Hlavná stránka          Kňazi pôsobiaci v T.Lúke

Kňazi pôsobiaci v Myjave: 

B.Varsik v knihe Myjava, str.63, píše, že okolo roku 1645 krátku dobu pôsobil na Myjave katolícky kňaz, meno však neuvádza, 21.7.1646 bolo nariadené kostol odovzdať evanjelikom čo sa uskutočnilo v apríli-máji 1647; Némethy v Series parochiarum danú skutočnosť neuvádza, zato však uvádza katolíckeho kňaza Jána Végha, ktorý mal byť na Myjave umučený r.1648.

Juraj Králik 1661 ?

Ján Periszlay 1665 14.10. - 1668

Pavol Silesius 1669 1.5. - 1674 + 1.11.

Ján Silesius 1674 12.11. - 1675

Juraj Strakovics 1675 29.11. - 1678 16.11.

Martin Hajek 1679 1.1. - 1680

Michal Radossini 1680 23.5. - 1690

Ján Pazsitni 1690 6.4. ( - 1691 21.4. nemohol prevziať farnosť )

P.Ján Abrahámfi, O.F.M.  1690 ? apríl , admin.?

B.Varsik v knihe Myjava na str.68 uvádza nevpustenie katolíckeho kňaza krátko pred r.1699, ktorého napadli kameňmi, jeho meno sa však neuvádza, a ďalší pokus prevziať kostol katolíkmi 17.4.1699.

16.8.1731 - bol nový kostol odovzdaný katolíkom.

Štefan Nedecký 1731 16.8. - 1734 14.3.

kaplán Ján Kopfmiller  1731 16.8. - 11.11.

kaplán Štefan Mucha  1731 21.11. - 1732 21.12.

kaplán Ján Novosad  1732 28.12. - 1734 4.4.

Ján Sooky 1734 14.3. - 1740 + 12.2.

Ján Marsovszky 1740 26.2. - 1760 + 29.8. , VAD (Pochovaný v lodi myjavského kostola.)

kaplán František Gajda  1760 1.6. - 21.9.

Adam Simonffy 1760 9.9. - 1772 + 20.1. (Pochovaný v lodi myjavského kostola.)

kaplán Andrej Hanzlik  1766 8.7. - 1767 17.11.

Adam Bárdy 1772 1.2. - 1776

Jozef Cservenyi 1776 3.9. - 1788 , VAD 1778

misionár Ján Knežik S.J.  ?1778 - 1806

Jozef Neumon 1788 - 1789

Martin Malík 1790 - 1803 + 27.1. , VAD

Ján Rigell 1803 - 1818 , VAD 1814

páter Romuald  1806

páter Kornélius  1806, 1810-11

kaplán Valentín Gramantik  1806-1809

kaplán Ján Malagyi  1815-1816

Jozef Kollárik 1818 - 1848 + 21.6. , VAD 1837 (Pochovaný pri kríži pred kostolom v Myjave.)

kaplán Andrej Rissák  1818-1820

kaplán Michal Mathé  1820-1824

kaplán Ignác Zsillay  1825-1827

kaplán Ľudovít Hazucha  1827-1829

kaplán Ján Buzna  1830

kaplán Jozef Fekete  1830-1831

kaplán Štefan Ochaba  1838

kaplán Jozef Holba  1838-1840

kaplán Martin Kiška  1840

kaplán Ferdinand Šuga  1841-1842 + 30.7.

kaplán Václav Matejka  1842-1843

kaplán Juraj Mitossinka  1843

kaplán Ignác Kovalcsik  1844-1846 (-48?), ?1849-50

kaplán Ľudovít Petrovics  1847-1849

Martin Kiška 1848 - 1885 + 11.7. , VAD 1861 (Pochovaný na dolnom cintoríne v Myjave.)

kaplán Jozef Slávik  1854-1856

kaplán Jozef Kovačovský  1861

kaplán Štefan Šipoš  1863-1866

kaplán Pacificus Albrecht  1866-1868

kaplán Karol Pázmány  1868 júl - september

kaplán Gabriel Toller  1868 september - december

kaplán P.Apolinár Beldovits O.F.M.  1869 marec - 1874 január

kaplán P.Filip Zdaril  1874 január-marec

kaplán Gabriel Kollárik  1874 marec - 1876 september

kaplán Jozef Tomann  1876 september - 1878 december (1879 august)

kaplán Štefan Rankó  1878 december - 1880 august

kaplán Ján Bielcsik  1880 september - 1883 máj

kaplán Jozef Borovszky  1883 máj - 1884 september

kaplán Jozef Bém  1884 september - 1885 október

pochádzajúci Mons.Karol Nečesálek  vysvätený 1890 26.3.

Július Jancsó 1885 október - 1913 máj

kaplán Tadeáš Molitor  1911 júl - september

Tadeáš Molitor  1913 jún - 1916 +25.7. (Pochovaný na dolnom cintoríne v Myjave.)

júl 1916 - apr.1917 - farnosť administrovaná z Turej Lúky

Jozef Vándor 1917 máj - 1919 nov.

Michal Tarek 1919 dec. - 1920 febr. , admin.

farnosť administrovaná z Turej Lúky do mája 1920

Arpád Tvrdý 1920 jún - 1937 febr. , admin. , 1923 marec farár (Jeho rodičia a strýc Peter Tvrdý sú pochovaní na dolnom cintoríne v Myjave.)

farnosť administrovaná zo Starej Turej

Jozef Pikna 1937 máj - 1945 jún , admin., 1942 okt. farár ;
                    1946 febr. - 1946 apr.

zastupujúci vikár Anton M.Vácval, S.D.B. 1945 jún-sept.

zastupujúci vikár Karol Ližbin 1945 okt. - 1946 jan.

Anton Múčka 1946 máj - 1956 jún , admin.

Michal Kamil Chovan, O.F.M. 1956 júl - 1958 jún , admin.

Emil Alojz Masár, O.F.M. 1958 jún - 1959 marec , admin.

marec-sept.1959 - farnosť vakantná

Dr.Ladislav Dorušák 1959 okt. - 1962 apr. , admin.

organista Jozef Kúdela  1960 sept. - 1862 marec

Dr.Silvester Šoka 1962 máj - 1964 jún , admin.

Augustín Sloboda 1964 júl - 1970 marec , admin.

Ján Paška 1970 apríl - dec. , admin.

Mons.Dr.Boris Travenec 1970 dec. - 1996 jún , admin.

Mgr.Marian Vojtko 1996 júl - 2009 jún , admin.

rodák ThLic.Roman Stachovič  1998-99 diakon; vysvätený 1999 3.7.

rodák Mgr.Dušan Molek  vysvätený 2002 15.6.

diakon Mgr.František Bačík  2003 1.10. - 2004 14.9.

diakon Mgr.Jozef Drobný  2004 20.9. - 2005 17.9

diakon Mgr.Peter Solár  2005 20.9.

Mgr.Miloš Kohútek 2009 júl , farár.