titulná stránka

A B C Č D E F G H CH
J K L M N O P Q R
S Š T U V W X Y Z Ž

 

0001

V Latinskej Amerike bolo v r.1970 evidovaných 7 500 malomocných. V r.1982 to bolo 279 000. Na celom svete je 10 miliónov malomocných. Microbacterium leprae sa prispôsobilo používaným liekom.
(VTM 9/1987)

 

0002

"Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva sa predstaveným, vôbec si neváži starých ľudí. Dnešné deti sú hotoví tyrani. Nevstanú, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom. Jednoducho povedané: sú veľmi zlé...!"
(Seneca, okolo r.50)

"Stratil som všetky nádeje, pokiaľ ide o budúcnosť našej zeme, keď dnešná mládež prevezme do svojich rúk kormidlo riadenia. Je to mládež nedisciplinovaná, drzá, neznesiteľná..."
(grécky básnik Hesiodos, 720 pred Kr.)

"Náš svet je v kritickom stave. Deti neposlúchajú rodičov, neučia sa, nemajú snahu po vzdelaní. Koniec sveta nie je veľmi ďaleko."
(egyptský kňaz, 2000 pred Kr.)

 

0003

Múdry je ten, kto sa u každého niečomu priučí.
Silný je ten, kto sa vie ovládať.
Štastný je ten, kto sa dokáže vyrovnať so svojím osudom.

 

0004

Ostré výstupky na skalách, ktoré môžu pri páde zraniť, slúžia pri výstupe nahor ako oporný bod.

 

0005

V starom Ríme sledovali, či ľudia obchádzajú zákon. Keď zistili, že niektorý zákon väčšina obchádza, tak ho zrušili, lebo taký zákon bol zlý. Nočné dialógy, 22.1.1993

 

0006

Každá zmena, aj tá, ktorú sme si želali, prináša čosi smutné. S tým, čo odchádza, odchádza totiž aj kúsok z nás. (A.France)

 

0007

Podľa novela Bulata Okudžavu "Stretnutie s Bonapartom".
Generál Opočnin, vojnový mrzák, pozve Napoleona, ktorý je na vojnovom ťažení v Rusku, na večeru do svojho domu a pripravuje naňho atentát. Skôr, než mohol Napoleona zastreliť, pokúša sa o to jeho synovec, ale neúspešne. Opočnin guľku, určenú pre Napoleona, vystrelí do ramena dôstojníka, ktorý chce zastreliť utekajúceho neúspešného atentátnika.
Napoleon, ktorý pochopil, že guľka mala byť pre neho, sa pýta Opočnina, prečo ho nezastrelil. Generál odpovedá: "Lebo život toho mladíka má väčšiu cenu." A potom dodáva: "Keby vás bol ten chlapec zabil, boli by ste zomreli ako veľký človek..."
Vzápätí priniesli Napoleonovi správu, že ruská armáda prešla do ofenzívy a francúzska ustupuje.

 

0008

Treba zanechať všetko rozumovanie a celú duševnú aktivitu preniesť a premeniť na Boha. Ale toto je mystické a tajomné. To nevie nik, iba ten, kto to dostal, a nedostane to nik, iba ten, kto po tom túži, ale nik nemôže po tom túžiť, iba ten, koho až do špiku kostí rozpáli oheň Ducha Svätého, ktorého zoslal na zem Kristus.
sv.biskup Bonaventúra: Cesta mysle k Bohu

 

0009

Bretónsky rybári majú vraj vo zvyku pred vyjdením na more pokľaknúť do piesku a volať Boha na pomoc takto: "Pane, Bože, buď s nami, lebo more je také nezmerné, a naša loďka taká malá."

 

0010

Veľký parník brázdi more, na ktorom sa strhne búrka. Víchrom rozbúrené more hádže loďou ako nejakou hračkou. Všetci cestujúci sa pouťahujú do svojich kajút, kde prežívajú veľký strach o svoj život. Na palube lode zostal však malý chlapec. Neprestal sa hrať a neprejavuje nijakú obavu o svoj život. Keď sa ho po búrke pýtajú, ako mohol byť tak pokojný cez búrku, s detskou úprimnosťou odpovedal: "Prečo by som sa mal báť, keď môj ocko je kapitánom lode."

 

0011

Dnešná liturgia nás vyzýva zamyslieť sa nad tragickými udalosťami zo začiatku 17.storočia. Na jednej strane upozorňuje na nezmyselnosť násilia, ktoré sa rozpútalo proti nevinným obetiam, na druhej strane poukazuje na vynikajúci príklad toľkých Kristových učeníkov, ktorí vedeli podstúpiť akékoľvek utrpenie, len aby nekonali proti svojmu svedomiu. Veď okrem troch košických mučeníkov, mnohé iné osoby a to aj z iných kresťanských vierovyznaní, museli podstúpiť mučenie a znášať tažké tresty, niektorých z nich aj zabili. Ako neuznať napríklad duchovnú veľkosť 24 evanjelických veriacich, ktorých usmrtili v Prešove. Im a všetkým, ktorí znášali utrpenie a smrť pre vernosť svojmu presvedčeniu a svedomiu, Cirkev vzdáva chválu a vyjadruje svoj obdiv.
...
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.
Z homílie Sv.Otca Jána Pavla II. v Košiciach pri svätorečení troch košických mučeníkov 2.júla 1995.

 

0012

Pluralistický a demokratický štát môže žiť a prosperovať iba na základe vzájomného rešpektovania práv a povinností väčšiny a menšiny.
Z homílie Sv.Otca Jána Pavla II. v Košiciach pri svätorečení troch košických mučeníkov 2.júla 1995.

 

0013

Manželstvo je začarovaný kruh. Tí, čo sú mimo neho, chceli by dnu, a tí čo sú v ňom, chceli by z neho von.

 

0014

Holanďania, na pamiatku mieru, ktorý uzavreli s Angličanmi, dali raziť strieborné mince. Na jednej strane mince bolo vyobrazené volské jarmo s nápisom: Iuncti valemus (v jednote sme silní). Na druhej strane boli znázornené dva hlinené krčahy, plávajúce na mori, s nápisom: Collidentes frangimur (pri vzájomnej zrážke sa rozbijeme).

 

0015

Aby bol človek šťastní, vždy mu musí ešte niečo k šťastiu chýbať.

 

0016

Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? ... Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy. (sv.Augustín)

 

0017

Jediné, čo je horšie, ako keď sa o človeku hovorí, je keď sa o ňom vôbec nehovorí. (Oscar Wilde)

 

0018

Je zriedkavé, keď človek žije, väčšina ľudí len existuje. (Oscar Wilde)

 

0019

(Jn 21,15n) Čím mi ukážeš, že ma máš rád, ak nie tým, že budeš pásť moje ovce? Čo mi chceš dať tým, že ma máš rád, keď všetko očakávaš odo mňa? Máš teda čo robiť, ak ma miluješ: Pas moje ovce. (...)
(Jn 21,18) Sem teda mieril Pán, keď hovoril: "Pas moje ovce": trp za moje ovce. (sv.Augustín)

 

0020

Približne 130 000 obyvateľov Indonézie trpí malomocenstvom. Táto ostrovná krajina je počtom ochorení na lepru na štvrtom mieste na svete za Indiou (1,67 milióna), Brazíliou (283 000) a Bangladéšom (136 000). Indonézia patrí medzi krajiny s najpočetnejším obyvateľstvom (195 mil. obyvateľov).
TXT STV 27.3.1996

 

0021

Kto v čo verí
Počet veriacich moslimov sa vo svete od roku 1970 približne zdvojnásobil. Vzrástol totiž o 564 miliónov a dosahuje 1,13 miliardy osôb.
Zásluhu na tom má predovšetkým ich vysoká pôrodnosť. Podiel moslimov na obyvateľstve sveta sa zvýšil z 15,2 % na 19,4 %. Údaje zverejnil nemecký denník Weit am Sonntag.
Podiel kresťanov na celkovom obyvateľstve Zeme sa za posledných 25 rokov nezmenil. Kresťanstvo však predstavuje s 33,7 % z celkového obyvateľstva sveta najrozšírenejšie náboženstvo. Hinduisti na treťom mieste tvoria s 793 miliónmi 12,6 % obyvateľstva našej planéty.
TXT STV 19.5.1996

 

0022

Ženy, ktoré podstupujú interrupciu, zvyšujú riziko, že dostanú rakovinu prsníka. Výskumníci z newyorskej City University zistili, že riziko vzniku rakoviny prsníka významne rastie už po prvej interrupcii. Výsledky výskumu ukazujú, že z 800 000 žien, ktoré prvý raz podstúpili interrupciu, 24 500 ochorelo na rakovinu prsníka.
Príčina súvislosti medzi umelým prerušením tehotenstva a rakovinou prsníka tkvie údajne v prílive hormónov - estrogénu a progesterónu - počas prvých troch mesiacov gravidity. Po normálnom ukončení tehotenstva pôrodom sa hladiny hormónov vyrovnajú prirodzene, ale po interrupcii je telo oklamané...
TXT STV 12.10.1996

 

0023

Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. (sv.Augustín)

 

0024

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta. (Ján Pavol II. mládeži, Hradec Králové 26.4.1997)

 

0025

Prestížnu cenu štátu Idaho získal 15-ročný Američan N.Zohner, ktorý na vedeckom výskume dokumentoval všeobecnú vzdelanostnú obmedzenosť, ľahkovernosť a naivnosť svojich rovesníkov. Presvedčil ich o nevyhnutnosti zakázať chemickú zlúčeninu dihydrogén monoxid.
Spolužiakom predložil vedeckú argumentáciu, podľa ktorej táto chemikália spôsobuje každoročne tisíce utopení, vedie k nadmernému poteniu, zvracaniu a spôsobuje eróziu. A nič sa proti tomu nedá robiť.
Štyridsaťtri spomedzi 50 oslovených rovesníkov podpísalo memorandum požadujúce prísny zákaz dihydrogénu monoxidu. Len jeden spolužiak zistil, že za týmto vedeckým názvom sa skrýva - voda.
TXT STV 26.10.1997

 

0026

Ženy sú na to, aby sme ich milovali, nie na to, aby sme ich chápali. (Oscar Wilde)

 

0027

Až polovica všetkých neželaných tehotenstiev sa vo svete končí potratom. Každý rok sa rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva približne 26 miliónov žien. Vyplýva to z výsledkov štúdie Ústavu Alana Guttmachera, ktoré zverejnili vo štvrtok (21.1.1999) vo Washingtone.
Najfrekventovanejšie sa interrupcie vykonávajú v štátoch východnej Európy. Ako príklad sa uvádza Rumunsko, kde sa v priemere rozhodne ročne k takémuto zákroku 80 žien z 1000. V celosvetovom priemere je pritom 35 žien z 1000. Približne 22 percent z 210 miliónov tehotenstiev, ku ktorým dochádza každý rok, je neplánovaných. Najnižšiu mieru potratov má Španielsko a Írsko. V oboch krajinách sú však interrupcie s výnimkou určitých prípadov zakázané.
STVtext 22.1.1999

 

0028

Pápež Ján Pavol II. pri návšteve Mexika vyhlásil 12.december za deň Panny Márie z Guadalupe a náboženský sviatok celej Ameriky.
Zjavenie Panny Márie v Guadalupe v r.1531 podnietilo deväť miliónov Indiánov ku konverzii v priebehu desiatich rokov. Bazilika v Guadalupe je po Vatikáne údajne najviac navštevovaným pútnickým miestom katolíkov vo svete.
podľa STVtext 24.1.1999

 

0029

Klonované zvieratá trpia na extrémne a smrteľné abnormality v oveľa väčšej miere ako zvieratá, ktoré majú dvoch rodičov, tvrdia americkí vedci.
Pokusy vyrobiť genetické repliky z jedného rodiča sa dostávajú do konfliktu s niečím, čo by sa dalo označiť ako ochrana samotnej prírody proti klonovaniu. Vo väčšine prípadov zomierajú klony buď pri narodení, alebo skoro po ňom, a predstavujú veľké ohrozenie života matky.
Veľký podiel úmrtí a abnormalít môže byť spôsobený zlyhaním genetického mechanizmu - akéhosi "odtlačku", ktorý má zabezpečiť vznik zvierat s vyváženým genetickým materiálom od dvoch partnerov samca a samičky.
STVtext 12.5.1999

 

0030

Taliánska pobočka švédskeho nábytkárskeho koncernu IKEA musela stiahnuť svoj reklamný slogan na nedeľný predaj po tom, čo narazila na rozhodný odpor svojich katolíckych zamestnancov.
“Už žiadne náboženstvo - teraz máme otvorené aj všetky nedele,” oznamovali billboardy rozšírenie predajného času. Heslo reagovalo na to, že podľa striktného prekladu Biblie je práca v nedeľu zakázaná. Odpor proti tomuto textu vyvolali najprv veriaci zamestnanci supermarketu IKEA v Corsico pri Miláne. K nim sa potom solidárne pridali aj nábožensky nezameraní zamestnanci a odborové organizácie.
ČT-TEXT 9.9.2001

 

0031

Maratónec
Veľakrát môžeme byť svedkami, že ľudia sa nezastavia ani pred najväčšími obetami. Pritom však nie vždy možno povedať, že prinesená obeta má svoj zmysel a význam.
Taký je aj historický príbeh, ktorý dal námet maratónskemu behu: Keď gréci vyhrali vojnu pri Maratóne, posol so správou o víťazstve dal do svojho behu všetku energiu. Keď dobehol do mesta vládal ešte oznámiť víťazstvo - a padol mŕtvy. Aký zmysel mala táto obeta? Víťazstvo bolo už isté, nič by sa nestalo, ak by dorazil o niekoľko hodín neskôr. Stal sa slávnym? Ťažko, veď nevieme ani ako sa volal, ani kde je pochovaný. Jeho obeta neosožila ani druhým, ani jemu samému.
I dnes sú ľudia ochotní nezmyselne prinášať obety bez významu. Keď však majú priniesť obetu Bohu, hoc ako malú, už sa vzpierajú. A práve táto človeka obohatí...

 

0032

Slnečné lúče pomáhajú supom vzlietnuť
Veľké vtáky majú problém vzlietnuť. Ich telo je veľmi ťažké a tak odlepiť sa od zeme ich stojí mnoho energie. Niektoré druhy supov alebo kondorov však dokážu využiť pomoc. Ráno, keď začne slnko intenzívne hriať, postavia sa na skalu a rozprestrú krídla. Vzduch pri zemi sa začne zohrievať, od lúčov dopadajúcich na zem, a začína stúpať hore. Keď vták pocíti v krídlach stúpajúci vzduch, odrazí sa od zeme. Prúd teplého vzduchu ho nadnesie a tak ľahšie vzlietne.
Podobne i človek sám nemôže stúpať k Bohu. Sú to práve lúče božej milosti, ktoré môže človek "zachytiť" a tie mu pomôžu ísť hore.

0033

Známy softvérový magnát, asi najbohatšia firma v súčasnosti na svete - Microsoft, začínala doslova z ničoho. Bola to len skupinka mladých "fanatikov", nadchnutých pre počítače. Všetko ich konanie bolo zamerané len na prácu. V budove, kde založili svoju firmu, trávili celý čas. Mali tam spacáky, kto bol unavený išiel si pospať, inak stále pracovali. Nielenže nechodili na zábavy, spoločenské udalosti, do kina, či divadla, ale ani domov. Tu pracovali, spali i jedli. Všetkého sa zriekli pre svoje nadšenie dosiahnuť úspech vo výpočtovej technike. A práve toto obetavé nadšenie im prinieslo skvelý výsledok.
Čo o nich hovoria ľudia? Že sú to géniovia, zapálení pre prácu. Že svojou šikovnosťou, umom, i tým, že ich nič nerozptyľovalo dosiahli vrchol. Nikto nepovie, že by boli čudáci, alebo že je neprirodzené, keď nešli na zábavu.
Ak však hovoríme o oddaní sa Bohu, o zriekaní sa pre nebo, ľudia hneď reagujú opačne. Kto to má teda pomýlené?

 

0034

Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov. (Ján Pavol II.)

 

0035

VYSOKÉ PERCENTO SAMOVRÁŽD PO POTRATOCH
Ženy po potrate sú viac ohrozené sklonmi k samovražde ako ženy, ktoré dieťa porodili. vyhlásil to americký vedec David Reardon v interview pre katolícku spravodajskú agentúru CNS vo Washingtone. Podľa štúdie z tejto oblasti je podiel samovrážd u 100 000 žien, ktoré prkonali potrat 7,8. U matiek je tento podiel 3,0. V priemere si v USA zo 100 000 žien zoberie život 5,2. Štúdia bola podľa vedca zostavená na základe lekárskych správ a úmrtných listov u 173 000 žien vo veku medzi 15 a 44 rokmi.
'Naše čísla sa zakladajú len na písomne zachytených údajoch,' zdôraznil Reardon. 'Nevykonávali sme prieskum u žien o ich problémoch po ukončení tehotenstva. Písomné údaje ako základ spôsobujú, že štúdia má výpovednú silu. Tak sa definitívne dokázalo, že po potrate nastávajú skutočne hmatateľné negatívne následky. Mimoriadne ohrozené z hľadiska sklonu k samovražde sú maloleté dievčatá,' zdôraznil americký vedec. (TK KBS 19.4.2001)

 

0036

Biskup Baláž odmietol vrtuľník a riskoval s ostatnými pacientmi
Biskup Baláž prišiel na oddelenie kardiológie Nemocnice F. D. Roosevelta v sprievode svojho synovca začiatkom novembra. 'Už dlhší čas som bol pod stálou lekárskou kontrolou. Šiesteho októbra som prvýkrát pocítil bolesť srdca,' spomína. 'Špeciálne vyšetrenie ukázalo, že mám na 90 percent zúžené dve srdcové cievy a reálne mi hrozí infarkt. Lekári mi odporučili okamžitú operáciu. Zároveň sa však ospravedlnili, že mi nemôžu pomôcť, lebo im v špeciálnom prístroji chýba lampa. Hneď som mobilom informoval pána premiéra Dzurindu o tom, v akej situácii sa nachádzam nielen ja, ale ďalších asi 50 pacientov. Jeho reakcia bola blesková. Povedal mi, aby som počkal sedem minút. Vzápätí mi ponúkli prevoz do Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave s tým, že ma budú ihneď operovať.' Biskup Baláž však s poďakovaním odmietol. 'Bol som pri tom, keď povedal, že za ponuku operácie v Bratislave i prevoz vrtuľníkom ďakuje, ale že si počká na novú RTG lampu v Rooseveltovej nemocnici spolu s ostatnými,' prezradil nám primár kardiológie MUDr. Peter Mečiar. 'RTG lampu sme mali pokazenú už štvrtý mesiac. Vzhľadom na jej cenu - 1,4 milióna Sk, bolo získanie novej v nedohľadne a desiatky pacientov čakali v poradovníku. Na čo? Ani sám neviem. Povedať, kedy lampa bude, sme im totiž nevedeli. Akútne prípady sme síce operovali, bolo to však na hranici únosnosti. Nikde vo svete by za takýchto podmienok tieto zákroky nerobili...'
Lampa prišla za jedimý deň
Po biskupovom
oznámení, že nechce pre seba žiadne výhody a bude trpezlivo čakať na novú lampu s rovnako postihnutými spolupacientmi, sa spustil kolotoč bleskových rozhodnutí. 'Ešte v ten deň mi oznámili, že nová lampa odchádza z Mníchova, ráno bude na Slovensku a s ňou prídu aj technici, aby ju vzápätí namontovali. Ďalší deň ma operovali,' opisuje neuveriteľnú rýchlosť biskup Baláž. Vďaka jeho počinu má oddelenie kardiológie vyriešenú situáciu na ďalších 5 - 6 rokov. Toľko by lampa mala vydržať.
To, ako sa biskup zachov
al, považuje za úplne bežnú vec. Popri opätovnom zdraví si cení priateľstvo, ktoré ho spája s ošetrujúcimi lekármi i personálom. 'Nie je to na moju chválu, bola to úplná samozrejmosť. Snažím sa o to aj v drobnostiach každodenného života. Pochádzam zo šiestich detí, otec mi zomrel 20 dní pred mojím narodením, pretĺkali sme sa s mamou, ako sa dalo. Keď ide o život, mali by byť v pohotovosti všetci, počnúc ministrom a končiac sestrou. Je to pre mňa veľké ponaučenie, podobné situácie ľudí ohromne zbližujú. Nepochybne sú aj dokonalejšie kardiocentrá, toto však vyniká ľudským prístupom personálu.' Pri odchode z nemocnice sa Rudolf Baláž zaujímal, čo najviac ešte oddeleniu chýba. 'Povedali mi, že prenosné EKG,' dodáva biskup, ktorého pričinením by v najbližších dňoch mali na oddelenie vyše dvestotisícový prístroj dostať... (NOVÝ ČAS 19.12.2001)

 

0037

Eutanáziou končia najmä ženy
Psychologička Silvia Sara Canettoová z Colorado State University nedávno publikovala kurióznu štatistiku: dve tretiny ľudí, ktorí skonajú pri asistovanej samovražde, sú ženy. Navyše, väčšinu z nich z 'láskavosti' zabijú muži. Mnohí ľudia na túto skutočnosť nazerajú čisto pragmaticky, vidia za ňou možné (nielen hmotné) výhody muža či racionálne nazeranie žien na svoj zdravotný stav a z neho vyplývajúce osobné rozhodnutie.
Ale treba si dávať pozor na tých, ktorí eutanáziu prezentujú ako dar pre ženu. Ide o fatálny dar, spojený s dlhou tradíciou obetovania sa ženy.
Canettová so študentkou Janet Hollensheadovou sa zamerali na trendy v eutanázii; skúmali záznamy (z 30-ročného obdobia) Hemlock Society – organizácie, ktorá obhajuje asistovanú samovraždu či 'zabitie z láskavosti'. Hemlock Society definuje eutanáziu ako 'zabitie definitívne a nevyliečiteľne chorej osoby, aby sa zbavila utrpenia, pričom trpiaca osoba o tomto zámere nemusí nutne vedieť'. 85 percent záznamov spoločnosti neobsahovalo informáciu, či si obeť v podstate želala zomrieť. Vo viac ako 70 percentách prípadov eutanázie mali obete viac ako 60 rokov a iba tretina opísala svoj stav ako konečné štádium ochorenia.
'Muži si berú život (svoj aj iný) častejšie ako ženy,' konštatuje Canettová. Zatiaľ nie je jasné, prečo sú muži náchylnejší 'zabiť z láskavosti' skôr ženy ako iných mužov. Canettová ponúka zopár hypotéz, prečo je pravdepodobnejšie, že zomrú ženy; môžu si osvojiť sociálny model, ktorý podceňuje život ženy. Namiesto toho, aby žiadali pomoc či podporu, žiadajú smrť. 'Požiadavka zomrieť môže maskovať depresiu. Je nebezpečné, ak sú staršie ženy jednotne ovplyvnené legalizovaním zrýchlenia smrti. Mnohé ženy nemajú silu ani ochotu urobiť slobodné rozhodnutie, najmä keď sú choré a oslabené.
'Sloboda zomrieť je veľmi zvláštna sloboda,', hovorí Canettová. (SME 4.10.2001)

 

0038

Hodinky a viera
"Čo majú hodinové ručičky, malý fosforeskujúci ruženec a viera spoločné? Odpoveď: schopnosť žiariť v tmách.
Práve tak, ako fyzikálne fosforeskovanie predmetov môže zoslabnúť, ale znovu sa zintenzívni, keď sa predmet vystaví slnku, tak aj veriaci môže znovu obnoviť svoje duchovné vyžarovanie, keď sa vystaví svetlu Kristovej tváre. Táto tvár je iste ľudská, ale predovšetkým je božská."
Raniero Cantalamessa, OFM cap., pápežský kazateľ, pôstna meditácia 8. marca 2002

 

0039

Kto môže vytrvať v čistote na slávu Pánovho tela, nech pokorne vytrvá. Ak sa tým vystatuje, je stratený. A ak si niekto myslí, že je väčší ako biskup, zahynie. Patrí sa, aby ženísi a nevesty vstupovali do manželstva po porade s biskupom, aby to bolo manželstvo podľa Pána, a nie zo žiadostivosti. Nech sa všetko deje na Božiu slávu. Biskupa počúvajte, aby aj Boh počul vás. Som ochotný položiť svoj život za tých, čo sú podriadení biskupovi, kňazom, diakonom. Bol by som rád, keby som mal s nimi podiel v Bohu.
List sv.biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Polykarpovi

 

0040

Človeče, prečo si tak málo ceníš seba, keď si taký vzácny Bohu?
Prečo zisťuješ, z čoho si stvorený - a načo si stvorený, to neskúmaš?
sv.biskup Peter Chryzológ, učiteľ Cirkvi (ravenský biskup r.424-450)

 

0041

Dvaja muži padnú do komína. Jeden vyjde si zašpinenou tvárou, druhý vyjde čistý. Ktorý sa pôjde umyť? Ten s čistou tvárou. Zašpinený sa pozrie na toho druhého a povie si: "Aké šťastie, že sme sa nezašpinili." Ten s čistou tvárou sa pozrie na špinavého a ponáhľa sa umyť.
Závisí to však od uhla pohľadu: Keď sa pozrú na svoje ruky, čistý spozná, že sa nemusí umývať, druhý však zbadá, že má ruky od sadzí a tak sa ide umyť.
(z taliánskeho televízneho serialu Don Matteo)

 

0042

Lev XIII. o slobodomurárstve (Encyklika Humani generis 1894)
V posledných 150 rokoch sa slobodomurárstvo stalo veľmi početným a pomocou bezočivej opovážlivosti a prefíkanosti ovládlo všetky stupne spoločenskej hierarchie a zaujalo v lone novodobých vlád svoje panstvo rovnajúce sa takmer monarchii... Podľa ich ideológie má vo všetkých veciach najvyššie postavenie ľudský rozum. Odtiaľ plynie znevažovanie kresťanského náboženského kultu, zavrhnutie celej zjavenej viery a tým aj Katolíckej cirkvi. Odtiaľ pramení tendencia slobodomurárov odlúčiť štát od Cirkvi a úplne vylúčiť vplyv Cirkvi na verejné záležitosti a na vládu... Slobodomurársky naturalizmus neuznáva, že ľudská prirodzenosť je narušená, všetky túžby a vášne pokladá za dobré, a preto podporuje neviazanosť v literatúre, divadle a umení, ktorú nazýva realizmom, preto znižuje v rodinnom živote manželstvo na púhu dohodu, podporuje výchovu detí bez náboženstva, aby si sami vytvárali svoje náboženstvo až dorastú alebo žili bez neho... Aby sa tieto pohanské postoje stali spoločným zákonom a prenikli do ľudových más, snaží sa slobodomurárstvo o ovládnutie celej výchovy, vylučuje z nej kňazov a duchovné osoby a chce, aby ľud bol bez vyznania. 

 

0043

Už ďalej nemlčať
Už nechcú ďalej mlčať – ženy, ktoré si dali urobiť potrat. Celý január sa zhromažďujú v mnohých mestách Spojených štátov, aby otvorene hovorili o svojich skúsenostiach.
Silent No More - Už ďalej nemlčať – tak sa nazýva kampaň, ktorá chce verejnosť oboznámiť s psychickými i fyzickými následkami potratu. Hovorkyňou akcie je modelka Jennifer O´Neillová, ktorá má za sebou nútený potrat:
“Je absolútne potrebné, aby
sa o tejto téme konečne vyslovila celá pravda,” hovorí modelka.
“My sme tým hlasom, ktorý nechcú vypočuť!” zdôrazňuje Georgette Forneyová, spoluzakladateľka Silent No More. “Veľa sa hovorí o právach a slobodnej voľbe žien, ale sotva niekto sa stará o tie ženy, ktoré prežili potrat. Veľmi ľutujem svoj vlastný potrat a viem, že druhé cítia to isté. Po 30 rokoch uzákoneného potratu je naozaj čas, aby boli vypočuté ženy, ktoré to prežili na vlastnom tele.”
“Kampaň sa obracia na ženy, ktoré trpia tým, čo preži
li, ale nedokážu to vyjadriť. Ide o to, aby sme našli pokoj,” hovorí Susan Renne Mosleyová, ďalšia aktivistka kampane. “Dáva nám to nádej. Našli sme pomoc a ostatné tieto ženy ju môžu nájsť tiež.”
(TK KBS 21. 01. 2003)

 

0044

Čo je VOODOO
Voodoo (čítaj vúdú) je magicko-náboženský kult, ktorý na Haiti priniesli so sebou západoafrickí otroci, ktorých sem dopravili Francúzi. Je to zmes domorodých náboženských predstáv a kresťanských prvkov. Uctievajú sa africké božstvá a predkovia. K najdôležitejším charakteristickým znakom kultu patrí posadnutosť, "živí mŕtvi" (zombies) a tanec do extázy. Čarodejníci alebo "kňazi" zvyknú obetovať hady, kozy a sliepky. Prívrženci tohto kultu si od neho sľubujú vyliečenie z chorôb, osobný úspech a uspokojenie práva na pomstu.

 

0045

Lakomý mních a kostolník
Podľa povestí sa vo františkánskom kostole dejú čudné veci. Spomína sa polnočná omša i tajná husitská chodba. Ale zabúda sa na príhody kostolníka - frátra z kláštora. Keď nemohol jednu noc zaspať, rozhodol sa, že bude rozjímať pred oltárom. Kľakol si a vzopäl ruky k modlitbe. Po chvíli však uvidel, že sviece horia a k oltáru pristupuje kňaz. Po krátkom váhaní sa pripojil k omši ako miništrant. Keď sa kňaz otočil do haly chrámu, fráter zbadal, že je to kostlivec. S námahou a vo veľkom rozrušení dominištroval omšu.
Pred odchodom mu kňaz povedal: "Prosím ťa, príď aj na budúcu noc, aby si mi pomáhal. Bez miništranta nemôžem slúžiť omšu. Je to môj trest zato, že som počas života porušil sľub chudoby. Zh
romažďoval som peniaze a pred mojím predstaveným som ich zatajil." Udalosť sa stala pred adventom, fráter miništroval kostlivcovi vi mníchovi až do poslednej noci pred Štedrým dňom.
Kostlivec sa poďakoval frátrovi a prezradil mu, kde skryl peniaze. Potom
sa s ním rozlúčil a povedal, že na ďalšiu noc už nemusí prísť. Kostolník fráter odovzdal nájdené peniaze svojmu predstavenému a vyrozprával mu celý nezvyčajný príbeh. Dozvedel sa, že mních-kostlivec žil pred sto rokmi...
(PRAVDA 20.7.2002)

 

0046

Americký prezident George Bush v príhovore pri príležitosti Dňa nezávislosti 4.7.2002 odmietol rozhodnutie federálneho súdu, ktorý v prísľuboch vernosti zakázal používať výrazy vzťahujúce sa na Boha. "Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom," povedal Bush v malom mestečku Ripley v Západnej Virginii, kam prišiel osláviť sviatok vzniku USA.

 

0047

Prečo v Biblii muži mohli mať viac manželiek, slúžky a konkubíny, ale teraz to už nie je možné?
Z toho istého dôvodu, prečo vám na parkovisku stojí auto, a nie ťava.
(z taliánskeho televízneho serialu Don Matteo)

 

0048

Biblia je ako mapa. Študovať ju, ešte neznamená, že sa dostaneme do cieľa. Treba nasadnúť do auta, naštartovať a ísť.
(Ulrich Parzany, ProChrist - Essen 17.3.2003)

 

0049

Svätá Klára z Assisi, zakladateľka rehole klarisiek, ktorej členky žijúp vprísnej izolácii od sveta za múrmi kláštorov,  mohla raz počas vianočnej noci pozorovať na stenách svojej kláštornej cely jasličky a obrady vianočnej slávnosti, ktoré sa odohrávali v kostole Panny Márie Anjelskej pri Assisi.

 

0050

Celé evanjelium je veľkým pochodom. Kráča Mária, ponáhľa sa navštíviť Alžbetu. Mária a Jozef idú z Nazareta do Betlehema. A potom z Betlehema do Egypta a z Egypta do Nazareta.
Ježiš chodí krížom-krážom po palestínskych cestách. Učeníkom káže: "Iďte a ohlasujte moje evanjelium."
Usilovali sa ho definitívne zastaviť, tým že ho pribili na kríž a zapečatili hrob. A našli ho na ceste do Emauz v spoločnosti dvoch malomyseľných učeníkov, Krista nič nezastaví...
Alessandro Pronzato: NEPOHODLNÉ EVANJELIÁ

 

0051

Raz som sa náhodou dostal na jedno známe pútnické miesto a zamiešal som sa medzi pútnikov, patriacich do zámožných (a možno aj o dajaký stupienok vyšších) vrstiev.
Popoludní mala byť slávnostná krížová cesta po vyznačenej trase v parku. Pocta niesť kríž pripadla jednému veľmi nábožnému a zámožnému veľkostatkárovi. V určitom prostredí dokonca i pokora je výstavným luxusom a výsadou, ktorú možno zplatniť.
Tesne pred pobožnosťou na veľké prekvapenie sa zistilo, že chýba kríž ktorý mal zaťažiť tie zbožné ramená. Všetci sa usilovali zachrániť situáciu. Každý robil čo mohol. Až z toho dýchavičného hľadania nastal zmätok. Ale kríž sa nepodarilo nájsť. Treba priznať, bolo to čosi komické.
Odvážil som sa poradiť: pohľadajte dajakého chudobného... Vy boháči, musíte kríž hladať, kým chudáci ho stále nosia na pleciach.
Vyslúžil som si len pohŕdavé úškľabky. Nepovažoval som za vhodné naliehať ďalej, aby som úplne nepokazil slávnosť, presnejšie: Krížovú cestu.
Alessandro Pronzato: NEPOHODLNÉ EVANJELIÁ

 

0052

Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadá prvý. (Emil Krapka, SJ)

 

0053

Moje sebazaprenia spočívali výlučne v tomto: ovládať vôľu, prispôsobiť sa náhľadom iných, nereagovať príkre na ich počínanie, robiť svojmu okoliu malé, nenápadné služby.
(sv.Terézia z Lisieaux)

 

0054

Perfektné telo nie je všetko
Perfektné telesné predpoklady zvyšujú sebavedomie v posteli. Každý štvrtý muž sa podľa prieskumov považuje za neporaziteľného milenca, pretože je “dobre vybavený”. Tiež 21 percent žien usudzuje, že ich skvelá telesná postava je dôvodom zvláštnych posteľových kvalít.
Mníchovský sexuológ Paul Kochenstein má však že vraj dobrú správu aj pre všetkých ostatných: Len skvelé telo už dávno nie je zárukou kvalitného sexu.
Omnoho dôležitejšie, než zadoček k nakúsnutiu je totiž schopnosť a ochota mať na lôžku potešenie zo sexuálnej radosti druhého. Zavedené klišé a tlak na “výkonnosť” mnohokrát bráni “využitiu skutočného erotického potenciálu”.
Mnohé z navyknutých predsudkov sú falošné, tvrdí sexuológ. Nie je pravidlom, že ten, kto má veľa skúseností a vysnívané telesné predpoklady, je tiež dobrý v posteli.
Receptom k úspechu nie je ani bezmedzná otvorenosť pri sexe. 61 percent mužov a 23 percent žien sa považuje za dobrých preto, že partnerovi splnia všetky sexuálne priania. Pocity ostychu a rôzne tabu ale patria podľa experta k sexualite tiež. Tie vraj môžu byť omnoho vzrušujúcejšie než “bezuzdné hŕŕ na to”.
(teletext TV NOVA 28.3.2000)

 

0055

Veríš v posmrtný život?
Áno. Verím, že človek nesmie odísť z vlastnej vôle. Ak by sa to tak stalo, tak by to riadne odpykal.
Věra Caltová, divadelná fotografka (ČT 1998)

 

0056

Katarína Jagellovská bola ženou fínskeho vojvodu Vasu. Keď si Fínsko podmanil švédsky kráľ Erich, bol vojvoda odsúdený na doživotný žalár. Katarína prosila kráľa, aby mohla ísť so svojím mužom do žalára. Kráľ sa ju usiloval od toho odhovoriť: "Viete, že váš muž už nikdy neuvidí denné svetlo?"
"Viem," odpovedala.
"A viete aj to, že s ním nebudú zachádzať ako s vojvodom, ale ako s vlastizradcom?"
"Áno, viem. Ale či je slobodný, alebo vo väzení, je to môj muž."
"Ale teraz vás už nič neviaže k vášmu mužovi," namietal kráľ, "ste slobodná."
Katarína stiahla z ruky prsteň a podala ho kráľovi so slovami: "Veličenstvo, čítajte!"
Na prsteni boli vyryté latinské slová: "Mors sola", čo znamená - len smrť nás môže rozdeliť.
Kráľ už potom nenamietal. Katarína šla so svojím mužom do väzenia a ostala tam, kým kráľ nezomrel a muž sa dostal znovu na slobodu.

 

0057

Kapucín Raniero Cantalamessa, kazateľ Pápežského domu Jána Pavla II. spomínal: Keď som po prvý raz kázal v Chráme sv. Petra a uvedomil som si, že musím hovoriť veľmi pomaly, pretože môj hlas sa odrážal a bola tam silná ozvena. Ale keď som hovoril pomaly, moja kázeň trvala o 10 minút dlhšie, ako bolo plánované. Prefekt Pápežského domu si robil odôvodnené starosti a stále sa pozeral na hodinky.
Pápež si ho po kázni zavolal a vľúdne mu dohovoril, že keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky!
(TK KBS 19.7.2004)

 

0058

Malý skeptik

V brušku tehotnej ženy boli raz tri embryá... Jeden z nich bol malý veriaci, druhý malý pochybovač a ďalší bol malý skeptik.
Malý pochybovač sa pýta: Veríte vlastne v život po pôrode?
Malý veriaci: Áno, je jasné, že to existuje. Náš život tu je (naplánovaný) len na to, aby sme rástli a aby sme sa pripravili na život po pôrode, aby sme boli potom dosť silní pre to, čo nás čaká.
Malý skeptik: Blbosť, to predsa neexistuje. Ako by vôbec mal vyzerať život po pôrode?
Malý veriaci: Ani ja to neviem presne. Ale určite tam bude oveľa jasnejšie ako tu. A možno tam budeme pobehovať a jesť ústami.
Malý skeptik: To je haluz! Pobehovať, to sa predsa nedá. A jesť ústami, aká smiešna predstava. Existuje predsa pupočná šnúra, ktorá nás živí. Okrem toho je nemožné, aby bol život po pôrode, pretože pupočná šnúra je teraz príliš krátka.
Malý veriaci: Ale áno, určite je to možné. Bude to akurát všetko trochu inak.
Malý skeptik: Ešte sa nikto nikdy nevrátil späť spoza pôrodu. Pôrodom sa život končí. A život je jedno trápenie a je temný.
Malý veriaci: Aj keď tak presne neviem, ako bude vyzerať život po pôrode, v každom prípade budeme potom vidieť mamu a ona sa o nás postará.
Malý skeptik: Mama?!? Ty veríš v nejakú mamu? A kdeže je?
Malý veriaci: Veď tu všade okolo nás. Sme a žijeme v nej a skrze ňu. Bez nej vôbec nemôžeme existovať.
Malý skeptik: Hlúposť! Nič z nejakej mamy som ešte nevidel, takže nemôže ani existovať.
Malý veriaci: Niekedy, keď sme úplne ticho, môžeš ju počuť spievať. Alebo cítiť, keď hladká náš svet. V každom prípade verím, že náš vlastný život začne potom!

 

0059

Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc v dome bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní v studenej pivničnej izbe. Akonáhle si ustlali na tvrdej podlahe, starší anjel uvidel dieru v stene a opravil ju. Keď sa mladší anjel udivene spýtal prečo, starší odpovedal: „Veci nie sú také, akými sa zdajú.“
Ďalšiu noc si šli odpočinúť do domu chudobného, ale pohostinného farmára a jeho ženy. Po tom, čo sa s nimi manželia podelili o trochu jedla, čo mali, povedali anjelom, aby spali v ich posteli, kde si dobre odpočinú. Ráno po svitaní našli anjeli farmára a jeho ženu v slzách. Ich jediná krava, ktorej mlieko bolo jediným príjmom rodiny, ležala mŕtva v chlieve.
Mladší anjel sa pýtal staršieho: „Ako sa to mohlo stať? Prvý muž mal všetko a ty si mu pomohol,“ vyčítal. „Druhá rodina mala len tú kravu a tá im zomrela. Prečo???“
„Veci nie sú také, akými sa zdajú,“ odpovedal starší anjel. „Keď sme boli v pivničnej izbe, všimol som si, že v tej diere v stene bola zásoba zlata. Keďže majiteľ bol posadnutý chamtivosťou a lakomosťou, opravil som stenu, aby zlato nenašiel. Keď sme ďalšiu noc spali vo farmárovej posteli, prišiel si anjel smrti pre jeho ženu. Dal som mu namiesto nej kravu.“

 

0060

Zachránení počas katastrofy tsunami v juhovýchodnej Ázii

V nedeľu 26.decembra 2004 prišlo k silnému podmorskému zemetraseniu neďaleko Sumatry. Zemetrasenie vyvolalo vlny tsunami, ktoré ničivo zasiahli zvlášť Indonéziu a Srí Lanku, tiež Indiu a Thajsko, Maledivy, Barmu a Malajziu, ale aj africkú Keňu, Tanzániu a Somálsko. Mnohé ostrovy zmizli z mapy zeme, ľudských obetí bolo asi 150 000 a tých, čo prišli o všetko, včítane strechy nad hlavou boli stotisíce.
V najväčšom indickom pútnickom mieste Vailankanni sa v bazilike Panny Márie, ktorú   ročne navštívi až 1,5 milióna pútnikov, sa v tú nedeľu zhromaždilo na svätú omšu vyše 2000 veriacich, keď sa cez toto miesto prevalila viac ako desaťmetrová vlna tsunami, spôsobená zemetrasením v mori. Pútnikov a Boží chrám vlny obišl
i! Iba múry okolo komplexu budov boli zničené. No obyvatelia mesta a pútnici, ktorí sa zdržiavali na pobreží pred chrámom alebo nakupovali v uliciach mesta s 5000 obyvateľmi boli zmietnutí vlnami. Správca pútnického miesta počíta na ploche v dĺžke jedného kilometra okolo svätyne s 1000 mŕtvymi.
“Doteraz sme vyprostili viac ako 800 mŕtvol,” hovor
í jezuita páter Xavier, ktorý je správcom pútnického centra ležiaceho 300 kilometrov južne od Madrasu. A 150 dobrovoľníkov z katolíckych farností diecézy ešte stále vyťahuje z trosiek mŕtve telá.
Viac ako 1500 domov a chát v okolí pútnického miesta je zničených, ako informuje jezuitský novic John Michael, ktorý pricestoval z 200 kilometrov vzdialeného mesta Madurai, aby tu pomáhal. Z takmer 1000 zamestnancov
pútnického miesta neprišli do práce dve tretiny. Koľkí z nich sú mŕtvi a koľkí sa starajú o svoje rodiny a zničené byty a domy správca svätyne nedokáže odhadnúť.
(podľa TK KBS 4.1.2005)

Proticirkevnému nariadeniu vďačí 400 kresťanov na indonézskom ostrove Sumatra za svoj život. Miestne orgány v meste Meulaboh v prevažne islamskej provincii Aceh, zakázali kresťanskému s spoločenstvu sláviť 25. decembra vianočné bohoslužby. Povolili iba slávenie mimo mesta na kopci. Kresťania tam strávili aj noc. Keď na ďalšie ráno prišli vlny cunami, ktoré na Sumatre usmrtili viac ako 120 000 ľudí, tento kopček zostal od katastrofy ušetrený. Meulaboh bolo na 80 % zničené a o život prišlo tiež 80 % jeho obyvateľov.
Svedkovia vypovedali, že ušetrenie kresťanov od katastrofy ľudí celkom zmiatlo. Mnohí moslimovia sú toho názoru, že kresťanský Boh ich potrestal, pretože im zakázali vianočné bohoslužby. Iní zasa nemohli uveriť, že nijaký kresťan nezomrel, zatiaľ čo niekoľko desiatok tisíc mosli
mov prišlo o život iba v tomto jednom meste. Kresťania pociťujú toto svoje “osvedčenie sa” ako úlohu svedčiť o svojom Bohu, ktorý ich zachránil.

0061

V šoubiznise zväčša miesto pre vyznanie viery nie je. Predsa však občas môže zaznieť, a to nenásilne a úplne prirodzene. Bolo to tak aj pri vystúpení Moniky Havlíčkovej, ktorá ako prvá v poradí spievala v semifinále 2.ročníka súťaže Česko hledá Superstar.
Porotca O.Soukup jej vystúpenie ohodnotil slovami: "Barvu hlasu máte strašně dobrou, a tú jste dostala od Boha."
Monika na to odpovedala úplne spontánne: "To musím poděkovat Jemu. A děkuji i Vám!"
Nezdá sa, že by to z jej úst znelo len ako fráza.

 

0062

Prorocký sen dona Bosca o dvoch stĺpoch

 

0063

Reakcie na film Mela Gibsona "Passion" - Utrpenie Krista

 

0064

Mesačného chlapca vyhodila zúfalá matka Tracinda Foxeová z tretieho poschodia horiaceho domu v americkom Bronxe. Požiar jej odrezal únik z domu a oheň i dym priamo ohrozovali ju i dieťa.
Pouličná kamera zachytila okamih, keď dieťa v bielej perinke, letiace z výšky asi deviatich metrov, chytil zamestnanec bytového podniku Felix Vazquez. Zábery v zápätí obleteli celý svet.
Amatérsky hráč baseballu na pozícii chytača, využil svoje schopnosti. Prizeral sa na ulici požiaru, keď zbadal, čo sa zúfalá žena chystá urobiť. Pohotovo preskočil oplotenie a pribehol pod okno, kde mu podajúce dieťa vletelo priamo do náručia.
"Modlila som sa, Bože, zachráň môjho syna," zverila sa žena, keď ju hasiči dopravili do bezpečia.

 

0065    Panna Mária odplavená s ľuďmi do mora

„Prečo?“ Odpoveď na túto otázku hľadá sestra Callixta od 26. decembra 2004. Odo dňa, keď vlny cunami vtrhli na mestečko Matara na Srí Lanke.
Predstavená kláštora Sestier Božieho milosrdenstva bola predpoludním na druhý sviatok vianočný medzi 120 návštevníkmi bohoslužieb v Kostole Našej Pani z Matary, ktorý delí od pláže Indického oceánu iba úzka cesta a pláž tiež nie je oveľa širšia. Počas svätého prijímania prišla prvá vlna, s hrmotom sa oprela do Božieho domu a vykonala svoje ničivé dielo. Väčšina návštevníkov a farár Charles Hewawasam sa zachránili v hrubej stavbe susedného sídliska. Predstavenú a sestru Bernadette, ktorá rozdávala sväté prijímanie, vlna strhla so sebou. Sestra Bernadette zomrela, sestra Callixta prežila. „Prečo ja?“ pýta sa odvtedy.
Symbolom strašného ničenia sťa na konci sveta sa stala 400 rokov stará socha Panny Márie, ktorej je zasvätený kostol. Voda ju strhla so sebou von na rozbúrený oceán. O tri dni neskôr ju však opäť našiel istý rybár – takmer nepoškodenú a iba niekoľko sto metrov od pláže. Farár Hewawasan to si vysvetľuje po svojom: „V hodine núdze zostala Božia Matka u tých mnohých, ktorých strhla vlna do mora.“ Iba v Diecéze Galle, do ktorej Matara patrí, zomrelo v tento vianočný deň 7000 ľudí.
História Madony z Matary je úzko spätá s morom. Pred štyrmi storočiami ju v debne vyplavilo na pobrežie Srí Lanky. O niekoľko rokov neskôr vypukla v tejto oblasti cholera a vyžiadala si stovky životov. Vo svojom zúfalstve preniesli katolíci i nekatolíci sochu v procesii cez dedinu. Epidémia sa zastavila. Odvtedy priťahuje Matarská Madona každoročne státisíce pútnikov.
Počiatkom 20. storočia poslal vtedajší biskup Galle, Belgičan Joseph van Reeth, sochu na zreštaurovanie do svojej vlasti. Jej spiatočná cesta na Srí Lanku bola skutočne mimoriadne dramatická: Krátko po vyplávaní z prístavu v Antverpách loď Beachy havarovala. Časť nákladu síce spadla do mora, loď a Madona však doplávali až do Anglicka. Tam sa sochy zmocnil istý gauner a žiadal za ňu mastné výkupné. Keď mu to odmietli, sochu poškodil. Biskup ju počas svojej dovolenky vo vlasti dal znovu zreštaurovať a vzal ju naspäť na Srí Lanku. Pri jeho príchode však Madona na palube nebola. Tento raz ju proste naložili na nesprávnu loď. Až o niekoľko dní vplávala loď Uckermarck so sochou do prístavu v Colombe.
Po vlnách cunami sa Panna Mária nevrátila do Matary naspäť sama. Za ňou prišiel Olaf Ried a s ním mnohí ďalší pomocníci a humanitárne organizácie z celého sveta.
„Madona priviedla pomoc,“ myslí si farár. Olaf Ried z nemeckého Stuttgartu bol v decembri 2004 na dovolenke na Srí Lanke. Bol prvým iniciátorom štipendijného programu cirkvi v Matare, ktorý dnes umožňuje 165 sirotám a polosirotám navštevovať školu. „Kto má vzdelanie, má budúcnosť,“ hovorí farár. A ešte niečo je pre tohto katolíckeho kňaza dôležité: „Štipendisti sú budhisti, moslimovia a kresťania. Nerobíme tu nijaké rozdiely.“
Takmer ešte mocnejším symbolom toho, že prírodné živly nedokážu napriek všetkej hrôze zničiť nádej, je kríž v matarskom kostole. Visia na ňom iba obe ramená - Kristovo telo strhla vlna. Farár Hewawasan hovorí: „Dokonca aj v najväčšej núdzi ľudí Kristus zotrváva pevne na kríži a spoločne s ľuďmi prežíva ich utrpenie.“ Kňaz pripúšťa, že jeho výklad osudu Madony a kríža možno nie je teologicky úplne nenapadnuteľný, no hovorí: „Ale sú to mocné symboly našej viery“.
(TK KBS 21.12.2005)

 

Rabín: Pius XII. si zaslúži titul „Spravodlivý medzi národmi“

Rím. Rabín David Dalin, profesor histórie a politických vied na Univerzite Ave Maria v štáte USA Florida, je toho názoru, že pápež Pius XII. by mal dostať čestný židovský titul „Spravodlivý medzi národmi“. Prečo, to vysvetľuje vo svojej knihe Mýtus Hitlerovho pápeža, ktorú vydalo v auguste 2005 americké vydavateľstvo Regnery.
Vo svojom diele, ktoré ocenili aj noviny Jerusalem Post 3. novembra 2005, David Dalin pripomína rozsiahle a objasňujúce štúdie, ktoré zostavil Pinchas Lapide, bývalý generálny konzul v Miláne. Lapide opisuje množstvo Židov, ktorí prežili holokaust v Taliansku. Okrem tejto knihy Rím a Židia uvádza Dalin aj dielo Pius XII. a Židia poľského Žida Josepha Lichtena z r. 1963.
Pinchas Lapide dokumentuje záchranu viac ako 700 000 Židov z rúk nacionálnych socialistov pápežom Piom XII. Podľa iného výpočtu išlo dokonca o 860 000 Židov.
Rabín Dali sa okrem toho odvoláva na maďarského historika Jenöa Lévaia, ktorý napísal knihu: Maďarskí Židia a pápežstvo – pápež Pius XII. nemlčal. Správy, dokumenty a záznamy z cirkevných a štátnych archívov. Chcel sa tak postaviť proti obviňovaniu pápeža Pia XII. Autorom úvodu tejto knihy je nemecký židovský právnik Robert M.W. Kempner, ktorý pracoval na Norimberskom procese s vojnovými zločincami ako zástupca amerického hlavného žalobcu Roberta H. Jacksona. Našiel tzv. „Protokol z Wannsee“, v ktorom nacionálni socialisti písomne doložili rozhodnutie o „Konečnom riešení židovskej otázky“.
Podľa Dalina, ktorý sa odvoláva aj na známeho židovského historika Martina Gilberta, bol pápež Pius XII. jedným z najväčších pomocníkov, akého Židia v Taliansku v období nacizmu mali. A stal sa im záchrancom práve v tej chvíli, keď to najviac potrebovali. Z tohto dôvodu je úplne nesprávne očierňovať Eugenia Pacelliho. Treba mu skôr vzdať vďaku a chválu, zdôrazňuje historik. „Pamätník mučeníkov a hrdinov štátu Izrael v holokauste“ Yad Vashem, založený r. 1953 v Jeruzaleme, by mal na základe týchto skutočností oceniť pápeža Pia XII. najvyšším čestným titulom, ktorý dávajú Židia nežidom: „Spravodlivý medzi národmi“.
Vo svojej knihe Dalin okrem toho opisuje postoj, s ktorým pápeži pristupovali k Židom od 6. storočia počínajúc Gregorom Veľkým (590-604), ktorý napísal historický dekrét „Sicut Judaeis“ na obhajobu Židov, cez Kalixta II., ktorý posilnil práva Židov a renesančných pápežov až po novovek. Ján XXIII. a Pavol VI. podporovali podľa Dalina pápeža Pia XII. pri záchrane mnohých Židov a Ján Pavol II. bol prvým pápežom, ktorý navštívil synagógu v Ríme a pomodlil sa pred Múrom nárekov v Jeruzaleme. A konečne, počas svojej návštevy v Nemecku aj Benedikt XVI. vykonal historickú návštevu synagógy v Kolíne.
Rabín Dalin sa zastáva nového prehodnotenia osoby pápeža Pia XII. v židovskej histórii a žiada, aby sa príslušne ocenili aj opakované a jednoznačné odmietania každej formy rasizmu zo strany Katolíckej cirkvi
(TK KBS 01. 02. 2006)

 

Veda bez náboženstva je slepá a náboženstvo bez vedy je chromé. (Albert Einstein)

Modli sa - akoby všetko záviselo od Boha, pracuj - akoby všetko záviselo os teba! (sv. Ignác z Loyoly)

Niekedy sú knihy iba zrkadlom vnútorného zmätku autora. A nie vždy mám o ten zmätok záujem. Tak to býva aj s výtvarným umením, niekedy aj s divadlom. (Adela Banášová-Vinczeová, Trochu inak, RTVS 30.9.2022)

 

Škorpión 
Jeden mnich sedel na brehu potoka, aby si v pokoji zarozjímal.Keď otvoril oči, zbadal škorpióna, ako padol do vody a zúfalo bojoval, aby sa udržal na hladine a prežil.Mních sa nad ním zľutoval, ponoril ruku do vody, chytil ho a položil na breh. Škorpión sa prudko zvrtol a bolestne ho pichol.
Mních sa pustil znova do rozjímania a keď otvoril oči, videl, že škorpión zasa padol do vody a zachraňoval sa zo všetkých síl. Mních ho znova vytiahol a škorpión opäť svojho záchrancu pichol, že až od bolesti vykríkol.To isté sa stalo tretí raz. Mníchovi vyhŕkli slzy.
Roľník, ktorý to všetko videl, povedal: "Prečo stále pomáhaš tomu tomu biednemu tvorovi, ktorý ti namiesto poďakovania spôsobuje takú bolesť?"
"Lebo obidvaja konáme podľa svojej prirodzenosti," odpovedal mních. "Škorpión je na to, aby pichal, a ja na to, aby som bol milosrdný."
A na čo si ty? (Bruno Ferrero)

 

Keď nám prinesú fotografiu skupiny, v ktorej sme stáli pred objektívom,akú sympatickú a príťažlivú tváričku tam ideme hľadať? Je to bolestné priznať, ale pod tou ideálnou hľadanou tvárou myslíme svoju...
(Albino Luciani - Ján Pavol I.)

Prečo niektorí z nás neveria? Lebo nám Boh nedal tú milosť.
Ale prečo nám nedal tú milosť? Lebo sme neprijali jeho vnuknutia.
Prečo sme ich neprijali? Lebo sme zneužili svoju slobodu.
Prečo sme zneužili svoju slobodu? To je práve, čo nemôžem pochopiť.
(Albino Luciani - Ján Pavol I.)

 

Svätý Otec v pondelok 21. januára popoludní, v deň liturgickej spomienky svätej Agnesy, požehnal dvoch baránkov, z ktorých vlny budú utkané páliá. Tie, ako znak pastierskej služby a osobitnej jednoty s rímskou cirkvou, odovzdáva pápež novým arcibiskupom metropolitom na Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Pálium je ručne utkaný pás z ovčej vlny a je súčasťou liturgického odevu arcibiskupa. Podľa tradície ho ako prvý nosil biskup, ktorý bol učeníkom svätého Jána Zlatoústeho. Pálium symbolizuje aj stratenú ovcu, ktorú si Dobrý pastier kladie na ramená a preto sa vyrába z čistej ovčej vlny. Je na ňom vyšitých päť krížov, ktoré znamenajú utrpenie Ježiša Krista a v troch z nich sú symbolické klince na pamiatku tých, ktorými bol pribitý Kristus na kríži.
Ovce, z ktorých vlny sa na vyrábajú páliá, sa chovajú v Ríme, v kláštore trapistov na známom mieste Tre fontane. Po ich požehnaní v deň spomienky svätej Agnesy ich prevezenú do Baziliky svätej Cecílie. V kláštore zostanú až do utorka pred Veľkou nocou. Potom ich ostrihajú a z ich vlny utkajú páliá. Na sviatok svätého Jána Krstiteľa ich rehoľníčky prinesú do Vatikánu. V ten istý deň ich vložia do skrinky, ktorá sa nachádza v krypte Baziliky svätého Petra, nad jeho hrobom. V predvečer sviatku svätých Petra a Pavla ich pápež osobitne požehná

 

Ked mal möj syn (dnes ma 26) 2 roky, skoro mi umrel. Vtedy som myslela, ze by som to neuniesla. Dnes sa pozeram, ako strasne trpi, v zivote nebude mat zenu ani deti, Pred maturitou mu diagnostikovali schizofreniu simplex. Bez liekov je v haji. Keby bol vtedy odisiel, teraz by netrpel.Mava coraz castejsie halucinacie . Prognoza je zla - coraz horsie to bude, Clovek nevie, aky osud ho caka, ale Boh to vie. A podla mna neposiela zle veci, iba my malo vieme a skoro nic nechapeme o svojej vlastnej podstate.A co s nim bude, ked ja umriem?
(Majka, diskusia na tvnoviny.sk 14.5.2011)

 

http://www.sme.sk/c/7242221/sociolog-ivo-mozny-hnutie-oslobodenia-zien-nakoniec-oslobodilo-muzov.html