
nar. 10.4.1969 v Krompachoch, ord. 20.6.1998; výp. 1.9.1998 Ba-sv.Cyrila a Metoda; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006; výp. 2008 Ba-Puškinova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2014
Parák Jozef TT nar. 12.3.1971 v Gelnici, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Šahy, 1.7.1995 Galanta; 1995 ZVS; adm. 1996 Bušince, 1.7.2007 Vinica
Parák Ladislav TT
BA
nar. 21.7.1967 v Košiciach, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Galanta; far. 1992 Kamenné Kosihy; adm. 1.10.2002 Štvrtok na Ostrove; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; exkardinovaný 1.11.2009
Pastierčin Milan, OFMCap TT
BA
nar. 10.6.1975 v Žiline, ord. 9.4.2005; kap. 2005 Banská Bystrica; výp. 1.3.2006 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2012; ... ; výp. 1.8.2015 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2018; výp. 1.9.2021 Ba-kapucíni
*Pastírik Ernest TT nar. , ord. ;

nat. Bratisl.ava 8. .lan. 1890, ord. 21. Jun. 1914 vic. coop. Vel'ký Cetín, 191.5 Nyergesújfalu, Nekyje, 1917 vic. oec. I~rušov, , 1918 par. ibidetn, 1933 l,amač, 1931 vic. oec. Modrý Kameťt, 1933 vic. oec ., 1934 par. Nenince. vic. for. Distr. lVlodrý Kameň, 1939 vic. oec. Vel'ký Cetín, Dolný Jaov, Velké Chrašfany, 1943 Brezová pod Bradlorn.

Pastor František TT nar. 22.9.1910 v Prievidzi, ord. 2.4.1933; kap. Piešťany, 1934 Topoľčany, 1935 Dvorníky; ZVS; kap. 1936 Okoč; adm. 1937 Stará Turá; far. 1938 Holíč; šk.dekan 1951; okr.dekan 1953; adm. 1960 Senica, 1965 Šaštín-Stráže, 1968 Banská Štiavnica, 1970 Veľké Leváre; n.o. Prievidza
*Pásztor Valér TT nar. , ord. ;

nat. Pieštany 6. Sept. 1893, ord. 20. Maii 1916 , vic. oec. Stupava, 1918 Mestečko, 1919 vic. oec. LIorné Zelenice, 1935 par. Selice

Paška Martin, PaedDr. TT nar. 17.10.1977 v Leviciach, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Senec, 1.7.2004 Šaľa, 1.7.2006 Želiezovce; adm. 1.7.2007 Hrušov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
*Pataky Alexander TT nar. , ord. ;

nat. Spišské Podhradie 26. Mart. 1892, ord. 21. Maii 1916, vic.. coop. Šaštín, Topol'čanv, 1918 Nado.šany, 1919 Starý T°ekov (1923-24 vic. oec.), 1925 Lekýr (1929 vic. oec.), 1930 vic.. oec., 1931 par. t!el'liŕ Krškany, 1941 commis. ep. s~hol. nation. D'str. Bátovco

Pataky Maurus, OSB TT r.d. (1948) Komárno
Patay JakubRafael Blahoslav, OFMCap TT
BA
nar. 26.7.1979 v Nitre, ord. 8.5.2007; diakon 1.9.2006 Ba-kapucíni; výp. 2007 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2012; výp. 1.8.2018 Ba
Pati Karol František, OPraem TT nar. 7.5.1953 vo Veľkom Ďure, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Komárno, 1984 Šahy, 1984 Komárno; adm. 1985 Hroboňovo, 1988 Holice na Ostrove; far. 1.7.1995 Vráble (adm. 1.8.1998 Chyndice); poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Vráble
Pátkay Štefan TT nar. 7.7.1901 v Novej Bani, ord. 28.3.1931; kap. 1931 Rača, Šahy, Gúta, 1932 Banská Štiavnica; adm. Hodruša, 1938 Vrbovka, Kamenné Kosihy, 1939 Čaka, 1946 Čata, 1948 Chropov; n.o. Ba; + 18.12.1975
Patúc Jozef TT nar. 4.9.1901 vo V. Záluží, ord. 2.7.1932; kap. Šaštín, 1937 Krušovce; adm. 1938 Hr.Beňadik, 1940 Studienka; m.p. 1948 (uväznený 11.12.1948); adm. 1952 D. Plachtince, 1953 Litava; n.o. v CHD Pezinok; + 24.11.1979
Patúc Peter TT nar. 27.8.1977 v Nitre, ord. 2.9.2001; diakon 2001 Veľké Zálužie; kap. 2.9.2001 Jacovce, 1.7.2002 Skalica, 2003 Šahy; adm. 1.7.2005 Kolta; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Paulen Alfonz TT nar. 26.1.1913 v Malých Bedzanoch, ord. 17.5.1936; kap. Mestečko (Leopoldov), 1937 Veľké Kostoľany; adm. 1938 Sološnica, 1939 Kolpachy (Banský Studenec), 1947 Šenkvice.
Počas tzv. katolíckej akcie, režírovanej komunistickým režimom vyjadril podporu svojmu ordinárovi Ambrózovi Lazíkovi a túto schizmatickú akciu odmietol. Od roku 1950 spolu so svojim kaplánom Titom Zemanom SDB pomáhal internovaným bohoslovcom a rehoľníkom pri útekoch do zahraničia tak, že sa títo skrývali a  pripravovali na útek v jeho farnosti, aby po úteku mohli študovať v  zahraničí teológiu. Po zaistení skupiny utečencov z  tretej skupiny, ktorú viedol jeho kaplán Titus Zeman, bol v septembri 1951 zatknutý. V  júni 1952 bol odsúdený na 11 rokov za velezradu, na konfiškáciu majetku a  stratu občianskych práv. V  komunistických väzeniach v Ilave a Mírove sa mu rapídne zhoršilo zdravie, zlyhávali mu obličky potom, čo čas strávil v  krutej korekcii. Vo väzení s ním boli jeho spolubratia Titus Zeman a Štefan Sandtner. Cestou do nemocnice počas neľudského zaobchádzania 10.4.1954 ako 41 ročný zomrel. Pochovaný bol v  Brne pod kontrolou ŠtB. V  roku 1995 previezli jeho ostatky do Šenkvíc a  v prítomnosti bratranca saleziána Antona Vácvala ich pochoval biskup Dominik Tóth pri farskom kostole.
Paulík Jozef, SDB TT nar. 21.10.1919 v Vratkovciach, ord. 29.6.1947; kap. 1947 Michalovce; m.p. 1949; výp. 1985 Nižná pri Piešťanoch, 2003 Galanta-Hody; n.o. Beckov; + 28.11.2007
Paulik Lucius, OFM TT r.d. (1944) Trnava
Pauliny Andrej, SDB, ThLic. TT nar. 21.3.1925 v Rajci, ord. 1.7.1953; 1957 Turín; riaditeľ malého seminára 1970; redaktor Hlasov z Ríma 1976 SÚSCM Rím; redaktor Mariánskych zvonov, prof. gymnázia 1992, výp. 1996 Šaštín; + 2.5.2005
Pavčír Ján, Mons. TT nar. 14.8.1954 v Šuriankách, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Zlaté Moravce, 1978 Cífer; 1978 ZVS; kap. 1980 Holíč, 1981 Ba-Nové Mesto; ceremoniár ABÚ 1982 Trnava; správca katedrály 1990 Trnava; monsignor 2004; far. 1.7.2005 Vrbové; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Pavetitš Ľudovít TT nar. , ord. ;

nat. Zällingthal (Burgenland) 15. Au~. 188ó, ord. 27. Jun. 1.909. vic. coop. Nadošany, 1910 Pieštany, 1.918 par. Cífcr, 1932 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 194? camer. S. S. ad hon

Pavla Vladimír, SJ TT nar. 10.2.1950 v Lovčici, ord. 26.10.1986; páter 1990 Ružomberok; kap. 1991 Nitra-Dolné Mesto; výp. 1992 Piešťany, 1.8.1998 Trnava; sp.k. 30.11.2003 Trnava-sv.Anny
Pavlík Daniel Vladimír, OFMCap TT nar. 26.8.1931 vo Vinosadoch, ord. 8.12.1956;  diakon Pezinok; m.p.1956; kap. 1968 Senica, 1969 Topoľčany, 1970 Cífer; adm. 1971 Závada; far. 1990 Borský Mikuláš; adm. 15.7.1997 Horné Trhovište; n.o. 15.7.2002 Topoľčany; + 19.1.2005
Pavlík Michal, Mons. TT nar. 23.8.1892 v Zavare, ord. 13.6.1916; kap. Radošovce, 1919 Šaštín, Radošovce; adm. 1920 tamtiež, 1922 Ludanice, 1929 Zbehy, 1932 Zavar; far. tamtiež; dekan; asesor; prosynod. sudca; cenzor kníh; konzultor; bisk.šk.komisár; páp.komorník; n.o. 1978 Zavar; + 27.5.1980
Pavlík Pavol TT nar. 18.5.1964 v Topoľčanoch, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Trnava, 1990 Hlohovec, 1.7.1991 Ba-Rača; a/f. 1.11.1991 Rybník nad Hronom, šk.dekan 1995 dekanát Levice A, + 13.5.1997
Pavlík Radovan BA diakon 20.11.2022 Ba-Trnávka, 1.7.2023 Ba-Sv.rodiny, 1.7.2024 Ba-Dlhé Diely
Pavlík Rudolf TT
BB
BA
nar. 19.4.1960 v Skalici, ord. 6.1.1991; v reholi kapucínov; kap. 1991 Kremnica; far. 1991 Klené pri Handlovej, 1995 Tužina-Klačno; adm. 1.7.1997 Nové Sady, 1.7.2003 Lipová, 25.4.2006 Dolné Plachtince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; ... ; inkardinovaný do diecézy 1.7.2016; far. 1.7.2016 Rohov
Pavol Dominik, CM BA kap. 1.7.2018 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2021
Pawlak Leonard Antoni BA nar. 1966 Maków (Sliezko -PL), ord. 24.4.1993; v poľskej provincii SVD; diakon Rožňavská diecéza (dva roky); misie 1995 Angola (pôsobenie ukončené zranením po výbuchu míny); liečenie Poľsko, Portugalsko; výp. 23.11.2017 Ba-Lamač; inkardinovaný do arcidiecézy 10.6.2019; far.in solidum 1.7.2019 Ba-Lamač; far. 1.7.2024 Plavecký Štvrtok
Paxy Ladislav, Mons. TT nar. 31.10.1920 v Bešeňove, ord. 18.6.1944; kap. 1944 Nagymaros, 1945 Kamenný Most, 1945 Komjatice, 1946 Veľké Ludince, 1947 Žitavany, 1947 Melek; far. 1947 Šipice; adm. 1954 Chľaba, 1958 Nový Tekov, 1966 Jahodná, 1974 Kostolná pri Dunaji; far.1999 tamtiež; + 10.novembra 2002, pochovaný v Novom Tekove
Peciar Marián, SDB BA nar. 10.3.1977 v Trnave, ord. 17.4.2004; výp. 1.7.2010 Ba-Miletičova, 1.7.2013 tamtiež
Pécsi Gustáv TT nar. 2.9.1874 v Brassó, ord. 1899; ...; prefekt seminára a prof.filozofie 1902 Ostrihom; ... a/f 1918 Veľké Ludince; + 16.3.1947 tamtiež
Pegoraro Tiziano, RCI TT
BA
nar. 11.6.1950 v Bassano del Grappa, ord. 7.8.1976; Kongegácia rogazionistov
Srdca Ježišovho; štúdiá Rím; misionár 1978 Filipíny, 1982 Rwanda; adm. 1996 Rím; sp.k. 1.10.2006 Ba-sv.Ladislava; výp. 1.8.2009 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.11.2010
Pecha Eduard, Ing. TT nar. 24.6.1968 v Skalici, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Ba-Dúbravka, 1.7.2001 Dunajská Streda; adm. 1.10.2003 Kukučínovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Pecháček Roman, SVD TT
BA
nar. 18.4.1975 v Trenčíne, ord. 23.6.2001; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2014
Pekarovič Anzelm, OFM TT r.d. (1948) Ba
Peklanský Vladimír, SAC TT
BA
nar. ..19 v , ord. ..2007; kap. 1.7.2007 Hronský Beňadik, 1.8.2020 Ba-Dlhé Diely; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2023
Pelikán Eugen TT nar. 17.1.1945 v Jahodnej, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Tvrdošovce; adm Selice; + 30.3.1977
Peregrim Vladimír, SDB BA výp. 1.7.2014 Ba-Trnávka; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2016; výp. 1.7.2019 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2024
Pérez Caramés Antonio Vicente TT nar. 16.1.1965 v Sta.Cruz de Tenerife (Špan.), ord. 15.6.1996; diakon 1.2.1996 Ba-Vrakuňa; kap. 1.7.1996 tamtiež; adm. 15.4.1998 Ba-Devín; výp. 1.7.2000 Ba-Nové mesto; ? 1.9.2000 Praha-Michle
Pernecký Martin TT nar. 7.11.1910 v Gajaroch, ord. 24.3.1935; kap. Pieštany, 1936 Bor.Mikuláš, 1937 Suchá n.Par., 1938 Šurany; adm. Záh.Ves, 1941 Žitavany, Opatovce n. Žit.; 1943 dekan; škôldoz.; adm. 1952 Ludanice, 1959 Mor.Ján, 1962 Unín; far. tamtiež, ... , Vysoká pri Morave; + 29.6.1988
*Petheő Karol TT nar. , ord. ;

nat. Bezeréd 4. Sept. 1917, ord. 29. Jun. 1940, ThDr., vic.. coop. Senec, 1942 ;;rof. rehg. Gymn. Senec, 1943 par. Senec, 1946 degens in Idungaria.

Petráš Michal, SJ TT nar. 26.9.1917 v Pobedime, ord. 26.7.1947;
*Petrášek Augustín TT nar. , ord. ;

nat. Moravské L,ieskové 18. Sept. 1879, ord. 23. Jun. 1902, 1901 catech. Budapest, 1904 vic.. coop. ~Iasvár, Šurany, 1905 Komjatice, 19d6 Pukanec, 1908 Podolie, iterum Pukanec, 1909 par. Pukanec. 1916 Lukáčovce, 1931 Jagersek, 1941 rude don

*Petrek Jozef TT nar. 6.2.1888 v Hladovke, ord. 22.6.1913; n.o. (1971) Tekovské Trsťany

vic.. coop. Starý Tekov, 1919 Nadošany, 1921 vic. oec. HIorné 5ipicc, 1923 Nadošany, 1.929 par. Nadošany, vic. for. Distr. Bátovce.

Petressél Ján TT nar. 15.10.1896 vo Vinici n. Ipľ., ord. 19.6.1921; kap. Mužla, 1923 Štúrovo, 1925 Dun.Streda, 1928 Pribeta; adm. 1929 Veľ.Čalomija; far. 1930 tamtiež; okr.dekan 1936; far. 1940 Šahy, 1942 Dvory n.Žit.; n.o. 1970 N.Zámky; + 21.1.1980
Petrík Joachim Jakub, CCG TT nar. 9.6.1909 vo Vysokej, ord. 5.7.1939; páter 1939 Ba; adm.& magister novicov 1941(1943?) Borinka; adm. 1946 Lom nad Rimavicou; duchovný 1948 Levice; adm. 1967 Sv. Anton; n.o. 1980 Sv. Anton, + 2.8.1997
Petrík Vincent, SJ, Ing. TT
BA
nar. 20.3.1924 v Hýľov, ord. 28.11.1953; m.p. 1953; duch.správca 1989 Brehov; kap. 1991 Košice-Dóm; exercitátor 1993 Prešov; kap. 1995 Ban.Bystrica; far. 1996 Storožnica; duch.správca 1997 Báč; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2001; výp. 2007 Ivanka pri Dunaji; n.o. 2008 Ivanka pri Dunaji; + 22.10.2016, pochovaný v Hýľove
Petrnák Ignác TT kap. 1940 Rača
Petró Imrich, ThDr. TT nar. 3.2.1923 v Šali, ord. 22.6.1947; kap. Smolenice, 1948 Nové Mesto n.Váh., N.Zámky, 1949 Tvrdošovce; adm. 1952 Nenince, 1956 Kajal, 1959 Kameničná, 1970 Galanta; č. dekan 1973; + 1978
Petrovič Felix TT nar. 27.8.1926 v Trnovci n. Váh., ord. 6.5.1950; kap. Ba-Petržalka; adm. 1959 Ba-Trnávka; rektor Kň.seminára 1972 Ba; 1973 asesor; +1984, pochovaný v Trnovci nad Váhom
*Petrovič Vavrinec TT nar. 10.8.1891 vo Viničnom , ord. 24.6.1914; n.o. (1971) Prievidza

vic. coop. Tosáry nad Žitavou, Dolná Krupá, 1915 Nové Mesto uad Váhom, cur. Nosoc. Budapest, 1919 prof. Gymn. ~I'rnava, 1922 vic. oec. Myslenice, 1924 par. Suchá nad Parnou, 1945 rude don.

*Petruch Ignác TT kap. 1940-1941 Veľké Kostoľany

nat. Nitriauslce Pravno 29. Sept. 1914, ord. 26. Jun. 1938, vic. coop. Vráble, 1939 Budaors, Banská fitiavnica, G:fer, 1940 VePké Kostolany, 1941 Bratislava-Nové Mesto, 1945 de~ens in ignoto loco

Piaček Michal Peter, OFMCap TT
BA
nar. 13.12.1965 v Považskej Bystrici, ord. 17.6.1989; kap. 1989 Varín; 1989 ZVS; kap. 1990 Varín; 1993 duch.formácia Ba; kap. 1993 Ba; vikár kláštora-direktor študentov teológie 1994 Ba; sp.k. 1.9.1999 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2021
Piatrik Jozef TT nar. 6.11.1933 v Hontianskych Trsťanoch, ord. 1.7.1972; kap. 1972 Valašské Klobouky, 1972 Uherský Brod; adm. 1974 Vlčnov, 1982 Starý Hrozenkov, 1988 Ostrožná Lhota; kap. 1992 Hranica na Morave, 15.3.1993 Ba-Rača, 1.9.1993 Vráble; n.o. 1994 Hontianske Trsťany + 9.5.1995
Piekut Arkadiusz, SAC TT kap. 1.7.2001 Zlaté Moravce; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2002
Piecka Štefan (BB) TT nar. 24.8.1919 v Liskovej, ord. 19.1.1947; kap. 1947 Detvianska Huta, 1948 Partizánske, 1949 Brezno, 1952 Detvianska Huta, 1954 Handlová, 1955 Chrenovec, 1956 Vrútky, 1959 Nová Baňa, Kremnica; adm. 1964 Trubín, 1971 Dobrá Niva, 1976 Tŕnie, 1983 Zvolen, 1984 Sliač; n.o. 1996 Pezinok, Beckov
Pierwola Andrzej, SAC, ThLic. TT nar. 14.10.1943 v Sromowce Wyžne, ord. 8.6.1969; kap. 1969 Poľsko, 1992 Spiš.N.Ves; far. 1994 Smižany; kap. 1994 Levoča, 1995 Bojnice; adm. 2001 Predajná; kap. 1.7.2003 Hronský Beňadik
Piešťanský Bohumil, SDB TT nar. 23.2.1971 v Leviciach, ord. 14.6.2003; kap. 1.7.2003 Trnava-Kopánka
Pietrzyk Urban Edwin, OFM, ThLic. TT nar. 4.2.1926 v Midlinkách (Poľsko), ord. 21.4.1955; štúdiá 1955 Lublin; prof. 1959 Krakov; submagister novicov 1991 Trnava
Pichňa Eliáš TT nar. 12.2.1908 v Nevidzanoch, ord. 19.3.1933; kap. Pezinok, Krakovany, 1934 Gbely; adm. 1935 Závod, 1952 Šurianky, 1957 Mojzesovo; + 1978
Pikala Miloš TT nar. 13.10.1970 v Lipt.Mikuláši, ord. 26.11.1994; kap. 1994 Šurany, 1.7.1996 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 1.7.1997 Veľké Zálužie, 1.7.2001 Štefultov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Pikna Jozef TT nar. 11.10.1907 na Dobrej Vode, ord. 25.2.1934; kap. Holíč; adm. 1937 Myjava; far. 1942-46 tamtiež; ozdrav.pobyt-zastup.vikár 1945 Dolné Dubové; adm. 1946 Špačince; asesor 1955; okresný dekan; n.o. 1977 CHD Pezinok
Pilarčík Ľubomír, SJ, Ing., ThDr. TT
BA
nar. 26.5.1959 v Trstenej, ord. 27.6.1998; štúdiá 1999 Poľsko; sp.k. 1.1.2001 Trnava-jezuiti; predstavený školastikov 1.7.2005 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2010
Pintér Benedikt Michal, OPraem TT nar. , ord. 1995; výp. 15.8.2007 Vráble; adm. 1.12.2007 Veľké Chyndice
Pintér Zoltán TT nar. 13.9.1945 vo Svätom Petri, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Levice; adm. 1973 Olováry, 1980 Okoč, 1981 Nenince; šk.dekan 1995 dekanát Veľ.Krtíš; far. 1999 tamtiež, 15.7.1999 Bešeňov; sudca metropolitného tribunálu 1.9.2001; šk.dekan 10.9.2001-15.7.2004 dekanát Nové Zámky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Piotrowski Krystian, SAC BA kap. 1.8.2017 Ba-Dlhé Diely; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2020; výp. 1.8.2022 Ba-Dlhé Diely; zároveň poverený pastoráciou veriacich poľskej národnosti; kap. 1.7.2023 Ba-Dlhé Diely
Piovarči Alexej TT nar. 6.6.1917 vo Varíne, ord. 7.6.1942; kap. Dolná Streda, 1942 Topolčianky; adm. 1946 Nové Sady
Pipka Pavol, SDB BA výp. 1.7.2020 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2022
Píry Jozef TT nar. 2.11.1918 v Hokovciach, ord. 13.6.1943; kap. 1943 Nógrádmarczal (Maďarsko), 1945 Šaľa; far. 1945 Sečianky; kap. 1953 Levice; adm.(1971) Želmiare, 1973 Kamenný Most, 1977 Gbelce; n.o. 1994 Hokovce; + 31.5.2004
Pisarčík Ján, PhDr. TT nar. 30.5.1906 v Spiš.St.Vsi, ord. 23.12.1933; 1930 PhDr.; kap. 1934 Pov. Bystrica, 1935 Bytča, Trenčín, 1936 Bánovce n. Bebr., Žilina; adm. 1937 Cabaj Čápor; profesor náb. na gymnáziu 1938 Ba; n.o. Ba
Písečný Igor TT nar. 11.8.1972 v Ba, ord. 31.8.1996; kap. 1.9.1996 Šahy, 1.7.1997 Hurbanovo; adm. 1.7.1999 Ladice; šk.dekan 26.10.2007 dekanát Zlaté Moravce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Písečný Ernest Jozef, CCG TT nar. 19.6.1915 v Sološnici, ord. 5.7.1940; výp. 1940 Marianka; m.p. 1950; výp. 1990 Marianka; n.o. 1993 Ba, + 1.4.1998
Pistrák František Štefan, OP TT
BA
nar. 20.7.1964 v Prešove, ord. 29.6.1991; učiteľ 1991 Ba; výp. 1992 Ba-Kalvária; kap. 1994 Olomouc; výp. 1995 Košice; kap. 1998 Ba-Kalvária; misie 2000 Nemecko; výp. 2003 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2013
Pizovka Miloš Miloslav, CSsR BA nar. 12.4.1982 v Starej Ľubovni, ord. 19.6.2010; výp. 1.7.2010 Ba-Kramáre; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2013
Plank Ján, Mons. TT
BB
BA
nar. 30.10.1927 v Blatnom, ord. 25.8.1968; kap. 1968 Nové Mesto nad Váhom; ceremonár BÚ 1971 Trnava; archivár 1973 tamtiež; páp.kaplán-Mons. 1973; adm. 1982 Nová Dedina; far. 1999 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; n.o. & výp. 4.7.2008 Blatné; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2009; + 30.11.2010, pochovaný v Blatnom
Planka Viktor, SDB TT nar. 13.6.1925 v Štefanove, ord. 16.6.1969; kap. 1969 Dubnica nad Váhom, 1970 Moravský Ján; adm. 1973 Brezový pod Bradlom; n.o. 1989 Skalica
Plathy Ján TT nar. ..18 v , ord. ..; far. 1910-1932 Pezinok
Platuński Jaroslaw, OFM Cap TT nar. 13.7.1969 v Jedwabne (Poľsko), ord. 12.7.1997; výp. 1997 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.1999; výp. 1.7.2003 Ba, 20.10.2004 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2006
*Plechlo Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Trnava 24. Dec. 1876, ord. 27. Jun. 1899 , 1898, catech. Budapest, 1899 vic. subst. .Tablonica, 1900 vic. coot~. LJrmín 1902 Trnava, 1904 par. DolnL Dubové, 1937 vic. for. Distr. Dobrá Voda

Pleva Vendelín, ThLic. RO
TT
TA
BA
nar. 28.6.1967 v Trnave, ord. 16.6.1990; kap. 1990 Jaklovce; člen Výboru SSV 1990; far. 1991 Margecany, 1.9.1996 Stará Turá, 20.10.2000 Bohdanovce nad Trnavou; riaditeľ SSV 2003; výp. 1.9.2003 Trnava-kostol sv.Anny; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.2.2010; výp. 1.5.2010 Senica, 1.7.2010 Ba-Blumentál, 15.2.2011 Grinava, 1.7.2011 Ba-Dúbravka; far. 1.7.2012 Ba-Rača (do 31.7.2014); ekonóm Bratislavskej arcidiecézy 1.5.2014; sp.k. 1.7.2015 Ba-sv.Ladislava
Ploig Augustín TT z diec. Nitr.; m.p. (1948) Lándor (p.Komárno)
Pluhár Karol, SDB TT nar. 29.6.1908 v Suchej n. Par., ord. 8.7.1934; kap. Trieste (Tal.); r.d. 1941 Ba-Tehelné Pole, 1948 Tatr. Kotlina; m. p. 1951; adm. 1960 Lozorno; ... ; dekan; n.o. Pezinok; + 23.7.1989
Pobiecky Pavol, SDB TT nar. 1.7.1912 v Bohdanovciach, ord. 29.6.1943; r.d. Hronský Beňadik, Žiar n. Hronom; profesor;  n.o. v Bohdanovciach pri Trnave
Pôbiš Karol BA výp. Mor.Sv.Ján; adm. 1.7.2020 Chropov
Pobuda Bernard TT nar. 2.1.1913 v Radošovciach, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Topoľčany, 1941 Chtelnica, 1942 Veľké Kostoľany; voj.duch.sl.1943; kap. 1944 Holíč, 1946 Sereď; adm. 1950 Blatné, 1953 Horné Otrokovce; n.o. 1994 Radošovce, 1998 Skalica; + 16.7.2001
Pociask Ludwik Józef, CCG TT
BA
nar. 29.1.1959 v Niedzwiade (Poľsko), ord. 21.5.1991; kap. 1991 Kladno, 1994 Sobótka; výp. 1995 Wloclawek; far. 1997 tamtiež; magister novicov 1.2.2003 Marianka; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007; generálny predstavený 24.6.2008 Marianka; adm. 1.7.2012 Marianka; výp. 15.6.2013 Marianka; n.o. 1.3.2015
Podhájsky Ján, OFMCap TT nar. 28.8.1937 v Rožňanoch, ord. 11.6.1978; adm. 1978 Dubovec, 1981 Tisovec; n.o. 1991 Pezinok; + 9.12.1998
Podlipa Stanislav TT nar. 16.3.1943 v Ba, ord. 17.6.1986; kap. 1986 Polomka; adm. 1987 Červená Skala; far. 1990 Marianka, 1990 Čermany, 1.7.1995 Jedľové Kostoľany; adm. 1.12.1997 Velčice; výp. 15.7.2003 tamtiež, 15.7.2004 Šurianky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Pokojný Ľudovít, ThLic. TT
BA
nar. 30.1.1971 v Modre, ord. 3.7.1999; štúdiá 1999 Rím; osobný tajomník arcibiskupa 20.7.2003 Ba; adm. 15.2.2004 Merašice; osobný tajomník arcibiskupa 15.7.2004 Trnava; adm. 1.9.2005 Skalica; poverený dekanskou agendou 15.10.2006 dekanát Skalica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 8.4.2008 Skalica; dekan 8.4.2008 dekanát Skalica; far. 1.7.2009 Ba-Záhorská Bystrica; dekan 1.7.2010 dekanát Ba-sever; predseda arcidiecéznej Rady pre ekumenizmus 15.10.2010
Pokopec Michal TT
BA
nar. 24.1.1948 v Novom Meste nad Váhom, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Vráble, 1975 Skalica; adm. 1976 Majcichov; far. 1991 Malacky; školský dekan 23.9.1996 dekanát Ba-vidiek C, zást.dekana dekanát Ba-vidiek C , dekan 1.6.1999 dekanát Malacky (úprava dekanátov); far. 1.7.2007 Šenkvice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; uvoľnený z pastorácie 30.6.2023
Poláček Dominik BA ord. 11.6.2016; kap. 1.7.2016 Skalica, 1.9.2018 Stupava, 1.7.2019 Pezinok, 1.7.2020 Ba-Pod.Biskupice, 1.7.2023 Ba-Sv.rodiny, 1.7.2024 Senec
Poláček Fridrich, OFM TT kap. Holíč; adm. 1948 Iléšháza
Poláček Jozef (BB) TT nar. 1.11.1970 v Martine, ord. 27.7.1996; kap. 1996 Zvolen; adm. 1998 Turčiansky Peter, 2000 Mojmírovce, 1.9.2001 Žemberovce; skončil službu v arcidiecéze 30.6.2005
Poláček Ladislav, OFM TT nar. 26.11.1914 v Šuriankach, ord. 15.6.1941; kap. Prešov, 1942 Skalica; adm. 1943 Okoličné; kap. 1947 Petržalka, Šamorín; adm. 1948 Nový Život (Eliášovce), 1949 Brodské, 1951 Topolčany, 1956 Dolné Plachtince; m. p. 1961; adm. 1965 Bučany, 1972 Prievaly; n.o. 1975 Piešťany
Polák Alexander TT nar. 17.9.1950 v Diakovciach, ord. 9.6.1974; kap. Rožňava; adm. 1977 Kamenný Most
Polák František, SDB TT
BA
nar. 24.7.1955 vo Vysokej pri Morave, ord. 19.2.1988; technik 1988 Poprad; študent UPS 1989 Rím; misionár 1993 Tunisko; výp. 1.8.1999 Ba-P.Márie Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004; výp. 1.11.2004 Ba-P.Márie Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2013
Polák Imrich, Mons. TT nar. 16.10.1945 v Jasovej, ord. 25.3.1968; kap. 1968 Palárikovo, 1969 Nové Zámky; 1972 špirituál kňazského seminára Ba; adm. 1982 Vráble; dekan dekanát Nitra B; konzultor 1993-2004; far. 1.7.1995 Trnava-sv.Mikuláša; dekan 30.7.1995, šk.dekan Trnava A  23.9.1996; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Polák Ján TT nar. 19.6.1983 v Bratislave, ord. 1.7.2007; kap. 1.7.2007 Galanta
Polák Jozef, OFMCap TT nar. v Radošovciach; r.d. (1944) Bratislava
Polák Ladislav Augustín, OFM TT nar. 7.10.1918 v Jakubove, ord. 20.9.1942; kap. 1942 Nižná Šebastová; adm. 1943 Okoličné; kap. 1949 Košice-Regina pacis; adm. 1950 tamtiež, 1954 Ba-sv.Alžbeta; gen.riaditeľ ÚCHS; č.kanonik; adm. 1968 Malacky; n.o. 1981 Pezinok, + 17.1.1997
Polák Ľubomír TT nar. 21.1.1963 v Nových Zámkoch, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Šahy, 1987 Trnava-sv.Mikuláša, 1989 Radošovce; adm. 1990 Krškany, 1.7.2006 Dulovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Polák Michal, PhLic. TT nar. 7.7.1979 v Skalici, ord. 12.6.2004; diakon 1.8.2003 Hlohovec; kap. 12.6.2004 Ludanice, 1.7.2005 Ba-Sv.rodiny, 20.10.2005 Ba-Nové Mesto, 1.7.2006 Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2007 Trnava-sv.Mikuláša; suspendovaný 5.10.2007
Polák Štefan TT nar. 22.4.1940 v Plav.Petri, ord. 8.6.1974; kap. Vrbové; ... ; adm. Borovce; + 7.10.1987, umučený na fare štátnou bezpečnosťou, pochovaný v Plaveckom Petri
Polakovič Ján Lukáš, CCG TT provinciál (1944) Marianka
Polakovič Klaudius Emil, CCG TT r.d. (1944) Marianka; adm. (1948) Pajštún
*Polczer Eugen TT nar. , ord. ;

nat. Kórmend 21. Jul. 1883, ord. 26. Jun. 1906 , vic. coop. Mosová KorY, 1909 Komárno, 1910 Esztergom-Viziváros, Esztergom-Belváros, 1915 par. Fél. 1932 vic. for. subst.. 1939 vic. for. Distr. Šamorín.

*Polerecký Ján TT n.o. Lučenec; +15.11.1976 v 82.r.života a v 58.r.kňazstva

nat. Kláštor pod Znievom 4. Mart. 1895, ord. 2. Nov. 1919, e Dioec. Neosol. 1. Febr. 1934 susc., vic. occ. Čaka, 1938 par. ~aka, 1939 vic. oec. Zeleneč, 1946 par. Čaka

Poliak Michal Silvester, OFM BA výp. 1.7.2018 Ba-františkáni; sp.k. 1.8.2019 Ba-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2022
Polóny Štefan R., SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
*Polónyi Juraj TT nar. , ord. ;

nat. Oslany 14. Apr. 1~86, ord. 27. Jun. 1911, vic. coop. Presel'any, Dolná 5treda nad Váhont, 1915 vic oec., mox par. Dolný Jatov, 1930 vic. for. subst., 1934 vic. for. Distr. Urmín, 194? relev. a mun. vic. for., 1945 par. Takšoťt, 1~47 commis. ep. schol. nation. Distr. Sered

Pomšár Július, MUDr. BA ord. 14.6.2014; kap. 1.7.2014 Senica; sekretár arcibiskupa 1.7.2016 Ba; výp. 1.7.2020 Ba-sv.Alžbety; kancelár arcidiecéznej kúrie 1.7.2023
*Poór Alexander TT nar. , ord. ;

nat. Sene~ 17. Febr. 1877, ord. ~2. Jun. 1900, v=c. coop. Perbete, 1901 educ. apud fam. Aemilii com. Széchonyi, 1903 vic. coop. Seldín, Podunajské Bislcupi~ e, 1905 Komárno, 1908 vic. occ., rnox par. Keszegfalva, 1939 par. Mactarský Bél.

Popelka Branislav TT nar. 27.3.1974 v Nitre, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Jacovce, 1.7.2000 Topoľčianky, 20.9.2001 Nové Zámky, Ba-Nové Mesto
Popluhár Ján Bapt., SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
Popovič Štefan, SVD TT
BA
nar. 15.11.1926 v Rumanovej, ord. 8.9.1967; m.p.; kap. 1971 Breznička; rektor 1972 Vidiná; adm. 1992 Šoltýska; výp. 15.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2009
Porubčan Jozef, SJ TT nar. 24.6.1925 v Šípkove, ord. 24.12.1950; 1950 ZVS; m.p. 1954; kap. 1970(71?) Považská Bystrica; adm. 1978 Udiča; n.o. 1990 Piešťany; + 2.5.1998 v Báči (počas duch.cvičení), pochovaný v Šípkove
Porubčin Andrej, SDB TT
BA
nar. 13.7.1957 v Považskej Bystrici , ord. 8.6.1991; kap. 1991 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
Porubský Lukáš, OFMcap BA diakon 1.9.2021 Ba-kapucíni
Porubský Ondrej TT nar. 12.8.1976 v Nových Zámkoch, ord. 9.6.2001; kap. 9.6.2001 Sereď, 1.7.2002 Topoľčianky, ? Skýcov, 1.7.2003 Topoľčany; adm. 15.7.2004 Žitavany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Póša Pavol TT
BA
nar. 1.7.1980 v Nových Zámkoch, ord. 29.8.2004; diakon 3.6.2004 Topoľčany; kap. 29.8.2004 Topoľčany, 1.7.2006 Ba-Sedembolestnej P.M., 1.7.2007 Malacky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Pezinok, 1.7.2010 Ba-Blumentál, 1.7.2011 Ba-Kráľovnej rodiny, 1.7.2012 Radošovce; far. 1.7.2013 Svätý Jur; šk.dekan 1.7.2014 dekanát Pezinok
*Pospiech Ján TT nar. 24.4.1903 v Kenosha, ord. 1.11.1928; adm. (1971) Moravany nad Váhom; asesor; n.o. Turč.Peter; + 3.12.1976

nat. Keneska (USA~ 24. Apr. 1903, ord. 1. Nov. 1928, vic. coop.. SvätS~ Benedik, 1929 Dolný I~Súrad, Vráble, 1933 Kamenica nad Ilronom (sirnul subsid. Sa',kal, 1934 Soporŕra, 1935 Bratislava-Nové Mesto, 1936 'I'opoPčany, 1941 vic. oec. Uhorská Ves, 1946 vic. oec. Zbehy.

Pöstényi Ján, Mons. ThDr. h.c. TT nar. 27.7.1891 v Kuklove, ord. 28.2.1915; kap. Dubnica nad Vámom, Kysucké N.Mesto, 1919 Žilina; správca SSV 1920 Trnava; páp.komorník 1921; riaditeľ školy 1922 Trenčín; správca SSV 1923 Trnava; páp.prelát; n.o. Trnava
Pöstényi Jozef, SDB TT
BA
nar. 8.2.1953 v Skalici , ord. 4.1.1985; m.p. 1985; kap. 1990 Ba-Petržalka; direktor reh.komunity 1991 tamtiež; far. 1993 tamtiež; kap. 15.8.1995 tamtiež; výp. 1996   tamtiež; výp. 1.8.2001 Michalovce; adm. 2003 Partizánske-Šípok; výp. 1.7.2009 Šaštín; adm. 2012 Šaštín; výp. 1.3.2017 Ba-Mamateyova
Potocký Michal, SJ TT nar. 6.4.1912 vo Vysokej nad Uhom, ord. 15.7.1941; Levoča, Piešťany; prof.náboženstva 1943 Banská Bystrica; duchovný 1954 Kráľová pri Senci; 1958 m.p.; kap. 1964 Ba-sv.Martina; adm. 1967 Dolné Voderady, 1977 Zelenice, n.o. 1983 Piešťany; + 29.10.1996 v Piešťanoch, tam aj pochovaný
*Pöthe Móric TT nar. , ord. ;

nat. Cs'efalva 16. Sept. 1884, ord. 24. Jun. 1907, vic. cooP. Vel'ký Mager, 1912 subsid. Beš, vic. cooP. Nekyje, 1914 Seldín, Kameníca nad Nronom, I917 vic. oec. Výčapy-OPatovce, vic. oec. Dolné Slažany

Povrazník Peter Timotej, OFM TT nar.   4.7.1913 v Behynciach, ord. 26.6.1938; r.d. Bratislava, Skalica, (1944, 1948) Trnava; kap. 1950 Ba-Rača, 1960 Šaštín-Stráže, 1968 Skalica
*Pozdech Augustín TT nar. , ord. ;

nat. Bratislava 3.1. Jul. 1895, ord. ?9. Ju'. 1923, e Soc. Jesu 5. Aug. 1924 susc., vic. coep. Podolie, 1925 vic. oec. ibidem, 1926 vic. coop. Levice, 1927 vic. oec. Bratislava-Nové Mcsto, 1934 par. ibidem, 1945 vic. for. subst. Distr. Bratislava

Pozdech Timotej TT nar. 27.9.1919 v Hrnčiarovciach n. Parn., ord. 12.6.1949; kap. V.Ludince, 1950 Trnava; ZVS 1951; kap. 1954 Sereď; adm. 1957 Dol. Streda
Prachár Július Marián, ThDr. TT
NR
BA
nar. 8.4.1951 v Ba, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Štúrovo, 1975 Šaľa , 1976 Šamorín, 1979 Nové Zámky, 1980 Malacky; adm. 1981 Dolné Plachtince, 1983 Rykynčice, 1990 Veľké Ripňany, 15.7.1999 Chrašťany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2009; far. Ba-Rusovce
Prajzedanec Tomáš Ján, CCG, ThLic. TT
BA
nar. 22.10.1967 v Kamiennej Góre (Poľsko), ord. 23.5.1995; výp. 1.8.2001 Marianka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.2.2003; výp. 1.8.2007 Zlaté Moravce; výp. 2011 Marianka; kap. 1.9.2012 Marianka; adm. 15.6.2013 Marianka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.11.2017
Pravda Daniel Jozef, SDB, prom.ped. TT
BA
nar. 6.7.1950 v Blatnom, ord. 4.6.1977; m.p. 1977; misionár 1980 Zaire; pracovník katech.strediska 1990 Šaštín; výp. 1.7.2005 Ba-Pomocnice kresťanov; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2013
Praznovský Anton TT a/f. 26.10.1912 - 29.10.1929 Piešťany
Preiml Ján TT nar. 30.6.1911 v Bratislave, ord. 17.5.1936; kap. Ba-N.Mesto; adm. 1941 Most na Ostr.; kap. 1947 Galanta; adm. 1947 Zohor, 1950 Nesvady, 1951 Sv.Peter pri Hurb.; m.p. 1954; duchovný CHD 1970 Rúbaň
Prenner Vojtech, ThDr. TT nar. 22.4.1894 v Limbachu, ord. 15.9.1918; kap. Pribeta; prof. bohosl. 1923 Trnava; cenzor kníh 1924; adm. 1929 Kamenný Most; far. 1930 tamtiež; examin. prosynod. 1933; cirk.sudca; zást.dekana 1936 dekanát Parkaň; adm. 1938 N. Zámky; t.prepošt 1939; region.gen.vikár; arcib. komisár s mocou gen. vikára 1944; ekonóm 1945; zast.adm. 1946 Svodín; adm. Veľké Ludince; far. 1947; bisk.škol.komisár dekanát Parkaň; m.p. 1950; sudca III. inšt. C. súdu Olomouc; v. oficiál pre Slovensko; arcib. radca 1976 Olomouc; n.o. Nové Zámky
*Presinszky František TT nar. , ord. ;

nat. Vellcý Cetín 23. Mart. 190S, ord. 25. Febr. 1934, vic. coop. Želiezovce, 1945 Mužla, 1936 Doiná Streda nad Váho?n, 1937 cur. I~idvég.

*Pribyl Emil TT nar. , ord. ;

nat. Kuklov 6. Jan. 1923, ord. 29. Jun. 1a47, vic. cooP. Velké Ludince

Priebera Anton TT nar. 25.7.1950 v Novej Dedine, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Hronský Beňadik, 1975 Starý Tekov; adm. 1979 Borský Jur, 1983 Rastislavice, 1984 Komjatice, 1990 Šenkvice, šk.dekan 1995 dekanát Ba-vidiek B; far. 1999 Šenkvice, 1.7.2007 Zavar; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Priedhorský Rudolf, CM TT nar. 2.9.1934 v Pružine, ord. 13.6.1971; m.p.; direktor 1990 sestier Nitra; ? B.Bystrica; duchovný väznice 1996; špir. komunity Kráľovnej pokoja 1.10.1998 Radošina; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 2000; n.o. 2003 Pezinok; + 2.5.2004
Prievalský Gabriel Pavol, OFM TT nar. 3.7.1952 v Nedašovciach, ord. 23.10.1993; výp. 1993 Ba, 1995 Trstená; výp.1995 vo františkánskom kostole, magister novicov 1.9.1998 Trnava; výp. 1.9.2004 Nové Zámky; gvardián a sp.k. 1.10.2005 tamtiež
Prihatný Pavel, OFMCap TT
BA
nar. 28.2.1975 v Bardejove, ord. 10.11.2007; diakon; výp. 7.1.2006 Ba; sekretár provinciála 23.6.2008 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2012; výp. 1.9.2021 Ba-kapucíni
Pristač Ján, Mons. TT nar. 1.1.1940 v Jasovej, ord. 23.6.1963; 1963 ZVS; kap. 1965 Dunajská Streda, 1967 Zlaté Moravce; adm. 1971 Chrášťany; rektor kňaz.seminára 1991 Ba; far. 1.7.2005 Čeľadice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Priščiak Juraj, OFM TT r.d. (1948) Trnava; kap. (1948) Trnava-Tulipán
Prochác Peter TT nar. 19.8.1954 v , ord. 11.6.1979; kap. 1979 Hlohovec, 1982 Šahy, 1982 Galanta, 1982 Nové Zámky, 1984 Ba-Nové mesto; far. 1990 Výčapy-Opatovce, 1993 Bušince, 15.10.1996 Dolné Semerovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Procházka František, Mons. TT nar. 3.2.1935 v Nových Zámkoch, ord. 1.7.1962; kap. 1962 Zlaté Moravce, 1964 Ba-Nové mesto, 1970 Dunajská Streda; adm. 1972 Vysoká pri Morave, 1973 Beša, 1977 Šahy, 1986 Levice; far. 1999 tamtiež; Monsignor 2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Prokop Emil, SVD TT nar. ..19 v , ord. ..; výp. 13.9.-15.10.2006 Ba-Kráľ.rodiny
Pružina Ján Peter, OFM, Ing. TT
BA
nar. 4.9.1950 v Ba, ord. 14.9.1985; 1985 m.p.; výp. 1990 Hlohovec; vikár r.d. 1992 Trnava; gvardián 1993 Nové Zámky; rektor kláštora 1993 Ba; gvardián-sp.k. 1.9.1995  Nové Zámky-františkáni; sp.k. 1.9.2001 Nové Zámky- františkáni; výp. 1.10.2005 Ba; misie Rusko; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.9.2009; výp. 1.8.2022 Ba-františkáni
*Psársky Jozef TT nar. 22.3.1895 v Rybníku nad Hronom, ord. 22.9.1923; n.o. (1971) Levice; + 30.3.1977

e Soc. Sal. 31. Aug. 1931 susc., vic. coop. Modra, vic. oec. VeIké 5enkvice, 1934 Jedlové Kosto2any, 1938 I-~ar. Ludanice, 1941 vic. oec. Ujlak, 1942 Par. Cljlak (1946-47 habitans Lehota), 1947 vic. oec. Lehota

Pšenčík Norbert, OFMCap BA nar. 1971 v Žiline, ord. 21.9.1999; sp.k.&gvardián 1.6.2012 Pezinok-kap.; sp.k. 1.8.2015 Pezinok-kap.; vyšší predstavený rehoľných spoločnstiev 1.8.2018 Ba
*Puchardt Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Trnava 5. Jul. 1887, ord. 26. Jun. 1910, vic. oec. Sered, 1914 par. Sered, 1928 vic. for. subst. Distr. Sered, r1940 relev. ab hoc. mun., 1941 par. ~úrovce

Puss Alexander, SJ, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 27.10.1960 vo Štvrtku na Ostrove, ord. 28.6.1992; štúdiá 1992 Ba, 1993 Rím, misie 1995 Ukrajina; výp. 1.7.1999 Ba a Ivanka pri Dunaji; vedúci pastoračného centra TU 1.2.2000 Trnava; minister komunity 1.9.2002 Ba-Najsv.Spasiteľa; výp. 1.7.2005 Ivanka pri Dunaji; riaditeľ Centra spirituality Loyola 1.9.2007 Ivanka pri Dunaji; výp. 1.10.2010 - dočasne v Ríme; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2011
Puškar Milan, ICLic. TT
BA
nar. 28.3.1983 v Skalici, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Ba-Rača; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2008 Ba-Podunajské Biskupice, 1.7.2009 Ba-sv.Alžbety; cirkevný sudca 13.3.2012; kap. 1.7.2012 Ba-sv.Martina; riaditeľ fundácie Scientia 24.4.2013 (na 3 roky); prefekt kň.seminára 1.7.2015 Ba; far. 1.7.2018 Ba-Sedembol.P.Márie, 1.7.2024 Senica
Pušker František TT nar. 1.12.1892 v Horvátskych Židanoch (Juhoslávia), ord. 9.7.1916; kap. Budmerice, 1919 Pobedim, 1920 Mor.Ján, 1925 Chtelnica, 1925 Mor.Ján; adm. 1930 Smolinské; asesor 1959; n.o. 1966 Smolinské