od r.1919/22     K                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Kabina Jozef, SDB TT
BA
nar. 2.12.1973 v Žiari nad Hronom, ord. 12.6.2004; kap. 1.7.2004 Ba-Trnávka; direktor domu 1.7.2009 Ba-Miletičova; výp. 1.7.2013 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2015
Kačmáry Martin, SDB BA nar. 12.1.1978, ord. 11.6.2005; výp. 1.7.2009 Ba-Mamateyova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy  30.9.2010; výp.na polovičný úväzok 1.7.2019 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2021
Kadlec Ján, SJ TT nar. 24.1.1927 v Pobedime, ord. 26.7.1965; misie 1965 Kanada; výp. 7.11.2002 v kaplnke Sedembolestnej P.Márie v Piešťanoch
Kadlec Juraj TT nar. 7.6.1931 v Ba, ord. 24.2.1967; vicedirektor 1968 Schülermeim; kap. 1969 Montan (Tal.), 1970 Windsor (Kanada); m.p. 1973; kap. 1977 Sarma; far. 1980 Chatham, Sarma (Kanada)
Kaiser Jozef, SDB TT nar. 27.7.1928 v Leopoldove, ord. 18.12.1968; kap. 1968 Dubnica nad Váhom, 1972 Bošany; adm. 1972 Nitrianská Streda, 1973 Skačany, 1978 Dolná Súča; inšpektor saleziánskej spoločnosti Ba; adm. 1993 Ba-Trnávka; výp. 1.9.1997 Ba-Petržalka, výp. 1.8.2001 Galanta-Hody; + 6.8.2002, pochovaný v Leopoldove
Kajanovič Dušan TT nar. 19.11.1970 v Šuranoch, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Šurany, 1.7.1995 Hlohovec, 20.9.1996 Levice; adm. 1.9.1997 Nitrianska Blatnica, 15.7.2007 Ludanice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kalamen Andrej TT
BA
nar. 25.4.1980 v Myjave, ord. 21.6.2004; kap. 12.6.2004 Malacky, 1.7.2005 Nové Zámky, 1.7.2006 Ba-Rača; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Ba-Nové Mesto; far. 1.7.2010 Jablonica; cirkevný sudca 13.3.2012; far. 1.9.2016 Ba-Dev.N.Ves; advokát Metropolitného tribunálu 1.4.2022; šk. dekan 1.12.2022 dekanát Ba-sever
Kaľata Dominik, SJ, Mons. BA nar. 19.5.1925 v Novej Belej (dnes Nowa Biała, Poľsko), ord. 12.8.1951, cons. 9.9.1955; Základnú školu navštevoval v rodnej obci, ktorá bola čisto slovenská, ale r. 1920 ju pripojili k Poľsku. R. 1939 bola vrátená Slovensku, takže stredoškolské štúdium si mohol vykonať na slovenskom gymnáziu v Levoči. Po jeho skončení vstúpil 31.7.1943 do Spoločnosti Ježišovej, noviciát absolvoval v Ružomberku (1943-1945). Filozofiu študoval v Děčíne na Labem (1947-1950), tam ho aj zastihla osudná noc z 13.-14.4.1950, keď ho spolu s ostatnými spolubratmi odvliekli do koncentračného tábora v Bohosudove. Tri a pol roka pôsobil v tzv. pomocných technických práporoch (PTP). Počas tohto pracovného nasadenia dokončil teologické štúdium a 12.8.1951 ho tajne vysvätili za kňaza. Potom ho biskup Ján Chryzostom Korec 9.9.1955 vysvätil za ďalšieho biskupa podzemnej Cirkvi. V januári 1960 bol zatknutý. Odsúdili ho na 4 roky väzenia, po niekoľko mesačnej väzbe mu zvyšok trestu odpustili v rámci všeobecnej amnestie. Po prepustení pracoval ako elektrikár a pokračoval v tajnej pastorácii, svätil kňazov a 18.5.1961 tajne vysvätil za biskupa Petra Dubovského. R. 1963 ho znova zatkli a odsúdili na štyri roky väzenia, ku ktorým pridali aj amnestované roky z predchádzajúceho rozsudku. Na slobodu ho prepustili až v máji 1968. Vládna vrchnosť mu odmietla dať štátny súhlas na pastoráciu a musel ďalej pracovať ako robotník v zlievarni. V marci 1969 vycestoval do Rakúska, čím sa začala jeho emigrantská fáza života. Štúdium teológie si doplnil na teologickej fakulte v Innsbrucku (1969-1974), tu pokračoval v postgraduálnom štúdiu a v júni 1974 získal doktorát teológie. Krátko potom sa stal predstaveným v dome slovenských jezuitov v Staufene-Grunerne v Nemecku. Od r. 1976 bol pomocným biskupom v arcidiecéze Freiburg im Breisgau. V r. 1991-1992 prednášal hermeneutiku a základnú teológiu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Od roku 2007 bol na odpočinku v rehoľnom dome Spoločnost Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, kde 24.8.2018 zomrel.
Kaľavský Pavol, S.J. TT nar. 26.6.1924 v Margecanoch, ord. 4.7.1948; kap. 1948 Rožňava; m.p. 1951; kap. 1967 Veliká nad Ipľom; adm. 1969 Plešivec; duchovný sestier 1971 Horní Maxov; far. 1990 Lučenec, 1992 Šávol; duchovný sestier 1994; far. 1997 Číž; správca r.d. 1999 Košice; duchovný správca 2001 Báč; + 17.6.2005
Kalinský Pio Ján, OFM TT nar. 13.9.1969 v Gelnici, ord. 29.6.2004; výp. 2004 Košice, 1.8.2006 Trnava-františkáni
Kalúz Anton TT nar. 11.9.1935 vo Veľkom Záluží, ord. 26.6.1960; kap. Ba-Nové mesto; 1960 ZVS; kap. 1962 Šamorín, 1964 Trnava, 1965 Vráble, 1967 Radošovce; adm. 1971 Nemčiňany, 1976 Ba-Radošovce, 1980 Ba-Lamač, 1983 Nové Mesto nad Váhom; far. 1990 Hájske; výp. 15.7.1997 Lehota pri Nitre; n.o. ChD Beckov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; + 24.12.2008
Kaman Jozef TT nar. 14.7.1964 v Topoľčanoch, ord. 19.6.1988; kap. 1988 Zlaté Moravce; 1988 ZVS; kap. 1990 Pezinok; far. 1992 Ba-Karlová Ves, 1992 Hosťovce, 1.9.1997 Šurany; šk.dekan 1.7.1999 dekanát N.Zámky A; far. 15.7.2000 Pata; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kamody Emil, ThDr. TT nar. 19.6.1914 v Horných Hámroch, ord. 16.6.1940; kap. Dol.Streda, 1941 Pezinok; adm. 1942 Nové Mesto n.V.; ThDr. 1944; adm. 1953 Buková, 1968 Horné Orešany, 1971 Melek; ...; n.o. Pezinok; + 9.9.1988
Kamody Teodor, ThDr. TT
BA
nar. 25.10.1954 v Topoľčanoch, ord. 11.6.1978; kap. 1978 Zlaté Moravce; ZVS 1979; kap. 1981 Ba-sv. Alžbeta; špirituál kňazského seminára 1984 Ba; kap. 1985 Stupava; adm. 1988 Šoporňa; 1991 sudca arcidiecézneho súdu, 17.9.2001 sudca metropolitného súdu; adm. 1.7.2006 Borský Mikuláš; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2019 Prievaly
Kaňka Ferdinand TT nar. 15.7.1931 v Malackách, ord. 17.1.1954; kap. 1954 Topoľčany, 1955 Veľké Leváre; 1955 ZVS; kap. 1958 Ba-sv. Martin; adm. 1964 Ba-Prievoz, 1965 Ba-Lamač, 1971 Starý Tekov, 1973 Vysoká pri Morave, 1979 Šintava; far. 1990 Hontianské Nemce,15.8.1995 Naháč, 20.10.2000 Kátlovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; + 20.5.2009, pochovaný v Malackách
Kanský Peter, SDB BA nar. 15.1.1982 v Bardejove, ord. 19.6.2010; výp. 1.7.2010 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2015
Kantár František, SVD TT nar. 8.12.1969 v Trstenej, ord. 5.6.1999; výp. 1.9.1999 Ba-UPC Mlynská Dolina; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.1.2002
Kántor Eugen TT nar. (1.)2.1.1887 v Ivanke pri Nitre, ord. 29.6.1909; prijatý z Csanádskej diecézy 1920; kap. Šoporňa; zast.adm. 1921 Veľké Janíkovce; kap. N.Zámky; adm. 1921 Závada, 1929 Malý Báb, 1938(39) Ašakert, 1942 Koválov; n.o. 1942
Kapinaj Ján TT z diec. Vac.; adm. (1948) Seldín
Kapusňák František, SF, ThLic., Ing.arch. NR nar. 7.3.1951 v Krnove, ord. 14.9.1989; spoločenstvo Fatima; kap. 1990 Nitra-Horné mesto; adm. 1991 tamtiež; duch.správa Slovákov v centrálnom Rusku 1996; riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku 1998 Ba; výp. 1.7.2008 Topoľčany
Karáč Jozef TT
BA
nar. 30.3.1953 v Ba, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Šaštín-Stráže; adm.-dekan 1985 Unín; far.1.7.1995 Ba-Svätej rodiny, 1.7.2007 Radošovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2014 Ba-Záhorská Bystrica
Karaffa János, ThDr., PhD. TT nar. 11.3.1973 v Dunajskej Strede, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Komárno; adm. 1999 Baka; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; adm. 10.11.2007 Horné Turovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Karas Milan, OFMCap BA nar. 2.6.1969 v Turč.Tepliciach, ord. 12.7.1997; r.d. Ba-kapucíni, 2.8.1998 Žilina, 2008 Poniky; výp.1.8.2009 Pezinok-kapucíni; + 30.4.2013, pochovaný na cintoríne v Pezinku
Kardoš Augustín Juraj, CCG TT
BA
nar. 21.12.1961 v Považskej Bystrici, ord. 23.6.2001; kap. 1.7.2001 Marianka; adm. 1.9.2002 tamtiež; + 7.5.2012 zahynul tragicky, pochovaný v Pružine
Karľa Viliam, SJ, Ing., ThLic. TT
BA
nar. 11.2.1957 v Humennom, ord. 17.6.1990; výp. 1990 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2012; ??; sócius provinciála 1.7.2020 Ba
Karlubík Viktor, SDB TT r.d. (1944) Ba-Tehelné Pole
Karoľ Pavol, PaedDr. TT nar. 22.9.1974 v Humennom, ord. 8.6.2000; noviciát 2000; CVS2001; duch.správca 2002 Nitra; výp. 2003 Nitra; asistent 2003 kň.seminár Nitra; výp. 20.8.2005 Zlaté Moravce; kap. 1.7.2006 tamtiež, ??? Želiezovce; adm. 15.7.2007 Veľká Lehota; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; v grékokatolíckej Ivano-Frankivskej eparchii na Ukrajine; výp. 1.3.2016 Koválov (na 1 rok)
Karmaš Augustín, Mons. TT nar. 30.5.1895 v Bratislave, ord. 21.9.1919; katech. Budapešť; kap. 1920 Borský Mikuláš, 1921 Bratislava-Blumentál, Radošovce, Borský Mikuláš; adm. 1926 (far. 1929) Borský Mikuláš; zároveň adm. 1933 Dojč; zást.dekana 1934; dekan 1938 dekanát Moravský Svätý Ján; škol.inšpektor 1943 pre okresy Malacky a Skalica; č.kanonik 1947; adm. (1971) Jablonica; dekan; n.o. Naháč; + 2.8.1974
Karovec Makarius, OSBM TT bývajúci v Bratislave, Hlinkovo nám. 9 (1944)
Kasan Matej, SJ BA diakon 1.5.2010 Ba-jezuiti; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010; sp.k. 1.10.2022 Ba-jezuiti
Kasáš Vojtech TT nar. 12.12.1955 v Nových Zámkoch, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Senec; adm. 1987 Trnovec nad Váhom; far. 1994 Svätý Peter, 1994 Galanta, 1.7.2000 Pribeta, 1.7.2006 Veľký Kýr; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy; v Trnavskej arcidiecéze
*Kass Fridrich TT nar. , ord. ;

nat~ Kapuvár 21. Jun. 1913, ord. 12. Jul. 1936, studiis vacans, ThDr., 1939 prof. relig. I.yc. aep. Budapest, 1943 par. Na~ysáp, 1944 Šamorín, 1945 degens in Hungaria.

Kassa Alexander TT nar. 1.11.1961 v Nových Zámkoch, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Dunajská Streda; adm. 1998 Strekov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Kaszás Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Bagota 20. Apr. 1910, ord. 24. Mart. 1935, vic. coop. Cúta, Lekýr, 1936 iterum (ĺúta 11939 una vic. oec.), 1940 par. VeTký ~'Vlager

Käsmayer Jozef TT nar. 8.3.1891 v Malackách, ord. 21.6.1914; kap. Radošovce; cur.castr. 1915-1918; výp. 1918 Jakubov; kap. 1919 Radošovce, Šaštín; adm. 1922 (far.1928) Kúty; zást.dekana 1929  dekanát Šaštín; far. 1938 Skalica; commis. eppalis pro real gymn. 1939 Skalica, dekan 1940 dekanát Skalica; Mons. 1942; parochus consultor 1943
Kaščák Ľuboš, CM TT nar. 10.12.1968 vo Svidníku, ord. 22.6.1996; kap. 1996 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.1997; výp. 1.9.2003 Ba-Prievoz, 1.7.2004 tamtiež; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2006
Kátai Imrich TT nar. 30.10.1920 v Nových Zámkoch, ord. 19.6.1944; kap. 1944 Komárno, 1947 Veľké Ripňany, 1948 Krakovany, 1948 Banská Štiavnica; adm. 1949 Lehnice, 1950 Plášťovce, 1951 Šárovce, 1952 Beša; 1961 m.p.; adm. 1966 Jurová, 1969 Tomášov, 1974 Moča, 1976 Trávnik; n.o. Nové Zámky, dekan; + 10.11.1999
Katrinec Patrik TT nar. 9.7.1980 v Trenčíne, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Veľké Kostoľany
*Kausek Kornel TT nar. , ord. ;

nat..Banská Bystrica 28. Au~. 1864 ord. 1. Jan. , 1887, prof. Gymn. Trnava. 1893 vic. coop. Nové Zámky, 1895 vic. oec. Most. na Ostrove, 1896 Dolná Krupá, Nahá~~, Hrušov, 1910 Spačince, 1937 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1946 rude don.

Kavec Pavol, CM BA superior r.domu 1.9.2014 Ba-Prievoz; uvoľnený z arcidiecézy 15.9.2018
Kebis Anton, Mons. TT nar. 28.3.1921 v Pruskom, ord. 23.6.1946; kap. 1946 Veľký Cetín, 1947 Želiezovce, 1949 Nové Zámky, 1950 Šamorín, 1952 Šahy, 1953 Topoľčany, 1957 Banská Štiavnica; adm. 1958 Palárikovo, 1960 Komjatice, 1971 Kúty, 1990 Ba-Najsv. Trojice; dekan; n.o. 15.11.1997 Pezinok, Cífer; + 30.7.2006
Kejval Adolf TT z diec. Litoměřice; adm. (1948) Modrý kameň, dekan
*Kelemen Anton TT nar. 7.6.1905 v Komjaticiach, ord. 19.3.1933; kap. 1933-1935 Trnovec nad Váhom; asesor; adm. (1971) Ba-sv. Alžbeta; dekan; + 15.7.1974

vic. coop. Trnovec nad Váhom, 1935 Parkan, VeTký Kýr, Banská Štiavnica, 1936 Parkan, Dvorv nad Žitavou, 1937 Galanta, Levice, 1938 Kamenica nad I-Ironom, 1939 vic. oec. Bánovská Kesa, par. Svätý Michal nad Žitavou, 1945 Slovenský Meder.

Kelemen Ján TT nar. 22.2.1920 v Komjaticiach, ord. 12.6.1949; kap. 1949 Neded, 1951 Šurany, 1954 Ba-Tehelné pole; 1957 m.p.; kap. 1965 Sládkovičovo, 1967 Trnava-Sv.Mikuláš; adm. 1968 Zbehy; n.o. 1.7.2002; výp. 1.7.2002 Komjatice a Zbehy; n.o. 1.7.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kemp Jozef, JCDr., JUDr., PhD. TT
BA
nar. 17.5.1972 v Krupine, ord. 5.7.1996; štúdiá 1996 Rím; notár arcid.kúrie 1.9.2000; člen arcidiecéznej ekonomickej rady 28.1.2002; adm. 1.7.2002 Ba-Rača; sp.k. 1.12.2002 Pod.Biskupice-sv.Kríža; adm. 15.12.2002 Láb; advokát metropolitného súdu 19.9.2006; far. 15.1.2007 Chorvátsky Grob; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; súdny vikár 8.5.2008; far. 1.7.2015 Ba-Jarovce; adm.spiritualibus 1.9.2020 tamtiež; výp. 1.10.2020 Ba-Dúbravka; suspendovaný 15.8.2021; kap. 1.4.2022 Dev.N.Ves, 1.7.2023 Ba-Najsv.Trojice
Kendra Mária Jozef, CCG TT nar. 19.3.1930 v Bardejovskej Novej Vsi, ord. 29.5.1997; výp. Marianka, 1.7.2001 Zlaté Moravce; sp.k. 1.7.2003 tamtiež
Kentoš Ondrej, OSPPE BA kap. 1.8.2010 Vranov nad Topľou-sever; sp.k. 1.3.2017 Šaštín
Kindja Vasil, SJ, Ing., ThDr., PhD. TT nar. 6.6.1966 v Starej Ľubovni, ord. 9.2.1999; zástupca sócia novicov 6.2.1999 Trnava; výp. 1.9.2000 UPC Ba, 1.9.2002 UPC Trnava
Kinka Jaroslaw, CR TT
BA
nar. 5.4.1966 v Kartuzách (Poľsko), ord. 2.5.1992; kap. 1992 Zlaté Moravce, 1993 Veľké Leváre; far. 1.9.1995 tamtiež
Kintler Ján, CSsR TT nar. 14.2.1912 v Zelenči, ord. 16.6.1935; 1936 v kláštoroch ako misionár a katecheta; 1950 m.p.; kap. 1969 Nitrianská Blatnica; n.o. 1990 Nitrianská Blatnica, r.d. 1994 Ba, ChD Beckov; + 9.12.2004
*Király Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Že`iezovce 30. Nov. 1897, ord. 17. Jul. 1921, vic. coop. Tallóš, 1922 Diosek, 1923 Komárno (simui praef. Semin. min.), 1927 vic. oec. Most na Ostrove, ~ičov, 1928 par. Čičov, 1936 vic. for. subst., mox vic. for. Distr. Komárno.

Kiss Róbert TT nar. 17.10.1972 v Ba, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Komjatice, 1.7.2000 Dunajská Streda; adm. 15.3.2001 tamtiež; šk.dekan 10.9.2001 dekanát Dunajská Streda; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Kissimon Jozef TT nar. 21.2.1913 v Želovciach, ord. 29.6.1937; adm. (1971) Vrbovka

vic. coop. Mostova Kerf, 1938 Šurany, 1941 par. Košiíty, 1945 vic. subst.. Vrbovka.

Kiš Vladimír TT
TA
BA
nar. 17.8.1977 v Šoporni, ord. 6.7.2002; diakon-štúdiá 2001 Rím; výp. 25.6.2003 Vráble, Hlohovec; kap. 1.7.2004 Ba-sv.Martina; ceremoniár ABÚ a správca katedrály 1.7.2005 Trnava; pastorácia Slovákov 31.5.2006 Rím; výp. 1.9.2006 Hlohovec & formačný člen Liturgickej komisie ABÚ; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2021; far. 1.7.2021 Rohožník; špirituál v kňazskom seminári 1.7.2022
Kišiday František Alexander, ThDr. TT nar. 22.9.1940 v Kalinove, ord. 23.6.1963; kap. Zborov, 1965 Bardejov, adm. 1966 Družstevná n. Horn., 1973 Fričovce, 1977 Ba-Jarovce, odb.as. CMBF Ba
Kiššík Ján, PhDr. TT nar. 20.1.1910 v Kútoch, ord. 24.3.1935; kap. Demandice, 1936 V.Kýr, 1937 Ekeč, 1938 Gúta; adm. Demandice; prof.náb.; tajomník BÚ 1950 Trnava; adm. 1951 Galanta; dekan; adm. 1955 Ondrejovce, 1956 Nenince, 1958 Vysoká pri Morave, 1960 Trnovec nad Váhom, 1969 Veľká Čalomia
Kizek Peter BA nar. v Ba, ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Skalica, 1.7.2015 Malacky, ? Ba-Kráľ.rodiny, 1.7.2019 Ba-Dúbravka; adm. 1.7.2022 Jablonica
Klaček Jozef Adjut, OFM TT nar. 20.9.1913 vo Finticiach, ord. 26.6.1938; kap. Ba-Kalvária, 1950 Vrbové, 1952 Holíč, 1958 Krušovce, 1959 Hlohovec, 1969 Malacky, adm. 1974 Kuchyňa
Klapica Pavol TT nar. 18.10.1962 v Hlohovci, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Topoľčany, 1.7.1996 Senica; adm. 1.7.1997 Rybník nad Hronom; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Klčo Ján TT nar. , ord. ;

nat. Krakovany 27. Maii 18R4, ord. 29. Jun. 1921, vic.. coop. Radošovce, 1926 Slovenský Meder, 1929 oec. Radošovce, 1930 Ašakeri, 1931 par. Lukáčovce. 1940 vic. for. Distr. Ujlak, 1947 commis. ep. schol. nation. eiusd. distr., camer. S. S. ad hon.

Klčo Michal TT nar. 10.9.1923 v Krakovanoch, ord. 20.6.1948; kap. Sládkovičovo, 1950 Krušovce, 1952 Vrbové; adm. 1953 Moravský Ján, 1959 Závod, 1960 Podolie n. Váhom; + 19.9.1989 tamtiež, pochovaný v Krakovanoch
Klein Thiemo, LC BA nar. 18.4.1975, ord. 20.12.2008; rehoľná kongregácia Legionári Krista; výp. 1.12.2009 Ba-Dlhé Diely; uvoľnený z arcidiecézy 31.1.2011
*Klein Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Dojč 20. Oct. 1904, ord. 19. Jun. 1927, vic. coop.. . Radošovce, 1928 Banská 5tiavnica, Zlaté Moravce, 1929 in Dioec. Nitra, 1930 Topol'čany; 1931 approb. proi. relig., 1932 vic. coop. Bratis'ava- Nové Mesto, 1934 expos. in Feriby, 1937 prof. relig. Bratalava, 1940 valetud., 1941 vic. oce. Jagersek, 1947 prof. relig. Galanta, mox vic. subst. Sen.ec.

Klenecký Ľudovít Chryzológ, OFM TT nar. 17.2.1921 v Trnave, ord. 29.6.1946; m.p. (1971) Bratislava
Klenko Gabriel BA nar. 27.3.1984 v Želiezovciach, ord. 13.6.2009; kap. Ba-Vrakuňa, 1.7.2011 Šamorín; far. 1.7.2012 Eliášovce, 1.7.2013 Veľký Biel
Klepanec Rajmund Jozef, OP, MUDr. TT
BA
nar. 8.1.1950 v Piešťanoch, ord. 27.6.1992; výp. 1992 Ba; vikár provincie 1993; výp. (& duchovný rehoľnej komunity) 2001  Ba-Kalvária, 1.1.2002 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2002; asistent generalátu pre Slovensko 2002 Rím; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2013
Kliment Ján BA nar. 12.9.1979 v Žemberovciach, ord. 14.6.2008; kap. 15.6.2008 Ba-Sedembol.P.Márie, 1.7.2010 Ba-Dúbravka, 1.7.2014 Pezinok; far. 1.7.2016 Brezová pod Bradlom; šk. dekan 1.9.2016 dekanát Senica; riaditeľ DKÚ 1.7.2020 Ba-ABÚ; sp.k. 1.7.2020 Ba-alžbetínky; výp. 1.7.2021 Ba-Blumentál; far. 1.7.2022 Rohožník; + 10.3.2023
Klimko Floridus Jozef, OFM TT nar. 12.3.1911 v Levoči, ord. 29.6.1936; prof.náboženstva v Prešove; far. v Obišovciach a Kysaku; spovedník väzňov v Prešove; sp.k. a kláštora v Košiciach; františkán v Ba, Trnave, Skalici, Žiline a Nitre; násilne odvedený do Hronského Beňadiku; pracoval v Žiline a Ba; spovedník sestier; výpomoc ľudovým misiám; exercitátor pre mládež; gvardián, sp.k. 1990 Nové Zámky; výp. 1995 Ba-františkáni; + 27.1.2005
Klimo Michal TT nar. 26.7.1913 v Pobedime, ord. 17.5.1936; kap. 1936 Dvorníky n/V., 1938 Podolie, Leopoldov; adm. 1939 Horné Zelenice; šk.komisár 1947; adm. 1949 Dolná Streda; m.p. 1952; adm. 1957 Šurianky, 1968 Sľažany, 1971 Zohor, 1972 Štefanová; n.o. 1987 Pezinok; dekan; + 12.2.1996
Klubert Peter, SAC TT nar. 16.2.1979 v Spiš.Novej Vsi, ord. 8.5.2004; kap. 20.6.2004 Hronský Beňadik; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2005
Klúčnik Ján Chryzostom, OFMCap TT nar. v Skalici; gvardián (1944) Bratislava
Knatek Stjepan, (SDB) TT
BA
nar. 23.11.1968 v Slavonskej Požege, ord. 13.6.1998 v reholi SDB; kap. 1.8.1998 Ba-Petržalka; adm. 1.8.2000 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2005; kap. 6.8.2007 Malacky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; adm. 15.4.2008 Jakubov; uvoľnený z pastorácie 21.8.2019
Knorr Alexander, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 27.11.1975 v Ba, ord. 1.7.2001; výp. 2001 Topoľčany; štúdiá 2001 Rím; výp. 2003 Ba-Sedemb.P.Márie; kap. 1.7.2004 Ba-Vrakuňa (do 31.8.2004); adm. 1.7.2005 Piešťany-CM; výp. 15.9. Ba-Najsv.Trojice; kap. 1.7.2006 Ba-Sv.rodiny; špirituál kň.seminára 1.9.2007 Ba; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2022 Ba-sv.Alžbety; far. 1.7.2023 Ba-Jarovce
Kňaze Andrej, SDB, Ing. BA nar. 12.11.1976 v Partizánskom, ord. 13.6.2009; diakon - uvoľnený 1.10.2008 do Spišskej diecézy; výp. 1.7.2011 Ba-Petržalka; r.d. 1.9.2017 Ba-Miletičova
Kňazovič Valerián, SDB TT nar. 23.6.1916 v Dobrej Vode, ord. 29.6.1946; katechéta 1946 Trnava; kap. 1948 Šenkvice, 1948 Ba-Tehelné pole; 1950 m.p.; výp. 1968 Pernek; n.o. Ba, + 3.9.1998, pochovaný v Dobrej Vode
Kobida Pavol TT nar. 12.11.1965 v Topoľčanoch, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Štúrovo; adm. 1.7.1999 Šrobárová, 15.7.2000 Janíkovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kobliha Pavol, SVD BA
??
kap. 1.5.2016 Ba-Petržalka I.; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020
Kobliška Ján TT nar. 16.1.1967 v Myjave, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Šaľa, 1.7.2001 Hurbanovo; adm. 1.8.2002 Šrobárová; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
*Koczab Viliam TT nar. 3.10.1911 v Leviciach, ord. 29.6.1934; adm. (1971) Moča n. Dunajom; + 2.8.1974

vic. coop. Csolnok, 1936 catech. Budapest, 1938 vic. coop. Budapest 'I'ripolaz, 1940 vic. oec. Moča.

Kočiš Ján, CSsR TT r.d. (1944) Ba
Kogut Kazimierz, OSPPE TT nar. 27.2.1963 v Pustkowe (Poľsko), ord. 24.6.1995; kap. 1995 Vránov nad Topľou; sp.k. sv.Jozefa 1.7.1997 Trnava ; kap. 4.11.2002 Topoľčany-sv.Gorazd; adm. 7.1.2007 Trnava-Tulipán & sp.k. Trnava-sv.Jozefa; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kohút František, SDB TT
BA
nar. 20.1.1955 v Nitrianskom Rudne, ord. 5.2.1988; kap. 1990 Dubnica nad Váhom, 1992 Ba-Trnávka; far. 1994 Šaštín-Stráže, 1.8.1999 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004; adm. 1.7.2015 Ba-Trnávka
Kohút Terézius Maximilián, CCG TT nar. 17.2.1923 v Ban.bystrici, ord. 20.6.1948; r.d. 1948 Zlaté Moravce; kap. 1950 tamtiež; m.p. 1957; n.o. Hubovo 1964, Pezinok 1981, Marianka; + 10.12.2005
Kohútek Miloš, ICLic. ThDr., PhD. TT
BA
nar. 3.2.1976 v Ba, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Sereď, 1.7.2001 Ba-Rača; adm. 22.3.2002 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 8.4./26.5.2008 dekanát Ba-stred; far. 1.7.2009 Myjava; šk.dekan 1.8.2009 dekanát Senica; cirkevný sudca 13.3.2012; far. 1.7.2016 Malacky, 1.7.2018 Brodské, 1.7.2023 Plav.Mikuláš
Koch Gabriel, CR TT
BA
nar. 25.1.1976 v Malackách, ord. 6.4.2002; kap. 1.5.2002 Rohožník; adm. 1.9.2004 tamtiež; magister postulantov 1.8.2006 Krakow, Poľsko; noviciátny dom sept.2006 Radziwillow Mazowiecki, Poľsko; školský kap. 1.8.2010 Malacky; adm. 2012 Sološnica; školský kap. Malacky; kap. 1.7.2016 Veľké Leváre a zároveň školský kap. Malacky; far. 1.9.2019 Jakubov, 1.7.2020 Myjava
Koch Rastislav Ezechiel, OFMCap TT
BA
nar. 18.8.1973 v Malackách, ord. 29.6.2002; r.d. Ba-kapucíni; duch.správca nemocnice na Heydukovej 1.3.2005 Ba; sp.k. 15.7.2006 Pezinok-kapucíni, 2009 Ba; výp 2011 Ba-kap.
Kojnok Eduard, Mons. (RO) TT nar. 14.8.1933 vo Veľkej Suchej, ord. 10.6.1956, cons. 18.3.1990; kap. 1956 Breznička; 1956 ZVS; kap. 1958 Smolník, 1960 Veľká nad Ipľom, 1961 Hodejov, 1964 Smolník; špirituál kňazského seminára 1967 Ba; kap. 1968 Hnúšťa, Lučenec, Hnúšťa, 1970 Jaklovce; adm. 1977 Dolná Strehová, 1982 Gemerská Poloma; diecézny biskup 1990 Rožňava
Kokowicz Stanislaw, OSPPE TT nar. 24.3.1959 v Olszanke, ord. 31.8.1986; výp. 10.8.2003 Trnava-Tulipán; uvoľnený z arcidiecézy 1.10.2006
Kolarovič Marek Peter, OP TT nar. 14.10.1953 v Topoľčanoch, ord. 26.6.1981; výp. 1994 v Blatné; r.d. 1.7.1996 Košice; + 3.4.2002, pochovaný 6.4.2002 v Bernolákove
Kolavík František TT nar. 6.3.1894 v Červenke (Morava), ord. 18.7.1920; inkardinovaný do diecézy 19.4.1923; kap. 1923 Chtelnica, 1924 Senica, 1925 St.Tekov, 1926 Stupava, 1927 Banská Štiavnica; adm. 1928 Vysoká pri Morave, 1929 Záhorská Ves, 1939 Chorvátsky Grob; dekan; adm. 1.1.1951 Rača, 1960 Topoľčany; n.o.-výp. Ba-Rača; + 27.1.1987; pochovaný na cintoríne v Rači
Kolečanský Karol, Mons., ThDr. TT nar. 12.11.1920 v Novom Meste nad Váhom, ord. 11.6.1944; kap. 1944 Preseľany, 1947 Dolné Krupá, 1947 Galanta; biskupský ceremonár 1948 Trnava; 1953 ZVS; adm. 1954 Hronský Beňadik; štúdiá 1969 Rím; adm. 1971 Trnovec nad Váhom; rektor kňazského seminára 1971 Ba; adm. 1973 Trnava-Tulipán; adm. 1987 Prievaly; 1995 obhajca zväzku; n.o. 1.7.1997 tamtiež; adm. 1998 tamtiež; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.7.1999 Beckov; + 6.4.2001
Kolenčík Dušan, HELic. TT nar. 7.11.1977 v Trenčíne, ord. 5.7.2003; štúdiá 2002 Rím; výp. 5.7.2003 Horné Zelenice; adm. 1.7.2006 Horné Zelenice & ceremoniár ABÚ Trnava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kolivoška Martin Stanislav, OP TT
BA
nar. 26.12.1954 v Prešove, ord. 19.6.1993; výp. 1993 Košice; kap. 1995 Ban.Bystrica; výp. 1996 Košice; kap. 1997 Ban.Bystrica; výp. 15.4.2000 Ba-Kalvária, 1.11.2001 Košice, 2002 Nitra, 1.7.2003 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2013; kap.1.11.2023 Dunajská Lužná
Kollár František, SDB TT nar. 4.12.1913 v Špačinciach, ord. 29.8.1943; kap. 1943 Trnava; r.d. (1944) Ba-Telehné Pole; katechéta 1950 Topoľčany; 1950 m.p.; adm. 1959 Svätý Antol, 1959 Brodské, 1965 Dolné Orešany; vedúci CHD, duchovný správca 1974 Pezinok; výp. 1989 Ba-Nové mesto; n.o. 1996 Pezinok, 2004 Galanta-Hody
Kollár Martin Mário, OFMConv BA ord. 2013; diakon 1.7.2011 Ba-Karlova Ves; kap. 1.9.2013 Ba-Karlova Ves; predstavený rehoľného seminára 1.7.2015 Ba
*Kollár Štefan TT nar. , ord. ;

nat. rl'eplá 25. Febr. 1912, ord. 17. Maii 1936, vic. coop. Chtelnica, 1938 Dolná Krupá, Bohdanovce nad Trnavou, 1939 vic. oee. ibidem, mox vic. coop. Zlaté Moravce, vic. oec. :~andorf, 1948 vic. oec. Dalný Ohaj.

Kollárik Dávid BA ord. 13.6.2015; kap. 1.7.2015 Šamorín; adm. 1.7.2017 Horný Bar
Koller Jozef TT nar. 8.6.1924 v Ba, ord. 1.6.1948; kap. 1948 Krušovce, 1949 Šoporňa, 1949 Radošovce, 1951 Hurbanovo, 1953 Tvrdošovce, 1955 Želiezovce; adm. 1956 Vlčany, 1959 Kajal, 1964 Ohrady; n.o. 1992 Ba-Vrakuňa; adm. 1995 Vojka nad Dunajom; n.o. 15.4.1998 Ba-Vrakuňa; +21.1.2001
Koller Július, Mons. TT
BA
nar. 1.4.1921 v Podunajských Bikupiciach, ord. 23.6.1946; kap. 1946 Želiezovce, 1946 Nové Zámky, 1948 Zlaté Moravce, 1949 Topoľčany; far. 1950 Melek; adm. 1951 Kráľová nad Váhom, 1957 Šamorín, 1966 Vojka nad Dunajom, 1970 Boldog; far. 1999 tamtiež; asesor, dekan; výp. 1.1.2001 Ba-Podunajské Biskupice; prelát 2004; n.o. 1.7.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 2009 Ba-Podunajské Biskupice; n.o. 1.3.2014 Ba-Pod.Biskupice; + 26.11.2015 v Trsticiach
Kolník Alojz, SVD, MUDr. TT nar. 12.6.1928 v Hrachovišti, ord. 1.6.1968; m.p. 1968; a/f. 1990 Bzovík; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.1995
Kolník Marián, Ing. BA nar. 1929 v Hrachovišti, ord. 27.6.2010; trvalý diakon 9.6.1995 Ba-Dlhé diely; výp. 2010 tamtiež; + 29.10.2019, pochovaný v Považanoch
Kolpák Jozef TT nar. 4.11.1952 v Ba, ord. 6.6.1976; kap. 1976 Sv.Jur, 1976 Kraľovany, 1979 Cífer, 1980 Malacky, 1981 Sereď; adm. 1984 Suchá nad Parnou; 1990 notár arcibiskupského súdu; far. 1.7.2000 Pusté Úľany; šk.inšpektor 10.3.-23.9.2005; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Komár Tomáš (NR) TT z diec. Nitr.; adm. (1948) Skýcov
Komáromy Štefan TT nar. 13.6.1920 v Dyčke-Vrábľoch, ord. 1.1.1945; kap. Šurany, 1945 Stará Ďala-Hurbanovo, 1945 Galanta; duchovný správca nemocnice, prof. náb.na gymnáziu 1946 Nové Zámky; kap. 1948 Piešťany, 1948 Šahy, 1951 Piešťany, (1958-1960 Veľké Kostoľany); adm. 1962 Horná Streda; far. 1999 tamtiež; + 11.8.2002, pochovaný v Dyčke-Vrábľoch
Komenda Slavomil TT
BA
nar. 28.9.1979 v Skalici, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 15.10.2008 Radošovce, 1.7.2012 Malacky, 1.7.2015 Stupava, 2.10.2015 Senica; far. 1.7.2019 Plavecký Peter
Komloš Jozef, SDB TT
BA
nar. 6.5.1960 v Radaticiach, ord. 15.6.1996; m.p. 15.8.1997; výp. 2000 Ba; kap. 2000 Žilina, 1.8.2000 Trnava-Kopánka; adm. 1.8.2002 tamtiež; výp. 1.8.2004 tamtiež, 1.7.2007 Šaštín; r.d. 2012 Šaštín; výp. 1.3.2017 Ba-Miletičova
Komorný Miroslav, ThLic. TT
BA
nar. 21.1.1965 v Skalici, ord. 18.6.2000; kap. 19.6.2000 Jacovce; prefekt kňazského seminára 15.9.2001 Ba; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Zohor; šk.dekan 1.10.2023 dekanát Ba-sever
*Kompánek Anton TT nar. , ord. ;

nat. Turzovka 23. Maii 1891, ord. 29. Jun. 1914 , e Dioec. Nitr. 3. Oct. 1935 susc., vic. oec. Uhorská Ves, 1938 par. I~orvátslty Grob, 1939 par. Nochštetuo

Kóňa Mário TT nar. 30.6.1977 v Nitre, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Šaľa
Konc Andrej, CSsR TT nar. 20.7.1922 v Hankovciach, ord. 20.5.1962; m.p. 1.11.1998; duchovný u sestier 1.7.2000 Suchá nad Parnou; n.o. 1.7.2006
Konc Jozef, OFMCap, Ing., ThLic. TT
BA
nar. 28.8.1958 v Ba, ord. 8.7.1985; 1985 pastorácia v mimoriadnych podmienkach; kap. 1990 Holíč, 1991 Žilina; výp. 1992 Ba-kapucíni; výp.-sp.k. 1.9.2001 Pezinok-kapucíni; gvardián 1.7.2003 Ba-Rača; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2013; výp. 1.7.2020 Ba-Rača, 1.9.2021  Ba-kapucíni
Konc Tomáš, OFMCap, PaedDr. TT
BA
nar. 24.8.1963 v Ba, ord. 5.2.1994; štúdiá 1994 Rím; výp. 1995 Ba; špirituál študentov 1997 Ba; výp. 1.7.2003 Pezinok; r.d. 2011 Ba-kap.; výp. 1.7.2012 Ba-Rača
Konečný Florián TT nar. 23.4.1910 v Radošovciach, ord. 16.5.1936; kap. Such. n. Parnou, 1937 Tesári nad Žit. (Nemčiňany), 1938 Mojmírovce (Vráble); m.p. 1939; n.o. CHD Pezinok
Konfederák Ľubomír, CM TT
BA
nar. 24.3.1981 v Trebišove; diakon 1.7.2006 Ba-Prievoz; kap. 21.6.2008 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2009
Könözsy Vojtech TT nar. 3.6.1910 v Obide, ord. 24.6.1933; katech. Budapešť; kap. 1934 Budapešť-Kőbánya, 1936 Kamaraerdő, 1937 Budapešť-Lőportárdűlő, 1941 Levice; far. 1942 Viškovce n. Ipľ.; dekan 1959
Kopecký Róbert Pavol, OPream. TT nar. 26.10.1964 v Želiezovciach, ord. 7.9.1990; kap. 1990 Nové Mesto nad Váhom, 1996 Vráble
Kopernický František TT

nar. 17. 2 1851 v Zebegény (Maďarsko), ord. 26. 6. 1874; kap. Stupava, 1878 Nové Zámky; adm. 1879 Mojmírovce; prof. v seminári sv. Štefana 1880 Ostrihom; far. 1888 Veľké Ludince; ostrihomským kanonikom 1908; pápežský prelát 1909; rektor seminára 1910 Ostrihom; bratislavský prepošt 1915; politicky aktívny: spoluzakladateľ iredentistickej Krajinskej kresťansko-soc. strany, 1920-1925 senátor Národného zhromaždenia ČSR; + 22.3.1941 v Bratislave

Kopinec Rudolf, SDB BA nar. 24.4.1979, ord. 17.6.2006; kap. 2006 Michalovce; výp. 1.7.2009 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2013
Korcsogh Imrich TT nar. 17.10.1925 vo Vinici nad Ipľom, ord. 23.6.1957; kap. 1957 Tvrdošovce, 1958 Kolárovo; adm. 1969 Jurová; n.o. 1.7.2007
Korec Ján Chrizostom, SJ, Mons., Dr.h.c., kardinál (NR) TT nar. 20.1.1924 v Bošanoch, ord. 1.10.1950, cons. 24.8.1951; vstup do SJ 1939; internácia 1950 Jasov, Podolínec, Pezinok; robotník; väzenie 11.3.1960-1968; robotník, práca v "podzemnej cirkvi" 1969 Ba; rektor kňazského seminára 1990 Ba; diecézny biskup 1990 Nitra; 1991 kardinál; emeritný biskup 16.7.2005; n.o. Nitra
Korec Jozef, ThDr. TT nar. 11.12.1910 v Bošanoch, ord. , 23.2.1936; kap. Hronec, 1936 Staré Hory; adm. 1937 Špania Dolina; prof. náb. 1941 Banská Bystrica, 1945 Ba; prof. CMBF 1950 Ba; rektor kňaz. seminára 1957 Ba; adm. 1969 Ba-Dúbravka; n.o. Ba; + jún 1995
Korec Svetozár TT nar. 5.2.1965 v Trnave, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Levice, 1992 Zlaté Moravce, 1993 Pezinok, 1994 Litava, 1995 Vráble; zdravotná dovolenka 1995 Pata; suspendovaný 1.11.2000
Koreček Oto TT nar. 5.11.1926 v Šaštíne-Strážoch, ord. 18.6.1972; kap. 1972 Komárno; adm. 1974 Imeľ, 1988 Dulovce; n.o. 1993 Pezinok, 2004 Trnava, 2006 Cífer
Kormančík Štefan, SDB TT
BA
kap. 15.8.1997 Trnava-Kopánka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; výp. 1.7.2007 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2023
Kormúth Juraj TT
BA
nar. 28.3.1969 v Ba, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Leopoldov, 1.7.2006 Senica, 1.7.2007 Ba-sv. Martina; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2008 Bernolákovo, 1.7.2016 Blatné; šk.dekan 1.8.2020 dekanát Senec
*Körper Zrínsky Karol TT nar. , ord. ;

nat. Nemšová 4. Jan. 1894, ord. 17. Ma,ii 1918, vic. coop. Gajarý, rt~ox vic. occ. ib;.dem, 1920 vic. coop.. Topol'ča!~~y, 'ThDr., 1921 Nové Zámky, mox prof. relig. (iymn. ihidern, 1922 prof. th~ol. Trnava, examiu. Prof. reli,~., 192,5 dir. sPir. theol. Sem. Trnava, 1926 secr. AC Bratislava" 1927 censor libr., 1928 secretaritis' Guriae ep. 'I~rnava, asscssor S. S. Tyrn. ad hon., mox vicecanceilarius, 1931 can.celiarius Guriae ep. Trnava, 1932 canonietis Capit. Colleg. Bratislava, 1932 iudcx prosyn., 1939 vic. act.~Bratislava-Sv~itý Martin, 1931 vic. for. Dlstr. Bratíslava, 1942 par. Bratislava-Svätý Martin, 1945 incarer.

*Kosec Imrich TT nar. , ord. ;

nat. Kepežd 16: Oc.t. 1898, ord. 29. Jun. 19~1, vic. coop. Piešfany, 1925 Nové Zámky, 1927 TopoT%,:aiy, 1928 vŕc. oec. Šiírovce, Čúz, Čaka, 1929 par. Čaka, 1933 vic. oec. Ludanice, 1938 Bánovská Kesa, 1939 Šaríia (D. p. Nitra), 1940 Veselé

Kosecki Damian M. Mieczysłav, CCG BA výp. 1.11.2012 Marianka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.3.2013
Kosnáč Benjamín TT
BA
nar. 21.11.1969 v Ba, ord. 29.9.1993; kap. 1993 Sereď, 1.7.1995 Nové Zámky, 1.7.1996 Komárno; adm. 1998 Detroit (USA); inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.6.2014; výp. 1.7.2017 Ba-Blumentál
Kosnáč František, CM TT r.d. (1944) Ba-Svoradov; ...; n.o. Salzburg; + 29.12.2001 v 84.roku života a v 59.roku kňazstva
Kosorín Marek TT nar. 11.8.1955 v Starom Tekove, ord. 1.11.1992; kap. 1992 Pezinok, 1992 Šahy; far. 1993 Žitavany, 15.7.2004 Veľký Krtíš; dekan 19.7.2004 dekanát Veľký Krtíš; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Kostolanský Vladimír Anton (OSJdD - milosrní bratia) TT nar. 17.5.1914 v H.Zeleniciach, ord. 10.4.1939; prior (1944) Ba-milosrdní bratia; m.p.; kap. 1946 B.Štiavnica; adm. H.Žemberovce, 1948 Štiavnické Bane, 1951 Bučany, 1957 Doľany, 1971 Hosťovce, Čeladice; n.o. 1976 Špačince, ... Pezinok; + 17.5.1988
*Kostolný František TT nar. , ord. ;

nat. Podolie 26. Oct. 1915, ord. t5. .Tun. 1941, vic. ccop. NoVe I4;iesto nad Váhom, 1944 Dolaá Knii~á (1946 s!'nul vic. subst.), 1.946 vic. oec. I.aiičár.

Kostolný Jozef, Mons. RO
TT
BA
nar. 19.3.1932 v Turí, ord. 21.6.1969; kap. 1969 Rimavská Sobota; m.p. 1971; far. 1973 Jelšava; adm. 1985 Revúca; generálny vikár&riaditeľ BÚ 1993 Rožňava; výp. 1.10.2007 ChD Báč; uvoľnený z arcidiecézy 1.2.2019
Kostolný Miroslav TT nar. 25.11.1973 v Bánovciach nad Bebravou, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Šahy, 1.10.1998 Sereď, 1.7.2000 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.9.2001 Mojmírovce, 1.7.2006 Starý Tekov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kostolný Vladimír, OSIdD TT adm. (1948) Žemberovce
Kosťov Peter, ThDr. TT nar. 26.3.1911 v Župkove, ord. 21.7.1935; adm. (1971) Čaka
Koszták Pavol TT nar. 24.10.1909 v Bratislave, ord. 21.6.1942; adm. (1971) Veľký Cetín; n.o. Dolné Dubové; +5.2.1977
Košč Ján Mária, ThLic. TT
BA
nar. 25.3.1956 v Žiline, ord. 26.5.1991; kap. 1992 Pezinok, 1994 Skalica; far. 1994 Smolenice, šk.dekan 1995 dekanát Trnava B; adm. 1.8.1996 Čachtice, 1.8.1999 Grinava; výp. 1.7.2000 Preseľany; uvoľnený na 1 rok pre službu v diecéze Casale Monferrato 1.8.2001; kap. 15.1.2004 Stupava, 15.9.2004 Vrbové, 1.9.2005 Sládkovičovo; inkardinovaný do arcidiecézy 15.7.2008; kap. Skalica; výp. 8.7.2009 Ba-Nové Mesto; kap. 2009 Senec; uvoľnený pre služby Ordinariátu OS a OZ SR 31.7.2011; výp. 1.6.2012 Marianka; kap. 1.7.2013 Ba-Dúbravka; suspendovaný 27.8.2015
Košč Jozef, OFMConv TT
BA
nar. 28.11.1975 v Košiciach, ord. 2.6.2001; CVS 2001 Brehov; kap. 16.8.2002 Ba-Karlova Ves; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007; výp. 1.9.2009 Ba-Karlova Ves; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 14.9.2010
Koščák Miloslav, OFMCap TT
BA
nar. 13.7.1972 v Kežmarku, ord. 13.7.1996; výp. 1996 Ba; 1997 CVS; výp. 1.3.1999 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2000; sp.k.-gvardián 1.7.2003 Ba-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.7.2009; ... ; výp. 1.8.2015 Ba; sp.k. 1.8.2018 Ba-kap.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2021
Košík Béda, OFM TT r.d. (1944) Hlohovec
Košík Rudolf, SDB TT r.d. (1944) Šaštín; kap. (1948) Šaštín
Košinár Aurel TT nar. 4.4.1910 v Igrame, ord. 2.9.1934; kap. 1934 Banská Štiavnica, 1935 Krakovany, 1936 Demandice; adm.expozitúry 1938 Santovka; adm. 1939 Hrušov; kap. 1940 Jacovce; adm.expozitúry 1941 Jelenec; kap. 1944 Podunajské Biskupice; adm.kurácie 1946 Lipové; adm. 1952 Nové Košariská; adm.kurácie 1953 Lipové; adm. 1958 Baloň, 1966 Beša; n.o. 1974 Senec
Košlab Milan TT diakon 10.9.2000 Zlaté Moravce; kap. Ba-Rača; v reholi premoštrátov Teplá (Mariánske Lázně, ČR), rehoľné meno: Benedikt
Kotes Vladimír TT
BA
nar. 5.4.1946 v Čataji, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Šurany, 1976 Nové Zámky, 1977 Zlaté Moravce, 1978 Topoľčany; adm. 1979 Borský Mikuláš, 1985 Modra; far. 1.9.1996 Slovenský Grob; uvoľnený na službu v Novosibirsku 1.7.1997; adm. 1.7.1999 Pata (do 14.7.2000), 10.1.2003 Grinava; far. 15.7.2003 Dubová; výp. 1.10.2004 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 11.5.2013 tamtiež, pochovaný v Čataji
Kótor Andrej TT nar. 21.1.1926 v (Čajakove) Hronovciach, ord. 23.12.1950; kap. Šahy, 1951 Vinica; adm. 1954 Matúškovo, 1955 Horné Saliby; + 22.3.1987
*Kottvan Pavol TT nar. 6.7.1883 v Letničí, ord. 8.3.1908;dekan; n.o. (1971) Dechtice

vic. coop. CHtelnica, 1911 vic. oe~. Naháč, 1912 pa.r. Naháč, 191.3 par. Dcchtice, 1941 vic. for. subst. Distr. T)obrá Voda, 1947 commis. ep. schol. nation. eiusd~ distr.

*Kovács František TT nar. 2.7.1916 v Bíni, ord. 15.6.1941; adm. (1971) Ipeľský Sokolec

vic. coop. Lekýr, 1943 Parkan (1945 sirnul vic. subst.), 19~5 vic. oec.. Sakáloš.

*Kovács Ján TT nar. , ord. ;

nat. Ipo~:yszog 23. Apr. 1904, ord. 1. .lul. 1928, vic. coop. Tardošked, 1930 Diosek, 1931 Nasvad, 1938 Komárno, vic. oec. Mostová Kerf, 1939 par. ibidem.

Kovács Ladislav TT nar. 2.7.1952 v Strekove, ord. 8.6.1975; kap. 1975 Štúrovo; adm. 1976 Veľký Meder; šk.dekan 1995 dekanát Dunajská Streda; adm. 1.8.2001 Svodín; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kovács Ladislav TT nar. 27.11.1969 v Nových Zámkoch, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Hurbanovo; civ.služba 1994 Nové Zámky; kap. 1995 Hurbanovo; adm. 1.8.1996 Zemné; kap. 1998 Nové Zámky; m.p. 2002; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kovács Michal TT nar. 28.12.1905 v Budapešti, ord. 29.6.1930; kap. Gbely, Štúrovo, 1931 Komárno, 1935 Šamorín; adm. 1937 tamtiež; katechéta 1944 Budapešť; adm. 1945 Horné Túrovce, 1948 Plášťovce, 1949 Hrkovce; šk.dekan 1951; n.o. 1975 Šahy
*Kovács Pavol TT nar. , ord. ;

nat. Cífer 16. Jau. 1883, ord. 27. ,Tun. 1905, 19(14 cateeh. Budapest, 1905 vic. coop. 'I`esáry nad Ĺitavou, 1911 oec. I-Irkov~e, 1912 Par. Ilrkovce, 191(í vie. for. subst.; 1929 vic. for. Dístr. Bätovce, 1933 relev. a mun. vic. for., 1942 canonicus hon. Y. M. S.

*Kovács Tomáš TT nar. , ord. ;

nat. Novä Ves nad ~itavou 3. Mart. 1898, ord. 29. Jun. 1923, vic. eoop. Urmín,. 1924 Sal'a, 1928 TopoPčany, 1932 Ujlak (símul vic. oec. ~behy), 19,33 par. Zbehy, 1935 Malženice.

*Kovács Václav TT nar. , ord. ;

nat. Velký Mäw:ad 19. Dec. 1917, ord. 14. Jun. 1942, vic. cooP. Patak, 1944 Dunajská Streda, Esztergorn-Belváros, 1945 Mostovä Kerf, 1946,~uran~~, 1947 degens 3n I~ungaria

*Kovácsy Kamil TT nar. , ord. ;

nat. Senica 16. Febr. 1881, ord. 6. Febr. 19(i4, 1903 catech. Budapest, 1904 vic. coop. Suchá nad Parnou, 1906 Šal'a, 1907 vic. oec. ~vajnsbach, mox par. ibidem, 1913 par. Šarfia (D. p. Modra), I910 Kerestúr, 1935 assessor S. S. ~'yrn. ad hon

Kováč Imrich TT nar. 15.10.1953 v Dubníku, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Holíč; 1978 ZVS; kap. 1980 Topoľčany, 1980 Piešťany, 1981 Vráble, 1982 Šamorín; adm. 1985 Voderady; far. 1991 Litava; šk.dekan 1995 dekanát Zvolen; far. 1.7.2005 Banská Belá; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Kováč Ján TT nar. 27.1.1925 v Luknave, ord. 12.6.1949; kap. Podolie, 1950 Ba-sv.MArtina, 1954 B.Štiavnica, 1955 Ba-Nové Mesto, adm. 1960 Vysoká pri Morave, 1964 Maňa, 1977 Rastislavice, Jatov
Kováč Jozef, SJ TT nar. ..19 v , ord. ..; + 13.septembra 2002 v 82. roku života a v 52. roku kňazstva
Kováč Ladislav TT nar. 26.11.1980 v Želiezovciach, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Galanta, 1.7.2006 Komárno, 5.11.2006 Nenince; adm. 1.7.2007 Opatovská Nová Ves; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Kováč Ladislav TT nar. 13.3.1981 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Zlaté Moravce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kováč Matúš Milan, OPraem TT
BA
nar. 8.2.1975 v Trenčíne, ord. 29.6.1999; kap. 1.8.1999 Holíč; adm. 2008 Holíč
Kováč Mikuláš TT kap. 1965 Veľké Kostoľany
Kováč Miroslav TT nar. 2.3.1971 v Topoľčanoch, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Dechtice, 1.7.1998 Šaľa; adm. 1.7.2000 Blesovce, 1.4.2003 Veľká Lehota, 1.7.2007 Horné Otrokovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kováč Peter TT nar. 5.3.1960 v Šuranoch, ord. 24.6.1984; kap. 1984 Dvorníky nad Váhom, 1989 Šaštín; far. 1990 Veľká Lehota; adm. 1.7.1995 Čermany, 10.12.1997 Dolný Pial; kap. 1.12.1999 Nenince; adm. 1.7.2003 Rastislavice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kováč Peter Rafael, OPraem TT nar. 16.3.1976 v Trenčíne, ord. 29.6.2000; CVS 2000 Holíč; kap. 18.11.2001 tamtiež, 1.9.2005 Vráble
Kováč Štefan, PhDr., PaedDr. TT nar. 5.8.1957 v Zlatých Moravciach, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Topoľčany; 1983 ZVS; kap. 1985 Topoľčany; adm. 1987 Prašice; far. 1.7.2001 Pečenice; šk.dekan 1.7.2004-9.11.2005 dekanát Levice; far. 20.10.2005 Hrádok, 1.7.2006 Sokolovce, 1.7.2007 Trávnica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kováčik Jozef, CSILic. TT
BA
nar. 14.10.1972 v Žiline, ord. 5.5.1997; štúdiá 1997 Rím; kap. 1.3.2000 Nové Mesto nad Váhom; 3.11.2000 člen programovej rady Rádia Lumen; adm. 1.7.2002 Šulekovo; sp.k. 15.7.2004 Ba-alžbetínky (do 30.6.2007); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; hovorca KBS; riaditeľ TK KBS 2008 Ba; adm. 1.4.2014 Ba-Kráľovej rodiny; programový riaditeľ TV Lux 1.12.2014; výp. 1.7.2020 Ba-Dúbravka
Kováčik Pavol TT nar. 13.4.1913 v Chynoranoch, ord. 29.6.1939; kap. Krušovce, 1940 Čachtice, 1941 Šulekovo; voj. duch. 1943; kap. 1944 Šulekovo; adm. 1951 V.Čaníkovce, 1960 B.Hodruša; dekan 1966; adm. 1966 Sebechleby; asesor 1975
Kováčik Peter, OFM Cap TT nar. 4.9.1971 v Žiline, ord. 7.1.2006; diakon 8.6.2005 Ba; výp. 7.1.2006 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 1.9.2007
Kováčik Vojtech, SVD TT nar. 14.5.1924 v Chynoranoch, ord. 27.12.1959; uväznený 1961 Valdice; robotník 1962 Kladno; duchovný u sestier 1968 Vejprty v Čechách; provinciál Slovenskej provincie SVD 1979-1985; kap. 1980 Radošovce; adm. 1987 Petrova Ves; archivár provincie 1994 Nitra-Kalvária; + 25.11.2007
Kovaľ Juraj, SDB TT
BA
nar. 21.3.1980 v Prešove, ord. 9.6.2007; kap. 1.7.2007 Ba-Trnávka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2014
Kovaľ Marcel, CSsR, ThLic. TT
BA
nar. 26.3.1977 vo Vranove nad Topľou, ord. 29.6.2002; výp. 15.9.2002 Ba-redemptoristi; kap. 1.11.2004 Ban.Bystrica; výp. 2006 Ba; adm. 1.7.2006 Ba-Kramáre; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2012
Kovaľ Patrik, SJ TT nar. 24.1.1974 vo Vranove nad Topľou, ord. 23.6.2001; CVS 2001 Trnava; výp. 2002 tamtiež
Kovalčík František TT z diec. Košice; asesor; vojenský kaplán - plk. (1948) Ba
Kovár Blažej TT nar. 16.11.1929 v Čároch, ord. 21.6.1953; kap. Vrbové, 1955 Topoľčany, 1957 Skalica, 1958 N.Zámky, 1960 m.p., kap. 1966 N.Mesto n. Váhom, 1967 Trnava, 1968 Holíč, adm. 1969 Prievaly, 1972 Bučany, ... , Brodské; + 6.12.1994
Koza Alojz, SDB TT nar. 8.7.1903 v Lovčici-Trubíne, ord. 8.7.1934; kap. Šaštín-Stráže; r.d. 1937 Ba-Tehelné pole; prof. bisk. gymn. 1939 Trnava; prof. bohosl. uč. SDB 1945 Hr. Beňadik; kap. 1950 Žiar; m.p. 1950; duch. v ÚSS 1956 Opat. Sokolec
Kozár Michal TT nar. 27.11.1911 v ?, ord. 23.6.1957; kap. Podolie, 1958 Šaštín, 1960 Galanta, 1961 Šamorín; adm. 1962 Kolta, 1964 Nitr. Blatnica, 1969 Čermany, 1977 D. Orešany; ... ; + 10.12.1987
Kozma Peter Mária, OFMconv. BA kap. 1.7.2021 Ba-Karlova Ves
Kozmon Ľudovít TT nar. 19.2.1916 v Juri pri Brat., ord. 15.6.1941; kap. Voderady, Piešťany, 1942 Trnava-dóm; sp.k. 1947 Ba-Ochr.Márie; kap. 1948 Ba-sv.Martina; adm. 1950 Ivanka pri Dunaji; m.p. 1950; kap. 1951 Tvrdošovce; adm. 1952 Topoľčianky, 1954 Sl.Grob, 1955 Antol, 1959 D.Ohaj, 1969 Šulekovo
Koža Ján Karol, ThLic TT nar. 5.7.1902 v Hlohovci, ord. 17.7.1026; kap. Malacky, 1930 Skalica, 1935 Tekovská Nová Ves, 1946 Zálužie, 1937 Dun.Streda; adm. Lamač, 1937 Stupava, 1948 V.Chyndice
Kožuch Jozef BB
BA
nar. 24.11.1966 v Ba, ord. 6.9.1992 v banskobystrickej diecéze; kap. 1992 Detva, 1993 Žarnovica, 1994 Žiar nad Hronom; far. 1995 Ladomerská Vieska, 2006 Jastrabá; inkardinovaný do arcidiecézy 1.7.2010; kap. 1.7.2010 Ba-Dúbravka; far. 1.7.2011 Chropov; duchovný správca arcidiecéznej charity 1.7.2016 Ba; far. 1.7.2020 Záhorská Ves; sp.k. 1.7.2021 Ba-alžbetínky
Kraciuk Kamil Ryszard, CCG TT
BA
výp. 1.8.2007 Marianka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.10.2008
Kračunovský Anton Milan, OFM, ThLic. BA nar. 28.11.1963, ord. 13.11.1994; výp. 2012 Ba-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2013
Krajči Jozef , ThDr. TT
BA
nar. 26.4.1941 vo Volkovciach, ord. 15.12.1963; kap. 1963 Banská Bystrica; aktuár a ceremoniár BÚ 1965 Banská Bystrica; prefekt kňazského seminára 1966 Ba; kap. 1968 Sv.Jur, 1969 Ba-Najsv.Trojice; tajomník CMBF 1970 Ba; odb.asistent CMBF 1974 Ba; adm. 1974 Ba-Sv.Alžbety; docent CMBF 1982 Ba; prodekan 1988; far. 1990 Plavecký Štvrtok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; n.o. 1.7.2009 Ba
Krajči Karol, Mons., ThLic. TT nar. 16.11.1947 v Jabloňovom, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Ba-Podunajské Biskupice, 1975 Ba-Sv.Alžbety; prefekt kňazského seminára 1981 Ba; adm. 1989 Veľké Lovce; šk.dekan 1995 dekanát N.Zámky A; far. 1999 tamtiež; Capellanus Sue Sanctitatis 2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Krajčík Augustín, CSsR TT nar. 14.3.1914 vo V.Dvoranoch, ord. 29.6.1940; r.d. Ba, provinciál 1942; rektor r.d. (1944) Ba; r.d. 1945 Podolínec, m.p. 1950, kap. 1968 Podolínec, n.o. 1971 V. Dvorany
Krajčík Peter TT
BA
nar. 18.6.1947 vo Svinnej, ord. 21.9.1976; kap. 1976 Šurany, 1980 Komjatice, 1982 Banská Štiavnica; 1983 m.p.; kap. 1985 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1986 Naháč; far. 1.9.1995 Šišov; 1.7.1999 Skýcov; adm. 1.8.1999 Čachtice; far. 15.7.2004 Rohov, 1.7.2006 Brodské; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; duch.správca Domu Janka Havlíka 1.7.2018 Skalica
Krajňák Stanislav, SVD TT
BA
nar. 13.11.1972 v Spiš.Sobote, ord. 5.6.1999; adm. 1999 Jaroslavl (Rusko); štúdiá 2002 Írsko, 2003 Anglicko; výp. 2004 Snina, 1.7.2005 Ba-Misijný dom; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2010; ... ; duch. správca UPC sv.Jozefa Freinadmetza 1.7.2016 Ba; sp.k. 1.7.2023 Ba-A.Janssena; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2023
Kráľ Igor, SVD, ThLic., PhD. BA nar. 5.5.1980 v Lipt.Mikuláši, ord. 19.6.2010; r.d. Nitra-kalvária, 1.9.2012 Ba-A.Janssena; výp. 1.7.2014 Ba-A.Janssena; prefekt bohoslovcov 1.8.2016; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2019; kap.-duch.správca UPC 1.9.2023 Ba
Kráľ Ladislav TT nar. 24.8.1908 v Prestavlkoch, ord. 23.1.1936; adm. (1971) Nový Tekov; dekan; č.kanonik; n.o. V.Ďur
Kráľ (Pius) Marián, PaedDr. TT
BA
nar. 14.4.1978 v N.Zámkoch, ord. 18.5.2002 v reholi CCG; výp. 1.4.2003 Topoľčianky a Skýcov, 1.7.2003 Marianka; kap. 1.8.2003 Želiezovce, 1.7.2004 Zlaté Moravce, 1.7.2005 Dvorníky; indult na opustenie rehole; inkardinovaný do arcidiecézy 15.8.2005; kap. 1.7.2006 Senec; adm. 1.9.2006 Kráľová pri Senci; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; šk.dekan 12.8.2008 dekanát Senec; far. 1.7.2011 Ba-sv.Ažbety; šk.dekan pre štátne školy 15.11.2013 dekanát Ba-stred; cirkevný sudca 1.2.2022
Kráľ Tadeáš Mikuláš, OFM, ThLic. TT nar. 6.12.1946 v Hroboltovej, ord. 8.6.1974; kap. 1974 Kežmarok, 1976 Poprad; a/f. 1978 Mníšek nad Popradom, 1979 Dovalovo, 1986 Chrasť nad Hornádom, 1990 Trnava-Tulipán; m.p. 1.7.1997; výp. 1.2.2004 Nové Zámky-františkáni, 15.8.2007 tamtiež
Králiček Ján Nep., SJ TT r.d. (1944) Trnava-jezuiti
Kráľovič Ján TT nar. 26.8.1949 v Nitre, ord. 9.6.1973; kap. Hlohovec; zdravot. dovolenka 1976
Kramár Bronislav Ignác, OPream TT nar. 31.10.1945, ord. 19.6.1971; kap. 1971 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1973 Čachtice, 1983 Pata; dekan; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.1999; opát želivského kláštora (ČR)
Kramara Martin, ThLic., CSiLic. ZA
BA
ord. 21.6.2003; hovorca KBS; výp. 1.8.2013 Ba-Dúbravka, 1.7.2017 Ba-Sv.Rodiny; sp.k. 1.7.2019 Ba-Podhradie; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2022
Krampl Tomáš BA nar. 26.2.1980 v Ba, ord. 11.6.2011; kap. 12.6.2011 Ba-Podunajské Biskupice, 1.7.2012 Senec, 1.7.2016 Šamorín, 1.7.2018 Ba-Najsv.Trojice; biskupský delegát pre zasvätené panny 1.7.2022; kap. 1.7.2023 Ba-sv.Martina
Krapka Emil, SJ, ThDr.h.c. TT
BA
nar. 17.7.1925 v Hornom Dubovom, ord. 23.12.1950; m.p. 1950; kap. 1969 Trnava-sv. Mikuláš; m.p. 1974; rektor Teologického inštitútu SJ 1992 Ba; n.o. 1.1.2007 Ivanka pri Dunaji
Krasňanský Miloš TT nar. 15.5.1970 v Pustých Sadoch, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Starý Tekov, 1994 Skalica, 1.7.1995 Zlaté Moravce, 1.7.1996 Topoľčany; adm. 1.7.1997 Veľký Lapáš; dekan 10.10.2007 dekanát Vráble; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Krátky Klement, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Kremnický Daniel BA nar. , ord. 13.6.2020; kap. 1.7.2020 Radošovce, 1.7.2023 Ba-Blumentál
Krchňavý Miloš TT nar. 2.2.1962 v Leviciach, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Dvorníky, 1988 Zlaté Moravce; far. 1990 Bzovík; štúdiá 1992 Írsko; far. 1993 Dolné Plachtince, 1.1.1995 Veľký Krtíš; duchovný u armády 1999 Kuchyňa; výp. 1.10.2002 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1.4.2003 Banská Hodruša; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Krištín Štefan, CM TT nar. 6.4.1909 vo Veľkých Kršteňanoch, ord. 9.12.1934; vojenská škola 1935 Praha-Karlín ; duch. správca 1936 Nitra; 1942 ZVS; duch. správca 1943 Banská Bystrica; 1951 m.p.; duch. správca CHD 1989 Pezinok; n.o. 1995 Pezinok, Ba; + 2.4.2005
*Krištof Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Želiezovce 13. Jan. 1877, ord. 27. .lun. 1889, vic. coop. Bajna, 1902 catech. Budapest, 1903 prof. relig. Gymn. Budapest, 1915 par. Neded, 1932 assessor S. S. Tyrn. ad hon., 1939 vic. for. subst. Distr. Šala, 1943 canonicus hon. E. M. S.

Krištof Jozef TT nar. 23.10.1970 v Ba, ord. 13.6.1998; kap. 15.6.1998 Piešťany, 1.7.1999 Želiezovce, 1.7.2000 Senica; adm. 1.7.2001 Sklabina, 1.7.2003 Nové Sady, 22.7.2007 Rišňovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Krištofík Metod TT nar. 6.7.1952 v Dolnej Krupej, ord. 12.6.1983; kap. 1983 Trnava-sv. Mikuláš; adm. 1987 Hrachovište; kap. 1988 Topoľčany, 1991 Radošovce, 1994 Komjatice; výp. 1996 Starý Tekov; kap. 5.1.1997 Topoľčany; výp. 15.1.2003 Piešťany, 15.7.2004 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda, 10.3.2006 Sokolovce
Krištúfek Vendelín TT nar. 31.10.1891 v Jablonici, ord. 16.5.1915; kap. Borský Mikuláš; poľný kurát na fronte v Taliansku; kap. 1918 Bor.Mikuláš, 1919 Nádaš (Trstín); far. tamtiež, 1932 Pezinok; asesor1936; dekan; inšpektor cirk.škôl 1943-47; a/f. 1951 Šándorf (Prievaly); n.o. (pred r.1971) Šenkvice; + 18.10.1974
Križák Michal TT nar. 23.4.1982 v Trenčíne, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Dvorníky
Križan Ján TT nar. 1.6.1932 v Dolných Orešanoch, ord. 12.6.1955; kap. 1955 Jacovce; 1955 ZVS; kap. 1957 Zlaté Moravce, 1959 Pezinok, 1962 Ba-Nové Mesto, 1963 Trnava-sv. Mikuláš; adm. 1966 Sv.Jur; duch. správca u sestier 1982 Cerová-Lieskové; +9.12.2000
Križan Martin TT nar. 28.11.1912 vo V.Záluží, ord. 9.8.1944; mis. v Ekvadore; m.p. 1972; adm. 1974 Šurianky
Križan Peter TT nar. 9.5.1970 v Nitre, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Zlaté Moravce, 1.7.1998 Topoľčianky, 1.7.2000 Komárno; sp.k. 1.7.2002 Levice-Ducha Svätého; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Križan Roman TT nar. 22.6.1979 v Trnave, ord. 12.6.2004; kap. Nové Mesto nad Váhom, 1.7.2005 Piešťany-CM, 1.7.2005 Dvory nad Žitavou; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Križan Stanislav TT nar. 25.5.1971 v Nitre, ord. 15.6.1996; kap.1.7.1996 Zlaté Moravce, 1997 Dunajské Streda, 1.7.1999 Preseľany; uvoľnený pre službu v Spišskej diecéze do 1.februára 2003 Okoličné; uvoľnený do noviciátu v Komunite blahoslavenstiev 28.10.2002 Dolany ČR
Krnáč František TT nar. 4.4.1970 v Krupine, ord. 19.6.1993; kap. 1993 Zlaté Moravce, 1.7.1995 Šurany; duchovná služba 10.12.1997 Lipová; adm. 25.1.1998 tamtiež, 1.7.2003 Sklabiná; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Kročka Hieronym (Jarolím) TT nar. 18.7.1933 vo Svätom Jure, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Skalica, 1959 Topoľčany, 1966 Trnava-sv. Mikuláš; adm. 1968 Merašice, 1980 Malé Hoste; šk.dekan 1995 dekanát Topoľčany; far. 1999 tamtiež; n.o. 31.1.2002 Topoľčany-Tovarníky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kročka Martin TT nar. 2.12.1980 v Trnave, ord. 18.6.2005; kap. 18.6.2005 Dvory nad Žitavou, 1.7.2006 Štúrovo; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Krogman Viktor TT nar. 11.11.1905 vo V.Ripňanoch, ord. 2.7.1933; m.p.; kap. 1943 Pobedim, 1945 Jacovce, 1946 Cífer; adm. 1947 Hrachovište, 1950 Cerová-Lieskové, 1952 Brodské, 1953 Borovce, 1956 Žakýl-Teplá, 1960 Ardanovce, 1964 Prievaly; n.o. Rudno nad Hronom, (1971) Šajdíkove Humence
Krošlák Marek, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 21.6.1977 v Topoľčanoch, ord. 1.7.2001; štúdiá 2001 Rím; kap. 1.7.2003 Ba-Petržalka III.; adm. 15.7.2004 Svätý Jur; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; tajomník arcibiskupa 15.4.2008 Ba; štúdiá 14.8.2008 Rím; far. 1.7.2010 Ba-Lamač, 1.9.2012 Ba-Vrakuňa
Krovina Michal, ThDr. TT nar. 12.5.1914 v Hr. Beňadiku, ord. 16.6.1940; kap. Modra; prof. náb. na gymn. 1942 Zl.Moravce, prof. náb. na II. gymn. 1943 Ba; sp.k. 1944 Ba-sv.Alžbeta; asistent CMBF 1949, docent CMBF 1950, profesor CMBF 1957; asesor 1959; dekan CMBF 1965; rektor Kň.seminára sv. Cyrila a Metoda Ba 1967; cirk.sudca; prodekan CMBF 1969; šéfredaktor Duch. pastiera; dekan CMBF 1972; kanonik druž. kapituly sv.Martina 1973 Ba; prodekan CMBF 1976 Ba; + 16.1.1991
Krovina Michal Milan, OP BA kap. 1.7.2016 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2017
Kršák Koloman TT nar. 22.9.1960 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Pezinok, 1987 Jacovce, 1988 Hlohovec, 1989 Zlaté Moravce; far. 1990 Sklabiná; invalidný dôchodok 1999 Volkovce
Kršák Rastislav, SVD BA r.d. 1.8.2017 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 15.9.2018; ??; kap. 1.8.2020 Ba-Petržalka I.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2023
Krupa Andrej TT
BA
TA
nar. 13.8.1976 v Nitre, ord. 8.9.2000; kap. 10.9.2000 Dunajská Streda, 1.7.2001 Topoľčany, 1.12.2002 Ba-sv. Alžbeta; adm. 1.7.2004 Kúty; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; exkardinovaný 30.6.2011 do Trnavskej arcidiecézy
Krupa Ján, SDB BA výp. 1.7.2015 Ba-Miletičova; výp. na polovičný prac.úväzok 1.1.2019
Krupa Jozef, Mons., ThDr., PhD. TT
BA
nar. 28.10.1963 v Námestove, ord. 15.10.1988; kap. 1988 Šamorín, 1991 Ba-sv. Martin; far. 1993 Bernolákovo, 1.10.2001 Ba-Jarovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; Mons. 2011; far. 1.7.2012 Vysoká pri Morave
Krušac Dominik Jozef, SDB, Ing. TT
BA
nar. 12.3.1951 v Ba, ord. 9.3.1981; kap. 1990 Ba-Trnávka; far. 1991 Tomášov, 1992 Veľká Mača;  m.p. 15.10.1996; radca zodpovedný za Saleziánskych spolupracovníkov; (?); výp. 1.7.2009 Ba-Trnávka; far. 1.7.2010 Ba-Trnávka; výp. 1.7.2015 Ba-Miletičova
Kruták Pavol, SVD BA r.d.-špirituál seminaristov rehole 1.9.2023 Ba-sv.A.Janssena
Kryštof František Chryzostom, OP TT
BA
nar. 1.5.1974 v Myjave, ord. 27.6.1998; kap. Zvolen-západ, 1.11.2001 Dunajská Lužná, 1.7.2003 Ba-Kalvária; adm. 1.7.2004 tamtiež; prior (do 2014?); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2018; kap. 1.7.2022 Dun.Lužná
Krysztofowicz Michał M., CCG BA generálny predstavený 25.8.2014 ?Marianka; adm. 1.10.2019 Marianka
Kubala František, SDB TT r.d. (1944) Trnava; ekonóm malého seminára (1948) Trnava
Kubanovič Zlatko, SDB TT
BA
nar. 17.8.1968 v Bači (Juhoslávia), diakonát 22.3.1997; učiteľ 1997 Ba; trvalý diakon 1997 Ba-Petržalka, 1.7.2013 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 28.2.2017
Kubeš Ignác, SJ, ThDr. TT nar. 9.5.1932 v Častej, ord. 29.6.1972; redaktor 1972 Vatikán; copastor 1980 Toronto; výp. 1991 Ba, 1994 Báč, 2002 Trnava
Kubíček Vendelín TT nar. 8.6.1934 v Pezinku, ord. 29.6.1958; kap. 1958 Podolie, 1960 Ba, 1962 Piešťany, 1966 Topoľčany, 1967 Levice; adm. 1968 Hrachovište, 1975 Káltovce, 1985 Špačince; šk.dekan 1995 dekanát Trnava A; far. 1999 tamtiež; n.o. 1.8.2003 Pezinok; výp. 1.12.2004 Trnava-sv.Mikuláša; n.o. 2006 Cífer
Kubík Anton TT nar. 3.6.1902 v Radošovciach, ord. 1.7.1928; kap. Vrbové, 1930 V.Cetín; adm. H.Vinodol, 1932 Stará Turá, 1934 Brodské; far. 1935 tamtiež, 1938 Semerovo; adm. 1956 Zohor; m.p. 1958; adm. 1964 H.Obdokovce, 1965 Bajč; č.dekan 1972; adm. 1973 Tešedíkovo
Kubík Bartolomej, SVD, ThLic. TT Nitra; kap. 15.2.2001 Topoľčany; adm. 1.7.2001 Prašice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.2.2002
Kubík Peter, SVD, PhLic. TT
BA
nar. 23.4.1965 v Kežmarku, ord. 30.7.1994; adm. 1994 Cerová; štúdiá 30.9.2000 Rím; výp. 1.8.2003 Ba-UPC; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.6.2004; sp.k. 1.7.2007 Ba-sv.A.Janssena; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2010; kap. 1.7.2018 Ba-Petržalka I
Kubinec Marcel TT inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.10.2007; výp. 1.10.2007 Trnava-sv.Mikuláša; adm. 25.10.2007 Veľké Kostoľany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kubiss Štefan TT nar. 24.12.1903 v Salke, ord. 29.3.1931; kap. Krakovany, 1932 Svodín; adm. 1938 Bíňa; far. 1940 tamtiež; dekan 1950; n.o. 1974 Skalka; +17.4.1987
*Kubiš Jozef TT nar. , ord. ; kap. 1931-1932 Rača

nat. Wiener Neustadt 23. Jun. 1902, ord. 6. Nov. 1927, vic. coop. Starý Tekov, 1928 Kamenné Ďarmoty, 1929 (iúta, 1931 Račištorf, 1932 Piešfany, 1934 Čachtice, 1934 Doiná Streda nad Váhom, 1934 iterum Gúta, 1935 vic. adiutor, mox vic. oec. Most na Ostrove 1939 cur. Lalád.

Kubovics Konrád Ján, OFM, Ing. TT
BA
nar. 18.7.1957, ord. 13.6.1998; sp.k. 1.7.2000 Nové Zámky-františkáni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2001; výp. 2008 Ba-františkáni; + 29.8.2013
Kubovič Filip František, SDB, Ing. TT
BA
nar. 9.3.1973 v Bratislave, ord. 19.5.2007; diakon 1.8.2006 Ba-Pomocnice kresť.; výp. 1.7.2007 Ba-Miletičova; r.d. 1.7.2013 Ba-Miletičova; výp. 1.9.2022 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2023
Kubrak Wojciech, SAC TT kap. 1.7.2001 Hronský Beňadik; 1.8.2002 uvoľnený zo služieb arcidiecézy
Kucík Jozef, CM TT nar. , ord. ; kap. 1.7.1997 Ba-Prievoz, m.p.15.7.1998
*Kuczmann Alexander TT nar. , ord. ;

nat. Nové %ámky 5. Febr. 1863, ord. 28. Maii 1886, vic. coop. Tallóš, 1890 par. Dolný Jatov, 1893 Ardanovce, 1903 Šarfia (D. p. Nitra), 1924 vic. for. Distr. Radošiná, 1937 relev. a rnun. vic. for., 1939 rude don.

Kučák Stanislav, OFMCap TT
BA
nar. 10.2.1973 v Čadci, ord. 27.6.1998; gvardián; výp. 1.7.2000 Ba-kapucíni, 2003 Ba-Rača, 1.8.2006 Pezinok-kapucíni; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2012
Kučera Peter TT nar. 25.8.1948 v Hlohovci, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Trnava, 1975 Krakovany, 1976 Šahy, 1976 Galanta, 1977 Stupava, 1979 Zlaté Moravce; prefekt kňažského sem. 1980 Ba; adm. 1981 Krškany; far. 1990 Sereď, 1994 Brodské; šk.dekan 1995 dekanát Senica C; člen arcidiec.katechetickej komisie 10.9.1996; far. 1.7.1998 Drahovce; šk.dekan 23.7.1998 dekanát Piešťany; vedúci odd. Správy majetku arcidiecézy 1.8.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kučerák Róbert TT
BA
nar. 5.1.1976 v Myjave, ord. 14.6.2003; kap. 14.6.2003 Hurbanovo, 1.7.2004 Želiezovce; adm. 1.8.2005 Kostolná pri Dunaji; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.7.2009 Skalica; suspendovaný 16.9.2009
Kučerík Ján TT nar. 19.6.1946 v Krásne nad Kysucou, ord. 22.6.1969; kap. 1969 Piešťany, 1972 Trnava; adm. 1975 Záhorská Ves, 1981 Skalica; far. 1.7.2000 Považany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kudla Jozef, CM BA výp. 1.11.2014 Ba-Prievoz; kap. 1.1.2020 Ba-Prievoz; výp. 1.1.2021 tamtiež
Kudláč Peter TT
BA
nar. 25.12.1968 v Skalici, ord. 10.6.1995; kap. 15.6.1995 Zlaté Moravce, 1995 Starý Tekov, 1996 Topoľčany, 1.7.1996 Malacky; adm. 1998 Smolinské; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2011 Závod
Kudlička Róbert TT nar. 7.9.1901 v Moste n. Ostr., ord. 19.6.1927; kap. Kost. Gala, 1928 Guta, 1929 Kam. Ďarmoty, 1930 Ladice, Lekýr, 1932 Tardošked, Talloš, Mestečko, 1933 Dvorníky; adm. 1933 Lapáš; far. tamtiež; škol. komisár 1947 dištr. V. Cetín; okr.dekan 1953, odv.dekan 1962; n.o. 1968 Lapáš
Kuchár Peter, SDB TT
BA
ord. 5.5.2001; kap. 1.6.2001 Šaštín; uvoľnený na misijnú prácu v Japonsku 1.10.2001; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.2.2004; výp. 1.10.2009 Ba-Miletičova, 1.7.2015 Šaštín; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 3.11.2015; pastorácia v Rožňavskej diecéze; výp. 1.10.2016 Ba-?; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2021
Kukla Ján TT nar. 16.2.1929 v ?, ord. 7.11.1968; výp. 1970, m.p. v Ba
Kuklay Vojtech TT nar. 5.3.1904 v Kráľovskom Chlumci, ord. 27.6.1931; kap. Kamenné Ďarmoty, Levice, Šahy, 1932 Veľké Kostoľany, 1933 Tallóš, Lekýr; adm. 1934 Olováry, 1936 Veľký Aboň; ...; n.o. (1971) Podunajské Biskupice
Kukučka Peter TT nar. 15.12.1976 v Zl.Moravciach, ord. 15.6.2002; kap. 15.6.2002 Jacovce, 1.7.2003 Veľké Kostoľany, 1.7.2004 Sereď, 2005 Ba-Dúbravka; adm. 15.9.2005 Tesárske Mlyňany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kukučka Tomáš TT nar. 20.12.1979, ord. 10.4.2005; kap. 2.6.2005 Nové Sady; + 2.7.2005; pochovaný v Šuriankach
Kulich Miroslav, OFMCap BA nar. 13.9.1970 v Ružomberku, ord. 19.8.2006; gvardián 1.8.2009 Ba-kapucíni; provinciál 1.5.2012; výp. 1.8.2018 Ba
Kuľka Tomáš TT
BA
nar. 17.7.1966 v Trnave, ord. 18.6.1989; kap. 1989 Holíč, 1990 Malacky, 1991 Zlaté Moravce, 1992 Ba-Nové mesto; prefekt kňaz. sem. 1993 Ba; far. 1.9.1996 Modra; obhajca zväzku 10.12.1999; šk.dekan 18.1.2000, dekan 1.9.2000 dekanát Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; far. 1.7.2008 Ba-sv.Alžbety, 1.7.2011 Kráľová pri Senci; + 11.3.2019
Kulla Valerián, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Kumorovitz Michal, SJ, RNDr., PhLic. TT nar. 28.9.1911 v Rudňanoch, ord. 9.7.(9.9.?)1940; štúdium 1940 Lyon; štúdium a duchovný 1941 VŠ internát Lafranconi Ba, (1944) Trnava, 1945 Ružomberok; profesor na gymnáziu 1946 Ba; RNDr. 1947; asistent na Ústave matematiky PF Slov.univerzity 1.1.1948 Ba; m.p. 1950; n.o. 1976 Ba; duch. správca u sestier 1980 Ba; n.o. 2004 Ba, Ivanka pri Dunaji; + 26.12.2007, pochovaný tamtiež
Kuna Jozef TT nar. 31.7.1964 v Nitre, ord. 10.6.1995; kap. 15.7.1995 Levice, 1.7.1996 Hlohovec; adm. 1.10.1997 Hosťovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kuna Ladislav, PhDr. TT nar. 9.7.1959 vo Výčapoch-Opatovciach, ord. 16.6.1985; kap. 1985 Skalica, 1987 Šamorín, 1987 Sereď; far. 1990 Mojmírovce; šk.dekan 1995 dekanát Nitra A; adm. 1995 Jacovce; far. 1999 tamtiež, 15.7.2007 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kunay Viktor, CM, ThDr. TT nar. 4.2.1969 v Košiciach, ord. 21.6.1997; kap. 1997 Košice; misie 1999 Maďarsko
Kupča Július TT nar. 8.2.1943 v Hronských Kľačanoch, ord. 5.6.1966; kap. 1966 Piešťany; prefekt kňaz. sem. 1970 Ba; adm. 1977 Ba-Trnávka, 1985 Litava na Slovensku; kap. 1991 Šurany, 1992 Hlohovec, 1994 Šaľa, 1995 Galanta,1.7.1996 Trnava-sv. Mikuláša; adm. 15.7.1998 Blesovce; výp. 1.7.2000 Pezinok; sp.k.-duchovný spoločenstva kňazov 1.4.2003 Pezinok-kapucíni; n.o. 1.7.2006 Cífer; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kupka Jozef, SDB, Ing. TT
BA
nar. 14.12.1963 v Košiciach, ord. 21.3.1999; výp. 1.10.1999 Ba-Pomocnice kresťanov, 1.9.2005 Ba-Trnávka, 1.7.2007 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2015; ??; výp. 1.7.2020 Ba-Miletičova
Kurcz Vojtech TT nar. 4.7.1915 vo Svodíne, ord. 18.6.1939; kap. Kajal, 1941 Sládkovičovo, 1944 Budapešť; adm. Piliscsév, 1945 Veľký Ďur, Veľká Mača; asesor 1964; n.o. tamtiež; + 25.2.1991
Kurilla Viliam, Ing., Mons. TT nar. 31.1.1940 v Zuberci, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Hlohovec, 1973 Vrbové, 1974 Trnava-sv. Mikuláš, 1975 Cífer; adm. 1978 Melek, 1978 Trnava-Tulipán; far. 1990 Zeleneč; archivár ABÚ 1990 Trnava; obhajca zväzku 1991, 19.9.2006; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Kurkin František TT
BA
nar. 18.1.1951 v Lovciach, ord. 9.6.1974; kap. 1974 Malacky, 1977 Šurany, 1977 Topoľčany, 1979 Skalica, 1979 Veľké Kostoľany; adm. 1980 Gbely; dekan 15.8.1998-1.9.2004 dekanát Skalica; far. 1999 tamtiež, 15.7.2000 Skalica; adm. 1.9.2005 Prievaly (práce neschopný 2007); po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.10.2010 Prievaly; duch.správca kňazského domova 1.11.2010 Beckov; n.o. charitný dom Nitra; + 14.9.2013 v Nitre, pochovaný v Lovciach
Kurowidzki Róbert, OSPPE TT nar. 7.6.1968 v Elblagu, ord. 30.6.1996; kap. 1996 Oporów (Poľsko); sp.k. 1.7.1997 Trnava-Tulipán; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 29.8.2001
Kürthy Tomáš TT nar. 26.5.1975 v Komárne, ord. 9.6.2001; kap. 9.6.2001 Šaľa, 1.9.2002 Galanta, 1.7.2003 Komjatice; adm. 15.7.2004 Žemliare; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Kurtulík Honorát, OFM TT r.d. (1944) Malacky
Kurucár Ján Michal, CCG TT nar. 26.8.1912 v Bojnej, ord. 29.12.1935; duchovný 1936 Nepomuk; kap. 1940 Sokolovce, 1942 Zlaté Moravce, 1945 Marianka; adm. 1950 Marianka; m.p. okt.1950 Podolínec, 1953 Želiv; odsúdený 1961; kap. 1968-1978 Ba-sv.Martina; ... ; n.o. ; + 6.9.1986 v Opočne, pochovaný v Bojnej
Kurucár Viktor Bernard, CCG TT nar. 5.5.1914 v Bojnej, ord. 25.6.1939; kap. Č.Budejovice, Vrbové; duchovný 1940 Nepomuk, 1945 Praha; kap. 1947 Zlaté Moravce; prof. náb. 1948 Levice; m.p. 1950; kap. 1967 Nové Zámky, 1969 Levice, 1970 Sládkovičovo; adm. 1973 Sládkovičovo, 1974 Dlhá n. Váhom; + 10.9.1988
Kurzakov Oleksiy, SJ BA výp. 15.11.2014 Ba
Kušnír Ján, SVD TT nar. 30.4.1958 v Snine, ord. 15.6.1991; kap. 1991 BÚ Nitra; misie 1992 Mexiko; kap. 1999 Nitra; sp.k. 1.9.2001 Ba-Petržalka (Krupinská ul.); uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2007; v Nitrianskej diecéze
Kušnír Matúš František, OP BA nar. 25.1.1967, ord. 24.6.2000; kap. 2000 Zvolen-Západ, 2001 Košice, 2003 Žilina; kap. 1.11.2009 Ba-Kalvária; adm. 1.1.2010 Dunajská Lužná; kap. 1.7.2010 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2013
Kutarňa Jozef Mária, SDB, ThDr., Ing. TT nar. 2.3.1950 v Zbudskom Dlhom, ord. 24.8.1977; 1977 m.p.; štúdiá 1985 Rím; vedúci katech. Strediska 1990 Šaštín; vedúci katedry katech. 1991 Ba; docent 1994; dekan RK CMBF UK 1995 Ba; prof. 2001 Ba; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2005
Kutarňa Kamil Mária, SDB, Ing. TT
BA
nar. 7.12.1951 v Zbudskom Dlhom, ord. 16.12.1983; 1983 m.p.; starosť o mládež 1989 Žilina; člen katech. strediska 1990 Šaštín; člen katech. strediska 1991 Ba; kap. 1994 Šaštín; adm. 1994 Kuklov; výp. 1.10.1996 Šaštín-Stráže; kap. 15.2.1999 Senica, 25.4.1999 Stará Turá, 1.7.2000 Topoľčany; výp. 17.11.2000 r.d. Hody, 1.8.2004 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 31.8.2011; + 15.12.2023
*Kuti Pavol TT nar. , ord. ;

nat. Gyúró 21. Jul. 1885, ord. 25. Jun. 1911, vic. coop. Kamendín, 1920 Ebed, Moča, 1921 cur. Bí,ňa, 1938 par. Kamenné Í)armoty

Kútny Ivan, ThDr. TT nar. 22.7.1955 v Nitre, ord. 25.5.1986; vyššie teologické štúdia 1986 Rím; asistent morálky 1994 Nitra
*Kuzma Ján TT nar. , ord. ;

nat. Idorné 'fúrovce 18. Jun. 1902, ord. l. Jul. 1928, vic. coop. Želiezovce, 1930 cur. Balog, 1932 ICDr., 1945 vic. oec. Balog, 1948 commis. ep. schol. nation. Distr. ~ahy, vic. for. distr. 5ahy

Kuzma Jozef TT nar. 22.8.1923 v Horných Túrovciach, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Dolná Streda, 1949 Tekovské Lužany, 1950 Podunajské Biskupice; adm. 1951 Kukučínov; + 1.9.2001 v 79. roku života a v 54. roku kňazstva
Kvaka Jeremiáš Daniel, OFM TT
BA
nar. 27.3.1976 v Prešove, ord. 7.1.2006; diakon Košice, Spiš.Podhradie, 1.8.2004 Ba; výp. 7.1.2006 tamtiež; provinciál 27.5.2010 Ba; predseda Konf.vyšších rehoľ. predstavených 1.11.2012
Kvašňovský Peter, SDB BA
??
nar. 17.9.1978 v Trenčíne, ord.12.12.2004; výp. 1.7.2010 Ba-Trnávka; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2020
Kyseľ Metod Juraj, SDB, Ing. TT nar. 1.10.1944 v Námestove, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Trstená; adm. 1975 Kňažia; misionár 1992 Aldan (Rusko), 1995 Jakutsk
Kysela Miroslav, SDB, Ing. TT nar. 20.5.1924 v Žiline-Závodí, ord. 6.1.1951; m.p. 1951; far. 1990 Ba-Petržalka; provinciálny vikár, výp. 1992 Ba-Petržalka; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1996; výp. 1.8.1999 Ba-Mamateyova; n.o. Ba; + 14.5.2005
Kyselica Jozef, SJ, doc. ThDr. PhD. TT
BA
nar. 7.1.1949 v Neporadzi, ord. 10.6.1973; kap. 1973 Čadca, 1974 Nitra; adm. 1983 Predmier, 1990 Nitra-Dolné mesto, 1991 Nitra-Horné mesto; špirituál 1994 Nitra; výp. 1.7.1996 Ba; provinciálny predstavený 1997 Ba-Jezuiti; výp. 1.10.2003 Piešťany-jezuiti; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.2004; sp.k. 1.8.2012 Ba-jezuiti; rektor kolégia Najsv. Spasiteľa 16.3.2014 Ba; + 23.10.2021
Kytka Pavol Karol, OP TT
BA
nar. 17.7.1976 v Trenčíne, ord. 12.12.2004; diakon 5.6.2004 Dunajská Lužná; uvoľnený z arciediecézy 12.12.2004; kap. 1.7.2007 Ba-Kalvária, 1.9.2017 Dunajská Lužná; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.11.2023