Práce na fare 2009
09jas09.jpg (30103 bytes)
Jasličková 2009

Veľká noc 2010

Božie Telo 2010

Výlet v Šaštíne
29.7.2010
2010 smolenice.jpg (142016 bytes)
Birmovanci-Smolenice
24.-27.8.2010

Birmovanie 3.10.2010

Birmovanie 3.10.2010

Vianočná výzdoba 2010

Birmovanie 15.5.2011

Výlet-Velehrad, Modrá
23. 8. 2011

Prístavba sakristie
máj - november 2012

Výlet v Bratislave
17. 8. 2012

Sväté misie
10. - 18. 11. 2012

Upratovanie bývalej
škôlky (nov. 2012)

Jasličková 2012

Práce na sakristii
v r. 2013

Kaplnka sv.Urbana
oprava (2012),
brigáda 27.8.2013,
požehnanie 6.10.2013

Jasličková 2013

Čistenie veže
1.5.2014

Púť hasičov
v Šaštíne 10.5.2014

Pešia púť do Šaštína
7. 6. 2014

Božie Telo
22.6.2014

Púť seniorov na
Velehrad 9.7.2014

Obkopanie kaplnky
24.8.2014

Litánie v kaplnke
sv.Urbana 2014

Oprava strechy
kostola 2014

... a úprava okolia
november 2014

Jasličková 2014

Biblická olympiáda
Bratislava 2015

Krojované hody 2015

Omša pri kaplnke
sv. Urbana ...

... a požehnanie
hasičských áut
12. 7. 2015

Birmovanci-Rozbehy
24.-27.8.2015

Inštalácia bleskozvo-
du a zábran proti

holubom - 2015 sept.

Sv. omša s poľov-
níkmi 8.11.2015


Návšteva
sv. Mikuláša ...


... 11. 12. 2015
    (foto P.H.)

Jasličková slávnosť
26. 12. 2015


Biblická olympiáda
2016

Krojovaný sprievod
2016

Birmovka 2016

Výlet na Červený
Kameň 16.8.2016

Výlet do kuklovského
lesa 19.8.2016

Oprava vitrážnych
okien 2016-2017

Návšteva sv.

Mikuláša 2016

Vynovený betlehem
a vianočná výzdoba

Dobrá novina
6.1.2017

Hody 23.4.2017

Velehrad, Modrá
5.8.2017

Omša v kaplnke sv.
Urbana 14.8.2017

Výlet k sútoku
29. 8. 2017

Opravy a požehnanie
kaplnky sv. Jána

140. výročie DHZ
21.10.2017

Návšteva sv. Miku-
láša 8. 12. 2017


Jasličková slávnosť
26. 12. 2017

Dobrá novina
6. 1. 2018

Organ z vnútra
marec 2018

Stavanie mája
1. 5. 2018

Opravy kaplnky

P. Márie Lurdskej

Púť na Hostýn
20. 7. 2018

Sv.Urban - požehnanie
bylilín 14.8.2018

Carnuntum - výlet
do Rímskej ríše 16.8.2018

Jasličková 2018

Dobrá novina
4.1.2019

Výlet do Bratislavy
30. 7. 2019

Žarošice 22.8.2019
púť seniorov

Nové okná v kaplnke
na Tomkoch nov. 2019

Krstiteľnica
2019-2020

Jasličková slávnosť
26. 12. 2019

Dobrá novina
6. 1. 2020

150 rokov kaplnky
sv. Vendelína

Zhotovenie pokladničky
na Tomkoch

Božie Telo
14. 6. 2020