od r.1919/22     U                                                                                                                           vysvetlivky a skratky

Meno, (Rehoľa), Titul   ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE
*Udvardy František TT nar. , ord. ;

nat. Rábakecäl 13. Dec. 1892, ord. 21. Maii 1916, vic. coop. Dvory nad ~itavou, ~urany, 1922 Stupava, 1925 Šúrovce, 1927 vic. oec. Plavecký Svätý Mikuláš, par. I4okovce, 1933 v:c. for. subst. et. insp. schol. elem. Distr. Bátovce, 1933 vic. for. eiusd. distr., 1940 par: PresePany (d. p. Krupina), 1942 vic. for. et simul insp. schol. elem. Distr. Kemence, 1945 vic. for. Distr. Šahy, 1948 vic. for. et commis. ep. schol. nation. Distr. Dernandice.

Uher Rudolf, SJ, ThLic. TT
BA
nar. 17.11.1968 v Piešťanoch, ord. 29.7.1995; výp. 1995 Košice; štúdiá 1997 Rím; kap. 2000 Ban Bystrica-Radvaň; výp. 1.9.2006 Piešťany-jezuiti, 1.8.2007 Ba; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2011; r.d. 1.9.2012; provinciál 11.5.2014 Ba; výp. 1.7.2020 Ba
Uherčík Michal TT nar. 19.9.1900 v Báhoni, ord. 29.6.1925; kap. Palárikovo, 1926 Radošovce, 1927 Dvory n.Žit., Suchá n.P., 1928 Veľké Kostoľany, 1930 Šoporňa, 1931 Prašice, 1932 Borský Mikuláš; adm. Dojč, 1934 Sološnica, 1939 Opoj; far. 1940 tamtiež; (...) ; n.o. Plumlov; + 21.3.1987
Uhlár Jozef TT kap. 1926-1927 Veľké Kostoľany
*Uhlár Viliam TT nar. , ord. ;

nat. Vištuk 19. Maii 1885, ord. 24. Febr. 1.910, vic. coop. Nádaš, 1913 Boleráz, 1916 Suchá nad Parnou. vic. adiutor .1ásová, cur. castr., 1917 par. Rožindol.

Uhrin Jozef; ThDr. TT nar. 25.8.1913 v Dolných Krškanoch, ord. 24.10.1937; kap. Brezno; prebendát Sídelnej kapituly 1939 Banská Bystrica; far. 1942; supl. prof. na Vysokej škole bohosl. 1945 Banská Bystrica; ThDr. 1950; šk.dekan 1951; sudca tribunálu III. inšt. 1954 Olomouc; docent CMBF 1958 Ba; sp.k. sv.Ladislava; arcidekan banskobystrický 1966; adm.1968 Lapáš pri Nitre; profesor CMBF 1970 Ba; prodekan CMBF 1972-6; sp.k. sv.Ladislava; č. kanonik banskobystrický 1973; šéfredaktor Duchovného Pastiera 1967; vedúci dogmaticko-morálnej katedry CMBF 1977  Ba; dekan 1978 CMBF
Unger Imrich Augustín, OFM TT nar. 19.1.1910 v Budapešti, ord. 25.2.1934; katechéta 1934 Trnava, 1935 Prešov, Nižná Šebastová, 1937 Ba; kap. 1940 Nižná Šebastová; vojenský duchovný 1942; katechéta 1944 Prešov; kap. 1945(46) Košice; predstavený kláštora 1946 Bardejov; katechéta 1949 Pruské, Nové Zámky; m.p. 1950; adm. 1966 Nový Tekov; kap. 1970 Nové Zámky; adm. 1971 Blahová, 1977 Tešedíkovo; r.d.-výp. 1990 Nové Zámky
Urbán Andrej TT nar. 27.11.1924 v Čechynciach(Nitranoch), ord. 12.6.1949; kap. 1949 Vráble, 1951 Šaľa, 1955 Nové Zámky, 1960 Štúrovo; adm. 1962 Ladice; 1990 cirkevný sudca;
+ 26.5.1999
Urbán Ferenc (František) TT nar. 19.1.1935 v Pôtri-Slatinke, ord. 24.9.1994; kap. 1994 Komárno, 15.6.1995 Šahy; adm. 1.7.1996 Plášťovce, 3.7.2000 Ipeľské Úľany; inv.dôchodok 25.5.2001 Nenince; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Urban Jozef TT nar. 24.8.1935 v Opatovskej Novej Vsi, ord. 23.6.1963; kap. 1963 Lučenec, 1964 Rožňava, 1964 Divín, 1966 Hodejov; adm. 1968 Čoltovo, 1969 Petrovce, 1971 Dubovec, 1975 Vrbovka, 1977 Želovce, 15.9.1997 Hrkovce, 5.5.2003 Ipeľské Predmostie; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Banskobystrickej diecézy
Urban Štefan, SDB, Ing. TT
BA
nar. 27.9.1945 v Bzovíku, ord. 25.4.1973; far. 1990 Žilina; výp. 1994 Ba-Miletičova; far. 1997 Ba-Tehelné pole (Pomocnice kresťanov); uvoľnený zo služieb arcidiecézy 1.8.1999; misie 1.9.1999 Ukrajina; uvoľnený z arcidiecézy 31.7.2011
Urbančok Milan, SDB, Ing. TT
BA
nar. ooo 1964 vo Veľkých Úľanoch, ord. 23.5.1992; ekonóm gymnázia 1992 Šaštín; výp. 1993 Rožňava; kap. 1.8.1998 Ba-Pomocnice kresťanov; výp. 1.8.2006 Ba-Petržalka; direktor domu 1.7.2009 tamtiež; výp. 1.7.2013 Ba-Miletičova
*Ürge Jozef TT nar. , ord. ;

nat. Vráble 5. Sept. 1889. ord: 16. Maii 1915, vi~. coop. Nádaš, cur. castr., 1918 vic. coop. Diosek, 1920 Nové Zámky, 1921 Zlaté Moravce, TopoPčanp, 1922 Mestečko, 1926 vic. oec. Boleráz, 1929 par. Boleráz, 1938 5al'a

Ürge Tomáš TT nar. 11.2.1962 v Ba, ord. 15.6.1986; kap. 1986 Dunajská Streda; 1986 ZVS; kap. 1988 Galanta; far. 1990 Kameničná, 1993 Kolárovo, šk.dekan 1995 dekanáty Komárno A,B; adm. 1.8.2000 Balog nad Ipľom; suspendovaný 10.9.2000
Urland Róbert, Mons., ICDr., Ing. TT
BA
nar. 26.10.1963 v Ba, ord. 4.7.1994; štúdiá 1994 Rím; v diplomatických službách Svätej Stolice 1999 Caracas, 2001 Vatikán; inkardinovaný 15.9.2009; v diplomatických službách Svätej Stolice 2010 Nemecko; výp. 1.1.2019 Ba-sv.Alžbety; far. 1.7.2019 Skalica
Urowidzki Robert, OSPPE TT nar. 7.6.1968 v Elblagu (Poľsko), ord. ; kap. 1996 Oporow, 1997 Trnava-Tulipán
Ušák Vít, SDB TT nar. 9.6.1923 v Radošovciach, ord. 1.7.1953; prof. 1953 Mirabello Monferrato (Tal.); m.p. 1962 Colle Don Bosco (Torino); kap.u sestier 1965 Arignano (Torino), 1966 Raccavione (Cuneo); kap. 1967 L’Aquila, 1968 Forli; prof. 1973 Rím, 1976 Genzano (Rím), špirituál; kap. 1977 Rím, katechéta; direktor saleziánskej komunity 1990 Hronský Beňadik,  m.p. 15.8.1997
Uváček Marian TT nar. 1.6.1970 v Smoleniciach, ord. 21.5.1994; kap. Levice, 1.7.1996 Ba-sv.Alžbety; adm. 1.7.1997 Lukáčovce; poverený starostlivosťou o katechétov 18.1.2001 dekanát Nitra; sudca metropolitného súdu 1.9.2001; po úprave diecéz 14.2.2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy
Uváčik Lukáš BA nar. 8.2.1985 v Piešťanoch, ord. 11.6.2011; kap. 12.6.2011 Skalica; menovaný za sudcu na obdobie jedného roka 13.3.2012; sekretár arcibiskupa 1.7.2012 Ba; far. 1.7.2016 Myjava, 1.7.2020 Ba-Kráľ.rodiny