I.     Prvé dve strany rukopisu sa venujú legendám o vzniku obce, tiež pôvodu a zmenám jej názvu.
II.    Tretia a štvrtá strana obsahujú informácie o kostole a potom nasledujú informácie o kňazoch, ktorí v Hasprunke pôsobili. (1668-1780)
III.   Strany šiesta až jedenásta opisujú udalosti z čias 53 ročného pôsobenia farára Juraja Renka. (1780-1834)
IV.   Strany dvanásta až šestnásta zachyvávajú obdobie, poznačené tlakom maďarizácie. (1834-1912)
V.    Židia v Hasprunke.
VI.   Hasprunké cintoríny, kostol a kaplnky.
VII. Farári a administrátori farnosti v 20. storočí. (1912-2004)