I.    Prvé dve strany rukopisu sa venujú legendám o vzniku obce, tiež pôvodu a zmenám jej názvu.
II.  Tretia a štvrtá strana obsahujú informácie o kostole a potom nasledujú informácie o kňazoch, ktorí v Hasprunke pôsobili. (1668-1780)
III. Strany šiesta až jedenásta opisujú udalosti z čias 53 ročného pôsobenia farára Juraja Renka. (1780-1834)
IV. Strany dvanásta až šestnásta zachyvávajú obdobie, poznačené tlakom maďarizácie. (1834-1912)
V.  Židia v Hasprunke.
VI. Hasprunké cintoríny, kostol a kaplnky.