od r.1919/22     V-W                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
Václav Emil TT
BB
BA
nar. 2.5.1966 v Šuranoch, ord. 15.6.1991; kap. 1991 Levice, 1993 Šahy, 1993 Malacky, 1994 Zlaté Moravce; adm. 1.7.1995 Hontianské Nemce, 1.7.2007 Čajkov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy; ... ; inkardinovaný do Bratislavskej arcidiecézy 1.7.2024; far. 1.7.2024 Lakšárska Nová Ves
Vacval Anton Mária, SDB TT nar. 30.5.1908 v Ostraticiach, ord. 7.7.1935; kap. 1935 Šaštín, 1939 Hronský Beňadik, 1941 Trnava-Kopánka, 1945 Michalovce; adm. 1949 Ba-Jarovce, 1952 Ardanovce, 1958 Dedinka; 1961 m.p.; duchovný v ÚSS 1962 Lipová; výp. 1987 Šurany; ...; n.o. Pezinok; +6.2.2000
Vadkerti Jozef, ThLic. TT
BA
nar. 9.6.1979 v Šuranoch, ord. 2.7.2005; diakon 2004 Dvory nad Žitavou; kap. 2.7.2005 Bátorove Kosihy, 15.11.2006 Ba-Dúbravka, 1.7.2007 Ba-Podunajské Biskupice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2008 Ba-Podunajské Biskupice; dočasne poverený dekanskou službou 1.7.2009 dekanát Ba-juh; dekan ??? dekanát Ba-juh
Vadovič Jozef TT nar. 14.4.1922 v Bolerázi, ord. 24.6.1956; kap. 1956 Litoměřice; adm. 1958 Údlice, 1959 Klášterec nad Ohří, 1963 Kopčany, 1964 Hrušov, 1970 Šipice; far. 1990 Rykinčice; n.o. 1.7.2002; výp. 1.3.2003 Dudince
Vadrna Ján Chryzostom Marek, CCG TT
BA
nar. 12.5.1977 v Trnave, ord. 18.5.2002; CVS Zlaté Moravce; kap. 15.8.2002 Marianka, 15.2.2007 Pezinok, 1.8.2008 Marianka
Vachan Daniel TT
BA
nar. 22.7.1979 v Smoleniciach, ord. 12.6.2004; kap. 12.6.2004 Topoľčany, 1.7.2005 Ba-Nové Mesto, 15.12.2005 Jacovce, 1.7.2007 Skalica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; kap. 1.10.2008 Senec; exkardinovaný 30.6.2010
*Vachan Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Bereksek 30. Jun. 1.906, ord. 29. Jun. 1930. vic. coop. Piešťany, 1932 5urany, 1936 vic. oec. Nevidzan5.

Vajda Igor, SJ TT nar. 16.3.1935 v Banskej Bystrici, ord. 23.11.1984; 1984 m.p.; kap. 1990 Banská Bystrica-Radvaň; výp. 1990 Ba; biskupský úrad 1994 Nitra; výp. 1994 Trnava; + 12.12.2001, pochovaný v Trnave
Vaľa Viliam František, CCG TT nar. 21.7.1928 v Malej Lodine, ord. 28.12.1950; kap. 1969 Marianka, 1971 Šurany; adm. 1975 Semerovo, 1990 Ba-sv.Alžbety, 1990 Marianka; generálny predstavený CCG 1991 Marianka; uvoľnený z funkcie správcu farnosti 1.9.2002 Marianka; n.o. 1.7.2006; generálny predstavený Viedeň
Valábek František, SDB TT direktor r.d. (1944) Trnava
Valábek Marián, SDB, ThLic. TT
BA
nar. 19.11.1950 v Galante, ord. 5.12.1982; 1982 m.p.; far. 1990 Dolná Súča, 1992 Dubnica nad Váhom, direktor salezianského domu 1993 Žilina; adm. 1.8.1999 Pomocnice kresťanov; direktor r.d. 1.7.2007 Šaštín; výp. 1.7.2011 Šaštín; riaditeľ arcidiecézneho Centra pre rodinu 29.3.2012; výp. 1.8.2012 Ba-Mamateyova; kap. 8.1.2022 Ba-Mamateyova
Valach František TT nar. 12.8.1924 v Zl.Moravciach, ord. 20.6.1948; kap. Želiezovce, 1949 Tes.Mlyňany, 1950 Ba-N.Mesto, 1953 Krakovany; adm. 1955 Brestovany; obv. a okr. dekan; + 20.11.1987
Valach Michal TT nar. 17.11.1891 v Psiaroch, ord. 1917; kap. Tesáry nad Žitavou; adm. 1918 Nevidzany; kap. 1919 Dvorníky, Topoľčany; far. 1927 Zohor, 1933 Tekovské Nemce; n.o. 1.5.1958 Čaradice; + 17.9.1968 tamtiež
Valach Pavol Andrej, OFM TT nar. 16.8.1967 v Košiciach, ord. 19.9.1998; výp. 1998 Trstená, 1.9.2001 Hlohovec, 1.9.2004 Trnava, 1.8.2006 Ba-frant., 1.8.2007 Trnava
Valach Ondrej TT nar. 24.3.1948 vo Vrábľoch, ord. 9.6.1973; kap. 1973 Šahy; ZVS; kap. 1976 Ba-Nové mesto, 1979 Starý Tekov, 1981 Zlaté Moravce; adm. 1981 Nemčiňany, šk.dekan 1995 dekanát Nitra B; far. 1.7.1999 Ba-Vrakuňa; šk.dekan 27.8.1999 dekanát Bratislava; far. 1.7.2000 Krušovce; šk.dekan 1.11.2000 dekanát Topoľčany; far. 1.7.2005 Vinodol; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Valašík Marián, SJ TT nar. 24.5.1961 v Čadci, ord. 28.6.1992; kap. 1992 Nitra, 1994 Košice, 1996 Banská Bystrica; správca kaplnky 1.8.1998 Piešťany; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.10.2002; výp. 1.8.2003 Ivanka pri Dunaji, 15.5.2005 Trnava
Válek Ondrej TT nar. 31.10.1945 v Ba, ord. 23.6.1968; kap. Zlaté Moravce, 1969 Tvrdošovce, 1971 Šaštín, 1972 Štúrovo, 1972 Šurany; adm. 1973 Kolta, 1983 Jasová, 1988 Marianka, 1990 Lukáčovce; far. 1992 Jedľové Kostoľany, 1.7.1995 Modrý Kameň; dekan 1.12.1999 dekanát Veľ.Krtíš; + 5.9.2001
Valent Peter TT nar. 22.10.1959 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.1984; kap. 1984 Skalica; 1985 ZVS; kap. 1987 Topoľčany; adm. 1989 Nadlice; far. 1994 Voderady; adm. 1.7.2006 Mojmírovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vaľko Jozef TT nar. 21.11.1980 v Košiciach, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Leopoldov, 1.11.2006 Preseľany, 15.7.2007 Topoľčany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vaľko Miroslav, CM BA kap. 1.7.2021 Ba-Prievoz
Vaľko Oskar Jozef, OP BA diakon 1.1.2017 Ba-Kalvária; kap. 1.3.2017 Ba-Kalvária; adm. 1.3.2018 Ba-Kalvária
Valko Silverius, OFM TT r.d. (1944, 1948) Malacky
Valo Bartolomej TT nar. 10.9.1911(19.9) v Krakovanoch(Strážoch), ord. 26.6.1938(20.6.); kap. 1938 Pobedim, 1938 Suchá nad Parnou, 1940 Krušovce, 1942 Nemčiňany, 1945 Čermany; adm. 1945 Čataj, 1946 Čermany; šk.dekan1951; okr.dekan; adm.1958 Trstín, 1983 Hradište pod Vrátnom; n.o. 1993 tamtiež; + 21.11.1997
Valovič Január František, CCG TT výp. (1944) Borinka
Valúšek Juraj TT nar. 17.1.1983 v Skalici, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Hlohovec
Vanák Ján TT z diec. Čanád; kap. (1948) Bzovík
Vanček Matúš Karol, OFMCap TT nar. 20.5.1927 vo Vinosadoch, ord. 15.5.1957(62?); 1962 m.p.; 1968 Šoporňa, 1969 Topoľčany, 1971 Ba-Najsvätejšej Trojice; adm. 1974 Brodské, 1975 Senica, 1977 Horné Orešany; n.o. 2000 Pezinok; + 25.3.2004
Vančo Gracián Peter, OFM TT
BA
nar. 12.8.1976 v Starej Ľubovni, ord. 3.1.2004; výp. 1.8.2004 Ba; sp.k. 1.10.2005 tamtiež; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007; provinciálny ekonóm 1.9.2010 Ba; prijatý do prac.pomeru v arcidiecéze 1.8.2022
Vančo Kamil Anton, CCG TT nar. 24.5.1909 v Hlohovci, ord. 25.6.1939; adm. 1943 Sokolovce; m.p. 1952; výp. Ba-Najsv.Trojica; n.o. Ba; +12.2.2000
Vančo Miroslav, ThDr., PhD. TT nar. 11.6.1968 v Trnave, ord. 3.7.1994; štúdia 1994 Rím; kap. 1.7.1998 Ba-Nové mesto; adm. 1.9.1998 Ba-Rača; výp. 22.3.2002 Dvorníky nad Váhom, 1.9.2002 Hlohovec
Vanda Károly (Karol) TT nar. 24.3.1956 vo Veľkej Čalomiji, ord. 15.6.1980; kap. 1980 Levice; adm. 1985 Sikenička, 1986 Salka; šk.dekan 1995 dekanát N.Zámky C; far. 1999 tamtiež; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vandegehuchte Frank, MSC TT
BA
nar. 3.1.1960 v Belgicku, ord. 29.8.1993; misionár Najsv. Srdca
Ježišovho; štúdiá 1993 Salzburg; kap. 1994 Nitra-Klokočina; sp.k. Sv.kríža 1.7.2003 Ba-Podunajské Biskupice
; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.12.2015
Vandžura Pavol, CM BA nar. 18.6.1979 v Košiciach, ord. 17.6.2006; výp. 1.7.2011 Ba-Prievoz; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2014
*Vanek Imrich TT nar. , ord. ;

nat. ~urany (praed. Nový Svet) 8. Oct. 1899, ord. 9. Jul. 1922, vic. coop. fIlohovec, 1923 Krakovany, Suchá nad Parnou, 1924 Šahy, docens relig. in Gymn. Nové Zámky, 1926 approb. prof. relig.. 1940 ICDr., 1947 prof. relig. in (iymn. Zlaté Moravce.

Váni Emil, SJ, Ing., ThLic. TT
BA
nar. 21.12.1943 v Dolnej Porube, ord. 30.12.1979; 1979 m.p.; provinciálny predstavený 1991 Ba; výp. 1.7.1997 Piešťany, 1.3.2007 Ba-jezuiti; provinciálny ekonóm 1.11.2007 Ba; r.d. 1.9.2012; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.5.2024
Vaňo Pavol TT nar. 9.7.1966 v Zlatých Moravciach, ord. 17.6.1990; kap. 1990 Nová Baňa; far. 1992 Slov.Pravno, 1993 Kláštor pod Znievom, 1996 Hriňová, 1999 Kláštor pod Znievom, 2005 Prochoť; inkardinovaný z Banskobystrickej diecézy 1.7.2006; adm. 1.7.2006 Nová Ves nad Žitavou; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vaňura Ernest, OFM, ThDr. TT r.d. (1944) Malacky; adm. (1948) Báč
Vaňuš Marek, SVD, ThLic. TT
BA
nar. 13.8.1977 v Zlatých Moravciach, ord. 22.6.2002; kap. 2002 Terchová; štúdiá 2004 Rím; prefekt seminaristov 1.8.2007 Ba-Petržalka misijný dom; kap. 1.7.2014 Ba-UPC
*Váradi Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Nitra 24. Apr. 1887, ord. ?3. Jun. 1910, vic. coop. Stupava, 1912 Pezinok, 1915 Ban. 5tiavnlca. cur. castr., 1918 vic. adiutor,Lót, 1919 vic. coop. Nové Zámky, 1920 Kamendín, 19?l vic. oec. Dolný Lopašov, vic. adiutor Gúta, 1922 vic.. coop. Svätý Benedik, Senica, 1923 par. Pukanec, in Novitiatu O. Praem. Jasov-Zámok, mox vic. oec. Pukanec, 1925 par. Idorné Žemberovce, 1932 Moravany nad Váhom, mox vic. oec. liorné Žemberovce, 1.937 par. ibidem, 1946 vic. oec. Vajka nad Žitavou.

*Várady Vojtech TT nar. , ord. ;

nat. Malé fiárovce ~0. Nov. 1884, ord. 24. .lun. 1907, vic.. coop. Kerf, 1909 Bajna, Sahy, 1910 vic.. oec. 5árovce, 1911 vic. coop. Mužla, 1912 par. Koš~í.ty, 1.934 VePký Cetín, 1944 rude don.

Varecha Štefan, CSsR TT
BA
nar. 10.3.1964 v Karvinej, ord. 9.5.1992; far. Špania Dolina; štúdiá 1993; výp. 1994 Ba, 1996 Podolínec, 2002 Drietoma, 15.8.2005 Ba (podľa webstránky rehole pôsobí na Madagaskare); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.6.2017
*Varga Anton TT nar. , ord. ;

nat. Bereksek 12. Jun. 1903, ord. 4. Jul. 1937, e Soc. Sal. 12. Aug..1941 susc., capell. milit., 12. Aug., 1944 incard.

*Varga Jozef st. TT nar. , ord. ;

nat. 'rata 24. Oct. 1877, ord. 25. Jun. 1904, vic. coop. Perbete, 1906 Šamorín, tlédervár, 1908 vic.. oec. Alsóvámos, Dómós, 1909 vic. Goop. Komárno, 1910 vic. adiutor Neded, vic. oec. Farkašd, i911 Eperješ, Král'ov Brod, 1914 par. Fkel, 1917 Imel'.

Varga Jozef TT nar. 23.9.1915 v Dolných Otrokovciach, ord. 7.6.1942; kap. Žitavany; Bor.Mikuláš, 1945 Nemčiňany, 1946 Ba-N.Mesto, 1947 Nové Mesto n.Váh, Ba-N.Mesto, 1949 Bratislava-dóm; adm. 1952 D.Streda, 1957 Pezinok, 1959 Stupava; dekan 1969; + 29.1.1986, pochovaný v Stupave
Varga Ľubomír TT
NR
nar. 17.2.1966 v Ostrave, ord. 1.11.1991; kap. 1992 Jacovce, 1992 Sereď, 1.9.1993 Ba-Rača, 1.9.1994 Vráble; adm. 1.7.1995 Preseľany; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Varga Ľubomír, OPraem. BA adm. 1.7.2023 Petrova Ves
Varga Michal, OFMcap BA výp. 1.8.2020 Ba-Najsv.Trojice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2021
Varga Radoslav, SAC BA kap. 1.7.2015 Ba-Dlhé Diely
Varga Róbert TT nar. 13.4.1969 v Šahách, ord. 14.6.1997; kap. 15.6.1997 Šamorín, 1.10.1998 Gabčíkovo, 1999 Komárno, 1.7.1999 Šahy, 15.7.1999 Tomášov; adm. 15.7.2000 Kameničná; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Varga Štefan TT nar. 20.8.1913 vo Vránovskom Čemernom, ord. 18.6.1935; adm. (1971) Hrušov; + 1.2.1974
Varga Viktor BA ord. 16.6.2024; kap. 1.7.2024 Šamorín
Varjú Vendelín TT nar. 19.10.1913 v Sládkovičove, ord. 29.6.1937; kap. N.Zámky, 1941 Budapešt-Erzsébetváros; adm. 1945 V.Čalomija, Štúrovo
Vasiľ Cyril, SJ, prof., JCDr. TT nar. 10.4.1965 v Košiciach, ord. 14.6.1987; štúdiá 1987 Rím; výp. 1995 Ba; štúdiá 1996 Rím; výp. 1997 Ba; štúdiá Rím
Vaško Marek, SDB BA diakon 1.7.2018 Ba-Trnávka
Vaško Peter TT nar. 16.9.1952 v Pustých Sadoch, ord. 12.6.1977; kap. Topoľčany, 1978 Trnava-dóm; ZVS; kap. 1980 Šamorín; adm. 1982 Topoľníky; m.p. 1995; duchovný u sestier 1996 Kostolná-Záriečie; 1998 Suchá nad Parnou; výp. 1.7.2000 Nové Mesto nad Váhom, 2002 Topoľčany-nemocnica; m.p. 1.10.2003 ChD Pezinok, ChD Beckov, Križovany nad Dudváhom
Vaško Rudolf TT nar. 24.3.1936 vo Veľkom Záluží, ord. 26.6.1960; kap. 1960 Komjatice, 1961 Trnava-sv.Mikuláša, 1964 Senec, 1965 Levice, 1967 Šurany, 1968 Galanta, 1969 Dunajská Streda, 1969 Banská Štiavnica; adm. 1971 Tekovské Nemce, 1985 Veľké Kostoľany, 1989 Melek, 25.7.1996 Výčapy-Opatovce; n.o. 1.7.2006
Vateha Jozef, SJ TT nar. 17.12.1965 v Stropkove, ord. 27.6.1998; diakon 1998 Ba; výp. 16.1.2004 Ba, 1.8.2004 Piešťany; + 8.12.2005 v 8.roku kňazstva
*Vávra Augustín TT nar. , ord. ;

nat. Chropov 11. Aug. 1880, ord. 25. Jun. 1904, vic. coop. Marianka, Chtelnica, 1907 vic. oec. Dolné Orešany, vic. coop. Vetké Kostolany, vic. oec. Naháč, 1908 par. Naháč, 1909 Dobrá Voda, 1928 hIorné Orešany.

Vávra Marek BA nar. , ord. 13.6.2020; kap. 1.7.2020 Pezinok, 1.7.2023 Ba-sv.Alžbety
Vavrek Jakub, OFM TT r.d. (1944) Skalica
Vavrek Stanislav Peter, OP BA nar. 28.8.1976 vo Vranove nad Topľou, ord. 8.6.2002; adm. 1.7.2010 Dunajská Lužná
Vavrík Anton TT nar. 16.4.1950 vo Veľkom Záluží; diakon 1983 Veľké Zálužie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
*Vávrovič Jozef TT kap. (?1936) Veľké Kostoľany

nat: Báha;n 14. Jul. 1910, ord. 5. Jul. 1936, vic. coop. Vel'ké Kostolany, 1937 IIolič (1938 simu.l vic. oec.), 1938 vic. oec. Nádaš, 1939 aplmob. prof. relig., 1949~15 prof. Gymn. cp. 'I'rnava, 1945 prof. Gymn. Trnava, 194G studiis phil. vacans Parisiis.

Včela Bruno Peter, OFM TT
BA
nar. 30.6.1979 v Lipt.Mikuláši, ord. 29.6.2005; výp. 1.8.2005 Hlohovec; uvoľnený z arcidiecézy 1.8.2007; výp. 1.8.2010 Ba; sp.k. 1.8.2013 Ba-františkáni
Večerek Štefan TT kap. 1921-1931 Rača
*Végh František TT nar. , ord. ;

nat. Székesfehérvár 26. Apr. 1865, ord. 10. Sept. 1888, vic. coop. Lekýr, 1889 5amorín, 1890 Tardošked, 1893-1918 vicerector et dir. spir. Semin. Min. Bratislava, 1905 una dir. Praep. magistrarum, 1907 camer. secr. supranum. S. S., 1921 canonicus Gapit. Colleg. Bratislava.

Végh Imrich, Ing. TT
BA
nar. 1.1.1945 v Ba, ord. 23.6.1968; kap. 1968 Tvrdošovce, 1969 Šamorín, 1971 Ba-sv.Alžbety; m.p. 1972; kap. 1986 Piešťany, 1987 Topoľčany, 1988 Senec; adm. 1988 Plavecký Peter; far. 1992 Zohor, 1.7.1995 Ba-Čuňovo, 1.10.2001 Viničné; n.o. 31.8.2007; výp. 16.10.2007 Pezinok; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 29.1.2022
Végh Ladislav TT nar. 17.8.1914 v Č.Brode, ord. 22.6.1941; kap. Tek.Lužany, 1942 Marcelová, 1943 Galanta; adm. 1945 tamtiež, 1946 Bajtava, 1948 Beša, 1950 Neded, 1951 Baloň, 1964 Kajal; + 9.7.1991
Veigl Clárus Ferdinand, OFM, PhDr.
(Veigel)
TT nar. 24.12.1915 v Horňanoch, ord. 16.6.1940; básnik katolíckej moderny; r.d. 1940 Ba, (1944) Skalica; profesor na gymnázium 1945 Malacky, 1947 Bardejov; r.d. 1947 Trnava; adm. 1950 Trnava-Tulipán, 1959 Abrahám, 1975 Kráľová pri Senci; n.o. 1.7.2006 Kráľová pri Senci; + 17.2.2010, pochovaný v Kráľovej pri Senci
Venger Ján TT nar. 16.12.1914 v Černíku, ord. 15.6.1941; kap. Prašice, Jacovce, 1943 Stupava, Mojmírovce; adm. 1943 tamtiež; kap. 1944 Chtelnica, Tesáry n. Žit.; adm. 1944 tamtiež, 1946 Zeleneč; far. 1949 tamtiež; č.dekan 1973; archipresbyter 1978; + 1.3.1987
Vermann Vojtech TT nar. 25.6.1902 vo V.Kostoľanoch, ord. 7.7.1929; kap. Hlohovec, 1931 Pieštany, 1932 Galanta, 1934 Gbely; adm. Košúty; kap. 1935 Gbely, 1936 Kamenné Ďarmoty; adm. 1937 Vysoká; chorý 1941; kap. 1942 Skalica; (...) ; V.Blahovo, Ipeľ. Predmostie; m.p. 1956; duch. CHD Rúbaň, Báč; (...) ; n.o.; + 24.12.1979
Vermes Viliam TT nar. 21.1.1937 v Bodzi-Lúkach, ord. 26.6.1960; kap. 1960 Šahy, 1962 Levice, 1964 Komárno, 1969 Dunajská Sreda; a/f.(kap.?) 1970 Holice na Ostrove; adm. 1970 Kubáňovo; 1994 n.o., + 27.7.1997
Veselský Jozef TT nar. 13.9.1914 v Trnave, ord. 26.6.1938; kap. Podolie, 1940 (Veľké Kostoľany), B.Štiavnica, Podolie, Tek.Trstany, Santovka; adm. 1947 Sebechleby, 1952 Myslenice; m.p.; adm. 1953 Hostovce, 1971 Dudváh-Križovany; č.dekan; + 26.10.1990
Veselý Gejza, ThLic. TT nar. 1.5.1941 v Bučanoch, ord. 14.9.1987; štúdiá 1987 Rím; vicerektor-ekonóm 1990 Nepomucenum-Rím; 5.4.2000 Mons.; kap. 1.8.2001 Mikulov
Vícen Štefan TT nar. 24.8.1973 v Malackách, ord. 27.9.1997; kap. 1.10.1997 Piešťany, 1.7.1999 Ba-Rača, 1.7.2000 Hlohovec; adm. 1.7.2001 Veľké Zálužie, 1.7.2006 Komjatice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vician Ján TT nar. 11.12.1980 v Banskej Bystrici, ord. 17.6.2006; kap. 17.6.2006 Dvorníky, 1.7.2007 Starý Tekov; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vician Peter, OFMCap BA nar. 1973 v Novej Bani, ord. 2013; diakon 1.7.2012 Ba-kap.; výp. 1.7.2013 Ba-kap.; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2014
*Vida Teodor TT nar. , ord. ;

nat. Šahy 6. Febr. 1922, ord. 31 Mart. 1945, vic. c;oop. Podunajské Biskupice, 1948 vic. oec. Podunajské Biskupice

Vidovič Emil TT nar. 5.4.1926 v Dol.Strede, ord. 23.12.1950; kap. Pezinok, 1957 Holíč, Ba-N.Mesto; adm. 1962 Križovany nad Dudváhom, 1966 Rača, 1969 Ružindol, 1976 Šaštín Stráže; obvod.dekan; archipresbyter; kanonik; + 11.2.1986
Vikartovský Marián František, OPraem, Ing. TT
BA
nar. 12.1.1953 v Spišskej Novej Vsi, ord. 24.8.1976; kap. 1991 Trnava; duchovný 1992 Nitra; adm. 1994 Urmince; kap. 1.9.1995 Nové Mesto nad Váhom, 1996 Holíč; adm. 1.10.2000 Petrova Ves; far. 1.7.2003 Holíč; výp. 2008 Holíč
Vilhan Dušan, SDB TT
BA
nar. 24.5.1972 v Rimavskej Sobote, ord. 15.6.2002; r.d. 2002 Banská Bystrica; kap. 2004 tamtiež; špirituál bohoslovcov 1.9.2005 Ba-Dúbravka; výp. 1.7.2007 Ba-Dúbravka; r.d. 1.7.2008 Ba-Miletičova; výp. 1.7.2010 Ba-Miletičova; uvoľnený z arcidiecézy 30.6.2011; výp. 1.7.2019 Ba-Mamateyova; adm. 8.1.2022 Ba-Mamateyova
Vinš Dominik, SDB TT
BA
nar. 12.11.1970 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 1.7.1999 Ba-Trnávka; adm. 1.8.2005 Ba-Trnávka; výp. 1.7.2010 Ba-Trnávka, 2011 Ba-Mamateyova; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2016
Viola Jozef TT nar. 7.12.1898 vo V.Budíne, ord. 22.6.1924; kap. Felsörs, 1926 Jelka, 1929 Zalabér, 1930 Nagycecse; adm. 1931 Belezna, 1937 Gyékényes; prijatý z Vesprémskej diecézy 28.11.1939; far.1940 Jelka; dekan 1943; okr.dekan 1951; (...) ; n.o. Báč; + 14.11.1980
Virdzek Humbert Ondrej, OP TT výp. 1.1.2002 Dunajská Lužná; uvoľnený z arcidiecézy 1.7.2002
Visokai Andrej Peter, OP TT
BA
diakon 4.6.2005 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 1.12.2006; kap. 1.5.2014 Ba-Kalvária
*Višňovský Mikuláš, Dr., Mons. TT nar. 18.6.1900 v Piešťanoch, ord. 27.4.1930; prepošt; funkcionár "Mierového hnutia katolíckych duchovných"; kanonik bratislavskej družnej kapituly 27.3.1951; dekan CMBF BA
Višváder Jozef TT nar. 6.6.1947 v Malackách, ord. 24.8.1991; novic-výp. 1991 Trnava-františkáni; výp. 1992 Nové Zámky-františkáni; kap. 1993 Skalica, 1994 Ba-Nové Mesto, 1.9.1995 za duchovného Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho na Krajinskej ul. Ba; + 18.12.1998
Vitek Alexander TT nar. 14.3.1902 v Palárikove, ord. 19.6.1927; kap. Dvory n.Žit., 1932 Šamorín, Mužla, 1934 Moča; 1939 far. tamtiež, 1940 Strekov; adm. 1953 Kost. Kračany; n.o. 1975 Palárikovo, 1983 ChD Pezinok; + 30.6.1983 tamtiež, pochovaný v Palárikove na novom cintoríne
Vittek Juraj, PhDr., PhD. TT
BA
nar. 8.4.1975 vo Zvolene, ord. 1.7.2000; štúdiá; kap. 1.7.2001 Galanta, 1.9.2002 Šaľa; adm. 1.7.2003 Kostolná pri Dunaji, 15.7.2005 Ba-Podunajské Biskupice; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; výp. 1.7.2008 Ba-sv.Alžbety; štúdiá 11.8.2008 Rím; zároveň duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme; člen oratória sv. Filipa Neriho; far. 1.7.2011 Senec; moderátor farnosti 1.9.2012; far.-moderátor 1.7.2015 Ba-Sv. Rodiny
Vivoda Michal, ThDr., PhD. TT
BA
nar. 9.4.1975 v Ba, ord. 1.7.2000; štúdiá; kap. 1.7.2001 Pezinok; výp. 25.6.2003 Madunice; kap. 1.7.2004 Ba-Dúbravka, 1.7.2005 Ba-sv.Martina; výp. 1.7.2006 Ba-kostol sv.Ladislava; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; sp.k. 1.8.2009 Ba-sv.Ladislava; výp 1.7.2015 Ba-Vrakuňa
Vivodík Marián TT nar. 28.10.1970 v Šali, ord. 15.6.1996; kap. 1.7.1996 Banská Štiavnica, 1.7.1997 Ba-Nové mesto; ZVS 1997 Ba-Vajnory; kap. 1998 Banská Štiavnica, 1.7.1999 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.8.1999 Pobedim; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Vizvári František, SDB TT nar. 27.9.1915 v Koválove, ord. 22.9.1946; duchovný správca 1947 Ba-Trnávka; m.p. 1950 Ba; n.o. 1990 Ba; + 31.1.2003
Vizváry Ján, SDB TT nar. 12.5.1909 v Koválove, ord. 5.5.1936; r.d. 1941 Šaštín, 1942 Hr.Beňadik; direktor r.d. (1944) Hr.Beňadik; r.d. 1949 Bojná, Ba-Tehelné Pole; m.p. 1950; adm. 1968 Šaštín; výp. 1970 Nižná pri Piešťanoch
Vlachovič Štefan, SDB TT r.d. (1944) Šaštín
Vlasák Jozef TT nar. 18.7.1958 v Nitre, ord. 13.6.1982; kap. 1982 Nové Mesto nad Váhom; 1984 ZVS; kap. 1986 Nové Mesto nad Váhom; adm. 1988 Veselé; far. 29.6.1991 Piešťany; školský dekan 23.9.1996 obvod Nitra A; dekan 15.7.1998-1.9.2004 dekanát Trnava C (neskôr Piešťany); far. 15.7.2004 Piešťany-sv.Cyrila a Metoda, 1.7.2005 Krušovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vlček Michal TT nar. 24.12.1982 v Malackách, ord. 17.6.2007; kap. 17.6.2007 Jacovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Vnučko Patrik Peter, OP TT
BA
nar. 19.7.1976 v Trnave, ord. 8.6.2002?; kap. 1.12.2006 Ba-Kalvária; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.10.2009; ... ; kap. 1.6.2017 Ba-Kalvária; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 30.4.2022
Vojenčiak Juraj, SVD TT nar. 19.10.1921 v Detvianskej Hute, ord. 1949; 1950 - 1992 misionár na ostrove Flores v Indonézii; do r.1998 riaditeľ Pápežských misijných diel Ba;
Vojtáš Tomáš Michal, SDB TT
BA
nar. 16.4.1977 v Košiciach, ord. 11.6.2005; výp. 1.7.2005 Ba-Miletičova; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 31.8.2008
Vojtašák Vladimír, ThDr. RO
TT
BA
nar. 26.2.1964 v Trstenej, ord. 14.6.1987; kap. 1987 Rožňava; adm. 1990 Licince; špirituál kňazského seminára 1990 Spiš.Podhradie; štúdiá 1994 Rím; špirituál kňazského seminára 1.9.2003 Ba; uvoľnený do Rožňavskej diecézy 14.5.2009
*Vojtech Ján TT nar. , ord. ;

nat. Verké Brestovany 4.Jun. 1913, ord. 26. Jun. 1938, vic. coop. Krakovany, 1940 Marianka, Šúrovce, Cífer, 1941 vic. oec. Malé Leváre.

Vojtíšek Miloš TT
BA
nar. 25.3.1948 v Ba, ord. 20.6.1971; kap. 1971 Trnava-Kopánka, 1974 Topoľčany, 1974 Cífer, 1975 Trnava-kostol sv.Jakuba, 1977 Skalica, 1978 Moravský Ján; adm. 1979 Bzince pod Javorinou, 1981 Stupava, 1982 Myslenice; kap. 1990 Pezinok; invalidný dôchodok 1991 Ba; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; + 16.11.2019, pochovaný na Martinskom cintoríne v Ba
Vojtko Marian TT
BA
nar. 9.10.1968 v Skalici, ord. 29.9.1993; kap. 1993 Nové Zámky, 1.7.1995 Topoľčany, 25.1.1996 Šamorín; adm. 1.7.1996 Myjava; šk.dekan 1998 dekanát Senica B (po úprave dekanátov Senica), 27.8.1999-2001 dekanát Skalica; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2009 Borský Svätý Jur; šk.dekan dekanát Šaštín; far. 1.7.2020 Studienka; šk.dekan 1.9.2020 dekanát Malacky
Vojtko Stanislav, ThDr., PhD. TT
BA
TA
nar. 8.9.1953 v Trnave, ord. 12.6.1977; kap. 1977 Nové Mesto nad Váhom, 1982 Komjatice; adm. 1984 Žemberovce; far. 1993 Ba-Dúbravka; odborný asistent CMBF 1995; docent 2003; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; far. 1.7.2011 Svätý Jur; exkardinovaný 30.6.2013 do Trnavskej arcidiecézy
Volanin Ján ? TT nar. 1903 ?; n.o. Šurany; + 25.2.1988
Volek Izidor TT nar. 21.3.1913 v Dubovciach (Vlčkovanoch), ord. 16.6.1940; kap. Chtelnica, 1941 Holíč, 1944 Gajary; adm. 1947 Plav.Štvrtok, 1952 Ružindol, 1964 Kopčany; n.o. 1973; duchovný ÚSS Holíč
*Volek František TT nar. , ord. ;

nat. Opoj 13. Apr. 1912, ord. 17. Maii 1936, vic. coop. Piešfiany, Sered, 1940 prof. Gymn. ep. Trnava, 1942-44 studiis vacans, 1944 vic. coop. 5úrovce, 1945 vic. oec. Majcichov.

*Vöröss Ján TT nar. , ord. ;

nat. Tallóš 17. Febr. 1890, ord. 29. Jun. 1912, vic. coop. Patak (1914 Tallóš), 1918 vic. oec. KráPov Brod, 1931 par. Tallóš, 1945 consil aep.

Voska František TT nar. 13.4.1912 v Opoji, ord. 17.5.1936; kap. Piešťany, Sereď; prof.Bisk.gymn. 1940 Trnava; m.p.; kap. 1944 Šúrovce; adm. Čeklís, 1949 Majcichov, 1952 Šúrovce; n.o. 1973 Šúrovce
Vrábel Ladislav TT nar. 28.7.1947 v Ladcoch, ord. 21.6.1970; kap. 1970 Bánovce nad Bebr.; adm. 1974 Nitra-Ivanka, 1977 Nitra-H.mesto; far. 1991 Predmier, 1994 Žakovce; koordinátor náb.činností pri gen.riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže 1995 Ba; biskupský vikár Ordinariátu OS a OZ SR Ba
*Vrabec Štefan TT nar. , ord. ;

nat. Budapest 9. Apr. 1912, ord. 29. Jun. 1939, vic. coop. Opatovce nad ~itavou, 1941 vic. oec. ibidem, vic: coop. TopoPcany, Tesáry nad Žitavou, Suchá nad Parnou, 1942 Presel'any, 1943 Senica, 1945 vic. oec. Senica, 1946 Kopčany, 1947 cur. Šal~ov.

Vrablec Štefan, Mons., ThDr. TT nar. 21.2.1925 v Závode, ord. 23.12.1950, cons. 26.7.1998; kap. 1951-55 Cesio Maggiore; 1951 licenciát, 1956 doktorát na Lateránskej univerzite Rím; far. 1955 Goima di Zoldo; špirituál kňazského seminára 1957 Chieti; štúdium špirituality 1963 na Gregoriánskej univerzite Rím; špirituál 1964 Assisi; redaktor vydavateľstva SÚ SCM, výp. v Isola Farnese 1967 Rím; riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 1993 Rím; titulárny biskup tasbaltský 19.6.1998 - pomocný biskup Trnava; konzultor 2000; n.o. 2.4.2004; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Trnavskej arcidiecézy
Vragaš Štefan, Prof., ThDr., PhDr., Mons. TT
BA
nar. 2.2.1929 v Koválove, ord. 17.5.1970; kap. 1970 Parma; štúdia 1971 Rím; správca kostola 1972 Gablitz; odborný asistent CMBF UK 1992 Ba; docent 1994; profesor 1999; prodekan CMBF UK; n.o. 2006 Ba; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; pápežský prelát 26.3.2009
Vranka Marek BA ord. 12.6.2021; kap. 1.7.2021 Ba-sv.Alžbety, 1.7.2022 Ba-Blumentál, 1.7.2023 Ba-Rača
Vrba Stanislav, ICLic. TT
BA
nar. 24.10.1951 v Ba, ord. 10.10.1975; kap. 1975 Hronský Beňadik; adm. 1978 Prenčov, 1989 Slovenský Grob; far. 1994 Bučany; šk.dekan 1995 dekanát Trnava D; 1995 cirk.sudca; výp. 1.7.2006 Ba-Nové Mesto; sp.k. 1.7.2007 Ba-alžbetínky; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Bratislavskej arcidiecézy; cirk.sudca 8.5.2008; sp.k. 1.7.2009 Ba-Návštevy P.Márie (Milosrdní); advokát matropolitného tribunálu 14.3.2012; výp. 1.4.2017 Ba-sv.Martina
Wach Grzegorz, OSPPE TT nar. 23.8.1961 v Žarnovie (Poľsko), ord. 21.5.1988; kap. 1988 Kamensko(Chorvátsko), 1990 Vranov nad Topľou; far. 1.7.1997 Trnava-Tulipán; kap. 7.1.2007 Topoľčany-sv.Gorazda
Walczuk Adam, SAC TT nar. ..19 v , ord. ..2002; kap. 1.7.2002 Levice; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.7.2003; adm. 1.7.2005 Hronský Beňadik
Wallner Štefan, SDB, Ing. TT nar. 12.8.1951 v Bernolákove, ord. 30.1.1983; 1991 Ba; riaditeľ SOU sv.Jozefa 1994 Žilina; vikár provinciála 1994 Ba; výp. 5.7.2005 Trnava-Kopánka
Wechter Ján TT nar. 7.5.1971 v Ba, ord. 12.6.1999; kap. 15.6.1999 Šahy; adm. 3.7.2000 Plášťovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Weiss Ján TT nar. 16.10.1920 v Plášťovciach, ord. 1.1.1945; kap. 1945 Komjatice; adm. 1948 Vojnice; a/f. 1993 Bátorove Kosihy; výp. tamtiež; + 18.8.1999
*Weisz František TT nar. , ord. ;

nat. Esztergom 7. Au~. 1910, ord. 16. Jul. 1933, ThDr., vic. coop. Dorog, 1934 addictus serv. Ganc. aep. Esztergom, 1936 caeremoniarius et archivarius primat., 1938 notarius subst., 1939 not. S. Sedis, 1940 secr. primat., 1942 par. Nasvad, 1945 vic. for. subst. et insp. schol. elem. Disr. Nové Zámky, 1945 degens in Nungaria.

Wengrzyn Samuel Andrej, OFM TT nar. 8.6.1964 v Lipnici Wielkej, ord. 9.6.1990; kap. 1990 Jelna, 1991 Hlohovec; výp. 1994 Trnava; uvoľnený z pastoračnej služby 1.9.1995
Weny Karol TT nar. 27.8.1968 v Myjave, ord. 21.5.1994; kap. 1994 Šamorín; adm. 1996 Kalná nad Hronom, 1.7.2001 Želovce; dekan; adm. 1.8.2004 Hronovce; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Wesołowski Rafał Faustyn Mária, CCG BA nar. 4.1.1993 vo Włocławku (PL), ord. 27.7.2019; diakon 7.4.2018 Marianka; kap. 1.8.2019 Marianka
Wild Archangel Viktor, OFMCap TT nar. 12.7.1921 v Ba-Rači, ord. 15.5.1947; kap. 1947 Pezinok; m.p. 1952; duchovný u sestier 1956 Bíla Voda; a/f. 1958 Orlová, 1963 Fryšták, 1993 Grinava
Wild Benedikt František, OFMCap TT nar. 13.10.1923 v Ba (Rači), ord. 15.5.1947; kap. 1947 Pezinok; m.p. 1950; kap. 1968 Preseľany; adm. 1975 Brodské; n.o. 1990 Pezinok, + 15.2.1997
*Wilde Jozef TT nar. 19.7.1902 v Zemianských Kostolanoch, ord. 30.5.1926; n.o. v CHD Pezinok; +10.11.1975

vic. coop. Ladico, 1927 Šahy, 1928 Stupava, Nové Košariská, 1930 vic. oec. Stará Turá, 1931 vic. coop. Levice (1937 simul vic. o~c. Mýtne Ludany), 1938 vic. oec: Mýtne Ludany, 1939 catech. Budapest, 1945 vic. oec. Čúz, 1946 vic. subst. '1'ailóš, Kajal, 1948 vic. oec.. Farkašd.

Wiśniewski Grzegorz, CR TT nar. 13.2.1956 v Poznani (Poľsko), ord. 28.4.1984; kap. 1984 Kraków, 1986 Gdaňsk, 1989 Poznaň, 1992 Piešťany; far. 1993 Veľké Leváre, 1.9.1995 Závod; adm. 1.9.1998 Rohožník; uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.9.2004
Wojtyna Grzegorz, SVD TT nar. 25.5.1966 v Jaroslawi, ord. 24.4.1993; kap. 1993 Bzovík
Wolanin Ján TT z diec. Luceor.; adm. (1948) Kolpachy